1892. évi XXX. törvénycikk

az állami tisztviselők nyugdijazásáról szóló 1885:XI. tc. módositásáról * 

1. § A kir. curia itélő birái, valamint azok az itélő birák, és a kir. ügyészség azon tagjai, a kik a curiai birákkal egyenlő, vagy azoknál magasabb rangfokozatban vannak; az 1885:XI. tc. ama rendelkezése alól - mely szerint az állami tisztviselők 65-ik életévük betöltése után, felettes hatóságuk kivánatára, szolgálatképtelenségük külön megállapitása nélkül is nyugdijazhatók - kivétetnek, és 70-ik életévük betöltésével lépnek nyugalomba; kivéve, ha az igazságügyminister, illetőleg a pénzügyminister (1883:XLIII. tc.) őket hivataluk folytatására felszólitja és szolgálni kivánnak.

2. § Ezen törvény végrehajtásával az igazságügyminister, illetőleg a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére