A jogszabály mai napon ( 2023.10.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

15/1991. (XI. 26.) IM rendelet

a közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 12. §-ának (3) bekezdésében és 16. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

1. § (1) *  Magyarországon 313 közjegyző működik.

(2) Hagyatéki ügyekben a Budapest székhelyre kinevezett közjegyzők működési körzetek szerint járnak el, a közjegyző az irodáját a működési körzetében tartja fenn.

(3) Ha egy székhelyen (a fővárosban: működési körzetben) több közjegyző működik, a hagyatéki ügyekben a közjegyzők havonként váltakozva járnak el (havi beosztás).

(3a) *  A (3) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni akkor is, ha ugyanazon illetékességi területen több székhelyen működik közjegyző.

(4) A közjegyzői székhelyeket, a közjegyzői állások számát, a havi beosztást és a fővárosi működési körzeteket e rendelet melléklete tartalmazza.

2. § (1) Ha egy székhelyen - a fővárosban: működési körzetben - több közjegyző működik, a hagyatéki eljárást az örökhagyó halálának napja, holtnak nyilvánítás esetén a halál idejeként megállapított nap alapján eljárásra jogosult közjegyző folytatja le.

(2) Az (1) bekezdés irányadó a rendelet hatálybalépése előtt elhunyt örökhagyó ügyében is, ha a hagyatéki eljárás a rendelet hatálybalépése után indult.

3. § Ha a közjegyző az ügyben törvényes akadály (kizárás, elfogultság vagy más ok) miatt nem járhat el, helyette az ugyanazon székhelyen, a fővárosban az azonos működési körzetben működő az a közjegyző jár el, aki az örökhagyó halálát követő hónapra jogosult eljárásra.

4. § *  A hagyatéki eljárásokkal kapcsolatban az eljárásra jogosultközjegyző nevét és a havi beosztást - a fővárosban a körzeti beosztást is - az illetékes helyi önkormányzat és járásbíróság hirdetőtábláján ki kell függeszteni.

5. § (1) Ez a rendelet 1992. január 1-jén lép hatályba.

(2) * 

6. § *  Az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 21/2014. (III. 13.) KIM rendelet (a továbbiakban: Módr.) 2. mellékletében Törökbálint székhellyel létrehozott új álláshelyre a pályázatot a Módr. 2. mellékletének hatálybalépését követő 15 napon belül meg kell hirdetni.

7. § *  (1) Az igazságügyért felelős miniszter a közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet, valamint a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról szóló 1/2017. (III. 7.) IM rendelet (a továbbiakban: Módr2.) Melléklete szerinti, a Szigetszentmiklósi Járásbíróság illetékességi területén létrehozott 2. közjegyzői álláshelyet - az érintett közjegyző hozzájárulásával - a Ráckevei Járásbíróság illetékességi területén működő 2. sz. közjegyző áthelyezésével, ezen álláshely megszűnésével egyidejűleg, a Módr2. hatálybalépése napjával tölti be.

(2) Az illetékesség hiányára nem lehet hivatkozni, ha a Szigetszentmiklós székhelyre kinevezett közjegyző a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvénynek a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvénnyel megállapított 1. melléklet 14/13. pontja hatálybalépését követően, a Módr2. hatálybalépéséig a Szigetszentmiklósi Járásbíróság illetékességi területén járt el.

(3) *  Az igazságügyért felelős miniszter a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (III. 13.) KIM rendelet és egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2017. (VIII. 11.) IM rendelet (a továbbiakban: Módr3.) 1. melléklete szerinti, a Szolnoki Járásbíróság illetékességi területén működő 3. közjegyzői álláshelyet a Szolnoki Járásbíróság illetékességi területén működő 6. sz. közjegyző - hozzájárulásával történő - áthelyezésével, ezen álláshely megszűnésével egyidejűleg, a MódR3. hatálybalépése napjával tölti be.

