A jogszabály mai napon ( 2024.07.12. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

521/2023. (XI. 30.) Korm. rendelet

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvénynek a veszélyhelyzet ideje alatt a személyvédelemmel összefüggő eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 59. § (1) bekezdésén túl, az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a Magyar Honvédség külföldi alkalmazásával, állomásozásával vagy csapatmozgásával érintett állam területén a Magyar Állam képviseletében eljáró magyar delegáció tagjának személyvédelmét – a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott védett személyek külföldi utazásai kivételével – a Magyar Honvédség látja el.

(2) A Magyar Honvédség a honvédelemért felelős miniszter fenyegetettség-értékelésen alapuló döntése esetén a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény szerinti együttműködési, adatkezelési és intézkedési jogköröket is gyakorolva jár el az (1) bekezdés szerinti feladat végrehajtása során.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.