1884. évi XIII. törvénycikk

az 1883. évi közösügyi költségekből a magyar korona országai által pótlólag fedezendő összegekről * 

1. § A közösügyek tárgyalására kiküldött országos bizottságok által az 1883. évi póthitelképen 916,899 frt 39 kr. szavaztatván meg, ezen összegből a magyar korona országaira eső 287,906 frt 41 kr. kiszolgáltatására a pénzügyminister felhatalmaztatik.

2. § Az előbbi szakaszban megjelölt kiadásokból 203,158 frt az 1883. évi III. tc. 2. §-ának „rendes kiadások” IV. fejezete alatt, 84,748 frt 41 kr. pedig ugyanazon törvénycikk 2. §-ának „rendkivüli közösügyi kiadás” I. fejezete 1. czime alatt elszámolandó, és fedezése az emlitett törvénycikk 4. §-ában megállapitott módon, hitelmivelet utján eszközlendő.

3. § Ezen törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére