1883. évi XVI. törvénycikk

a gyógyithatatlan közveszélyes elmebetegek elhelyezésére szánt ápoldának első felszerelésére és az intézet 1883. évi fentartására megszavazott póthitelről * 

1. § A gyógyithatlan közveszélyes elmebetegek elhelyezése czéljából a budapesti „Angyalföldön” épitett ápoldának első berendezésére s fölszerelésére 50,073 frt, az intézetnek 1883. évi október 1-jétől deczember végeig való fentartására pedig 23,218 frt, s igy összesen 73,291 frt átalányösszeg szavaztatik meg, és ezen összegek fedezésére a belügyministernek megfelelő póthitel engedtetik.

2. § Ezen póthitel elszámolása a belügyministerium 1883. évi állami költségvetésében, és pedig a 23,218 frt rendes kiadások XV. fejezet 7. czim, 9. rovata, az 50,073 frt első felszerelési költség az átmeneti kiadások III. fejezetében történik.

Ezen összeg fedezésére szolgál első sorban az ápolda saját bevételeiből előirányzott, s a rendes bevételek V. fejezet, 3. czim, 3. rovata alatt elszámolandó 3,891 frt. Az ezen túl fedezetlenül maradt 69,400 frtnyi kiadási többlet az 1883. évi III. tc. 4. §-a értelmében lesz fedezendő.

3. § E törvény végrehajtásával a bel- és pénzügyi ministerek bizatnak meg.


  Vissza az oldal tetejére