A hivatkozásokra kattintva a joganyagok közlönyállapota jelenik meg.

 

Változásmutató

Új jogszabályok

2021. IX. 15.

Jogszabály:

536/2021. (IX. 15.) Korm. rendelet

a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/170. (IX. 15.)

Hatályos:

2021. 09. 16., 2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

537/2021. (IX. 15.) Korm. rendelet

a hiteltörlesztési moratóriumhoz kapcsolódó egyes szerződések elszámolási szabályairól

Megjelent:

MK 2021/170. (IX. 15.)

Hatályos:

2021. 09. 16., 2021. 09. 30.

 

Jogszabály:

538/2021. (IX. 15.) Korm. rendelet

a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/170. (IX. 15.)

Hatályos:

2021. 09. 16.

 

Jogszabály:

33/2021. (IX. 15.) MNB rendelet

a fizetési rendszer működtetése tevékenységre vonatkozó részletes szabályokról

Megjelent:

MK 2021/170. (IX. 15.)

Hatályos:

2022. 03. 01.

 

Jogszabály:

34/2021. (IX. 15.) MNB rendelet

a fizetési rendszer működtetését végző szervezetek üzletszabályzatára és egyes szabályzataira vonatkozó követelményekről

Megjelent:

MK 2021/170. (IX. 15.)

Hatályos:

2022. 03. 01.

 

Jogszabály:

6/2021. (IX. 15.) MK rendelet

a hiteltörlesztési moratórium igénybevételéhez alkalmazandó kérelemről

Megjelent:

MK 2021/170. (IX. 15.)

Hatályos:

2021. 09. 16.

 

Jogszabály:

1005/2021. (IX. 15.) AB Tü. határozat

az egyesbírók személyéről

Megjelent:

MK 2021/170. (IX. 15.)

Hatályos:

2021. 09. 16.

 

Jogszabály:

1006/2021. (IX. 15.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről szóló 1005/2020. (IX. 22.) AB Tü. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/170. (IX. 15.)

Hatályos:

2021. 09. 16.

 

Jogszabály:

466/2021. (IX. 15.) KE határozat

határozott időre szóló dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/170. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2021/170. számában

Megjelent:

MK 2021/170. (IX. 15.)

 

 

2021. IX. 14.

Jogszabály:

526/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet

a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/169. (IX. 14.)

Hatályos:

2021. 09. 15.

 

Jogszabály:

527/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet

a kórházparancsnoki és intézményparancsnoki feladatok ellátásának szüneteléséről szóló 367/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/169. (IX. 14.)

Hatályos:

2021. 09. 15.

 

Jogszabály:

528/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet

az augusztus 20-i állami ünnep, valamint egyes nemzetközi rendezvények megrendezésére vonatkozó eltérő szabályokról szóló 457/2021. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/169. (IX. 14.)

Hatályos:

2021. 09. 15.

 

Jogszabály:

529/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet

a családi otthonteremtési kedvezmény tekintetében a veszélyhelyzettel összefüggő egyes eltérő rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2021/169. (IX. 14.)

Hatályos:

2021. 09. 19., 2021. 10. 03.

 

Jogszabály:

530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet

a családok támogatásaival összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/169. (IX. 14.)

Hatályos:

2021. 09. 29.

 

Jogszabály:

531/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet

az önköltséges képzésre történő átsorolásról

Megjelent:

MK 2021/169. (IX. 14.)

Hatályos:

2021. 09. 15., 2021. 09. 29.

 

Jogszabály:

532/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/169. (IX. 14.)

Hatályos:

2021. 09. 15.

 

Jogszabály:

533/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendeletnek az egyes harmadik országbeli állampolgárok és azok közeli hozzátartozói ideiglenes magyarországi ellátásával kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2021/169. (IX. 14.)

Hatályos:

2021. 09. 15.

 

Jogszabály:

534/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet

a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/169. (IX. 14.)

Hatályos:

2021. 09. 15., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

535/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet

a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak meghatározásáról, valamint a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/169. (IX. 14.)

Hatályos:

2021. 09. 15.

 

Jogszabály:

47/2021. (IX. 14.) ITM rendelet

az innovációért és technológiáért felelős miniszter által adományozható elismerésekről és egyes kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2020. (II. 17.) ITM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/169. (IX. 14.)

Hatályos:

2021. 09. 15.

 

Jogszabály:

1631/2021. (IX. 14.) Korm. határozat

a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál indított külkereskedelmi szakemberképzésről

Megjelent:

MK 2021/169. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

1632/2021. (IX. 14.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program 2021. évi végrehajtásához kapcsolódó kincstári lebonyolítói díj biztosítása érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/169. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

1633/2021. (IX. 14.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra- fejlesztéseiről szóló 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/169. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

1634/2021. (IX. 14.) Korm. határozat

a Gödöllői Városi és Térségi Uszoda üzemeltetéséhez szükséges források biztosításáról, valamint a gödöllői jégcsarnok beruházás előkészítésével kapcsolatos kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/169. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

1635/2021. (IX. 14.) Korm. határozat

a Siófoki Bányász Sportegyesület fejlesztési programja megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/169. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

1636/2021. (IX. 14.) Korm. határozat

a tatabányai egykori bányakórház katolikus gimnáziummá fejlesztésének folytatásához szükséges forrás átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2021/169. (IX. 14.)

 

 

2021. IX. 13.

Jogszabály:

31/2021. (IX. 13.) AM rendelet

a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről szóló 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/168. (IX. 13.)

Hatályos:

2021. 09. 14.

 

Jogszabály:

32/2021. (IX. 13.) BM rendelet

az "A határvonal hatodik közös ellenőrzéséről, a határjelek 2016-2020. évi felújításáról és karbantartásáról a magyar-horvát államhatár B, C és D határszakaszán (B1-D417)" című zárójegyzőkönyv, valamint a "Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez a B, C és D határszakaszon (B1-D417)" című határokmány jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2021/168. (IX. 13.)

Hatályos:

2021. 09. 21.

 

Jogszabály:

46/2021. (IX. 13.) ITM rendelet

az úszólétesítmények egészségügyi felszereléseivel és a hajózási képesítésekkel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/168. (IX. 13.)

Hatályos:

2021. 09. 28., 2021. 11. 20.

 

Jogszabály:

464/2021. (IX. 13.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/168. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

465/2021. (IX. 13.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/168. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

2/2021. (IX. 13.) NVTNM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/44. (IX. 13.)

Hatályos:

2021. 09. 14.

 

Jogszabály:

11/2021. (IX. 13.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/44. (IX. 13.)

Hatályos:

2021. 09. 15.

 

Jogszabály:

5/2021. (IX. 13.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/44. (IX. 13.)

Hatályos:

2021. 09. 14.

 

Jogszabály:

18/2021. (IX. 13.) ORFK utasítás

a minősítői jogkör átruházásáról és a minősített adatok kezelésére vonatkozó szabályokról szóló 34/2019. (IX. 26.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/44. (IX. 13.)

Hatályos:

2021. 10. 13.

 

Jogszabály:

50/2021. (IX. 13.) KKM közlemény

a Magyarország és a Kirgiz Köztársaság között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adókijátszás és adóelkerülés megakadályozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2020. évi CXVI. törvény 2. § a, 3. § a, 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/44. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

51/2021. (IX. 13.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek képviseletében eljáró, az Afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodás UNEP által ellátott Titkársága (UNEP/AEWA Titkárság) között az Afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodásban részes felek találkozója 8. ülésének megrendezéséről (2021. október 5-9., Budapest, Magyarország) szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2021. évi LXVI. törvény 2. § a, 3. § a, 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/44. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség pályázati felhívása

a 2022. évi Magyar Közigazgatási Ösztöndíjra

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/44. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

MVM közlemény

a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj havi összegéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/44. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/44. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

IM közlemény

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/44. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/44. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/44. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/44. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/44. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

Berettyóújfalu Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/44. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának közleménye

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/44. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

Nagyatád Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/44. (IX. 13.)

 

 

2021. IX. 9.

Jogszabály:

1630/2021. (IX. 9.) Korm. határozat

az Európai Bizottság Lengyelországgal szemben hozott 2021. szeptember 7-i döntéséről

Megjelent:

MK 2021/167. (IX. 9.)

 

 

2021. IX. 8.

Jogszabály:

524/2021. (IX. 8.) Korm. rendelet

a muzeális jellegű járművek minősítési rendszerének átalakításával kapcsolatban szükséges egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/166. (IX. 8.)

Hatályos:

2021. 10. 09., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

525/2021. (IX. 8.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/166. (IX. 8.)

Hatályos:

2021. 09. 09.

 

Jogszabály:

17/2021. (IX. 8.) NVTNM rendelet

a BTTF Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/166. (IX. 8.)

Hatályos:

2021. 09. 09.

 

Jogszabály:

30/2021. (IX. 8.) AM rendelet

a borászati termékek 2021. évi krízislepárlási támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/166. (IX. 8.)

Hatályos:

2021. 09. 09.

 

Jogszabály:

31/2021. (IX. 8.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeiről és a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról szóló 20/2016. (VI. 9.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/166. (IX. 8.)

Hatályos:

2021. 09. 09.

 

Jogszabály:

7/2021. (IX. 8.) IM rendelet

a külszolgálati pályázati rendszerről

Megjelent:

MK 2021/166. (IX. 8.)

Hatályos:

2021. 09. 18.

 

Jogszabály:

42/2021. (IX. 8.) ITM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet és a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/166. (IX. 8.)

Hatályos:

2021. 10. 09., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

43/2021. (IX. 8.) ITM rendelet

a vasúti, légi- és víziközlekedéssel kapcsolatos képzésekről szóló miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/166. (IX. 8.)

Hatályos:

2021. 09. 09., 2021. 10. 09.

 

Jogszabály:

44/2021. (IX. 8.) ITM rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségnél történő végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2021/166. (IX. 8.)

Hatályos:

2021. 09. 09.

 

Jogszabály:

45/2021. (IX. 8.) ITM rendelet

a szakképzési tankönyvvé nyilvánítással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

Megjelent:

MK 2021/166. (IX. 8.)

Hatályos:

2021. 10. 09.

 

2021. IX. 7.

Jogszabály:

1629/2021. (IX. 7.) Korm. határozat

az ENSZ Közgyűlésének 76. ülésszakán való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2021/165. (IX. 7.)

 

 

2021. IX. 6.

Jogszabály:

514/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet

a Magyar Államnak a Róbert Károly Meddőségi Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság feletti irányítás megszerzésével megvalósuló összefonódás közérdekből történő nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Megjelent:

MK 2021/163. (IX. 6.)

Hatályos:

2021. 09. 06. 8 órától.

 

Jogszabály:

515/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet

a járvány elleni védekezést elősegítő egyes intézkedésekről szóló 439/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/164. (IX. 6.)

Hatályos:

2021. 09. 07.

 

Jogszabály:

516/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/164. (IX. 6.)

Hatályos:

2021. 09. 07.

 

Jogszabály:

517/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet

a vállalkozások reorganizációjáról, valamint a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, továbbá a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 345/2021. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/164. (IX. 6.)

Hatályos:

2021. 09. 07.

 

Jogszabály:

518/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet, valamint az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/164. (IX. 6.)

Hatályos:

2021. 09. 06. 21 órától.

 

Jogszabály:

519/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/164. (IX. 6.)

Hatályos:

2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

520/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet

a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/164. (IX. 6.)

Hatályos:

2021. 09. 07.

 

Jogszabály:

521/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet

az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/164. (IX. 6.)

Hatályos:

2021. 09. 07.

 

Jogszabály:

522/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet

a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 255/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/164. (IX. 6.)

Hatályos:

2021. 09. 07.

 

Jogszabály:

523/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/164. (IX. 6.)

Hatályos:

2021. 09. 07.

 

Jogszabály:

16/2021. (IX. 6.) NVTNM rendelet

a Róbert Károly Meddőségi Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/164. (IX. 6.)

Hatályos:

2021. 09. 06. 21 órától.

 

Jogszabály:

39/2021. (IX. 6.) EMMI rendelet

egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/164. (IX. 6.)

Hatályos:

2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

40/2021. (IX. 6.) EMMI rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/164. (IX. 6.)

Hatályos:

2021. 09. 06. 21 órától.

 

Jogszabály:

41/2021. (IX. 6.) EMMI rendelet

a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/164. (IX. 6.)

Hatályos:

2021. 09. 07.

 

Jogszabály:

1626/2021. (IX. 6.) Korm. határozat

a Róbert Károly Meddőségi Centrum közfinanszírozott működése érdekében szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/164. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

1627/2021. (IX. 6.) Korm. határozat

egyházi személyek jövedelempótlékának és egyházi jogi személyek hittanoktatási támogatásának emeléséről

Megjelent:

MK 2021/164. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

1628/2021. (IX. 6.) Korm. határozat

a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház fejlesztésének előkészítéséről és megvalósításáról

Megjelent:

MK 2021/164. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2021/164. számában

Megjelent:

MK 2021/164. (IX. 6.)

 

 

2021. IX. 3.

Jogszabály:

508/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet

a köznevelési feladat ellátásához kapcsolódó védelmi intézkedések veszélyhelyzeti szabályairól

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

Hatályos:

2021. 09. 04., 2021. 09. 18.

 

Jogszabály:

509/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

Hatályos:

2021. 09. 06.

 

Jogszabály:

510/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet

a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

Hatályos:

2021. 10. 04., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

511/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet

a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

Hatályos:

2021. 09. 15.

 

Jogszabály:

512/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

Hatályos:

2021. 09. 04.

 

Jogszabály:

513/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet

a Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ létrejöttét célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 224/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

Hatályos:

2021. 09. 04.

 

Jogszabály:

31/2021. (IX. 3.) MNB rendelet

a nem teljesítő kitettségre és az átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 39/2016. (X. 11.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

Hatályos:

2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

32/2021. (IX. 3.) MNB rendelet

az ügyfél- és partnerminősítés, valamint a fedezetértékelés prudenciális követelményeiről szóló 40/2016. (X. 11.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

Hatályos:

2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

3/2021. (IX. 3.) TNM rendelet

a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 4/2019. (VI. 13.) TNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

Hatályos:

2021. 09. 04.

 

Jogszabály:

463/2021. (IX. 3.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

1619/2021. (IX. 3.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 végrehajtásának a 2021-2024. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

1620/2021. (IX. 3.) Korm. határozat

a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

1621/2021. (IX. 3.) Korm. határozat

a Népművészet Mestere díj 2021. évi adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

1622/2021. (IX. 3.) Korm. határozat

állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

1623/2021. (IX. 3.) Korm. határozat

egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

1624/2021. (IX. 3.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program keretében megvalósuló nagyfelületű burkolatjavítási program ütemezett megvalósítása érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

1625/2021. (IX. 3.) Korm. határozat

a települési önkormányzatok gazdaság újraindítását célzó beruházásainak támogatásáról és egyes önkormányzatokat érintő Korm. határozatok módosításáról

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

48/2021. (IX. 3.) ME határozat

főiskolai rektor megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

49/2021. (IX. 3.) ME határozat

főiskolai tanárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

50/2021. (IX. 3.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

51/2021. (IX. 3.) ME határozat

a nemzetközi szerződések alapján működő kisebbségi vegyes bizottságok titkárainak felmentéséről és új titkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

52/2021. (IX. 3.) ME határozat

a Nemzetközi Mobil Műholdas Szervezet (IMSO) közgyűlésein történő magyar részvételről

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

53/2021. (IX. 3.) ME határozat

a hajókon telepíthető Inmarsat földi állomások használatáról a területi vizeken és kikötőkben tárgyú Nemzetközi Megállapodás Részes Feleinek konferenciáin történő magyar részvételről

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

 

 

2021. IX. 1.

Jogszabály:

7/2021. (IX. 1.) NMHH rendelet

az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/161. (IX. 1.)

