A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

4/2024. (I. 18.) Korm. rendelet

a tanárbéremeléshez szükséges egyes veszélyhelyzeti rendelkezésekről

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a Kormány

a) a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) 68. § (4) bekezdésében a munkáltatói utasítás formai követelményeire vonatkozóan eltérő szabályokat,

b) a Púétv. 98. § (1) és (3) bekezdésében, valamint 155. § (1) bekezdés 15. pontjában a pedagógus havi illetményére, a havi illetmény részét képező egyéb juttatásokra vonatkozó szabályokra és az illetménymegállapítás szempontrendszerére vonatkozóan eltérő szabályokat, valamint

c) a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény kapcsán a tanárbéremeléshez szükséges – a köznevelési intézményekre és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény hatálya alá tartozó intézményekre vonatkozó – központi költségvetési támogatások szabályait kiegészítő szabályokat

is meghatározhat.

2. § * 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.