1881. évi LVII. törvénycikk

a német birodalommal való kereskedelmi és forgalmi viszonyoknak rendezéséről * 

1. § A ministerium felhatalmaztatik arra, hogy a Németországgal 1878. évi deczember 16-án kötött és az 1880. évi ápril 11-én létrejött egyezmény (1880:XXVIII. törvénycikk) által, bizonyos módositásokkal 1881. évi junius végeig meghosszabbitott kereskedelmi szerződés határozataival lehetőleg megegyező új kereskedelmi szerződést, legfölebb 1887. év végéig terjedő tartammal és oly feltétellel köthessen meg, hogy 1883. évi január 1-től kezdve a szerződés bármikor felmondható legyen és a felmondás után egy évvel hatályon kivül lépjen, - esetleg hogy az emlitett egyezmény által meghosszabbitott kereskedelmi szerződés határozmányait 1881. év végeig hatályban tarthassa.

2. § A ministerium felhatalmaztatik arra, hogy a német vámterülettet fennálló kikészitési forgalom tekintetében, a jelenleg érvényes határozatokat 1881. év végeig érvényben tarthassa.

3. § Jelen törvény kihirdetése napján lép életbe s végrehajtásával a ministerium bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére