A jogszabály mai napon ( 2024.07.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

28/2023. (II. 1.) Korm. rendelet

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról, továbbá a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 521/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján elrendelt felszámolási eljárások részletszabályairól

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényt (a továbbiakban: Cstv.), a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvényt (a továbbiakban: Btv.), valamint a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 521/2022. (XII. 13.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.) az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A Btv. 7. § (1) bekezdését az R. 4. §-a alapján elrendelt felszámolási eljárással összefüggésben igényelt támogatás vonatkozásában azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a támogatási igény meghatározása során egy felszámolási eljáráson belül jogosultanként legfeljebb a tárgyévet megelőző második év – Központi Statisztikai Hivatal által közzétett – nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének harmincszorosa vehető figyelembe.

(2) A Btv. 7. § (3) bekezdése az R. 4. §-a alapján elrendelt felszámolási eljárással összefüggésben igényelt támogatás vonatkozásában nem alkalmazandó.

(3) A Btv. 11. § (3) bekezdését az R. 4. §-a alapján elrendelt felszámolási eljárással összefüggésben igényelt támogatás vonatkozásában azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a támogatási igény meghatározása során egy felszámolási eljáráson belül jogosultanként legfeljebb a tárgyévet megelőző második év – Központi Statisztikai Hivatal által közzétett – nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének tizenkétszerese vehető figyelembe.

3. § A Cstv. 58. § (1) bekezdését az R. 4. §-a alapján elrendelt felszámolási eljárásban azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Cstv. 57. § (1) bekezdés a) pontjába, illetve a Cstv. 57. § (2) bekezdés d) pontjába sorolt bérgarancia támogatást az esedékességétől számított hat hónapon belül, de legkésőbb a zárómérleg vagy záró egyszerűsített mérleg jóváhagyása után 30 napon belül kell kielégíteni, azzal, hogy ezek a követelések a közbenső mérleg alapján nem elégíthetőek ki.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő bérgarancia eljárásokban és felszámolási eljárásokban is alkalmazni kell.