A hivatkozásokra kattintva a joganyagok közlönyállapota jelenik meg.

Megnyitom a Jogtárban

 

Változásmutató

Új jogszabályok

2019. VII. 16.

Jogszabály:

173/2019. (VII. 16.) Korm. rendelet

a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjaival kapcsolatos típusjóváhagyási eljárás egyes kiegészítő szabályairól és az ezen motorokkal kapcsolatos piacfelügyeleti eljárás szabályairól

Megjelent:

MK 2019/124. (VII. 16.)

Hatályos:

2019. 08. 16.

 

Jogszabály:

174/2019. (VII. 16.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag- kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásával összefüggésben történő módosításáról

Megjelent:

MK 2019/124. (VII. 16.)

Hatályos:

2019. 08. 16.

 

Jogszabály:

175/2019. (VII. 16.) Korm. rendelet

a budapesti fejlesztések előkészítésével, megvalósításával és a kiemelt nemzetközi sportesemények rendezési jogának megszerzésével kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról

Megjelent:

MK 2019/124. (VII. 16.)

Hatályos:

2019. 07. 17.

 

Jogszabály:

290/2019. (VII. 16.) KE határozat

államtitkári felmentésről

Megjelent:

MK 2019/124. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

291/2019. (VII. 16.) KE határozat

közigazgatási államtitkári felmentésről

Megjelent:

MK 2019/124. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1416/2019. (VII. 16.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2019. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2019/124. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1417/2019. (VII. 16.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2019. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2019/124. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1418/2019. (VII. 16.) Korm. határozat

a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/124. (VII. 16.)

Hatályos:

2019. 07. 17.

 

Jogszabály:

1419/2019. (VII. 16.) Korm. határozat

a TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00003 azonosító számú ("Iparterület fejlesztése Mélykúton" című) és a TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00012 azonosító számú ("Zákányszék Község belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2019/124. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

67/2019. (VII. 16.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról

Megjelent:

MK 2019/124. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

68/2019. (VII. 16.) ME határozat

főiskolai rektor megbízásáról

Megjelent:

MK 2019/124. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

69/2019. (VII. 16.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2019/124. (VII. 16.)

 

 

2019. VII. 15.

Jogszabály:

2019. évi LXIX. törvény

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2019/123. (VII. 15.)

Hatályos:

2019. 07. 30.

 

Jogszabály:

35/2019. (VII. 15.) AM rendelet

a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/123. (VII. 15.)

Hatályos:

2019. 07. 20.

 

Jogszabály:

288/2019. (VII. 15.) KE határozat

dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/123. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

289/2019. (VII. 15.) KE határozat

dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2019/123. (VII. 15.)

 

 

2019. VII. 12.

Jogszabály:

2019. évi LXVIII. törvény

a kutatás, fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2019/122. (VII. 12.)

Hatályos:

2019. 08. 01., 2019. 09. 01., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

170/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet

a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködéssel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2019/122. (VII. 12.)

Hatályos:

2019. 07. 13., 2019. 09. 01., 2020. 01. 17.

 

Jogszabály:

171/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/122. (VII. 12.)

Hatályos:

2019. 07. 15., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

172/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet

az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/122. (VII. 12.)

Hatályos:

2019. 07. 13.

 

Jogszabály:

8/2019. (VII. 12.) MEKH rendelet

a rendszer-összekötési pontokra vonatkozó szabályok harmadik országok tekintetében történő alkalmazhatóságáról

Megjelent:

MK 2019/122. (VII. 12.)

Hatályos:

2019. 07. 15.

 

Jogszabály:

9/2019. (VII. 12.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/122. (VII. 12.)

Hatályos:

2019. 10. 01.

 

Jogszabály:

2/2019. (VII. 12.) MK rendelet

a kormányzati informatikai beszerzéssel érintett alkalmazások, informatikai eszközök és szoftverek köréről

Megjelent:

MK 2019/122. (VII. 12.)

Hatályos:

2019. 07. 15.

 

Jogszabály:

34/2019. (VII. 12.) AM rendelet

az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2019. évi finanszírozásának szabályairól

Megjelent:

MK 2019/122. (VII. 12.)

Hatályos:

2019. 07. 15., 2020. 03. 01.

 

Jogszabály:

13/2019. (VII. 12.) EMMI rendelet

a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/122. (VII. 12.)

Hatályos:

2019. 07. 13.

 

Jogszabály:

1/2019. Polgári jogegységi határozat

a keresetlevél visszautasításáról rendelkező végzés ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

Megjelent:

MK 2019/122. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5011/2019/4. határozata

A helyi építési szabályzat szövegének és a szabályozási tervlapnak összhangban kell állnia. A szabályozási tervnek az építési szabályzattal való együttalkalmazhatósága bizonytalanná válik, amennyiben a szabályozási tervlap olyan övezeti megjelölést is tartalmaz, ami a helyi építési szabályzatban kizárólag a normaszövegben elhelyezett táblázatban van elsőként nevesítve. Az ilyen szabályozás nem felel meg a jogbiztonság és normavilágosság követelményének.

Megjelent:

MK 2019/122. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

26/2019. (VII. 12.) OGY határozat

az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2019/122. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

27/2019. (VII. 12.) OGY határozat

az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2019/122. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

28/2019. (VII. 12.) OGY határozat

Demeter Márta országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2019/122. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

29/2019. (VII. 12.) OGY határozat

Dr. Serkisian Szeván Simon nemzetiségi szószóló mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2019/122. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

30/2019. (VII. 12.) OGY határozat

a központi költségvetés címrendjének módosításáról

Megjelent:

MK 2019/122. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

280/2019. (VII. 12.) KE határozat

államtitkári felmentésről

Megjelent:

MK 2019/122. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

281/2019. (VII. 12.) KE határozat

miniszteri kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/122. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

282/2019. (VII. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/122. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

283/2019. (VII. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/122. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

284/2019. (VII. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/122. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

285/2019. (VII. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/122. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

286/2019. (VII. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/122. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

287/2019. (VII. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/122. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

66/2019. (VII. 12.) ME határozat

címzetes főjegyzői cím adományozásáról

Megjelent:

MK 2019/122. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

11/2019. (VII. 12.) MvM utasítás

miniszteri biztosi kinevezés visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/40. (VII. 12.)

Hatályos:

2019. 07. 13.

 

Jogszabály:

47/2019. (VII. 12.) HM utasítás

a NATO és EU együttműködésre kijelölt személyek képviseleti felhatalmazásáról szóló 71/2013. (IX. 29.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/40. (VII. 12.)

Hatályos:

2019. 07. 17.

 

Jogszabály:

6/2019. (VII. 12.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/40. (VII. 12.)

Hatályos:

2019. 07. 13.

 

Jogszabály:

25/2019. (VII. 12.) ITM utasítás

az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakával kapcsolatos feladatok végrehajtásának rendjéről szóló 10/2016. (V. 27.) NFM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/40. (VII. 12.)

Hatályos:

2019. 07. 13.

 

Jogszabály:

10/2019. (VII. 12.) PM utasítás

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál a használatra kiadott szolgálati lőfegyverek és tartozékaik, valamint a szolgálati lőszerek biztonságos tárolásának, őrzésének, kezelésének és nyilvántartásának szabályairól szóló 10/2013. (V. 17.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/40. (VII. 12.)

Hatályos:

2019. 07. 13.

 

Jogszabály:

1/2019. (VII. 12.) AJB utasítás

az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/40. (VII. 12.)

Hatályos:

2019. 08. 01.

 

Jogszabály:

2/2019. (VII. 12.) AJBH utasítás

az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2012. (V. 22.) AJBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/40. (VII. 12.)

Hatályos:

2019. 08. 01.

 

Jogszabály:

2/2019. (VII. 12.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatalon belüli ügyintézéshez kapcsolódó egyes eljárási szabályok módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/40. (VII. 12.)

Hatályos:

2019. 07. 15.

 

Jogszabály:

3/2019. (VII. 12.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal iratkezelési szabályzatáról szóló 2/2015. (II. 16.) GVH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/40. (VII. 12.)

Hatályos:

2019. 07. 15., 2019. 10. 01.

 

Jogszabály:

28/2019. (VII. 12.) ORFK utasítás

a Rendőrség gépjármű szabályzatáról szóló 10/2016. (IV. 25.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/40. (VII. 12.)

Hatályos:

2019. 07. 13.

 

Jogszabály:

29/2019. (VII. 12.) ORFK utasítás

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv készenlétbe helyezéséről, a különleges jogrend bevezetésére történő felkészülésének szabályairól, valamint személyi állományának értesítéséről szóló 17/2016. (VII. 29.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/40. (VII. 12.)

Hatályos:

2019. 07. 27.

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség közleménye

Fényes Elek-díjak adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/40. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2019/40. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/40. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/40. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/40. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Budapest V. kerület 3. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/40. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

Tiszaújváros Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/40. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Földügyi Központ

alapító okirata

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/40. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal hirdetménye

bevonásra került hatósági ellenőri igazolványokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/40. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

Zala Megyei Kormányhivatal hirdetménye

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/40. (VII. 12.)

 

 

2019. VII. 10.

Jogszabály:

1412/2019. (VII. 10.) Korm. határozat

a Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány létrehozásáról, valamint a működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/121. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1413/2019. (VII. 10.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/121. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1414/2019. (VII. 10.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Magyarország Kormánya és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1936/2015. (XII. 12.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/121. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1415/2019. (VII. 10.) Korm. határozat

a Józsefvárosi strand- és gyógyfürdő beruházás előkészítésének támogatása érdekében fejezetek közötti átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2019/121. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

65/2019. (VII. 10.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/121. (VII. 10.)

 

 

2019. VII. 9.

Jogszabály:

2019. évi LXVI. törvény

Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Megjelent:

MK 2019/120. (VII. 9.)

Hatályos:

2019. 07. 10., 2019. 07. 17., 2019. 07. 24., 2019. 07. 25., 2019. 08. 09., 2019. 08. 15., 2019. 08. 23. 2019. 09. 01., 2019. 10. 01., 2020. 01. 01., 2020. 02. 01., 2020. 10. 01., 2022. 01. 01., a 2019. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások kitűzésének napja.

 

Jogszabály:

2019. évi LXVII. törvény

a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2019/120. (VII. 9.)

Hatályos:

2019. 07. 17., 2019. 07. 25., 2019. 09. 01., 2019. 10. 01., 2020. 01. 01., 2020. 01. 17., 2020. 07. 01., 2020. 09. 03.

 

Jogszabály:

167/2019. (VII. 9.) Korm. rendelet

a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/120. (VII. 9.)

Hatályos:

2019. 07. 25.

 

Jogszabály:

168/2019. (VII. 9.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/120. (VII. 9.)

Hatályos:

2019. 07. 10.

 

Jogszabály:

169/2019. (VII. 9.) Korm. rendelet

a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai térségek meghatározásáról szóló 429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet, valamint a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVII. törvény végrehajtásáról szóló 237/2018. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/120. (VII. 9.)

Hatályos:

2019. 07. 10.

 

Jogszabály:

33/2019. (VII. 9.) AM rendelet

a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/120. (VII. 9.)

Hatályos:

2019. 07. 17.

 

Jogszabály:

28/2019. (VII. 9.) BM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek a büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékokról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/800 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelés érdekében szükséges módosításáról

Megjelent:

MK 2019/120. (VII. 9.)

Hatályos:

2019. 07. 17.

 

Jogszabály:

25/2019. (VII. 9.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/120. (VII. 9.)

Hatályos:

2019. 07. 08.

 

Jogszabály:

278/2019. (VII. 9.) KE határozat

határozott időre szóló dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/120. (VII. 9.)

 

 

Jogszabály:

279/2019. (VII. 9.) KE határozat

határozott időre szóló dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/120. (VII. 9.)

 

 

Jogszabály:

1409/2019. (VII. 9.) Korm. határozat

a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsról

Megjelent:

MK 2019/120. (VII. 9.)

Hatályos:

2019. 07. 17.

 

Jogszabály:

1410/2019. (VII. 9.) Korm. határozat

a gazdaság versenyképességének növelése érdekében végrehajtandó, a hazai szabályozott szakmák rendszerének felülvizsgálatáról és a szabályozott szakmák számának csökkentéséről

Megjelent:

MK 2019/120. (VII. 9.)

 

 

Jogszabály:

1411/2019. (VII. 9.) Korm. határozat

az Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak elnevezésű felsőoktatási program 2019/20-as tanévébe belépő hallgatói létszámról, az ehhez szükséges forrás biztosításáról, valamint az alumni rendszer kialakításáról és fenntartásáról

Megjelent:

MK 2019/120. (VII. 9.)

 

 

2019. VII. 8.

Jogszabály:

2019. évi LXI. törvény

a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépésének elhalasztásáról

Megjelent:

MK 2019/119. (VII. 8.)

Hatályos:

2019. 07. 09.

 

Jogszabály:

2019. évi LXII. törvény

a babaváró támogatás igénylésével, valamint a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásával kapcsolatos eljárások illetékmentességének megteremtése érdekében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2019/119. (VII. 8.)

Hatályos:

2019. 07. 09.

 

Jogszabály:

2019. évi LXIII. törvény

a médiaszolgáltatással kapcsolatos egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2019/119. (VII. 8.)

Hatályos:

2019. 08. 01., 2020. 09. 19.

 

Jogszabály:

2019. évi LXIV. törvény

egyes törvényeknek az épített és a természeti környezet védelmével, valamint a kulturális örökségvédelemmel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2019/119. (VII. 8.)

Hatályos:

2019. 07. 16., 2019. 08. 08., 2019. 09. 30.

 

Jogszabály:

2019. évi LXV. törvény

a képviselők mentelmi jogával összefüggésben egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2019/119. (VII. 8.)

Hatályos:

2019. 07. 16.

 

Jogszabály:

164/2019. (VII. 8.) Korm. rendelet

a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/119. (VII. 8.)

Hatályos:

2019. 07. 09.

 

Jogszabály:

165/2019. (VII. 8.) Korm. rendelet

a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/119. (VII. 8.)

Hatályos:

2019. 07. 09., 2020. 01. 01., Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból történő kilépésének időpontjában.

 

Jogszabály:

166/2019. (VII. 8.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/119. (VII. 8.)

Hatályos:

2019. 07. 09.

 

Jogszabály:

28/2019. (VII. 8.) MNB rendelet

a "Kandó Kálmán" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2019/119. (VII. 8.)

Hatályos:

2019. 07. 09.

 

Jogszabály:

32/2019. (VII. 8.) AM rendelet

a szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról szóló 20/2019. (V. 27.) AM rendelet és az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/119. (VII. 8.)

Hatályos:

2019. 07. 11.

 

Jogszabály:

277/2019. (VII. 8.) KE határozat

a 198/2018. (V. 22.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/119. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1405/2019. (VII. 8.) Korm. határozat

az egyes kormányhatározatoknak a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal névváltozásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2019/119. (VII. 8.)

Hatályos:

2019. 07. 09.

 

Jogszabály:

1406/2019. (VII. 8.) Korm. határozat

a vajdasági magyarság nemzeti jelentőségű fejlesztései és programjai támogatásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/119. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1407/2019. (VII. 8.) Korm. határozat

a 2020. évi EuroVelo és Kerékpáros Turisztikai Konferencia megrendezéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/119. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1408/2019. (VII. 8.) Korm. határozat

a budapesti felsőoktatási intézmények egyes gyakorló intézményei infrastruktúrájának felújítása, korszerűsítése és bővítése beruházás előkészítésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/119. (VII. 8.)

 

 

2019. VII. 5.

Jogszabály:

162/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet

a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése ellenőrzésének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

Hatályos:

2019. 07. 13.

 

Jogszabály:

163/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet

az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

Hatályos:

2019. 07. 13.

 

Jogszabály:

27/2019. (VII. 5.) MNB rendelet

a 2019-ben Magyarországon megrendezésre kerülő Vívó-Világbajnokság alkalmából 50 forintos címletű érme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

Hatályos:

2019. 07. 08.

 

Jogszabály:

9/2019. (VII. 5.) NVTNM rendelet

az Agrárminisztérium, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. és a Petőfi Irodalmi Múzeum tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

Hatályos:

2019. 07. 06.

 

Jogszabály:

22/2019. (VII. 5.) AB határozat

a közigazgatási bíróságokról szóló 2018. évi CXXX. törvény egyes rendelkezései és a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról szóló 2018. évi CXXXI. törvény egésze, valamint egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról, illetve visszautasításáról

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

252/2019. (VII. 5.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

253/2019. (VII. 5.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

254/2019. (VII. 5.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

255/2019. (VII. 5.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

256/2019. (VII. 5.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

257/2019. (VII. 5.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

258/2019. (VII. 5.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

259/2019. (VII. 5.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

260/2019. (VII. 5.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

261/2019. (VII. 5.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

262/2019. (VII. 5.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

263/2019. (VII. 5.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

264/2019. (VII. 5.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

265/2019. (VII. 5.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

266/2019. (VII. 5.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

267/2019. (VII. 5.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

268/2019. (VII. 5.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

269/2019. (VII. 5.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

270/2019. (VII. 5.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

271/2019. (VII. 5.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

272/2019. (VII. 5.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

273/2019. (VII. 5.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

274/2019. (VII. 5.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

275/2019. (VII. 5.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

276/2019. (VII. 5.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1400/2019. (VII. 5.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

Hatályos:

2019. 07. 06.

 

Jogszabály:

1401/2019. (VII. 5.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

Hatályos:

2019. 07. 06.

 

Jogszabály:

1402/2019. (VII. 5.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

Hatályos:

2019. 07. 06.

 

Jogszabály:

1403/2019. (VII. 5.) Korm. határozat

a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési programcsomagról

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozat

a "Felzárkózó települések" hosszú távú programjának megalapozásáról

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

2019. VII. 4.

Jogszabály:

161/2019. (VII. 4.) Korm. rendelet

a közlekedési létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

Megjelent:

MK 2019/117. (VII. 4.)

Hatályos:

2019. 10. 01.

 

Jogszabály:

8/2019. (VII. 4.) HM rendelet

a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 14/2018. (IX. 17.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/117. (VII. 4.)

Hatályos:

2019. 07. 05.

 

Jogszabály:

1397/2019. (VII. 4.) Korm. határozat

a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megalapításáról

Megjelent:

MK 2019/117. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1398/2019. (VII. 4.) Korm. határozat

az építésgazdaság általános fejlesztését, az építőanyagok hazai gyártását és a hazai építőipari alapanyag-kitermelés támogatását célzó stratégiáról és a hazai építőipari vállalkozások hatékonyságnövelésére irányuló forrás biztosításáról szóló 1031/2018. (II. 8.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/117. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1399/2019. (VII. 4.) Korm. határozat

a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/117. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

179/2019. (VII. 4.) NVB határozat

országos népszavazási kezdeményezés kérdés hitelesítéséről

Megjelent:

MK 2019/117. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

10/2019. (VII. 4.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/39. (VII. 4.)

Hatályos:

2019. 07. 05.

 

Jogszabály:

6/2019. (VII. 4.) AM utasítás

a Közös Agrárpolitika 2021-2027 közötti időszakára vonatkozó Stratégiai Terv egyes elemeinek előkészítéséről, megalkotásáról és az ahhoz kapcsolódó eljárási rendről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/39. (VII. 4.)

Hatályos:

2019. 07. 05.

 

Jogszabály:

13/2019. (VII. 4.) BM utasítás

a fogvatartott személyek eljárási cselekményen történő jelenlétének a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározott telekommunikációs eszköz útján való biztosításának eljárási rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/39. (VII. 4.)

Hatályos:

2019. 07. 05.

 

Jogszabály:

14/2019. (VII. 4.) BM utasítás

a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek és oktatási intézmények részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló szabályzat kiadásáról szóló 26/2010. (XII. 29.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/39. (VII. 4.)

Hatályos:

2019. 07. 05.

 

Jogszabály:

23/2019. (VII. 4.) ITM utasítás

álláshelyi, munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálatának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/39. (VII. 4.)

Hatályos:

2019. 07. 05.

 

Jogszabály:

24/2019. (VII. 4.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium Ügyfélszolgálati Információs Irodája működésének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/39. (VII. 4.)

Hatályos:

2019. 07. 05.

 

Jogszabály:

1/2019. (VII. 4.) MBFSZ utasítás

a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat szervezeti változások következtében aktualitását vesztett elnöki utasításainak hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/39. (VII. 4.)

Hatályos:

2019. 07. 05.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/39. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

Állami Számvevőszék közleménye

a 2019. évi Gajzágó Salamon-díj adományozásáról és elnöki dicséretről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/39. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/39. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/39. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/39. (VII. 4.)

 

 

2019. VII. 3.

Jogszabály:

11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet

a 2019/2020. tanév rendjéről

Megjelent:

MK 2019/116. (VII. 3.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

12/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet

egyes járványügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/116. (VII. 3.)

Hatályos:

2019. 08. 02.

 

2019. VII. 2.

Jogszabály:

20/2019. (VII. 2.) OGY határozat

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról

Megjelent:

MK 2019/115. (VII. 2.)

Hatályos:

2019. 07. 02.

 

Jogszabály:

21/2019. (VII. 2.) OGY határozat

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Megjelent:

MK 2019/115. (VII. 2.)

Hatályos:

2019. 07. 02.

 

Jogszabály:

22/2019. (VII. 2.) OGY határozat

az alapvető jogok biztosának megválasztásáról

Megjelent:

MK 2019/115. (VII. 2.)

Hatályos:

2019. 07. 02.

 

Jogszabály:

23/2019. (VII. 2.) OGY határozat

az Amerikai Egyesült Államok fegyveres erői magyarországi állomásozásának engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2019/115. (VII. 2.)

Hatályos:

2019. 07. 02.

 

Jogszabály:

24/2019. (VII. 2.) OGY határozat

a Magyar Honvédségnél rendszeresíthető beosztások számáról

Megjelent:

MK 2019/115. (VII. 2.)

Hatályos:

2019. 07. 03.

 

2019. VII. 1.

Jogszabály:

25/2019. (VII. 1.) MNB rendelet

a "Himnusz megzenésítése" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2019/114. (VII. 1.)

Hatályos:

2019. 07. 02.

 

Jogszabály:

26/2019. (VII. 1.) MNB rendelet

a "Himnusz megzenésítése" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2019/114. (VII. 1.)

Hatályos:

2019. 07. 02.

 

Jogszabály:

1396/2019. (VII. 1.) Korm. határozat

a muravidéki magyar közösségi ház kialakításával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/114. (VII. 1.)

 

 

2019. VI. 28.

Jogszabály:

156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet

a veszélyes áruk szállításáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/112. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 06. 29.

 

Jogszabály:

2019. évi LVII. törvény

az Észak-Macedón Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/113. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 06. 29. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2019. évi LVIII. törvény

Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Drégelypalánk és Ipolyhídvég (Ipe3ské Predmostie) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/113. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 06. 29. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2019. évi LIX. törvény

egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2019/113. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 07. 01., 2019. 08. 01.

 

Jogszabály:

2019. évi LX. törvény

egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2019/113. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 07. 01

 

Jogszabály:

157/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/113. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

158/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földügyi Központ feladatairól

Megjelent:

MK 2019/113. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításával, valamint a Nemzeti Földügyi Központ létrehozásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/113. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 07. 01., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

160/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/113. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 06. 29.

 

Jogszabály:

27/2019. (VI. 28.) BM rendelet

az idegenrendészeti szervvel összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/113. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

18/2019. (VI. 28.) IM rendelet

a bírósági végrehajtással összefüggő egyes igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/113. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 08. 12.

 

Jogszabály:

16/2019. (VI. 28.) ITM rendelet

a hajózási tevékenység folytatásának egyes feltételeiről

Megjelent:

MK 2019/113. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 06. 30.

 

Jogszabály:

17/2019. (VI. 28.) ITM rendelet

egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/113. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 07. 01., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

250/2019. (VI. 28.) KE határozat

miniszteri felmentésről

Megjelent:

MK 2019/113. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

251/2019. (VI. 28.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2019/113. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

1393/2019. (VI. 28.) Korm. határozat

a Nemzeti Földügyi Központ működésének megkezdéséhez szükséges egyes feladatokról

Megjelent:

MK 2019/113. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

1394/2019. (VI. 28.) Korm. határozat

intézmények elhelyezésével összefüggő további intézkedésekről, valamint az azzal összefüggő fejlesztések megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/113. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

1395/2019. (VI. 28.) Korm. határozat

a bajai sportuszoda és élményfürdő fejlesztése beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/113. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

64/2019. (VI. 28.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/113. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

9/2019. (VI. 28.) MvM utasítás

a Széchenyi Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Széchenyi Programirodák szervezetének, működésének, valamint tevékenységének alapvető szabályairól szóló 3/2013. (II. 28.) Miniszterelnökségi utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 06. 29.

 

Jogszabály:

23/2019. (VI. 28.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 06. 29., 2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

24/2019. (VI. 28.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 06. 29., 2019. 09. 02.

 

Jogszabály:

25/2019. (VI. 28.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

4/2019. (VI. 28.) IM utasítás

a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 06. 29.

 

Jogszabály:

5/2019. (VI. 28.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium informatikai biztonsági szabályzatáról szóló 6/2018. (III. 26.) IM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 06. 29.

 

Jogszabály:

20/2019. (VI. 28.) ITM utasítás

a minisztérium által közzéteendő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kormányzati honlapon történő megjelentetésének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 06. 29.

 

Jogszabály:

21/2019. (VI. 28.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium minősített adatok védelmére vonatkozó biztonsági szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 06. 29.

 

Jogszabály:

22/2019. (VI. 28.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium nemzeti "Szigorúan Titkos!" /"EU Titkos!"/ "NATO Titkos!" minősítésű munkaállomás Rendszerbiztonsági követelményei és Üzemeltetés-biztonsági Szabályzata kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 06. 29.

 

Jogszabály:

14/2019. (VI. 28.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (III. 13.) KKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 06. 29.

 

Jogszabály:

15/2019. (VI. 28.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium éves diplomáciai és operatív tervezéséről és beszámoltatásáról szóló 1/2017. (I. 5.) KKM utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 06. 29.

 

Jogszabály:

9/2019. (VI. 28.) PM utasítás

az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 06. 29.

 

Jogszabály:

12/2019. (VI. 28.) LÜ utasítás

az ügyészségi ügyviteli vizsgáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 08. 01.

 

Jogszabály:

13/2019. (VI. 28.) LÜ utasítás

az ügyészségi statisztikai vizsgáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 08. 01.

 

Jogszabály:

25/2019. (VI. 28.) ORFK utasítás

a rendőri intézkedések gyakorlati végrehajtásának alapvető taktikáiról szóló 18/2008. (OT 10.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

26/2019. (VI. 28.) ORFK utasítás

a gazdálkodási szabályzatról szóló 7/2018. (II. 28.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 06. 29.

 

Jogszabály:

27/2019. (VI. 28.) ORFK utasítás

az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság létrehozására tekintettel egyes ORFK utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

Tájékoztató

a Kormány által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 5. § (5) bekezdése alapján a 2018-as évben meghozott, a közbeszerzések alóli felmentést tartalmazó egyedi határozatok szövegéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

MNB közlemény

a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

ITM pályázati felhívás

a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány

2018. évi éves beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

Jobbik Magyarországért Alapítvány

2018. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

Liberális Magyarországért Alapítvány

2018. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

Megújuló Magyarországért Alapítvány

2018. évi éves beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

Ökopolisz Alapítvány

éves jelentése a 2018. évről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

Új Köztársaságért Alapítvány

2018. évi éves beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

Váradi András Alapítvány

2018. évi pénzügyi beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

Hadigondozottak Közalapítványa

Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal hirdetménye

bevonásra került hatósági ellenőri igazolványokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

 

 

2019. VI. 27.

Jogszabály:

2019. évi LI. törvény

a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti, a védelmi együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/110. (VI. 27.)

Hatályos:

2019. 06. 28. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2019. évi LII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a katonai repülés és légvédelmi tevékenységek területén folytatott együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/110. (VI. 27.)

Hatályos:

2019. 06. 28. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2019. évi LIII. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/110. (VI. 27.)

Hatályos:

2019. 06. 28. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2019. évi LIV. törvény

a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/110. (VI. 27.)

Hatályos:

2019. 06. 28. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2019. évi LV. törvény

egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről

Megjelent:

MK 2019/110. (VI. 27.)

Hatályos:

2019. 07. 01., 2019. 07. 27., 2019. 09. 30., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

2019. évi LVI. törvény

az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2019/110. (VI. 27.)

Hatályos:

2019. 08. 01.

 

Jogszabály:

7/2019. (VI. 27.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/110. (VI. 27.)

Hatályos:

2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

26/2019. (VI. 27.) BM rendelet

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet, továbbá a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 57/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/110. (VI. 27.)

Hatályos:

2019. 06. 28.

 

Jogszabály:

247/2019. (VI. 27.) KE határozat

allampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/110. (VI. 27.)

 

 

Jogszabály:

248/2019. (VI. 27.) KE határozat

allampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/110. (VI. 27.)

 

 

Jogszabály:

249/2019. (VI. 27.) KE határozat

allampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/110. (VI. 27.)

 

 

Jogszabály:

154/2019. (VI. 27.) Korm. rendelet

a honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2019/111. (VI. 27.)

Hatályos:

2019. 06. 28.

 

Jogszabály:

155/2019. (VI. 27.) Korm. rendelet

a szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/111. (VI. 27.)

Hatályos:

2019. 06. 28., 2019. 07. 28., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

8/2019. (VI. 27.) PM rendelet

az automataberendezés üzemeltetőjének adókötelezettségéről

Megjelent:

MK 2019/111. (VI. 27.)

Hatályos:

2019. 06. 28.

 

Jogszabály:

1390/2019. (VI. 27.) Korm. határozat

a magyar jégkorong sport eredményességét elősegítő kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/111. (VI. 27.)

 

 

Jogszabály:

1391/2019. (VI. 27.) Korm. határozat

a Törökbálint Sportközpont továbbfejlesztése beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/111. (VI. 27.)

 

 

Jogszabály:

1392/2019. (VI. 27.) Korm. határozat

a 2003/87/EK irányelv 10c. cikke által elérhetővé tett finanszírozási mechanizmus magyarországi felhasználásáról

Megjelent:

MK 2019/111. (VI. 27.)

 

 

2019. VI. 26.

Jogszabály:

151/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet

a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet és a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről

Megjelent:

MK 2019/109. (VI. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

152/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet

egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/109. (VI. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 01., 2019. 07. 11., 2019. 10. 01.

 

Jogszabály:

153/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet

a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/109. (VI. 26.)

Hatályos:

2019. 06. 29.

 

Jogszabály:

24/2019. (VI. 26.) MNB rendelet

a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/109. (VI. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

31/2019. (VI. 26.) AM rendelet

a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/109. (VI. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 04.

 

Jogszabály:

20/2019. (VI. 26.) AB határozat

a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény megismételt eljárásra irányadó szabályaival kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról, valamint a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 631. § a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés elutasításáról

Megjelent:

MK 2019/109. (VI. 26.)

 

 

Jogszabály:

21/2019. (VI. 26.) AB határozat

a Kúria Kvk.II.37.706/2019/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2019/109. (VI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1380/2019. (VI. 26.) Korm. határozat

az egyes határon túli támogatási ügyek forrásszükségletének biztosításáról szóló 1802/2016. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/109. (VI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1381/2019. (VI. 26.) Korm. határozat

a Hungary Helps Program keretében az Etióp Ortodox Tewahido Egyház, az Etióp Katolikus Egyház és a Jézus Helye Etióp Evangéliumi Egyház projektjeinek támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/109. (VI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1382/2019. (VI. 26.) Korm. határozat

egyes egyházi támogatási célú kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2019/109. (VI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1383/2019. (VI. 26.) Korm. határozat

a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a fővárosi közúthálózat fejlesztésének egyes elemeiről szóló 1693/2018. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/109. (VI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1384/2019. (VI. 26.) Korm. határozat

az országos szúnyoggyérítési program kiterjesztéséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/109. (VI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1385/2019. (VI. 26.) Korm. határozat

a Recirquel Újcirkusz Társulat infrastrukturális hátterének megteremtéséhez, valamint a 2019-2023. évi művészeti munkájának biztosításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/109. (VI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1386/2019. (VI. 26.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az EFOP-2.4.1-16 azonosító jelű felhívásra benyújtott támogatási kérelmek tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2019/109. (VI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1387/2019. (VI. 26.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2019/109. (VI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1388/2019. (VI. 26.) Korm. határozat

a TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú ("Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2019/109. (VI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1389/2019. (VI. 26.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/109. (VI. 26.)

 

 

2019. VI. 25.

Jogszabály:

145/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet

a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletágának és állami tulajdonú részesedésének FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Megjelent:

MK 2019/106. (VI. 25.)

Hatályos:

2019. 06. 26.

 

Jogszabály:

1365/2019. (VI. 25.) Korm. határozat

a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletágának és állami tulajdonú részesedésének értékesítéséről szóló 2126/2017. (XII. 29.) Korm. határozat visszavonásáról

Megjelent:

MK 2019/106. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1366/2019. (VI. 25.) Korm. határozat

a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletágának és állami tulajdonú részesedésének értékesítéséről

Megjelent:

MK 2019/106. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1367/2019. (VI. 25.) Korm. határozat

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/106. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

2019. évi XLIX. törvény

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2019/107. (VI. 25.)

Hatályos:

2019. 06. 25. 18 órakor.

 

Jogszabály:

2019. évi L. törvény

a Londonban, 1985. október 16-án kelt, "a hajókon telepíthető INMARSAT földi állomások használatáról a területi vizeken és kikötőkben" tárgyú megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

Hatályos:

2019. 06. 26.

 

Jogszabály:

146/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Kambodzsai Királyság Kormánya között a gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

Hatályos:

2019. 06. 26 - kivétellel.

 

Jogszabály:

147/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet

a Társadalombiztosítási Azonosító Jel generálás és nyilvántartás feladatának a Magyar Államkincstár által történő átvételéhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

Hatályos:

2019. 06. 26., 2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

148/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

Hatályos:

2019. 06. 30.

 

Jogszabály:

149/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

Hatályos:

2019. 06. 26.

 

Jogszabály:

150/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet

a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

Hatályos:

2019. 06. 26.

 

Jogszabály:

30/2019. (VI. 25.) AM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

Hatályos:

2019. 07. 03. 2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

7/2019. (VI. 25.) PM rendelet

a 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

2/2019. Büntető jogegységi határozat

az összbüntetési eljárás során alkalmazandó büntető anyagi jogi szabályokról

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

19/2019. (VI. 25.) OGY határozat

a Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2017. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

239/2019. (VI. 25.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

240/2019. (VI. 25.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

241/2019. (VI. 25.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

242/2019. (VI. 25.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

243/2019. (VI. 25.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

244/2019. (VI. 25.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

245/2019. (VI. 25.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

246/2019. (VI. 25.) KE határozat

a 201/2016. (VI. 17.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1368/2019. (VI. 25.) Korm. határozat

az ENSZ Gyermekalapja budapesti Globális Szolgáltató Központjának második ütemű bővítéséről

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1369/2019. (VI. 25.) Korm. határozat

a 2022. évi Felnőtt Judo Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1370/2019. (VI. 25.) Korm. határozat

a 2020. évi Hun Challenge Világkupa nemzetközi férfi és női tornaverseny megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1371/2019. (VI. 25.) Korm. határozat

a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja megvalósításának előkészítéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1372/2019. (VI. 25.) Korm. határozat

a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1373/2019. (VI. 25.) Korm. határozat

a Pásztó és térsége árvízvédelmi biztonságának megteremtése érdekében szükséges előkészítési, tervezési feladatok forrásának biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1374/2019. (VI. 25.) Korm. határozat

a belvízzel halmozottan sújtott Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések csapadékvíz-gazdálkodását segítő beruházások előkészítési, tervezési feladataihoz szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1375/2019. (VI. 25.) Korm. határozat

a Szolnoki Atlétikai Centrum beruházás megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1376/2019. (VI. 25.) Korm. határozat

a Tállya községi sporttelep komplex fejlesztésének támogatásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1377/2019. (VI. 25.) Korm. határozat

a Demokrácia Központ Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1378/2019. (VI. 25.) Korm. határozat

a Bock Hungária Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1379/2019. (VI. 25.) Korm. határozat

a 2019. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1688/2018. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

Hatályos:

2019. 06. 26.

 

Jogszabály:

62/2019. (VI. 25.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti, infrastrukturális projektekben való együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

63/2019. (VI. 25.) ME határozat

a Magyar-Paraguayi Gazdasági Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének felmentéséről és kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

 

 

2019. VI. 24.

Jogszabály:

2019. évi XLI. törvény

az Európai Hírközlési Hivatal (ECO) létrehozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/105. (VI. 24.)

Hatályos:

2019. 06. 25. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2019. évi XLII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Távközlési Egyesület között, a Nemzetközi Távközlési Egyesület ITU Telecom World 2019 rendezvényének lebonyolításáról, szervezéséről és finanszírozásáról szóló, a fogadó országgal kötött Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/105. (VI. 24.)

Hatályos:

2019. 06. 25. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2019. évi XLIII. törvény

a Nemzetközi Mobil Műholdas Szervezet létrehozásáról szóló egyezmény és annak 2008. évi módosítása kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/105. (VI. 24.)

Hatályos:

2019. 06. 25.

 

Jogszabály:

2019. évi XLIV. törvény

az Európai filmkoprodukciós egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/105. (VI. 24.)

Hatályos:

2019. 06. 25.

 

Jogszabály:

2019. évi XLV. törvény

az Európa Tanács felülvizsgált filmkoprodukciós egyezménye kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/105. (VI. 24.)

Hatályos:

2019. 06. 25. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2019. évi XLVI. törvény

a Magyarország és a Brazil Szövetségi Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/105. (VI. 24.)

Hatályos:

2019. 06. 25. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2019. évi XLVII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között a diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/105. (VI. 24.)

Hatályos:

2019. 06. 25. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2019. évi XLVIII. törvény

a szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentéséről és az ezzel összefüggő más törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2019/105. (VI. 24.)

Hatályos:

2019. 07. 01.

 

2019. VI. 20.

Jogszabály:

143/2019. (VI. 20.) Korm. rendelet

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/104. (VI. 20.)

Hatályos:

2019. 06. 21.

 

Jogszabály:

144/2019. (VI. 20.) Korm. rendelet

a Szigetszentmiklósi Testgyakorlók Köre "felszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Megjelent:

MK 2019/104. (VI. 20.)

Hatályos:

2019. 06. 21.

 

Jogszabály:

28/2019. (VI. 20.) AM rendelet

az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/104. (VI. 20.)

Hatályos:

2019. 06. 25.

 

Jogszabály:

29/2019. (VI. 20.) AM rendelet

a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

Megjelent:

MK 2019/104. (VI. 20.)

Hatályos:

2019. 06. 23.

 

Jogszabály:

16/2019. (VI. 20.) IM rendelet

az igazságügyi szakértők statisztikai adatszolgáltatásáról, a kamarai költségátalány bevallásának és megfizetésének szabályairól, valamint az igazságügyi szakértő által vezetett adattovábbítási nyilvántartásról szóló 13/2016. (VI. 29.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/104. (VI. 20.)

Hatályos:

2019. 08. 01.

 

Jogszabály:

17/2019. (VI. 20.) IM rendelet

a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról szóló 10/2016. (VI. 28.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/104. (VI. 20.)

Hatályos:

2019. 06. 21.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5009/2019/4. számú határozata

A helyi önkormányzati rendeletben foglaltak a képviselő-testületet is kötik. Az SZMSZ-ben ülésszünetként jelzett időszakra - amennyiben a szabályozás ezt tartalmazza - rendes ülés nem hívható össze.

Megjelent:

MK 2019/104. (VI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1363/2019. (VI. 20.) Korm. határozat

az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos kormányzati feladatokról

Megjelent:

MK 2019/104. (VI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1364/2019. (VI. 20.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében megvalósuló egyes beruházások megvalósítása érdekében szükséges forrás-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2019/104. (VI. 20.)

 

 

Jogszabály:

8/2019. (VI. 20.) MvM utasítás

egyes miniszteri utasítások hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/37. (VI. 20.)

Hatályos:

2019. 06. 21.

 

Jogszabály:

22/2019. (VI. 20.) EMMI utasítás

az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet szervezeti és működési szabályzatáról szóló 62/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/37. (VI. 20.)

Hatályos:

2019. 06. 21.

 

Jogszabály:

44/2019. (VI. 20.) HM utasítás

a honvédelmi szervezetek alapításáról, tevékenységéről és szabályzatairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/37. (VI. 20.)

Hatályos:

2019. 06. 21.

 

Jogszabály:

45/2019. (VI. 20.) HM utasítás

a KEHOP-1.6.0-15-2016-00003 számú, a Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése című európai uniós projekt keretében beszerzett és felújított eszközök és készletek felhasználásra kijelölt honvédelmi szervezetek részére történő átadásának feladatairól, továbbá azok használatának egyes szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/37. (VI. 20.)

Hatályos:

2019. 06. 21.

 

Jogszabály:

46/2019. (VI. 20.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium felsőszintű vezetői és munkaértekezleteinek rendjéről szóló 21/2019. (III. 20.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/37. (VI. 20.)

Hatályos:

2019. 06. 21.

 

Jogszabály:

17/2019. (VI. 20.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium Internet Laboratóriumának működéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/37. (VI. 20.)

Hatályos:

2019. 06. 21.

 

Jogszabály:

18/2019. (VI. 20.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium Internet Laboratórium által végzett próbavásárlások elszámolásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/37. (VI. 20.)

Hatályos:

2019. 06. 21.

 

Jogszabály:

19/2019. (VI. 20.) ITM utasítás

a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/37. (VI. 20.)

Hatályos:

2019. 06. 21.

 

Jogszabály:

4/2019. (VI. 20.) BM OKF utasítás

a hivatásos katasztrófavédelmi szervek adatvédelmi, adatbiztonsági és közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/37. (VI. 20.)

Hatályos:

2019. 06. 21.

 

Jogszabály:

MvM közlemény

a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram külföldi programszakaszára eső ösztöndíj összegéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/37. (VI. 20.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/37. (VI. 20.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/37. (VI. 20.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/37. (VI. 20.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2019. július 1-je és július 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/37. (VI. 20.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/37. (VI. 20.)

 

 

Jogszabály:

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

2018. évi beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/37. (VI. 20.)

 

 

Jogszabály:

Demokrácia Központ Közalapítvány

Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/37. (VI. 20.)

 

 

Jogszabály:

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány

Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/37. (VI. 20.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány

Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/37. (VI. 20.)

 

 

Jogszabály:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal közleménye

hatósági ellenőri igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/37. (VI. 20.)

 

 

Jogszabály:

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal hirdetménye

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/37. (VI. 20.)

 

 

2019. VI. 19.

Jogszabály:

141/2019. (VI. 19.) Korm. rendelet

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/103. (VI. 19.)

Hatályos:

2019. 06. 22.

 

Jogszabály:

142/2019. (VI. 19.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/103. (VI. 19.)

Hatályos:

2019. 07. 04.

 

Jogszabály:

10/2019. (VI. 19.) EMMI rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek a népegészségügyi célú, célzott vastag- és végbélszűréshez kapcsolódó módosításáról

Megjelent:

MK 2019/103. (VI. 19.)

Hatályos:

2019. 07. 04.

 

Jogszabály:

1359/2019. (VI. 19.) Korm. határozat

a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében az egykori Józsefvárosi pályaudvar és az egykori MÁV Északi Járműjavító területén megvalósítandó közcélú beruházások közlekedési kiszolgálásának egyes elemeiről

Megjelent:

MK 2019/103. (VI. 19.)

 

 

Jogszabály:

1360/2019. (VI. 19.) Korm. határozat

a KEHOP-4.1.0-15-2016-00012 azonosító számú ("A Natura 2000 területekkel kapcsolatos tájékoztatás, bemutatás és szemléletformálás egységes eszközrendszerének kialakítása a HNPI működési területén" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/103. (VI. 19.)

Hatályos:

2019. 06. 20.

 

Jogszabály:

1361/2019. (VI. 19.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 3., 4. és 6. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2019/103. (VI. 19.)

 

 

Jogszabály:

1362/2019. (VI. 19.) Korm. határozat

a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a fővárosi agglomeráció közlekedési kapcsolatainak fejlesztése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről, valamint a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1250/2018. (V. 25.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/103. (VI. 19.)

Hatályos:

2019. 06. 20.

 

Jogszabály:

61/2019. (VI. 19.) ME határozat

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Brazil Szövetségi Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén kötött Egyezmény módosításának létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/103. (VI. 19.)

 

 

2019. VI. 18.

Jogszabály:

8/2019. (VI. 18.) NVTNM rendelet

az EXPO 2020 Magyarország Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személy kijelölése érdekében, valamint a Nemzeti Sportközpontok tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/102. (VI. 18.)

Hatályos:

2019. 06. 19.

 

Jogszabály:

25/2019. (VI. 18.) BM rendelet

az egyes miniszteri rendeleteknek a társadalmi felzárkózási területet érintő módosításáról

Megjelent:

MK 2019/102. (VI. 18.)

Hatályos:

2019. 06. 19.

 

Jogszabály:

15/2019. (VI. 18.) ITM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/102. (VI. 18.)

Hatályos:

2019. 06. 26.

 

Jogszabály:

19/2019. (VI. 18.) AB határozat

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 178/B. §-a alaptörvény-ellenessége megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezések elutasításáról és e rendelkezés alkalmazásával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2019/102. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

18/2019. (VI. 18.) OGY határozat

a 2020. év nemzeti összetartozás évének nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2019/102. (VI. 18.)

Hatályos:

2019. 06. 19.

 

Jogszabály:

60/2019. (VI. 18.) ME határozat

főiskolai rektor felmentéséről

Megjelent:

MK 2019/102. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

1/2019. (VI. 18.) NVB közlemény

az Európai Parlament tagjai 2019. évi választásának eredményéről

Megjelent:

MK 2019/102. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2019/102. számában

Megjelent:

MK 2019/102. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

12/2019. (VI. 18.) BM utasítás

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/36. (VI. 18.)

Hatályos:

2019. 06. 19.

 

Jogszabály:

21/2019. (VI. 18.) EMMI utasítás

az Állami Egészségügyi Ellátó Központ szervezeti és működési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/36. (VI. 18.)

Hatályos:

2019. 06. 19.

 

2019. VI. 14.

Jogszabály:

9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet

a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról

Megjelent:

MK 2019/100. (VI. 14.)

Hatályos:

2019. 06. 22.

 

Jogszabály:

139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet

az egészségügyi szakdolgozók és védőnők humánerőforrás megtartását, fejlesztését szolgáló bérintézkedésekkel, valamint a Tuberkulózis Esetfinanszírozási Program meghosszabbításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/101. (VI. 14.)

Hatályos:

2019. 06. 15., 2019. 07. 01., 2020. 01. 01., 2020. 11. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

140/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet

a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletnek, valamint az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendeletnek a 2019. évi minimálbér-kompenzációval összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2019/101. (VI. 14.)

Hatályos:

2019. 06. 15.

 

Jogszabály:

27/2019. (VI. 14.) AM rendelet

a baromfi- és sertéságazati piaci szereplők foglalkoztatási célú jövedelempótló támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/101. (VI. 14.)

Hatályos:

2019. 06. 17.

 

Jogszabály:

4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

MK 2019/101. (VI. 14.)

Hatályos:

2019. 06. 15.

 

Jogszabály:

1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat

a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/101. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1355/2019. (VI. 14.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Célelőirányzatok jogcím 2019. évi előirányzatának megemeléséről

Megjelent:

MK 2019/101. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1356/2019. (VI. 14.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2019. áprilisi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2019/101. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1357/2019. (VI. 14.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2019. áprilisi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2019/101. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1358/2019. (VI. 14.) Korm. határozat

a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia megvalósítása további előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alap terhére történő finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2019/101. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

59/2019. (VI. 14.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/101. (VI. 14.)

 

 

2019. VI. 13.

Jogszabály:

138/2019. (VI. 13.) Korm. rendelet

a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/99. (VI. 13.)

Hatályos:

2019. 06. 14.

 

Jogszabály:

4/2019. (VI. 13.) TNM rendelet

a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról

Megjelent:

MK 2019/99. (VI. 13.)

Hatályos:

2019. 06. 18.

 

Jogszabály:

15/2019. (VI. 13.) IM rendelet

az önkéntes műnyilvántartás részletes szabályairól szóló 26/2010. (XII. 28.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/99. (VI. 13.)

Hatályos:

2019. 06. 28.

 

Jogszabály:

3/2019. (VI. 13.) KKM rendelet

a külgazdasági és külügyminiszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2014. (VII. 30.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/99. (VI. 13.)

Hatályos:

2019. 06. 14.

 

Jogszabály:

1353/2019. (VI. 13.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból és fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2019/99. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

58/2019. (VI. 13.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező földgázszállító vezeték építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/99. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

11/2019. (VI. 13.) BM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/35. (VI. 13.)

Hatályos:

2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

20/2019. (VI. 13.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítás, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárának irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatairól és eljárásuk rendjéről szóló 17/2018. (VIII. 14.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/35. (VI. 13.)

Hatályos:

2019. 06. 14.

 

Jogszabály:

13/2019. (VI. 13.) KKM utasítás

egyes elismerések, vezetői dicséretek és a soron kívüli rangadományozás részletes szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/35. (VI. 13.)

Hatályos:

2019. 06. 14.

 

Jogszabály:

36/2019. (VI. 13.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a végzettségek, a képesítések és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2019. évi XXII. törvény 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/35. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2019/35. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/35. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/35. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság

Szervezeti és Működési Szabályzata

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/35. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/35. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/35. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

Hajózási hirdetmény

Balatoni Hajózási Zrt. közforgalmú kikötő kikötőrendjének megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/35. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

Táncsics Mihály Alapítvány

2018. évi éves beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/35. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2018. évi közhasznú éves beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/35. (VI. 13.)

 

 

2019. VI. 12.

Jogszabály:

6/2019. (VI. 12.) MEKH rendelet

a hálózathasználati szerződés felek általi megszegésének egyes eseteire vonatkozó jogkövetkezmények mértékéről és alkalmazásáról szóló 18/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/98. (VI. 12.)

Hatályos:

2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

MK 2019/98. (VI. 12.)

Hatályos:

2019. 06. 13.

 

Jogszabály:

18/2019. (VI. 12.) AB határozat

a Kúria Kvk.II.37.628/2019/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2019/98. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

17/2019. (VI. 12.) OGY határozat

az Országos Bírósági Hivatal elnöke megbízatásával kapcsolatos indítványról

Megjelent:

MK 2019/98. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

237/2019. (VI. 12.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/98. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

238/2019. (VI. 12.) KE határozat

kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2019/98. (VI. 12.)

 

 

2019. VI. 11.

Jogszabály:

135/2019. (VI. 11.) Korm. rendelet

a szakképzési megállapodásról

Megjelent:

MK 2019/97. (VI. 11.)

Hatályos:

2019. 06. 12.

 

Jogszabály:

136/2019. (VI. 11.) Korm. rendelet

beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/97. (VI. 11.)

Hatályos:

2019. 06. 12.

 

Jogszabály:

137/2019. (VI. 11.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/97. (VI. 11.)

Hatályos:

2019. 06. 19., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

1341/2019. (VI. 11.) Korm. határozat

a Digitális Kompetencia Keretrendszer fejlesztéséről és bevezetésének lépéseiről

Megjelent:

MK 2019/97. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1342/2019. (VI. 11.) Korm. határozat

a központi közigazgatási szervek iratanyagának digitalizálással történő hosszú távú megőrzéséről

Megjelent:

MK 2019/97. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1343/2019. (VI. 11.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat- átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2019/97. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1344/2019. (VI. 11.) Korm. határozat

Magyarország nemzetközi katonai szerepvállalásának növeléséről

Megjelent:

MK 2019/97. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1345/2019. (VI. 11.) Korm. határozat

a 2021. évi népszámlálás előkészítésével kapcsolatos egyes feladatokhoz szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/97. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1346/2019. (VI. 11.) Korm. határozat

a hajléktalan-ellátással összefüggő feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/97. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1347/2019. (VI. 11.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Múzeum kertrekonstrukciójának befejezéséhez szükséges feladatokról

Megjelent:

MK 2019/97. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1348/2019. (VI. 11.) Korm. határozat

a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai térségben megvalósítandó közúti beruházásokhoz szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/97. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1349/2019. (VI. 11.) Korm. határozat

a szenttamási Almásy-kastély és a hozzá tartozó park kertépítészeti, kertművészeti és tájökológiai felújítása előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/97. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1350/2019. (VI. 11.) Korm. határozat

a Seuso-kincs időszaki kiállításának támogatásáról, valamint az Árpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII. 25.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/97. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1351/2019. (VI. 11.) Korm. határozat

a Muzsikáló Magyarország projekt 2019. évi folytatásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/97. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1352/2019. (VI. 11.) Korm. határozat

a nigériai katolikus Sokotoi Egyházmegye és a protestáns Church of Christ in Nations egyház projektjeinek támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/97. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

57/2019. (VI. 11.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/97. (VI. 11.)

 

 

2019. VI. 7.

Jogszabály:

134/2019. (VI. 7.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/96. (VI. 7.)

Hatályos:

2019. 06. 15.

 

Jogszabály:

26/2019. (VI. 7.) AM rendelet

az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/96. (VI. 7.)

Hatályos:

2019. 06. 08.

 

Jogszabály:

24/2019. (VI. 7.) BM rendelet

a Roma Nemzetiség Tanulmányi Ösztöndíjáról

Megjelent:

MK 2019/96. (VI. 7.)

Hatályos:

2019. 06. 12.

 

Jogszabály:

7/2019. (VI. 7.) HM rendelet

a honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/96. (VI. 7.)

Hatályos:

2019. 06. 08.

 

Jogszabály:

6/2019. (VI. 7.) PM rendelet

a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet és a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2018. (XII. 19.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/96. (VI. 7.)

Hatályos:

2019. 06. 08., 2019. 07. 01., 2019. 10. 01.

 

Jogszabály:

235/2019. (VI. 7.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/96. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

236/2019. (VI. 7.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/96. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1339/2019. (VI. 7.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/96. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1340/2019. (VI. 7.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi új városi multifunkciós rendezvény- és sportcsarnok megvalósítása érdekében szükséges támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/96. (VI. 7.)

 

 

2019. VI. 6.

Jogszabály:

18/2019. (VI. 6.) EMMI utasítás

a Nemzeti Népegészségügyi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/34. (VI. 6.)

Hatályos:

2019. 06. 07.

 

Jogszabály:

19/2019. (VI. 6.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/34. (VI. 6.)

Hatályos:

2019. 06. 07.

 

Jogszabály:

42/2019. (VI. 6.) HM utasítás

a Stratégiai Légiszállítási Képesség Program befogadó nemzeti támogatásának biztosításához kapcsolódó egyes feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/34. (VI. 6.)

Hatályos:

2019. 06. 07.

 

Jogszabály:

43/2019. (VI. 6.) HM utasítás

a Magyar-Szlovén Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozata tagjainak kijelöléséről és a Magyar-Orosz Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozata tagjainak kijelöléséről szóló 28/2019. (IV. 17.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/34. (VI. 6.)

Hatályos:

2019. 06. 07.

 

Jogszabály:

15/2019. (VI. 6.) ITM utasítás

egyes gazdálkodással összefüggő normatív utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/34. (VI. 6.)

Hatályos:

2019. 06. 07.

 

Jogszabály:

16/2019. (VI. 6.) ITM utasítás

egyes NFM és NGM utasítások hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/34. (VI. 6.)

Hatályos:

2019. 06. 07.

 

Jogszabály:

8/2019. (VI. 6.) PM utasítás

miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/34. (VI. 6.)

Hatályos:

2019. 06. 07., 2019. 06. 16.

 

Jogszabály:

3/2019. (VI. 6.) BM OKF utasítás

a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/34. (VI. 6.)

Hatályos:

2019. 06. 07.

 

Jogszabály:

11/2019. (VI. 6.) LÜ utasítás

a nyugalmazott ügyészek igazolványáról szóló 23/2011. (XII. 27.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/34. (VI. 6.)

Hatályos:

2019. 07. 10.

 

Jogszabály:

BM közlemény

a tartósan vízhiányos időszak végéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/34. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/34. (VI. 6.)

 

 

2019. VI. 5.

Jogszabály:

131/2019. (VI. 5.) Korm. rendelet

az állam tulajdonában álló Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről

Megjelent:

MK 2019/95. (VI. 5.)

Hatályos:

2019. 06. 06.

 

Jogszabály:

132/2019. (VI. 5.) Korm. rendelet

a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/95. (VI. 5.)

Hatályos:

2019. 06. 06.

 

Jogszabály:

133/2019. (VI. 5.) Korm. rendelet

az innovációért és technológiáért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó egyes kormányrendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2019/95. (VI. 5.)

Hatályos:

2019. 06. 06.

 

Jogszabály:

23/2019. (VI. 5.) MNB rendelet

pénzforgalmi tárgyú MNB rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/95. (VI. 5.)

Hatályos:

2019. 06. 06.

 

Jogszabály:

1/2019. Büntető jogegységi határozat

gazdasági társaság vagyonkezelője által a társaságban meglévő tulajdonosi helyzetétől függetlenül a társaság sérelmére megvalósuló hűtlen kezelés elkövetéséről

Megjelent:

MK 2019/95. (VI. 5.)

 

 

Jogszabály:

230/2019. (VI. 5.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2019/95. (VI. 5.)

 

 

Jogszabály:

231/2019. (VI. 5.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2019/95. (VI. 5.)

 

 

Jogszabály:

232/2019. (VI. 5.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/95. (VI. 5.)

 

 

Jogszabály:

233/2019. (VI. 5.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/95. (VI. 5.)

 

 

Jogszabály:

234/2019. (VI. 5.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/95. (VI. 5.)

 

 

Jogszabály:

1326/2019. (VI. 5.) Korm. határozat

a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 2019. június 10-21. között Genfben sorra kerülő 108. ülésszakán való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2019/95. (VI. 5.)

 

 

Jogszabály:

1327/2019. (VI. 5.) Korm. határozat

a 2023-ban Budapesten megrendezendő IAAF Atlétikai Világbajnokság megrendezésével kapcsolatos további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/95. (VI. 5.)

Hatályos:

2019. 06. 06.

 

Jogszabály:

1328/2019. (VI. 5.) Korm. határozat

a 2024. évi FINA Rövidpályás Úszó Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/95. (VI. 5.)

 

 

Jogszabály:

1329/2019. (VI. 5.) Korm. határozat

az Országos Mentőszolgálat által használt mentőautók cseréjét szolgáló 2019-2020. évi gépjárműbeszerzésről, valamint a kapcsolódó mentéstechnikai eszközök beszerzéséről

Megjelent:

MK 2019/95. (VI. 5.)

 

 

Jogszabály:

1330/2019. (VI. 5.) Korm. határozat

a gazdaságfejlesztési beruházásokhoz kapcsolódó közutak felújításának előkészítése érdekében többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/95. (VI. 5.)

 

 

Jogszabály:

1331/2019. (VI. 5.) Korm. határozat

a határkeresztező vasúti kapcsolatok fejlesztéséről, a hiányosságok felszámolásáról

Megjelent:

MK 2019/95. (VI. 5.)

 

 

Jogszabály:

1332/2019. (VI. 5.) Korm. határozat

egyes nagysebességű vasútvonali előkészítési projektek határidejének módosításáról

Megjelent:

MK 2019/95. (VI. 5.)

 

 

Jogszabály:

1333/2019. (VI. 5.) Korm. határozat

a geszti Tisza-kastély és környezetének rekonstrukciójához szükséges telkek állami tulajdonba vételéről

Megjelent:

MK 2019/95. (VI. 5.)

 

 

Jogszabály:

1334/2019. (VI. 5.) Korm. határozat

Kisbér város városközpontjának megújításához szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/95. (VI. 5.)

 

 

Jogszabály:

1335/2019. (VI. 5.) Korm. határozat

a berettyóújfalui zsinagóga műemléképület felújításának támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/95. (VI. 5.)

 

 

Jogszabály:

1336/2019. (VI. 5.) Korm. határozat

a KEHOP-4.1.0-15-2016-00064 azonosító számú, ("A Bezerédi-Duna-ág rehabilitációja" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/95. (VI. 5.)

Hatályos:

2019. 06. 06.

 

Jogszabály:

1337/2019. (VI. 5.) Korm. határozat

a Vajdasági Birkózó Akadémia létrehozásához szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/95. (VI. 5.)

 

 

Jogszabály:

1338/2019. (VI. 5.) Korm. határozat

a Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság XIV. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2019/95. (VI. 5.)

 

 

Jogszabály:

56/2019. (VI. 5.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Dél-afrikai Köztársaság Kormánya között a Közös Együttműködési Bizottság létrehozásáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/95. (VI. 5.)

 

 

2019. VI. 3.

Jogszabály:

7/2019. (VI. 3.) NVTNM rendelet

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság portfólió-tisztítása, valamint a Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/94. (VI. 3.)

Hatályos:

2019. 06. 04.

 

Jogszabály:

205/2019. (VI. 3.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/94. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

206/2019. (VI. 3.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/94. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

207/2019. (VI. 3.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/94. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

208/2019. (VI. 3.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/94. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

209/2019. (VI. 3.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/94. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

210/2019. (VI. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/94. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

211/2019. (VI. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/94. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

212/2019. (VI. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/94. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

213/2019. (VI. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/94. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

214/2019. (VI. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/94. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

215/2019. (VI. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/94. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

216/2019. (VI. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/94. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

217/2019. (VI. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/94. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

218/2019. (VI. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/94. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

219/2019. (VI. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/94. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

220/2019. (VI. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/94. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

221/2019. (VI. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/94. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

222/2019. (VI. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/94. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

223/2019. (VI. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/94. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

224/2019. (VI. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/94. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

225/2019. (VI. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/94. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

226/2019. (VI. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/94. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

227/2019. (VI. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/94. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

228/2019. (VI. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/94. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

229/2019. (VI. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/94. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

1324/2019. (VI. 3.) Korm. határozat

a 2020. évi, a 2021. évi és a 2022. évi ITF FED Kupa Döntő megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/94. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

1325/2019. (VI. 3.) Korm. határozat

a Magyar Művészeti Akadémia felügyelő testülete kormányzati delegáltjának kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/94. (VI. 3.)

Hatályos:

2019. 06. 04.

 

Jogszabály:

55/2019. (VI. 3.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmények kancellárjainak megbízásáról

Megjelent:

MK 2019/94. (VI. 3.)

 

 

2019. V. 31.

Jogszabály:

130/2019. (V. 31.) Korm. rendelet

a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet, valamint a felsőoktatási intézmények alaptevékenységének finanszírozásáról szóló 389/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/93. (V. 31.)

Hatályos:

2019. 06. 08.

 

Jogszabály:

5/2019. (V. 31.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjakkal kapcsolatos egyes MEKH rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/93. (V. 31.)

Hatályos:

2019. 06. 15., 2019. 10. 01.

 

Jogszabály:

22/2019. (V. 31.) AM rendelet

a szőlőültetvényekben végzett zöldszüretre igényelhető támogatásról

Megjelent:

MK 2019/93. (V. 31.)

Hatályos:

2019. 06. 01.

 

Jogszabály:

23/2019. (V. 31.) AM rendelet

a termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/93. (V. 31.)

Hatályos:

2019. 06. 03.

 

Jogszabály:

24/2019. (V. 31.) AM rendelet

a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/93. (V. 31.)

Hatályos:

2019. 06. 03., 2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

25/2019. (V. 31.) AM rendelet

az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítésekről szóló 34/2018. (XII. 3.) AM rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről

Megjelent:

MK 2019/93. (V. 31.)

Hatályos:

2019. 06. 01.

 

Jogszabály:

14/2019. (V. 31.) IM rendelet

a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/93. (V. 31.)

Hatályos:

2019. 06. 01.

 

Jogszabály:

13/2019. (V. 31.) ITM rendelet

a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/93. (V. 31.)

Hatályos:

2019. 06. 15.

 

Jogszabály:

196/2019. (V. 31.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/93. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

197/2019. (V. 31.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2019/93. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

198/2019. (V. 31.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2019/93. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

199/2019. (V. 31.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2019/93. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

200/2019. (V. 31.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2019/93. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

201/2019. (V. 31.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2019/93. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

202/2019. (V. 31.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2019/93. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

203/2019. (V. 31.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2019/93. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

204/2019. (V. 31.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2019/93. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

2/2019. (V. 31.) MK határozat

a 2020. évi Dubaji Világkiállítással kapcsolatos egyes rendelkezésekről, valamint a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 51/2019. (III. 14.) Korm. rendelet egyes rendelkezései hatálybalépése napjának megállapításáról

Megjelent:

MK 2019/93. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

4/2019. (V. 31.) ME utasítás

a miniszterelnöki biztos kinevezéséről szóló 1/2018. (VI. 1.) ME utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/33. (V. 31.)

Hatályos:

2019. 06. 01.

 

Jogszabály:

40/2019. (V. 31.) HM utasítás

a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésével kapcsolatos és a tömeges bevándorlás miatt kihirdetett válsághelyzetre vonatkozó feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/33. (V. 31.)

Hatályos:

2019. 06. 01.

 

Jogszabály:

41/2019. (V. 31.) HM utasítás

a Mészáros Lázár ösztöndíjat elnyert hallgatókkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről szóló 45/2017. (VIII. 31.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/33. (V. 31.)

Hatályos:

2019. 06. 05.

 

Jogszabály:

5/2019. (V. 31.) BVOP utasítás

a lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/33. (V. 31.)

Hatályos:

2019. 06. 01.

 

Jogszabály:

1/2019. (V. 31.) EBH utasítás

az Egyenlő Bánásmód Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2018. (X. 4.) EBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/33. (V. 31.)

Hatályos:

2019. 06. 01.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/33. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet hirdetménye

a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából történő önkormányzati vagyonkezelésbe adásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/33. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet hirdetménye

a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából történő önkormányzati vagyonkezelésbe adásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/33. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Győri Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Sárvár székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/33. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Demokratikus Koalíció

2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/33. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Liberális Párt - Liberálisok

2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/33. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártja

2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/33. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Mi Hazánk Mozgalom

2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/33. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Momentum Mozgalom

2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/33. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Párbeszéd Magyarországért Párt

2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/33. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/33. (V. 31.)

 

 

2019. V. 30.

Jogszabály:

125/2019. (V. 30.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti környezetügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/92. (V. 30.)

Hatályos:

2019. 05. 31. - kivétellel

 

Jogszabály:

126/2019. (V. 30.) Korm. rendelet

az idegenrendészeti szerv kijelöléséről és hatásköréről

Megjelent:

MK 2019/92. (V. 30.)

