A jogszabály mai napon ( 2024.04.24. ) hatályos állapota.

 

Változásmutató

Új jogszabályok

2024. IV. 18.

Jogszabály:

5/2024. (IV. 18.) MK utasítás

a Központi Statisztikai Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2023. (VI. 23.) MK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/20. (IV. 18.)

Hatályos:

2024. 04. 26., 2024. 06. 03.

 

Jogszabály:

4/2024. (IV. 18.) EUM utasítás

az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának házirendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/20. (IV. 18.)

Hatályos:

2024. 04. 19.

 

Jogszabály:

5/2024. (IV. 18.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/20. (IV. 18.)

Hatályos:

2024. 04. 19.

 

Jogszabály:

6/2024. (IV. 18.) KKM utasítás

a Magyarország külképviseletein lefolytatandó választás, országos népszavazás pénzügyi tervezésének, lebonyolításának, elszámolásának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/20. (IV. 18.)

Hatályos:

2024. 04. 19.

 

Jogszabály:

8/2024. (IV. 18.) NGM utasítás

a Nemzetgazdasági Minisztérium reprezentációs és protokollkiadásainak felhasználásával kapcsolatos feladatok eljárási rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/20. (IV. 18.)

Hatályos:

2024. 04. 19.

 

Jogszabály:

14/2024. (IV. 18.) BVOP utasítás

a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 16/2018. (VI. 7.) BM rendelet végrehajtásáról szóló 65/2020. (XII. 12.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/20. (IV. 18.)

Hatályos:

2024. 04. 26.

 

Jogszabály:

15/2024. (IV. 18.) BVOP utasítás

az elítéltek étkezésről lemondásáról szóló 32/2023. (V. 12.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/20. (IV. 18.)

Hatályos:

2024. 04. 26.

 

Jogszabály:

11/2024. (IV. 18.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről szóló 2023. évi LXV. törvény 2. §-a és 3. §-a, 1. és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/20. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/20. (IV. 18.)

 

 

2024. IV. 17.

Jogszabály:

2024. évi III. törvény

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a polgári veszélyhelyzetek terén folytatott együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 18. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2024. évi IV. törvény

a Magyarország Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya között a nemzetközi és szervezett bűnözés elleni küzdelemben és megelőzésben való együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 18. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2024. évi V. törvény

az Európai Hagyományos Fegyveres Erőkről szóló Szerződés és kiegészítő dokumentumai alkalmazásának felfüggesztéséről

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 18.

 

Jogszabály:

2024. évi VI. törvény

az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank létrehozásáról szóló Megállapodást módosító, a Bank Kormányzótanácsa által 2023. május 18-án meghozott, és a tagállamok által elfogadott 259. és 260. számú határozatok kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 18. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2024. évi VII. törvény

a kriptoeszközök piacáról

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 06. 30.

 

Jogszabály:

2024. évi VIII. törvény

a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló 2022. évi XLII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 18.

 

Jogszabály:

2024. évi IX. törvény

egyes gazdasági és vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 25., 2024. 05. 01., 2024. 05. 03., 2024. 07. 01., 2025. 01. 01., 2026. 01. 01.

 

Jogszabály:

2024. évi X. törvény

a pénzügyi közvetítő rendszert érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 25., 2024. 10. 09., 2024. 12. 21., 2025. 01. 01., 2025. 01. 17.

 

Jogszabály:

2024. évi XI. törvény

a Nemzeti Földalap hatékonyabb kezeléséhez szükséges egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 20., 2024. 06. 01., 2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

83/2024. (IV. 17.) Korm. rendelet

a járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 18.

 

Jogszabály:

84/2024. (IV. 17.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatással összefüggő egyes légiközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 05. 01.

 

Jogszabály:

85/2024. (IV. 17.) Korm. rendelet

a repülőtér létesítésének, fejlesztésének, megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszűnésének szabályairól

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 05. 01.

 

Jogszabály:

86/2024. (IV. 17.) Korm. rendelet

az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 18.

 

Jogszabály:

20/2024. (IV. 17.) BM rendelet

az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 20.

 

Jogszabály:

8/2024. (IV. 17.) KKM rendelet

a Külpiaci Növekedési Támogatási Program szerinti támogatások szabályairól szóló 31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 18.

 

Jogszabály:

1001/2024. (IV. 17.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről szóló 1003/2023. (IX. 19.) AB Tü. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 18.

 

Jogszabály:

81/2024. (IV. 17.) KE határozat

állami kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

1110/2024. (IV. 17.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás alcím Célelőirányzatok jogcímcsoport 2024. évi előirányzatának megemeléséről és egyéb intézkedésről

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

1111/2024. (IV. 17.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

30/2024. (IV. 17.) ME határozat

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kirgiz Köztársaság közötti Megerősített Partnerségi és Együttműködési Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

31/2024. (IV. 17.) ME határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló Egyezmény módosításáról szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

32/2024. (IV. 17.) ME határozata

helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

 

 

2024. IV. 11.

Jogszabály:

80/2024. (IV. 11.) Korm. rendelet

egyes mezőgazdasági termékek Magyarországra történő behozatalával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2024/44. (IV. 11.)

Hatályos:

2024. 04. 16.

 

Jogszabály:

81/2024. (IV. 11.) Korm. rendelet

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/44. (IV. 11.)

Hatályos:

2024. 04. 27.

 

Jogszabály:

82/2024. (IV. 11.) Korm. rendelet

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/44. (IV. 11.)

Hatályos:

2024. 04. 12.

 

Jogszabály:

3/2024. (IV. 11.) MEKH rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/44. (IV. 11.)

Hatályos:

2024. 04. 14.

 

Jogszabály:

19/2024. (IV. 11.) BM rendelet

egyes, képzéssel összefüggő feladatok ellátása tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2024/44. (IV. 11.)

Hatályos:

2024. 04. 26.

 

Jogszabály:

6/2024. (IV. 11.) EM rendelet

a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/44. (IV. 11.)

Hatályos:

2024. 04. 14.

 

Jogszabály:

4/2024. (IV. 11.) KTM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

MK 2024/44. (IV. 11.)

Hatályos:

2024. 04. 12.

 

Jogszabály:

8/2024. (IV. 11.) OGY határozat

dr. Molnár Zsolt országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2024/44. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

80/2024. (IV. 11.) KE határozat

államtitkár megbízatása megszűnése időpontjának megállapításáról és államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2024/44. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

1096/2024. (IV. 11.) Korm. határozat

a 2024 második és harmadik negyedévében a távhőkassza pozitív egyenlegének megőrzéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2024/44. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

1097/2024. (IV. 11.) Korm. határozat

a Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv egyes pályázati felhívásainak meghirdetésére irányuló intézkedésről

Megjelent:

MK 2024/44. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

1098/2024. (IV. 11.) Korm. határozat

a Közös Agrárpolitika pénzügyi alapjaiból és a nemzeti költségvetésből nyújtott állat- és területalapú, valamint beruházási típusú támogatások kifizetéséhez kapcsolódó eljárások gyorsításáról

Megjelent:

MK 2024/44. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

1099/2024. (IV. 11.) Korm. határozat

az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók támogatásáról

Megjelent:

MK 2024/44. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

1100/2024. (IV. 11.) Korm. határozat

a vízügyi igazgatási szervek egyes vízgazdálkodási feladatainak forrásbiztosításáról

Megjelent:

MK 2024/44. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

1101/2024. (IV. 11.) Korm. határozat

a gázolaj jövedéki adójának visszaigénylésével kapcsolatos egyes intézkedésről

Megjelent:

MK 2024/44. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

1102/2024. (IV. 11.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Rezsivédelmi Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2024/44. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

1103/2024. (IV. 11.) Korm. határozat

az egyes turisztikai fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1099/2020. (III. 12.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2024/44. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

1104/2024. (IV. 11.) Korm. határozat

a BTTF Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2024. évi működésének támogatásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2024/44. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

1105/2024. (IV. 11.) Korm. határozat

a Veszprémi Főegyházmegye veszprémi vár területén található műemlékegyüttesei felújításának és fejlesztésének folytatásához szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2024/44. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

1106/2024. (IV. 11.) Korm. határozat

a Contemporary Amperex Technology Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2024/44. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

1107/2024. (IV. 11.) Korm. határozat

egyes állami vagyonelemek ingyenes tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2024/44. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

1108/2024. (IV. 11.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 azonosító számú, "Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése" című projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2024/44. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

1109/2024. (IV. 11.) Korm. határozat

a Mária Út Európai Kulturális Útvonallá minősítésének és működésének a támogatásáról, valamint egy budapesti zarándokiroda elindításáról és támogatásáról

Megjelent:

MK 2024/44. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

27/2024. (IV. 11.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Bangladesi Népi Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2024/44. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

28/2024. (IV. 11.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2024/44. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

29/2024. (IV. 11.) ME határozat

a Nemzeti Információs Központ főigazgatójának felmentéséről és új főigazgató kinevezéséről

Megjelent:

MK 2024/44. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

4/2024. (IV. 11.) MK utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2022. (VI. 11.) MK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/19. (IV. 11.)

Hatályos:

2024. 04. 12.

 

Jogszabály:

5/2024. (IV. 11.) ÉKM utasítás

a Kincstári VIP-kártya kiadásáról és használati rendjéről szóló 7/2023. (V. 19.) ÉKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/19. (IV. 11.)

Hatályos:

2024. 04. 12.

 

Jogszabály:

12/2024. (IV. 11.) HM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/19. (IV. 11.)

Hatályos:

2024. 04. 12.

 

Jogszabály:

12/2024. (IV. 11.) KTM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/19. (IV. 11.)

Hatályos:

2024. 04. 12.

 

Jogszabály:

7/2024. (IV. 11.) NGM utasítás

a Nemzetgazdasági Minisztérium kötelezettségvállalásának szabályozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/19. (IV. 11.)

Hatályos:

2024. 04. 12.

 

Jogszabály:

1/2024. (IV. 11.) Miniszterelnökség KÁT utasítás

a Miniszterelnökség Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/19. (IV. 11.)

Hatályos:

2024. 04. 12.

 

Jogszabály:

12/2024. (IV. 11.) BVOP utasítás

a fogvatartottak nyilvántartására és egyes ügyeinek intézésére vonatkozó eljárásról szóló 24/2021. (V. 6.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/19. (IV. 11.)

Hatályos:

2024. 04. 12.

 

Jogszabály:

13/2024. (IV. 11.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet biztonsági célú kockázatelemzési tevékenységének szabályairól szóló 23/2023. (III. 29.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/19. (IV. 11.)

Hatályos:

2024. 04. 19.

 

Jogszabály:

EM közlemény

az Energiaügyi Minisztérium elismerési hírei

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/19. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Tudományos Akadémia elnökének közleménye

igazgatási szünet elrendeléséről a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságán

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/19. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/19. (IV. 11.)

 

 

2024. IV. 9.

Jogszabály:

4/2024. (IV. 9.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a 2024. évi felhasználási szabályok megállapítására irányuló módosításáról

Megjelent:

MK 2024/43. (IV. 9.)

Hatályos:

2024. 04. 10.

 

Jogszabály:

15/2024. (IV. 9.) AM rendelet

az egységes kérelemmel igényelhető egyes agrártámogatások eljárási szabályairól

Megjelent:

MK 2024/43. (IV. 9.)

Hatályos:

2024. 04. 10.

 

Jogszabály:

16/2024. (IV. 9.) AM rendelet

a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből nyújtott támogatások igénybevétele során alkalmazandó feltételekről

Megjelent:

MK 2024/43. (IV. 9.)

Hatályos:

2024. 04. 10., 2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

17/2024. (IV. 9.) AM rendelet

a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből megvalósuló Agro-ökológiai Programhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2024/43. (IV. 9.)

Hatályos:

2024. 04. 10.

 

Jogszabály:

18/2024. (IV. 9.) AM rendelet

a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből finanszírozott fenntarthatóságot elősegítő alapszintű- jövedelemtámogatás, az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás, valamint a fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Megjelent:

MK 2024/43. (IV. 9.)

Hatályos:

2024. 04. 10.

 

Jogszabály:

19/2024. (IV. 9.) AM rendelet

a Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

Megjelent:

MK 2024/43. (IV. 9.)

Hatályos:

2024. 04. 10.

 

Jogszabály:

20/2024. (IV. 9.) AM rendelet

a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből finanszírozott egyes támogatások igénybevételéhez kapcsolódó aktív mezőgazdasági termelői minőség követelményeiről

Megjelent:

MK 2024/43. (IV. 9.)

Hatályos:

2024. 04. 10.

 

Jogszabály:

21/2024. (IV. 9.) AM rendelet

a Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv fiatal mezőgazdasági termelői támogatásáról

Megjelent:

MK 2024/43. (IV. 9.)

Hatályos:

2024. 04. 10.

 

Jogszabály:

22/2024. (IV. 9.) AM rendelet

a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről

Megjelent:

MK 2024/43. (IV. 9.)

Hatályos:

2024. 04. 10., 2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

23/2024. (IV. 9.) AM rendelet

a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből finanszírozott intézkedésekkel összefüggő elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazott eljárásról

Megjelent:

MK 2024/43. (IV. 9.)

Hatályos:

2024. 04. 10.

 

Jogszabály:

24/2024. (IV. 9.) AM rendelet

a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások felhasználásának rendjéről szóló 54/2023. (IX. 13.) AM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/43. (IV. 9.)

Hatályos:

2024. 04. 10.

 

Jogszabály:

25/2024. (IV. 9.) AM rendelet

egyes közvetlen támogatásokhoz kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2024/43. (IV. 9.)

Hatályos:

2024. 04. 10.

 

Jogszabály:

3/2024. (IV. 9.) KTM rendelet

a közigazgatási és területfejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről

Megjelent:

MK 2024/43. (IV. 9.)

Hatályos:

2024. 04. 10.

 

Jogszabály:

13/2024. (IV. 9.) NGM rendelet

a TritonLife Dialízis Center Kft. és a TritonLife Eszközkezelő Kft. tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/43. (IV. 9.)

Hatályos:

2024. 04. 10.

 

2024. IV. 8.

Jogszabály:

79/2024. (IV. 8.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/42. (IV. 8.)

Hatályos:

2024. 04. 09.

 

Jogszabály:

1/2024. (IV. 8.) OAH rendelet

a jogszabály alapján feljogosított független ellenőrző szervezet nyilvántartásáról, valamint az akkreditálás során érvényesítendő követelményekről

Megjelent:

MK 2024/42. (IV. 8.)

Hatályos:

2024. 05. 09.

 

Jogszabály:

2/2024. (IV. 8.) OAH rendelet

a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 1/2022. (IV. 29.) OAH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/42. (IV. 8.)

Hatályos:

2024. 05. 09.

 

Jogszabály:

3/2024. (IV. 8.) OAH rendelet

az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 11/2022. (XII. 29.) OAH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/42. (IV. 8.)

Hatályos:

2024. 05. 09.

 

Jogszabály:

14/2024. (IV. 8.) AM rendelet

az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/42. (IV. 8.)

Hatályos:

2024. 04. 16.

 

Jogszabály:

11/2024. (IV. 8.) NGM rendelet

a 2025. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

Megjelent:

MK 2024/42. (IV. 8.)

Hatályos:

2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

12/2024. (IV. 8.) NGM rendelet

az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a MAHART - PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/42. (IV. 8.)

Hatályos:

2024. 04. 30.

 

Jogszabály:

75/2024. (IV. 8.) KE határozat

bírák kinevezéséről

Megjelent:

MK 2024/42. (IV. 8.)

 

 

Jogszabály:

76/2024. (IV. 8.) KE határozat

bírák felmentéséről

Megjelent:

MK 2024/42. (IV. 8.)

 

 

Jogszabály:

77/2024. (IV. 8.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2024/42. (IV. 8.)

 

 

Jogszabály:

78/2024. (IV. 8.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2024/42. (IV. 8.)

 

 

Jogszabály:

79/2024. (IV. 8.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2024/42. (IV. 8.)

 

 

Jogszabály:

1094/2024. (IV. 8.) Korm. határozat

az Európai Békekeret Magyarországot érintő feladatainak ellátásáról szóló 1714/2021. (X. 12.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2024/42. (IV. 8.)

 

 

Jogszabály:

1095/2024. (IV. 8.) Korm. határozat

a 2014-2020 programozási időszak zárásával összefüggésben az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program egyes projektjeinek befejezéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2024/42. (IV. 8.)

Hatályos:

2024. 04. 09.

 

Jogszabály:

26/2024. (IV. 8.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2024/42. (IV. 8.)

 

 

2024. IV. 4.

Jogszabály:

13/2024. (IV. 4.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a szőlő- és borágazatban hasznosított gépek, technológiai berendezések és informatikai eszközök beszerzéséhez 2024-től igényelhető támogatásról

Megjelent:

MK 2024/41. (IV. 4.)

Hatályos:

2024. 04. 07.

 

Jogszabály:

18/2024. (IV. 4.) BM rendelet

a pedagógusok teljesítményértékeléséről

Megjelent:

MK 2024/41. (IV. 4.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

1092/2024. (IV. 4.) Korm. határozat

a 2026. évi, illetve a 2027. évi UEFA Bajnokok Ligája Döntő megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2024/41. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

1093/2024. (IV. 4.) Korm. határozat

a szomszédos országokban felmerülő humanitárius katasztrófa kezelésének támogatásáról szóló 1119/2022. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2024/41. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2024/41. számában

Megjelent:

MK 2024/41. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

1/2024. (IV. 4.) KE utasítás

a Sándor-palota Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/18. (IV. 4.)

Hatályos:

2024. 04. 05.

 

Jogszabály:

2/2024. (IV. 4.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2022. (X. 25.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/18. (IV. 4.)

Hatályos:

2024. 04. 05.

 

Jogszabály:

4/2024. (IV. 4.) AM utasítás

az Agrárminisztérium nemzetközi együttműködési rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/18. (IV. 4.)

Hatályos:

2024. 04. 05.

 

Jogszabály:

7/2024. (IV. 4.) BM utasítás

a Belügyminisztérium központi épületébe történő be- és kilépés, a benntartózkodás, a csomag- és áruszállítás, a küldemények átvételének és a gépjárművek parkolásának rendjéről szóló 16/2014. (X. 10.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/18. (IV. 4.)

Hatályos:

2024. 04. 05.

 

Jogszabály:

2/2024. (IV. 4.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium házirendjéről szóló 11/2021. (XII. 16.) IM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/18. (IV. 4.)

Hatályos:

2024. 04. 05.

 

Jogszabály:

3/2024. (IV. 4.) ÁSZ utasítás

az Állami Számvevőszék Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/18. (IV. 4.)

Hatályos:

2024. 04. 05.

 

Jogszabály:

11/2024. (IV. 4.) BVOP utasítás

egyes BVOP utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/18. (IV. 4.)

Hatályos:

2024. 04. 12.

 

Jogszabály:

1/2024. (IV. 4.) OKFŐ utasítás

az állami fenntartású egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy illetményén felüli díjairól és vezetői juttatásairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/18. (IV. 4.)

Hatályos:

2024. 04. 05.

 

Jogszabály:

12/2024. (IV. 4.) ORFK utasítás

az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2015. (IX. 10.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/18. (IV. 4.)

Hatályos:

2024. 04. 05.

 

Jogszabály:

8/2024. (IV. 4.) KKM közlemény

a Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2023. évi XXXV. törvény 2. §-a, 3. §-a, 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/18. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

9/2024. (IV. 4.) KKM közlemény

a Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Megállapodás Végrehajtási Megállapodásának kihirdetéséről szóló 2023. évi XXXVI. törvény 2. §-a, 3. §-a, 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/18. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

10/2024. (IV. 4.) KKM közlemény

a Közép-Európai Csereprogram (CEEPUS IV.) multilaterális oktatási megállapodás kihirdetéséről szóló 542/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a és 6. §-a, 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/18. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

MVM közlemény

a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram külföldi programszakaszára eső ösztöndíj összegéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/18. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó vallási közösségek részére történő technikai szám kiadásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/18. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

ELTE Origó Nyelvi Centrum Kft. közleménye

az 1/2024. ügyiratszámú nyelvvizsga-bizonyítványok megsemmisítéséről rendelkező határozatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/18. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/18. (IV. 4.)

 

 

2024. IV. 3.

Jogszabály:

74/2024. (IV. 3.) Korm. rendelet

a Deák Ferenc Ösztöndíjról

Megjelent:

MK 2024/40. (IV. 3.)

Hatályos:

2024. 04. 04.

 

Jogszabály:

75/2024. (IV. 3.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományát érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 672/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/40. (IV. 3.)

Hatályos:

2024. 04. 04.

 

Jogszabály:

76/2024. (IV. 3.) Korm. rendelet

az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet és a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/40. (IV. 3.)

Hatályos:

2024. 04. 04.

 

Jogszabály:

77/2024. (IV. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/40. (IV. 3.)

Hatályos:

2024. 04. 04.

 

Jogszabály:

78/2024. (IV. 3.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására vonatkozó különleges szabályokról szóló 320/2022. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/40. (IV. 3.)

Hatályos:

2024. 04. 04.

 

Jogszabály:

5/2024. (IV. 3.) EM rendelet

a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/40. (IV. 3.)

Hatályos:

2024. 04. 04.

 

Jogszabály:

10/2024. (IV. 3.) NGM rendelet

a Beruházásfejlesztési Magántőkealap alapkezelési feladatait kizárólagos joggal ellátó szervezet kijelöléséről szóló 19/2022. (XII. 23.) GFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/40. (IV. 3.)

Hatályos:

2024. 04. 04.

 

Jogszabály:

6/2024. (IV. 3.) AB határozat

a Fővárosi Törvényszék 105.K.701.377/2022/2. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról

Megjelent:

MK 2024/40. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

7/2024. (IV. 3.) AB határozat

Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 14/2005. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 48. § (2a) bekezdése, valamint Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzat Képviselő-testületének az Észak-Hegyvidék kiemelt jelentőségű területek Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 26/2020. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 72. § (6) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2024/40. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

67/2024. (IV. 3.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2024/40. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

68/2024. (IV. 3.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2024/40. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

69/2024. (IV. 3.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2024/40. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

70/2024. (IV. 3.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2024/40. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

71/2024. (IV. 3.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2024/40. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

72/2024. (IV. 3.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2024/40. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

73/2024. (IV. 3.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2024/40. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

74/2024. (IV. 3.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2024/40. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

1083/2024. (IV. 3.) Korm. határozat

a 2024. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1580/2023. (XII. 19.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2024/40. (IV. 3.)

Hatályos:

2024. 04. 04.

 

Jogszabály:

1084/2024. (IV. 3.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Program keretében adható támogatások nyújtására vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1260/2023. (VI. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2024/40. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

1085/2024. (IV. 3.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2024/40. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

1086/2024. (IV. 3.) Korm. határozat

a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhelyen felmerülő sürgős állagvédelmi, karbantartási feladatok ellátásáról

Megjelent:

MK 2024/40. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

1087/2024. (IV. 3.) Korm. határozat

a Nemzeti Örökség Intézete vagyonkezelésében lévő temetők rekonstrukciójáról szóló 1335/2020. (VI. 22.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2024/40. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

1088/2024. (IV. 3.) Korm. határozat

a központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása jogcímen rendelkezésre álló eredeti előirányzat átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2024/40. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

1089/2024. (IV. 3.) Korm. határozat

egyes ingatlanok és ingatlan tulajdoni hányadok sportingatlanná minősítéséről, valamint az egyes ingatlanok és ingatlan tulajdoni hányadok sportcélú ingatlanná, valamint sportingatlanná minősítéséről szóló 1518/2023. (XI. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2024/40. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

1090/2024. (IV. 3.) Korm. határozat

a Nyíregyházi Ipari Park bővítésének és fejlesztésének támogatásáról szóló kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2024/40. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

1091/2024. (IV. 3.) Korm. határozat

a közlekedési szabályrendszer átfogó felülvizsgálatával, valamint az új KRESZ-szel összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2024/40. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

25/2024. (IV. 3.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról

Megjelent:

MK 2024/40. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

1/2024. (IV. 3.) PM határozat

a hazai gazdasági szereplők versenyképességének erősítésével és a közigazgatás hatékonyságának növelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2023. évi CIX. törvény 46. §-a és 54. § (2) bekezdése hatálybalépéséről

Megjelent:

MK 2024/40. (IV. 3.)

 

 

2024. III. 28.

Jogszabály:

64/2024. (III. 28.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/38. (III. 28.)

Hatályos:

2024. 03. 31.

 

Jogszabály:

65/2024. (III. 28.) Korm. rendelet

a különleges földgázkészlet létrehozásáról szóló 260/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet és a veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról szóló 289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/38. (III. 28.)

Hatályos:

2024. 04. 01.

 

Jogszabály:

66/2024. (III. 28.) Korm. rendelet

a 2021-2027 programozási időszakban megvalósuló határon átnyúló Interreg programok végrehajtásáról szóló 241/2023 (VI. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/38. (III. 28.)

Hatályos:

2024. 04. 05.

 

Jogszabály:

67/2024. (III. 28.) Korm. rendelet

a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján nyújtható egyes támogatások kötelezettségvállalási szabályainak veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 260/2023. (VI. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2024/38. (III. 28.)

Hatályos:

2024. 03. 29.

 

Jogszabály:

68/2024. (III. 28.) Korm. rendelet

a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból az ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulásoknak nyújtott támogatások szabályairól szóló 214/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/38. (III. 28.)

Hatályos:

2024. 03. 29.

 

Jogszabály:

69/2024. (III. 28.) Korm. rendelet

a honvédelmi és katonai, továbbá katonai nemzetbiztonsági célú és rendeltetésű építményeket érintő állami építési beruházásokra, valamint az állam 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság által megvalósított védelmi ipari beruházásokra vonatkozó eltérő rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2024/38. (III. 28.)

Hatályos:

2024. 03. 29.

 

Jogszabály:

70/2024. (III. 28.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/38. (III. 28.)

Hatályos:

2024. 03. 29.

 

Jogszabály:

71/2024. (III. 28.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/38. (III. 28.)

Hatályos:

2024. 03. 29.

 

Jogszabály:

72/2024. (III. 28.) Korm. rendelet

az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű elsődlegesen földgáztüzelésű erőművek olajkészlet-képzési kötelezettségének felülvizsgálatáról

Megjelent:

MK 2024/38. (III. 28.)

Hatályos:

2024. 04. 05.

 

Jogszabály:

73/2024. (III. 28.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében fizetendő kiegészítő bányajáradékról szóló 404/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/38. (III. 28.)

Hatályos:

2024. 03. 29.

 

Jogszabály:

3/2024. (III. 28.) TNM rendelet

a nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2019. (III. 19.) TNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/38. (III. 28.)

Hatályos:

2024. 03. 29.

 

Jogszabály:

12/2024. (III. 28.) AM rendelet

a szőlő- és bortermelés részletes szabályairól szóló 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/38. (III. 28.)

Hatályos:

2024. 03. 31.

 

Jogszabály:

3/2024. (III. 28.) EM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/38. (III. 28.)

Hatályos:

2024. 04. 01.

 

Jogszabály:

4/2024. (III. 28.) EM rendelet

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységre vonatkozó díjképzés átláthatóságának biztosítása érdekében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság által közérdekből közzéteendő adatok köréről és a közzététel módjáról szóló 13/2023. (VI. 30.) EM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/38. (III. 28.)

Hatályos:

2024. 04. 05.

 

Jogszabály:

7/2024. (III. 28.) ÉKM rendelet

a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2024/38. (III. 28.)

Hatályos:

2024. 04. 01.

 

Jogszabály:

8/2024. (III. 28.) ÉKM rendelet

az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/38. (III. 28.)

Hatályos:

2024. 04. 01.

 

Jogszabály:

65/2024. (III. 28.) KE határozat

államtitkári kinevezés módosulásának megállapításáról és államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2024/38. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

66/2024. (III. 28.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésekről

Megjelent:

MK 2024/38. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1073/2024. (III. 28.) Korm. határozat

Magyarország 2024-2030 közötti időszakra vonatkozó ipar és technológiai cselekvési tervéről

Megjelent:

MK 2024/38. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1074/2024. (III. 28.) Korm. határozat

Magyarország 2024-2030 közötti időszakra vonatkozó iparstratégiájáról

Megjelent:

MK 2024/38. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1075/2024. (III. 28.) Korm. határozat

a büntetés-végrehajtási férőhelyek bővítésével összefüggő további források biztosításáról

Megjelent:

MK 2024/38. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1076/2024. (III. 28.) Korm. határozat

a különleges földgázkészlet fenntartásához kapcsolódó pénzügyi intézkedésről

Megjelent:

MK 2024/38. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1077/2024. (III. 28.) Korm. határozat

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felzárkóztatási programjának támogatásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2024/38. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1078/2024. (III. 28.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2024/38. (III. 28.)

Hatályos:

2024. 03. 29.

 

Jogszabály:

1079/2024. (III. 28.) Korm. határozat

a Makovecz Imre Bástyája projekt keretében a piliscsabai Iosephinum területén megvalósítandó további beruházásokról szóló 1415/2021. (VI. 30.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2024/38. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1080/2024. (III. 28.) Korm. határozat

a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány egyes, a zöld mobilitáshoz és járműipari innovációkhoz kapcsolódó, társadalmi tudatosságot és szemléletformálást szolgáló közfeladatainak és közérdekű céljainak megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2024/38. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1081/2024. (III. 28.) Korm. határozat

a Yettel Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a CETIN Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Kormány által kiadandó közös nyilatkozatról

Megjelent:

MK 2024/38. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1082/2024. (III. 28.) Korm. határozat

a közbeszerzésekben a verseny szintjének növelését célzó intézkedésekről (2023-2026) szóló cselekvési terv felülvizsgálatáról

Megjelent:

MK 2024/38. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

21/2024. (III. 28.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2024/38. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

22/2024. (III. 28.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2024/38. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

23/2024. (III. 28.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2024/38. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

24/2024. (III. 28.) ME határozat

az Országos Statisztikai Tanács tagjának megbízatása megszűnésének megállapításáról, tagjának felmentéséről és új tag megbízásáról

Megjelent:

MK 2024/38. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1/2024. (III. 28.) MEKH utasítás

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/17. (III. 28.)

Hatályos:

2024. 04. 01.

 

Jogszabály:

3/2024. (III. 28.) AM utasítás

a KAP Stratégiai Tervből nyújtott mezőgazdasági, erdészeti és agrár-vidékfejlesztési állami támogatás igénybevételére vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 6/2023. (XII. 7.) AM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/17. (III. 28.)

Hatályos:

2024. 03. 29.

 

Jogszabály:

9/2024. (III. 28.) HM utasítás

a kiképzési-oktatási és regeneráló központok működési rendjéről, valamint a rekreációra és a regenerálódásra vonatkozó részletes szabályokról szóló 48/2013. (VIII. 23.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/17. (III. 28.)

Hatályos:

2024. 03. 29.

 

Jogszabály:

10/2024. (III. 28.) HM utasítás

a repülőgép-üzemanyagot beszerző, tároló, felhasználó és elszámoló honvédelmi szervezetek jövedéki adóraktári tevékenységével kapcsolatos feladatairól, valamint a hajtóanyagok jövedéki adó elszámolásával összefüggő egyéb feladatokról szóló 22/2019. (III. 20.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/17. (III. 28.)

Hatályos:

2024. 03. 29.

 

Jogszabály:

11/2024. (III. 28.) HM utasítás

a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 43/2022. (XI. 18.) HM utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/17. (III. 28.)

Hatályos:

2024. 03. 29.

 

Jogszabály:

2/2024. (III. 28.) KKM utasítás

az Európai Unió brexit miatti kiigazításokra képzett Brexit Alkalmazkodási Tartalékból a magyar vállalkozások részére nyújtott támogatások igénylésének és a források felhasználásának részletes szabályairól szóló 733/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti irányító hatósági feladatok ellátásának minisztériumon belüli rendjének meghatározásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/17. (III. 28.)

Hatályos:

2024. 03. 29.

 

Jogszabály:

3/2024. (III. 28.) KKM utasítás

a vendégoktatói ösztöndíjprogram és a támogatás keretében finanszírozott vendégoktatói program működési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/17. (III. 28.)

Hatályos:

2024. 03. 29.

 

Jogszabály:

4/2024. (III. 28.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2022. (IX. 6.) KKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/17. (III. 28.)

Hatályos:

2024. 03. 29.

 

Jogszabály:

6/2024. (III. 28.) NGM utasítás

a Nemzetgazdasági Minisztérium épületeibe történő személyi beléptetés, benntartózkodás, csomag-, anyag- és áruszállítás, valamint a parkolás rendjéről szóló 4/2024. (II. 29.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/17. (III. 28.)

Hatályos:

2024. 03. 29.

 

Jogszabály:

10/2024. (III. 28.) BVOP utasítás

az Európai Parlament tagjainak, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi választása kapcsán a büntetés-végrehajtási szervezetre háruló feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/17. (III. 28.)

Hatályos:

2024. 03. 29.

 

Jogszabály:

3/2024. (III. 28.) NVI utasítás

a szavazási levélcsomag személyes átvételére rendelkezésre álló időszak megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/17. (III. 28.)

Hatályos:

2024. 03. 29.

 

Jogszabály:

MNB közlemény

a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/17. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség közleménye

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/17. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

EM közlemény

Energiaügyi Minisztérium elismerési hírei

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/17. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

NGM közlemény

az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítási szerződés megkötéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/17. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdés hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/17. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

IH közlemény

igazgatási szünet elrendeléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/17. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/17. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

NMHH hirdetmény

hatósági igazolványok érvénytelenségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/17. (III. 28.)

 

 

2024. III. 26.

Jogszabály:

10/2024. (III. 26.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Megjelent:

MK 2024/37. (III. 26.)

Hatályos:

2024. 03. 27.

 

2024. III. 25.

Jogszabály:

10/2024. (III. 25.) AM rendelet

a méhészeti ágazatban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások 2024-2027. évi igénybevételének szabályairól

Megjelent:

MK 2024/36. (III. 25.)

Hatályos:

2024. 03. 26.

 

Jogszabály:

11/2024. (III. 25.) AM rendelet

egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2024/36. (III. 25.)

Hatályos:

2024. 03. 26.

 

Jogszabály:

58/2024. (III. 25.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2024/36. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

59/2024. (III. 25.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2024/36. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

60/2024. (III. 25.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rang adományozásáról és külképviselet-vezetői megbízásról

Megjelent:

MK 2024/36. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

61/2024. (III. 25.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2024/36. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

62/2024. (III. 25.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri rang adományozásáról

Megjelent:

MK 2024/36. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

63/2024. (III. 25.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rang adományozásáról

Megjelent:

MK 2024/36. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

64/2024. (III. 25.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rang adományozásáról

Megjelent:

MK 2024/36. (III. 25.)

 

 

2024. III. 21.

Jogszabály:

61/2024. (III. 21.) Korm. rendelet

a mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről szóló 115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/35. (III. 21.)

Hatályos:

2024. 03. 24.

 

Jogszabály:

62/2024. (III. 21.) Korm. rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a személyügyi központról és a Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási Keretrendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 716/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/35. (III. 21.)

Hatályos:

2024. 03. 22.

 

Jogszabály:

63/2024. (III. 21.) Korm. rendelet

a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet és egy honvédelemi tárgyú Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/35. (III. 21.)

Hatályos:

2024. 03. 22.

 

Jogszabály:

4/2024. (III. 21.) NMHH rendelet

a peren kívüli vitarendezési testületekre vonatkozó részletes szabályokról

Megjelent:

MK 2024/35. (III. 21.)

Hatályos:

2024. 03. 22., 2024. 04. 21.

 

Jogszabály:

3/2024. (III. 21.) MvM rendelet

a Miniszterelnökséget érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörök meghatározásáról

Megjelent:

MK 2024/35. (III. 21.)

Hatályos:

2024. 04. 05.

 

Jogszabály:

9/2024. (III. 21.) NGM rendelet

az MDDÜ Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése és egy gazdasági társaság névváltozásának átvezetése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/35. (III. 21.)

Hatályos:

2024. 04. 01.

 

Jogszabály:

49/2024. (III. 21.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2024/35. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

50/2024. (III. 21.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2024/35. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

51/2024. (III. 21.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2024/35. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

52/2024. (III. 21.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2024/35. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

53/2024. (III. 21.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2024/35. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

54/2024. (III. 21.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2024/35. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

55/2024. (III. 21.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2024/35. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

56/2024. (III. 21.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2024/35. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

57/2024. (III. 21.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2024/35. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

1063/2024. (III. 21.) Korm. határozat

a Törökországot és Szíriát sújtó földrengésben megsérült egyes épületek felújításának és további humanitárius segítségnyújtás Hungary Helps Program keretében történő támogatásáról szóló 1129/2023. (IV. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2024/35. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

1064/2024. (III. 21.) Korm. határozat

a szociális szolgáltatások keretében egyes állami szakrendszerek továbbfejlesztéséről

Megjelent:

MK 2024/35. (III. 21.)

Hatályos:

2024. 03. 22.

 

Jogszabály:

1065/2024. (III. 21.) Korm. határozat

a 2026. évi World Athletics Ultimate Championships megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2024/35. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

1066/2024. (III. 21.) Korm. határozat

a mezőgazdasági termelők mezőgazdasági vízszolgáltatással kapcsolatos 2024. évi terheinek csökkentéséről és a mezőgazdasági vízszolgáltatók vízszolgáltatási díja fennmaradó részének központi költségvetésből történő biztosításáról

Megjelent:

MK 2024/35. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

1067/2024. (III. 21.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Rezsivédelmi Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2024/35. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

1068/2024. (III. 21.) Korm. határozat

az Országos Építésügyi Nyilvántartás üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúra üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2024/35. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

1069/2024. (III. 21.) Korm. határozat

az egyes kiemelt vidéki sportszervezetek 2021-2026. évre vonatkozó sportfejlesztési feladataival összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1410/2021. (VI. 30.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2024/35. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

1070/2024. (III. 21.) Korm. határozat

a Székesfehérvár megyei jogú város területén megvalósuló közúti beruházással kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2024/35. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

1071/2024. (III. 21.) Korm. határozat

a zalaegerszegi közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése elnevezésű projekt keretében szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2024/35. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

1072/2024. (III. 21.) Korm. határozat

az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való kormányzati részvétel összehangolásáról és az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottságról szóló 1505/2022. (X. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2024/35. (III. 21.)

Hatályos:

2024. 03. 22.

 

Jogszabály:

19/2024. (III. 21.) ME határozat

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között az Ipoly határfolyón Ipolytölgyes (Malé Kosihy) és Perőcsény (Ipe¾ský Sokolec) térségében lévő meder-duzzasztók és szivattyútelepek létesítményei fenntartásáról, üzemeltetéséről és fejlesztéséről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2024/35. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

20/2024. (III. 21.) ME határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz monitoring bizottsága elnökének felmentéséről és a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2024/35. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

3/2024. (III. 21.) MK utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2022. (VI. 11.) MK utasítás, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2022. (VI. 11.) MK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/16. (III. 21.)

Hatályos:

2024. 03. 22.

 

Jogszabály:

7/2024. (III. 21.) HM utasítás

az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/16. (III. 21.)

Hatályos:

2024. 03. 22.

 

Jogszabály:

8/2024. (III. 21.) HM utasítás

a béketámogató műveletekben részt vevő állomány külszolgálati ellátmánya megállapításának alapjául szolgáló részletes kategóriába sorolásáról szóló 19/2018. (VI. 27.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/16. (III. 21.)

Hatályos:

2024. 03. 22.

 

Jogszabály:

5/2024. (III. 21.) NGM utasítás

a Kincstári VIP-kártya kiadásáról és használati rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/16. (III. 21.)

Hatályos:

2024. 03. 22.

 

Jogszabály:

2/2024. (III. 21.) ÁSZ utasítás

az Állami Számvevőszék Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/16. (III. 21.)

Hatályos:

2024. 03. 22.

 

Jogszabály:

11/2024. (III. 21.) ORFK utasítás

a kapcsolattartási szolgálati helyek működéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/16. (III. 21.)

Hatályos:

2024. 03. 29.

 

Jogszabály:

NGM közlemény

a Kőrösi Csoma Sándor díjak adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/16. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/16. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/16. (III. 21.)

 

 

2024. III. 19.

Jogszabály:

6/2024. (III. 19.) OGY határozat

a harmadik országok nevében végzett érdekképviselet átláthatóságára vonatkozó harmonizált belső piaci követelmények megállapításáról és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról

Megjelent:

MK 2024/34. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

7/2024. (III. 19.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2024/34. (III. 19.)

Hatályos:

2024. 03. 19.

 

Jogszabály:

46/2024. (III. 19.) KE határozat

Kossuth- és Széchenyi-díj adományozásáról

Megjelent:

MK 2024/34. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

47/2024. (III. 19.) KE határozat

állami kitüntetések adományozásáról

Megjelent:

MK 2024/34. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

48/2024. (III. 19.) KE határozat

csapatzászló adományozásáról

Megjelent:

MK 2024/34. (III. 19.)

 

 

2024. III. 14.

Jogszabály:

37/2024. (III. 14.) KE határozat

bírák kinevezéséről

Megjelent:

MK 2024/33. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

38/2024. (III. 14.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésekről

Megjelent:

MK 2024/33. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

39/2024. (III. 14.) KE határozat

vezérőrnagy szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2024/33. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

40/2024. (III. 14.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2024/33. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

41/2024. (III. 14.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2024/33. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

42/2024. (III. 14.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2024/33. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

43/2024. (III. 14.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2024/33. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

44/2024. (III. 14.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2024/33. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

45/2024. (III. 14.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2024/33. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

1061/2024. (III. 14.) Korm. határozat

a Magyarország Kiváló Művésze, a Magyarország Érdemes Művésze és a Magyarország Babérkoszorúja díjak 2024. évi adományozásáról

Megjelent:

MK 2024/33. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

1062/2024. (III. 14.) Korm. határozat

a hazai kommunikációért és az országmárka kialakításáért felelős kormánybiztos kinevezésének visszavonásáról

Megjelent:

MK 2024/33. (III. 14.)

Hatályos:

2024. 03. 15.

 

Jogszabály:

6/2024. (III. 14.) BM utasítás

az Európai Unió Tanácsa 2024. második félévi magyar elnökségével összefüggő rendezvénybiztosítási és személyvédelmi feladatok rendőrség általi ellátásának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/15. (III. 14.)

Hatályos:

2024. 03. 15.

 

Jogszabály:

1/2024. (III. 14.) KIM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/15. (III. 14.)

Hatályos:

2024. 03. 15.

 

Jogszabály:

6/2024. (III. 14.) BVOP utasítás

a választható béren kívüli juttatások rendszeréről és a bankszámla-hozzájárulásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/15. (III. 14.)

Hatályos:

2024. 03. 15.

 

Jogszabály:

7/2024. (III. 14.) BVOP utasítás

egyes BVOP utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/15. (III. 14.)

Hatályos:

2024. 03. 22.

 

Jogszabály:

8/2024. (III. 14.) BVOP utasítás

egyes BVOP utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/15. (III. 14.)

Hatályos:

2024. 03. 22.

 

Jogszabály:

9/2024. (III. 14.) BVOP utasítás

a fogvatartotti letétek kezeléséről és egyes pénzügyi rendelkezések végrehajtásáról szóló 30/2023. (IV. 28.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/15. (III. 14.)

Hatályos:

2024. 03. 22.

 

Jogszabály:

8/2024. (III. 14.) ORFK utasítás

a 2024. évi választható béren kívüli juttatások szabályozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/15. (III. 14.)

Hatályos:

2024. 03. 15.

 

Jogszabály:

9/2024. (III. 14.) ORFK utasítás

a 2024. évi bankszámla-hozzájárulásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/15. (III. 14.)

Hatályos:

2024. 03. 15.

 

Jogszabály:

10/2024. (III. 14.) ORFK utasítás

az "Év Határvadásza" elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/15. (III. 14.)

Hatályos:

2024. 03. 15.

 

Jogszabály:

IM pályázati felhívás

a Budapesti Közjegyzői Kamara illetékességi területén található közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/15. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

IM pályázati felhívás

a Győri Közjegyzői Kamara illetékességi területén található közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/15. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

IM pályázati felhívás

a Miskolci Közjegyzői Kamara illetékességi területén található közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/15. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

IM pályázati felhívás

a Pécsi Közjegyzői Kamara illetékességi területén található közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/15. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

IM pályázati felhívás

a Szegedi Közjegyzői Kamara illetékességi területén található közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/15. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2024. április 1-je és április 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/15. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

SZTFH közlemény

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/15. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal közleménye

hivatalos bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/15. (III. 14.)

 

 

2024. III. 13.

Jogszabály:

57/2024. (III. 13.) Korm. rendelet

a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2024/32. (III. 13.)

Hatályos:

2024. 03. 14.

 

Jogszabály:

58/2024. (III. 13.) Korm. rendelet

a kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról

Megjelent:

MK 2024/32. (III. 13.)

Hatályos:

2024. 03. 14.

 

Jogszabály:

59/2024. (III. 13.) Korm. rendelet

a központi egészséginformatikai szolgáltatásokról szóló 29/2022. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/32. (III. 13.)

Hatályos:

2024. 03. 18.

 

Jogszabály:

60/2024. (III. 13.) Korm. rendelet

a filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről szóló 439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/32. (III. 13.)

Hatályos:

2024. 03. 14.

 

Jogszabály:

17/2024. (III. 13.) BM rendelet

a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/32. (III. 13.)

Hatályos:

2024. 05. 01.

 

Jogszabály:

34/2024. (III. 13.) KE határozat

a Szabályozott tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnöke jogviszonya megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2024/32. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

35/2024. (III. 13.) KE határozat

államtitkárok felmentéséről és államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2024/32. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

36/2024. (III. 13.) KE határozat

a bírósági ülnökök soron kívüli választása időpontjának kitűzéséről

Megjelent:

MK 2024/32. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1055/2024. (III. 13.) Korm. határozat

a Kormány ügyrendjéről szóló 1352/2022. (VII. 21.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2024/32. (III. 13.)

Hatályos:

2024. 03. 14.

 

Jogszabály:

1056/2024. (III. 13.) Korm. határozat

a Határellenőrzési Munkacsoportról szóló 1022/2015. (I. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2024/32. (III. 13.)

Hatályos:

2024. 03. 14.

 

Jogszabály:

1057/2024. (III. 13.) Korm. határozat

a Szeged megyei jogú város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1200/2023. (V. 17.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2024/32. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1058/2024. (III. 13.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 2001. június 20-án aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2024/32. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1059/2024. (III. 13.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Új-Zéland Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2024/32. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1060/2024. (III. 13.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között, a Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a közúti és vasúti határforgalomnak a határátkelőhelyeken történő ellenőrzéséről szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2024/32. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

16/2024. (III. 13.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú földgázellátási szolidaritási mechanizmusról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2024/32. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

17/2024. (III. 13.) ME határozat

a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának kinevezéséről

Megjelent:

MK 2024/32. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

18/2024. (III. 13.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2024/32. (III. 13.)

 

 

2024. III. 12.

Jogszabály:

5/2024. (III. 12.) IM rendelet

az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról

Megjelent:

MK 2024/30. (III. 12.)

Hatályos:

2024. 03. 13.

 

Jogszabály:

6/2024. (III. 12.) IM rendelet

az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

Megjelent:

MK 2024/30. (III. 12.)

Hatályos:

2024. 03. 13.

 

Jogszabály:

30/2024. (III. 12.) KE határozat

az Európai Parlament tagjai 2024. évi választása időpontjának, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásának kitűzéséről

Megjelent:

MK 2024/30. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

56/2024. (III. 12.) Korm. rendelet

a közszolgálati jogviszonyt érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról

Megjelent:

MK 2024/31. (III. 12.)

Hatályos:

2024. 03. 12. 23 órától.

 

Jogszabály:

2/2024. (III. 12.) MEKH rendelet

a villamos energia, földgáz és távhő iparágakra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről szóló 1/2023. (IV. 5.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/31. (III. 12.)

Hatályos:

2024. 03. 14.

 

Jogszabály:

2/2024. (III. 12.) MK rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál alkalmazandó egészségügyi szakdolgozói pótlékról szóló 14/2023. (VI. 30.) MK rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/31. (III. 12.)

Hatályos:

2024. 03. 13.

 

Jogszabály:

9/2024. (III. 12.) AM rendelet

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/31. (III. 12.)

Hatályos:

2024. 03. 13.

 

Jogszabály:

31/2024. (III. 12.) KE határozat

dandártábornok rendfokozatba történő kinevezésről

Megjelent:

MK 2024/31. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

32/2024. (III. 12.) KE határozat

altábornagy és vezérőrnagy rendfokozatba történő előléptetésről, valamint dandártábornok rendfokozatba történő kinevezésről

Megjelent:

MK 2024/31. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

33/2024. (III. 12.) KE határozat

dandártábornok rendfokozatba történő kinevezésekről

Megjelent:

MK 2024/31. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

8/2024. NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választását 2024. június 9. napjára - az Európai Parlament tagjainak, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek közös eljárásban tartott 2024. évi általános választásának napjára - tűzi ki.

Megjelent:

MK 2024/31. (III. 12.)

 

 

2024. III. 11.

Jogszabály:

8/2024. (III. 11.) MNB rendelet

a "Kincsem" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2024/29. (III. 11.)

Hatályos:

2024. 03. 12.

 

Jogszabály:

9/2024. (III. 11.) MNB rendelet

a "Kincsem" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2024/29. (III. 11.)

Hatályos:

2024. 03. 12.

 

Jogszabály:

8/2024. (III. 11.) AM rendelet

a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/29. (III. 11.)

Hatályos:

2024. 03. 19.

 

Jogszabály:

16/2024. (III. 11.) BM rendelet

a stratégiai gyógyszerlista kiadásáról

Megjelent:

MK 2024/29. (III. 11.)

Hatályos:

2024. 05. 10.

 

Jogszabály:

2/2024. (III. 11.) IM rendelet

az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított 2024. évi általános választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról

Megjelent:

MK 2024/29. (III. 11.)

Hatályos:

2024. 03. 12.

 

Jogszabály:

3/2024. (III. 11.) IM rendelet

az országgyűlési képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

Megjelent:

MK 2024/29. (III. 11.)

Hatályos:

2024. 03. 12.

 

Jogszabály:

4/2024. (III. 11.) IM rendelet

az igazságügyi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 7/2015. (IV. 10.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/29. (III. 11.)

Hatályos:

2024. 03. 12.

 

Jogszabály:

1053/2024. (III. 11.) Korm. határozat

kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2024/29. (III. 11.)

Hatályos:

2024. 03. 12.

 

Jogszabály:

1054/2024. (III. 11.) Korm. határozat

az Ukrajna 2023. évi támogatását célzó eszközhöz (makroszintű pénzügyi támogatás plusz) kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség teljesítéséről

Megjelent:

MK 2024/29. (III. 11.)

 

 

Jogszabály:

1/2024. (III. 11.) ME utasítás

a kiemelt társadalompolitikai ügyekben a miniszterelnök munkájának támogatásáért felelős miniszterelnöki biztos kinevezéséről és feladatairól szóló 3/2022. (VI. 9.) ME utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/14. (III. 11.)

