1938. évi XXXVII. törvénycikk indokolása

a VIII-XI. fizetési osztályba tartozó közszolgálati tisztviselők korpótlékáról * 

Általános indokolás

Az 1922-1934. években végrehajtott létszámapasztások az állami tisztviselők előmeneteli viszonyait is meglassították. A létszámapasztást ugyanis az egyes fizetési osztályokban arányosan hajtották végre, ami azzal a következménnyel járt, hogy a megüresedő magasabb állásokat többé már nem töltötték be. Ez a körülmény, továbbá az, hogy egyes fizetési osztályokban ugyanolyan szolgálati idővel rendelkező tisztviselők foglalnak helyet, az előmeneteli viszonyokat megrontotta.

A felsorolt okok folytán egyes státusokban az a helyzet következett be, hogy a tisztviselők ugyanabban a fizetési osztályban hosszabb időt töltenek el. Ezen a hátrányos helyzeten kíván segíteni ez a törvényjavaslat, amikor korpótlékot rendszeresít az állami rendszerű VIII-XI., illetőleg az államvasúti rendszerű VI.-IX. fizetési osztályba tartozó olyan tisztviselők részére, akik fizetési osztályuknak legmagasabb fizetési fokozatában három évet eltöltöttek. Minthogy pedig a felsorolt fizetési osztályokban három fizetési fokozat van, a legfelsőbb fizetési fokozatban megkívánt három évi szolgálati idő azt jelenti, hogy az érdekelt tisztviselő már legalább 9 éve van ugyanabban a fizetési osztályban.

A korpótlék rendszeresítése méltányos; hogyha már az érdekelt tisztviselők nem juthatnak magasabb fizetési osztályba, legalább anyagi előnyben részesíttessenek.


  Vissza az oldal tetejére