A jogszabály mai napon ( 2024.07.12. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

470/2023. (X. 25.) Korm. rendelet

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt – a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 106. § (8) és (10) bekezdésétől eltérően, az ott meghatározottakon túl – a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) egyedi döntésében meghatározott személy is viselhet a Magyar Honvédségnél rendszeresített egyenruhát, illetve az egyenruhán elhelyezett rendfokozati vagy megkülönböztető jelzéseket.

(2) Annak a személynek, akinek a miniszter az (1) bekezdés szerint engedélyezi a Magyar Honvédségnél rendszeresített egyenruha, illetve az egyenruhán elhelyezett rendfokozati vagy megkülönböztető jelzések viselését, a Magyar Honvédségnél rendszeresített egyenruha, illetve az egyenruhán elhelyezett rendfokozati vagy megkülönböztető jelzések ingyenesen, ideiglenesen átadhatók.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.