A jogszabály mai napon ( 2024.07.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

448/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltató ügyfélszolgálati többlettevékenységeinek biztosításához szükséges intézkedésekről

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényt (a továbbiakban: Vet.) és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényt (a továbbiakban: Get.) az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A Vet. 94. § (3) bekezdésében és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vet. Vhr.) 84/B. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfélszolgálati tevékenység kiszervezése esetén az egyetemes szolgáltató előzetesen tájékoztatja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal).

(2) A Vet. 94. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfélszolgálati tevékenység végzéséhez szükséges alapvető eszközökkel való rendelkezés egyetemes szolgáltató esetében sem igényel előzetes hozzájáruló határozatot.

(3) A Vet. Vhr. 87. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően, ha a közreműködő az engedélyes olyan kapcsolt vállalkozása, amely ügyfélszolgálati tevékenységet végez, az ügyfélszolgálati tevékenység végzésére más vállalkozást is feljogosíthat, és a közreműködő az ügyfélszolgálati tevékenység végzéséhez az engedélyes kapcsolt vállalkozását alvállalkozóként bevonhatja.

3. § A Get. 124. § (4) bekezdésében és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Get. Vhr.) 144/B. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfélszolgálati tevékenység kiszervezése, valamint az ügyfélszolgálati tevékenység végzéséhez szükséges alapvető eszközökkel és vagyoni értékű jogokkal való rendelkezés esetén az egyetemes szolgáltató előzetesen tájékoztatja a Hivatalt.

4. § A Get. Vhr. 146. § (5) és (6) bekezdése nem alkalmazandó olyan közreműködő tekintetében, amely az egyetemes szolgáltató által kiszervezett ügyfélszolgálati tevékenységet végez.

5. § E rendelet alapján az ügyfélszolgálati tevékenység végzésére irányuló szerződés határozott időtartamra köthető, amely időtartama nem lehet hosszabb, mint a veszélyhelyzet megszűnését követő 12 hónap.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.