1913. évi L. törvénycikk

Máramaros vármegyének 5%-ot meghaladó vármegyei pótadó kivetésére adandó felhatalmazásról * 

1. § Máramaros vármegyei közönsége felhatalmaztatik, hogy az 1883:XV. tc. értelmében kivethető 5%-os vármegyei pótadón felül a visóvölgyi helyiérdekü vasut segélyezése czéljából felveendő kölcsön törlesztésére megszavazott 1,25%-os további vármegyei pótadót a felveendő kölcsön törlesztési időtartamára, de legfeljebb 50 éven át, kivesse.

2. § E törvény kihirdetése napján lép életbe és végrehajtásával a belügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére