A jogszabály mai napon ( 2024.04.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1257/2022. (V. 13.) Korm. határozat

orvostechnikai eszközök Ukrajna Egészségügyi Minisztériuma részére történő adományozásáról

A Kormány

1. a nemzetközi helyzetre tekintettel, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (2) bekezdés b) pontja alapján, a Vtv. 36. § (3) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva az állam tulajdonában álló, az 1. melléklet szerinti orvostechnikai eszközök tulajdonjogának ingyenes átruházásáról dönt Ukrajna Egészségügyi Minisztériuma (a továbbiakban: kijelölt átvevő) részére;

2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1. melléklet szerinti állami vagyonelemek átadás-átvételének megvalósítása céljából vegye fel a kapcsolatot a kijelölt átvevővel, és gondoskodjon az átadás-átvétel megvalósításáról, a 3. pont szerint;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: az e kormányhatározat közzétételét követő 30 napon belül

3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az 1. melléklet szerinti állami vagyonelemek tulajdonosi joggyakorlója, az Országos Vérellátó Szolgálat felé az átadás végrehajtása érdekében.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2. pont szerinti kapcsolatfelvétel megtörténtét követő 15 napon belül

1. melléklet az 1257/2022. (V. 13.) Korm. határozathoz

A B C
Sorszám Orvostechnikai eszközök Mennyiség (db)
1. 3 részes vérvételi zsákrendszer 25 000