A jogszabály mai napon ( 2024.06.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

489/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet

a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő szabályairól

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § *  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényt (a továbbiakban: Kvtv.) a 2–3/A. §-ban foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

2. § A Kvtv. 52. § (1) bekezdésétől eltérően a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 5. § (3) bekezdés a) pontja szerinti felső határ a 2024. évben 4 300 000,0 millió forint.

3. § (1) A Kvtv. 53. § (1) bekezdésétől eltérően a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Etv.) 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felső határ a 2024. évben 4 300 000,0 millió forint.

(2) A Kvtv. 53. § (4) bekezdésétől eltérően az Etv. 7. § (1) bekezdés f) pontja szerinti felső határ a 2024. évben 1 200 000,0 millió forint.

3/A. § *  (1) A Kvtv. 1. mellékletétől eltérően a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet a 2. cím, 2. alcímen belül az 1. A GFM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai jogcímcsoporttal egészül ki.

(2) A Kvtv. 4. mellékletétől eltérően a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 2. cím, 2. alcím, 1. A GFM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai jogcímcsoport előirányzat terhére előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül a rendelkezésre álló előirányzaton felül kiadás teljesíthető a Kormány jóváhagyásával, amennyiben e túllépéssel is teljesül az államadósság-mutató csökkenése a 2024. évben. * 

4. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.