A jogszabály mai napon ( 2024.07.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

342/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet

egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról * 

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 47. § (1) bekezdésére és 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 46. §-ában meghatározott rendelkezéseket a központi költségvetési szervek földgáz beszerzésével összefüggő kötelezettségvállalások tekintetében az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a 2. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § A Kormány a földgáz beszerzések esetében a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi költségvetési szerv (a továbbiakban: költségvetési szerv) által ellátott közfeladat típusa szerint meghatározott költségvetési szervek csoportjára nézve egyedi határozatban − a kötelezettségvállalás teljesítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre állása nélkül is −, az egyedi határozatában meghatározott mértékig engedélyezhet a költségvetési szerv részére megállapított, illetve módosított kiadási előirányzatok feletti kötelezettségvállalást.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. október 1-jén lép hatályba.

(2) A 4. § 2022. október 15-én lép hatályba.

4. § *