A jogszabály mai napon ( 2024.07.12. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

52/2024. (III. 4.) Korm. rendelet

egyes adózási tárgyú veszélyhelyzeti rendelkezésekről

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény eltérő alkalmazásáról

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény (a továbbiakban: Különadó törvény) 4/A. § (21) bekezdését a 2. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § A Különadó törvény 4/A. § (21) bekezdésétől eltérően a Különadó törvény 4/A. § (20) bekezdése szerinti csökkentést a hitelintézet a 2020. adóévét követő első, második, harmadik, ötödik és hatodik adóévében, adóévente legfeljebb a 2020. adóévi hitelintézetek járványügyi különadója kötelezettsége 20 százalékának megfelelő összegben alkalmazhatja, azzal, hogy a hitelintézet a 2024. adóévére nem alkalmazhatja a Különadó törvény 4/A. § (20) bekezdése szerinti csökkentést. Az igénybe vett összegről a hitelintézet nyilvántartást vezet.

2. A biztosítási adóról szóló 2012. évi CII. törvény eltérő alkalmazásáról

3. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a biztosítási adóról szóló 2012. évi CII. törvény (a továbbiakban: Batv.) 5. § (2) bekezdésétől eltérően azon adóalany esetében, amelynek az adóelszámolás hónapját közvetlenül megelőző naptári évben a Batv. 5. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint adóköteles biztosítási szolgáltatás utáni összesített adóalapja a 20 milliárd forintot nem érte el, az adó mértéke az adóelszámolás hónapja – a Batv. 5. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint adóköteles biztosítási szolgáltatás utáni – adóalapjának

a) 250 millió forintot meg nem haladó része után a Batv. 5. § (1) bekezdése szerinti – az adóköteles biztosítási szolgáltatásra irányadó – adómérték 25 százaléka,

b) 250 millió forintot meghaladó, de 1 milliárd 750 millió forintot meg nem haladó része után a Batv. 5. § (1) bekezdése szerinti – az adóköteles biztosítási szolgáltatásra irányadó – adómérték 50 százaléka,

c) 1 milliárd 750 millió forintot meghaladó része után a Batv. 5. § (1) bekezdése szerinti – az adóköteles biztosítási szolgáltatásra irányadó – adómérték.

3. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. alcím 2024. április 1-jén lép hatályba.

5. § A 2. §-t első alkalommal a 2024. adóévi adókötelezettségre kell alkalmazni. Ha a hitelintézet e rendelet hatálybalépését megelőzően a Különadó törvény 4/A. § (20) bekezdése szerinti csökkentést tartalmazó bevallást nyújtott be a 2024. adóévére, a bevallást önellenőrzési pótlék mentesen önellenőrizheti a csökkentő tétellel kapcsolatban.