1883. évi XLV. törvénycikk

az 1884. év első negyedében viselendő közterhekről és fedezendő állami kiadásokról * 

1. § A ministerium felhatalmaztatik, hogy a magyar korona országaiban jogérvényes adókra és állami jövedékekre vonatkozó összes - jelenleg fennálló vagy ezentul hozandó törvényeket - azok időközben bekövetkezhető módositásainak figyelembevételével - az 1884-ik év I. negyedében érvényben tarthassa, és az ezek alapján befolyó adókból és egyéb bevételekből az állami kiadásokat az alábbi szakaszokban meghatározott módon fedezhesse.

2. § A kiadási tételekre nézve, az 1883. évi állami költségvetésről szóló 1883-ik évi III. törvénycikk rendelkezései szolgálnak irányadóul; felhatalmaztatik azonban a kormány, hogy oly kiadásokat is fedezhessen ezen törvény érvényben léte alatt, melyek időközben alkotott külön törvények vagy törvényes intézkedések folytán fedezendők.

3. § Az ezek folytán teendő kiadások az 1884. évi költségvetés keretébe lesznek beillesztendők.

4. § Jelen törvény hatálya az 1884-ik évi állami költségvetésről szóló törvény életbe léptével megszünik.

5. § Ezen törvény 1884-ik évi január 1-én lép életbe, s végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére