1882. évi XLIII. törvénycikk

a megyék 1883. évi közigazgatási-, árva- és gyámhatósági kiadásainak fedezéséről * 

1. § A megyék közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásaira 1883-ik évben, a mennyiben a törvényhozás időközben másként nem intézkedik, 4. 480,000 forint fog az állampénztárból kiszolgáltatni.

Ezen törvény hatályának ideje alatt az emlitett törvényhatóságoknak ezen czélokra ház adónak kivetése meg nem engedtetik.

2. § Ezen összeg a belügyminister által a megyék között akként fog felosztatni, hogy minden megye az előző évekre helybenhagyott költségvetései alapján tényleg igénybe vett összegben részesittessék, a mennyiben ezen összeg szükségét az 1883. évre is igazolja.

Az egyes megyék részére megállapitott évi illetmény, havi részletekben előzetesen szolgáltatik ki.

3. § Jelen törvény végrehajtásával a pénzügyi- és belügyministerek bizatnak meg.


  Vissza az oldal tetejére