Hatályos:

2021. 09. 02.

 

Jogszabály:

38/2021. (IX. 1.) EMMI rendelet

a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/161. (IX. 1.)

Hatályos:

2021. 09. 09.

 

2021. VIII. 31.

Jogszabály:

507/2021. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

28/2021. (VIII. 31.) MNB rendelet

a 2021-ben Budapesten megrendezésre kerülő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából 50 forintos címletű érme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

29/2021. (VIII. 31.) MNB rendelet

az "52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

30/2021. (VIII. 31.) MNB rendelet

az "52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

1/2021. (VIII. 31.) TNM rendelet

az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról szóló 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

2/2021. (VIII. 31.) TNM rendelet

a nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2019. (III. 19.) TNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

29/2021. (VIII. 31.) AM rendelet

az egyes agrárágazati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 03.

 

Jogszabály:

30/2021. (VIII. 31.) BM rendelet

a Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 30.

 

Jogszabály:

37/2021. (VIII. 31.) EMMI rendelet

egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testületről szóló 46/1999. (XII. 13.) OM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 01., 2022. 01. 01., 2026. 01. 01.

 

Jogszabály:

6/2021. (VIII. 31.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása, a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása, valamint a helyi népszavazások költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

41/2021. (VIII. 31.) ITM rendelet

a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 30.

 

Jogszabály:

31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet

a Külpiaci Növekedési Támogatási Program szerinti támogatások szabályairól

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 03.

 

Jogszabály:

433/2021. (VIII. 31.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésekről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

434/2021. (VIII. 31.) KE határozat

rektori megbízás alóli felmentésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

435/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

436/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

437/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

438/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

439/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

440/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

441/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

442/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

443/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

444/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

445/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

446/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

447/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

448/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

449/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

450/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

451/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

452/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

453/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

454/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

455/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

456/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

457/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

458/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

459/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

460/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

461/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

462/2021. (VIII. 31.) KE határozat

katonai bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

20/2021. (VIII. 31.) NVB határozat

országos népszavazási kezdeményezés kérdés hitelesítéséről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

24/2021. (VIII. 31.) NVB határozat

országos népszavazási kezdeményezés kérdés hitelesítéséről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

14/2021. (VIII. 31.) BM utasítás

a Járműkövető Rendszer működtetéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 15.

 

Jogszabály:

42/2021. (VIII. 31.) HM utasítás

a Honvéd Kadét Programról, valamint a hazafias és honvédelmi nevelés támogatásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

43/2021. (VIII. 31.) HM utasítás

az önkéntes tartalékosokkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint az önkéntes tartalékos ösztöndíj folyósításának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

44/2021. (VIII. 31.) HM utasítás

a Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíj folyósításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

45/2021. (VIII. 31.) HM utasítás

a Lippai Balázs esélyegyenlőségi ösztöndíj folyósításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

46/2021. (VIII. 31.) HM utasítás

a Mészáros Lázár-ösztöndíjas hallgatóval köthető ösztöndíjszerződésről, valamint a Mészáros Lázár-ösztöndíj folyósításának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

47/2021. (VIII. 31.) HM utasítás

a honvédelmi árvák ösztöndíjának folyósításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

48/2021. (VIII. 31.) HM utasítás

a Magyar-Orosz Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozata tagjainak kijelöléséről szóló 28/2019. (IV. 17.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

49/2021. (VIII. 31.) HM utasítás

a Magyar-Szlovén Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozata tagjainak kijelöléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

50/2021. (VIII. 31.) HM utasítás

az egyes miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

36/2021. (VIII. 31.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet kommunikációjáról szóló 12/2019. (IX. 20.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

37/2021. (VIII. 31.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet Informatikai Biztonsági Szabályzatáról szóló 15/2019. (XI. 8.) BVOP utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

8/2021. (VIII. 31.) LÜ utasítás

az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás, valamint az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 08.

 

Jogszabály:

9/2021. (VIII. 31.) LÜ utasítás

az előkészítő eljárással, a nyomozás felügyeletével és irányításával, valamint a befejező intézkedésekkel kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 9/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 08.

 

Jogszabály:

7/2021. (VIII. 31.) SZTNH utasítás

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala honlapjának és intranetrendszerének működéséhez szükséges tevékenység szervezeti, szervezési és eljárásrendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

46/2021. (VIII. 31.) KKM közlemény

a 2020. évi CLVI. törvénnyel kihirdetett, az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulást létrehozó Euromediterrán Megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

47/2021. (VIII. 31.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás, illetve a kihirdetéséről szóló 221/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2-3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

48/2021. (VIII. 31.) KKM közlemény

a Magyarország és a Portugál Köztársaság között létrejött, a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény, valamint a kihirdetéséről szóló 2018. évi LXI. törvény 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

49/2021. (VIII. 31.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti, az interregionális együttműködésről szóló megállapodás, valamint a kihirdetéséről szóló 291/2021. (V. 31.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a, 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

CSTNM közlemény

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése

a Nyomdaipari Ágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

3/2021. (VIII. 31.) SZTNH közlemény

az "IDEA 2021 Hódmezővásárhely" elnevezésű nemzetközi kiállításon bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Komló Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

 

 

2021. VIII. 26.

Jogszabály:

15/2021. (VIII. 26.) NVTNM rendelet

az egyetemes postai szolgáltatás keretében küldeményenkénti díjszabás szerint feladott, 50 grammot meg nem haladó tömegű, belföldi levélküldemények, valamint a hivatalos iratokra vonatkozó belföldi postai szolgáltatás díjának meghatározási módszeréről szóló 67/2012. (XII. 15.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/159. (VIII. 26.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

29/2021. (VIII. 26.) BM rendelet

az igazságügyi szakértői intézménynél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak részére adható juttatásokról, támogatásokról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló 52/2016. (XII. 16.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/159. (VIII. 26.)

Hatályos:

2021. 08. 29.

 

Jogszabály:

36/2021. (VIII. 26.) EMMI rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet nevének változásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/159. (VIII. 26.)

Hatályos:

2021. 08. 29., 2021. 09. 18.

 

Jogszabály:

10/2021. (VIII. 26.) PM rendelet

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 22/2020. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/159. (VIII. 26.)

Hatályos:

2021. 08. 27.

 

Jogszabály:

1618/2021. (VIII. 26.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/159. (VIII. 26.)

 

 

2021. VIII. 24.

Jogszabály:

27/2021. (VIII. 24.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Megjelent:

MK 2021/158. (VIII. 24.)

Hatályos:

2021. 08. 25.

 

2021. VIII. 23.

Jogszabály:

418/2021. (VIII. 23.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/157. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

419/2021. (VIII. 23.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/157. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

420/2021. (VIII. 23.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/157. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

421/2021. (VIII. 23.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/157. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

422/2021. (VIII. 23.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/157. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

423/2021. (VIII. 23.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/157. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

424/2021. (VIII. 23.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/157. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

425/2021. (VIII. 23.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/157. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

426/2021. (VIII. 23.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/157. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

427/2021. (VIII. 23.) KE határozat

altábornagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2021/157. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

428/2021. (VIII. 23.) KE határozat

altábornagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2021/157. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

429/2021. (VIII. 23.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/157. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

430/2021. (VIII. 23.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/157. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

431/2021. (VIII. 23.) KE határozat

altábornagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2021/157. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

432/2021. (VIII. 23.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/157. (VIII. 23.)

 

 

2021. VIII. 19.

Jogszabály:

505/2021. (VIII. 19.) Korm. rendelet

a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. kezességvállalásaihoz kapcsolódó állami viszontgarancia részletszabályairól

Megjelent:

MK 2021/156. (VIII. 19.)

Hatályos:

2021. 09. 03.

 

Jogszabály:

506/2021. (VIII. 19.) Korm. rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet és az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/156. (VIII. 19.)

Hatályos:

2021. 08. 20., 2021. 09. 01., 2021. 10. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

14/2021. (VIII. 19.) NVTNM rendelet

a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/156. (VIII. 19.)

Hatályos:

2021. 08. 19. 14 órától.

 

Jogszabály:

8/2021. (VIII. 19.) PM utasítás

a Pénzügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (I. 31.) PM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/42. (VIII. 19.)

Hatályos:

2021. 08. 27., 2021. 09. 01., 2021. 10. 01.

 

2021. VIII. 18.

Jogszabály:

499/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet

a különleges jogállású szervek által közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak képzéséről, továbbképzéséről, valamint egyes továbbképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/155. (VIII. 18.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának létrehozásával kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2021/155. (VIII. 18.)

Hatályos:

2021. 10. 01., 2021. 11. 01.

 

Jogszabály:

501/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a turizmus-vendéglátás ágazatot érintő stratégiai célú módosításáról

Megjelent:

MK 2021/155. (VIII. 18.)

Hatályos:

2021. 08. 19., 2021. 09. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

502/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet

a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/155. (VIII. 18.)

Hatályos:

2021. 08. 21.

 

Jogszabály:

503/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet

egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek, valamint az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/155. (VIII. 18.)

Hatályos:

2021. 09. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

504/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet

egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/155. (VIII. 18.)

Hatályos:

2021. 08. 19.

 

Jogszabály:

25/2021. (VIII. 18.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 41/2020. (XI. 18.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/155. (VIII. 18.)

Hatályos:

2021. 08. 19.

 

Jogszabály:

26/2021. (VIII. 18.) MNB rendelet

a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 42/2020. (XI. 19.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/155. (VIII. 18.)

Hatályos:

2021. 08. 19.

 

Jogszabály:

28/2021. (VIII. 18.) AM rendelet

a családi gazdaságokról szóló törvénnyel összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/155. (VIII. 18.)

Hatályos:

2021. 08. 21.

 

Jogszabály:

40/2021. (VIII. 18.) ITM rendelet

a haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról szóló 32/2007. (III. 19.) GKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/155. (VIII. 18.)

Hatályos:

2021. 09. 02.

 

Jogszabály:

1605/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/155. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1606/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat

Magyarország Űrstratégiája elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/155. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1607/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat

egyes kormányhatározatoknak a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának létrehozásával kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2021/155. (VIII. 18.)

Hatályos:

2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

1608/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat

az egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzés keretében megszerezhető licenc képzéssel végezhető háziorvosi alapellátási feladatokról

Megjelent:

MK 2021/155. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1609/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat

a gazdaság-újraindítási programok finanszírozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/155. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1610/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat

az Erdélyi Református Egyházkerület intézményfejlesztésének és beruházásainak, valamint a Sapientia Alapítvány működésének támogatásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/155. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1611/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó ingóságok beszerzéséről

Megjelent:

MK 2021/155. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1612/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat

a Közép-Duna mentén megvalósuló kerékpáros- és vízi turisztikai célú fejlesztésekről, valamint a szükséges beruházások támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/155. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1613/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat

a mórahalmi kollégiumfejlesztés megvalósításához szükséges támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/155. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1614/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat

a KEHOP-3.3.0-15-2021-00010 azonosító számon benyújtott, "Szentendre Regionális Déli Vízbázis megóvásához szükséges kármentesítés" megnevezésű támogatási kérelemhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/155. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1615/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat

a Kossuth Lajos téri Igazságügyi Palota és Agrárminisztérium épület rekonstrukciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1002/2021. (I. 7.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/155. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1616/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat

a Márton Áron Szakkollégium felújításáról és a kollégiumi infrastruktúra javításáról szóló 1774/2019. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/155. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1617/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat

a Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseinek további előkészítéséről szóló 1051/2021. (II. 15.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/155. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

5/2021. (VIII. 18.) BM OKF utasítás

a Belügyminisztérium fejezethez tartozó, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot szakmailag érintő fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 5/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/41. (VIII. 18.)

Hatályos:

2021. 08. 19.

 

Jogszabály:

6/2021. (VIII. 18.) SZTNH utasítás

egyes elnöki utasítások hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/41. (VIII. 18.)

Hatályos:

2021. 08. 19.

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/41. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/41. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2021. szeptember 1-je és szeptember 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/41. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Nemzeti Mozgalom közleménye

a párt feloszlással történő megszüntetéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/41. (VIII. 18.)

 

 

2021. VIII. 16.

Jogszabály:

493/2021. (VIII. 16.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya között a Magyar-Kirgiz Fejlesztési Alapról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/154. (VIII. 16.)

Hatályos:

2021. 08. 17. - kivétellel.

 

Jogszabály:

494/2021. (VIII. 16.) Korm. rendelet

a magyar-román határszakaszon Elek-Ottlaka és Dombegyház-Kisvarjas között tervezett közúti határátkelőhelyek létrehozásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/154. (VIII. 16.)

Hatályos:

2021. 08. 17.

 

Jogszabály:

495/2021. (VIII. 16.) Korm. rendelet

egyes kulturális beruházásokkal kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/154. (VIII. 16.)

Hatályos:

2021. 08. 17.

 

Jogszabály:

496/2021. (VIII. 16.) Korm. rendelet

az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/154. (VIII. 16.)

Hatályos:

2021. 08. 21.

 

Jogszabály:

497/2021. (VIII. 16.) Korm. rendelet

a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/154. (VIII. 16.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

498/2021. (VIII. 16.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/154. (VIII. 16.)

Hatályos:

2021. 08. 17.

 

Jogszabály:

28/2021. (VIII. 16.) BM rendelet

a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/154. (VIII. 16.)

Hatályos:

2021. 08. 24.

 

Jogszabály:

35/2021. (VIII. 16.) EMMI rendelet

egyes orvostechnikai eszközökkel összefüggő miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2021/154. (VIII. 16.)

Hatályos:

2021. 08. 17., 2021. 09. 16., 2023. 05. 26.

 

Jogszabály:

416/2021. (VIII. 16.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/154. (VIII. 16.)