Hatályos:

2024. 03. 12.

 

2024. III. 8.

Jogszabály:

2024. évi II. törvény

egyes közszolgálattal kapcsolatos törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2024/28. (III. 8.)

Hatályos:

2024. 03. 09.

 

Jogszabály:

2/2024. (III. 8.) TNM rendelet

a miniszterelnök általános helyettese által adományozható elismerésekről szóló 6/2018. (XII. 21.) TNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/28. (III. 8.)

Hatályos:

2024. 03. 09.

 

Jogszabály:

2/2024. (III. 8.) MvM rendelet

a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/28. (III. 8.)

Hatályos:

2024. 03. 09.

 

Jogszabály:

29/2024. (III. 8.) KE határozat

bíró felmentéséről

Megjelent:

MK 2024/28. (III. 8.)

 

 

2024. III. 7.

Jogszabály:

55/2024. (III. 7.) Korm. rendelet

a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/27. (III. 7.)

Hatályos:

2024. 03. 15., 2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

1049/2024. (III. 7.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2024/27. (III. 7.)

 

 

Jogszabály:

1050/2024. (III. 7.) Korm. határozat

a Nemzeti Emlékezetpedagógiai Program kiterjesztéséről

Megjelent:

MK 2024/27. (III. 7.)

 

 

Jogszabály:

1051/2024. (III. 7.) Korm. határozat

egyes települések mezei őrszolgálatának kiemelt működéséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2024/27. (III. 7.)

 

 

Jogszabály:

1052/2024. (III. 7.) Korm. határozat

a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi terve keretében megvalósuló, "A XXI. századi egészségügy feltételeinek kialakítása" című intézkedéshez kapcsolódó, integrált betegúttal érintett vármegyei kórházi rendszer kialakítására irányuló tervezési Jelentés elfogadásáról

Megjelent:

MK 2024/27. (III. 7.)

 

 

Jogszabály:

4/2024. (III. 7.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2022. (VI. 28.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/13. (III. 7.)

Hatályos:

2024. 03. 08.

 

Jogszabály:

5/2024. (III. 7.) BM utasítás

a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2023. (VIII. 9.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/13. (III. 7.)

Hatályos:

2024. 03. 08.

 

Jogszabály:

2/2024. (III. 7.) EM utasítás

az Energiaügyi Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának rendjéről szóló 14/2023. (V. 31.) EM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/13. (III. 7.)

Hatályos:

2024. 03. 08.

 

Jogszabály:

4/2024. (III. 7.) ÉKM utasítás

az Építési és Közlekedési Minisztérium Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról szóló 4/2023. (IV. 6.) ÉKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/13. (III. 7.)

Hatályos:

2024. 03. 08.

 

Jogszabály:

11/2024. (III. 7.) KTM utasítás

a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/13. (III. 7.)

Hatályos:

2024. 03. 15.

 

Jogszabály:

2/2024. (III. 7.) KTM KÁT utasítás

a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/13. (III. 7.)

Hatályos:

2024. 03. 08.

 

Jogszabály:

4/2024. (III. 7.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet Csapatszolgálati Szabályzatáról, valamint a rendkívüli események felszámolási terveinek elkészítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/13. (III. 7.)

Hatályos:

2024. 03. 15.

 

Jogszabály:

5/2024. (III. 7.) BVOP utasítás

a fogvatartottak szállításának végrehajtásáról szóló 3/2021. (I. 7.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/13. (III. 7.)

Hatályos:

2024. 03. 08.

 

Jogszabály:

7/2024. (III. 7.) LÜ utasítás

az ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseiről és juttatásairól szóló 17/2016. (XII. 23.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/13. (III. 7.)

Hatályos:

2024. 03. 15.

 

Jogszabály:

7/2024. (III. 7.) ORFK utasítás

a kötelezettségvállalás, a pénzügyi és jogi ellenjegyzés, az utalványozás, az érvényesítés és a teljesítés igazolás rendjének meghatározásáról szóló 47/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/13. (III. 7.)

Hatályos:

2024. 03. 08.

 

Jogszabály:

7/2024. (III. 7.) KKM közlemény

a Svéd Királyságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv, valamint a 2024. évi I. törvény 2.᧠a, 3.᧠a, valamint 1. és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/13. (III. 7.)

 

 

Jogszabály:

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/13. (III. 7.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság határozata

a Gépipari Ágazati Párbeszéd Bizottság létrehozására irányuló kérelemről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/13. (III. 7.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság határozata

az Információtechnológia, Kommunikáció Párbeszéd Bizottság létrehozására irányuló kérelemről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/13. (III. 7.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság határozata

a Vasútszállítási Alágazati Párbeszéd Bizottság létrehozására irányuló kérelemről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/13. (III. 7.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Művészeti Akadémia Titkársága közleménye

igazgatási szünet elrendeléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/13. (III. 7.)

 

 

Jogszabály:

MEMO-Megoldás Mozgalom beszámolója

az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/13. (III. 7.)

 

 

2024. III. 6.

Jogszabály:

54/2024. (III. 6.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2024/26. (III. 6.)

Hatályos:

2024. 03. 07.

 

Jogszabály:

1044/2024. (III. 6.) Korm. határozat

a Stratégiai Tanácsadó Testületről

Megjelent:

MK 2024/26. (III. 6.)

Hatályos:

2024. 03. 07.

 

Jogszabály:

1045/2024. (III. 6.) Korm. határozat

a 2024-ben az államtudományi és közigazgatási, rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, valamint nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámkeretről

Megjelent:

MK 2024/26. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

1046/2024. (III. 6.) Korm. határozat

a Magyar Építészeti Múzeum elhelyezése érdekében szükséges fejezetek közötti átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2024/26. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

1047/2024. (III. 6.) Korm. határozat

a geszti Tisza-kastély fejlesztése érdekében szükséges fejezetek közötti átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2024/26. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

1048/2024. (III. 6.) Korm. határozat

a Győri Menház felújításáról

Megjelent:

MK 2024/26. (III. 6.)

 

 

2024. III. 5.

Jogszabály:

2024. évi I. törvény

a Svéd Királyságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2024/25. (III. 5.)

Hatályos:

2024. 03. 06. - kivétellel.

 

Jogszabály:

15/2024. (III. 5.) BM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/25. (III. 5.)

Hatályos:

2024. 04. 01.

 

Jogszabály:

2/2024. (III. 5.) EM rendelet

az energiaügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 6/2023. (V. 3.) EM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/25. (III. 5.)

Hatályos:

2024. 03. 06.

 

Jogszabály:

1/2024. (III. 5.) EUM rendelet

a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére tartós külszolgálatra kihelyezettek ideiglenes kiküldetésének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2024/25. (III. 5.)

Hatályos:

2024. 03. 06.

 

Jogszabály:

2/2024. (III. 5.) KTM rendelet

a közigazgatási és területfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörök meghatározásáról

Megjelent:

MK 2024/25. (III. 5.)

Hatályos:

2024. 03. 06.

 

Jogszabály:

1/2024. (III. 5.) MvM rendelet

a Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről szóló 15/2015. (III. 11.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/25. (III. 5.)

Hatályos:

2024. 03. 06.

 

Jogszabály:

26/2024. (III. 5.) KE határozat

főigazgató kinevezéséről

Megjelent:

MK 2024/25. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

27/2024. (III. 5.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2024/25. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

28/2024. (III. 5.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2024/25. (III. 5.)

 

 

2024. III. 4.

Jogszabály:

46/2024. (III. 4.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/24. (III. 4.)

Hatályos:

2024. 03. 05.

 

Jogszabály:

47/2024. (III. 4.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/24. (III. 4.)

Hatályos:

2024. 03. 06.

 

Jogszabály:

48/2024. (III. 4.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/24. (III. 4.)

Hatályos:

2024. 03. 07.

 

Jogszabály:

49/2024. (III. 4.) Korm. rendelet

a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/24. (III. 4.)

Hatályos:

2024. 03. 05.

 

Jogszabály:

50/2024. (III. 4.) Korm. rendelet

a Svájci-Magyar Együttműködési Program II. időszak végrehajtási rendjéről szóló 563/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/24. (III. 4.)

Hatályos:

2024. 03. 05.

 

Jogszabály:

51/2024. (III. 4.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 590/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/24. (III. 4.)

Hatályos:

2024. 03. 05.

 

Jogszabály:

52/2024. (III. 4.) Korm. rendelet

egyes adózási tárgyú veszélyhelyzeti rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2024/24. (III. 4.)

Hatályos:

2024. 03. 05., 2024. 04. 01.

 

Jogszabály:

53/2024. (III. 4.) Korm. rendelet

egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2024/24. (III. 4.)

Hatályos:

2024. 03. 15., 2024. 12. 01.

 

Jogszabály:

6/2024. (III. 4.) MNB rendelet

a "Baranya vármegye, Pécs" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2024/24. (III. 4.)

Hatályos:

2024. 03. 05.

 

Jogszabály:

7/2024. (III. 4.) MNB rendelet

a "Baranya vármegye, Pécs" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2024/24. (III. 4.)

Hatályos:

2024. 03. 05.

 

Jogszabály:

1039/2024. (III. 4.) Korm. határozat

a határátlépéssel járó várakozási idő csökkentésével kapcsolatos intézkedésekről a magyar-szerb határszakaszon

Megjelent:

MK 2024/24. (III. 4.)

 

 

Jogszabály:

1040/2024. (III. 4.) Korm. határozat

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap tekintetében a kifizető ügynökségi tevékenységgel kapcsolatos tanúsító szervi feladatok, valamint az illetékes hatósági közreműködés keretében az akkreditációs felügyeleti és monitoring vizsgálatok elvégzéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2024/24. (III. 4.)

 

 

Jogszabály:

1041/2024. (III. 4.) Korm. határozat

egyes vízügyi tárgyú fejlesztések indításáról

Megjelent:

MK 2024/24. (III. 4.)

 

 

Jogszabály:

1042/2024. (III. 4.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz kiemelt projektjeinek megállapításáról

Megjelent:

MK 2024/24. (III. 4.)

Hatályos:

2024. 03. 05.

 

Jogszabály:

1043/2024. (III. 4.) Korm. határozat

a lerombolt historikus épületelemek helyreállítási programjának előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1730/2020. (X. 30.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2024/24. (III. 4.)

 

 

2024. II. 29.

Jogszabály:

35/2024. (II. 29.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01., 2025. 01. 01. - kivétellel.

 

Jogszabály:

36/2024. (II. 29.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló törvénnyel összefüggésben veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

37/2024. (II. 29.) Korm. rendelet

a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

38/2024. (II. 29.) Korm. rendelet

a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01., 2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

39/2024. (II. 29.) Korm. rendelet

a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

40/2024. (II. 29.) Korm. rendelet

a gyermekvédelmiintézmény-vezetők pszichológiai alkalmassági vizsgálatához szükséges kormányrendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

41/2024. (II. 29.) Korm. rendelet

a magán egészségügyi-szolgáltatónál szakmai szabályok megszegésével nyújtott szolgáltatásból eredő ellátás költségének megtéríttetéséhez kapcsolódó részletszabályokról

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

42/2024. (II. 29.) Korm. rendelet

a járóbeteg-szakellátási digitális időpontfoglaló rendszer bevezetéséhez kapcsolódó rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01., 2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

43/2024. (II. 29.) Korm. rendelet

a speciális személy- és vagyonvédelmi ellenőrzést igazoló tanúsítvánnyal, valamint a helyszínelői és bűnügyi technikai tevékenységgel összefüggő egyes rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

44/2024. (II. 29.) Korm. rendelet

egyes, a díjköteles közúthálózatra vonatkozó úthasználati jogosultságokkal kapcsolatos kormányrendeleteknek az autóbuszok díjfizetésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 04. 01.

 

Jogszabály:

45/2024. (II. 29.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény, az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet, valamint a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 13/2024. (I. 30.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 04. 01.

 

Jogszabály:

1/2024. (II. 29.) MK rendelet

az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

9/2024. (II. 29.) BM rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

10/2024. (II. 29.) BM rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01., 2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

11/2024. (II. 29.) BM rendelet

az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtásának szabályairól

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

12/2024. (II. 29.) BM rendelet

a kitoloncolás végrehajtásának szabályairól

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

13/2024. (II. 29.) BM rendelet

belügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

14/2024. (II. 29.) BM rendelet

egyes egészségügyi tárgyú és humánigazgatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01., 2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

1/2024. (II. 29.) IM rendelet

egyes büntetés-végrehajtási tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

6/2024. (II. 29.) KKM rendelet

a Magyarországon működő diplomáciai és konzuli képviseletek, nemzetközi szervezetek, valamint azok magyarországi kirendeltsége, telephelye, irodája, továbbá a nemzetközi szerződésben biztosított kiváltságokkal és mentességekkel törvény alapján rendelkező szervezetek vagy mindezek nemzetközi szerződés alapján mentességre jogosult tagjai és családtagjaik adatait és jogosultságait tanúsító igazolványokról

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

7/2024. (II. 29.) KKM rendelet

a diplomáciai és a nemzetközi jogon alapuló egyéb kiváltságot és mentességet élvező személyek beutazásának és tartózkodásának egyes szabályairól és a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény végrehajtási rendelkezéseiről

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

8/2024. (II. 29.) NGM rendelet

a Magyarországon évente összesen kiadható foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyek és vendégmunkás-tartózkodási engedélyek számáról

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

14/2024. (II. 29.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

 

 

Jogszabály:

15/2024. (II. 29.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

 

 

Jogszabály:

2/2024. (II. 29.) AM utasítás

a Ramsari Egyezmény Magyar Nemzeti Bizottság feladatairól és működéséről szóló 1/2015. (I. 30.) FM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/12. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

3/2024. (II. 29.) BM utasítás

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának és rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak, továbbá az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervvel szerződéses jogviszonyban álló szerződéses határvadászok 2024. évi béren kívüli juttatásairól és bankszámla-hozzájárulásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/12. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

3/2024. (II. 29.) EUM utasítás

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének gazdálkodási szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/12. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 10.

 

Jogszabály:

6/2024. (II. 29.) HM utasítás

a Honvéd Vezérkar főnöke beszámoltatásának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/12. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

1/2024. (II. 29.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról szóló 1/2022. (I. 14.) IM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/12. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

10/2024. (II. 29.) KTM utasítás

a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/12. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

1/2024. (II. 29.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2022. (IX. 6.) KKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/12. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

4/2024. (II. 29.) NGM utasítás

a Nemzetgazdasági Minisztérium épületeibe történő személyi beléptetés, benntartózkodás, csomag-, anyag- és áruszállítás, valamint a parkolás rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/12. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

1/2024. (II. 29.) ÁSZ utasítás

az Állami Számvevőszék elnöke által adományozható kitüntetésekről szóló 4/2023. (IX. 22.) ÁSZ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/12. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

3/2024. (II. 29.) BVOP utasítás

a tűzvédelem és a műszaki mentés különös szabályairól szóló 2/2023. (I. 12.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/12. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 08.

 

Jogszabály:

5/2024. (II. 29.) LÜ utasítás

az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/12. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

6/2024. (II. 29.) LÜ utasítás

az ügyészség közérdekvédelmi feladatairól szóló 3/2012. (I. 6.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/12. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

6/2024. (II. 29.) ORFK utasítás

a minősítői jogkör átruházásáról és a minősített adatok kezelésére vonatkozó szabályokról szóló 34/2019. (IX. 26.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/12. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

1/2024. (II. 29.) SZH utasítás

a Szuverenitásvédelmi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/12. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

KIM közlemény

a Magyar Kártya előfeltételeként megállapított szakmai képesítések köréről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/12. (II. 29.)

 

 

Jogszabály:

NGM közlemény

azokról a foglalkozásokról, amelyekben harmadik országbeli munkavállaló vendégmunkás-tartózkodási engedéllyel Magyarországon nem foglalkoztatható

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/12. (II. 29.)

 

 

Jogszabály:

IM közlemény

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/12. (II. 29.)

 

 

Jogszabály:

KSH közlemény

a különböző ellátások alapjául szolgáló főbb statisztikai adatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/12. (II. 29.)

 

 

Jogszabály:

Sándor-palota közleménye

a 2024. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/12. (II. 29.)

 

 

Jogszabály:

AJB közlemény

a 2024. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/12. (II. 29.)

 

 

Jogszabály:

Közbeszerzési Hatóság elnökének közleménye

a 2024. évi igazgatási szünetről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/12. (II. 29.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság közleménye

igazgatási szünetről, ügyintézési határidőről és a küldemények érkeztetéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/12. (II. 29.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Országos Közjegyzői Kamara közleménye

közjegyzői, közjegyzőhelyettesi és közjegyzőjelölti igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/12. (II. 29.)

 

 

Jogszabály:

Isaszeg Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett, helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/12. (II. 29.)

 

 

2024. II. 27.

Jogszabály:

3/2024. (II. 27.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Megjelent:

MK 2024/22. (II. 27.)

Hatályos:

2024. 02. 28.

 

Jogszabály:

4/2024. (II. 27.) MNB rendelet

a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 1/2023. (I. 17.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/22. (II. 27.)

Hatályos:

2024. 02. 28.

