1921. évi XXXVIII. törvénycikk

a magyar korona országai egyesített címerének és az ország külön címerének magánosok és magánjellegű testületek, vállalatok és intézetek által való használhatásáról szóló 1883. évi XVIII. törvénycikkel megállapított engedély-díj felemeléséről * 

1. § A magyar korona országai egyesített címerének és az ország külön címerének magánosok és magánjellegű testületek, vállalatok és intézetek által való használhatásáról szóló 1883. évi XVIII. tc. 3. §-ának első bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:

Az engedélyért annak kiadásakor ötezer koronányi díj fizetendő. A lefizetés módozatait a pénzügyminiszter rendelettel fogja szabályozni.

2. § Ezt a törvényt a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértve a miniszterelnök hajtja végre.

3. § Ez a törvény kihirdetése napján lép életbe.


  Vissza az oldal tetejére