1940. évi XXX. törvénycikk indokolása

az 1941. évi népszámlálásról * 

Részletes indokolás

Az általános népszámlálás végrehajtására Magyarországon 1869 óta évtizedenkint kerül sor külön törvény alapján.

Az 1941. évi január hó 31-én esedékes általános népszámlálás időrendben a nyolcadik népességstatisztikai állapotfelvétel lesz a kiegyezés óta végrehajtott nagy népességi leltározások sorában. Az országnak csupán a trianoni békekötés által meghagyott területére kiterjeszkedő 1930. évi népszámlálás után az 1941. évi számlálás elsőízben fogja számbavenni a megnagyobbodott ország területen élő népességet.

A népszámlálás és az azzal kapcsolatos lakóház) és lakásösszeírás helyi végrehajtása terv szerint az előző népszámlálásoknak megfelelően, de az 1938. és az 1939. évben végrehajtott részleges népösszeírások tapasztalatainak figyelembevételével fog megtörténni. A beérkező anyag feldolgozása a multhoz képest a korszerű adatszükségletnek megfelelően módosul. A feldolgozási munkálatok befejezése lényegesen rövidebb időre terveztetik, mint a korábbi népszámlálásoknál, hogy ezen a réven a népszámlálási közlemények minél hamarább megjelenhessenek.

A népszámlálásról szóló törvényjavaslat részletes indokolásul a következőket van szerencsém megjegyezni:

A törvényjavaslat szövege lényegében megegyezik az 1930:XXV. törvénycikkel. Az eltérés csak annyi, hogy ezúttal az 1929:XIX. törvénycikk szellemének megfelelően meghatároztatott a Központi Statisztikai Hivatalnak az adatok helyi összegyüjtésével és felülvizsgálatával, továbbá feldolgozásával és közzétételével, valamint a nyomtatványok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos feladat - és munkaköre, intézkedés történt a számlálókörzetekről és felülvizsgálati körökről és végül a népiskolákban a tanítás szünetelésének szükség esetén való elrendeléséről is.


  Vissza az oldal tetejére