(4) *  A közjegyzői hatáskörbe tartozó egyes végrehajtási eljárások szabályairól, valamint egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 30/2019. (XII. 20.) IM rendelet (a továbbiakban: Módr4.) 8. melléklete szerinti, a Ceglédi Járásbíróság illetékességi területén működő 1. sz. közjegyzői álláshelyet a Ceglédi Járásbíróság illetékességi területén működő 3. sz. közjegyző - hozzájárulásával történő - áthelyezésével, ezen álláshely megszűnésével egyidejűleg, 2020. február 1. napjával tölti be.

(5) *  A Módr4. 8. melléklete szerinti, a Dunakeszi Járásbíróság illetékességi területén létrehozott 2. sz. közjegyzői álláshelyet a gödi közjegyző - hozzájárulásával történő - áthelyezésével, ezen álláshely megszűnésével egyidejűleg, 2020. február 1. napjával tölti be.

(6) *  A Módr4. 8. melléklete szerinti, a Kecskeméti Járásbíróság illetékességi területén működő 3. sz. közjegyzői álláshelyet a Békéscsabai Járásbíróság területén működő 4. sz. közjegyző - hozzájárulásával történő - áthelyezésével, ezen álláshely megszűnésével egyidejűleg, 2020. február 1. napjával tölti be.

Melléklet a 15/1991. (XI. 26.) IM rendelethez * 

I. A BUDAPESTI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN * 

Budapest székhelyen rendszeresített közjegyzői körzetek és állások * 

Kerület Körzet A hagyatéki eljárásban irányadó havi beosztás
1. I. 1. sz. közjegyző január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző február, április, június, augusztus, október, december
2. II. 1. sz. közjegyző január, május, szeptember
2. sz. közjegyző február, június, október
3. sz. közjegyző március, július, november
4. sz. közjegyző április, augusztus, december
3. III. 1. sz. közjegyző január, május, szeptember
2. sz. közjegyző február, június, október
3. sz. közjegyző március, július, november
4. sz. közjegyző április, augusztus, december
4. IV. 1. sz. közjegyző január, április, július, október
2. sz. közjegyző február, május, augusztus, november
3. sz. közjegyző március, június, szeptember, december
5. V. 1. sz. közjegyző január, május, szeptember
2. sz. közjegyző február, június, október
3. sz. közjegyző március, július, november
4. sz. közjegyző április, augusztus, december
6. VI. 1. sz. közjegyző január, május, szeptember
2. sz. közjegyző február, június, október
3. sz. közjegyző március, július, november
4. sz. közjegyző április, augusztus, december
7. VII. 1. sz. közjegyző január, május, szeptember
2. sz. közjegyző február, június, október
3. sz. közjegyző március, július, november
4. sz. közjegyző április, augusztus, december
8. VIII. 1. sz. közjegyző január, május, szeptember
2. sz. közjegyző február, június, október
3. sz. közjegyző március, július, november
4. sz. közjegyző április, augusztus, december
9. IX. 1. sz. közjegyző január, július
2. sz. közjegyző február, augusztus
3. sz. közjegyző március, szeptember
4. sz. közjegyző április, október
5. sz. közjegyző május, november
6. sz. közjegyző június, december
10. X. 1. sz. közjegyző január, április, július, október
2. sz. közjegyző február, május, augusztus, november
3. sz. közjegyző március, június, szeptember, december
11. XI. 1. sz. közjegyző január, július
2. sz. közjegyző február, augusztus
3. sz. közjegyző március, szeptember
4. sz. közjegyző április, október
5. sz. közjegyző május, november
6. sz. közjegyző június, december
12. XII. 1. sz. közjegyző január, május, szeptember
2. sz. közjegyző február, június, október
3. sz. közjegyző március, július, november
4. sz. közjegyző április, augusztus, december
13. *  XIII. és a Margitsziget 1. sz. közjegyző január, május, szeptember
2. sz. közjegyző február, június, október
3. sz. közjegyző március, július, november
4. sz. közjegyző április, augusztus, december
14. XIV. 1. sz. közjegyző január, május, szeptember
2. sz. közjegyző február, június, október
3. sz. közjegyző március, július, november
4. sz. közjegyző április, augusztus, december
15. XV. 1. sz. közjegyző január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző február, április, június, augusztus, október, december
16. XVI. 1. sz. közjegyző január, április, július, október
2. sz. közjegyző február, május, augusztus, november
3. sz. közjegyző március, június, szeptember, december
17. XVII. 1. sz. közjegyző január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző február, április, június, augusztus, október, december
18. XVIII. 1. sz. közjegyző január, április, július, október
2. sz. közjegyző február, május, augusztus, november
3. sz. közjegyző március, június, szeptember, december
19. XIX. 1. sz. közjegyző január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző február, április, június, augusztus, október, december
20. XX. 1. sz. közjegyző január, április, július, október
2. sz. közjegyző február, május, augusztus, november
3. sz. közjegyző március, június, szeptember, december
21. XXI. 1. sz. közjegyző
2. sz. közjegyző
3. sz. közjegyző
január, április, július, október
február, május, augusztus, november
március, június, szeptember, december
22. XXII. 1. sz. közjegyző január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző február, április, június, augusztus, október, december
23. XXIII. egy körzet egész év

