A jogszabály mai napon ( 2024.07.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

14/2023. (I. 25.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a személytaxi-szolgáltatás hatósági árának megállapításával kapcsolatos eltérő rendelkezésekről

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (3) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat által meghatározott, az e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó hatósági ár nem vezethető ki.

(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hatósági ár mértékét megváltoztathatja, azzal, hogy rögzített hatósági ár alkalmazása helyett legmagasabb hatósági ár nem alkalmazható.

(3) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglaltakat abban az esetben, ha a hatósági ár kivezetéséről az e rendelet hatálybalépését megelőző napig kihirdetett, de hatályba még nem lépett jogszabály rendelkezett.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.