A jogszabály mai napon ( 2022.08.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1171/2020. (IV. 21.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósításra kerülő hitelkonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány

1. *  egyetért azzal, hogy a koronavírus világjárvány negatív gazdasági hatásainak mérséklése, a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint a hazai nagyvállalatok likviditási nehézségeinek enyhítése, beruházásaik megvalósítása érdekében az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság meghirdesse az

a) MFB Krízis Hitelprogramot legfeljebb 45 milliárd forint összeggel és az MFB Krízis Plusz Hitelprogramot legfeljebb 11 milliárd forint összeggel,

b) MFB Versenyképességi Hitelprogramot legfeljebb 15 milliárd forint összeggel,

c) MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program 2.0 Hitelprogramot és az MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program Plusz 2.0 Hitelprogramot együttesen legfeljebb 27,4 milliárd forint összeggel, a 2-3. pontban meghatározottak figyelembevételével;

2. *  az MFB Krízis Hitelprogramhoz és az MFB Krízis Plusz Hitelprogramhoz kapcsolódóan

a) kamattámogatást biztosít a központi költségvetés terhére, amelynek mértéke a fennálló tőketartozásra vetítve 2022. január 1-től évi 1,58 százalékpont,

b) felhívja a pénzügyminisztert, hogy - a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával - dolgozza ki az a) alpont megvalósításához szükséges jogszabályt és részletszabályokat;

Felelős: pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

2/A. *  az MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program 2.0 Hitelprogramhoz és az MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program Plusz 2.0 Hitelprogramhoz kapcsolódóan

a) egyetért azzal, hogy a programban részt vevő pénzügyi vállalkozások által felszámítható kamatfelár maximális mértéke évi 3,00%,

b) kamattámogatást biztosít, amelynek mértéke a fennálló tőketartozásra vetítve legfeljebb évi 6,66%, de a pénzügyi vállalkozások által az a) alpontban meghatározott kamatfelár maximális mértékének alkalmazása esetén a hitelfelvevő vállalkozás által fizetendő ügyleti kamat éves mértéke nem lehet alacsonyabb, mint 2,50%,

c) felhívja a pénzügyminisztert, hogy - a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával - dolgozza ki az a) és b) alpont megvalósításához szükséges jogszabályt és részletszabályokat;

Felelős: pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

3. *  hozzájárul, hogy az 1. pontban jelzett, az 1., 2. és 3. mellékletben meghatározott tartalmú MFB Krízis Hitelprogram, MFB Versenyképességi Hitelprogram és MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program 2.0 Hitelprogram keretében a vállalkozások részére - közvetlenül vagy pénzügyi intézményen keresztül közvetetten - nyújtott hitelhez a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján az állam visszavonhatatlan készfizető kezességet vállal - a közvetlenül vagy pénzügyi intézményen keresztül közvetetten - az MFB Krízis Hitelprogram, az MFB Versenyképességi Hitelprogram és az MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program 2.0 Hitelprogram keretében nyújtott hitelek tőkeösszege 80%-ának erejéig, azzal, hogy az e pont szerinti állami készfizető kezességvállalásért a hitelfelvevő által fizetendő díj mértéke a kezességvállalással biztosított hitel tőkeösszege 80%-ára vetített 0,1%/év;

Felelős: pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

4. *  felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a 2. pont a) alpontjában, valamint 2/A. pont a) és b) alpontjában meghatározott kamattámogatáshoz és a 3. pontban meghatározott állami készfizető kezességvállalás beváltásához szükséges költségvetési források rendelkezésre állásáról;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során

5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy - a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, valamint az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával - az uniós forrású pénzügyi eszközök válságkezelési célú mobilizálása céljából és azok hatékony végrehajtása érdekében intézkedjen a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 8. prioritás, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításának kezdeményezéséről;

Felelős: pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal

6. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az 1. pontban meghatározott hitelprogramok teljes körű végrehajtása érdekében kezdeményezze a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosítását.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

1. melléklet az 1171/2020. (IV. 21.) Korm. határozathoz * 

MFB Krízis Hitel feltételei

A B
1. Alapfeltételek
2. A kötelezett személye mikro-, kis- és középvállalkozás
3. Állami kezességvállalás mértéke a hitel tőkeösszegének 80%-a
4. Az állami kezességvállalással támogatott hitelcél beruházási hitel, forgóeszközhitel (ideértve a működési költségek és ezen belül a személyi jellegű ráfordítások finanszírozását, valamint a forgóeszközhitel végtörlesztését is), hitelkiváltás, ideértve a pénzügyi lízing kiváltását is
5. Hitelösszeg minimum-maximum 1 millió forint - 150 millió forint
6. Futamidő forgóeszközhitel: maximum 3 év beruházási hitel és hitelkiváltás: maximum 15 év

2. melléklet az 1171/2020. (IV. 21.) Korm. határozathoz * 

MFB Versenyképességi Hitel feltételei

A B
1. Alapfeltételek
2. A kötelezett személye mikro-, kis- és középvállalkozás, valamint nagyvállalat
3. Állami kezességvállalás mértéke a hitel tőkeösszegének 80%-a
4. Az állami kezességvállalással támogatott hitelcél beruházási hitel, forgóeszközhitel (ideértve a működési költségek és ezen belül a személyi jellegű ráfordítások finanszírozását is), hitelkiváltás, akvizíció
5. Hitelösszeg minimum-maximum 1 milliárd forint - 10 milliárd forint / ügylet
6. Futamidő forgóeszközhitel: maximum 5 év beruházási, akvizíciós és hitelkiváltó hitel: maximum 15 év

3. melléklet az 1171/2020. (IV. 21.) Korm. határozathoz * 

MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program 2.0 feltételei

A B
1. Alapfeltételek
2. A kötelezett személye mikro-, kis- és középvállalkozás
3. Állami kezességvállalás mértéke a hitel tőkeösszegének 80%-a
4. Az állami kezességvállalással támogatott hitelcél beruházási hitel, forgóeszközhitel (ideértve a működési költségek és ezen belül a személyi jellegű ráfordítások finanszírozását, valamint a forgóeszközhitel végtörlesztését is), hitelkiváltás, ideértve a pénzügyi lízing kiváltását is
5. Hitelösszeg minimum-maximum pénzügyi intézményen keresztül történő, közvetett hitelnyújtás során:
kis- és középvállalkozások esetén: 1 millió forint - 150 millió forint mikrovállalkozások esetén:
beruházási hitel és hitelkiváltás esetén: 50 millió forint - 150 millió forint
önálló forgóeszközhitel esetén: 1 millió forint - 150 millió forint

az MFB Zrt. által nyújtott közvetlen finanszírozás esetén:
150 millió forint - 1 milliárd forint
6. Futamidő forgóeszközhitel: maximum 5 év
beruházási hitel és hitelkiváltás: maximum 15 év

  Vissza az oldal tetejére