Hatályos:

2019. 05. 31., 2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

127/2019. (V. 30.) Korm. rendelet

a külpolitikáért felelős miniszter feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggő, valamint a tartós külszolgálathoz kapcsolódó felkészítésről szóló 238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/92. (V. 30.)

Hatályos:

2019. 05. 31.

 

Jogszabály:

128/2019. (V. 30.) Korm. rendelet

az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet, valamint a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/92. (V. 30.)

Hatályos:

2019. 06. 14., 2019. 12. 03.

 

Jogszabály:

129/2019. (V. 30.) Korm. rendelet

a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárról szóló 9/2019. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/92. (V. 30.)

Hatályos:

2019. 05. 31., 2019. 06. 15.

 

Jogszabály:

12/2019. (V. 30.) ITM rendelet

a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/92. (V. 30.)

Hatályos:

2019. 06. 04.

 

Jogszabály:

5/2019. (V. 30.) PM rendelet

az online pénztárgépek és a taxaméterek üzemeltetésére vonatkozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/92. (V. 30.)

Hatályos:

2019. 05. 31.

 

Jogszabály:

17/2019. (V. 30.) AB határozat

a Kúria Kfv.I.35.760/2016/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról

Megjelent:

MK 2019/92. (V. 30.)

 

 

Jogszabály:

1313/2019. (V. 30.) Korm. határozat

a naperőművek termőföldeken való telepítésére vonatkozó jogszabályok felülvizsgálatáról, valamint a napelemes beruházások fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/92. (V. 30.)

 

 

Jogszabály:

1314/2019. (V. 30.) Korm. határozat

a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekthez kapcsolódó intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/92. (V. 30.)

 

 

Jogszabály:

1315/2019. (V. 30.) Korm. határozat

a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztési koncepciójáról és az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló járóbetegszakellátás-fejlesztésekhez szükséges feladatokról szóló 1673/2017. (IX. 21.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/92. (V. 30.)

 

 

Jogszabály:

1316/2019. (V. 30.) Korm. határozat

a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal rendvédelmi feladatokat ellátó szervvé alakulásával kapcsolatos források biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/92. (V. 30.)

 

 

Jogszabály:

1317/2019. (V. 30.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1104/2017. (III. 6.) Korm. határozat, valamint a libanoni templomrekonstrukciós projekt támogatásáról szóló 1459/2017. (VII. 19.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/92. (V. 30.)

 

 

Jogszabály:

1318/2019. (V. 30.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a 8311. jelű összekötő út Győr-Ménfőcsanak-Győrújbarát-Nyúl közötti szakasza felújításának megvalósítása érdekében a 2019. évi forrás átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2019/92. (V. 30.)

 

 

Jogszabály:

1319/2019. (V. 30.) Korm. határozat

a Zalaegerszeg-Rédics-Lendva vasútvonal-fejlesztés I. ütemének előkészítéséről

Megjelent:

MK 2019/92. (V. 30.)

 

 

Jogszabály:

1320/2019. (V. 30.) Korm. határozat

a Petőfi Irodalmi Múzeum hosszú távú fejlesztési és működési koncepciójáról, valamint a 2020-2022 közötti időszakban ehhez szükséges költségvetési forrásokról

Megjelent:

MK 2019/92. (V. 30.)

 

 

Jogszabály:

1321/2019. (V. 30.) Korm. határozat

a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/92. (V. 30.)

Hatályos:

2019. 05. 31.

 

Jogszabály:

1322/2019. (V. 30.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Kambodzsai Királyság Kormánya közötti kétoldalú gazdasági együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/92. (V. 30.)

 

 

Jogszabály:

1323/2019. (V. 30.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Malajzia Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/92. (V. 30.)

 

 

2019. V. 29.

Jogszabály:

10/2019. (V. 29.) ITM rendelet

a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/91. (V. 29.)

Hatályos:

2019. 06. 13.

 

Jogszabály:

11/2019. (V. 29.) ITM rendelet

a pályahálózat-működtető függetlenségi feltételeiről

Megjelent:

MK 2019/91. (V. 29.)

Hatályos:

2019. 08. 12.

 

2019. V. 28.

Jogszabály:

22/2019. (V. 28.) MNB rendelet

adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/90. (V. 28.)

Hatályos:

2019. 06. 17., 2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

21/2019. (V. 28.) AM rendelet

a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről szóló 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/90. (V. 28.)

Hatályos:

2019. 06. 05.

 

Jogszabály:

14/2019. (V. 28.) OGY határozat

az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról

Megjelent:

MK 2019/90. (V. 28.)

Hatályos:

2019. 05. 28.

 

Jogszabály:

15/2019. (V. 28.) OGY határozat

az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Megjelent:

MK 2019/90. (V. 28.)

Hatályos:

2019. 05. 28.

 

Jogszabály:

16/2019. (V. 28.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/90. (V. 28.)

Hatályos:

2019. 05. 27.

 

Jogszabály:

193/2019. (V. 28.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2019/90. (V. 28.)

 

 

Jogszabály:

194/2019. (V. 28.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/90. (V. 28.)

 

 

Jogszabály:

195/2019. (V. 28.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/90. (V. 28.)

 

 

Jogszabály:

1311/2019. (V. 28.) Korm. határozat

a Maklár község külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2019/90. (V. 28.)

 

 

Jogszabály:

1312/2019. (V. 28.) Korm. határozat

külgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügylet megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/90. (V. 28.)

 

 

Jogszabály:

7/2019. (V. 28.) MvM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/32. (V. 28.)

Hatályos:

2019. 05. 29.

 

Jogszabály:

14/2019. (V. 28.) ITM utasítás

a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság által végzett próbavásárlások elszámolásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/32. (V. 28.)

Hatályos:

2019. 05. 29.

 

Jogszabály:

11/2019. (V. 28.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/32. (V. 28.)

Hatályos:

2019. 05. 29.

 

Jogszabály:

12/2019. (V. 28.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/32. (V. 28.)

Hatályos:

2019. 05. 29.

 

Jogszabály:

1/2019. (V. 28.) MKI KÁT utasítás

a Miniszterelnöki Kormányiroda Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/32. (V. 28.)

Hatályos:

2019. 05. 29.

 

Jogszabály:

10/2019. (V. 28.) LÜ utasítás

az ügyészségi fogalmazói pályázatok kezelésére szolgáló informatikai rendszerről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/32. (V. 28.)

Hatályos:

2019. 05. 29.

 

Jogszabály:

33/2019. (V. 28.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti Biztonsági Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2014. évi IV. törvény 2. §-ának és 3. §-ának, továbbá 4. § (3) bekezdésének hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/32. (V. 28.)

 

 

Jogszabály:

34/2019. (V. 28.) KKM közlemény

a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi CXC. törvény 2-5. §-ainak hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/32. (V. 28.)

 

 

Jogszabály:

35/2019. (V. 28.) KKM közlemény

az országonkénti jelentések cseréjéről szóló illetékes hatóságok közötti multilaterális Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi XCI. törvény 2-5. §-ainak hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/32. (V. 28.)

 

 

Jogszabály:

PM közlemény

a Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsának Megállapodásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/32. (V. 28.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2019/32. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/32. (V. 28.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/32. (V. 28.)

 

 

Jogszabály:

1/2019. (IV. 12.) KKB határozat

a 2019 tavaszán várható ár- és belvízi helyzetről szóló tájékoztató elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/32. (V. 28.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat pályázati felhívása

bányászati jog megszerzésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/32. (V. 28.)

 

 

Jogszabály:

Ellenzéki Párt

2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/32. (V. 28.)

 

 

Jogszabály:

Jobbik Magyarországért Mozgalom

2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/32. (V. 28.)

 

 

Jogszabály:

Kereszténydemokrata Néppárt

2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/32. (V. 28.)

 

 

Jogszabály:

Lehet Más a Politika

2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/32. (V. 28.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Idealisták Szövetsége

2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/32. (V. 28.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Nemzeti Párt

2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/32. (V. 28.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Szocialista Párt

2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/32. (V. 28.)

 

 

Jogszabály:

Modern Magyarország Mozgalom Párt (MOMA)

2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/32. (V. 28.)

 

 

Jogszabály:

Polgári Világ Pártja

2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/32. (V. 28.)

 

 

Jogszabály:

Beszámoló a Barankovics István Alapítvány

2018. évi tevékenységéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/32. (V. 28.)

 

 

2019. V. 27.

Jogszabály:

121/2019. (V. 27.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek területrendezéssel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2019/89. (V. 27.)

Hatályos:

2019. 06. 04., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

122/2019. (V. 27.) Korm. rendelet

a kulturális értéket műfaja alapján létrehozó filmalkotások körébe nem tartozó filmalkotások meghatározásáról

Megjelent:

MK 2019/89. (V. 27.)

Hatályos:

2019. 05. 28.

 

Jogszabály:

123/2019. (V. 27.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/89. (V. 27.)

Hatályos:

2019. 05. 28.

 

Jogszabály:

124/2019. (V. 27.) Korm. rendelet

a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új börtönépítési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/89. (V. 27.)

Hatályos:

2019. 05. 28.

 

Jogszabály:

3/2019. (V. 27.) TNM rendelet

a nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2019. (III. 19.) TNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/89. (V. 27.)

Hatályos:

2019. 05. 28.

 

Jogszabály:

20/2019. (V. 27.) AM rendelet

a szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról

Megjelent:

MK 2019/89. (V. 27.)

Hatályos:

2019. 05. 30.

 

Jogszabály:

22/2019. (V. 27.) BM rendelet

a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/89. (V. 27.)

Hatályos:

2019. 05. 28.

 

Jogszabály:

23/2019. (V. 27.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/89. (V. 27.)

Hatályos:

2019. 05. 28.

 

Jogszabály:

1294/2019. (V. 27.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program keretében a falugondnoki szolgálatok országos bővítéséhez szükséges intézkedésekről, valamint a falu- és tanyagondnoki szolgálatok 2019. évi többlettámogatásáról

Megjelent:

MK 2019/89. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

1295/2019. (V. 27.) Korm. határozat

a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2019-2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióról

Megjelent:

MK 2019/89. (V. 27.)

Hatályos:

2019. 05. 28.

 

Jogszabály:

1296/2019. (V. 27.) Korm. határozat

a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó egyes kérdésekről

Megjelent:

MK 2019/89. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

1297/2019. (V. 27.) Korm. határozat

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén új, a Közös Agrárpolitika 2020 utáni szabályozásának tárgyalásait segítő, határozott idejű szakdiplomata-álláshely létesítéséről

Megjelent:

MK 2019/89. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

1298/2019. (V. 27.) Korm. határozat

a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/89. (V. 27.)

Hatályos:

2019. 06. 01.

 

Jogszabály:

1299/2019. (V. 27.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból, valamint a Beruházás Előkészítési Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2019/89. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

1300/2019. (V. 27.) Korm. határozat

a Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2019/89. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

1301/2019. (V. 27.) Korm. határozat

a XIV. Belügyminisztérium fejezet 2019. évi egyes forrásigényeinek biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/89. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

1302/2019. (V. 27.) Korm. határozat

az Óbudai (Hajógyári)-sziget árvízvédelmi rendszere megvalósításának előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/89. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

1303/2019. (V. 27.) Korm. határozat

a Gödön megkezdett Adatközpont-beruházás állami érdekű hasznosításáról

Megjelent:

MK 2019/89. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

1304/2019. (V. 27.) Korm. határozat

a "II. Nemzetközi Konferencia a Keresztényüldözésről" elnevezésű rendezvény 2019. évi megtartásáról

Megjelent:

MK 2019/89. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

1305/2019. (V. 27.) Korm. határozat

a Szír Ortodox Egyház projektjeinek támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/89. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

1306/2019. (V. 27.) Korm. határozat

A szíriai trappista-ciszterci nővérek projektjeinek a Hungary Helps Program keretében történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/89. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

1307/2019. (V. 27.) Korm. határozat

az EFOP-3.2.10-16-2016-00001 azonosító számú ("Tehetséggondozás sport által" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/89. (V. 27.)

Hatályos:

2019. 05. 28.

 

Jogszabály:

1308/2019. (V. 27.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2., 4. és 6. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2019/89. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

1309/2019. (V. 27.) Korm. határozat

az elítélt személyek átszállításáról szóló Egyezmény Kiegészítő Jegyzőkönyvét módosító Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/89. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

1310/2019. (V. 27.) Korm. határozat

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében támogatást nyert "C-ROADS 2 Hungary" projekt teljes körű megvalósításához szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/89. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

53/2019. (V. 27.) ME határozat

Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek Szervezetének Terrorizmus Ellenes Hivatala között a fogadó országgal kötött megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/89. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

54/2019. (V. 27.) ME határozat

az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/89. (V. 27.)

 

 

2019. V. 23.

Jogszabály:

21/2019. (V. 23.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló 48/2018. (XII. 21.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/88. (V. 23.)

Hatályos:

2019. 05. 24.

 

Jogszabály:

Terem Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Terem Község 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásáról

Megjelent:

MK 2019/88. (V. 23.)

Hatályos:

2019. 05. 24.

 

Jogszabály:

4/2019. (V. 23.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/31. (V. 23.)

Hatályos:

2019. 05. 24.

 

Jogszabály:

1/2019. (V. 23.) AJBH utasítás

az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2012. (V. 22.) AJBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/31. (V. 23.)

Hatályos:

2019. 05. 24.

 

Jogszabály:

8/2019. (V. 23.) LÜ utasítás

az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/31. (V. 23.)

Hatályos:

2019. 05. 31.

 

Jogszabály:

9/2019. (V. 23.) LÜ utasítás

a lakáscélú munkáltatói kölcsönről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/31. (V. 23.)

Hatályos:

2019. 06. 01.

 

Jogszabály:

12/2019. (V. 23.) OBH utasítás

az Országos Bírósági Könyvtári Rendszerről szóló 6/2019. (II. 27.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/31. (V. 23.)

Hatályos:

2019. 05. 24.

 

Jogszabály:

24/2019. (V. 23.) ORFK utasítás

a műanyag értékzáró plomba rendőrségi alkalmazásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/31. (V. 23.)

Hatályos:

2019. 06. 01.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/31. (V. 23.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2019. június 1-je és június 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/31. (V. 23.)

 

 

2019. V. 21.

Jogszabály:

21/2019. (V. 21.) BM rendelet

a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/87. (V. 21.)

Hatályos:

2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

190/2019. (V. 21.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2019/87. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

191/2019. (V. 21.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/87. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

192/2019. (V. 21.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/87. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

1/2019. (V. 21.) PM határozat

az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény 95. § b) pontja és 17. melléklet 2. pontja hatálybalépéséről

Megjelent:

MK 2019/87. (V. 21.)

 

 

2019. V. 17.

Jogszabály:

118/2019. (V. 17.) Korm. rendelet

az egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 46/2019. (III. 12.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről

Megjelent:

MK 2019/85. (V. 17.)

Hatályos:

2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

119/2019. (V. 17.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek Szűcsi település másik járási hivatal illetékességi területéhez történő átcsatolásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2019/85. (V. 17.)

Hatályos:

a 2019. évi általános önkormányzati választások napján.

 

Jogszabály:

2/2019. (V. 17.) KKM rendelet

az Információs Hivatalra vonatkozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/85. (V. 17.)

Hatályos:

2019. 05. 18.

 

Jogszabály:

182/2019. (V. 17.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/85. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

183/2019. (V. 17.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és rangja visszavonásáról

Megjelent:

MK 2019/85. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

184/2019. (V. 17.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2019/85. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

185/2019. (V. 17.) KE határozat

határozott időre szóló rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/85. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

186/2019. (V. 17.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/85. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

187/2019. (V. 17.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2019/85. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

188/2019. (V. 17.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2019/85. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

189/2019. (V. 17.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2019/85. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

120/2019. (V. 17.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/86. (V. 17.)

Hatályos:

2019. 05. 18. - kivétellel

 

Jogszabály:

19/2019. (V. 17.) AM rendelet

a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/86. (V. 17.)

Hatályos:

2019. 05. 22.

 

Jogszabály:

1288/2019. (V. 17.) Korm. határozat

"A Római Birodalom határai - A dunai limes magyarországi szakasza" világörökségi várományos helyszín Világörökség Jegyzékbe jelölésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/86. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

1289/2019. (V. 17.) Korm. határozat

a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a központi költségvetésből finanszírozott kulcsfontosságú budapesti kötöttpályás közlekedési projektekről szóló 1655/2017. (IX. 13.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/86. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

1290/2019. (V. 17.) Korm. határozat

a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges egyes intézkedésekről szóló 1837/2018. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/86. (V. 17.)

Hatályos:

2019. 05. 18.

