A jogszabály mai napon ( 2024.06.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet

a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről

A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § *  A fogyasztóvédelmi hatóság hivatalból indított eljárása során felmerülő mintavételi költség, továbbá laboratóriumi és egyéb vizsgálati költség (a továbbiakban együtt: eljárási költség) mértékét e rendelet 1. melléklete határozza meg.

2. § *  Az eljárási költséget a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium Magyar Államkincstárnál – az 10032000-01397136–00000000 számlaszámon – vezetett előirányzat-felhasználási keretszámlájára készpénzátutalási megbízáson vagy átutalással kell befizetni.

3. § (1) *  Az eljárási költséget az eljárási költség ügyfél általi viseléséről szóló döntés véglegessé válásától számított harminc napon belül kell megfizetni.

(2) *  A fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium a befizetett eljárási költségről számviteli bizonylatot állít ki, és azt a befizetést követő tizenöt napon belül megküldi az ügyfélnek.

(3) *  A befolyt eljárási költségek közül a laboratóriumi és egyéb vizsgálati költség a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a minta költségeit is tartalmazó mintavételi eljárási költség pedig azon fővárosi és vármegyei kormányhivatal bevételét képezi, amelyik a mintát vette.

(4) *  Az eljárási költség befizetését követő harminc napon belül a befolyt eljárási költség fővárosi és vármegyei kormányhivatalt megillető részét a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium átutalja azon fővárosi és vármegyei kormányhivatal számlájára, amelyik a mintát vette.

4. § * 

5. § E rendelet 2008. szeptember 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

6. § *  E rendeletnek a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 168/2023. (V. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 3. § (2) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelethez * 

A B
1. Tevékenység Díj (forint)
2. Mintavételi eljárás 8 000 + a minta ára
3. Kozmetikai, háztartás-vegyipari, festékipari, textilipari termékek, gyermekjátékok, gyermekápolási cikkek és műanyag termékek, háztartási eszközök, bőrrel érintkező anyagok, testékszerek, elektromos cigaretta folyadékok és napszemüvegek vizsgálata
3.1. Alkohollal extrahálható rész 20 450
3.2. Aktív klór-tartalom 11 200
3.3. Aktív oxigén-tartalom (például borátok) 17 670
3.4. Alkoholtartalom meghatározása (DA-val) 22 610
3.5. Ammónia-meghatározás (Titr.) 17 840
3.6. Anionaktív-anyag tartalom (Titr.) 21 360
3.7. Antimikrobás hatás – baktericid hatás vizsgálata kozmetikai termékeknél 23 430
3.8. Antimikrobás hatás – fungicid hatás vizsgálata kozmetikai termékeknél 20 670
3.9. Antimikrobás hatás – baktericid hatás vizsgálata háztartás-vegyipari termékeknél 26 140
3.10. Antimikrobás hatás – fungicid hatás vizsgálata háztartás-vegyipari termékeknél 26 280
3.11. Átvonhatóság 13 050
3.12. Azoszínezékekből származó aromás aminok (HPLC-vel) 59 060
3.13. Azoszínezékekből származó aromás aminok megerősítő vizsgálata (GC–MSD-vel)
19 610
3.14. Bakt. mezofil aerob és fakultatív anaerob mikrobák számának meghatározása 11 100
3.15. Bakt. penész- és élesztőgombák számának meghatározása 11 150
3.16. Bakt. Pseudomonas aeruginosa kimutatása 11 210
3.17. Bakt. Staphylococcus aureus kimutatása 15 350
3.18. Bakt. E. coli kimutatása 11 490
3.19. Bakt. Candida a. kimutatása 13 010
3.20. Cement vízoldható Cr (VI) tartalmának meghatározása 22 430
3.21. Cumik, cuclik illóanyag-tartalmának meghatározása 8 160
3.22. Cumik, cuclik kioldódó anyag-tartalmának, peroxidjának meghatározása 17 170
3.23. Cumik, cuclik aromás amin-tartalmának kimutatása 11 520
3.24. Dermedéspont meghatározása 25 200
3.25. Elektronikus cigaretta töltőfolyadék nikotin, glicerin, propilén-glikol tartalmának meghatározása
27 740
3.26. Elemtartalom meghatározása grafitkemencés AAS-sel/fémenként 20 540
3.27. Elemtartalom meghatározása THG–AAS-sel/fémenként 21 070
3.28. Elemtartalom meghatározása ICP–MS-sel/6 elemre, 20 mintára (szűrő módszer) 278 600
3.29. Elemtartalom meghatározása ICP–MS-sel/20 elemre, 20 mintára
(szűrő módszer)

472 250
3.30. Elemtartalom meghatározása lángatomizációs AAS-sel/fémenként 18 680
3.31. Érzékszervi vizsgálatok 5 420
3.32. Érzékszervi vizsgálatok (részleges) 2 710
3.33. Fedőképesség vizsgálata 21 850
3.34. Festékanyagok homogenitásának meghatározása (szemrevételezéssel) 5 990
3.35. Fényállóság, színállóság mesterséges fénnyel szemben 37 860
3.36. Fényelnyelés (UV, VIS, IR) 21 680
3.37. Fényesség meghatározása 18 110
3.38. Fényesség meghatározása kész bevonatokon 8 130
3.39. Formaldehid meghatározása 34 870
3.40. Foszfortartalom (P2O5-ben) 30 000
3.41. Gyártási és felületi hibák meghatározása 8 130
3.42. Habzóképesség 10 840
3.43. Halmazsűrűség 10 840
3.44. Halogének (Fluorid) meghatározása (műszeresen) 21 380
3.45. Hidrogén-peroxid tartalom meghatározása 13 020
3.46. Higany tartalom meghatározása AAS-sel 24 150
3.47. Hígíthatóság 5 990
3.48. Izzítási maradék 15 130
3.49. Kapszaicintartalom meghatározása (HPCL-vel) 33 080
3.50. Kationaktív anyagtartalom (Titr.) 21 350
3.51. Keménység festékmintából (ceruzamódszerrel) 17 420
3.52. Keménység kész bevonaton (ceruzamódszerrel) 6 200
3.53. Kiadósság 12 700
3.54. Kifolyási idő 16 520
3.55. Kinyerhető tömeg vagy térfogat 5 420
3.56. Kopásállóság vizsgálata (Taber-készülékkel) 30 430
3.57. Króm (VI) tartalom meghatározása bőrtermékben 28 410
3.58. Lágyítószer-tartalom meghatározása (GC-vel) 69 500
3.59. Ledörzsölhetőség, festékkioldódás oldatonként (játékok) 13 880
3.60. Lobbanáspont (zárttéri) 16 600
3.61. Megfolyási fok 12 950
3.62. Méret meghatározása 3 730
3.63. Migráló elemtartalom meghatározása játékokból AAS-sel fémenként 23 260
3.64. Migráló elemtartalom meghatározása textilekből AAS-sel fémenként 27 240
3.65. Napszemüvegek és síszemüvegek UV és látható fényszűrésének teljes körű vizsgálata
40 650
3.66. Nemionos felületaktív anyag kimutatása 13 060
3.67. Nettó tömeg/térfogat mintaelemenként 3 850
3.68. Ni-kioldódás bőrrel érintkező anyagokból (szabványos gyors módszerrel) 12 430
3.69. Ni-kioldódás bőrrel érintkező anyagokból (teszttel) 1 600
3.70. Ni-kioldódás bőrrel érintkező anyagokból (referencia módszerrel) 28 610
3.71. Nyersanyag-összetétel mennyiségi meghat. textilipari termékeknél 38 150
3.72. Nyersanyag-összetétel minőségi meghat. textilipari termékeknél 8 930
3.73. Nyomásmérés aeroszolokban 10 840
3.74. Oldószerek és hígítók törésmutatójának vizsgálata 10 840
3.75. Optikai fehérítő kimutatás 8 320
3.76. Öregedés hőigénybevételre 27 420
3.77. Összes felületaktív anyag meghatározása 28 119