 

 

Jogszabály:

417/2021. (VIII. 16.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/154. (VIII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1595/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat

a hazai szőlő-bor ágazatot támogató kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/154. (VIII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1596/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat

a Tokaji Életpálya Programról

Megjelent:

MK 2021/154. (VIII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1597/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat

az Óbudai Egyetem campusfejlesztésének előkészítéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/154. (VIII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1598/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat

egyes határon túli egyházi beruházásokhoz szükséges támogatásokról

Megjelent:

MK 2021/154. (VIII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1599/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat

az egyes kiemelt társadalmi igények részeként megvalósuló sportcélú infrastruktúra-beruházásokkal összefüggő kormányhatározatok, valamint egyes sportcélú kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2021/154. (VIII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1600/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat

egyes kulturális célú beruházások előkészítéséről szóló kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2021/154. (VIII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1601/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat

a magyar-román határszakaszon Elek-Ottlaka és Dombegyház-Kisvarjas között tervezett közúti határátkelőhelyek területén lévő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról és a kialakításukhoz szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/154. (VIII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1602/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat

az egyes köznevelési szakmai testületekről szóló 1382/2017. (VI. 16.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/154. (VIII. 16.)

Hatályos:

2021. 08. 17.

 

Jogszabály:

1603/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat

a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges egyes intézkedésekről szóló 1837/2018. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/154. (VIII. 16.)

Hatályos:

2021. 08. 17.

 

Jogszabály:

1604/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat

a 2021. évi ISU Rövidpályás Gyorskorcsolya Világkupa - Olimpiai Kvalifikációs Versennyel kapcsolatos kormányzati intézkedésekről szóló 1430/2021. (VII. 2.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/154. (VIII. 16.)

 

 

Jogszabály:

47/2021. (VIII. 16.) ME határozat

az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/154. (VIII. 16.)

Hatályos:

2021. 08. 17.

 

2021. VIII. 13.

Jogszabály:

481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Megjelent:

MK 2021/153. (VIII. 13.)

Hatályos:

2021. 08. 14.

 

Jogszabály:

482/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/153. (VIII. 13.)

Hatályos:

2021. 08. 16., 2021. 08. 29., 2021. 10. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

483/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/153. (VIII. 13.)

Hatályos:

2021. 08. 14.

 

Jogszabály:

484/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaság által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről és a társaság megszüntetéséről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről

Megjelent:

MK 2021/153. (VIII. 13.)

Hatályos:

2021. 08. 16.

 

Jogszabály:

485/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedéséről szóló pályázattal, valamint a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység gyakorlására jogosító koncessziós szerződéssel kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról

Megjelent:

MK 2021/153. (VIII. 13.)

Hatályos:

2021. 08. 16., 2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

486/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/153. (VIII. 13.)

Hatályos:

2021. 08. 14.

 

Jogszabály:

487/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/153. (VIII. 13.)

Hatályos:

2021. 08. 16.

 

Jogszabály:

488/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/153. (VIII. 13.)

Hatályos:

2021. 08. 14.

 

Jogszabály:

489/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/153. (VIII. 13.)

Hatályos:

2021. 08. 14.

 

Jogszabály:

490/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/153. (VIII. 13.)

Hatályos:

2021. 09. 10., 2021. 11. 01.

 

Jogszabály:

491/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/153. (VIII. 13.)

Hatályos:

2021. 08. 14.

 

Jogszabály:

492/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/153. (VIII. 13.)

Hatályos:

2021. 08. 14.

 

Jogszabály:

10/2021. (VIII. 13.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/153. (VIII. 13.)

Hatályos:

2021. 09. 13.

 

Jogszabály:

1593/2021. (VIII. 13.) Korm. határozat

védelmi ipari fejlesztéshez szükséges állami kezességvállalásról

Megjelent:

MK 2021/153. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1594/2021. (VIII. 13.) Korm. határozat

a magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2021/153. (VIII. 13.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

13/2021. (VIII. 13.) MvM utasítás

az állami projektértékelői jogviszony keretében végzett értékelési feladatok díjazásának általános alapelveiről, hatáskörök átruházásáról szóló 1/2021. (I. 7.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/40. (VIII. 13.)

Hatályos:

2021. 08. 14.

 

Jogszabály:

40/2021. (VIII. 13.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokkal összefüggő feladatok ellátásáról szóló 26/2010. (II. 26.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/40. (VIII. 13.)

Hatályos:

2021. 08. 14.

 

Jogszabály:

41/2021. (VIII. 13.) HM utasítás

a hadisírgondozással kapcsolatos ágazaton belüli feladatmegosztásról és az azzal összefüggő pályázati tevékenységről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/40. (VIII. 13.)

Hatályos:

2021. 08. 14.

 

Jogszabály:

9/2021. (VIII. 13.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (III. 13.) KKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/40. (VIII. 13.)

Hatályos:

2021. 08. 14.

 

Jogszabály:

7/2021. (VIII. 13.) PM utasítás

a Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/40. (VIII. 13.)

Hatályos:

2021. 08. 21., 2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

3/2021. (VIII. 13.) ÁSZ utasítás

az Állami Számvevőszék Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/40. (VIII. 13.)

Hatályos:

2021. 08. 16.

 

Jogszabály:

10/2021. (VIII. 13.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal integrált kockázatkezelési eljárásrendjéről és a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/40. (VIII. 13.)

Hatályos:

2021. 08. 15.

 

Jogszabály:

45/2021. (VIII. 13.) KKM közlemény

a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezmény módosítása kihirdetéséről szóló 6/2018. (II. 6.) Korm. rendelet 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/40. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Európai Unió Kibocsátás-kereskedelmi Rendszerén (EU ETS) belüli létesítmények részére a IV. kereskedési időszak 2021-2025 közötti részidőszakára vonatkozó ingyenes kiosztásra meghatározott kibocsátásiegység-mennyiségeinek közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/40. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/40. (VIII. 13.)

 

 

2021. VIII. 11.

Jogszabály:

478/2021. (VIII. 11.) Korm. rendelet

a SCHNELL ÖL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" reorganizációjához szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

Hatályos:

2021. 08. 12.

 

Jogszabály:

479/2021. (VIII. 11.) Korm. rendelet

a Cronus Tömegáru-Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" reorganizációjához szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

Hatályos:

2021. 08. 12.

 

Jogszabály:

480/2021. (VIII. 11.) Korm. rendelet

az Imperial 22 Futárpostai és Egyéb Postai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" reorganizációjához szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

Hatályos:

2021. 08. 12.

 

Jogszabály:

24/2021. (VIII. 11.) MNB rendelet

"Az égig érő fa" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

Hatályos:

2021. 08. 12.

 

Jogszabály:

27/2021. (VIII. 11.) AM rendelet

az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

Hatályos:

2021. 08. 19., 2021. 10. 01., 2022. 01. 28., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

15/2021. (VIII. 11.) HM rendelet

a katonai jelképekről és jelzésekről, valamint a Magyar Honvédséghez köthető megjelölésekről és használatuk engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

Hatályos:

2021. 08. 12.

 

Jogszabály:

16/2021. (VIII. 11.) HM rendelet

egyes honvédelmi ösztöndíjakról

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

17/2021. (VIII. 11.) HM rendelet

a honvédelmi érdekhez kapcsolódó tevékenységet folytató gazdasági társaságok meghatározásáról szóló 6/2020. (IV. 16.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

Hatályos:

2021. 08. 12.

 

Jogszabály:

25/2021. (VIII. 11.) AB határozat

az Országgyűlés 2021. június 15-i ülésnapján elfogadott, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló törvény 1. §-ában foglalt 47. § (3) bekezdés a) és b) pontjai, 47. § (4) bekezdése, valamint a 48. § (2) bekezdés e) pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról, és alkotmányos követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

26/2021. (VIII. 11.) AB határozat

a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 503. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés elutasításáról

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

414/2021. (VIII. 11.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

415/2021. (VIII. 11.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1574/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

COVID-19 vakcina Cseh Köztársaság részére történő kölcsönbe adásáról (IV. ütem)

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1575/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

COVID-19 elleni védekezéshez szükséges eszközök Vietnámi Szocialista Köztársaság részére történő adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1576/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2021. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1577/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

a gazdaság újraindítása érdekében szükséges egyes egyházi beruházások támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1578/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

a Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programjának támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1579/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

a balatonfűzfői parti sétány védművel történő biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1580/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúra-fejlesztéseihez szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1581/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

a Debrecen Nemzetközi Repülőtér koronavírus-járvánnyal összefüggő támogatásáról szóló 1843/2020. (XI. 24.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1582/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

az Esztergom, 1111. jelű összekötő út 35+032 - 35+394 km szelvények közötti szakaszának kiemelt társadalmi igényként jelentkező átépítéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1583/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

a miskolci volt MSZMP pártszékház elbontásáról és a felszabaduló terület hasznosításáról

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1584/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében az MFB Növekedési Garanciaprogram meghirdetéséről szóló 1085/2021. (III. 1.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1585/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

Hatályos:

2021. 08. 12.

 

Jogszabály:

1586/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

az IKOP-2.1.0-15-2018-00051 azonosító számú, "MÁV-START Zrt. gördülőállomány fejlesztése 19 db nagykapacitású motorvonat beszerzésével" című projekt kapcsán jelentkező árfolyamváltozás kompenzálásáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

Hatályos:

2021. 08. 12.

 

Jogszabály:

1587/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program aktuális helyzetéről, valamint a forrásainak teljes körű felhasználásához szükséges egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1588/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

Hatályos:

2021. 08. 12.

 

Jogszabály:

1589/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.2-16-2017-00126 azonosító számú ("Eötvös József Főiskola energetikai fejlesztése" című) projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

Hatályos:

2021. 08. 12.

 

Jogszabály:

1590/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1591/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

orvostechnikai eszközök, valamint egyéni védőeszközök Hargita megye, Kovászna megye és Maros megye számára történő adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1592/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a baráti kapcsolatokról és a stratégiai partnerségi együttműködésről szóló szerződés szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

 

 

2021. VIII. 9.

Jogszabály:

476/2021. (VIII. 9.) Korm. rendelet

az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/151. (VIII. 9.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

477/2021. (VIII. 9.) Korm. rendelet

az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere megszüntetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/151. (VIII. 9.)

Hatályos:

2021. 08. 17., 2022. 01. 01., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

26/2021. (VIII. 9.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományának továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankjáról, valamint rendfokozati vizsgájáról

Megjelent:

MK 2021/151. (VIII. 9.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

27/2021. (VIII. 9.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazandó egészségügyi szakdolgozói pótlékról

Megjelent:

MK 2021/151. (VIII. 9.)

Hatályos:

a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésének napján.

 

Jogszabály:

410/2021. (VIII. 9.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/151. (VIII. 9.)

 

 

Jogszabály:

411/2021. (VIII. 9.) KE határozat

rektori megbízás alóli felmentésről

Megjelent:

MK 2021/151. (VIII. 9.)

 

 

Jogszabály:

412/2021. (VIII. 9.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/151. (VIII. 9.)

 

 

Jogszabály:

413/2021. (VIII. 9.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/151. (VIII. 9.)

 

 

Jogszabály:

1566/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat

az ENSZ Emberi Jogi tanács Egyetemes Időszakos Felülvizsgálati Eljárása (UPR) keretében a UPR Munkacsoport részére benyújtandó 3. magyar nemzeti jelentés jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2021/151. (VIII. 9.)

 

 

Jogszabály:

1567/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat

az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/151. (VIII. 9.)

 

 

Jogszabály:

1568/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat

a terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2021/151. (VIII. 9.)

 

 

Jogszabály:

1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről, valamint kormányhatározat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/151. (VIII. 9.)

 

 

Jogszabály:

1570/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00033 azonosító számú, "Esélyt Mindenkinekà avagy biztos alapokon Újvárfalván" című projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/151. (VIII. 9.)

 

 

Jogszabály:

1571/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat

az EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, "A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés" című projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/151. (VIII. 9.)

Hatályos:

2021. 08. 10.

 

Jogszabály:

1572/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott EFOP-2.2.2-17-2017-00021 azonosító számú, "Intézményi férőhely kiváltás - Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény Polgárdi, Somlyói u. 2/a telephely" című projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/151. (VIII. 9.)

 

 

Jogszabály:

1573/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark további fejlesztéséhez és bővítéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/151. (VIII. 9.)

 

 

Jogszabály:

4/2021. (VIII. 9.) ME utasítás

a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (VI. 11.) ME utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/39. (VIII. 9.)

Hatályos:

2021. 08. 10.

 

Jogszabály:

12/2021. (VIII. 9.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/39. (VIII. 9.)

Hatályos:

2021. 08. 10.

 

Jogszabály:

11/2021. (VIII. 9.) BM utasítás

az egészségügyi válsághelyzettel összefüggő különös gazdálkodási és beszerzési szabályok végrehajtásáról szóló 17/2020. (VIII. 14.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/39. (VIII. 9.)

Hatályos:

2021. 08. 10.

 

Jogszabály:

12/2021. (VIII. 9.) BM utasítás

a működőképesség fenntartása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 14/2020. (VII. 31.) BM utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/39. (VIII. 9.)

Hatályos:

2021. 08. 10.

 

Jogszabály:

13/2021. (VIII. 9.) BM utasítás

a belügyi szerv által használt szolgálati gépjárművet és szolgálati hajót vezető és a gépjárművezetést oktató személy képzési követelményeinek megállapításáról szóló 18/2016. (VIII. 16.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/39. (VIII. 9.)

Hatályos:

2021. 09. 08.

 

Jogszabály:

39/2021. (VIII. 9.) HM utasítás

az egészségügyi munkakörű katonák és az egészségügyi honvédelmi alkalmazottak részére járó, illetményen felüli további díjakról, azok jogosultsági feltételeiről, mértékéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/39. (VIII. 9.)

Hatályos:

a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépése napján.

 

Jogszabály:

21/2021. (VIII. 9.) ITM utasítás

a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap kezelésének és gazdálkodásának szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/39. (VIII. 9.)

Hatályos:

2021. 08. 10.

 

Jogszabály:

4/2021. (VIII. 9.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által kezelt fejezeti kezelésű előirányzatok gazdálkodási szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/39. (VIII. 9.)

Hatályos:

2021. 08. 10.

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az ADR 1.5.1 szakasza szerinti M338 és a RID 4/2021 számú multilaterális megállapodások aláírásáról és hatálybalépésükről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/39. (VIII. 9.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/39. (VIII. 9.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/39. (VIII. 9.)

 

 

2021. VIII. 6.

Jogszabály:

468/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/150. (VIII. 6.)

Hatályos:

2021. 08. 07.

 

Jogszabály:

469/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet

a tervezhető fogászati ellátások, a rehabilitációs ellátások, valamint a tervezhető invazív beavatkozások veszélyhelyzeti rendjéről

Megjelent:

MK 2021/150. (VIII. 6.)

Hatályos:

2021. 08. 09., 2021. 08. 21.

 

Jogszabály:

470/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel, a nemzetgazdaság stabilitásának fenntartása érdekében a személyijövedelemadó-bevallási tervezet összeállításához és a hatékony ellenőrzéshez szükséges adatokról

Megjelent:

MK 2021/150. (VIII. 6.)

Hatályos:

2021. 08. 07., 2021. 08. 21.

 

Jogszabály:

471/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet

a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény rendelkezésének veszélyhelyzet idején történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/150. (VIII. 6.)

Hatályos:

2021. 08. 07., 2021. 08. 21.

