1895. évi XLII. törvénycikk

az izraelita vallásról * 

1. § Az izraelita vallás törvényesen bevett vallásnak nyilvánittatik.

2. § Az 1868:LIII. tc. 18., 19., 20., 21. és 23. §-ainak rendelkezései az izraelita vallásuakra is kiterjesztetnek.

3. § Lelkész (rabbi) és hitközségi előljáró az izraelita felekezetnek csak oly tagja lehet, a ki magyar állampolgár, és a ki képesitését Magyarországon nyerte.

4. § A jelen törvény végrehajtásával a ministerium bizatik meg.