 

Jogszabály:

5/2024. (II. 27.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelet kiadásában való helyettesíthetőségéről

Megjelent:

MK 2024/22. (II. 27.)

Hatályos:

2024. 02. 28.

 

Jogszabály:

1/2024. (II. 27.) SZTFH rendelet

a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzatáról szóló 18/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet és a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzatáról szóló 26/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/22. (II. 27.)

Hatályos:

2024. 03. 06.

 

Jogszabály:

7/2024. (II. 27.) AM rendelet

a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól szóló 68/2020. (XII. 23.) AM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/22. (II. 27.)

Hatályos:

2024. 02. 28.

 

2024. II. 26.

Jogszabály:

34/2024. (II. 26.) Korm. rendelet

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról, valamint kormányrendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2024/21. (II. 26.)

Hatályos:

2024. 02. 27.

 

Jogszabály:

1/2024. (II. 26.) OGY határozat

a köztársasági elnök lemondásának elfogadásáról

Megjelent:

MK 2024/21. (II. 26.)

Hatályos:

2024. 02. 26.

 

Jogszabály:

2/2024. (II. 26.) OGY határozat

az Országgyűlés elnökének feladatait ellátó alelnök kijelöléséről

Megjelent:

MK 2024/21. (II. 26.)

Hatályos:

2024. 02. 26.

 

Jogszabály:

3/2024. (II. 26.) OGY határozat

köztársasági elnök megválasztásáról

Megjelent:

MK 2024/21. (II. 26.)

Hatályos:

2024. 02. 26.

 

Jogszabály:

4/2024. (II. 26.) OGY határozat

Dr. Gurmai Zita országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2024/21. (II. 26.)

 

 

Jogszabály:

5/2024. (II. 26.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2024/21. (II. 26.)

Hatályos:

2024. 02. 26.

 

2024. II. 23.

Jogszabály:

1038/2024. (II. 23.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) közötti Székhely-megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2024/20. (II. 23.)

 

 

2024. II. 22.

Jogszabály:

27/2024. (II. 22.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/19. (II. 22.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

28/2024. (II. 22.) Korm. rendelet

a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről szóló 399/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/19. (II. 22.)

Hatályos:

2024. 02. 23.

 

Jogszabály:

29/2024. (II. 22.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatási szervek foglalkoztatottainak képzését érintő jogszabályok módosításáról

Megjelent:

MK 2024/19. (II. 22.)

Hatályos:

2024. 02. 23.

 

Jogszabály:

30/2024. (II. 22.) Korm. rendelet

az Ukrajnából érkező menedékesekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2024/19. (II. 22.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

31/2024. (II. 22.) Korm. rendelet

egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2024/19. (II. 22.)

Hatályos:

2024. 02. 25.

 

Jogszabály:

32/2024. (II. 22.) Korm. rendelet

szociális, köznevelési és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2024/19. (II. 22.)

Hatályos:

2024. 02. 23., 2024. 03. 01., 2024. 05. 01.

 

Jogszabály:

33/2024. (II. 22.) Korm. rendelet

az egységes intézeti gyógyszertári szolgáltatásról

Megjelent:

MK 2024/19. (II. 22.)

Hatályos:

2024. 02. 23., 2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

1/2024. (II. 22.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozó katonák illetményfejlesztésével összefüggő források biztosításáról szóló 1340/2022. (VII. 15.) Korm. határozattal összefüggésben a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/19. (II. 22.)

Hatályos:

2024. 02. 23.

 

Jogszabály:

5/2024. (II. 22.) KKM rendelet

a konzuli védelem részletes szabályairól szóló 17/2001. (XI. 15.) KüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/19. (II. 22.)

Hatályos:

2024. 02. 23.

 

Jogszabály:

7/2024. (II. 22.) NGM rendelet

az élelmiszer-infláció csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1/2024. (I. 9.) Korm. rendelet végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2024/19. (II. 22.)

Hatályos:

2024. 02. 23.

 

Jogszabály:

1027/2024. (II. 22.) Korm. határozat

a magyar-kínai diplomáciai kapcsolatok felvételének 75. évfordulója alkalmából szervezendő ünnepi rendezvénysorozatról

Megjelent:

MK 2024/19. (II. 22.)

 

 

Jogszabály:

1028/2024. (II. 22.) Korm. határozat

a 2024. évi védelmi és biztonsági felkészítési feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2024/19. (II. 22.)

 

 

Jogszabály:

1029/2024. (II. 22.) Korm. határozat

lélegeztetőgépek rendeltetésszerű működéséhez szükséges alkatrészek NATO járványügyi célalapja számára történő adományozásáról és azok Jordán Hásimita Királyságban történő felhasználásáról

Megjelent:

MK 2024/19. (II. 22.)

 

 

Jogszabály:

1030/2024. (II. 22.) Korm. határozat

a 2021-2027 közötti időszakban megvalósuló Interreg programok állami építési beruházások rendjéről szóló törvény alkalmazása alóli mentesítéséről

Megjelent:

MK 2024/19. (II. 22.)

 

 

Jogszabály:

1031/2024. (II. 22.) Korm. határozat

a XIX. Uniós fejlesztések fejezet címrendjének kiegészítéséről és a fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2024/19. (II. 22.)

 

 

Jogszabály:

1032/2024. (II. 22.) Korm. határozat

egészségügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó finanszírozás biztosításáról

Megjelent:

MK 2024/19. (II. 22.)

 

 

Jogszabály:

1033/2024. (II. 22.) Korm. határozat

a hazai fuvarozói ágazat versenyképesebbé tétele érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2024/19. (II. 22.)

 

 

Jogszabály:

1034/2024. (II. 22.) Korm. határozat

az erdélyi intézmények beruházásainak, működésének és programjainak finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2024/19. (II. 22.)

 

 

Jogszabály:

1035/2024. (II. 22.) Korm. határozat

a Beregszász városát ért környezeti károk kezelését célzó magyar hozzájárulásról szóló 1149/2021. (III. 31.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2024/19. (II. 22.)

 

 

Jogszabály:

1036/2024. (II. 22.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat visszavonásáról

Megjelent:

MK 2024/19. (II. 22.)

 

 

Jogszabály:

1037/2024. (II. 22.) Korm. határozat

az egyes helyi önkormányzatok támogatásáról, valamint az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsáról szóló 1128/2012. (IV. 26.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2024/19. (II. 22.)

Hatályos:

2024. 02. 23.

 

Jogszabály:

11/2024. (II. 22.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2024/19. (II. 22.)

 

 

Jogszabály:

12/2024. (II. 22.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2024/19. (II. 22.)

 

 

Jogszabály:

13/2024. (II. 22.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a Románia Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében folytatott együttműködésről szóló megállapodás módosításának létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2024/19. (II. 22.)

 

 

Jogszabály:

1/2024. (II. 22.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/11. (II. 22.)

Hatályos:

2024. 02. 23.

 

Jogszabály:

2/2024. (II. 22.) ÉKM utasítás

az építésfelügyeleti hatóság 2024. évi ellenőrzésének tervezéséről és ellenőrzési tevékenységének végzéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/11. (II. 22.)

Hatályos:

2024. 02. 23.

 

Jogszabály:

3/2024. (II. 22.) ÉKM utasítás

az Építési és Közlekedési Minisztérium Védelmi és Biztonsági Alaptervének, valamint Védelmi és Biztonsági Intézkedési Tervének összeállításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/11. (II. 22.)

Hatályos:

2024. 02. 23.

 

Jogszabály:

4/2024. (II. 22.) HM utasítás

a honvédelmi szervezetek kulturális tevékenységéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/11. (II. 22.)

Hatályos:

2024. 02. 23.

 

Jogszabály:

5/2024. (II. 22.) HM utasítás

a Honvédelmi Értéktár létrehozásáról szóló 45/2020. (VIII. 14.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/11. (II. 22.)

Hatályos:

2024. 02. 23.

 

Jogszabály:

9/2024. (II. 22.) KTM utasítás

a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium reprezentációs kiadásairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/11. (II. 22.)

Hatályos:

2024. 02. 23.

 

Jogszabály:

3/2024. (II. 22.) NGM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/11. (II. 22.)

Hatályos:

2024. 02. 23.

 

Jogszabály:

4/2024. (II. 22.) LÜ utasítás

a büntetés-végrehajtási törvényességi felügyeleti és jogvédelmi ügyészi tevékenységről szóló 20/2014. (XII. 23.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/11. (II. 22.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

4/2024. (II. 22.) KKM közlemény

az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank létrehozásáról szóló Megállapodás módosításának kihirdetéséről szóló 2012. évi XLIII. törvény 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/11. (II. 22.)

 

 

Jogszabály:

5/2024. (II. 22.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Ruandai Köztársaság Kormánya közötti Légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2023. évi LXXI. törvény 2. §-a, 3. §-a, valamint 1. és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/11. (II. 22.)

 

 

Jogszabály:

6/2024. (II. 22.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2023. évi LXV. törvény 2. §-a és 3. §-a, valamint 1. és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/11. (II. 22.)

 

 

Jogszabály:

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének közleménye

igazgatási szünet elrendeléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/11. (II. 22.)

 

 

Jogszabály:

ÉKM közlemény

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/11. (II. 22.)

 

 

Jogszabály:

KIM közlemény

a pontszámítás feltételéül meghatározott tantárgyak és érettségi vizsgatárgyak a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során című közlemény módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/11. (II. 22.)

 

 

Jogszabály:

1/2024. (II. 22.) SZTNH közlemény

az "IDEA-EXPO 2024 Makó (Ötlet-Újdonság-Találmány)" elnevezésű nemzetközi kiállításon és vásáron bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/11. (II. 22.)

 

 

2024. II. 19.

Jogszabály:

26/2024. (II. 19.) Korm. rendelet

az Ukrajnából származó egyes mezőgazdasági termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 130/2023. (IV. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/18. (II. 19.)

Hatályos:

2024. 02. 20.

 

2024. II. 15.

Jogszabály:

1/2024. (II. 15.) MEKH rendelet

az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek által telepítendő almérők telepítési pontjainak, valamint az almérők alkalmazásával történő mérés minimális követelményeinek meghatározásáról szóló 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet és a végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/17. (II. 15.)

Hatályos:

2024. 02. 20.

 

Jogszabály:

6/2024. (II. 15.) AM rendelet

a földminősítés részletes szabályairól szóló 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/17. (II. 15.)

Hatályos:

2024. 02. 18.

 

2024. II. 14.

Jogszabály:

24/2024. (II. 14.) Korm. rendelet

egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2024/16. (II. 14.)

Hatályos:

2024. 03. 01., 2024. 04. 01.

 

Jogszabály:

25/2024. (II. 14.) Korm. rendelet

a munkavédelmi bírság mértékéről és a kiszabására vonatkozó részletes szabályokról, valamint a munkabiztonsági szaktevékenység végzésére jogosult személyek nyilvántartásának és továbbképzésének szabályairól

Megjelent:

MK 2024/16. (II. 14.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

4/2024. (II. 14.) AM rendelet

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/16. (II. 14.)

Hatályos:

2024. 02. 15., 2024. 03. 16.

 

Jogszabály:

5/2024. (II. 14.) AM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek operatív programjainak részletes szabályairól szóló 50/2023. (IX. 5.) AM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/16. (II. 14.)

Hatályos:

2024. 02. 17.

 

Jogszabály:

8/2024. (II. 14.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V. 5.) BM rendelet és a központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 6/2021. (III. 3.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/16. (II. 14.)

Hatályos:

2024. 02. 15.

 

Jogszabály:

1025/2024. (II. 14.) Korm. határozat

a 2024-2025 közötti időszakra szóló középtávú Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia, valamint az annak végrehajtására vonatkozó intézkedési terv elfogadásáról

Megjelent:

MK 2024/16. (II. 14.)

Hatályos:

2024. 02. 15.

 

Jogszabály:

1026/2024. (II. 14.) Korm. határozat

a honvédelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló 1249/2023. (VI. 28.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2024/16. (II. 14.)

Hatályos:

2024. 03. 31.

 

Jogszabály:

9/2024. (II. 14.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2024/16. (II. 14.)

 

 

Jogszabály:

10/2024. (II. 14.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2024/16. (II. 14.)

 

 

Jogszabály:

1/2024. (II. 14.) AM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/10. (II. 14.)

Hatályos:

2024. 02. 15.

 

Jogszabály:

2/2024. (II. 14.) BM utasítás

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítás, valamint a papíralapú küldemények elektronikus irattá történő átalakításáról szóló 3/2017. (I. 24.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/10. (II. 14.)

Hatályos:

2024. 02. 15.

 

Jogszabály:

1/2024. (II. 14.) HM utasítás

a Katonai Mobilitási Munkacsoport létrehozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/10. (II. 14.)

Hatályos:

2024. 02. 15.

 

Jogszabály:

2/2024. (II. 14.) HM utasítás

az Izraelben és Libanonban kialakult válsághelyzet esetére megállapított külön pótlékról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/10. (II. 14.)

Hatályos:

2024. 02. 15.

 

Jogszabály:

3/2024. (II. 14.) HM utasítás

az ügyeletes minisztériumi felsővezetői feladatok ellátásáról és a jelentési kötelezettség körébe tartozó biztonsági kihívást jelentő helyzetek jegyzékéről szóló 2/2020. (I. 24.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/10. (II. 14.)

Hatályos:

2024. 02. 15.

 

Jogszabály:

8/2024. (II. 14.) KTM utasítás

a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium elektronikus aláírási és bélyegzési célú tanúsítványainak és nem aláírás célú hitelesítő tanúsítványainak, valamint az egyéb bélyegzők használatának szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/10. (II. 14.)

Hatályos:

2024. 02. 15.

 

Jogszabály:

3/2024. (II. 14.) PM utasítás

a Pénzügyminisztérium kötelezettségvállalásának szabályozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/10. (II. 14.)

Hatályos:

2024. 02. 15.

 

Jogszabály:

2/2024. (II. 14.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet Munkavédelmi Szabályzatáról szóló 10/2020. (III. 31.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/10. (II. 14.)

Hatályos:

2024. 02. 22.

 

Jogszabály:

1/2024. (II. 14.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (VI. 25.) NVI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/10. (II. 14.)

Hatályos:

2024. 02. 15.

 

Jogszabály:

2/2024. (II. 14.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda fejezeti kezelésű előirányzatai felhasználásának szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/10. (II. 14.)

Hatályos:

2024. 02. 15.

 

Jogszabály:

5/2024. (II. 14.) ORFK utasítás

a Kúria és a Legfőbb Ügyészség elhelyezését biztosító Igazságügyi Palota épületébe történő belépés és az onnan való kilépés rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/10. (II. 14.)

Hatályos:

2024. 02. 22.

 

Jogszabály:

3/2024. (II. 14.) KKM közlemény

a felsőoktatást érintő képesítések elismeréséről szóló globális egyezmény kihirdetéséről szóló 2023. évi LXXXI. törvény 2. §-a, 3. §-a, 1. és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/10. (II. 14.)

 

 

Jogszabály:

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/10. (II. 14.)

 

 

Jogszabály:

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/10. (II. 14.)

 

 

Jogszabály:

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/10. (II. 14.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése

a Gépipari Ágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/10. (II. 14.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2024. március 1-je és március 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/10. (II. 14.)

 

 

Jogszabály:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett, helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/10. (II. 14.)

 

 

Jogszabály:

Tolna Vármegyei Kormányhivatal közleménye

hivatalos bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/10. (II. 14.)

 

 

2024. II. 12.

Jogszabály:

22/2024. (II. 12.) Korm. rendelet

a Start-számlákra való befizetések veszélyhelyzeti szabályairól

Megjelent:

MK 2024/15. (II. 12.)

Hatályos:

2024. 02. 13.

 

Jogszabály:

23/2024. (II. 12.) Korm. rendelet

a kiemelt hulladékjogi szabályszegést elkövetők nyilvántartásának tartalmával és vezetésével kapcsolatos részletes szabályokról, valamint a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/15. (II. 12.)

Hatályos:

2024. 03. 14.

 

Jogszabály:

7/2024. (II. 12.) BM rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeleteknek a gyermeksürgősségi és gyermek-traumatológiai ellátással és az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2024/15. (II. 12.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

25/2024. (II. 12.) KE határozat

bírák felmentéséről

Megjelent:

MK 2024/15. (II. 12.)

 

 

Jogszabály:

1021/2024. (II. 12.) Korm. határozat

a Nemzeti Kulturális Tanács elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2024/15. (II. 12.)

 

 

Jogszabály:

1022/2024. (II. 12.) Korm. határozat

az egyetemi klinikák és az egyházi kórházak egyes ingatlanüzemeltetési feladatai ellátásához szükséges további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2024/15. (II. 12.)

 

 

Jogszabály:

1023/2024. (II. 12.) Korm. határozat

a Litér község közigazgatási területén az ivóvízrendszer felújításához szükséges döntésekről és a szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2024/15. (II. 12.)

 

 

Jogszabály:

1024/2024. (II. 12.) Korm. határozat

egészségügyi eszközadomány Egyiptomi Arab Köztársaság részére történő biztosításáról

Megjelent:

MK 2024/15. (II. 12.)

 

 

Jogszabály:

6/2024. (II. 12.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Csádi Köztársaság Kormánya között a Csádi Köztársaság területén állomásozó magyar kontingens jogállásáról, a katonai együttműködésről és segítségnyújtásról előkészített kormányközi megállapodás létrehozásáról

Megjelent:

MK 2024/15. (II. 12.)

 

 

Jogszabály:

7/2024. (II. 12.) ME határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2024/15. (II. 12.)

 

 

Jogszabály:

8/2024. (II. 12.) ME határozat

a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjainak felkéréséről

Megjelent:

MK 2024/15. (II. 12.)

 

 

Jogszabály:

2/2024. (II. 12.) MK utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2022. (VI. 11.) MK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/9. (II. 12.)

Hatályos:

2024. 02. 15.

 

2024. II. 8.

Jogszabály:

16/2024. (II. 8.) Korm. rendelet

a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/14. (II. 8.)

Hatályos:

2024. 02. 09.

 

Jogszabály:

17/2024. (II. 8.) Korm. rendelet

a Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/14. (II. 8.)

Hatályos:

2024. 02. 09.

 

Jogszabály:

18/2024. (II. 8.) Korm. rendelet

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény veszélyhelyzet idején történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2024/14. (II. 8.)

Hatályos:

2024. 02. 09.

 

Jogszabály:

19/2024. (II. 8.) Korm. rendelet

állami vagyongazdálkodást érintő veszélyhelyzeti szabályokról

Megjelent:

MK 2024/14. (II. 8.)

Hatályos:

2024. 02. 09.

 

Jogszabály:

20/2024. (II. 8.) Korm. rendelet

a rozsdaövezeti akcióterületekhez kapcsolódó veszélyhelyzeti szabályokról

Megjelent:

MK 2024/14. (II. 8.)

Hatályos:

2024. 02. 09.

 

Jogszabály:

21/2024. (II. 8.) Korm. rendelet

egyes veszélyhelyzeti kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2024/14. (II. 8.)

Hatályos:

2024. 02. 09.

 

Jogszabály:

2/2024. (II. 8.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének, kizárásának részletes szabályairól szóló 56/2022. (XII. 22.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/14. (II. 8.)

Hatályos:

2024. 02. 09.

 

Jogszabály:

6/2024. (II. 8.) NGM rendelet

az általános oktatási tematika, a munkavédelmi oktatásnak megfelelő általános oktatási tematika átadásának és az alkalmazhatóság feltételeinek meghatározásáról

Megjelent:

MK 2024/14. (II. 8.)

Hatályos:

2024. 02. 09.

 

Jogszabály:

19/2024. (II. 8.) KE határozat

bírák kinevezéséről és bírói kinevezés ismételt meghosszabbításáról

Megjelent:

MK 2024/14. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

20/2024. (II. 8.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2024/14. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

21/2024. (II. 8.) KE határozat

rektori megbízás megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2024/14. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

22/2024. (II. 8.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2024/14. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

23/2024. (II. 8.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2024/14. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

24/2024. (II. 8.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2024/14. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

1018/2024. (II. 8.) Korm. határozat

a Nemzeti Kulturális Tanács elnöke kinevezésének visszavonásáról

Megjelent:

MK 2024/14. (II. 8.)

Hatályos:

2024. 02. 09.

 

Jogszabály:

1019/2024. (II. 8.) Korm. határozat

a 2024. évi szilvásváradi négyesfogathajtó világbajnokság megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2024/14. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

1020/2024. (II. 8.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2024/14. (II. 8.)

Hatályos:

2024. 02. 09.

 

Jogszabály:

5/2024. (II. 8.) ME határozat

a Magyar Köztársaság és Kuvait Állam között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén és gazdasági kapcsolataik előmozdítására szóló Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2024/14. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

7/2024. (II. 8.) KTM utasítás

a központi költségvetés IX. fejezetébe sorolt előirányzatokra vonatkozó kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás ideiglenes rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/8. (II. 8.)

Hatályos:

2024. 02. 09.

 

Jogszabály:

3/2024. (II. 8.) LÜ utasítás

az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/8. (II. 8.)

Hatályos:

2024. 02. 15.

 

Jogszabály:

2/2024. (II. 8.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya, valamint az Azerbajdzsáni Köztársaság, Georgia és Románia kormányai közötti, a zöld energia fejlesztése és szállítása terén való stratégiai partnerségről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 301/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a, 1. és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/8. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség közleménye

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/8. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

KIM közlemény

elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/8. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

Közbeszerzési Hatóság közleménye

a Közbeszerzési Nívódíj 2023. évi díjazottjairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/8. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

Közbeszerzési Hatóság közleménye

a Közbeszerzési Kiválósági Díj 2023. évi díjazottjairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/8. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/8. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala közleménye

igazgatási szünet elrendeléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/8. (II. 8.)

 

 

2024. II. 6.

Jogszabály:

6/2024. (II. 6.) BM rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet, valamint a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/13. (II. 6.)

Hatályos:

2024. 05. 06.

 

Jogszabály:

5/2024. (II. 6.) NGM rendelet

a Hévíz Gyógyfürdő Üzemeltető és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint az IHT Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/13. (II. 6.)

Hatályos:

2024. 02. 07.

 

Jogszabály:

5/2024. (II. 6.) AB határozat

az Országgyűlés 2023. december 12-i ülésnapján elfogadott, a kulturális örökség egyes elemeinek fenntartható fejlesztéséről szóló törvény 1. §-a, 2. § (1), (2), (4) és (5) bekezdése, 3. § (1) bekezdése, (3) bekezdés a) pontja, 7. §-a, 8. § (1) bekezdése, 10. § (3) bekezdése, valamint 18. §-a alaptörvény-ellenességének megállapításáról

Megjelent:

MK 2024/13. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

12/2024. (II. 6.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rang adományozásáról és külképviselet-vezetői megbízásról

Megjelent:

MK 2024/13. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

13/2024. (II. 6.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2024/13. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

14/2024. (II. 6.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2024/13. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

15/2024. (II. 6.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2024/13. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

16/2024. (II. 6.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2024/13. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

17/2024. (II. 6.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2024/13. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

18/2024. (II. 6.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2024/13. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

1014/2024. (II. 6.) Korm. határozat

címrendi módosításról és kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2024/13. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

1015/2024. (II. 6.) Korm. határozat

a BAYER CONSTRUCT Építőipari és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2024/13. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

1016/2024. (II. 6.) Korm. határozat

a "Felzárkózó települések" hosszú távú programjának megalapozásáról szóló 1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2024/13. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

1017/2024. (II. 6.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16 azonosító jelű, "Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)" című felhívás keretében megvalósuló projektek tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2024/13. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

5/2024. (II. 6.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság az "Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvénynek a kiemelt beruházásokra vonatkozó szabályokat megállapító 42. alcímét?" népszavazásra javasolt kérdést hitelesíti.

Megjelent:

MK 2024/13. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

1/2024. (II. 6.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2022. (X. 25.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/7. (II. 6.)

Hatályos:

2024. 02. 07.

 

Jogszabály:

1/2024. (II. 6.) MK utasítás

miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/7. (II. 6.)

Hatályos:

2024. 02. 07.

 

Jogszabály:

1/2024. (II. 6.) NGM utasítás

a 2025. évi Oszakai Világkiállításon történő magyar megjelenés előmozdításával kapcsolatos diplomáciai feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/7. (II. 6.)

Hatályos:

2024. 02. 07.

 

Jogszabály:

2/2024. (II. 6.) NGM utasítás

a Gazdaságfejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2023. (I. 23.) GFM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/7. (II. 6.)

Hatályos:

2024. 02. 07.

 

Jogszabály:

2/2024. (II. 6.) LÜ utasítás

az ügyészek továbbképzéséről szóló 25/2012. (XI. 16.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/7. (II. 6.)

Hatályos:

2024. 02. 07.

 

Jogszabály:

3/2024. (II. 6.) ORFK utasítás

a körözési nyilvántartási rendszerrel és a körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi feladatokról szóló 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás és a Rendőrség állományának alkalmasságvizsgálatáról szóló 35/2020. (XII. 23.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/7. (II. 6.)

Hatályos:

2024. 02. 19.

 

Jogszabály:

4/2024. (II. 6.) ORFK utasítás

a hivatásos állomány tagjainak szolgálatteljesítési idejéről és a szolgálati időrendszerekről szóló 10/2015. (VII. 6.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/7. (II. 6.)

Hatályos:

2024. 02. 07.

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/7. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság közleménye

a nemzeti sírkert részévé nyilvánított sírhelyek jegyzékéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/7. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/7. (II. 6.)

 

 

2024. I. 31.

Jogszabály:

14/2024. (I. 31.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 526/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/12. (I. 31.)

Hatályos:

2024. 02. 01.

 

Jogszabály:

15/2024. (I. 31.) Korm. rendelet

a különleges földgázkészlet létrehozásáról szóló 260/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/12. (I. 31.)

Hatályos:

2024. 02. 15.

 

Jogszabály:

4/2024. (I. 31.) NGM rendelet

a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/12. (I. 31.)

Hatályos:

2024. 02. 01.

 

Jogszabály:

1/2024. (I. 31.) SZTFH utasítás

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2021. (X. 1.) SZTFH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/6. (I. 31.)

Hatályos:

2024. 02. 01.

 

Jogszabály:

2/2024. (I. 31.) EUM utasítás

az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma másolatkészítési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/6. (I. 31.)

Hatályos:

2024. 02. 01.

 

Jogszabály:

2/2024. (I. 31.) PM utasítás

a protokollhoz, reprezentációhoz kapcsolódó szolgáltatások, valamint a fordítás igénylésének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/6. (I. 31.)

Hatályos:

2024. 02. 01.

 

Jogszabály:

1/2024. (I. 31.) ORFK utasítás

a cigány származású fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében a Rendőrség által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a rendőri szervek ezzel kapcsolatos feladatairól szóló 1/2010. (OT 1.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/6. (I. 31.)

Hatályos:

2024. 02. 01.

 

Jogszabály:

2/2024. (I. 31.) ORFK utasítás

a jogi szakvizsgához szükséges joggyakorlati idő igazolásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/6. (I. 31.)

Hatályos:

2024. 02. 01.

 

Jogszabály:

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/6. (I. 31.)

 

 

Jogszabály:

Közösen Építő Polgárok Pártja 2022. évi pénzügyi kimutatása

a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/6. (I. 31.)

 

 

Jogszabály:

Új Kezdet Párt 2020. évi pénzügyi kimutatása

a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/6. (I. 31.)

 

 

Jogszabály:

Új Kezdet Párt 2021. évi pénzügyi kimutatása

a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/6. (I. 31.)

 

 

2024. I. 30.

Jogszabály:

12/2024. (I. 30.) Korm. rendelet

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 179/2023. (V. 15.) Korm. rendelet és az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 561/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/11. (I. 30.)

Hatályos:

2024. 01. 31., 2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

13/2024. (I. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény, az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet, valamint a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2024/11. (I. 30.)

Hatályos:

2024. 02. 01.

 

Jogszabály:

1/2024. (I. 30.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Megjelent:

MK 2024/11. (I. 30.)

Hatályos:

2024. 01. 31.

 

Jogszabály:

1/2024. (I. 30.) TNM rendelet

a nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2019. (III. 19.) TNM rendelet támogatási feltételekkel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2024/11. (I. 30.)

Hatályos:

2024. 01. 31.

 

Jogszabály:

3/2024. (I. 30.) AM rendelet

a dohány átmeneti nemzeti támogatásokhoz kapcsolódó történelmi bázisjogosultság újbóli megállapítására vonatkozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2024/11. (I. 30.)

Hatályos:

2024. 02. 02.

 

Jogszabály:

3/2024. (I. 30.) BM rendelet

a büntetés-végrehajtási szervek területére történő be- és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szervek területén tartózkodás részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2024/11. (I. 30.)

Hatályos:

2024. 02. 14.

 

Jogszabály:

4/2024. (I. 30.) BM rendelet

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/11. (I. 30.)

Hatályos:

2024. 01. 31.

 

Jogszabály:

5/2024. (I. 30.) BM rendelet

a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/11. (I. 30.)

Hatályos:

2024. 02. 02.

 

Jogszabály:

1/2024. (I. 30.) KTM rendelet

az ingatlan-nyilvántartási, a telekalakítási, a földmérési és térképészeti tevékenységgel kapcsolatos eljárások, továbbá az ingatlan-nyilvántartásból és az állami alapadatbázisokból történő adatszolgáltatások igazgatási szolgáltatási díjairól

Megjelent:

MK 2024/11. (I. 30.)

Hatályos:

2024. 03. 01., 2024. 10. 01., 2024. 12. 04.

 

Jogszabály:

10/2024. (I. 30.) KE határozat

állami kitüntetések adományozásáról

Megjelent:

MK 2024/11. (I. 30.)

 

 

Jogszabály:

11/2024. (I. 30.) KE határozat

bírák felmentéséről

Megjelent:

MK 2024/11. (I. 30.)

 

 

Jogszabály:

1013/2024. (I. 30.) Korm. határozat

az Egyesült Arab Emírségekkel kötendő gazdasági megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2024/11. (I. 30.)

 

 

2024. I. 29.

Jogszabály:

3/2024. (I. 29.) NMHH rendelet

a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/10. (I. 29.)

Hatályos:

2024. 02. 15.

 

2024. I. 26.

Jogszabály:

9/2024. (I. 26.) KE határozat

a Mozgás Éve meghirdetéséről

Megjelent:

MK 2024/9. (I. 26.)

 

 

2024. I. 25.

Jogszabály:

6/2024. (I. 25.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/8. (I. 25.)

Hatályos:

2024. 01. 26.

 

Jogszabály:

7/2024. (I. 25.) Korm. rendelet

az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/8. (I. 25.)

Hatályos:

2024. 01. 26.

 

Jogszabály:

8/2024. (I. 25.) Korm. rendelet

az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/8. (I. 25.)

Hatályos:

2024. 01. 26.

 

Jogszabály:

9/2024. (I. 25.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet idején történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2024/8. (I. 25.)

Hatályos:

2024. 01. 26.

 

Jogszabály:

10/2024. (I. 25.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/8. (I. 25.)

Hatályos:

2024. 01. 26.

 

Jogszabály:

11/2024. (I. 25.) Korm. rendelet

a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok átláthatósága és azok megismerhetőségére vonatkozó követelmények teljesülése ellenőrzésének részletes eljárási szabályairól, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2024/8. (I. 25.)

Hatályos:

2024. 02. 01.

 

Jogszabály:

2/2024. (I. 25.) AM rendelet

a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet deregulációs szempontú módosításáról

Megjelent:

MK 2024/8. (I. 25.)

Hatályos:

2024. 01. 28.

 

Jogszabály:

3/2024. (I. 25.) AB határozat

a Kúria Knk.II.39.102/2023/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2024/8. (I. 25.)

 

 

Jogszabály:

4/2024. (I. 25.) AB határozat

a Kúria Knk.II.39.103/2023/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2024/8. (I. 25.)

 

 

Jogszabály:

6/2024. (I. 25.) KE határozat

bírák kinevezéséről

Megjelent:

MK 2024/8. (I. 25.)

 

 

Jogszabály:

7/2024. (I. 25.) KE határozat

bírák felmentéséről

Megjelent:

MK 2024/8. (I. 25.)

 

 

Jogszabály:

8/2024. (I. 25.) KE határozat

dandártábornok rendfokozatba történő kinevezésről

Megjelent:

MK 2024/8. (I. 25.)

 

 

Jogszabály:

1011/2024. (I. 25.) Korm. határozat

a Magyarország projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2023. évi CEF2 harmadik pályázati kiírására történő benyújtásáról és a Magyarország projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2021. évi CEF2 Alternatív üzemanyagtöltő infrastruktúra fejlesztése ötödik körös pályázati kiírására történő benyújtásáról szóló 1469/2023. (X. 31.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2024/8. (I. 25.)

 

 

Jogszabály:

1012/2024. (I. 25.) Korm. határozat

a Kecskemét Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2024/8. (I. 25.)

 

 

Jogszabály:

4/2024. (I. 25.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2024/8. (I. 25.)

 

 

Jogszabály:

2/2024. (I. 25.) OAH utasítás

az Országos Atomenergia Hivatal TÜK 2 SZT PC1 és SZT PC2 üzemeltetés biztonsági szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/5. (I. 25.)

Hatályos:

2024. 01. 26.

 

Jogszabály:

1/2024. (I. 25.) EUM utasítás

az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma integrált kockázatkezelési rendjéről, valamint a szervezeti integritást sértő események kezelésének és az érdekérvényesítők fogadásának eljárási rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/5. (I. 25.)

Hatályos:

2024. 01. 26.

 

Jogszabály:

NGM közlemény

a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja szerinti hazautazással kapcsolatos költségtérítés havi felső korlátjáról a 2024. évben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/5. (I. 25.)

 

 

Jogszabály:

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/5. (I. 25.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdés hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/5. (I. 25.)

 

 

2024. I. 23.

Jogszabály:

2/2024. (I. 23.) NMHH rendelet

az országos reklámkataszter vezetéséről

Megjelent:

MK 2024/7. (I. 23.)