3.78. Összes kálium-perjodáddal oxidálható rész meghatározása (például Glicerin) 18 670
3.79. Összes sav- vagy lúgtartalom meghatározása (Titr.) 11 530
3.80. Összes vízkeménység meghatározása 11 200
3.81. Összes zsírsav elszappanosítási száma és el nem szappanosítható rész (Titr.) 25 960
3.82. Párolgási szám 5 440
3.83. pH mérés (műszeres) 11 750
3.84. Rugalmasság vizsgálata (hajlítással) 16 790
3.85. Sótartalom (Titr.) 12 340
3.86. Sűrűség mérése piknométerrel 8 450
3.87. Sűrűségmérés (DA-val) 22 610
3.88. Száradási idő (felületi szárazság) meghatározása 13 240
3.89. Száraz rétegvastagság meghatározása 9 220
3.90. Szárazanyag, nem illó rész meghatározása 11 910
3.91. Szappantípusú felületaktív anyag tartalom 21 350
3.92. Szerves illóanyag (VOC)–tartalom meghatározása (GC-vel) 37 510
3.93. Szerves oldószertartalom meghatározása GC-vel 26 040
3.94. Szerves savak meghatározása (HPLC-vel) 23 195
3.95. Tányérszám mosogatószerekből 16 800
3.96. Tartósítószerek (parabenek és fenoxi-etanol) meghatározása (HPLC-vel) 31 400
3.97. Tartósítószerek (benzoesav, szorbinsav) meghatározása (HPLC-vel) 24 630
3.98. Tapadás (elcométerrel) 21 950
3.99. Tapadás (rácsvágással) 15 880
3.100. Terülési fok meghatározása 12 950
3.101. Tioglikolsav meghatározása 11 310
3.102. UV-szűrő komponensek meghatározása (HPLC-vel) 40 680
3.103. Ütésszilárdság (Du Pont készülékkel) 18 720
3.104. Vezetőképesség meghatározása műszeresen 18 120
3.105. Vízfelvevő és víztartó képesség 10 840
3.106. Vízoldható vitaminok meghatározása (HPLC-vel) 33 620
3.107. Víztartalom meghatározás (Karl Fischer-módszerrel) 14 960
3.108. Zártság és szivárgásmentesség vizsgálata elemenként 5 420
3.109. Zsíroldható vitaminok (A, E) meghat. (HPLC-vel) 38 840
3.110. Zsírtartalom meghatározása (Soxhlet módszerrel, hagyományos módon) 21 860
3.111. Zsírtartalom meghatározása savas feltárást követő Soxhlet-tel 29 430
3.112. Zsírtartalom meghatározása hideg extrakcióval 29 390
4. Élelmiszerek vizsgálata
4.1. Alaki hányados meghatározása 5 420
4.2. Alkoholtartalom meghatározása (DA-val) 22 610
4.3. Alkotórészek tömegaránya 5 420
4.4. Bakt. Bifidobaktérium szám meghatározása 15 610
4.5. Bakt. egyéb Lactobacillus meghatározása fajtánként 19 090
4.6. Bakt. Lactobacillus acidophilus szám meghatározása 19 090
4.7. Bakt. Lactobacillus bulgaricus szám meghatározása 16 260
4.8. Bakt. mezofil aerob és fakultatív anaerob mikrobák számának meghatározása 8 830
4.9. Bakt. mezofil tejsavtermelő mikrobák számának meghatározása 19 090
4.10. Bakt. penész- és élesztőgombák számának meghatározása 9 070
4.11. Bakt. Streptococcus thermophilus szám meghatározása 14 430
4.12. Bepárlási maradék meghatározása 10 840
4.13. Bevonatarány meghatározása mechanikai szétválasztással 5 420
4.14. Cukrok, cukoralkoholok meghatározása (HPLC-vel) 28 600
4.15. Dúsítóanyag-tartalom meghatározása 10 840
4.16. Édesítőszer (aszpartám, aceszulfám-K, Na-szaharinát, Na-ciklamát stb.) meghatározása (HPLC-vel) 25 190
4.17. Egyéb számítás 5 420
4.18. Elektromos vezetőképesség meghatározása 10 840
4.19. Elemtartalom meghatározása grafitkemencés AAS-sel fémenként 20 540
4.20. Elemtartalom meghatározása THG–AAS-sel fémenként 21 070
4.21. Elemtartalom meghatározása ICP–MS-sel/6 elemre, 20 mintára (szűrő módszer) 278 600
4.22. Elemtartalom meghatározása ICP–MS-sel 20 elemre, 20 mintára (szűrő módszer) 472 254