Komárom-Esztergom vármegye * 

1. *  Esztergomi Járásbíróság 1. sz. közjegyző január, április, július, október
2. sz. közjegyző február, május, augusztus, november
3. sz. közjegyző március, június, szeptember, december
2. *  Komáromi Járásbíróság 1. sz. közjegyző január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző február, április, június, augusztus, október, december
3. *  Tatai Járásbíróság egy körzet egész év
4. *  Tatabányai Járásbíróság 1. sz. közjegyző január, április, július, október
2. sz. közjegyző február, május, augusztus, november
3. sz. közjegyző március, június, szeptember, december

Nógrád vármegye * 

1. *  Balassagyarmati Járásbíróság 1. sz. közjegyző
2. sz. közjegyző
január, március, május, július,szeptember, november
február, április, június, augusztus, október, december
2. *  Pásztói Járásbíróság egy körzet egész év
3. *  Salgótarjáni Járásbíróság 1. sz. közjegyző január, április, július, október
2. sz. közjegyző február, május, augusztus, november
3. sz. közjegyző március, június, szeptember, december

Pest vármegye * 

1. *  Budakeszi és Budajenő, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős, Telki, Tök, Zsámbék (a Budaörsi Járásbíróság illetékességi területéből), Solymár, Tinnye (a Budakörnyéki Járásbíróság illetékességi területéből) 1. sz. közjegyző
2. sz. közjegyző
január, március, május, július, szeptember, november
február, április, június, augusztus, október, december
2. *  Pilisvörösvár, Pilisborosjenő, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisszentiván, Üröm (a Budakörnyéki Járásbíróság illetékességi területéből) egy körzet egész év
3. *  Budaörsi Járásbíróság (kivéve Budakeszi, Budajenő, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős, Telki, Tök, Zsámbék) és Törökbálint (az Érdi Járásbíróság illetékességi területéből) 1. sz. közjegyző
2. sz. közjegyző
január, március, május, július, szeptember, november
február, április, június, augusztus, október, december
4. *  Ceglédi Járásbíróság 1. sz. közjegyző január, március, május, július, szeptember, november
(kivéve Csemő, Jászkarajenő, Kőröstetétlen, Törtel) 2. sz. közjegyző közjegyző február, április, június, augusztus, október, december
5. *  Dabasi Járásbíróság 1. sz. közjegyző
2. sz. közjegyző
január, március, május, július,szeptember, november
február, április, június, augusztus, október, december
6. *  Dunakeszi Járásbíróság 1. sz. közjegyző január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző február, április, június, augusztus, október, december
7. *  Érdi Járásbíróság (kivéve Törökbálint) 1. sz. közjegyző
2. sz. közjegyző
3. sz. közjegyző
január, április, július, október
február, május, augusztus, november
március, június, szeptember, december
8. *  Gödöllői Járásbíróság (kivéve Aszód 1. sz. közjegyző január, április, július, október
és Bag, Domony, Galgahévíz, 2. sz. közjegyző február, május, augusztus, november
Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Tura, Vácegres, Verseg) 3. sz. közjegyző március, június, szeptember, december