 

Jogszabály:

1291/2019. (V. 17.) Korm. határozat

az ELTE Lágymányosi Campus Déli épületének bővítéséről és molekuláris biomarker laboratórium építéséről, valamint a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2019/86. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

1292/2019. (V. 17.) Korm. határozat

a Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/86. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

1293/2019. (V. 17.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Sóstói Múzeumfalu fejlesztésének előkészítése érdekében történő támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/86. (V. 17.)

 

 

2019. V. 16.

Jogszabály:

115/2019. (V. 16.) Korm. rendelet

az egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenység bejelentésével összefüggő bírságról

Megjelent:

MK 2019/84. (V. 16.)

Hatályos:

2019. 06. 30., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

116/2019. (V. 16.) Korm. rendelet

a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/84. (V. 16.)

Hatályos:

2019. 06. 01.

 

Jogszabály:

117/2019. (V. 16.) Korm. rendelet

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/84. (V. 16.)

Hatályos:

2019. 05. 19.

 

Jogszabály:

1287/2019. (V. 16.) Korm. határozat

a KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 azonosító számú ("Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer"című) projekt támogatásának növeléséről, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról, valamint a KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 azonosító számú ("Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer" című) nagyprojekt-javaslat jóváhagyásáról szóló 1324/2016. (VII. 1.) Korm. határozat visszavonásáról

Megjelent:

MK 2019/84. (V. 16.)

Hatályos:

2019. 05. 17.

 

Jogszabály:

52/2019. (V. 16.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/84. (V. 16.)

 

 

Jogszabály:

6/2019. (V. 16.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/30. (V. 16.)

Hatályos:

2019. 05. 17.

 

Jogszabály:

17/2019. (V. 16.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma minősített adatok védelmére vonatkozó biztonsági szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/30. (V. 16.)

Hatályos:

2019. 05. 17.

 

Jogszabály:

7/2019. (V. 16.) PM utasítás

a Pénzügyminisztérium költségvetési fejezetre vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatai és egyes központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek a kijelöléséről szóló 10/2018. (XII. 17.) PM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/30. (V. 16.)

Hatályos:

2019. 05. 17.

 

Jogszabály:

23/2019. (V. 16.) ORFK utasítás

a kötelezettségvállalás, a pénzügyi és jogi ellenjegyzés, az utalványozás, az érvényesítés és a teljesítés igazolás rendjének meghatározásáról szóló 47/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/30. (V. 16.)

Hatályos:

2019. 05. 17.

 

Jogszabály:

31/2019. (V. 16.) KKM közlemény

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről Kanada közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi XIX. törvény 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről és 4. §-ának, valamint 5. § (4) bekezdésének hatályvesztéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/30. (V. 16.)

 

 

Jogszabály:

32/2019. (V. 16.) KKM közlemény

a Kanada, valamint az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2017. évi CVIII. törvény 1. §-ának és 2. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/30. (V. 16.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/30. (V. 16.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/30. (V. 16.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/30. (V. 16.)

 

 

2019. V. 15.

Jogszabály:

111/2019. (V. 15.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzékváltással létrejött megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/83. (V. 15.)

Hatályos:

2019. 05. 16. - kivétellel.

 

Jogszabály:

112/2019. (V. 15.) Korm. rendelet

a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2019. évi mértékéről

Megjelent:

MK 2019/83. (V. 15.)

Hatályos:

2019. 07. 14.

 

Jogszabály:

113/2019. (V. 15.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/83. (V. 15.)

Hatályos:

2019. 06. 14.

 

Jogszabály:

114/2019. (V. 15.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/83. (V. 15.)

Hatályos:

2019. 10. 01.

 

Jogszabály:

20/2019. (V. 15.) BM rendelet

az idegenrendészeti szervnél rendszeresített szolgálati beosztások megállapításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/83. (V. 15.)

Hatályos:

2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

13/2019. (V. 15.) IM rendelet

egyes igazságügyi tárgyú rendeleteknek a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló 2018. évi CXXXII. törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2019/83. (V. 15.)

Hatályos:

2019. 05. 16.

 

Jogszabály:

1277/2019. (V. 15.) Korm. határozat

a Nemzetközi Versenyhálózat (International Competition Network) 2021. évi konferenciájának magyarországi megrendezése érdekében pályázat benyújtásához szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/83. (V. 15.)

 

 

Jogszabály:

1278/2019. (V. 15.) Korm. határozat

a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2019/83. (V. 15.)

Hatályos:

2019. 05. 16.

 

Jogszabály:

1279/2019. (V. 15.) Korm. határozat

a Terrorelhárítási Központ képességeinek bővítéséhez, a feladat-végrehajtás magasabb szintű ellátásához szükséges eszközbeszerzések forrásainak biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/83. (V. 15.)

 

 

Jogszabály:

1280/2019. (V. 15.) Korm. határozat

a 2019. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2019/83. (V. 15.)

 

 

Jogszabály:

1281/2019. (V. 15.) Korm. határozat

az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai 2019. évi kompenzációjának finanszírozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2019/83. (V. 15.)

 

 

Jogszabály:

1282/2019. (V. 15.) Korm. határozat

a kéményseprőipari közszolgáltatás ellátása érdekében szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/83. (V. 15.)

 

 

Jogszabály:

1283/2019. (V. 15.) Korm. határozat

az Abasár település ivóvízellátását biztosító kutak szennyezettségének felszámolásával összefüggő károk helyreállításáról, valamint a tisztított víz hasznosításáról

Megjelent:

MK 2019/83. (V. 15.)

 

 

Jogszabály:

1284/2019. (V. 15.) Korm. határozat

a kárpátaljai művelődési intézmények fejlesztési programjáról

Megjelent:

MK 2019/83. (V. 15.)

 

 

Jogszabály:

1285/2019. (V. 15.) Korm. határozat

a magyarországi szerb nemzetiség köznevelési fejlesztési céljainak támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/83. (V. 15.)

 

 

Jogszabály:

1286/2019. (V. 15.) Korm. határozat

a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetben (OECD) való magyar részvétel összehangolásáról és az OECD Nemzeti Tanács létrehozásáról szóló 1182/2011. (VI. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/83. (V. 15.)

Hatályos:

2019. 05. 16.

 

2019. V. 14.

Jogszabály:

110/2019. (V. 14.) Korm. rendelet

a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól szóló 452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/82. (V. 14.)

Hatályos:

2019. 05. 15.

 

Jogszabály:

16/2019. (V. 14.) AB határozat

a Kúria Kvk.II.37.515/2019/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 228. § (2) bekezdésével kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2019/82. (V. 14.)

 

 

Jogszabály:

1272/2019. (V. 14.) Korm. határozat

a 2022. évi ISU Műkorcsolya és Jégtánc Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/82. (V. 14.)

 

 

Jogszabály:

1273/2019. (V. 14.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/82. (V. 14.)

Hatályos:

2019. 05. 15.

 

Jogszabály:

1274/2019. (V. 14.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2019/82. (V. 14.)

 

 

Jogszabály:

1275/2019. (V. 14.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2019/82. (V. 14.)

 

 

Jogszabály:

1276/2019. (V. 14.) Korm. határozat

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás címének az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága által megrendezett 2019. május 13-án Genfben sorra kerülő, részes felek konferenciája keretében történő módosítása szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/82. (V. 14.)

 

 

2019. V. 13.

Jogszabály:

109/2019. (V. 13.) Korm. rendelet

a Magyar Falu Program megvalósulása érdekében a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról, valamint az egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 46/2019. (III. 12.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről

Megjelent:

MK 2019/80. (V. 13.)

Hatályos:

2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

1271/2019. (V. 13.) Korm. határozat

a tájegységi építészet előmozdítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/80. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

19/2019. (V. 13.) MNB rendelet

a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról

Megjelent:

MK 2019/81. (V. 13.)

Hatályos:

2019. 07. 15., 2020. 01. 01., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

20/2019. (V. 13.) MNB rendelet

az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról

Megjelent:

MK 2019/81. (V. 13.)

Hatályos:

2019. 07. 15.

 

Jogszabály:

8/2019. (V. 13.) MvM rendelet

a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 25/2015. (IV. 30.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/81. (V. 13.)

Hatályos:

2019. 05. 14.

 

Jogszabály:

19/2019. (V. 13.) BM rendelet

a közúti határátkelőhelyen szolgálatot teljesítő hivatásos állomány vonatkozásában a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/81. (V. 13.)

Hatályos:

2019. 05. 15.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5001/2019/4. határozata

Az engedély nélkül kivágott fák pótlási mértéke nem tehető szankciós jellegűvé.

Megjelent:

MK 2019/81. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5002/2019/5. határozata

A közúti közlekedés rendjére vonatkozó törvényi szabályozással azonos tárgyú, de a közösségi együttélés alapvető szabályai körében megalkotott helyi szabályozás a jogalkotást - törvényi felhatalmazás hiányában - indokolatlanul többszintűvé teszi.

Megjelent:

MK 2019/81. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5004/2019/5. határozata

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Balatonföldvár Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2006. (VII. 5.) önkormányzati rendelete egyes rendelkezései törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2019/81. (V. 13.)

 

 

2019. V. 10.

Jogszabály:

108/2019. (V. 10.) Korm. rendelet

az Agrárgazdasági Kutató Intézet átalakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/79. (V. 10.)

Hatályos:

2019. 05. 11.

 

Jogszabály:

17/2019. (V. 10.) AM rendelet

az Agrárgazdasági Kutató Intézet átalakításával összefüggésben egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/79. (V. 10.)

Hatályos:

2019. 05. 11.

 

Jogszabály:

18/2019. (V. 10.) AM rendelet

az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2019/79. (V. 10.)

Hatályos:

2019. 05. 18.

 

Jogszabály:

18/2019. (V. 10.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Megjelent:

MK 2019/79. (V. 10.)

Hatályos:

2019. 05. 11.

 

Jogszabály:

3/2019. (V. 10.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2018. (XII. 17.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/29. (V. 10.)

Hatályos:

2019. 05. 11.

 

Jogszabály:

2/2019. (V. 10.) MK utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/29. (V. 10.)

Hatályos:

2019. 05. 11.

 

Jogszabály:

5/2019. (V. 10.) AM utasítás

az Országos Meteorológiai Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/29. (V. 10.)

Hatályos:

2019. 05. 11.

 

Jogszabály:

10/2019. (V. 10.) BM utasítás

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/29. (V. 10.)

Hatályos:

2019. 05. 11.

 

Jogszabály:

38/2019. (V. 10.) HM utasítás

az Észak-atlanti Szerződés Szervezete és az Európai Unió stratégiai szintű válságkezelési gyakorlatainak honvédelmi ágazatot érintő feladatai előkészítéséről és végrehajtásáról szóló 53/2015. (X. 15.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/29. (V. 10.)

Hatályos:

2019. 05. 11.

 

Jogszabály:

39/2019. (V. 10.) HM utasítás

az önkéntes tartalékos ösztöndíjasokkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről szóló 50/2017. (IX. 15.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/29. (V. 10.)

Hatályos:

2019. 05. 15.

 

Jogszabály:

10/2019. (V. 10.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium kezelésében lévő határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatáskezelési rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/29. (V. 10.)

Hatályos:

2019. 05. 11.

 

Jogszabály:

5/2019. (V. 10.) PM utasítás

a Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2017. (X. 31.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/29. (V. 10.)

Hatályos:

2019. 05. 11.

 

Jogszabály:

6/2019. (V. 10.) PM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/29. (V. 10.)

Hatályos:

2019. 05. 11.

 

Jogszabály:

1/2019. (V. 10.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap gazdálkodási szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/29. (V. 10.)

Hatályos:

2019. 05. 11.

 

Jogszabály:

2/2019. (V. 10.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap pénzkezelési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/29. (V. 10.)

Hatályos:

2019. 05. 11.

 

Jogszabály:

30/2019. (V. 10.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzékváltással létrejött megállapodás kihirdetéséről szóló 100/2019. (V. 2.) Korm. rendelet 2. § ának és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/29. (V. 10.)

 

 

Jogszabály:

Országgyűlés elnökének közleménye

díj adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/29. (V. 10.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/29. (V. 10.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/29. (V. 10.)

 

 

Jogszabály:

AQUILA Párt

2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/29. (V. 10.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Munkáspárt

2018. évi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/29. (V. 10.)

 

 

Jogszabály:

Nemzedékek Műhelye Párt

2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/29. (V. 10.)

 

 

Jogszabály:

Nemzedékek Műhelye Párt

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/29. (V. 10.)

 

 

Jogszabály:

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetménye

bélyegzők érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/29. (V. 10.)

 

 

2019. V. 8.

Jogszabály:

104/2019. (V. 8.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/78. (V. 8.)

Hatályos:

2019. 05. 09. - kivétellel.

 

Jogszabály:

105/2019. (V. 8.) Korm. rendelet

a higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. május 17-i 2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2019/78. (V. 8.)

Hatályos:

2019. 05. 24.

 

Jogszabály:

106/2019. (V. 8.) Korm. rendelet

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/78. (V. 8.)

Hatályos:

2019. 05. 09.

 

Jogszabály:

107/2019. (V. 8.) Korm. rendelet

az "Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak" elnevezésű ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/78. (V. 8.)

Hatályos:

2019. 05. 16.

 

Jogszabály:

4/2019. (V. 8.) NMHH rendelet

a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/78. (V. 8.)

Hatályos:

2019. 05. 16.

 

Jogszabály:

164/2019. (V. 8.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/78. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

165/2019. (V. 8.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/78. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

166/2019. (V. 8.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/78. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

167/2019. (V. 8.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/78. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

168/2019. (V. 8.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/78. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

169/2019. (V. 8.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/78. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

170/2019. (V. 8.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/78. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

171/2019. (V. 8.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/78. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

172/2019. (V. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/78. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

173/2019. (V. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/78. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

174/2019. (V. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/78. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

175/2019. (V. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/78. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

176/2019. (V. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/78. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

177/2019. (V. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/78. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

178/2019. (V. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/78. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

179/2019. (V. 8.) KE határozat

a 128/2016. (IV. 29.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/78. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

180/2019. (V. 8.) KE határozat

a 135/2016. (IV. 29.) KE határozattal módosított 216/2013. (V. 2.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/78. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

181/2019. (V. 8.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2019/78. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

1267/2019. (V. 8.) Korm. határozat

a társadalmi felzárkózással összefüggő feladat- és hatáskörök átadásával kapcsolatos egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2019/78. (V. 8.)

Hatályos:

2019. 05. 09.

 

Jogszabály:

1268/2019. (V. 8.) Korm. határozat

az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi tevékenységéhez biztosítandó forrásról

Megjelent:

MK 2019/78. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

1269/2019. (V. 8.) Korm. határozat

a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Központi Kórház sugárterápiás eszközfejlesztésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/78. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

1270/2019. (V. 8.) Korm. határozat

a közigazgatási bíróságokról szóló 2018. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő feladatok koordinációjáért felelős kormánybiztos kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/78. (V. 8.)

Hatályos:

2019. 05. 09.

 

2019. V. 7.

Jogszabály:

17/2019. (V. 7.) BM rendelet

az "A magyar-osztrák államhatár határjeleinek nyolcadik időszakos ellenőrzéséről" című zárójegyzőkönyv, valamint a "Kiegészítés és módosítás a Magyarország és az Osztrák Köztársaság közötti határvonal részletes leírásához és térképeihez A II, A III, A IV, A V, B I, B II, B III, B IV, B V, B VI, C I, C II, C III, C IV, C V, C VI alszakaszok a határjelek időszakos ellenőrzése 2018" című határokmány jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2019/76. (V. 7.)

Hatályos:

2019. 05. 15.

 

Jogszabály:

162/2019. (V. 7.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2019/76. (V. 7.)

 

 

Jogszabály:

163/2019. (V. 7.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/76. (V. 7.)

 

 

Jogszabály:

1260/2019. (V. 7.) Korm. határozat

a 2022. évi Férfi Kézilabda Európa-bajnokság magyar-szlovák társrendezéséhez szükséges 2019. évi kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/76. (V. 7.)

 

 

Jogszabály:

1261/2019. (V. 7.) Korm. határozat

a 2019. évi FIE Felnőtt Olimpiai Kvalifikációs Vívó Világbajnokság megrendezéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/76. (V. 7.)

 

 

Jogszabály:

1262/2019. (V. 7.) Korm. határozat

a "Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért" Egyesület támogatásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/76. (V. 7.)

 

 

Jogszabály:

1263/2019. (V. 7.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat- átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2019/76. (V. 7.)

 

 

Jogszabály:

51/2019. (V. 7.) ME határozat

főiskolai rektor megbízásáról

Megjelent:

MK 2019/76. (V. 7.)

 

 

Jogszabály:

103/2019. (V. 7.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/77. (V. 7.)

Hatályos:

2018. 05. 08.

 

Jogszabály:

7/2019. (V. 7.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet technikai módosításáról

Megjelent:

MK 2019/77. (V. 7.)

Hatályos:

2018. 05. 08.