 

Jogszabály:

472/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet

a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/150. (VIII. 6.)

Hatályos:

2021. 08. 14.

 

Jogszabály:

473/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/150. (VIII. 6.)

Hatályos:

2021. 09. 05.

 

Jogszabály:

474/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet

a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/150. (VIII. 6.)

Hatályos:

2021. 08. 07., 2021. 08. 21.

 

Jogszabály:

475/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet

a GINOP Plusz-3.2.1-21 munkaerőpiaci program végrehajtásához szükséges rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2021/150. (VIII. 6.)

Hatályos:

2021. 08. 07., 2021. 08. 21.

 

Jogszabály:

25/2021. (VIII. 6.) BM rendelet

a szomszédos országok Magyarországgal határos közigazgatási egységei lakosságának koronavírus elleni védelmével összefüggő határátkelőhelyek és oltópontok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2021/150. (VIII. 6.)

Hatályos:

2021. 08. 07.

 

Jogszabály:

34/2021. (VIII. 6.) EMMI rendelet

az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet és az anyatej-helyettesítő és az anyatej-kiegészítő tápszerről szóló 20/2008. (V. 14.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/150. (VIII. 6.)

Hatályos:

2021. 08. 07., 2022. 09. 30.

 

Jogszabály:

1564/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat

az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusból hazánknak járó források kapcsán kialakult helyzetről

Megjelent:

MK 2021/150. (VIII. 6.)

 

 

Jogszabály:

1565/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről

Megjelent:

MK 2021/150. (VIII. 6.)

 

 

Jogszabály:

46/2021. (VIII. 6.) ME határozat

a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjának felmentéséről

Megjelent:

MK 2021/150. (VIII. 6.)

 

 

2021. VIII. 5.

Jogszabály:

461/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet

egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/149. (VIII. 5.)

Hatályos:

2021. 08. 06., 2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

462/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet

a honvédelemmel összefüggő köznevelési ösztöndíjakról

Megjelent:

MK 2021/149. (VIII. 5.)

Hatályos:

2021. 08. 06.

 

Jogszabály:

463/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet

a honvédelemmel összefüggő felsőoktatási ösztöndíjakról

Megjelent:

MK 2021/149. (VIII. 5.)

Hatályos:

2021. 08. 06., 2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

464/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet

a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/149. (VIII. 5.)

Hatályos:

2021. 09. 05.

 

Jogszabály:

465/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet

az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/149. (VIII. 5.)

Hatályos:

2021. 08. 06.

 

Jogszabály:

466/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/149. (VIII. 5.)

Hatályos:

2021. 08. 06.

 

Jogszabály:

467/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet

az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/149. (VIII. 5.)

Hatályos:

2021. 08. 06.

 

Jogszabály:

9/2021. (VIII. 5.) PM rendelet

az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/149. (VIII. 5.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1550/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat

Dabas városban infrastrukturális fejlesztés megvalósításáról

Megjelent:

MK 2021/149. (VIII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1551/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat

a Nemzetközi Fair Play Bizottság 2021. évi tisztújító közgyűlésének megrendezésével kapcsolatos kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/149. (VIII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1552/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat

az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1228/2020. (V. 15.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/149. (VIII. 5.)

Hatályos:

2021. 08. 06.

 

Jogszabály:

1553/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat

a Sárvár város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/149. (VIII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1554/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat

a kaposvári ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő távközlési infrastruktúra-fejlesztés megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/149. (VIII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1555/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat

a kaposvári ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő víziközmű és vízgazdálkodási infrastruktúra-fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/149. (VIII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1556/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat

a kaposvári ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő villamos energia ellátásra vonatkozó közműfejlesztés megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/149. (VIII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1557/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat

a kaposvári ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő földgáz-ellátásra vonatkozó közműfejlesztés megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/149. (VIII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1558/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat

a tatabánya-Oroszlány-tata és térsége víziközmű-hálózatának komplex előkészítése, fejlesztése, hatékonyságának növelése és rekonstrukciója megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/149. (VIII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1559/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra- fejlesztéseiről szóló 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/149. (VIII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1560/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat

a Szikszó és térsége fejlesztésének érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/149. (VIII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1561/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat

a kelet-balatoni térség víziközmű-hálózatának fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/149. (VIII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1562/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0-15-2015-00007 azonosító számú ("Balaton levezető rendszerének korszerűsítése" című) projekt forrásszerkezetében bekövetkezett változásból adódó támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1304/2021. (V. 21.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/149. (VIII. 5.)

Hatályos:

2021. 08. 06.

 

Jogszabály:

1563/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat

a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi tervében szereplő projektek központi költségvetés terhére történő előfinanszírozásának megkezdéséről

Megjelent:

MK 2021/149. (VIII. 5.)

 

 

2021. VIII. 4.

Jogszabály:

459/2021. (VIII. 4.) Korm. rendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/148. (VIII. 4.)

Hatályos:

2021. 09. 03.

 

Jogszabály:

460/2021. (VIII. 4.) Korm. rendelet

a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/148. (VIII. 4.)

Hatályos:

2021. 08. 19.

 

Jogszabály:

1543/2021. (VIII. 4.) Korm. határozat

a Nemzeti Hitvallás középületekben történő kihelyezéséről

Megjelent:

MK 2021/148. (VIII. 4.)

Hatályos:

2021. 08. 05.

 

Jogszabály:

1544/2021. (VIII. 4.) Korm. határozat

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén új, a Közös Kül- és Biztonságpolitikai Hivatal tevékenységét segítő, határozott idejű szakdiplomata-álláshely létesítéséről

Megjelent:

MK 2021/148. (VIII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1545/2021. (VIII. 4.) Korm. határozat

a társadalmi felzárkózási koordinációs testületek működésével kapcsolatos egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2021/148. (VIII. 4.)

Hatályos:

2021. 08. 05.

 

Jogszabály:

1546/2021. (VIII. 4.) Korm. határozat

a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház telephelyén lévő Marcali kastély és környezetének felújítását és funkcióváltását célzó beruházáshoz szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/148. (VIII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1547/2021. (VIII. 4.) Korm. határozat

szekszárdi új interaktív könyvtár és levéltár megvalósításáról

Megjelent:

MK 2021/148. (VIII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1548/2021. (VIII. 4.) Korm. határozat

kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2021/148. (VIII. 4.)

Hatályos:

2021. 08. 05.

 

Jogszabály:

1549/2021. (VIII. 4.) Korm. határozat

a debreceni autóipari központ, illetve környezete gazdasági, oktatási és kulturális fenntartható fejlődéséért, valamint az autó-motorsport fejlesztéséért és a közlekedésbiztonság kiemelt kezeléséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1137/2020. (IV. 3.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/148. (VIII. 4.)

Hatályos:

2021. 08. 05.

 

2021. VIII. 3.

Jogszabály:

457/2021. (VIII. 3.) Korm. rendelet

az augusztus 20-i állami ünnep, valamint egyes nemzetközi rendezvények megrendezésére vonatkozó eltérő szabályokról

Megjelent:

MK 2021/147. (VIII. 3.)

Hatályos:

2021. 08. 04., 2021. 08. 18.

 

Jogszabály:

458/2021. (VIII. 3.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/147. (VIII. 3.)

Hatályos:

2021. 08. 04.

 

Jogszabály:

409/2021. (VIII. 3.) KE határozat

városi cím adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/147. (VIII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1535/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat

a hazai MotoGP versenypálya és sportkomplexum megvalósításával, valamint üzemeltetésével kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2021/147. (VIII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1536/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat

a Hajdúnánás város külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/147. (VIII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1537/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat

a Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program keretében a "Közutak rekonstrukciója" programelem megvalósításáról

Megjelent:

MK 2021/147. (VIII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1538/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat

az AUTOLIV Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2021/147. (VIII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1539/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00028 azonosító számú, "Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA) Oldon" című projekt tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2021/147. (VIII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1540/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat

a KEHOP-3.2.1-15-2017-00010 azonosító számú, "Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-Alföld térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/147. (VIII. 3.)

Hatályos:

2021. 08. 04.

 

Jogszabály:

1541/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat

az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. a Vidékfejlesztési Program VP3-3.2.1-21 kódszámú, "Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége" című felhívásban való részvételéhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/147. (VIII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1542/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat

a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a Vidékfejlesztési Program VP3-17.1.1-16 azonosító számú, "Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás" című felhívásban való részvételéhez történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/147. (VIII. 3.)

 

 

2021. VIII. 2.

Jogszabály:

23/2021. (VIII. 2.) MNB rendelet

a forint bevezetésének 75. évfordulója alkalmából 5 forintos címletű érmék kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/146. (VIII. 2.)

Hatályos:

2021. 08. 03.

 

Jogszabály:

13/2021. (VIII. 2.) NVTNM rendelet

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/146. (VIII. 2.)

Hatályos:

2021. 08. 03.

 

Jogszabály:

1527/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat

az Európai Bizottság 2021. évi jogállamisági jelentéséről

Megjelent:

MK 2021/146. (VIII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat

a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/146. (VIII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1529/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/146. (VIII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1530/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat

a Szigetszentmiklós, Bucka városrészben építendő új református általános iskola építésének előkészítéséhez szükséges támogatásról

Megjelent:

MK 2021/146. (VIII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1531/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat

a "V0" Budapestet délről elkerülő teherforgalmi vasútvonal előkészítéséről szóló 2056/2020. (XII. 30.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/146. (VIII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1532/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat

a KEHOP-2.1.3-15-2016-00015 azonosító számú, "Zimány Ivóvízminőség-javító Program" című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/146. (VIII. 2.)

Hatályos:

2021. 08. 03.

 

Jogszabály:

1533/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.2-16-2017-00111 azonosító számú, "Óbudai Egyetem energetikai fejlesztése" című és a KEHOP-5.2.2-16-2016-00101 azonosító számú, "Budapesti Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése" című projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/146. (VIII. 2.)

Hatályos:

2021. 08. 02.

 

Jogszabály:

1534/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/146. (VIII. 2.)

 

 

Jogszabály:

43/2021. (VIII. 2.) ME határozat

főiskolai rektor felmentéséről

Megjelent:

MK 2021/146. (VIII. 2.)

 

 

Jogszabály:

44/2021. (VIII. 2.) ME határozat

főiskolai rektor megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/146. (VIII. 2.)

 

 

Jogszabály:

45/2021. (VIII. 2.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmények kancellárjai megbízásának visszavonásáról

Megjelent:

MK 2021/146. (VIII. 2.)

 

 

2021. VII. 30.

Jogszabály:

452/2021. (VII. 30.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 31.

 

Jogszabály:

453/2021. (VII. 30.) Korm. rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet és az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

454/2021. (VII. 30.) Korm. rendelet

egyes agrártárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 08. 14.

 

Jogszabály:

455/2021. (VII. 30.) Korm. rendelet

a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 31., 2021. 08. 14.

 

Jogszabály:

456/2021. (VII. 30.) Korm. rendelet

a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 31.

 

Jogszabály:

12/2021. (VII. 30.) NVTNM rendelet

az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

24/2021. (VII. 30.) BM rendelet

a hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 08. 02., 2021. 08. 30., 2021. 12. 31., 2023. 01. 01., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

5/2021. (VII. 30.) IM rendelet

a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 08. 02.

 

Jogszabály:

38/2021. (VII. 30.) ITM rendelet

a veszélyes áruk szállításáról szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 31.

 

Jogszabály:

39/2021. (VII. 30.) ITM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 31.

 

Jogszabály:

8/2021. (VII. 30.) PM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek a támogatási célok és uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályok miatti módosításáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 31.

 

Jogszabály:

390/2021. (VII. 30.) KE határozat

közigazgatási államtitkári felmentésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

391/2021. (VII. 30.) KE határozat

közigazgatási államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

392/2021. (VII. 30.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

393/2021. (VII. 30.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

394/2021. (VII. 30.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

395/2021. (VII. 30.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

396/2021. (VII. 30.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

397/2021. (VII. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

398/2021. (VII. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

399/2021. (VII. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

400/2021. (VII. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

401/2021. (VII. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

402/2021. (VII. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

403/2021. (VII. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

404/2021. (VII. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

405/2021. (VII. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

406/2021. (VII. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

407/2021. (VII. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

408/2021. (VII. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1517/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

a gazdaság újraindítása érdekében a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019-2030 keretében megvalósítandó 2021-2022. évi kiemelt vállalkozásfejlesztési intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1518/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

a magyar kutatóűrhajós misszióját előkészítő szerződés és a misszió megvalósításához kapcsolódó iparfejlesztő intézkedések és forrásigények elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1519/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 31.

 

Jogszabály:

1520/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 31.

 

Jogszabály:

1521/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

a Dunakeszi vasúti rakodó terminál létrehozását célzó beruházás előkészítési feladatainak megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1522/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság fóti telephelye fejlesztésének további előkészítéséről és megvalósításáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1523/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

Göd város közigazgatási területén kijelölt ipari-innovációs fejlesztési terület fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1524/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

Göd város közigazgatási területén kijelölt ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő közúti infrastruktúra-fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1525/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

a miskolci Diósgyőri Acélmű (DAM) területének revitalizációjáról és ipari hasznosításáról tanulmány készítése és annak költségeinek finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1526/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

az egyes központi államigazgatási szervek hiteles elektronikus dokumentumainak központi tárhelyszolgáltatás igénybevételével történő megőrzéséről szóló 1631/2020. (X. 5.) Korm. határozat visszavonásáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

41/2021. (VII. 30.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

42/2021. (VII. 30.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

12/2021. (VII. 30.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

14/2021. (VII. 30.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

15/2021. (VII. 30.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

16/2021. (VII. 30.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

17/2021. (VII. 30.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

18/2021. (VII. 30.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

2/2021. (VII. 30.) MK utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda Biztonsági Szabályzatáról szóló 5/2020. (V. 22.) MK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/38. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 31.

 

Jogszabály:

3/2021. (VII. 30.) MK utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda Informatikai Biztonsági Szabályzatáról szóló 6/2020. (V. 22.) MK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/38. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 31.

 

Jogszabály:

11/2021. (VII. 30.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség elektronikus aláírási és bélyegzési célú tanúsítványainak és nem aláírás célú hitelesítő tanúsítványainak, valamint az egyéb bélyegzők használatának szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/38. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 31.

 

Jogszabály:

10/2021. (VII. 30.) EMMI utasítás

az Oktatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/38. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 31.

 

Jogszabály:

38/2021. (VII. 30.) HM utasítás

a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. honvédelmi érdekű tevékenységének igénybevételi rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/38. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság pályázati felhívása

a 2022. évi Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésének kezdeményezésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/38. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/38. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 9. § (6) bekezdése alapján az üvegházhatású gázok Magyarország által kibocsátható mennyiségi egységeinek számáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/38. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/38. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/38. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/38. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/38. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Földügyi Központ

alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/38. (VII. 30.)

 

 

2021. VII. 29.

Jogszabály:

449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

Hatályos:

2021. 08. 01., 2021. 08. 15.