9. *  Monori Járásbíróság 1. sz. közjegyző január, március, május, július, szeptember, november
(kivéve 16. pont alatti) 2. sz. közjegyző február, április, június, augusztus, október, december
10. *  Nagykátai Járásbíróság 1. sz. közjegyző január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző február, április, június, augusztus, október, december
11. *  Nagykőrösi Járásbíróság, valamint Csemő, Jászkarajenő, Kőröstetétlen, Törtel (a Ceglédi Járásbíróság illetékességi területéből) egy körzet egész év
12. *  Ráckevei Járásbíróság egy körzet egész év
13. *  Szigetszentmiklósi Járásbíróság 1. sz. közjegyző január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző február, április, június, augusztus, október, december
14. *  Szentendrei Járásbíróság, valamint Pilisszántó (a Budakörnyéki Járásbíróság illetékességi területéből) 1. sz. közjegyző
2. sz. közjegyző
január, március, május, július, szeptember, november
február, április, június, augusztus, október, december
15. *  Váci Járásbíróság (kivéve Váckisújfalu) 1. sz. közjegyző január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző február, április, június, augusztus, október, december
16. *  Gyömrő, Maglód, Ecser, Mende, Úri, Sülysáp (a Monori Járásbíróság illetékességi területéből) egy körzet egész év
17. *  Aszód és Bag, Domony, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Tura, Vácegres, Verseg (a Gödöllői Járásbíróság illetékességi területéből) és Váckisújfalu (a Váci Járásbíróság illetékességi területéből) egy körzet egész év
18. * 

II. A GYŐRI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN * 

Győr-Moson-Sopron vármegye * 

1 *  Csornai Járásbíróság (kivéve: Agyagosszergény, Babót, Beled, Cirák, Dénesfa, Edve, Gyóró, Himod, Hövej, Kapuvár, Kisfalud, Mihályi, Osli, Rábakecöl, Répceszemere, Szárföld, Vadosfa, Vásárosfalu, Veszkény, Vitnyéd), valamint Bezi, Fehértó, Győrsövényház, Kisbabot, Mérges, Rábacsécsény, Rábaszentmihály (a Győri Járásbíróság illetékességi területéből) egy körzet egész év
2. *  Győri Járásbíróság 1. sz. közjegyző január, július
(kivéve Bezi, Fehértó, Győrsövényház, 2. sz. közjegyző február, augusztus
Kisbabot, Mérges, Rábacsécsény, 3. sz. közjegyző március, szeptember
Rábaszentmihály) 4. sz. közjegyző április, október
5. sz. közjegyző május, november
6. sz. közjegyző június, december
3.
4. *  Mosonmagyaróvári Járásbíróság 1. sz. közjegyző január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző február, április, június, augusztus, október, december
5. *  Soproni Járásbíróság, valamint 1. sz. közjegyző január, április, július, október
Agyagosszergény, Babót, Beled, Cirák, 2. sz. közjegyző február, május, augusztus, november
Dénesfa, Edve, Gyóró, Himod, Hövej, Kapuvár, Kisfalud, Mihályi, Osli, Rábakecöl, Répceszemere, Szárföld, Vadosfa, Vásárosfalu, Veszkény, Vitnyéd (a Csornai Járásbíróság illetékességi területéből) 3. sz. közjegyző március, június, szeptember, december

