1936. évi XXI. törvénycikk indokolása

Liszt Ferenc emlékét megörökítő kétpengős ezüstérmék veréséről * 

Általános indokolás

Az 1936-ik esztendő Liszt Ferenc születésének 125-ik és halálának 50-ik fordulója. A nemzet kötelessége, hogy ez alkalommal méltó kifejezést adjon kegyeletének a nagy magyar zeneköltő iránt, akit mindvégig meleg fiúi ragaszkodás fűzött nemzetéhez és aki csodálatos művészetével is legelső sorban a magyar Géniuszt szolgálta.

Liszt Ferenc magyarságát, áldozatkész hazafias érzését, az igazi szellemi értékek szolgálatában kifejtett korszakalkotó munkáját és utólérhetetlen művészetét kívánja értékelni és hirdetni a jelen törvényjavaslat, amikor az évforduló alkalmából emlékérmék veréséről intézkedik.