Hatályos:

2024. 01. 24., 2024. 02. 23., 2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

2/2024. (I. 23.) BM rendelet

a védelmi ellenőrzést végző személyek képzésének és vizsgáztatásának rendjéről szóló 69/2014. (XII. 18.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/7. (I. 23.)

Hatályos:

2024. 01. 24.

 

Jogszabály:

1010/2024. (I. 23.) Korm. határozat

a szakképzésben dolgozó oktatók bérfejlesztéséről

Megjelent:

MK 2024/7. (I. 23.)

 

 

2024. I. 19.

Jogszabály:

1/2024. (I. 19.) AM rendelet

a Nemzeti KAP-hálózatról

Megjelent:

MK 2024/6. (I. 19.)

Hatályos:

2024. 01. 20.

 

Jogszabály:

3/2024. (I. 19.) NGM rendelet

a Humán Reprodukciós Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság részére járó állami kártalanítás mértékének megállapításáról

Megjelent:

MK 2024/6. (I. 19.)

Hatályos:

2024. 01. 20.

 

Jogszabály:

5/2024. (I. 19.) KE határozat

államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2024/6. (I. 19.)

 

 

2024. I. 18.

Jogszabály:

3/2024. (I. 18.) Korm. rendelet

a tanárbéremeléshez szükséges egyes kormányrendeleti szabályokról

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 01. 19.

 

Jogszabály:

4/2024. (I. 18.) Korm. rendelet

a tanárbéremeléshez szükséges egyes veszélyhelyzeti rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 01. 19.

 

Jogszabály:

5/2024. (I. 18.) Korm. rendelet

a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet, valamint a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 01. 19., 2024. 02. 17.

 

Jogszabály:

1/2024. (I. 18.) BM rendelet

a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 02. 18.

 

Jogszabály:

1/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, védettségének módosításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 01. 26.

 

Jogszabály:

2/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet

a hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 02. 02.

 

Jogszabály:

3/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet

a légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 02. 02., 2024. 02. 18.

 

Jogszabály:

4/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet

a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 02. 02.

 

Jogszabály:

5/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 02. 02.

 

Jogszabály:

6/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 46/2019. (XII. 20.) ITM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 02. 02.

 

Jogszabály:

1/2024. (I. 18.) KKM rendelet

a konzuli költségekről szóló 5/2010. (XII. 31.) KüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 01. 19.

 

Jogszabály:

2/2024. (I. 18.) KKM rendelet

a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 02. 01.

 

Jogszabály:

3/2024. (I. 18.) KKM rendelet

a tartós külszolgálatra kihelyezettek ideiglenes kiküldetésének részletes szabályairól szóló 7/2017. (VIII. 3.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 01. 19.

 

Jogszabály:

4/2024. (I. 18.) KKM rendelet

a kihelyező szervnél működő foglalkozás-egészségügyi szolgálat által végzett, a kihelyezett és a külképviselet által foglalkoztatott házastárs alkalmassági vizsgálatának és a kihelyezett hozzátartozójának alkalmassági vizsgálatának, valamint a felülvizsgálat rendjének részletes szabályairól szóló 12/2022. (X. 10.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 01. 19.

 

Jogszabály:

1/2024. (I. 18.) NGM rendelet

a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos hatósági feladatok ellátásához szükséges tárolandó adatok köréről és az adatokhoz való hozzáférés rendjéről szóló 49/2007. (IV. 26.) GKM-EüM-IRM-MeHVM-PM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 02. 18.

 

Jogszabály:

2/2024. (I. 18.) NGM rendelet

a HUNGARORING SFP Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 01. 19.

 

Jogszabály:

1004/2024. (I. 18.) Korm. határozat

a Tanári Béremelési Alap létrehozásáról

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

 

 

Jogszabály:

1005/2024. (I. 18.) Korm. határozat

az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi szakdolgozók nyugdíjasként történő továbbfoglalkoztatásával kapcsolatos rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 01. 19.

 

Jogszabály:

1006/2024. (I. 18.) Korm. határozat

a rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezése érdekében Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

 

 

Jogszabály:

1007/2024. (I. 18.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1308/2023. (VII. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 01. 19.

 

Jogszabály:

1008/2024. (I. 18.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.9-17-2018-00022 azonosító számú,"Négy évszakos kulturális és rendezvényhelyszín fejlesztése Balatonfüreden a meglévő kulturális kínálat erősítésével" című projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

 

 

Jogszabály:

1009/2024. (I. 18.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya között a nemzetközi és szervezett bűnözés elleni küzdelemben és megelőzésben való együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

 

 

Jogszabály:

1/2024. (I. 18.) ME határozat

a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács tagjának kinevezéséről

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

 

 

Jogszabály:

2/2024. (I. 18.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

 

 

Jogszabály:

3/2024. (I. 18.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

 

 

Jogszabály:

1/2024. (I. 18.) BM utasítás

a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2019. (XII. 13.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/4. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 01. 19.

 

Jogszabály:

1/2024. (I. 18.) EM utasítás

miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/4. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 01. 19.

 

Jogszabály:

1/2024. (I. 18.) ÉKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/4. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 01. 19.

 

Jogszabály:

1/2024. (I. 18.) PM utasítás

a Pénzügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2023. (I. 13.) PM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/4. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 01. 23.

 

Jogszabály:

1/2024. (I. 18.) EUTAF utasítás

az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságon nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/4. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 01. 19.

 

Jogszabály:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság közleménye

a Hatósághoz benyújtandó új adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/4. (I. 18.)

 

 

Jogszabály:

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolványok bevonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/4. (I. 18.)

 

 

2024. I. 11.

Jogszabály:

1/2024. (I. 11.) EM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/4. (I. 11.)

Hatályos:

2024. 01. 12.

 

Jogszabály:

3/2024. (I. 11.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2024/4. (I. 11.)

 

 

Jogszabály:

4/2024. (I. 11.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2024/4. (I. 11.)

 

 

Jogszabály:

1003/2024. (I. 11.) Korm. határozat

a Munkavédelem Nemzeti Politikájáról

Megjelent:

MK 2024/4. (I. 11.)

 

 

Jogszabály:

1/2024. (I. 11.) OAH utasítás

az Országos Atomenergia Hivatal minősített adatok védelmére vonatkozó biztonsági szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/3. (I. 11.)

Hatályos:

2024. 01. 12.

 

Jogszabály:

1/2024. (I. 11.) KTM KÁT utasítás

a hivatali szervezet vezetőjét megillető munkáltatói jogok gyakorlásának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/3. (I. 11.)

Hatályos:

2024. 01. 15.

 

Jogszabály:

1/2024. (I. 11.) LÜ utasítás

a VIII. Ügyészség fejezet fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/3. (I. 11.)

Hatályos:

2024. 01. 12.

 

Jogszabály:

1/2024. (I. 11.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/3. (I. 11.)

Hatályos:

2024. 01. 12.

 

Jogszabály:

2/2024. (I. 11.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal közbeszerzési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/3. (I. 11.)

Hatályos:

2024. 01. 12.

 

Jogszabály:

3/2024. (I. 11.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szerződéskötési és szerződés-nyilvántartási rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/3. (I. 11.)

Hatályos:

2024. 01. 12.

 

Jogszabály:

4/2024. (I. 11.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Kommunikációs Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/3. (I. 11.)

Hatályos:

2024. 01. 12.

 

Jogszabály:

AJB közlemény

JUSTITIA REGNORUM FUNDAMENTUM díj adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/3. (I. 11.)

 

 

Jogszabály:

AJB közlemény

JUSTITIA REGNORUM FUNDAMENTUM díj adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/3. (I. 11.)

 

 

Jogszabály:

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/3. (I. 11.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2024. február 1-je és február 29-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/3. (I. 11.)

 

 

2024. I. 10.

Jogszabály:

2/2024. (I. 10.) KE határozat

a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2024/3. (I. 10.)

 

 

2024. I. 9.

Jogszabály:

1/2024. (I. 9.) Korm. rendelet

az élelmiszer-infláció csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2024/2. (I. 9.)

Hatályos:

2024. 02. 01.

 

Jogszabály:

2/2024. (I. 9.) Korm. rendelet

gazdasági és adatvagyon-hasznosítás tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2024/2. (I. 9.)

Hatályos:

2024. 01. 10.

 

Jogszabály:

1/2024. (I. 9.) NMHH rendelet

az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2024/2. (I. 9.)

Hatályos:

2024. 01. 17.

 

Jogszabály:

1/2024. (I. 9.) AB határozat

a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény alapján létrehozott hatásköri rendszerben eljáró valamennyi hatóságra kiterjedő együttműködés szervezeti rendjével, valamint az általuk indított eljárásokról a többi hatóság értesítésének eljárásrendjével kapcsolatos mulasztás megállapításáról

Megjelent:

MK 2024/2. (I. 9.)

 

 

Jogszabály:

2/2024. (I. 9.) AB határozat

a Kúria Pfv.IV.20.521/2022/4. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.798/2021/5. számú ítélete, továbbá a Fővárosi Törvényszék 19.P.23.507/2020/13. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2024/2. (I. 9.)

 

 

Jogszabály:

1/2024. (I. 9.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2024/2. (I. 9.)

 

 

Jogszabály:

1001/2024. (I. 9.) Korm. határozat

a GFM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai kiadási előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2024/2. (I. 9.)

 

 

Jogszabály:

1002/2024. (I. 9.) Korm. határozat

az Országos Hulladékgazdálkodási Terv feljogosító feltétellel kapcsolatos kiegészítéséről

Megjelent:

MK 2024/2. (I. 9.)

 

 

2024. I. 5.

Jogszabály:

3/2024. (I. 5.) KTM utasítás

miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/2. (I. 5.)

Hatályos:

2024. 01. 06.

 

Jogszabály:

4/2024. (I. 5.) KTM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/2. (I. 5.)

Hatályos:

2024. 01. 06.

 

Jogszabály:

5/2024. (I. 5.) KTM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/2. (I. 5.)

Hatályos:

2024. 01. 06.

 

Jogszabály:

6/2024. (I. 5.) KTM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/2. (I. 5.)

Hatályos:

2024. 01. 06.

 

2024. I. 4.

Jogszabály:

1/2024. (I. 4.) KTM utasítás

a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium szervezeti és működési rendjének ideiglenes meghatározásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/1. (I. 4.)

Hatályos:

2024. 01. 05.

 

Jogszabály:

2/2024. (I. 4.) KTM utasítás

az állami projektértékelői jogviszony keretében végzett értékelési feladatok díjazásának általános alapelveiről, hatáskörök átruházásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/1. (I. 4.)

Hatályos:

2024. 01. 05.

 

Jogszabály:

1/2024. (I. 4.) BVOP utasítás

egyes BVOP utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/1. (I. 4.)

Hatályos:

2024. 01. 12.

 

Jogszabály:

1/2024. (I. 4.) KKM közlemény

a Nemzetközi Napenergia Szövetség megalakításáról szóló Keretmegállapodás kihirdetéséről szóló 466/2023. (X. 12.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a, 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/1. (I. 4.)

 

 

Jogszabály:

EM közlemény

az Európai Unió Kibocsátás-kereskedelmi Rendszerén (EU ETS) belüli létesítmények részére a 2023. évben térítésmentesen kiosztásra került kibocsátási egységek mennyiségének közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/1. (I. 4.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar közleménye

végrehajtójelölti igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/1. (I. 4.)

 

 

2024. I. 2.

Jogszabály:

Magyarország Alaptörvénye

egységes szerkezetben

Megjelent:

MK 2024/1. (I. 2.)

 

 

2023. XII. 29.

Jogszabály:

101/2023. (XII. 29.) BM rendelet

a tűzvédelmi szabályzatról, a tűzvédelmi házirendről, valamint a tűzvédelmi oktatásról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

102/2023. (XII. 29.) BM rendelet

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30., 2024. 05. 01.

 

Jogszabály:

103/2023. (XII. 29.) BM rendelet

a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

30/2023. (XII. 29.) EM rendelet

a szélerőmű kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeiről, a pályázat minimális tartalmi követelményeiről, valamint a pályázati eljárás szabályairól szóló 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

31/2023. (XII. 29.) EM rendelet

a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

 

Jogszabály:

32/2023. (XII. 29.) EM rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal miniszter részére történő víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó adatszolgáltatásának rendjéről szóló 17/2015. (IV. 9.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

 

Jogszabály:

33/2023. (XII. 29.) EM rendelet

a víziközművek gördülő fejlesztési terve részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X. 21.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

 

Jogszabály:

34/2023. (XII. 29.) EM rendelet

a bányászati koncessziós pályázati eljárásról szóló 8/2014. (II. 18.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

 

Jogszabály:

35/2023. (XII. 29.) EM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

36/2023. (XII. 29.) EM rendelet

a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

37/2023. (XII. 29.) EM rendelet

a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017. (V. 26.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

38/2023. (XII. 29.) EM rendelet

a biztonsági kőolajkészlet felhasználásáról szóló 9/2019. (IV. 30.) ITM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

39/2023. (XII. 29.) EM rendelet

a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

40/2023. (XII. 29.) EM rendelet

a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

41/2023. (XII. 29.) EM rendelet

a repülésmeteorológiai szolgáltatás rendjéről szóló szabályzat kiadásáról szóló 17/1997. (VI. 25.) KTM-KHVM-HM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

42/2023. (XII. 29.) EM rendelet

az egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről szóló 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

43/2023. (XII. 29.) EM rendelet

a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

44/2023. (XII. 29.) EM rendelet

a kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatával kapcsolatos szabályokról szóló 14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

45/2023. (XII. 29.) EM rendelet

az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

46/2023. (XII. 29.) EM rendelet

a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

47/2023. (XII. 29.) EM rendelet

a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

48/2023. (XII. 29.) EM rendelet

a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

49/2023. (XII. 29.) EM rendelet

a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

50/2023. (XII. 29.) EM rendelet

a benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről szóló 118/2011. (XII. 15.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

51/2023. (XII. 29.) EM rendelet

az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

52/2023. (XII. 29.) EM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

24/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet

a XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium fejezet fejezeti kezelésű előirányzatainak és központi kezelésű előirányzatainak kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

 

Jogszabály:

25/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet

a XLV. Állami beruházások fejezet központi kezelésű előirányzatainak kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

 

Jogszabály:

26/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03., 2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

27/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

28/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet

a vizsgálóállomások auditálásáról és akkreditált státuszának elfogadásáról szóló 25/2021. (VI. 16.) ITM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

29/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet

a légijárművek lajstromozásának szabályairól szóló 32/2001. (IX. 28.) KöViM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 13.

 

Jogszabály:

30/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet

a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 21.

 

Jogszabály:

31/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet

a magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

32/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet

a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki szabályairól szóló 18/1997. (X. 11.) KHVM-KTM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

33/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet

a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról szóló 54/1999. (XII. 25.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

34/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet

a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

35/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet

a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló 21/2002. (XI. 8.) GKM-ESZCSM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

36/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet

a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03., 2024. 01. 14.

 

Jogszabály:

37/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

38/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet

a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

39/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet

a személyszállítási közszolgáltatási menetrendek egységes egyeztetési eljárásáról szóló 15/2010. (III. 5.) KHEM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

40/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet

a léginavigációs és a légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi berendezések engedélyezési eljárásáról és hatósági felügyeletéről szóló 68/2011. (XI. 30.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

41/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet

az intelligens közlekedési rendszerek fejlesztésének és üzemeltetésének általános feltételeiről, valamint más közlekedési módokhoz való kapcsolódásáról szóló 48/2012. (VIII. 23.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

42/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet

a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

43/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet

a vasúti hálózat-hozzáférési díjrendszer kereteiről, valamint a hálózat-hozzáférési díjak képzésének és alkalmazásának alapvető szabályairól szóló 58/2015. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

44/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet

a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

45/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet

a légiközlekedés, a víziközlekedés és a vasúti közlekedés biztonságát, környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről és a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet módosításáról szóló 24/2019. (VIII. 14.) ITM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

46/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet

a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

47/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet

a távoli pilóták képzését és vizsgáztatását végző szervezetek kijelöléséről, a távoli pilóták képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól, valamint a vizsgán való részvétel díjáról szóló 6/2021. (II. 5.) ITM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

48/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet

a közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

49/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet

a Nemzeti Repülésbiztonsági Programra és a Repülésbiztonság-irányítási Rendszer működtetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 5/2022. (II. 11.) ITM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

50/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet

az országos közlekedésszervező kijelöléséről szóló 17/2022. (VIII. 25.) TIM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

51/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet

a közlekedési hatóság részére fizetendő felügyeleti díj megfizetésének részletszabályairól

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

52/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet

egyes útügyi igazgatással és használati díjjal kapcsolatos rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01., 2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

70/2023. (XII. 29.) GFM rendelet

az Energiaügyi Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságot érintő változás átvezetése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

 

Jogszabály:

71/2023. (XII. 29.) GFM rendelet

a Honvédelmi Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságot, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörét érintő változások átvezetése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

72/2023. (XII. 29.) GFM rendelet

az M5, az M6, az M8 és az M60 autópálya koncessziós szerződései szerinti állami tulajdonú vagyonelemek felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő személy kijelöléséről szóló 9/2018. (XII. 21.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

73/2023. (XII. 29.) GFM rendelet

a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

 

Jogszabály:

74/2023. (XII. 29.) GFM rendelet

az árfigyelő rendszerbe tartozó termékkategóriákról és termékekről szóló 11/2023. (VI. 22.) GFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 13.

