A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

519/2023. (XI. 30.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényt (a továbbiakban: Vet.) a 2. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § A Vet. 143. § (5) bekezdésétől eltérően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a 2024. évi rendszerhasználati díjak mértékét legkésőbb 2023. december 15. napjáig kiadott határozatában állapítja meg. A Hivatal a határozatát a honlapján legkésőbb 2023. december 18. napjáig teszi közzé.

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 23 órakor lép hatályba.

4. § *