4.23. Elemtartalom meghatározása lángatomizációs AAS-sel fémenként 18 685
4.24. Élelmi rost tartalom meghatározása 119 190
4.25. Étkezési só Kl-tartalmának meghatározása 8 720
4.26. Étkezési só NaCl-tartalmának meghatározása 6 130
4.27. Fehérjetartalom meghatározása (Kjeldahl-módszerrel) 30 890
4.28. Fluoridtartalom meghatározása 21 380
4.29. Főzési idő meghatározása 10 840
4.30. Főzési tulajdonság meghatározása 10 840
4.31. Fűszerpaprika extrahálható színének meghatározása 18 800
4.32. Gesztenyekészítmény héjtartalmának meghatározása 10 840
4.33. Gluténtartalom kimutatása (ELISA-val) 38 050
4.34. Habtartósság meghatározása 11 080
4.35. Hamutartalom meghatározása 15 130
4.36. Hamutartalom meghatározása konduktometriásan 10 840
4.37. Hidrogénkarbonát-tartalom meghatározása 11 910
4.38. Hidroxiprolintartalom meghatározása (kötőszövet) 22 500
4.39. Idegen anyag tartalom meghatározása 5 420
4.40. Idegen zsírok étcsokoládéban (GC-vel) 40 870
4.41. Idegen zsírok tejcsokoládéban (GC-vel) 137 730
4.42. Idegen zsírok meghatározása tejtermékben (GC-vel) 37 300
4.43. Kapszaicin tartalom meghatározása (HPLC-vel) 33 080
4.44. Kénessav tartalom meghatározása jodometriásan 16 070
4.45. Koffein- és teobromintartalom meghatározása kakaótermékekből (HPLC-vel) 26 810
4.46. Koffeintartalom meghatározása élelmiszerekből (HPLC-vel) 28 870
4.47. Konyhasómentes hamutartalom meghatározása 23 180
4.48. Konyhasótartalom meghatározása (Mohr-módszerrel) 12 340
4.49. Konyhasótartalom meghatározása (Volhard-módszerrel) 15 460
4.50. Összes cukortartalom meghatározása (Titr.) 18 360
4.51. Összes ásványi anyag tartalom meghatározása ásványvízben 28 170
4.52. Összes sav, savfok és savszám meghatározása 10 960
4.53. Összes szénhidrát meghatározása 33 670
4.54. pH-meghatározás műszeresen 11 750
4.55. Redukáló cukortartalom meghatározása (Titr.) 12 380
4.56. Sörszín meghatározása 10 840
4.57. Sűrűség mérése piknométerrel 8 210
4.58. Szárazanyag-, víztartalom meghatározása (atmoszférás szárítással) 11 230
4.59. Szárazanyag-, víztartalom meghatározása (refraktometriásan) 10 840
4.60. Szárazanyag-, víztartalom meghatározása (vákuumszárítással) 10 840
4.61. Szén-dioxid meghatározása műszeresen 10 840
4.62. Szerves savak meghatározása (HPLC-vel) 23 200
4.63. Színezék azonosítása (VRK-val) 26 890
4.64. Szójatartalom kimutatása (ELISA-val) 38 050
4.65. Szterinek meghatározása (GC-vel) 66 240
4.66. Tartósítószer (benzoesav, szorbinsav) meghatározása (HPLC-vel) 24 630
4.67. Tejsűrűség meghatározása tejfokmérővel 10 840
4.68. Tisztaság, hibás szem, törmelék mennyiségi meghatározása 5 420
4.69. Tojástartalom meghatározása szterintartalom alapján (GC-vel) 68 950
4.70. Tojástartalom meghatározása zsírtartalom alapján 18 370
4.71. Töltelékhányad meghatározása 10 840
4.72. Tömeg, térfogat ellenőrzése 5 420
4.73. Tömeg, térfogat ellenőrzése tételenként (20 mintaelem) 10 840
4.74. Vaj vízmentes szárazanyag-tartalmának meghatározása 14 340
4.75. Valódi és eredeti extrakttartalom meghatározása 16 260
4.76. Vízoldható vitaminok (B1, B2, B6, niacin, C, niacinamid) meghatározása
(HPLC-vel)
33 620
4.77. Vitamin B1 meghatározása EU módszer szerint (HPLC-vel) 44 120
4.78. Vitamin B2 meghatározása EU módszer szerint (HPLC-vel) 46 430
4.79. Vitamin B6 meghatározása EU módszer szerint (HPLC-vel) 49 290
4.80. Vitamin C meghatározása EU módszer szerint (HPLC-vel) 32 270