Vas vármegye * 

1. *  Celldömölk és Boba, Borgáta, Csönge, Duka, Egyházashetye, Jánosháza, Karakó, Keléd, Kemeneskápolna, Kemenesmagasi, Kemenesmihályfa, Kemenespálfa, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Kenyeri, Kissomlyó, Köcsk, Mersevát, Mesteri, Nagysimonyi, Nemeskeresztúr, Nemeskocs, Ostffyasszonyfa, Pápoc, Szergény, Tokorcs, Vönöck (a Sárvári Járásbíróság illetékességi területéből) egy körzet egész év
2. *  Körmendi Járásbíróság egy körzet egész év
3. *  Kőszegi Járásbíróság egy körzet egész év
4. *  Sárvári Járásbíróság (kivéve az 1. pont alattit) egy körzet egész év
5. *  Szombathelyi Járásbíróság 1. sz. közjegyző január, május, szeptember
2. sz. közjegyző február, június, október
3. sz. közjegyző március, július, november
4. sz. közjegyző április, augusztus, december
5. sz. közjegyző egész év (Alsóújlak, Andrásfa, Balogunyom, Bérbaltavár, Csehi, Csehimindszent, Csempeszkopács, Csipkerek, Egervölgy, Gersekarát, Gyanógeregye, Győrvár, Ják, Kám, Kisunyom, Mikosszéplak, Nagytilaj, Nemeskolta, Olaszfa, Oszkó, Pácsony, Petőmihályfa, Püspökmolnári, Rábahídvég, Rábatöttös, Rum, Sárfimizdó, Sorkifalud, Sorkikápolna, Sorokpolány, Szemenye, Szentpéterfa, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Telekes, Vasszécseny, Vasvár, Zsennye)

Veszprém vármegye * 

1. *  Ajkai Járásbíróság 1. sz. közjegyző január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző február, április, június, augusztus, október, december
2. *  Pápai Járásbíróság 1. sz. közjegyző január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző február, április, június, augusztus, október, december
3. *  Tapolcai Járásbíróság 1. sz. közjegyző
2. sz. közjegyző
január, március, május,július, szeptember, november
február, április, június, augusztus,október, december
4. *  Veszprémi Járásbíróság
(kivéve az 5. és 6. pont alatti, a Zirci Járásbíróság illetékességi területével együtt)
1. sz. közjegyző
2. sz. közjegyző
3. sz. közjegyző
4. sz. közjegyző
január, május, szeptember
február, június, október
március, július, november
április, augusztus, december
5. *  Balatonfüred, Alsóörs, Aszófő, Balatonakali, Balatonalmádi, Balatoncsicsó, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, Csopak, Dörgicse, Felsőörs, Lovas, Monoszló, Óbudavár, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Tihany, Vászoly, Zánka (a Veszprémi Járásbíróság illetékességi területéből) egy körzet egész év
6. *  Várpalota és Ősi, Berhida, Öskü, Pétfürdő, Tés (a Veszprémi Járásbíróság illetékességi területéről) egy körzet egész év

Zala vármegye * 

1. *  Keszthelyi Járásbíróság
(kivéve az 5. pont alatti)
1. sz. közjegyző
2. sz. közjegyző
január, március, május, július, szeptember, november
február, április, június, augusztus, október, december
2. *  Lenti Járásbíróság egy körzet egész év
3. *  Nagykanizsai Járásbíróság 1. sz. közjegyző január, április, július, október
2. sz. közjegyző február, május, augusztus, november
3. sz. közjegyző március, június, szeptember, december
4. *  Zalaegerszegi Járásbíróság (kivéve Almásháza és Tilaj) 1. sz. közjegyző január, április, július, október
2. sz. közjegyző február, május, augusztus, november
3. sz. közjegyző március, június, szeptember, december
5. *  Zalaszentgrót, Batyk, Döbröce, Dötk, Kallósd, Kehidakustány, Kisgörbő, Kisvásárhely, Mihályfa, Nagygörbő, Óhid, Pakod, Sénye, Sümegcsehi, Szalapa, Tekenye, Türje, Vindornyaszőlős, Zalabér, Zalaszántó, Zalaszentlászló, Zalavég, Zalacsány (a Keszthelyi Járásbíróság illetékességi területéből) és Almásháza, Tilaj (a Zalaegerszegi Járásbíróság illetékességi területéből) egy körzet egész év