 

Jogszabály:

1264/2019. (V. 7.) Korm. határozat

a Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozásáról

Megjelent:

MK 2019/77. (V. 7.)

 

 

Jogszabály:

1265/2019. (V. 7.) Korm. határozat

a Dél-budai Centrum beruházással kapcsolatos kérdésekről

Megjelent:

MK 2019/77. (V. 7.)

 

 

Jogszabály:

1266/2019. (V. 7.) Korm. határozat

a fővárosi kerületek belterületi szilárd burkolat nélküli útállománya szilárd burkolattal történő ellátásának állami támogatásáról szóló 1136/2018. (III. 26.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/77. (V. 7.)

 

 

2019. V. 6.

Jogszabály:

102/2019. (V. 6.) Korm. rendelet

az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2019/75. (V. 6.)

Hatályos:

2019. 05. 07.

 

Jogszabály:

160/2019. (V. 6.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2019/75. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

161/2019. (V. 6.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/75. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

1259/2019. (V. 6.) Korm. határozat

a fővárosi, kerékpározást segítő beruházások megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/75. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

50/2019. (V. 6.) ME határozat

a szomszédos államokkal kötött nemzetközi szerződések alapján működő Magyar-Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság tagjainak felmentéséről és az új tagok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2019/75. (V. 6.)

 

 

2019. V. 3.

Jogszabály:

16/2019. (V. 3.) BM rendelet

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/74. (V. 3.)

Hatályos:

2019. 05. 11.

 

Jogszabály:

1255/2019. (V. 3.) Korm. határozat

kulturális célú feladat támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/74. (V. 3.)

 

 

Jogszabály:

1256/2019. (V. 3.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/74. (V. 3.)

Hatályos:

2019. 05. 04.

 

Jogszabály:

1257/2019. (V. 3.) Korm. határozat

a Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola felújításához szükséges forrás biztosításáról, valamint egyes települési önkormányzatok támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/74. (V. 3.)

 

 

Jogszabály:

1258/2019. (V. 3.) Korm. határozat

a Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint az egyes kiemelt turisztikai térségben megvalósítandó fejlesztésekhez szükséges további intézkedésekről szóló 1152/2019. (III. 25.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/74. (V. 3.)

 

 

Jogszabály:

12/2019. (V. 3.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/28. (V. 3.)

Hatályos:

2019. 05. 04.

 

Jogszabály:

13/2019. (V. 3.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/28. (V. 3.)

Hatályos:

2019. 05. 04.

 

Jogszabály:

14/2019. (V. 3.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/28. (V. 3.)

Hatályos:

2019. 05. 04.

 

Jogszabály:

15/2019. (V. 3.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/28. (V. 3.)

Hatályos:

2019. 05. 04.

 

Jogszabály:

16/2019. (V. 3.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/28. (V. 3.)

Hatályos:

2019. 05. 04.

 

Jogszabály:

36/2019. (V. 3.) HM utasítás

a honvédelmi miniszter által alapított Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj, a Lippai Balázs esélyegyenlőségi ösztöndíj és a honvédelmi tárca gondoskodási körébe tartozó árvák tanulmányi ösztöndíja pályáztatásának és odaítélésének rendjéről szóló 23/2018. (VII. 19.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/28. (V. 3.)

Hatályos:

2019. 05. 04.

 

Jogszabály:

37/2019. (V. 3.) HM utasítás

a Magyar Honvédség külföldi képviseletei költségvetési gazdálkodásáról szóló 61/2012. (VIII. 31.) HM utasítás, valamint a tartós külföldi szolgálatot teljesítők reprezentációs tevékenységéről szóló 36/2018. (X. 4.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/28. (V. 3.)

Hatályos:

2019. 05. 04.

 

Jogszabály:

1/2019. (V. 3.) ÁSZ utasítás

az Állami Számvevőszék Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (XII. 28.) ÁSZ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/28. (V. 3.)

Hatályos:

2019. 05. 04.

 

Jogszabály:

Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Budapest VIII. kerület 3. számú és a XXII. kerület 2. számú székhelyű közjegyzői állások betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/28. (V. 3.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Hivatalos Értesítő 2019/28. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/28. (V. 3.)

 

 

2019. V. 2.

Jogszabály:

100/2019. (V. 2.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzékváltással létrejött megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/73. (V. 2.)

Hatályos:

2019. 05. 03. - kivétellel.

 

Jogszabály:

101/2019. (V. 2.) Korm. rendelet

a lakáscélú állami támogatások elszámolási rendszerének egyszerűsítéséről

Megjelent:

MK 2019/73. (V. 2.)

Hatályos:

2019. 10. 01.

 

Jogszabály:

1253/2019. (V. 2.) Korm. határozat

állami tulajdonban álló ingatlan Esztergom-Budapesti Főegyházmegye részére történő ingyenes tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2019/73. (V. 2.)

 

 

Jogszabály:

1254/2019. (V. 2.) Korm. határozat

a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről szóló 1466/2018. (IX. 25.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/73. (V. 2.)

Hatályos:

2019. 05. 03.

 

2019. IV. 30.

Jogszabály:

97/2019. (IV. 30.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a fenntartható vízgazdálkodás terén a határvizeken és a közös érdekű vízgyűjtőkön történő együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/72. (IV. 30.)

Hatályos:

2019. 05. 01. - kivétellel.

 

Jogszabály:

98/2019. (IV. 30.) Korm. rendelet

a rendkívüli öntözési célú vízhasználatról

Megjelent:

MK 2019/72. (IV. 30.)

Hatályos:

2019. 05. 01.

 

Jogszabály:

99/2019. (IV. 30.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/72. (IV. 30.)

Hatályos:

2019. 05. 01.

 

Jogszabály:

9/2019. (IV. 30.) ITM rendelet

a biztonsági kőolajkészlet felhasználásáról

Megjelent:

MK 2019/72. (IV. 30.)

Hatályos:

2019. 04. 30. 22 órától.

 

Jogszabály:

1238/2019. (IV. 30.) Korm. határozat

az afgán nemzeti védelmi és biztonsági erők fenntartásához történő pénzügyi hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2019/72. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

1239/2019. (IV. 30.) Korm. határozat

a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye beruházás előkészítésével összefüggő kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/72. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

1240/2019. (IV. 30.) Korm. határozat

a Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztésével összefüggő kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/72. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

1241/2019. (IV. 30.) Korm. határozat

a FINA 2025. évi 21. és a FINA 2027. évi 22. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság és Masters Világbajnokság megrendezése érdekében pályázat benyújtásához szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/72. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

1242/2019. (IV. 30.) Korm. határozat

a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a Budapest Diákváros - Déli Városkapu Fejlesztési Program megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/72. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

1243/2019. (IV. 30.) Korm. határozat

egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2019/72. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

1244/2019. (IV. 30.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2019/72. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

1245/2019. (IV. 30.) Korm. határozat

az Igazságügyi Minisztérium tagállami kötelezettségek és kormányzati döntések alapján keletkezett többletfeladatai ellátásának központi forrásigényéről

Megjelent:

MK 2019/72. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

1246/2019. (IV. 30.) Korm. határozat

a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság által 2019. évben végrehajtandó átviteli hálózat fejlesztés finanszírozásához szükséges forrás fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítással történő biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/72. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

1247/2019. (IV. 30.) Korm. határozat

a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a kormányzati célú hálózatok fejlesztésében való közreműködésének finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2019/72. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

1248/2019. (IV. 30.) Korm. határozat

a Széchenyi lánchíd, a budai Váralagút, valamint a hozzájuk kapcsolódó közterületek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő intézkedésekről szóló 1447/2018. (IX. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/72. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

1249/2019. (IV. 30.) Korm. határozat

a Róheim-villa rekonstrukciójához szükséges további források biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/72. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

1250/2019. (IV. 30.) Korm. határozat

a Kvassay HÉV-híd felújításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/72. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

1251/2019. (IV. 30.) Korm. határozat

a szombathelyi Haladás Sportkomplexum működtetésével összefüggő kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/72. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

1252/2019. (IV. 30.) Korm. határozat

az erdélyi magyar kulturális intézmények programjainak, működésének és beruházásainak támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/72. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

45/2019. (IV. 30.) ME határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Fehérorosz Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról Minszkben, 1995. november 1-jén aláírt Egyezmény módosításáról szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/72. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

46/2019. (IV. 30.) ME határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság Bukaresti Kulturális Központja és a Budapesti Román Kulturális Intézet működéséről szóló Egyezmény módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/72. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

47/2019. (IV. 30.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti nemzetközi közúti személyszállítási és árufuvarozási megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/72. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

48/2019. (IV. 30.) ME határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a nemzetközi közúti közlekedésről Budapesten, 1994. március 22-én aláírt Egyezmény módosításáról szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/72. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

49/2019. (IV. 30.) ME határozat

a helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló 62/2014. (VII. 2.) ME határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/72. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

2/2019. (IV. 30.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2018. (XII. 17.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/26. (IV. 30.)

Hatályos:

2019. 05. 01.

 

Jogszabály:

9/2019. (IV. 30.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/26. (IV. 30.)

Hatályos:

2019. 05. 01.

 

Jogszabály:

10/2019. (IV. 30.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/26. (IV. 30.)

Hatályos:

2019. 05. 01.

 

Jogszabály:

11/2019. (IV. 30.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/26. (IV. 30.)

Hatályos:

2019. 05. 01.

 

Jogszabály:

35/2019. (IV. 30.) HM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének feladatairól, az azokkal történő gazdálkodás szabályairól és a költségvetési támogatások biztosításának egyes kérdéseiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/26. (IV. 30.)

Hatályos:

2019. 05. 01.

 

Jogszabály:

22/2019. (IV. 30.) ORFK utasítás

a kábítószer-bűnözés elleni rendőri rendészeti tevékenység során végrehajtandó feladatokról szóló 43/2009. (OT 26.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/26. (IV. 30.)

Hatályos:

2019. 05. 03.

 

Jogszabály:

28/2019. (IV. 30.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Őrhalom és Ipolyvarbó (Vrbovka) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2019. évi VII. törvény 2. § ának és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/26. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

29/2019. (IV. 30.) KKM közlemény

az EU-LAC Nemzetközi Alapítvány létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi XXVII. törvény 2. § ának és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/26. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/26. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

9/2019. (IV. 30.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2018. (VI. 12.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/27. (IV. 30.)

Hatályos:

2019. 05. 01.

 

2019. IV. 29.

Jogszabály:

16/2019. (IV. 29.) AM rendelet

a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről és a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről

Megjelent:

MK 2019/71. (IV. 29.)

Hatályos:

2019. 05. 29.

 

Jogszabály:

15/2019. (IV. 29.) BM rendelet

az "A magyar-román államhatáron a 2015. évben a Maros folyó nem szabályozott szakaszán végrehajtott közös ellenőrzés alapján megállapított határvonal - A határszakasz - 2016" című kiegészítő határokmány, valamint a "Jegyzőkönyv a magyar-román államhatár vízi szakaszainak 2015. évi közös ellenőrzéséről" című zárójegyzőkönyv jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2019/71. (IV. 29.)

Hatályos:

2019. 05. 07.

 

Jogszabály:

8/2019. (IV. 29.) EMMI rendelet

a nemzetiségi célú támogatások 2019. évi igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályairól

Megjelent:

MK 2019/71. (IV. 29.)

Hatályos:

2019. 04. 30.

 

Jogszabály:

9/2019. (IV. 29.) EMMI rendelet

egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/71. (IV. 29.)

Hatályos:

2019. 04. 30., 2021. 02. 09.

 

Jogszabály:

158/2019. (IV. 29.) KE határozat

dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2019/71. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

159/2019. (IV. 29.) KE határozat

dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2019/71. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

1237/2019. (IV. 29.) Korm. határozat

a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekthez kapcsolódó elővásárlási jog gyakorlásáról

Megjelent:

MK 2019/71. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2019/71. számában

Megjelent:

MK 2019/71. (IV. 29.)

 

 

2019. IV. 26.

Jogszabály:

31/2019. (IV. 26.) HM utasítás

a Magyar Honvédség 2019. évi Visegrádi Négyek Európai Unió Harccsoport ideiglenes katonai szervezet kötelékébe kijelölt erők felkészítésének és tevékenységének támogatásával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/25. (IV. 26.)

Hatályos:

2019. 04. 27.

 

Jogszabály:

32/2019. (IV. 26.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és helyiségek elidegenítésével összefüggő feladatok ellátásáról szóló 49/2014. (VII. 28.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/25. (IV. 26.)

Hatályos:

2019. 04. 27.

 

Jogszabály:

33/2019. (IV. 26.) HM utasítás

egyes HM utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/25. (IV. 26.)

Hatályos:

2019. 04. 27.

 

Jogszabály:

34/2019. (IV. 26.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium mint intézmény egyes gazdálkodási szabályozóinak hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/25. (IV. 26.)

Hatályos:

2019. 04. 27.

 

Jogszabály:

3/2019. (IV. 26.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium integrált kockázatkezelési rendjéről, valamint a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárási rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/25. (IV. 26.)

Hatályos:

2019. 04. 27.

 

Jogszabály:

7/2019. (IV. 26.) LÜ utasítás

az ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseiről és juttatásairól szóló 17/2016. (XII. 23.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/25. (IV. 26.)

Hatályos:

2019. 05. 01.

 

Jogszabály:

21/2019. (IV. 26.) ORFK utasítás

a szolgálatparancsnoki tevékenységről szóló 14/2017. (III. 24.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/25. (IV. 26.)

Hatályos:

2019. 05. 04.

 

Jogszabály:

25/2019. (IV. 26.) KKM közlemény

a Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország Kormánya között a Nemzetközi Beruházási Bank Magyarországi Székhelyéről szóló Megállapodás kihirdetéséről és a 2015. évi XLI. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása tárgyában, Moszkvában, 1970. július 10-én aláírt és 1990. december 20. napján módosított Egyezményhez csatolt Alapszabály módosításának kihirdetéséről szóló 2019. évi XI. törvény 2. § ának és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/25. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

26/2019. (IV. 26.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2019. évi IX. törvény 2. § ának és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/25. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

27/2019. (IV. 26.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron, Dunakiliti és Doborgaz (DobrohoÜY) között létesítendő, kerékpárosok és gyalogosok közlekedésére szolgáló híd, valamint a hídhoz kapcsolódó létesítmények felépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2019. évi VI. törvény 2. § ának és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/25. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

3/2019. (IV. 26.) SZTNH közlemény

a 28. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny kiállításán bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/25. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/25. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2019. május 1-je és május 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/25. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

Győri Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Keszthely 1. székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/25. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

Pécsi Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Dunaújváros 1. és a Székesfehérvár 3. számú székhelyű közjegyzői állások betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/25. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

Szegedi Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Szarvas székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/25. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/25. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

2018. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/25. (IV. 26.)

 

 

2019. IV. 25.

Jogszabály:

95/2019. (IV. 25.) Korm. rendelet

a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet létrehozásáról

Megjelent:

MK 2019/70. (IV. 25.)

Hatályos:

2019. 06. 01.

 

Jogszabály:

96/2019. (IV. 25.) Korm. rendelet

a KAF Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Megjelent:

MK 2019/70. (IV. 25.)

Hatályos:

2019. 04. 26.

 

Jogszabály:

17/2019. (IV. 25.) MNB rendelet

a "Földtani Intézet" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2019/70. (IV. 25.)

Hatályos:

2019. 04. 26.

 

Jogszabály:

18/2019. (IV. 25.) MNB rendelet

a "Földtani Intézet" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2019/70. (IV. 25.)

Hatályos:

2019. 04. 26.

 

Jogszabály:

6/2019. (IV. 25.) NVTNM rendelet

a Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/70. (IV. 25.)

Hatályos:

2019. 04. 26.

 

Jogszabály:

15/2019. (IV. 25.) AM rendelet

a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/70. (IV. 25.)

Hatályos:

2019. 04. 28.

 

Jogszabály:

1236/2019. (IV. 25.) Korm. határozat

a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet létrehozásával összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/70. (IV. 25.)

 

 

Jogszabály:

44/2019. (IV. 25.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2019/70. (IV. 25.)

 

 

2019. IV. 23.

Jogszabály:

85/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a kiemelt településkép-védelmi környezettel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/68. (IV. 23.)

Hatályos:

2019. 04. 24.

 

Jogszabály:

1216/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a Steindl Imre Programmal kapcsolatos további döntések meghozataláról

Megjelent:

MK 2019/68. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

Hatályos:

2019. 04. 24., 2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

Hatályos:

2019. 04. 24., 2020. 10. 01.

 

Jogszabály:

88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

Hatályos:

2019. 04. 24.

 

Jogszabály:

89/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatási szerveknél foglalkoztatott kormánytisztviselők teljesítményértékeléséről

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

Hatályos:

2019. 04. 24.

 

Jogszabály:

90/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

Hatályos:

2019. 04. 24.

 

Jogszabály:

91/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

Hatályos:

2019. 04. 23. 21 órától.

 

Jogszabály:

92/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

Hatályos:

2019. 05. 01.

 

Jogszabály:

93/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

Hatályos:

2019. 04. 24.

 

Jogszabály:

94/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a Szeged külterületén megvalósuló élelmiszeripari, illetve kapcsolódó logisztikai beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

Hatályos:

2019. 04. 24.

 

Jogszabály:

16/2019. (IV. 23.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelet kiadásában való helyettesíthetőségéről

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

Hatályos:

2019. 04. 24.

 

Jogszabály:

1217/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a "Rail Cargo Hungaria Zrt. vasúti teherkocsi flotta fékrendszereinek átalakítása" című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

1219/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a NAHU 2014-2020 informatikai rendszer finanszírozásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

1220/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezet és a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint a torontói Magyar Diaszpóra Missziós Központ létrehozatalához szükséges forrás biztosításáról szóló 1063/2018. (II. 28.) Korm. határozat és a Kratochvil Károly tábornok egykori balatonszepezdi lakóházának hadtörténeti központtá alakításához szükséges intézkedésekről szóló 1156/2019. (III. 25.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

1221/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a Budapest I. kerület, Clark Ádám tér, a Budapest V. kerület, Széchenyi István tér és a József Attila utca átalakításának megvalósításáról

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

1222/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a szegedi gazdasági fejlesztésekhez kapcsolódó út- és közműfejlesztések előkészítéséhez szükséges forrás-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

1223/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a Monor okos város projekt megvalósításához szükséges feladatok I. ütemének támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

1224/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

Magyarország Teheránban található nagykövetségének új épületben történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1975/2017. (XII. 19.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

1225/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 1. prioritási tengelyén támogatott egyes projektek forrásszerkezetének, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

Hatályos:

2019. 04. 24.

 

Jogszabály:

1226/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0-15-2017-00017 azonosító számú ("Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója II." című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

Hatályos:

2019. 04. 24.

 

Jogszabály:

1227/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a KEHOP-1.4.1-15-2016-00002 azonosító számú ("Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

Hatályos:

2019. 04. 24.

 

Jogszabály:

1228/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a KEHOP 2.1.2-15-2016-00002, a KEHOP-2.1.3-15-2017-00043 és a KEHOP-2.2.2-15-2016-00100 azonosító számú projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

Hatályos:

2019. 04. 24.

 

Jogszabály:

1229/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a KEHOP-4.1.0-15-2016-00077 azonosító számú ("Komplex élőhely-rekonstrukció a Kígyósi-pusztán" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

Hatályos:

2019. 04. 24.

 

Jogszabály:

1230/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 3. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

1231/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2., 4. és 6. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

1232/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6. prioritása keretében megvalósítani tervezett egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint a TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 azonosító számú ("Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közművekkel való ellátása" című) projekt tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

1233/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósággal összefüggésben a MAHOP-1.2-2017. azonosító számú "Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek rehabilitációja, beleértve az ívási helyek fejlesztését és a vándorló halfajok vándorlási útvonalának biztosítását" című, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívására támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

1234/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatási kérelmének a VP5-8.4.1-16 azonosító számú "Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása", valamint a VP4-15.2.1.2-17 azonosító számú "Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése" című, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívására történő benyújtásához való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

1235/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Drégelypalánk és Ipolyhídvég (Ipe3ské Predmostie) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

43/2019. (IV. 23.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Dominikai Köztársaság Kormánya között a diplomata-, szolgálati és hivatalos útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

 

 

2019. IV. 18.

Jogszabály:

81/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet

a központosított infokommunikációs közszolgáltatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/67. (IV. 18.)

Hatályos:

2019. 04. 26.

 

Jogszabály:

82/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a társadalmi felzárkózási területet érintő módosításáról

Megjelent:

MK 2019/67. (IV. 18.)

Hatályos:

2019. 05. 01..

 

Jogszabály:

83/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Digitális Kormányzati Ügynökség feladataival kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2019/67. (IV. 18.)

Hatályos:

2019. 04. 19.

 

Jogszabály:

84/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/67. (IV. 18.)

Hatályos:

2019. 05. 01.

 

Jogszabály:

8/2019. (IV. 18.) ITM rendelet

a földgáz biztonsági készlet mértékéről szóló 13/2015. (III. 31.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/67. (IV. 18.)

Hatályos:

2019. 08. 01.

 

Jogszabály:

157/2019. (IV. 18.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/67. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

1206/2019. (IV. 18.) Korm. határozat

a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési program kidolgozásáról

Megjelent:

MK 2019/67. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

1207/2019. (IV. 18.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetés címrendjének módosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2019/67. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

1208/2019. (IV. 18.) Korm. határozat

a régizene népszerűsítésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/67. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

1209/2019. (IV. 18.) Korm. határozat

a Népi Építészeti Program folytatásáról szóló 1021/2019. (II. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/67. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

1210/2019. (IV. 18.) Korm. határozat

a Magyar-Turán Közhasznú Alapítvány támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/67. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

1211/2019. (IV. 18.) Korm. határozat

egyes állami fenntartású felsőoktatási intézmények hosszú távú gazdaságos és hatékony működésének biztosítása céljából történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/67. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

1212/2019. (IV. 18.) Korm. határozat

a Digitális Kormányzati Ügynökség Portál létrehozásával kapcsolatos egyes kérdésekről

Megjelent:

MK 2019/67. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

1213/2019. (IV. 18.) Korm. határozat

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet módosításával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2019/67. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

1214/2019. (IV. 18.) Korm. határozat

a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/67. (IV. 18.)

Hatályos:

2019. 04. 19.

 

Jogszabály:

1215/2019. (IV. 18.) Korm. határozat

települési önkormányzatok támogatásáról és egyes települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2019/67. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

3/2019. (IV. 18.) ME utasítás

miniszterelnöki biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/24. (IV. 18.)

Hatályos:

2019. 04. 19.

 

2019. IV. 17.

Jogszabály:

15/2019. (IV. 17.) MNB rendelet

adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/66. (IV. 17.)

Hatályos:

2019. 04. 18., 2019. 07. 01., 2019. 10. 01.

 

Jogszabály:

14/2019. (IV. 17.) BM rendelet

az "A Magyarország és Ukrajna közötti államhatár 2009. és 2016. évek között végrehajtott közös ellenőrzéséről" című zárójegyzőkönyv, valamint a "Kiegészítő határokmányok az államhatár vonalának 1997. és 2003. évek között végrehajtott első közös ellenőrzése eredményei alapján készített határokmányokhoz" című határokmány jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2019/66. (IV. 17.)

Hatályos:

2019. 04. 25.

 

Jogszabály:

14/2019. (IV. 17.) AB határozat

a Szombathelyi Járásbíróság 59.Szk.1163/2017/6/I. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2019/66. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

15/2019. (IV. 17.) AB határozat

a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2018. évi CXVI. törvény egésze, továbbá a közigazgatási bíróságokról szóló 2018. évi CXXX. törvény egésze, valamint a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról szóló 2018. évi CXXXI. törvény egésze közjogi érvénytelenségen alapuló alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványok elutasításáról

Megjelent:

MK 2019/66. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

153/2019. (IV. 17.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/66. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

154/2019. (IV. 17.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/66. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

155/2019. (IV. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/66. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

156/2019. (IV. 17.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/66. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

1203/2019. (IV. 17.) Korm. határozat

a családok számára nyújtott támogatásokhoz és egyes élethelyzetekhez kapcsolódó eljárások egyszerűsítéséről

Megjelent:

MK 2019/66. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

1204/2019. (IV. 17.) Korm. határozat

a Nemzeti Művelődési Intézet lakiteleki székháza megépítésének többletfinanszírozási igényéről

Megjelent:

MK 2019/66. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

1205/2019. (IV. 17.) Korm. határozat

Szolnok megyei jogú város sportjának támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/66. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

42/2019. (IV. 17.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/66. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

2/2019. (IV. 17.) ME utasítás

a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/23. (IV. 17.)

Hatályos:

2019. 04. 18.

 

Jogszabály:

4/2019. (IV. 17.) AM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/23. (IV. 17.)

Hatályos:

2019. 04. 18.

 

Jogszabály:

8/2019. (IV. 17.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma és háttérintézményeinek Kormányügyelethez kapcsolódó biztonsági ügyeleti és készenléti szolgálati, valamint riasztási-berendelési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/23. (IV. 17.)

Hatályos:

2019. 04. 18.

 

Jogszabály:

28/2019. (IV. 17.) HM utasítás

a Magyar-Orosz Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozata tagjainak kijelöléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/23. (IV. 17.)

Hatályos:

2019. 04. 18.

 

Jogszabály:

29/2019. (IV. 17.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/23. (IV. 17.)

Hatályos:

2019. 04. 18.

 

Jogszabály:

30/2019. (IV. 17.) HM utasítás

a költségvetési gazdálkodást érintő egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/23. (IV. 17.)

Hatályos:

2019. 04. 18.

 

Jogszabály:

11/2019. (IV. 17.) OBH utasítás

az új eljárási kódexekkel kapcsolatos képzésről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/23. (IV. 17.)

Hatályos:

2019. 04. 18.

 

Jogszabály:

18/2019. (IV. 17.) ORFK utasítás

a Rendőrség Rendszeresítési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/23. (IV. 17.)

Hatályos:

2019. 04. 18.

 

Jogszabály:

19/2019. (IV. 17.) ORFK utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium őrzésvédelmének, beléptetési és parkolási rendjének szabályozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/23. (IV. 17.)

Hatályos:

2019. 04. 25.

 

Jogszabály:

20/2019. (IV. 17.) ORFK utasítás

az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2015. (IX. 10.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/23. (IV. 17.)

Hatályos:

2019. 04. 18., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

23/2019. (IV. 17.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2019. évi I. törvény 2. § ának és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/23. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

24/2019. (IV. 17.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti Megállapodás módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2019. évi X. törvény 2. § ának és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/23. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2019/23. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/23. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/23. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Budapest IX. kerület 6. számú és a XXIII. kerület székhelyű közjegyzői állások betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/23. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolványok bevonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/23. (IV. 17.)

 

 

2019. IV. 15.

Jogszabály:

80/2019. (IV. 15.) Korm. rendelet

az energetikai tárgyú és egyéb kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/65. (IV. 15.)

Hatályos:

2019. 04. 30., 2019. 06. 01.

 

Jogszabály:

3/2019. (IV. 15.) NMHH rendelet

a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló 3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/65. (IV. 15.)

Hatályos:

2019. 04. 20.

 

Jogszabály:

6/2019. (IV. 15.) HM rendelet

a lakhatással összefüggő egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/65. (IV. 15.)

Hatályos:

2019. 04. 18.

 

Jogszabály:

1199/2019. (IV. 15.) Korm. határozat

A Giro d´Italia országúti kerékpáros körverseny első három szakaszának 2020. évi magyarországi megrendezéséről

Megjelent:

MK 2019/65. (IV. 15.)

 

 

Jogszabály:

1200/2019. (IV. 15.) Korm. határozat

a Giro d´Italia országúti kerékpáros körverseny első három szakaszának 2020. évi magyarországi megrendezéséhez szükséges szervező bizottság létrehozásáról

Megjelent:

MK 2019/65. (IV. 15.)

Hatályos:

2019. 04. 16.

 

Jogszabály:

1201/2019. (IV. 15.) Korm. határozat

a 2024. évi Európai Egyetemi Játékok megrendezése és a magyar egyetemi sport fejlesztése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/65. (IV. 15.)

 

 

Jogszabály:

1202/2019. (IV. 15.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Szolnoki Művésztelep fejlesztéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/65. (IV. 15.)

 

 

2019. IV. 12.

Jogszabály:

2019. évi XXXVIII. törvény

a Magyarország és Románia között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/64. (IV. 12.)

Hatályos:

2019. 04. 13. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2019. évi XXXIX. törvény

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2019/64. (IV. 12.)

Hatályos:

2019. 04. 27., 2019. 06. 30., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

2019. évi XL. törvény

a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény módosításáról, valamint a Nemzeti Földügyi Központ létrehozásával összefüggő egyes törvénymódosításokról

Megjelent:

MK 2019/64. (IV. 12.)

Hatályos:

2019. 04. 28., 2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

78/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet

az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/64. (IV. 12.)

Hatályos:

2019. 04. 17.

 

Jogszabály:

79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/64. (IV. 12.)

Hatályos:

2019. 04. 17.

 

Jogszabály:

4/2019. (IV. 12.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/64. (IV. 12.)

Hatályos:

2019. 04. 27., 2019. 10. 01.

 

Jogszabály:

1/2019. (IV. 12.) ME rendelet

a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjról

Megjelent:

MK 2019/64. (IV. 12.)

Hatályos:

2019. 04. 20.

 

Jogszabály:

13/2019. (IV. 12.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/64. (IV. 12.)

Hatályos:

2019. 04. 13.

 

Jogszabály:

12/2019. (IV. 12.) IM rendelet

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/64. (IV. 12.)

Hatályos:

2019. 04. 13.

 

Jogszabály:

152/2019. (IV. 12.) KE határozat

a Magyar Nemzeti Bank alelnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/64. (IV. 12.)

 

 

Jogszabály:

1196/2019. (IV. 12.) Korm. határozat

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek előirányzat címrendi módosításáról

Megjelent:

MK 2019/64. (IV. 12.)

 

 

Jogszabály:

1197/2019. (IV. 12.) Korm. határozat

állami tulajdonban álló ingatlanok egyházi jogi személy részére történő ingyenes tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2019/64. (IV. 12.)

 

 

Jogszabály:

1198/2019. (IV. 12.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2019/64. (IV. 12.)

 

 

Jogszabály:

1/2019. (IV. 12.) MK határozat

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet egyes rendelkezései hatálybalépése napjának megállapításáról

Megjelent:

MK 2019/64. (IV. 12.)

 

 

2019. IV. 11.

Jogszabály:

2019. évi XXX. törvény

a Maecenas Universitatis Corvini Alapítványról, a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány és a Budapesti Corvinus Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2019/63. (IV. 11.)

Hatályos:

2019. 04. 12., 2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

2019. évi XXXI. törvény

a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület tevékenységével érintett egyes állami tulajdonú ingatlanok vagyonkezelésének rendezéséről

Megjelent:

MK 2019/63. (IV. 11.)

Hatályos:

2019. 04. 19.

 

Jogszabály:

2019. évi XXXII. törvény

a családvédelmi akcióterv bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokról

Megjelent:

MK 2019/63. (IV. 11.)

Hatályos:

2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

2019. évi XXXIII. törvény

az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2019/63. (IV. 11.)

Hatályos:

2019. 07. 14.

 

Jogszabály:

2019. évi XXXIV. törvény

az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról

Megjelent:

MK 2019/63. (IV. 11.)

Hatályos:

2019. 04. 26., 2019. 05. 12.

 

Jogszabály:

2019. évi XXXV. törvény

az idegenrendészeti szervvel összefüggő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2019/63. (IV. 11.)

Hatályos:

2019. 04. 12., 2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

2019. évi XXXVI. törvény

a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2019/63. (IV. 11.)

Hatályos:

2019. 04. 15., 2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

2019. évi XXXVII. törvény

az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2019/63. (IV. 11.)

Hatályos:

2019. 04. 12., 2019. 05. 01.

 

Jogszabály:

77/2019. (IV. 11.) Korm. rendelet

az árva mű felhasználásának részletes szabályairól szóló 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/63. (IV. 11.)

Hatályos:

2019. 04. 26.

 

Jogszabály:

5/2019. (IV. 11.) HM rendelet

a kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/63. (IV. 11.)

Hatályos:

2019. 06. 17.

 

Jogszabály:

148/2019. (IV. 11.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2019/63. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

149/2019. (IV. 11.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2019/63. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

150/2019. (IV. 11.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2019/63. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

151/2019. (IV. 11.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2019/63. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

1195/2019. (IV. 11.) Korm. határozat

a római Szent István Ház megvásárlásához szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/63. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

39/2019. (IV. 11.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/63. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

40/2019. (IV. 11.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti, infrastrukturális projektekben való együttműködést célzó keretprogram kialakításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/63. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

41/2019. (IV. 11.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/63. (IV. 11.)

 

 

2019. IV. 10.

Jogszabály:

2019. évi XXV. törvény

a Televíziós Film Mecenatúra 2019. évi költségvetéséről

Megjelent:

MK 2019/62. (IV. 10.)

Hatályos:

2019. 04. 11.

 

Jogszabály:

2019. évi XXVI. törvény

egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2019/62. (IV. 10.)

Hatályos:

2019. 04. 13., 2019. 06. 01.

 

Jogszabály:

2019. évi XXVII. törvény

a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2019/62. (IV. 10.)

Hatályos:

2019. 04. 13.

 

Jogszabály:

2019. évi XXVIII. törvény