4.81. Vitamin tartalom (zsíroldható: A, E) meghatározása döntő módszerrel 38 840
4.82. Vízben oldódó/oldhatatlan anyagtartalom meghatározása 10 840
4.83. Vizes kivonat meghatározása 10 980
4.84. Zsírsavösszetétel meghatározása (GC-vel) 21 600
4.85. Zsírtartalom meghatározása (Gerber-módszerrel) 16 460
4.86. Zsírtartalom meghatározása hideg extrakcióval 23 530
4.87. Zsírtartalom meghatározása (Röse-Gotlieb-módszerrel) 29 390
4.88. Zsírtartalom meghatározása (savas feltárást követő Soxhlet-módszerrel) 19 080
4.89. Zsírtartalom meghatározása (Soxhlet-módszerrel, hagyományos módon) 19 690
4.90. Zsírtartalom meghatározása (Van Gulik-módszerrel) 17 660
5. Univerzális mérések
5.1. Ejtődobos vizsgálat 27 375
5.2. Hajlító igénybevétel 16 438
5.3. Ütésvizsgálat (ütőkorong) 16 438
5.4. Forgatónyomaték vizsgálata 20 813
5.5. Húzó-nyomó vizsgálat (INSTRON-nal) 53 625
5.6. Húzó vizsgálat (erőmérővel) 23 000
5.7. Keménységmérés vizsgálat 27 375
5.8. Kondicionálás klímakamrában (hő és/vagy pára) 49 250
5.9. Megvilágítás-mérés fényforrásonként 23 000
5.10. Mikroszkópos vizsgálat 20 813
5.11. Termékspecifikus vizsgálat 20 813
5.12. Ellenálló-képesség mérése hővel szemben (golyós nyomópróba) 38 313
5.13. Ellenálló-képesség mérése hővel szemben (izzóhuzalos vizsgálat) 27 375
5.14. Ellenálló-képesség mérése hővel szemben (tűlángos vizsgálat) 23 000
5.15. Mechanikai szilárdság vizsgálata (rugós kalapács) 20 813
5.16. Mechanikai szilárdság vizsgálata (ejtés) 16 438
5.17. Villamos szilárdság vizsgálata 20 813
5.18. Villamos szilárdság üzemmeleg állapotban 31 750
5.19. Szivárgó áram mérése 20 813
5.20. Szivárgó áram mérése üzemmeleg állapotban 31 750
5.21. Lökőfeszültség vizsgálata 20 813
5.22. Méretek meghatározása 16 438
5.23. Készenléti teljesítmény mérése (1 minta) 31 750
5.24. Készenléti teljesítmény mérése (ismételt 3 minta) 49 250
5.25. Élek élességének vizsgálata 16 438
5.26. Hegyes végződések vizsgálata 16 438
5.27. Idomszeres vizsgálat 16 438
6. Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonságosságának vizsgálata
6.1. Alkatrészek vizsgálata 16 438
6.2. Belső huzalozás vizsgálata 27 375
6.3. Huzalozás hajlítási vizsgálata 31 750
6.4. Csavarok és csatlakozások vizsgálata 27 375
6.5. Elektromos készülékek vizsgálata műterheléssel 27 375
6.6. Felvett teljesítmény és áram 31 750
6.7. Hálózati csatlakozás és külső hajlékony vezeték vizsgálata 27 375
6.8. Kúszóáramút, légköz és szigetelésen keresztül mért távolság vizsgálata 16 438
6.9. Külső vezetők és csatlakozó kapcsaik vizsgálata 16 438
6.10. Megjelölés tartósságának vizsgálata 12 063
6.11. Melegedés vizsgálata 49 250
6.12. Mikrohullámú sugárzásmérés 27 375
6.13. Motoros készülékek indítása 16 438
6.14. Nedvességállóság/merülőszivattyú 38 313
6.15. Nedvességállóság/túlfolyás vizsgálata 16 438
6.16. Stabilitás, mechanikai sérülés vizsgálata 27 375
6.17. Rendellenes működtetés (hőtechnikai vagy motoros készülék) 71 125
6.18. Rendellenes működtetés (kombinált készülék) 71 125
6.19. Szerkezeti előírások műszeres vizsgálata 27 375
6.20. Szerkezeti előírások megtekintéses vizsgálata 16 438
6.21. Szigetelési ellenállás mérése 16 438
6.22. Tranziens túlfeszültségek mérése (lökőgenerátoros vizsgálat) 31 750
6.23. Túlterhelés vizsgálata 31 750
6.24. Védelem aktív részek megérintése ellen 16 438
6.25. Védőcsatlakozás folytonosságának vizsgálata 20 813
6.26. Vízmentesen tömítettség vizsgálat 33 938
7. Audio/video, információs és kommunikációs technológiai berendezések vizsgálata
7.1. Elektromos energiaforrások elleni védelem vizsgálata 27 375
7.2. Csatlakozók vizsgálata 20 813
7.3. Hálózati tápkábelek vizsgálata 20 813
7.4. A lítium akkumulátorokat tartalmazó készülékek ejtési vizsgálata 27 375
7.5. Tűzvédő burkolat 20 813
7.6. A töltés védelmei 23 000
7.7. Hő által okozott égési sérülés 49 250
8. Lámpatestek vizsgálata
8.1. Áramütés elleni védelem 16 438
8.2. Belső huzalozás 27 375
8.3. Csatlakozókapcsok (csavaros) 20 813
8.4. E14-es foglalat becsavarás közbeni idomszeres vizsgálat 16 438
8.5. E27-es foglalat becsavarás közbeni idomszeres vizsgálat 16 438
8.6. Hajlítási vizsgálat 31 750
8.7. Kúszóáramutak és légközök 16 438
8.8. Külső huzalozás 27 375
8.9. Lámpatestek szerkezetének vizsgálata – cserélhető alkatrészek, vezetékutak, lámpafoglalatok, gyújtó foglalatok, sorozatkapcsok 16 438
8.10. Lámpatestek szerkezetének vizsgálata – csatlakozókapcsok és hálózati csatlakozók 16 438
8.11. Lámpatestek szerkezetének vizsgálata – kapcsolók, szigetelőbélések és védőcsövek, kettős és megerősített szigetelés 16 438
8.12. Lámpatestek szerkezetének vizsgálata – villamos csatlakozások és áramvezető részek, csavarok, mechanikai kötések és tömszelencék 20 813
8.13. Mechanikai veszély 20 813
8.14. Szigetelési ellenállás 16 438
8.15. Tartóssági és melegedési vizsgálat (rendeltetésszerű üzem) 49 250
8.16. Tartóssági és melegedési vizsgálat (rendellenes üzem) 71 125
8.17. Védővezetős érintésvédelem 20 813
8.18. Zárlatvizsgálat 23 000
9. Gépek biztonságosságának vizsgálata
9.1. Belső huzalozás vizsgálata 27 375
9.2. Tápcsatlakozás és külső hajlékony vezetékek vizsgálata 27 375
9.3. Melegedés vizsgálata 49 250
9.4. Kúszóáramutak, légközök és szigetelésen keresztül mért távolságok 16 438
9.5. Mechanikai szilárdság 27 375
9.6. Mechanikai veszélyek elleni védelem 27 375
9.7. Működési vizsgálat 16 438
9.8. Felvett teljesítmény és áram 31 750
9.9. Örvényáramú fékpadon végzett melegedésmérés 93 000
9.10. Örvényáramú fékpadon végzett nyomatékvizsgálat 93 000
9.11. Szerkezeti vizsgálat 38 313
10. Személyi használatú könnyű elektromos járművek (PLEV)
10.1. Villamos vezetékek és csatlakozások 27 375
10.2. Hajtóerő-szabályzás 16 438
10.3. Sebességkorlátozás 49 250
10.4. Járművön belüli energiatárolás 49 250
10.5. A szerkezet összeépítettsége 75 500
10.6. Mozgó részek 16 438
10.7. Fékező eszközök 16 438
11. Vezetékhosszabbító készletek vizsgálata
11.1. Áramütés elleni védelem 16 438
11.2. Hajlékony vezetékek és azok csatlakoztatása megtekintéssel 12 063
11.3. Melegedés ellenőrzése rögzített, többszörös hordozható aljzatokra és dugókra 49 250
11.4. Méretek ellenőrzése méretlapok alkalmazásával 23 000
11.5. Szerkezeti előírások ellenőrzése rögzített, többszörös hordozható aljzatokra és dugókra
20 813
11.6. Védővezető folytonosság vizsgálata 20 813
12. Villamos játékok biztonságosságának vizsgálata
12.1. Alkatrészek vizsgálata 16 438
12.2. Csavarok, összekötések 27 375
12.3. Felvett teljesítmény 31 750
12.4. Kúszóáramút és légközök 16 438
12.5. Melegedés és rendellenes működtetés 71 125
12.6. Szerkezeti előírások 16 438
12.7. Vezetékek és huzalok védelme 27 375
13. Gyermekjátékszerek biztonságosságának vizsgálata