III. MISKOLCI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN * 

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye * 

1. *  Encsi Járásbíróság egy körzet egész év
Szikszói Járásbíróság
2. *  Kazincbarcikai Járásbíróság 1. sz. közjegyző
2. sz. közjegyző
január, március, május, július,szeptember, november
február, április, június, augusztus, október, december
3. *  Mezőkövesdi Járásbíróság egy körzet egész év
4. *  Miskolci Járásbíróság 1. sz. közjegyző január, július
2. sz. közjegyző február, augusztus
3. sz. közjegyző március, szeptember
4. sz. közjegyző április, október
5. sz. közjegyző május, november
6. sz. közjegyző június, december
5.
6. *  Ózdi Járásbíróság egy körzet egész év
7. *  Sátoraljaújhelyi Járásbíróság egy körzet egész év
(kivéve a 8. alatti)
8. *  Sárospatak és Bodrogolaszi, Erdőhorváti, Györgytarló, Háromhuta, Hercegkút, Kenézlő, Komlóska, Makkoshotyka, Olaszliszka, Sárazsadány, Tolcsva, Vajdácska, Vámosújfalu, Viss, Zalkod (a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság illetékességi területéből) egy körzet egész év
9. *  Szerencsi Járásbíróság
(kivéve a 11. pont alatti)
1. sz. közjegyző január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző február, április, június, augusztus, október, december
10. *  Tiszaújvárosi Járásbíróság egy körzet egész év
11. *  Tokaj és Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Tarcal, Tiszaladány, Tiszatardos (a Szerencsi Járásbíróság illetékességi területéből) egy körzet egész év

Hajdú-Bihar vármegye * 

1. *  Berettyóújfalui Járásbíróság 1. sz. közjegyző január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző február, április, június, augusztus, október, december
2. *  Debreceni Járásbíróság 1. sz. közjegyző január, július
2. sz. közjegyző február, augusztus
3. sz. közjegyző március, szeptember
4. sz. közjegyző április, október
5. sz. közjegyző május, november
6. sz. közjegyző június, december
7. sz. közjegyző egész év (Bocskaikert, Fülöp, Hajdúhadház, Hajdúsámson, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírábrány, Nyírmártonfalva, Téglás, Vámospércs)
8. sz. közjegyző egész év (Balmazújváros, Egyek, Hortobágy, Hosszúpályi, Létavértes, Monostorpályi, Tiszacsege, Újléta, Újszentmargita)
3. *  Hajdúböszörményi Járásbíróság 1.sz. közjegyző
2. sz. közjegyző
január, március, május,július, szeptember, november
február, április, június, augusztus,október, december
4. *  Hajdúszoboszlói Járásbíróság 1. sz. közjegyző január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző február, április, június, augusztus, október, december
5. *  Püspökladányi Járásbíróság egy körzet egész év

Heves vármegye * 

1. *  Egri Járásbíróság 1. sz. közjegyző január, május, szeptember
2. sz. közjegyző február, június, október
3. sz. közjegyző március, július, november
4. sz. közjegyző április, augusztus, december
2. *  Füzesabonyi Járásbíróság egy körzet egész év
3. *  Gyöngyösi Járásbíróság 1. sz. közjegyző
2. sz. közjegyző
január, március, május, július,szeptember, november
február, április, június, augusztus, október, december
4. *  Hatvani Járásbíróság egy körzet egész év
5. *  Hevesi Járásbíróság egy körzet egész év

