1883. évi XIV. törvénycikk

az ország szent koronája egyik őrének megválasztásáról * 

Az 1873. évi X. tc. értelmében az ország szent koronája egyik őréül megválasztott tolnai gróf Festetics György valóságos belső titkos tanácsos és a Szent-István jeles rend nagykeresztese, Ő császári és apostoli királyi Felsége által magyar királyi főudvarmesterré legkegyelmesebben kineveztetvén, s ez által az egyik koronaőri állomás törvényesen megürülvén, az ezen állomásra Ő Felsége által valláskülönbség nélkül kijelöltek közül az ország főrendei és képviselői okányi Szlávy Józsefet, Ő császári és apostoli királyi Felsége valóságos belső titkos tanácsosát, a Szent-István és a Lipót-rend nagykeresztesét, a korona és a haza érdekében szerzett érdeme és hazafiui szolgálatai figyelembe vételével választották meg koronaőrnek, ki a törvényszerü esküt annak rendje szerint le is tette.

Fentemlitett gróf Festetics György a koronához tartozó kulcsokat általadván, e tekintetben az időközben elhunyt gróf örökösei a felelősség terhe alól felmentetnek.


  Vissza az oldal tetejére