1946. évi XXII. törvénycikk

a nőknek az egyetemekre és főiskolákra való felvétele tárgyában * 

1. § (1) A nők az egyetemek valamennyi karára, valamint a főiskolákra hallgatókul a megállapított létszám keretén belül minden korlátozás nélkül felvehetők.

(2) A nőknek az egyetemekre és főiskolákra való felvételéhez a férfi hallgatókéval azonos előfeltételek szükségesek.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem érinti a hittudományi karokra való felvétel tekintetében eddig fennálló szabályozást.

2. § A jelen törvény kihirdetésének napján lép hatályba.