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye * 

1. *  Fehérgyarmati Járásbíróság egy körzet egész év
2. *  Kisvárdai Járásbíróság 1. sz. közjegyző
2. sz. közjegyző
január, március, május,július, szeptember, november
február, április, június, augusztus,október, december
3. *  Mátészalkai Járásbíróság 1. sz. közjegyző január, április, július, október
2. sz. közjegyző február, május, augusztus, november
3. sz. közjegyző március, június, szeptember, december
4. *  Nyírbátori Járásbíróság egy körzet egész év
5. *  Nyíregyházi Járásbíróság 1. sz. közjegyző január, július
2. sz. közjegyző február, augusztus
3. sz. közjegyző március, szeptember
4. sz. közjegyző április, október
5. sz. közjegyző május, november
6. sz. közjegyző június, december
6. *  Vásárosnaményi Járásbíróság egy körzet egész év

IV. A PÉCSI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN * 

Baranya vármegye * 

1. *  Komlói Járásbíróság egy körzet egész év
2. *  Mohácsi Járásbíróság 1. sz közjegyző január, március, május, július, szeptember, november
2. sz közjegyző február, április, június, augusztus, október, december
3. *  Pécsi Járásbíróság 1. sz. közjegyző január, július
2. sz. közjegyző február, augusztus
3. sz. közjegyző március, szeptember
4. sz. közjegyző április, október
5. sz. közjegyző május, november
6. sz. közjegyző június, december
4. *  Siklósi Járásbíróság egy körzet egész év
5. *  Szigetvári Járásbíróság 1. sz. közjegyző január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző február, április, június, augusztus, október, december

Fejér vármegye * 

1. *  Bicskei Járásbíróság egy körzet egész év
2. *  Dunaújvárosi Járásbíróság 1. sz. közjegyző január, április, július, október
2. sz. közjegyző február, május, augusztus, november
3. sz. közjegyző március, június, szeptember, december
3. *  Sárbogárdi Járásbíróság, valamint Mezőszilas és Sárosd (a Székesfehérvári Járásbíróság illetékességi területéből) egy körzet egész év
4. *  Székesfehérvári Járásbíróság (kivéve az 5. pont alatti, valamint Mezőszilas és Sárosd) 1. sz. közjegyző január, július
2. sz. közjegyző február, augusztus
3. sz. közjegyző március, szeptember
4. sz. közjegyző április, október
5. sz. közjegyző május, november
6. sz. közjegyző június, december
5. *  Mór, Bakonycsernye, Balinka, Bodajk, Csákberény, Csókakő, Fehérvárcsurgó, Isztimér, Kincsesbánya, Magyaralmás, Nagyveleg, Pusztavám, Söréd (a Székesfehérvári Járásbíróság illetékességi területéről) egy körzet egész év

Somogy vármegye * 

1. *  Barcsi Járásbíróság egy körzet egész év
2. *  Fonyódi Járásbíróság egy körzet egész év
3. *  Kaposvári Járásbíróság 1. sz. közjegyző január, május, szeptember
2. sz. közjegyző február, június, október
3. sz. közjegyző március, július, november
4. sz. közjegyző április, augusztus, december
4. *  Marcali Járásbíróság egy körzet egész év
5. *  Nagyatádi Járásbíróság egy körzet egész év
6. *  Siófoki Járásbíróság 1. sz. közjegyző
2. sz. közjegyző
3. sz. közjegyző
január, április, július, október
február, május, augusztus, november
március, június, szeptember, december

Tolna vármegye * 

1. *  Bonyhádi Járásbíróság egy körzet egész év
2. *  Dombóvári Járásbíróság egy körzet egész év
3. *  Paksi Járásbíróság 1. sz. közjegyző január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző február, április, június, augusztus, október, december
4. *  Szekszárdi Járásbíróság 1. sz. közjegyző január, április, július, október
2. sz. közjegyző február, május, augusztus, november
3. sz. közjegyző március, június, szeptember, december
5. *  Tamási Járásbíróság egy körzet egész év

V. SZEGEDI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN * 

Bács-Kiskun vármegye * 

1. *  Bajai Járásbíróság 1. sz. közjegyző
2. sz. közjegyző
január, március, május, július, szeptember, november
február, április, június, augusztus, október, december
2. *  Kalocsai Járásbíróság (kivéve Solt és Újsolt) egy körzet egész év
3. *  Kecskeméti Járásbíróság 1. sz. közjegyző január, május, szeptember
2. sz. közjegyző február, június, október
3. sz. közjegyző március, július, november
4. sz. közjegyző április, augusztus, december
4. *  Kiskőrösi Járásbíróság 1. sz. közjegyző január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző február, április, június, augusztus, október, december
5. *  Kiskunfélegyházi Járásbíróság 1. sz. közjegyző január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző február, április, június, augusztus, október, december
6. *  Kiskunhalasi Járásbíróság 1. sz. közjegyző
2. sz. közjegyző
január, március, május, július, szeptember, november
február, április, június, augusztus, október, december
7. *  Kunszentmiklósi Járásbíróság, valamint Solt és Újsolt (a Kalocsai Járásbíróság illetékességi területéből) egy körzet egész év

Békés vármegye * 

1. *  Battonyai Járásbíróság egy körzet egész év
2. *  Békési Járásbíróság egy körzet egész év
3. *  Békéscsabai Járásbíróság 1. sz. közjegyző január, április, július, október
(kivéve Doboz, Szabadkígyós, 2. sz. közjegyző február, május, augusztus, november
Újkígyós) 3. sz. közjegyző március, június, szeptember, december
4. *  Gyulai Járásbíróság (kivéve Biharugra, Körösnagyharsány, Okány, Zsadány) és Doboz, Szabadkígyós, Újkígyós (a Békéscsabai Járásbíróság illetékességi területéből) 1. sz. közjegyző január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző február, április, június, augusztus, október, december
5. *  Orosházi Járásbíróság 1. sz. közjegyző január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző február, április, június, augusztus, október, december
6. *  Szarvasi Járásbíróság (kivéve Dévaványa) egy körzet egész év
7. *  Szeghalmi Járásbíróság és Biharugra, Körösnagyharsány, Okány, Zsadány (a Gyulai Járásbíróság illetékességi területéből), valamint Dévaványa (a Szarvasi Járásbíróság illetékességi területéből) egy körzet egész év

Csongrád-Csanád vármegye * 

1. *  Csongrádi Járásbíróság egy körzet egész év
2. *  Hódmezővásárhelyi Járásbíróság 1. sz. közjegyző január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző február, április, június, augusztus, október, december
3. *  Makói Járásbíróság egy körzet egész év
4. *  Szegedi Járásbíróság 1. sz. közjegyző január, július
2. sz. közjegyző február, augusztus
3. sz. közjegyző március, szeptember
4. sz. közjegyző április, október
5. sz. közjegyző május, november
6. sz. közjegyző június, december
7. sz. közjegyző egész év
(Mórahalom, Ásotthalom, Domaszék, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Zákányszék, Üllés, Bordány, Sándorfalva községek területéről származó hagyatéki ügyek)
5. *  Szentesi Járásbíróság 1. sz. közjegyző január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző február, április, június, augusztus, október, december

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye * 

1. *  Jászberényi Járásbíróság 1. sz. közjegyző
2. sz. közjegyző
január, március, május, július, szeptember, november
február, április, június, augusztus, október, december
2. *  Karcagi Járásbíróság (kivéve Kunhegyes és Kunmadaras) egy körzet egész év
3. *  Kunszentmártoni Járásbíróság egy körzet egész év
4. *  Mezőtúri Járásbíróság egy körzet egész év
5. *  Szolnoki Járásbíróság 1. sz. közjegyző január, május, szeptember
2. sz. közjegyző február, június, október
3. sz. közjegyző március, július, november
4. sz. közjegyző április, augusztus, december
5. sz. közjegyző egész év (Törökszentmiklós, Fegyvernek, Kengyel, Kuncsorba, Örményes, Tiszapüspöki, Tiszatenyő)
6. *  Tiszafüredi Járásbíróság és Kunhegyes, Kunmadaras (a Karcagi Járásbíróság illetékességi területéből) egy körzet egész év