 

Jogszabály:

450/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

Hatályos:

2021. 07. 30., 2021. 08. 13.

 

Jogszabály:

451/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet

a szakhatósági közreműködés és hozzájárulás szabályainak veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

Hatályos:

2021. 07. 30., 2021. 08. 13.

 

Jogszabály:

26/2021. (VII. 29.) AM rendelet

a szőlő- és bortermelés részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

Hatályos:

2021. 08. 01., 2022. 01. 29.

 

Jogszabály:

23/2021. (VII. 29.) BM rendelet

a közbiztonság erősítése érdekében egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

Hatályos:

2021. 08. 01., 2021. 08. 29.

 

Jogszabály:

32/2021. (VII. 29.) EMMI rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

Hatályos:

2021. 08. 01., 2021. 11. 01.

 

Jogszabály:

33/2021. (VII. 29.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

Hatályos:

2021. 07. 30.

 

Jogszabály:

4/2021. (VII. 29.) IM rendelet

a börtönlelkészi szolgálatról és a börtönmissziós tevékenységről szóló 8/2017. (VI. 13.) IM rendeletnek a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonnyal összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

Hatályos:

2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

35/2021. (VII. 29.) ITM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

36/2021. (VII. 29.) ITM rendelet

a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

Hatályos:

2021. 08. 29.

 

Jogszabály:

37/2021. (VII. 29.) ITM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

Hatályos:

2021. 07. 30.

 

Jogszabály:

7/2021. (VII. 29.) PM rendelet

a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

Hatályos:

2021. 07. 30., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

1506/2021. (VII. 29.) Korm. határozat

a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 4. Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok jogcímcsoport terhére, modellváltó felsőoktatási intézmények javára történő célhoz kötött támogatás finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1507/2021. (VII. 29.) Korm. határozat

a bajai sportuszoda és élményfürdő beruházás előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1508/2021. (VII. 29.) Korm. határozat

Komárom város gazdaságfejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésekről

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1509/2021. (VII. 29.) Korm. határozat

a Nyíregyházi Ipari Park bővítésének és infrastrukturális fejlesztésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1510/2021. (VII. 29.) Korm. határozat

a Szeged-Rendező-Röszke-országhatár vasútvonal rekonstrukciójának megvalósításáról

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1511/2021. (VII. 29.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1512/2021. (VII. 29.) Korm. határozat

a Somogy és Baranya megyét érintő 2021. június 25-ei, illetve 2021. július 9-ei viharos időjárás okozta károk enyhítéséről

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1513/2021. (VII. 29.) Korm. határozat

a kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1514/2021. (VII. 29.) Korm. határozat

a közösségi élet újraindítása keretében országos könnyűzenei rendezvénysorozat megvalósításával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1515/2021. (VII. 29.) Korm. határozat

DPT: Boostrix vakcina Ecuadori Köztársaság részére történő adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1516/2021. (VII. 29.) Korm. határozat

a digitális nomádok Magyarország területén történő tartózkodásával összefüggő szabályozás kialakításáról

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

 

 

2021. VII. 27.

Jogszabály:

22/2021. (VII. 27.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Megjelent:

MK 2021/143. (VII. 27.)

Hatályos:

2021. 07. 28.

 

Jogszabály:

386/2021. (VII. 27.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/143. (VII. 27.)

 

 

Jogszabály:

387/2021. (VII. 27.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/143. (VII. 27.)

 

 

Jogszabály:

388/2021. (VII. 27.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/143. (VII. 27.)

 

 

Jogszabály:

389/2021. (VII. 27.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/143. (VII. 27.)

 

 

2021. VII. 26.

Jogszabály:

1501/2021. (VII. 26.) Korm. határozat

a kultúrstratégiai, valamint egyes kulturális intézmények működéséhez szükséges források hosszú távú biztosításáról, továbbá az Eszterháza Turisztikai Beruházással kapcsolatos egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/141. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

445/2021. (VII. 26.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a légiforgalmi szolgálatok folyamatosságának fenntartása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/142. (VII. 26.)

Hatályos:

2021. 07. 27., 2021. 08. 10.

 

Jogszabály:

446/2021. (VII. 26.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a légiközlekedés biztonságának megőrzése és a COVID-elleni védekezéshez elengedhetetlen eszközök zökkenőmentes szállítása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/142. (VII. 26.)

Hatályos:

2021. 07. 27., 2021. 08. 10.

 

Jogszabály:

447/2021. (VII. 26.) Korm. rendelet

egyes ipari és kereskedelmi szakmák gyakorlásához szükséges felelősségbiztosítás mértékéről, e szakmák deregulációjával összefüggésben a garantált bérminimummal kapcsolatos rendelkezésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/142. (VII. 26.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

448/2021. (VII. 26.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet nevének változásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/142. (VII. 26.)

Hatályos:

2021. 09. 18.

 

Jogszabály:

9/2021. (VII. 26.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának a 2021-ben induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól szóló 8/2020. (VIII. 14.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/142. (VII. 26.)

Hatályos:

2021. 07. 29., 2021. 08. 11., 2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

32/2021. (VII. 26.) ITM rendelet

egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/142. (VII. 26.)

Hatályos:

2021. 07. 27., 2022. 01. 01., 2023. 07. 11., 2024. 07. 12., 2023. 02. 21., 2025. 01. 18., 2026. 07. 12., 2027. 07. 12.

 

Jogszabály:

33/2021. (VII. 26.) ITM rendelet

az innovációért és technológiáért felelős miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörök, álláshelyek meghatározásáról

Megjelent:

MK 2021/142. (VII. 26.)

Hatályos:

2021. 08. 03.

 

Jogszabály:

34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet

egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/142. (VII. 26.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

30/2021. (VII. 26.) KKM rendelet

a védettségi igazolások egyoldalú elismeréséről szóló 17/2021. (V. 22.) KKM rendelet Oroszországi Föderációval összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/142. (VII. 26.)

Hatályos:

2021. 07. 26. 22 órától.

 

Jogszabály:

384/2021. (VII. 26.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/142. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

385/2021. (VII. 26.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/142. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1502/2021. (VII. 26.) Korm. határozat

egyes kormányhatározatoknak a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet nevének változásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/142. (VII. 26.)

Hatályos:

2021. 09. 18.

 

Jogszabály:

1503/2021. (VII. 26.) Korm. határozat

a szociális szakosított ellátáshoz kapcsolódó egyes állami vagyonelemek ingyenes egyházi tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2021/142. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1504/2021. (VII. 26.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.0-16-2016-00005 azonosító számú, "A pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése keretében a szakellátások minőségének és hozzáférésének javítása" című projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/142. (VII. 26.)

Hatályos:

2021. 07. 27.

 

Jogszabály:

1505/2021. (VII. 26.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.0-16-2016-00008 azonosító számú, "Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése" című projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/142. (VII. 26.)

Hatályos:

2021. 07. 27.

 

Jogszabály:

1/2021. (VII. 26.) MK utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020. (I. 31.) MK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/37. (VII. 26.)

Hatályos:

2021. 07. 27.

 

Jogszabály:

20/2021. (VII. 26.) ITM utasítás

egyes NFM és ITM utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/37. (VII. 26.)

Hatályos:

2021. 07. 27.

 

2021. VII. 23.

Jogszabály:

439/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet

a járvány elleni védekezést elősegítő egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/139. (VII. 23.)

Hatályos:

2021. 07. 24., 2021. 08. 07.

 

Jogszabály:

440/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet

a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019-2030 végrehajtásával összefüggő feladatok ellátásáért felelős szervezetek kijelöléséről

Megjelent:

MK 2021/139. (VII. 23.)

Hatályos:

2021. 08. 07.

 

Jogszabály:

441/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/139. (VII. 23.)

Hatályos:

2021. 07. 24., 2021. 08. 07.

 

Jogszabály:

442/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/139. (VII. 23.)

Hatályos:

2021. 07. 24.

 

Jogszabály:

443/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet

a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/139. (VII. 23.)

Hatályos:

2021. 08. 08.

 

Jogszabály:

444/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet

a rozsdaövezeti akcióterületen létesített lakóingatlanban kialakított lakások vásárlásához kapcsolódó adó-visszatérítési támogatásról

Megjelent:

MK 2021/139. (VII. 23.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

383/2021. (VII. 23.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/139. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1494/2021. (VII. 23.) Korm. határozat

a hazánknak járó európai uniós forrásokkal kapcsolatos kérdésekről

Megjelent:

MK 2021/139. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1495/2021. (VII. 23.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv végrehajtása érdekében Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó intézkedési lista jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2021/139. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról

Megjelent:

MK 2021/139. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1497/2021. (VII. 23.) Korm. határozat

az állattenyésztési ágazatban a COVID-19 és a kiemelkedően magas takarmányárak okozta rendkívüli piaci helyzet kezeléséhez szükséges többletforrások biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/139. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1498/2021. (VII. 23.) Korm. határozat

COVID-19 vakcina Portugália részére adásvétellel történő értékesítéséről

Megjelent:

MK 2021/139. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1499/2021. (VII. 23.) Korm. határozat

az építésgazdasági intézkedések összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1459/2021. (VII. 14.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/139. (VII. 23.)

Hatályos:

2021. 07. 24.

 

Jogszabály:

1500/2021. (VII. 23.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.5-16-2016-00005 azonosító számú ("A Bükk Keleti Kapuja - A Szeleta Park Látogatóközpont kialakítása" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/139. (VII. 23.)

Hatályos:

2021. 07. 24.

 

Jogszabály:

40/2021. (VII. 23.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/139. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

29/2021. (VII. 23.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Üzbég Köztársasággal összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/140. (VII. 23.)

Hatályos:

2021. 07. 24., 2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

30/2021. (VII. 23.) HM utasítás

a "Létfontosságú Védőbástya 2021" nemzeti létfontosságú rendszerelemeket érintő válságkezelési gyakorlat honvédelmi ágazatot érintő feladatainak előkészítéséről és végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/36. (VII. 23.)

Hatályos:

2021. 07. 24.

 

Jogszabály:

31/2021. (VII. 23.) HM utasítás

a magyar véderő-, katonai és légügyi attaséhivatalok irányításáról, vezetéséről és ellenőrzéséről, valamint a Magyarországon akkreditált külföldi véderő-, katonai és légügyi attasékkal való kapcsolattartásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/36. (VII. 23.)

Hatályos:

2021. 07. 24.

 

Jogszabály:

32/2021. (VII. 23.) HM utasítás

a Magyar Honvédség Kiber- és Információs Műveleti Központ kialakításával összefüggő egyes feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/36. (VII. 23.)

Hatályos:

2021. 07. 24.

 

Jogszabály:

33/2021. (VII. 23.) HM utasítás

a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről, ellenőrzéséről, valamint az ezzel összefüggő adatok nyilvántartásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/36. (VII. 23.)

Hatályos:

2021. 08. 22.

 

Jogszabály:

34/2021. (VII. 23.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek ügyeleti és készenléti szolgálatairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/36. (VII. 23.)

Hatályos:

2021. 08. 02.

 

Jogszabály:

35/2021. (VII. 23.) HM utasítás

a katasztrófavédelmi költségvetési előirányzatok tervezéséről, biztosításáról és felhasználásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/36. (VII. 23.)

Hatályos:

2021. 07. 24.

 

Jogszabály:

36/2021. (VII. 23.) HM utasítás

a honvédségi szolgálati személygépkocsi lakás és munkahely közötti utazásra történő használatának szabályozásáról szóló 112/2010. (XII. 29.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/36. (VII. 23.)

Hatályos:

2021. 07. 24.

 

Jogszabály:

37/2021. (VII. 23.) HM utasítás

az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló 39/2018. (XI. 15.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/36. (VII. 23.)

Hatályos:

2021. 07. 24.

 

Jogszabály:

4/2021. (VII. 23.) BM OKF utasítás

a hivatásos katasztrófavédelmi szerv állományának alkalmasságvizsgálatáról szóló 1/2021. (I. 21.) BM OKF utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/36. (VII. 23.)

Hatályos:

2021. 07. 24.

 

Jogszabály:

1/2021. (VII. 23.) SZGYF utasítás

a közérdekű adatok megismerésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/36. (VII. 23.)

Hatályos:

2021. 07. 24.

 

Jogszabály:

4/2021. (VII. 23.) SZTNH utasítás

a Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/36. (VII. 23.)

Hatályos:

2021. 07. 24.

 

Jogszabály:

5/2021. (VII. 23.) SZTNH utasítás

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala működésével összefüggő integritási és korrupciós kockázatokra, valamint a szervezeti integritást sértő eseményekre vonatkozó bejelentések fogadásával és vizsgálatával kapcsolatos eljárásrendről, továbbá a bejelentések nyilvántartásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/36. (VII. 23.)

Hatályos:

2021. 07. 24.

 

Jogszabály:

44/2021. (VII. 23.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Nigériai Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 8/2019. (II. 5.) Korm. rendelet 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/36. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

Országgyűlés elnökének közleménye

díj adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/36. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/36. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2021. augusztus 1-je és augusztus 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/36. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése

a Magánbiztonsági Ágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/36. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése

a Postai Ágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/36. (VII. 23.)

 

 

2021. VII. 21.

Jogszabály:

438/2021. (VII. 21.) Korm. rendelet

országos népszavazás megrendezhetőségéről

Megjelent:

MK 2021/137. (VII. 21.)

Hatályos:

2021. 07. 21. 8 órától, 2021. 08. 05.

 

Jogszabály:

11/2021. (VII. 21.) NVTNM rendelet

az URBS PRO PATIENTE Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/138. (VII. 21.)

Hatályos:

2021. 07. 22.

 

Jogszabály:

24/2021. (VII. 21.) AB határozat

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 187. § (1) bekezdés b) pontjával kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/138. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

2/2021. Büntető jogegységi határozat

az emberi magatartás felróhatóságának megítéléséről

Megjelent:

MK 2021/138. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

7/2021. Polgári jogegységi határozat

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerződésátruházási szabályainak érvényesüléséről

Megjelent:

MK 2021/138. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1493/2021. (VII. 21.) Korm. határozat

a Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja tornacsarnokának megépítéséhez és a kapcsolódó beruházásokhoz szükséges támogatásról

Megjelent:

MK 2021/138. (VII. 21.)

 

 

2021. VII. 19.

Jogszabály:

6/2021. (VII. 19.) CSTNM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek a bölcsődei ellátással összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/136. (VII. 19.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

28/2021. (VII. 19.) KKM rendelet

a védettségi igazolások egyoldalú elismeréséről szóló 17/2021. (V. 22.) KKM rendelet Svájci Államszövetséggel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/136. (VII. 19.)

Hatályos:

2021. 07. 20.

 

2021. VII. 16.

Jogszabály:

429/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel egyes általános forgalmi adóval összefüggő eltérő szabályok megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/135. (VII. 16.)

Hatályos:

2021. 07. 17., 2021. 07. 31.

 

Jogszabály:

430/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/135. (VII. 16.)

Hatályos:

2021. 07. 17.

 

Jogszabály:

431/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/135. (VII. 16.)

