A jogszabály mai napon ( 2024.07.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

56/2024. (III. 12.) Korm. rendelet

a közszolgálati jogviszonyt érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 9. §-át az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Hatóság) elnöke a Tv. 9. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatában 60 napnál rövidebb lemondási időt is meghatározhat, ha a lemondás a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti tisztség betöltésére tekintettel történik. Ebben az esetben a Hatóság elnökének megbízatása a Hatóság elnökének nyilatkozatában meghatározott napon szűnik meg.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján 23 órakor lép hatályba.

(2) Az 1. § (2) bekezdését az e rendelet hatálybalépése napján fennálló közszolgálati jogviszonyra is alkalmazni kell.