A jogszabály mai napon ( 2024.05.27. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2033.I.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1141/2023. (IV. 17.) Korm. határozat

a veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról szóló 289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet szerinti rezsivédelmi készletezési szolgáltatás ellentételezéséhez szükséges intézkedésekről

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy a 2023. április 1. és 2024. április 1. közötti időszakra a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) részére költségvetési forrásból a veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról szóló 289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti rezsivédelmi készletezési szolgáltatás biztosításáért ellentételezést fizessen a Szövetségnek a különleges földgázkészlet létrehozásáról szóló 260/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti különleges földgázkészlet létrehozásával és fenntartásával kapcsolatos, a Korm. rendelet 5/D. § (1) bekezdése szerint az energiaügyi miniszter által jóváhagyott valamennyi kiadása mértékéig;

2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Energiaügyi Minisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok címének a 20. Rezsivédelmi készletezési szolgáltatás ellentételezése alcímmel és azon belül az 1. Rezsivédelmi készletezési szolgáltatás ellentételezésével összefüggő kiadások jogcímcsoporttal történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

3. az 1. pont szerinti cél érdekében az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 31 000 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet terhére, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

4. * 

5. felhívja az energiaügyi minisztert, hogy a 3. pont szerinti forrás terhére gondoskodjon a Szövetség részére, a Korm. rendelet 5/C. § (3) bekezdése alapján megkötött szerződés szerinti ellentételezés teljesítéséről, a következő ütemezés szerint:

a) 2023. május 5-ig 15 000 000 000 forint,

b) 2023. június 15-ig további 8 000 000 000 forint,

c) 2023. szeptember 15-ig további 8 000 000 000 forint,

d) * 

Felelős: energiaügyi miniszter

Határidő: folyamatos

6. * 

7. az Áht. 36. § (4c) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva az 1. pontban foglalt feladat végrehajtása érdekében a Kvtv. 1. melléklet XVII. Energiaügyi Minisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 20. Rezsivédelmi készletezési szolgáltatás ellentételezése alcím, 1. Rezsivédelmi készletezési szolgáltatás ellentételezésével összefüggő kiadások jogcímcsoport terhére vállalható kötelezettségvállalás felső korlátját a 2024. évben legfeljebb 6 000 000 000 forint összegben állapítja meg.

1. melléklet az 1141/2023. (IV. 17.) Korm. határozathoz

XVII. Energiaügyi Minisztérium
L. Rezsivédelmi Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2023.

forintban
KIADÁSOK A módosítás jogcíme
A

A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/–)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jog-
szabály/
határozat
száma
XVII. Energiaügyi Minisztérium
21 Központi kezelésű előirányzatok
20 Rezsivédelmi készletezési szolgáltatás ellentételezése
402251 1 Rezsivédelmi készletezési szolgáltatás ellentételezésével összefüggő kiadások
K5 Egyéb működési célú kiadások 31 000 000 000
L. Rezsivé-
delmi Alap
399017 1 Lakossági rezsivédelem
K5 Egyéb működési célú kiadások –31 000 000 000
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban
BEVÉTEL A módosítás jogcíme
A

A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/–)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jog-
szabály/
határozat
száma
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme
A

A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/–)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jog-
szabály/
határozat
száma
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) – időszakra
Az adatlap 1 példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/–) Összesen I.
n.év
II.
n.év
III.
n.év
IV.
n.év
időarányos
teljesítésarányos
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 31 000 000 000 31 000 000 000
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/–) egymást követően kell szerepeltetni.