Hatályos:

2021. 07. 17., 2021. 07. 31.

 

Jogszabály:

432/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/135. (VII. 16.)

Hatályos:

2021. 07. 17.

 

Jogszabály:

433/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet

a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak meghatározásáról, valamint a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/135. (VII. 16.)

Hatályos:

2021. 07. 17.

 

Jogszabály:

434/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet

az egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól szóló 187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/135. (VII. 16.)

Hatályos:

2021. 07. 17.

 

Jogszabály:

435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet

a szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Megjelent:

MK 2021/135. (VII. 16.)

Hatályos:

2021. 08. 01., 2022. 01. 29., 2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

436/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/135. (VII. 16.)

Hatályos:

2021. 07. 17.

 

Jogszabály:

437/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet

a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/135. (VII. 16.)

Hatályos:

2021. 07. 17.

 

Jogszabály:

14/2021. (VII. 16.) HM rendelet

a NATO országok által használt nemzeti menetparancs alkalmazásával kapcsolatos szabályokról

Megjelent:

MK 2021/135. (VII. 16.)

Hatályos:

2021. 07. 24.

 

Jogszabály:

1481/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

egészségügyi eszközök Mongólia számára történő biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/135. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1482/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitációs kapacitásainak fejlesztését célzó beruházás előkészítéséről

Megjelent:

MK 2021/135. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1483/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

a Széchenyi Mikrohitel Konstrukcióról

Megjelent:

MK 2021/135. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1484/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

a Termőföld Magántőkealap létrehozásáról

Megjelent:

MK 2021/135. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1485/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

a Külpiaci Növekedési Támogatási Program létrehozásáról

Megjelent:

MK 2021/135. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1486/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

a Gazdaság Újraindítási Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint a közepes piaci tőkeértékű vállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által módosításra kerülő hitelkonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/135. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1487/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

a Nemzeti Ingatlanberuházás Helyszínkereső térinformatikai rendszer alkalmazása kiterjesztése, integrálása érdekében szükséges együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2021/135. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1488/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

az uniós forrásból megvalósuló közbeszerzések ellenőrzésének egyszerűsítését szolgáló egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/135. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1489/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok felhasználásának engedélyezéséről, valamint kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2021/135. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1490/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

az Úszónemzet Program részeként megvalósuló, "Minden gyermek tanuljon meg úszni!" alprogram bevezetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1661/2020. (X. 15.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/135. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1491/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a "Tisztítsuk meg az Országot!" projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/135. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1492/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a végzettséget és tudományos fokozatokat tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/135. (VII. 16.)

 

 

2021. VII. 15.

Jogszabály:

419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 16., 2022. 01. 01., 2027. 07. 01.

 

Jogszabály:

420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a településtervezés egyszerűsítésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

421/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

422/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 18.

 

Jogszabály:

423/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

egyes atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

Hatályos:

2021. 08. 14.

 

Jogszabály:

424/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

a turisztikai térségek meghatározásáról szóló 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

425/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

426/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

427/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 17.

 

Jogszabály:

428/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

21/2021. (VII. 15.) MNB rendelet

a hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 20/2021. (VI. 23.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

8/2021. (VII. 15.) MEKH rendelet

a rendszer-összekötési pontokra vonatkozó szabályok harmadik országok tekintetében történő alkalmazhatóságáról szóló 8/2019. (VII. 12.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 18.

 

Jogszabály:

13/2021. (VII. 15.) HM rendelet

egyes honvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

1461/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

COVID-19 vakcina Cseh Köztársaság részére történő kölcsönbe adásáról (III. ütem)

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1462/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

a gyermekgyógyászati fekvőbeteg-szakellátás fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1463/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

az Erzsébet-táborok kapacitásbővítésének előkészítéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1464/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

egyes egyházi felsőoktatási intézmények támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1465/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

az Apimondia 2025. évi Nemzetközi Méhészeti Kongresszusa Magyarországon történő megrendezésére irányuló előkészületek támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1466/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

a Külgazdasági és Külügyminisztérium egyes szervezeti egységeinek elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1578/2020. (IX. 10.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1467/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

a közúti felújításokra vonatkozó kiemelt társadalmi igények megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1744/2020. (XI. 11.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1468/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program keretében faluközpont és kulturális rendezvényhelyszín kialakításához kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1469/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

egyes sportcélú infrastruktúra-beruházásokkal összefüggő kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1470/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

egyes vidéki sportfejlesztések támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1471/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

a hévízi kézilabda munkacsarnok építéséről

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1472/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

a komlói kézilabda munkacsarnok építéséről

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1473/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

a nagyvarsányi tanuszoda beruházás előkészítésének folytatásával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1474/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

a vecsési kézilabda munkacsarnok építéséről

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1475/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

a paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium fejlesztéséhez szükséges támogatásról

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1476/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosító számú, "Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése" című projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

1477/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú, "Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése" című projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

1478/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.2-17-2017-00021 azonosító számú ("A pécsváradi Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében" című) projekt összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1479/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.3-15-2016-00001 azonosító számú, "Élményteli gyógyhely: Bükfürdő" című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

1480/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

a KEHOP-3.2.1-15-2017-00025 azonosító számú, "Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" című projekt költségnövekményéről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

39/2021. (VII. 15.) ME határozat

Magyarország és a Svájci Államszövetség között a jövedelem- és vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény módosításának létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

4/2021. (VII. 15.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020. (VI. 11.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/35. (VII. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

10/2021. (VII. 15.) BM utasítás

a terrorizmussal összefüggő válsághelyzet elhárítása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/35. (VII. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

29/2021. (VII. 15.) HM utasítás

a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 28/2015. (VI. 22.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/35. (VII. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

19/2021. (VII. 15.) ITM utasítás

a protokolláris és hivatalos rendezvényi reprezentációra fordítható kiadásokról és a tolmácsolás igénylésének rendjéről szóló 16/2020. (V. 15.) ITM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/35. (VII. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

17/2021. (VII. 15.) ORFK utasítás

a Rendőrség gépjármű szabályzatáról szóló 10/2016. (IV. 25.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/35. (VII. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

3/2021. (VII. 15.) SZTNH utasítás

az elektronikus megfigyelőrendszerek adatvédelmi és adatbiztonsági szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/35. (VII. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség közleménye

Fényes Elek-díjak adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/35. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

EMMI közlemény

elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/35. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/35. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/35. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/35. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/35. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság

Szervezeti és Működési Szabályzata

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/35. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

Baja Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/35. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

Dombóvár Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/35. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

Komárom Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/35. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2020. évi közhasznú éves beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/35. (VII. 15.)

 

 

2021. VII. 14.

Jogszabály:

416/2021. (VII. 14.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/133. (VII. 14.)

Hatályos:

2021. 07. 15.

 

Jogszabály:

417/2021. (VII. 14.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet és a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli intézkedésekről szóló 548/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/133. (VII. 14.)

Hatályos:

2021. 07. 19.

 

Jogszabály:

418/2021. (VII. 14.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási megfelelőségi véleményezési eljárásnak a veszélyhelyzet időszakában alkalmazandó egyes szabályairól

Megjelent:

MK 2021/133. (VII. 14.)

Hatályos:

2021. 07. 15., 2021. 07. 29.

 

Jogszabály:

25/2021. (VII. 14.) AM rendelet

egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/133. (VII. 14.)

Hatályos:

2021. 07. 17.

 

Jogszabály:

20/2021. (VII. 14.) BM rendelet

egyes, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervekkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/133. (VII. 14.)

Hatályos:

2021. 07. 17., 2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

21/2021. (VII. 14.) BM rendelet

az eliminációs célú mintavétel, valamint a DNS-profil meghatározásának szakmai-módszertani követelményei részletszabályairól, továbbá az eliminációs célú biometrikus adatok nyilvántartása részére teljesítendő adatszolgáltatás és a nyilvántartás vezetésével kapcsolatos technikai feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2021/133. (VII. 14.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

22/2021. (VII. 14.) BM rendelet

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/133. (VII. 14.)

Hatályos:

2021. 07. 29.

 

Jogszabály:

379/2021. (VII. 14.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/133. (VII. 14.)

 

 

Jogszabály:

380/2021. (VII. 14.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/133. (VII. 14.)

 

 

Jogszabály:

381/2021. (VII. 14.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/133. (VII. 14.)

 

 

Jogszabály:

382/2021. (VII. 14.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/133. (VII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1459/2021. (VII. 14.) Korm. határozat

az építésgazdasági intézkedések összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2021/133. (VII. 14.)

Hatályos:

2021. 07. 15.

 

Jogszabály:

1460/2021. (VII. 14.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.2-16-2016-00089 azonosító számú, Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése című és a KEHOP-5.2.2-16-2016-00101 azonosító számú, Budapesti Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése című projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/133. (VII. 14.)

Hatályos:

2021. 07. 15.

 

Jogszabály:

38/2021. (VII. 14.) ME határozat

a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács tagjának kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/133. (VII. 14.)

 

 

2021. VII. 13.

Jogszabály:

413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről

Megjelent:

MK 2021/132. (VII. 13.)

Hatályos:

2021. 07. 14.

 

Jogszabály:

414/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet

egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/132. (VII. 13.)

Hatályos:

2021. 07. 14.

 

Jogszabály:

415/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet

az e-közigazgatással, informatikával, valamint infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek megvalósításáról és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. kijelöléséről szóló 684/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/132. (VII. 13.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

22/2021. (VII. 13.) AB határozat

a Kúria Kf.VI.39.667/2020/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról

Megjelent:

MK 2021/132. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

23/2021. (VII. 13.) AB határozat

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet egyes rendelkezési alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról és alkotmányos követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/132. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

376/2021. (VII. 13.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/132. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

377/2021. (VII. 13.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/132. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

378/2021. (VII. 13.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/132. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1455/2021. (VII. 13.) Korm. határozat

a Nemzeti Egészséginformatikai Stratégiáról

Megjelent:

MK 2021/132. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1456/2021. (VII. 13.) Korm. határozat

Magyarország kutatási, fejlesztési és innovációs stratégiájának (2021-2030) elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/132. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1457/2021. (VII. 13.) Korm. határozat

az okos város központi platformszolgáltatás és helyi eredménytermékek üzemeltetéséhez kapcsolódó forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/132. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1458/2021. (VII. 13.) Korm. határozat

a családokért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörét érintő egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2021/132. (VII. 13.)

Hatályos:

2021. 07. 14.

 

2021. VII. 12.

Jogszabály:

411/2021. (VII. 12.) Korm. rendelet

egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/131. (VII. 12.)

Hatályos:

2021. 07. 13., 2022. 12. 31.

 

Jogszabály:

412/2021. (VII. 12.) Korm. rendelet

a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/131. (VII. 12.)

Hatályos:

2021. 07. 13.

 

Jogszabály:

27/2021. (VII. 12.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet San Marino Köztársasággal összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/131. (VII. 12.)

Hatályos:

2021. 07. 13., 2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5015/2021/3. határozata

Önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes. Az azonos vagy hasonló életviszonyokra vonatkozó szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A szabályozás horizontális széttagolása ugyancsak ellentétes a Jat. 3. §¬ával. A normavilágosság követelményébe beletartozik továbbá, hogy a rendelet szabályozástechnikailag se legyen hibás.

Megjelent:

MK 2021/131. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

1454/2021. (VII. 12.) Korm. határozat

a "Visegrád 700" fejlesztési programról

Megjelent:

MK 2021/131. (VII. 12.)

 

 

2021. VII. 8.

Jogszabály:

402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/130. (VII. 8.)

Hatályos:

2021. 07. 09., 2021. 07. 23.

 

Jogszabály:

403/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/130. (VII. 8.)

Hatályos:

2021. 07. 09., 2021. 07. 23.

 

Jogszabály:

404/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében fizetendő kiegészítő bányajáradékról

Megjelent:

MK 2021/130. (VII. 8.)

Hatályos:

2021. 07. 09., 2021. 07. 23.

 

Jogszabály:

405/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/130. (VII. 8.)

Hatályos:

2021. 07. 09., 2021. 07. 23.

 

Jogszabály:

406/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/130. (VII. 8.)

Hatályos:

2021. 07. 09., 2021. 07. 23.

 

Jogszabály:

407/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására vonatkozó különleges szabályokról

Megjelent:

MK 2021/130. (VII. 8.)

Hatályos:

2021. 09. 01., 2021. 09. 15.

 

Jogszabály:

408/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/130. (VII. 8.)

Hatályos:

2021. 07. 13.

 

Jogszabály:

409/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény egyes szabályainak veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/130. (VII. 8.)

Hatályos:

2021. 07. 09., 2021. 07. 23.

 

Jogszabály:

410/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/130. (VII. 8.)

Hatályos:

2021. 07. 09., 2021. 07. 23.

 

Jogszabály:

6/2021. (VII. 8.) NMHH rendelet

egyes elektronikus hírközlési tárgyú NMHH rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/130. (VII. 8.)

Hatályos:

2021. 07. 13.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5014/2021/3. határozata

Az önkormányzatoknak biztosítaniuk kell az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásának szabadságát az alkalmazott technológiától és berendezéstől függetlenül. Az elektronikus hírközlési építmények létesítését a közrenddel, közbiztonsággal és közegészséggel kapcsolatos okból korlátozhatják. A korlátozás érdekében engedélyekhez köthetik az ilyen építmények létesítését építészeti, történeti vagy természeti jelentőséggel bíró épületeken vagy helyszíneken. Nem zárhatják ki azonban egész településrészekről az ilyen építmények elhelyezését, illetve nem tilthatják meg az elektronikus hírközlési berendezések fejlesztését meghatározott technológia kizárása érdekében.

Megjelent:

MK 2021/130. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5016/2021/10. határozata

A kerületi önkormányzat rendeletében megállapított lakosonként járó lakossági várakozási kedvezmény mértékének csökkentése a meglévő díjfizetési kötelezettség új kötelezetti körre történő kiterjesztésének minősül, és ily módon a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rend. 2. § (1) bekezdésében előírt tilalomba ütközik. A tilalom időszakában a járművel való várakozás helyi rendeleti szabályozásának díjemeléssel járó módosítása jogharmonizációs célból sem megengedett.

Megjelent:

MK 2021/130. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1450/2021. (VII. 8.) Korm. határozat

az újraindítási hiteltermékekhez kapcsolódó közjegyzői eljárások egyszerűsítéséről és a kapcsolódó díjtételek csökkentéséről

Megjelent:

MK 2021/130. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1451/2021. (VII. 8.) Korm. határozat

a gazdaság újraindítása keretében a hazai vállalatok külpiaci szerepvállalásának növelését szolgáló intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/130. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1452/2021. (VII. 8.) Korm. határozat

a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság által a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében az EXIM Zöld Finanszírozási Program támogatását szolgáló intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/130. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1453/2021. (VII. 8.) Korm. határozat

egyes építésgazdasági intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/130. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

2/2021. (VII. 8.) TNM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/34. (VII. 8.)

Hatályos:

2021. 07. 09.

 

Jogszabály:

27/2021. (VII. 8.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium adatvédelmi, adatbiztonsági és közérdekű adatok kezelésére vonatkozó szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/34. (VII. 8.)

Hatályos:

2021. 07. 09.

 

Jogszabály:

28/2021. (VII. 8.) HM utasítás

a Magyar-Olasz Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozata tagjainak kijelöléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/34. (VII. 8.)

Hatályos:

2021. 07. 09.

 

Jogszabály:

9/2021. (VII. 8.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal közszolgálati szabályzatának, adatvédelmi szabályzatának és szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/34. (VII. 8.)

Hatályos:

2021. 07. 10.

 

Jogszabály:

7/2021. (VII. 8.) OBH utasítás

az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/34. (VII. 8.)

Hatályos:

2021. 07. 09.

 

Jogszabály:

16/2021. (VII. 8.) ORFK utasítás

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv katasztrófavédelmi feladatairól szóló 15/2014. (V. 23.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/34. (VII. 8.)

Hatályos:

2021. 07. 09.

 

Jogszabály:

1/2021. (VII. 8.) SZTNH utasítás

az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat kötelező alkalmazásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/34. (VII. 8.)

Hatályos:

2021. 07. 09.

 

Jogszabály:

2/2021. (VII. 8.) SZTNH utasítás

a közérdekű bejelentésekkel és a panaszokkal kapcsolatos eljárásrendről, valamint a közérdekű

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/34. (VII. 8.)

Hatályos:

2021. 07. 09.

 

Jogszabály:

41/2021. (VII. 8.) KKM közlemény

a szakosított intézmények kiváltságairól és mentességeiről szóló egyezmény és Függelékei egységes szerkezetű kihirdetéséről szóló 2021. évi LXI. törvény 2. §-a, 4. § (3) és (4) bekezdése, valamint a 3. melléklete és a 4. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/34. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

42/2021. (VII. 8.) KKM közlemény

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között, a földgáz Magyar Köztársaság területén történő tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos együttműködésről 2008. február 28. napján aláírt Megállapodás megszüntetéséről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 300/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a, 6. §-a, az 1. melléklete és a 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/34. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

43/2021. (VII. 8.) KKM közlemény

a Lisszaboni Megállapodás Eredetmegjelölésekről és Földrajzi Jelzésekről Szóló Genfi Szövegének kihirdetéséről szóló 2021. évi XXVIII. törvény 2. §-a, 3. §-a, 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/34. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/34. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése

a Légiszállítási Ágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/34. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/34. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

Törökszentmiklós Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/34. (VII. 8.)

 

 

2021. VII. 7.

Jogszabály:

399/2021. (VII. 7.) Korm. rendelet

a felsőoktatási intézmény diplomaátadó és tisztavató rendezvénye veszélyhelyzet idején történő megtartásának szabályairól szóló 351/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/129. (VII. 7.)

Hatályos:

2021. 07. 08.

 

Jogszabály:

400/2021. (VII. 7.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/129. (VII. 7.)

Hatályos:

2021. 07. 08.

 

Jogszabály:

401/2021. (VII. 7.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/129. (VII. 7.)

Hatályos:

2021. 07. 08.

 

Jogszabály:

7/2021. (VII. 7.) MEKH rendelet

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók cég- és forgalmi érték meghatározása szempontjairól

Megjelent:

MK 2021/129. (VII. 7.)

Hatályos:

2021. 07. 12.

 

Jogszabály:

24/2021. (VII. 7.) AM rendelet

egyes mezőgazdasági tárgyú támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/129. (VII. 7.)

Hatályos:

2021. 07. 10.

 

Jogszabály:

31/2021. (VII. 7.) EMMI rendelet

az egészségügyi és szociális intézmények területén történő maszkviselés szabályairól

Megjelent:

MK 2021/129. (VII. 7.)

Hatályos:

2021. 07. 08.

 

Jogszabály:

26/2021. (VII. 7.) KKM rendelet

az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjainak illetményéről, juttatásairól, valamint a folyósítás és költségtérítés szabályairól szóló 30/2017. (XI. 28.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/129. (VII. 7.)

Hatályos:

2021. 07. 22.

 

Jogszabály:

371/2021. (VII. 7.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/129. (VII. 7.)

 

 

Jogszabály:

372/2021. (VII. 7.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/129. (VII. 7.)

 

 

Jogszabály:

373/2021. (VII. 7.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2021/129. (VII. 7.)

 

 

Jogszabály:

374/2021. (VII. 7.) KE határozat

államtitkári felmentésről

Megjelent:

MK 2021/129. (VII. 7.)

 

 

Jogszabály:

375/2021. (VII. 7.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/129. (VII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1448/2021. (VII. 7.) Korm. határozat

a gazdaság újraindítását célzó egyedi fejlesztési támogatásokról

Megjelent:

MK 2021/129. (VII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1449/2021. (VII. 7.) Korm. határozat

a Kiskunlacháza nagyközség és Délegyháza község külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/129. (VII. 7.)

 

 

2021. VII. 6.

Jogszabály:

1438/2021. (VII. 6.) Korm. határozat

a Magyarországot ért durva és antidemokratikus politikai támadásokról

Megjelent:

MK 2021/127. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

1439/2021. (VII. 6.) Korm. határozat

a fővárosi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő megvalósításával kapcsolatos 2021. évi feladatokról

Megjelent:

MK 2021/127. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

397/2021. (VII. 6.) Korm. rendelet

a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

Hatályos:

2021. 07. 07.

 

Jogszabály:

398/2021. (VII. 6.) Korm. rendelet

egyes agrártárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

Hatályos:

2021. 07. 09., 2021. 08. 05.

 

Jogszabály:

18/2021. (VII. 6.) BM rendelet

a szomszédos országok Magyarországgal határos közigazgatási egységei lakosságának koronavírus elleni védelmével összefüggő határátkelőhelyek és oltópontok kijelöléséről, valamint az ukrán határon részleges, ideiglenes határzár bevezetéséről szóló 17/2021. (VI. 29.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

Hatályos:

2021. 07. 07.

 

Jogszabály:

19/2021. (VII. 6.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

Hatályos:

2021. 07. 07.

 

Jogszabály:

29/2021. (VII. 6.) EMMI rendelet

egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

Hatályos:

2021. 07. 07., 2022. 01. 01., 2023. 02. 09.

 

Jogszabály:

30/2021. (VII. 6.) EMMI rendelet

a Szabványos Vényminták Gyűjteménye VIII. kiadásának alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

Hatályos:

2021. 07. 07.

 

Jogszabály:

335/2021. (VII. 6.) KE határozat

katonai bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

336/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

337/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

338/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

339/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

340/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

341/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

342/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

343/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

344/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

345/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

346/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

347/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

348/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

349/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

350/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

351/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

352/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

353/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

354/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

355/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

356/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

357/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

358/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

359/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

360/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

361/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

362/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

363/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

364/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

365/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

366/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

367/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

368/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

369/2021. (VII. 6.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

370/2021. (VII. 6.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

1440/2021. (VII. 6.) Korm. határozat

a gazdaság újraindítása érdekében szükséges egyes építési beruházások támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

1441/2021. (VII. 6.) Korm. határozat

a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

1442/2021. (VII. 6.) Korm. határozat

a 2021. évi Kadet Birkózó-világbajnokság járművei számára az autóbuszforgalmi sáv használatáról

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

1443/2021. (VII. 6.) Korm. határozat

a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére a 2021. évi többletfeladatok finanszírozása érdekében biztosítandó kezelői díj átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

1444/2021. (VII. 6.) Korm. határozat

a Nemzeti Önkéntes Tanácsról szóló 1503/2016. (IX. 21.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

Hatályos:

2021. 07. 07.

 

Jogszabály:

1445/2021. (VII. 6.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.9-17-2018-00027 azonosító számú ("Bodrogkeresztúr turisztikai attraktivitásának fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

Hatályos:

2021. 07. 07.

 

Jogszabály:

1446/2021. (VII. 6.) Korm. határozat

a Litéri Református Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

1447/2021. (VII. 6.) Korm. határozat

a családokért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörét érintő egyes normatív tartalmú kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

Hatályos:

2021. 07. 07.

 

2021. VII. 2.

Jogszabály:

5/2021. (VII. 2.) BM határozat

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet hatálybalépéséről

Megjelent:

MK 2021/125. (VII. 2.)

Hatályos:

2021. 07. 03.

 

Jogszabály:

389/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet

a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/126. (VII. 2.)

Hatályos:

2021. 07. 17.

 

Jogszabály:

390/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet

a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/126. (VII. 2.)

Hatályos:

2021. 07. 03.

 

Jogszabály:

391/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet

az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/126. (VII. 2.)

Hatályos:

2021. 07. 03.

 

Jogszabály:

392/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/126. (VII. 2.)

Hatályos:

2021. 07. 17.

 

Jogszabály:

393/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról szóló 487/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/126. (VII. 2.)

Hatályos:

2021. 07. 03.

 

Jogszabály:

394/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/126. (VII. 2.)

Hatályos:

2021. 07. 03.

 

Jogszabály:

395/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/126. (VII. 2.)

Hatályos:

2021. 07. 04.

 

Jogszabály:

396/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet

a vállalkozások reorganizációjáról, valamint a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, továbbá a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 345/2021. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/126. (VII. 2.)

Hatályos:

2021. 07. 03.

 

Jogszabály:

31/2021. (VII. 2.) ITM rendelet

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/126. (VII. 2.)

Hatályos:

2021. 07. 03.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5011/2021/5. határozata

Az állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartható állatok számát területnagysághoz köti. Önkormányzati rendelet ezzel szemben, állatvédelmet szabályozó jogszabályok felhatalmazására hivatkozva nem határozhatja meg a kedvtelésből tartható állatok maximális számát, illetve nem kötheti engedélyhez az ezt meghaladó egyedszámú állatok tartását.

Megjelent:

MK 2021/126. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1425/2021. (VII. 2.) Korm. határozat

COVID-19 vakcina Bosznia-Hercegovina részére történő adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/126. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1426/2021. (VII. 2.) Korm. határozat

COVID-19 vakcina Montenegró részére történő adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/126. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1427/2021. (VII. 2.) Korm. határozat

a 2022-2027-es időszakban alkalmazandó regionális támogatási térkép koncepciójáról

Megjelent:

MK 2021/126. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1428/2021. (VII. 2.) Korm. határozat

a 2021-2027. évekre vonatkozó Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/126. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1429/2021. (VII. 2.) Korm. határozat

a Nemzeti Divatipari Stratégia 2030 elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/126. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1430/2021. (VII. 2.) Korm. határozat

a 2021. évi ISU Rövidpályás Gyorskorcsolya Világkupa - Olimpiai Kvalifikációs Versennyel kapcsolatos kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/126. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1431/2021. (VII. 2.) Korm. határozat

új büntetés-végrehajtási férőhelyek létrehozására irányuló beruházások lefolytatására a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága előkészítőként és megvalósítóként történő kijelöléséről

Megjelent:

MK 2021/126. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1432/2021. (VII. 2.) Korm. határozat

gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó térségi infrastruktúra fejlesztésekről

Megjelent:

MK 2021/126. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1433/2021. (VII. 2.) Korm. határozat

a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó térségi infrastruktúra fejlesztések koordinációjáról

Megjelent:

MK 2021/126. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1434/2021. (VII. 2.) Korm. határozat

települési önkormányzatok fejlesztési igényeinek támogatásáról, helyi önkormányzatot érintő kormányhatározat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/126. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1435/2021. (VII. 2.) Korm. határozat

az "Elektromobilitás Fejlesztő Központ létrehozása a Robert Bosch Kft.-nél" című projektjavaslat támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/126. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1436/2021. (VII. 2.) Korm. határozat

a Kisvárda vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/126. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1437/2021. (VII. 2.) Korm. határozat

a vecsési tanuszoda építéséről

Megjelent:

MK 2021/126. (VII. 2.)

 

 

2021. VI. 30.

Jogszabály:

365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

Hatályos:

az ötmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő nap.

 

Jogszabály:

366/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az uniós digitális Covid-igazolvány kiállításával kapcsolatos egyes kérdésekről

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01., 2021. 07. 15., 2021. 08. 09.

 

Jogszabály:

367/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a kórházparancsnoki és intézményparancsnoki feladatok ellátásának szüneteléséről

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

368/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás megszervezésének eltérő szabályairól

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01., 2021. 07. 15.

 

Jogszabály:

369/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a méltányossági táppénz ellátásra vonatkozó veszélyhelyzeti különös szabályokról szóló 326/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

370/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

371/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara egyes eljárásainak a veszélyhelyzet ideje alatti sajátos szabályairól

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01., 2021. 07. 15.

 

Jogszabály:

372/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel mértékéről és a kifizetendő összeg számításának szabályairól

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

374/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj éves változásáról és a megállapítására vonatkozó eljárási szabályokról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 30., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

az egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében szükséges kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01., 2021. 08. 01., 2021. 09. 11., 2022. 01. 01., 2022. 07. 01., 2023. 01. 01., 2023. 07. 01.

 

Jogszabály:

376/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

egyes családtámogatási és nyugdíjbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

377/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

az otthonfelújítási hitel bevezetése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 641/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet és a családok otthonteremtésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 183/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépéséről

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

378/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól szóló 452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

379/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

380/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a szakképzéssel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01., 2021. 09. 01., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

381/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 06. 30. 22 órától, 2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

382/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 05.

 

Jogszabály:

383/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 06. 30. 22 órától.

 

Jogszabály:

384/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

385/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 08.

 

Jogszabály:

10/2021. (VI. 30.) MvM rendelet

a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

28/2021. (VI. 30.) ITM rendelet

az egyes közlekedési képzésekkel összefüggő, a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról szóló 8/2021. (II. 12.) ITM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

29/2021. (VI. 30.) ITM rendelet

a gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet, valamint a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01., 2021. 11. 12., 2022. 07. 05.