13.1. Áttétel és kerékelrendezés vizsgálat 20 813
13.2. Áztatási vizsgálat / duzzadó anyag 27 375
13.3. Billentő vizsgálat 16 438
13.4. Bizonyos játékok geometriai alakjának vizsgálata (vizsgáló sablonnal) 16 438
13.5. Csomagolás vizsgálata 12 063
13.6. Dinamikus szilárdság vizsgálata 71 125
13.7. Duzzadó anyagok méretének meghatározása 16 438
13.8. Egyes elemek vagy alkatrészek hozzáférhetőségének vizsgálata (vizsgálóujjal) 16 438
13.9. Fékberendezés működőképességének vizsgálata 60 188
13.10. Félgömb alakú játékok vizsgálata (méretek) 16 438
13.11. Figyelmeztetések és használati útmutatók vizsgálata 12 063
13.12. Folyadékkal töltött játékok tömítettsége 27 375
13.13. Gyúlékonyság vizsgálata 38 313
13.14. Hőmérséklet-emelkedés mérése 38 313
13.15. Huzalok hajlíthatósági vizsgálata 27 375
13.16. Játékfigurák vizsgálata (méretek) 16 438
13.17. Játékok zsinórjainak vizsgálata 27 375
13.18. Kibocsátási hangszintnyomás meghatározása 75 500
13.19. Kis alkatrészek vizsgálóhengeres vizsgálata 14 250
13.20. Kislabda vizsgálata 14 250
13.21. Lövedékek mozgási energiájának meghatározása 75 500
13.22. Mágneses térerő meghatározása Gauss-mérővel 27 375
13.23. Monofil szálakat tartalmazó játékok vizsgálata 16 438
13.24. Műanyag fólia vastagságának vizsgálata 20 813
13.25. Összecsukó és összecsúszó mechanizmusok vizsgálata 27 375
13.26. Stabilitásvizsgálat 38 313
13.27. Statikus szilárdság vizsgálata 27 375
13.28. Szájjal működtetett játékok tartósságának vizsgálata 27 375
13.29. Tapadókorongos játékok vizsgálata (méretek) 20 813
13.30. Villamos hajtású ráülhetős játékok sebességének meghatározása 49 250
13.31. Yo-yo labda vizsgálat (zsinórhosszúság, szakítóerő, nyúlás meghatározása) 27 375
13.32. Zsinórvastagság vizsgálata 20 813
14. Hinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékszerek
14.1. Beszorulás vizsgálata 16 438
14.2. Méretek vizsgálata (csúszda) 27 375
14.3. Méretek vizsgálata 16 438
14.4. Stabilitás 27 375
14.5. Statikus szilárdság 27 375
14.6. Hintakötelek és láncok átmérőjének vizsgálata 20 813
14.7. Függesztőcsatlakozók és lengőszerkezetek vizsgálata 12 063
14.8. Mászókaállványok és más hasonló játékok nyílásvizsgálata 16 438
15. Gyermek magasszékek vizsgálata
15.1. Beszorulási veszélyek vizsgálata 16 438
15.2. Elmozduló részek által okozott veszélyek vizsgálata 16 438
15.3. Stabilitás vizsgálata 49 250
15.4. Tálcaejtés vizsgálata 16 438
15.5. Tálcaszilárdság és stabilitás vizsgálata 23 000
15.6. Ütővizsgálat 40 500
16. Bébikomp vizsgálata
16.1. Dinamikus stabilitás vizsgálata 49 250
16.2. Összecsukó és keretbeállító mechanizmus vizsgálata 16 438
16.3. Az ülés védő funkciója 31 750
16.4. Lépcsőről való leesés megelőzése 49 250
16.5. Mozgó elemekből adódó veszélyek vizsgálata 20 813
16.6. Statikus szilárdság vizsgálata 16 438
16.7. Parkoló eszközök vizsgálata 49 250
16.8. Statikus stabilitás vizsgálat 23 000
17. Járókák lakossági használatra
17.1. Felépítés-vizsgálat idomszerrel (korlát magasság, nyílások, zárószerkezetek stb.) 27 375
17.2. Fennakadás-vizsgálat golyósláncos súllyal 16 438
17.3. Járókakorlát harapás vizsgálata 31 750
17.4. Lenyelési és fulladási veszélyek (húzóvizsgálattal) 23 000
17.5. Stabilitás 20 813
17.6. Terheléses vizsgálatok (kapaszkodók, alapzat, keret és záróelemek, oldalak) 44 875
18. Cumik csecsemők és kisgyermekek részére
18.1. Minták előkészítése szerkezeti és mechanikai vizsgálatokhoz 75 500
18.2. Lyukasztásállóság vizsgálat 20 813
18.3. Szerkezeti tulajdonságok és vizsgálatok 38 313
18.4. Összeépítettség vizsgálat 27 375
18.5. Szakadásállósági vizsgálat 27 375
18.6. Ütésállósági vizsgálat 16 438
19. Gördeszkák vizsgálata
19.1. Ejtési vizsgálat 31 750
19.2. Keréktapadási vizsgálat 23 000
19.3. Szerkezetvizsgálat 33 938
19.4. Ütközési vizsgálat 49 250
20. Görkorcsolyák vizsgálata
20.1. Keréktapadási vizsgálat 23 000
20.2. Összeerősítési vizsgálat 27 375
20.3. Biztonsági követelmények vizsgálata 20 813
20.4. Ütközési vizsgálat 38 313
21. Rollerek vizsgálata
21.1. Szilárdság 75 500
21.2. Keréktapadási vizsgálat 23 000
21.3. Egymással szemben elmozduló részek 23 000
21.4. Kormányszerkezet 20 813
21.5. Túlnyúló részek és élek 16 438
21.6. Hordfelület 12 063
22. Gyermekkerékpárok
22.1. Fékek vizsgálata 16 438
22.2. Méretek vizsgálata 23 000
22.3. Nyereg és ülésrúd biztonsági vizsgálata 23 000
22.4. Nyereg statikus vizsgálata 23 000
22.5. Láncvédő vizsgálata 16 438
22.6. Támasztókerekek vizsgálata 31 750
23. Kerékpárra szerelhető gyermekülések
23.1. Méretek (Ülőfelület és lábtartók) 27 375
23.2. Az ülés kerékpárhoz rögzítettsége – Általános követelmények minden ülésre 12 063
23.3. Az ülés kerékpárhoz rögzítettsége – Csomagtartóhoz rögzített hátsó ülések követelményei
16 438
23.4. A rögzítőrendszer üléshez rögzítettsége 16 438
23.5. A rögzítők szilárdsága 16 438
23.6. A rögzítő rendszer záródása 16 438
23.7. A gyermekbiztos állapot megőrzése 12 063
23.8. A láb védelme és rögzítése 23 000
24. Lakás- és ülőbútorok vizsgálata
24.1. Ejtő vizsgálat 20 813
24.2. Statikus terhelés vizsgálat 45 813
24.3. Ütő vizsgálat 23 000
24.4. Stabilitás vizsgálat 20 813
25. Öngyújtók
25.1. Ellenállás belső nyomásnak 31 750
25.2. Ellenállás leejtésnek 16 438
25.3. Ellenállás periodikus és folyamatos égésnek 27 375
25.4. Égési viselkedés 16 438
25.5. Lángképzés, lángmagasságok és beállításuk 27 375
25.6. Lángkialvás 12 063
25.7. Ellenállás folyamatos égésnek 16 438
26. Lézermutatók
26.1. Lézerteljesítmény mérése 45 813
27. Gyufák
27.1. A dobozok száltartalma 16 438
27.2. Egyes gyufaszálak (méretek, fejek vizsgálata) 27 375
27.3. Gyufatartók 16 438
27.4. Gyújtási tulajdonságok, általános előírások 93 000
27.5. A dörzsfelület nedves leválása 16 438
27.6. A dörzsfelület tartóssága 23 000
27.7. A dörzsfelület meggyulladása 16 438
27.8. Égő részecskék leválása 23 000
27.9. Ütésállóság 16 438
28. Fényforrások vizsgálata
28.1. Fényforrás teljesítményfelvételének és fényáramának vizsgálata (1 minta) 19 938
29. Létrák és fellépők vizsgálat
29.1. A létra szilárdsági vizsgálata 20 813
29.2. A létra hajlítási vizsgálata 23 000
29.3. A létra oldalirányú meghajlásának vizsgálata 23 000
29.4. A létraszárak alsó végeinek vizsgálata 27 375
29.5. A létrafok (lépcsők) és a fellépők hajlítóvizsgálata 27 375
29.6. A létrafok és a lépcsők csavarási vizsgálata 27 375
9.7. A kétágú létra szétcsúszásgátló szerkezeteinek és csuklós illesztéseinek vizsgálata
31 750
29.8. A fellépő billenés vizsgálata 20 813
30. Egyéb vizsgálatok
30.1. Vizsgálati jegyzőkönyv készítése 17 000
30.2. A 3–29. fejezetekben nem szereplő vizsgálatok esetében a díjszámítás
a vizsgálatra fordított idő és az itt meghatározott mérnöki óradíj szorzata, hozzáadva a felhasznált anyagköltséget.


5 420