 

Jogszabály:

75/2023. (XII. 29.) GFM rendelet

a gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, javításának, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának műszaki-biztonsági követelményeiről szóló 51/2007. (V. 17.) GKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 29.

 

Jogszabály:

76/2023. (XII. 29.) GFM rendelet

az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 29.

 

Jogszabály:

77/2023. (XII. 29.) GFM rendelet

a Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 29.

 

Jogszabály:

78/2023. (XII. 29.) GFM rendelet

az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről szóló 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 29.

 

Jogszabály:

79/2023. (XII. 29.) GFM rendelet

a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről szóló 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 29.

 

Jogszabály:

80/2023. (XII. 29.) GFM rendelet

a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 29.

 

Jogszabály:

31/2023. (XII. 29.) MK rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

 

Jogszabály:

32/2023. (XII. 29.) MK rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok rendvédelmi igazgatási alkalmazottaival szemben lefolytatható fegyelmi eljárásáról szóló 1/2023. (I. 17.) MK rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

661/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes fenntartók által kifizetendő esélyteremtési illetményrészhez kapcsolódó támogatásról, valamint a 2024. évi kiegészítő költségvetési támogatásról, továbbá a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

662/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet

a tanárbéremeléshez szükséges központi költségvetési támogatás veszélyhelyzeti szabályairól

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

663/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egészségügyi szakdolgozók és egészségügyben dolgozók, valamint az alapellátásban foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozók 2024. évi bérfejlesztéséhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01., 2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

664/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

665/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet

a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak meghatározásáról, valamint a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

 

Jogszabály:

666/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramról, valamint a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram működéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 203/2020. (V. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

 

Jogszabály:

667/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet

az Európai Unió brexit miatti kiigazításokra képzett Brexit Alkalmazkodási Tartalékból a magyar vállalkozások részére nyújtott támogatások igénylésének és a források felhasználásának részletes szabályairól szóló 733/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

 

Jogszabály:

668/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Közös Agrárpolitika és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások végrehajtásának szervezetéről és intézményeiről szóló 601/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

 

Jogszabály:

669/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

 

Jogszabály:

670/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének felújításával-fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 356/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

 

Jogszabály:

671/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet

az Üllői Lövész Központ megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

 

Jogszabály:

672/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet

a sportakadémiákról szóló 303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

 

Jogszabály:

673/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyetemek és a kutatóintézetek, valamint a gazdaság összekapcsoltságának erősítéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet

a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerrel, valamint a kötelező visszaváltási díjas rendszerrel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes hulladékgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

676/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet

a központi fűtésről és melegvíz-szolgáltatásról

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 28.

 

Jogszabály:

677/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01., 2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

678/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet

a távhűtési szolgáltatásról szóló 201/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

679/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet

a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről szóló 399/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

680/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet, valamint az elektromobilitás szolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 243/2019. (X. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01., 2024. 01. 14.

 

Jogszabály:

681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet

a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

682/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet

az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

 

Jogszabály:

683/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet

az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

684/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet

az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

685/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet

a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 06., 2024. 03. 28.

 

Jogszabály:

686/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közúti árutovábbítási szerződésekről szóló 120/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 28.

 

Jogszabály:

687/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet

a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

688/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

1615/2023. (XII. 29.) Korm. határozat

a 2024. évi tanárbéremelés érdekében szükséges pénzügyi forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1616/2023. (XII. 29.) Korm. határozat

az egészségügyben dolgozók 2024. évi béremelése érdekében szükséges pénzügyi forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1617/2023. (XII. 29.) Korm. határozat

a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia új helyszínen történő megvalósításáról, valamint a beruházás előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1584/2020. (IX. 11.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1618/2023. (XII. 29.) Korm. határozat

Üllő város közigazgatási területén található földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1619/2023. (XII. 29.) Korm. határozat

az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet alapján a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménnyel érintett szerződések módosításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1620/2023. (XII. 29.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek megítélt támogatásának és összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1621/2023. (XII. 29.) Korm. határozat

a Kossuth Lajos téri Igazságügyi Palota és Agrárminisztérium épület rekonstrukciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1002/2021. (I. 7.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

 

 

2023. XII. 28.

Jogszabály:

22/2023. (XII. 28.) MEKH rendelet

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 31/A. § (4) bekezdése szerinti átmeneti díj meghatározására irányuló kérelemhez benyújtandó adatok köréről

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

23/2023. (XII. 28.) MEKH rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának a 2021. április 1. napjával induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól szóló 12/2020. (XII. 14.) MEKH rendelet módosításáról szóló 13/2022. (XI. 18.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

8/2023. (XII. 28.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet európai uniós támogatási szabályokkal összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

78/2023. (XII. 28.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség szervezetével összefüggésben a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

79/2023. (XII. 28.) BM rendelet

az egyes eljárási kérdésekkel összefüggésben a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

80/2023. (XII. 28.) BM rendelet

az orvosi látleletekkel összefüggésben a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

81/2023. (XII. 28.) BM rendelet

az orvosi látleletekkel összefüggésben az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

82/2023. (XII. 28.) BM rendelet

az egyes eljárási kérdésekkel összefüggésben a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól szóló 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

83/2023. (XII. 28.) BM rendelet

a kényszerítő eszköz alkalmazásának helyettesítésével és más tárgykörökkel összefüggésben a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

84/2023. (XII. 28.) BM rendelet

a pénzjutalmakkal összefüggésben a belügyminiszter által alapított és adományozott előírásokról szóló 37/2012.(VIII. 2.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

85/2023. (XII. 28.) BM rendelet

a más szervhez vezénylés jogintézményével összefüggésben a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

86/2023. (XII. 28.) BM rendelet

az egyes eljárási kérdésekkel összefüggésben az Országgyűlési Őrség munkavédelmi feladatai és foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 23/2013. (VI. 11.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

87/2023. (XII. 28.) BM rendelet

a terrorizmust elhárító szerv szervezeti felépítésével összefüggésben a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

88/2023. (XII. 28.) BM rendelet

az egyes eljárási kérdésekkel összefüggésben a körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

89/2023. (XII. 28.) BM rendelet

a büntetés-végrehajtás szervezetével összefüggésben a nemzetgazdasági miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 5/2014. (II. 7.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

90/2023. (XII. 28.) BM rendelet

az orvosi látleletekkel összefüggésben a rendőrségi fogdák rendjéről szóló 56/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

91/2023. (XII. 28.) BM rendelet

az egyes eljárási kérdésekkel összefüggésben az Országgyűlési Őrség hivatásos állományú tagjainak szolgálatképes állapota megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése céljából elvégezhető vizsgálatok köréről és a vizsgálat végrehajtásának szabályairól szóló 25/2015. (VI. 15.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

92/2023. (XII. 28.) BM rendelet

a rendőrség szerveinek szervezeti felépítésével összefüggésben a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

93/2023. (XII. 28.) BM rendelet

vizsgálatára vonatkozó különös szabályokról szóló 58/2015. (X. 27.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

94/2023. (XII. 28.) BM rendelet

az egyes ruházati termékek megnevezésével összefüggésben a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

95/2023. (XII. 28.) BM rendelet

az érdemtelenség jogintézményével és más tárgykörökkel összefüggésben a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyával összefüggő egyes szabályokról szóló 4/2019. (III. 11.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

96/2023. (XII. 28.) BM rendelet

az egyes eljárási kérdésekkel összefüggésben a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek rendvédelmi tisztjelöltjeiről és a rendvédelmi tisztjelölti szolgálati jogviszonyról szóló 5/2022. (III. 31.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

97/2023. (XII. 28.) BM rendelet

az egyes eljárási kérdésekkel összefüggésben az Országgyűlési Őrségnél foglalkoztatott hivatásos állomány alkalmasságvizsgálatáról, valamint egészségügyi és pszichológiai ellátásáról szóló 43/2022. (XII. 19.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

98/2023. (XII. 28.) BM rendelet

szabályokról szóló 47/2022. (XII. 27.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

99/2023. (XII. 28.) BM rendelet

Iroda szervezetébe történő integrációjáról szóló 5/2023. (II. 15.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

100/2023. (XII. 28.) BM rendelet

a rendőrség szerveinek szervezeti felépítésével összefüggésben a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendeletnek az online térben elkövetett bűncselekmények felderítésére specializálódott egység felállítása érdekében szükséges módosításáról szóló 38/2023. (IX. 14.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

55/2023. (XII. 28.) GFM rendelet

A daganatos megbetegedés kockázatát megnövelő eljárások, tevékenységek nem teljes körű, tájékoztató jegyzéke Auramin gyártás.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 04. 01.

 

Jogszabály:

56/2023. (XII. 28.) GFM rendelet

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

57/2023. (XII. 28.) GFM rendelet

a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

58/2023. (XII. 28.) GFM rendelet

az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

59/2023. (XII. 28.) GFM rendelet

a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

60/2023. (XII. 28.) GFM rendelet

a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

61/2023. (XII. 28.) GFM rendelet

egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2026. 01. 01.

 

Jogszabály:

62/2023. (XII. 28.) GFM rendelet

a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

63/2023. (XII. 28.) GFM rendelet

a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM-EüM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

64/2023. (XII. 28.) GFM rendelet

Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM-EüM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 31., 2026. 01. 01.

 

Jogszabály:

65/2023. (XII. 28.) GFM rendelet

Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

66/2023. (XII. 28.) GFM rendelet

A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

67/2023. (XII. 28.) GFM rendelet

az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díj megfizetésére vonatkozó szabályokról szóló 4/2018. (II. 28.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

68/2023. (XII. 28.) GFM rendelet

a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 31., 2024. 04. 01., 2025. 01. 18., 2026. 04. 05., 2026. 04. 06.

 

Jogszabály:

69/2023. (XII. 28.) GFM rendelet

a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet és a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet módosításáról szóló 6/2020. (II. 7.) ITM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2025. 01. 18.

 

Jogszabály:

43/2023. (XII. 28.) HM rendelet

a központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

44/2023. (XII. 28.) HM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 5/2018. (III. 8.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

45/2023. (XII. 28.) HM rendelet

honvédelmi miniszteri rendeleteknek a Magyar Honvédség feltöltöttsége növelését szolgáló intézkedésekkel összefüggő további módosításáról

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

46/2023. (XII. 28.) HM rendelet

a Honvéd Vezérkar létrehozásával összefüggésben az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének képzéséről szóló 5/2003. (II. 1.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

47/2023. (XII. 28.) HM rendelet

a Honvéd Vezérkar létrehozásával összefüggésben az állami repülések céljára kijelölt légterekben végrehajtott repülések szabályairól szóló 3/2006. (II. 2.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

48/2023. (XII. 28.) HM rendelet

a honvédségi járművek fenntartásáról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

21/2023. (XII. 28.) IM rendelet

a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

12/2023. (XII. 28.) PM rendelet

A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról A

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet

a 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

639/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

640/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium létrehozásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

641/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő szabályairól szóló 489/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

642/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet

a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29., 2023. 12. 31., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

643/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet

a kis- és középvállalkozásokkal összefüggő egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

644/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek többségi állami befolyás alatt álló gazdasági társaságokat érintő módosításáról

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 28. 23 órától.

 

Jogszabály:

645/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

646/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

647/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet

a felnőttképzést érintő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

648/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet

a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet

a kistelepüléseken nyújtható otthonteremtési támogatásokról szóló 302/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet, valamint a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 303/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről, továbbá egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

650/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet

a szélerőművek engedélyezésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

651/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról, valamint az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

652/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

653/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

654/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet

a bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

655/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet

a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet, valamint a környezeti hatásvizsgálat és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 12.

 

Jogszabály:

656/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet

a közlekedési hatósági jogalkalmazással összefüggő egyes közlekedési tárgyú jogszabályok eltérő alkalmazásáról szóló 577/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 02.

 

Jogszabály:

657/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet

a vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól szóló 181/2017. (VII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

658/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet

az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

659/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egyes közegészségügyi és járványügyi, valamint egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

660/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet

a rozsdaövezeti akcióterületek kijelöléséről és egyes akcióterületeken megvalósuló beruházásokra irányadó sajátos követelményekről szóló 619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

49/2023. (XII. 28.) HM rendelet

a sportcélú fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának rendjéről

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

267/2023. (XII. 28.) KE határozat

hivatalvezetői kinevezés megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

268/2023. (XII. 28.) KE határozat

főigazgatói kinevezésről

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

269/2023. (XII. 28.) KE határozat

államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1611/2023. (XII. 28.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat- átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1612/2023. (XII. 28.) Korm. határozat

a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019-2030 felülvizsgálatáról és annak keretében megvalósítandó 2024-2025. évi kiemelt vállalkozásfejlesztési intézkedésekről

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

1613/2023. (XII. 28.) Korm. határozat

a 2023. évi Élelmiszeripari Beszállító-fejlesztési Program finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1614/2023. (XII. 28.) Korm. határozat

a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram folytatásáról és keretösszegének növeléséről

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

112/2023. (XII. 28.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

113/2023. (XII. 28.) ME határozat

országos kórház-főigazgató kinevezéséről

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

114/2023. (XII. 28.) ME határozat

a Vasúti Igazgatási Szerv vezetőjének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

4/2023. (XII. 28.) KE utasítás

a Sándor-palota Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

25/2023. (XII. 28.) MK utasítás

a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2023. (V. 5.) MK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

32/2023. (XII. 28.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2022. (VI. 28.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

7/2023. (XII. 28.) EUM utasítás

az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2023. (VIII. 9.) EUM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

20/2023. (XII. 28.) ÉKM utasítás

az Építési és Közlekedési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2022. (XII. 28.) ÉKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

21/2023. (XII. 28.) ÉKM utasítás

a Podmaniczky Liget kialakításának felügyeletéért felelős miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

62/2023. (XII. 28.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2022. (VII. 29.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

63/2023. (XII. 28.) HM utasítás

a központi kezelésű előirányzatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

64/2023. (XII. 28.) HM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének feladatairól, az azokkal történő gazdálkodás szabályairól és a költségvetési támogatások biztosításának egyes kérdéseiről szóló 35/2019. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

65/2023. (XII. 28.) HM utasítás

a 2024. évi Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató megszervezésének és végrehajtásának előkészítésével összefüggő feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

66/2023. (XII. 28.) HM utasítás

az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

67/2023. (XII. 28.) HM utasítás

a honvédelmi szervezetek költségvetési gazdálkodásának rendjéről szóló 20/2021. (V. 19.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01., 2024. 02. 01.

 

Jogszabály:

68/2023. (XII. 28.) HM utasítás

a honvédelmi alkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos illetménygazdálkodásról szóló 24/2021. (VI. 10.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

15/2023. (XII. 28.) IM utasítás

miniszteri biztosi kinevezés visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

14/2023. (XII. 28.) PM utasítás

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2/2023. (XII. 28.) OAH utasítás

az Országos Atomenergia Hivatal közszolgálati szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

3/2023. (XII. 28.) OAH utasítás

az Országos Atomenergia Hivatal Iratkezelési Szabályzatának módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

13/2023. (XII. 28.) GVH utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

14/2023. (XII. 28.) GVH utasítás

egyes utasításoknak a jogszabályok módosulásával, valamint szervezeti és munkaszervezési változásokkal összefüggő módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

5/2023. (XII. 28.) NVI utasítás

egyes normatív utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

33/2023. (XII. 28.) ORFK utasítás

a kiemelt határvadász szolgálati pótlékra jogosító szolgálati körülményekről és a folyósítás rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

34/2023. (XII. 28.) ORFK utasítás

az Iratkezelési Szabályzatról szóló 40/2017. (XII. 29.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

3/2023. (XII. 28.) SZTNH utasítás

a minősített adatok védelméről szóló biztonsági szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

Miniszterelnök általános helyettesének közleménye

a Nemzetiségekért Díj 2023. évi díjazottjairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

KIM-BM együttes közlemény

az Idősbarát Önkormányzat Díj 2023. évi nyerteseiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

5/2023. (XII. 28.) KKB határozat

a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság 2024. évi munkatervének elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

6/2023. (XII. 28.) KKB határozat

a téli felkészülés helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

7/2023. (XII. 28.) KKB határozat

a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság Tudományos Tanács tagjairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

KSH közlemény

a különböző ellátások alapjául szolgáló főbb statisztikai adatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar közleménye

végrehajtójelölti igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó vallási közösségek részére történő technikai szám kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó vallási közösség elnevezésének megváltozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

Értelmes Magyarok Pártja

2022. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

Új Kezdet Párt

2022. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

 

 

2023. XII. 27.

Jogszabály:

2023. évi CXXI. törvény

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2024. 01. 01., 2024. 01. 04., 2024. 01. 27., 2024. 03. 26.

 

Jogszabály:

30/2023. (XII. 27.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 17/2022. (XII. 1.) MK rendelet uniós támogatási szabályok változásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 12. 28.

 

Jogszabály:

154/2023. (XII. 27.) AM rendelet

a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet deregulációs szempontú módosításáról

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály: