A jogszabály mai napon ( 2021.02.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2020. július 3-i (EU) 2020/970 HATÁROZATA

a Tanács eljárási szabályzatától való, a Covid19-világjárvány által az Unióban okozott utazási nehézségekre tekintettel az (EU) 2020/430 határozattal bevezetett, valamint az (EU) 2020/556 és (EU) 2020/702 határozattal meghosszabbított ideiglenes eltérés további meghosszabbításáról * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 240. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) Az (EU) 2020/430 tanácsi határozat *  egy hónapos eltérést vezetett be a Tanács eljárási szabályzata *  12. cikke (1) bekezdésének első albekezdésétől a rendes írásbeli eljárás alkalmazásáról szóló döntések tekintetében, amennyiben azokat a tagállamok kormányai állandó képviselőinek bizottsága (Coreper) hozza meg. Az említett eltérést 2020. április 23-ig vezették be.

(2) Az (EU) 2020/430 határozat úgy rendelkezik, hogy amennyiben a rendkívüli körülmények továbbra is indokolják, a Tanács meghosszabbíthatja e határozat alkalmazását. A Tanács 2020. április 21-én az (EU) 2020/556 határozattal *  2020. április 23-tól kezdődően további egy hónapos időtartamra meghosszabbította az (EU) 2020/430 határozat 1. cikkében előírt eltérést. Az eltérés említett meghosszabbítását 2020. május 23-ig tervezték fenntartani. A Tanács 2020. május 20-án az (EU) 2020/702 határozattal *  egy további időtartamra, 2020. július 10-ig meghosszabbította az (EU) 2020/430 határozat 1. cikkében előírt eltérést.

(3) Mivel a Covid19-világjárvány által okozott rendkívüli körülmények továbbra is fennállnak, és a tagállamok által hozott, a járvány megelőzésére és megfékezésére irányuló számos rendkívüli intézkedés még érvényben van, az (EU) 2020/430 határozat 1. cikkében előírt, az (EU) 2020/556 és (EU) 2020/702 határozattal meghosszabbított eltérést egy további korlátozott időtartamra, 2020. szeptember 10-ig meg kell hosszabbítani,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács 2020. szeptember 10-ig újra meghosszabbítja az (EU) 2020/430 határozat 1. cikkében előírt, az (EU) 2020/556 és (EU) 2020/702 határozattal meghosszabbított eltérést.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

A határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2020. július 3-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. ROTH


  Vissza az oldal tetejére