 

Jogszabály:

1004/2021. (VI. 30.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről szóló 1005/2020. (IX. 22.) AB Tü. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

328/2021. (VI. 30.) KE határozat

rektori megbízás alóli felmentésről

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

329/2021. (VI. 30.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

330/2021. (VI. 30.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

331/2021. (VI. 30.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

332/2021. (VI. 30.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

333/2021. (VI. 30.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

334/2021. (VI. 30.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1403/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

a Levegőminőség-védelmi Cselekvési Tervről

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1404/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

a Területi Igazságos Átmenet Tervek elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1405/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

COVID-19 vakcinának a NATO KFOR és EUFOR ALTHEA missziók helyi civil állománya immunizálása érdekében történő rendelkezésre bocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1406/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

a hazai gyártóhellyel rendelkező gyógyszergyártók esélyegyenlőségének megteremtése és a hazai piacon való érvényesülésük érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1407/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

a gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó egyes állami vagyonelemek ingyenes egyházi tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1408/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1409/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Levéltár hatósági, valamint a jóhiszeműen birtokolt maradandó értékű köziratok helyzetének rendezésével kapcsolatos feladatainak támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1410/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

az egyes kiemelt vidéki sportszervezetek 2021-2026. évre vonatkozó sportfejlesztési feladataival összefüggő kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1411/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

a Magyar Kézilabda Szövetség országos kültéri kézilabdapálya-építési programjával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1412/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

a 2021. évi Napközi Erzsébet-táborok teljes körű megvalósítása érdekében többlettámogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1413/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

egyes felsőoktatási intézmények és egyes közfeladatot ellátó közérdekű alapítványok működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1414/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

az Eszterházy Károly Egyetem fenntartóváltásáról és az Eszterházy Károly Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1415/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

a Makovecz Imre Bástyája projekt keretében a piliscsabai Iosephinum területén megvalósítandó további beruházásokról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1416/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

a Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központjának megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1670/2019. (XI. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1417/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

a nyíradonyi Harangi Imre Rendezvénycsarnok és Uszoda felújításának előkészítéséről

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1418/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

a Tamási Katolikus Plébánia épületei felújításának és fejlesztésének I. üteméhez szükséges támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1419/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

a Várpalota város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1420/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

a várpalotai tanuszoda építéséről szóló 1005/2020. (I. 28.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1421/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház telephelyén lévő Mosdósi kastély és környezetének felújítását és funkcióváltását célzó beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 2010/2020. (XII. 24.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1422/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.6-16-2017-00016 azonosító számú ("A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a Hatvani Tankerületben" című) projekt összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1423/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00078 azonosító számú, "Szegregált élethelyzetek felszámolása lakhatási beruházások támogatásával Felsődobsza településen (ERFA)" című projekt tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1424/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.2-17-2017-000125 azonosító számú ("A minőségi oktatás feltételeinek megteremtése és hátránykompenzáció a Kisteleki Általános Iskolában" című) projekt összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

37/2021. (VI. 30.) ME határozat

címzetes főjegyzői cím adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

386/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2021/124. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

387/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás "A" és "B" Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2021/124. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

388/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2021/124. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

30/2021. (VI. 30.) ITM rendelet

a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet és az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/124. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

9/2021. (VI. 30.) BM utasítás

a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2019. (XII. 13.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/33. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

26/2021. (VI. 30.) HM utasítás

a Honvédelmi Ágazati Válságkezelő Rendszer bevezetéséről, valamint az annak részét képező HM Válságreagáló Rendszer részletes működtetésével kapcsolatos egyes feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/33. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01., 2021. 08. 02.

 

Jogszabály:

7/2021. (VI. 30.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (III. 13.) KKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/33. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

8/2021. (VI. 30.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/33. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

6/2021. (VI. 30.) PM utasítás

az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2019. (VI. 28.) PM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/33. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

BM közlemény

a tartósan vízhiányos időszak kezdetéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/33. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

BM közlemény

a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/33. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/33. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/33. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/33. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság közleménye

a nemzeti sírkert részévé nyilvánított sírhelyek jegyzékéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/33. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Kistarcsa Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/33. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány

2020. évi éves beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/33. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Jobbik Magyarországért Alapítvány

2020. évi beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/33. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Népi Front Párt közleménye

a párt feloszlásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/33. (VI. 30.)

 

 

2021. VI. 29.

Jogszabály:

364/2021. (VI. 29.) Korm. rendelet

az állami fenntartásban álló egyes egészségügyi intézményeket érintő hűtés- és fűtéskorszerűsítési beruházások elvégzésére vonatkozó szerv kijelöléséről

Megjelent:

MK 2021/122. (VI. 29.)

Hatályos:

2021. 06. 30.

 

Jogszabály:

6/2021. (VI. 29.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/122. (VI. 29.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

17/2021. (VI. 29.) BM rendelet

a szomszédos országok Magyarországgal határos közigazgatási egységei lakosságának koronavírus elleni védelmével összefüggő határátkelőhelyek és oltópontok kijelöléséről, valamint az ukrán határon részleges, ideiglenes határzár bevezetéséről

Megjelent:

MK 2021/122. (VI. 29.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

27/2021. (VI. 29.) EMMI rendelet

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/122. (VI. 29.)

Hatályos:

2021. 07. 02.

 

Jogszabály:

28/2021. (VI. 29.) EMMI rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/122. (VI. 29.)

Hatályos:

2021. 07. 02.

 

Jogszabály:

27/2021. (VI. 29.) ITM rendelet

a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/122. (VI. 29.)

Hatályos:

2021. 07. 02.

 

Jogszabály:

1400/2021. (VI. 29.) Korm. határozat

COVID-19 vakcina Cseh Köztársaság részére történő ismételt kölcsönbe adásáról

Megjelent:

MK 2021/122. (VI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1401/2021. (VI. 29.) Korm. határozat

az állami fenntartásban álló egyes egészségügyi intézményeket érintő hűtés- és fűtéskorszerűsítési beruházások energiahatékonysági szolgáltatási konstrukció keretében történő megvalósításáról

Megjelent:

MK 2021/122. (VI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1402/2021. (VI. 29.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú ("Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése" című) projekt összköltségének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/122. (VI. 29.)

Hatályos:

2021. 06. 30.

 

2021. VI. 28.

Jogszabály:

2021. évi XCIX. törvény

a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról

Megjelent:

MK 2021/121. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

2021. évi C. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Megjelent:

MK 2021/121. (VI. 28.)

Hatályos:

2021. 06. 29., 2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi CI. törvény

egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/121. (VI. 28.)

Hatályos:

2021. 06. 29., 2021. 07. 01., 2021. 07. 02., 2021. 07. 08., 2021. 07. 13., 2021. 08. 01., 2021. 08. 02., 2021. 09. 01., 2021. 09. 02., 2021. 10. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

362/2021. (VI. 28.) Korm. rendelet

a Duna-mente - Fejér megye különleges gazdasági övezet kijelöléséről

Megjelent:

MK 2021/121. (VI. 28.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

363/2021. (VI. 28.) Korm. rendelet

a doppingellenes tevékenység szabályairól

Megjelent:

MK 2021/121. (VI. 28.)

Hatályos:

2021. 07. 08.

 

Jogszabály:

8/2021. (VI. 28.) NVTNM rendelet

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról

Megjelent:

MK 2021/121. (VI. 28.)

Hatályos:

2021. 06. 29.

 

Jogszabály:

9/2021. (VI. 28.) NVTNM rendelet

a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezetnek a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról

Megjelent:

MK 2021/121. (VI. 28.)

Hatályos:

2021. 06. 29.

 

Jogszabály:

10/2021. (VI. 28.) NVTNM rendelet

a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/121. (VI. 28.)

Hatályos:

2021. 06. 29.

 

Jogszabály:

26/2021. (VI. 28.) EMMI rendelet

a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható rehabilitációs ellátási programcsoportok kódolási szabályairól

Megjelent:

MK 2021/121. (VI. 28.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet

az útügyi igazgatásról

Megjelent:

MK 2021/121. (VI. 28.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

2021. VI. 25.

Jogszabály:

2021. évi XC. törvény

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről

Megjelent:

MK 2021/120. (VI. 25.)

Hatályos:

2021. 10. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XCI. törvény

a nemzeti adatvagyonról

Megjelent:

MK 2021/120. (VI. 25.)

Hatályos:

2021. 07. 26.

 

Jogszabály:

2021. évi XCII. törvény

a jogi személyek nyilvántartásáról és a nyilvántartási eljárásról

Megjelent:

MK 2021/120. (VI. 25.)

Hatályos:

2023. 07. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XCIII. törvény

a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról

Megjelent:

MK 2021/120. (VI. 25.)

Hatályos:

2023. 07. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XCIV. törvény

a polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel érvényesítéséről

Megjelent:

MK 2021/120. (VI. 25.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XCV. törvény

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2021/120. (VI. 25.)

Hatályos:

2021. 07. 01., 2022. 01. 01., 2023. 07. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XCVI. törvény

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2021/120. (VI. 25.)

Hatályos:

2021. 06. 26.

 

Jogszabály:

2021. évi XCVII. törvény

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2021/120. (VI. 25.)

Hatályos:

2021. 06. 26.

 

Jogszabály:

2021. évi XCVIII. törvény

egyes törvényeknek a turizmus-vendéglátás ágazatot érintő stratégiai célú módosításáról

Megjelent:

MK 2021/120. (VI. 25.)

Hatályos:

2021. 06. 26., 2021. 07. 01., 2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

5/2021. (VI. 25.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet európai uniós támogatási jogcímekkel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/120. (VI. 25.)

Hatályos:

2021. 06. 26.

 

Jogszabály:

25/2021. (VI. 25.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Zöld-foki Köztársasággal összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/120. (VI. 25.)

Hatályos:

2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

6/2021. (VI. 25.) PM rendelet

a belföldön nem letelepedett adóalanyokat a Magyar Köztársaságban megillető általános forgalmiadó- visszatéríttetési jognak, valamint a belföldön letelepedett adóalanyokat az Európai Közösség más tagállamában megillető hozzáadottértékadó-visszatéríttetési jognak érvényesítésével kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 32/2009. (XII. 21.) PM rendelet, valamint a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/120. (VI. 25.)

Hatályos:

2021. 06. 26.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5016/2021/3. végzése

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 26/2010. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése a) és b) pontjának ideiglenes alkalmazási tilalmáról

Megjelent:

MK 2021/120. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5016/2021/8. végzése

a Köf.5016/2021/3. számú végzés visszavonásáról

Megjelent:

MK 2021/120. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

327/2021. (VI. 25.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/120. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

36/2021. (VI. 25.) ME határozat

az Országos Statisztikai Tanács tagjainak megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/120. (VI. 25.)

 

 

2021. VI. 24.

Jogszabály:

2021. évi LXXX. törvény

a Budapest Diákváros megvalósításáról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 06. 25., 2021. 06. 29.

 

Jogszabály:

2021. évi LXXXI. törvény

a Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról, a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 06. 25.

 

Jogszabály:

2021. évi LXXXII. törvény

a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi LXXXIII. törvény

egyes törvényeknek a szakképzéssel és a felnőttképzéssel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 07. 01., 2021. 09. 01., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi LXXXIV. törvény

az állami vagyonnal való fenntartható gazdálkodás megteremtése érdekében egyes vagyongazdálkodást érintő törvények módosításáról, valamint egyéb vagyongazdálkodási rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 07. 02., 2022. 01. 01., 2022. 06. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi LXXXV. törvény

egyes törvényeknek a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete létrehozásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi LXXXVI. törvény

egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 07. 02., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi LXXXVII. törvény

a játékosügynöki tevékenység szabályozásával összefüggésben a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi LXXXVIII. törvény

a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 06. 25.

 

Jogszabály:

2021. évi LXXXIX. törvény

Magyarország 2022. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 07. 02., 2021. 07. 10., 2021. 09. 01., 2021. 10. 01., 2022. 01. 01., 2022. 08. 01.

 

Jogszabály:

350/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a nyelvvizsga letétele alóli mentességről

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 06. 25., 2021. 07. 09.

 

Jogszabály:

351/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet

a felsőoktatási intézmény diplomaátadó és tisztavató rendezvénye veszélyhelyzet idején történő megtartásának szabályairól

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 06. 25., 2021. 07. 09.

 

Jogszabály:

352/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 06. 25.

 

Jogszabály:

353/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet

az Országos Meteorológiai Szolgálatról és a meteorológiai tevékenységről

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 07. 24., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

354/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

355/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet

az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 06. 25.

 

Jogszabály:

356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet

egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 07. 01., 2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

357/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet

az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 06. 27.

 

Jogszabály:

358/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet

az egyes közigazgatási hatósági eljárásokkal összefüggő szabályok megállapításáról szóló 286/2021. (V. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 06. 25.

 

Jogszabály:

359/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet

a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 06. 25.

 

Jogszabály:

360/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet

a Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 06. 25.

 

Jogszabály:

361/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet

a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 06. 27., 2021. 06. 30.

 

Jogszabály:

4/2021. (VI. 24.) MK rendelet

a miniszterelnök kabinetfőnöke feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 4/2016. (X. 11.) MK rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 07. 02.

 

Jogszabály:

16/2021. (VI. 24.) BM rendelet

egyes rendészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 06. 27.

 

Jogszabály:

1393/2021. (VI. 24.) Korm. határozat

Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájáról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 06. 25.

 

Jogszabály:

1394/2021. (VI. 24.) Korm. határozat

a népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokhoz szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1395/2021. (VI. 24.) Korm. határozat

a nemzetpolitikai kiadások és beszerzések megvalósításához szükséges fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1396/2021. (VI. 24.) Korm. határozat

a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye beruházás előkészítésével összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1239/2019. (IV. 30.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1397/2021. (VI. 24.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.9-17-2018-00010 azonosító számú ("Szántódpuszta Majorsági épületek fejlesztése és látogatóközpont létrehozása I. ütem" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 06. 25.

 

Jogszabály:

1398/2021. (VI. 24.) Korm. határozat

a Nemzeti Fegyvergyártási Oktatási Központ projekt megvalósításáról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1399/2021. (VI. 24.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

34/2021. (VI. 24.) ME határozat

a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz monitoring bizottsága elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

35/2021. (VI. 24.) ME határozat

a Magyarország Kormánya, valamint az Osztrák Köztársaság Kormánya közötti határon átnyúló mentőszolgálati együttműködésről szóló keretmegállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1/2021. (VI. 24.) EMMI határozat

az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 298/2021. (V. 31.) Korm. rendelet hatálybalépéséről

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

10/2021. (VI. 24.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/32. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 06. 25.

 

Jogszabály:

7/2021. (VI. 24.) IM utasítás

a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 9/2020. (XII. 12.) IM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/32. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 06. 25.

 

Jogszabály:

2/2021. (VI. 24.) KH utasítás

a Közbeszerzési Hatóság Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2020. (IV. 30.) KH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/32. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 06. 25.

 

Jogszabály:

MNB közlemény

a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/32. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

Közbeszerzési Hatóság pályázati felhívása

a Közbeszerzési Nívódíj - 2021 elnyerésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/32. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

Közbeszerzési Hatóság pályázati felhívása

a Közbeszerzési Kiválósági Díj - 2021 elnyerésére felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók számára

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/32. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

Közbeszerzési Hatóság pályázati felhívása

a Közbeszerzési Kiválósági Díj - 2021 elnyerésére felsőoktatási intézmények tanulói számára

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/32. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

Liberális Magyarországért Alapítvány

2020. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/32. (VI. 24.)

 

 

2021. VI. 23.

Jogszabály:

2021. évi LXXIX. törvény

a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2021/118. (VI. 23.)

Hatályos:

2021. 07. 08., 2022. 02. 01.

 

Jogszabály:

20/2021. (VI. 23.) MNB rendelet

a hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról

Megjelent:

MK 2021/118. (VI. 23.)

Hatályos:

2021. 07. 01., 2022. 10. 01.

 

Jogszabály:

309/2021. (VI. 23.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/118. (VI. 23.)

 

 

Jogszabály:

310/2021. (VI. 23.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent: