1940. évi XXIV. törvénycikk indokolása

a polgári és kereskedelmi ügyekben nyujtandó kölcsönös jogsegély tárgyában Ankarában, 1938. évi június hó 18-án kelt magyar-török egyezmény becikkelyezéséről * 

Általános indokolás

Polgári peres és nem peres ügyekben a kölcsönös bírói jogsegélyt Magyarország és Törökország között egyezmény eddig nem biztosította. A világháború alatt egyrészről Ausztria és Magyarország, másrészről Törökország képviselői között ugyan tárgyalások folytak polgári jogsegélyegyezmény kötése céljából és ezeknek eredményeképpen 1918. évi március hó 12-én Bécsben ilyen tárgyú egyezményt alá is írtak, annak megerősítése azonban a Monarchia felbomlása folytán elmaradt.


  Vissza az oldal tetejére