A jogszabály mai napon ( 2021.06.18. ) hatályos állapota.

 

Változásmutató

Új jogszabályok

2021. VI. 16.

Jogszabály:

343/2021. (VI. 16.) Korm. rendelet

a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/114. (VI. 16.)

Hatályos:

2021. 06. 17.

 

Jogszabály:

5/2021. (VI. 16.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/114. (VI. 16.)

Hatályos:

2021. 06. 21.

 

Jogszabály:

14/2021. (VI. 16.) BM rendelet

a képesítési követelményekkel összefüggésben egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/114. (VI. 16.)

Hatályos:

2021. 06. 19.

 

Jogszabály:

24/2021. (VI. 16.) EMMI rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/114. (VI. 16.)

Hatályos:

2021. 06. 19.

 

Jogszabály:

25/2021. (VI. 16.) ITM rendelet

a vizsgálóállomások auditálásáról és akkreditált státuszának elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/114. (VI. 16.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

1/2021. Büntető jogegységi határozat

az eljárási szabálysértés miatt előterjesztett felülvizsgálati inditványról

Megjelent:

MK 2021/114. (VI. 16.)

 

 

Jogszabály:

15/2021. (VI. 16.) OGY határozat

az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról

Megjelent:

MK 2021/114. (VI. 16.)

Hatályos:

2021. 06. 15.

 

Jogszabály:

16/2021. (VI. 16.) OGY határozat

a NATO irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó műveletekhez történő magyar hozzájárulásról szóló 94/2001. (XII. 21.) OGY határozat hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2021/114. (VI. 16.)

Hatályos:

2021. 06. 17.

 

Jogszabály:

17/2021. (VI. 16.) OGY határozat

tájékoztató az Állami Számvevőszék 2020. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/114. (VI. 16.)

 

 

Jogszabály:

304/2021. (VI. 16.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/114. (VI. 16.)

 

 

Jogszabály:

305/2021. (VI. 16.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/114. (VI. 16.)

 

 

Jogszabály:

306/2021. (VI. 16.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/114. (VI. 16.)

 

 

Jogszabály:

307/2021. (VI. 16.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/114. (VI. 16.)

 

 

Jogszabály:

308/2021. (VI. 16.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/114. (VI. 16.)

 

 

Jogszabály:

32/2021. (VI. 16.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/114. (VI. 16.)

 

 

2021. VI. 15.

Jogszabály:

341/2021. (VI. 15.) Korm. rendelet

egyes állami beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/112. (VI. 15.)

Hatályos:

2021. 06. 16.

 

Jogszabály:

342/2021. (VI. 15.) Korm. rendelet

a Rácalmás városban megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 31/2016. (II. 25.) Korm. rendelet és az Iváncsa község külterületén megvalósuló ipari park fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 359/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/112. (VI. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

1381/2021. (VI. 15.) Korm. határozat

az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő közúti és vasúti infrastruktúra- fejlesztések előkészítéséhez és megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/112. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

1382/2021. (VI. 15.) Korm. határozat

az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő infrastruktúra-fejlesztések megvalósításához szükséges, műszaki ellenőrzést, minőségbiztosítást érintő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/112. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

1383/2021. (VI. 15.) Korm. határozat

az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő villamosenergia infrastruktúra- fejlesztés megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/112. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

1384/2021. (VI. 15.) Korm. határozat

az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő vízgazdálkodási és víziközmű infrastruktúra-fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/112. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

2021. évi LXXI. törvény

a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló, 2014. március 28-án kelt megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/113. (VI. 15.)

Hatályos:

2021. 06. 16. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2021. évi LXXII. törvény

a Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/113. (VI. 15.)

Hatályos:

2021. 06. 16. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2021. évi LXXIII. törvény

a Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/113. (VI. 15.)

Hatályos:

2021. 06. 16. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2021. évi LXXIV. törvény

egyes törvényeknek az egyszülős családok életkörülményeinek javítása érdekében történő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/113. (VI. 15.)

Hatályos:

2021. 10. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi LXXV. törvény

a pártalapítványokat érintő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2021/113. (VI. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi LXXVI. törvény

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2021/113. (VI. 15.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi LXXVII. törvény

a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény és a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2021/113. (VI. 15.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi LXXVIII. törvény

az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2021/113. (VI. 15.)

Hatályos:

2021. 06. 16.

 

Jogszabály:

31/2021. (VI. 15.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/113. (VI. 15.)

 

 

2021. VI. 14.

Jogszabály:

340/2021. (VI. 14.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/111. (VI. 14.)

Hatályos:

2021. 06. 15.

 

Jogszabály:

23/2021. (VI. 14.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/111. (VI. 14.)

Hatályos:

2021. 06. 17.

 

Jogszabály:

1378/2021. (VI. 14.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2021. áprilisi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/111. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1379/2021. (VI. 14.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2021. április-májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/111. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1380/2021. (VI. 14.) Korm. határozat

Verpelét vasútállomáson nyílt hozzáférésű rakodóterület kiépítéséről

Megjelent:

MK 2021/111. (VI. 14.)

 

 

2021. VI. 11.

Jogszabály:

2021. évi LXX. törvény

a kényszertörlési eljárásra és a felszámolási eljárásra vonatkozó és kapcsolódó egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2021/110. (VI. 11.)

Hatályos:

2021. 07. 01., 2021. 07. 12.

 

Jogszabály:

335/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet rendezvényeket érintő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/110. (VI. 11.)

Hatályos:

2021. 06. 11. 20 órától.

 

Jogszabály:

336/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet egyes határidőkkel kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2021/110. (VI. 11.)

Hatályos:

2021. 06. 12.

 

Jogszabály:

337/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a magyarok által lakott területek koronavírus elleni védelmével kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2021/110. (VI. 11.)

Hatályos:

2021. 06. 16.

 

Jogszabály:

338/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/110. (VI. 11.)

Hatályos:

2021. 06. 12.

 

Jogszabály:

339/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet

a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tolna Megyei Igazgatósága új paksi telephelyének kialakítását célzó beruházás előkészítésével és megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/110. (VI. 11.)

Hatályos:

2021. 06. 12.

 

Jogszabály:

303/2021. (VI. 11.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/110. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1374/2021. (VI. 11.) Korm. határozat

a Nemzeti Tengelysúly-mérő Rendszer működtetéséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/110. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1375/2021. (VI. 11.) Korm. határozat

az egyes köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2021/110. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1376/2021. (VI. 11.) Korm. határozat

a Lajosmizse-Kecskemét közötti vasútvonal fejlesztésének előkészítésével összefüggő intézkedésekről és ezzel összefüggésben az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/110. (VI. 11.)

Hatályos:

2021. 06. 12.

 

Jogszabály:

1377/2021. (VI. 11.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/110. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

30/2021. (VI. 11.) ME határozat

a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma szolgáltatások kormányközi platformjának plenáris ülésszakain való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2021/110. (VI. 11.)

 

 

2021. VI. 10.

Jogszabály:

326/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet

a méltányossági táppénz ellátásra vonatkozó veszélyhelyzeti különös szabályokról

Megjelent:

MK 2021/108. (VI. 10.)

Hatályos:

2021. 06. 11., 2021. 06. 25.

 

Jogszabály:

327/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet

a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárításában részt vevő foglalkoztatottakat megillető pótszabadságról

Megjelent:

MK 2021/108. (VI. 10.)

Hatályos:

2021. 06. 11., 2021. 06. 25.

 

Jogszabály:

328/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet

az egyes, az egészségügyi katonák és az egészségügyi honvédelmi alkalmazottak jogállására vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 601/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/108. (VI. 10.)

Hatályos:

2021. 06. 11.

 

Jogszabály:

329/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet

egyes autóversenyek megrendezésére vonatkozó eltérő szabályokról

Megjelent:

MK 2021/108. (VI. 10.)

Hatályos:

2021. 06. 11., 2021. 06. 25.

 

Jogszabály:

330/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény büntetőjogi tárgyú rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/108. (VI. 10.)

Hatályos:

2021. 06. 11., 2021. 06. 25.

 

Jogszabály:

331/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/108. (VI. 10.)

Hatályos:

2021. 06. 11., 2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

332/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes, a nyelvvizsgát érintő felsőoktatási kérdésekről

Megjelent:

MK 2021/108. (VI. 10.)

Hatályos:

2021. 06. 11., 2021. 06. 25.

 

Jogszabály:

1368/2021. (VI. 10.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a Széchenyi Kártya Újraindítási Program bevezetéséről

Megjelent:

MK 2021/108. (VI. 10.)

Hatályos:

2021. 06. 11.

 

Jogszabály:

333/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet

egyes járványügyi védekezést szolgáló pandémia-értékelő regiszterre vonatkozó részletes szabályokról

Megjelent:

MK 2021/109. (VI. 10.)

Hatályos:

2021. 06. 11., 2021. 06. 25.

 

Jogszabály:

334/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet és a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/109. (VI. 10.)

Hatályos:

2021. 06. 11., 2021. 06. 15.

 

Jogszabály:

23/2021. (VI. 10.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Ukrajnával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/109. (VI. 10.)

Hatályos:

2021. 06. 11.

 

Jogszabály:

298/2021. (VI. 10.) Ke határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/109. (VI. 10.)

 

 

Jogszabály:

299/2021. (VI. 10.) Ke határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/109. (VI. 10.)

 

 

Jogszabály:

300/2021. (VI. 10.) Ke határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/109. (VI. 10.)

 

 

Jogszabály:

301/2021. (VI. 10.) Ke határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/109. (VI. 10.)

 

 

Jogszabály:

302/2021. (VI. 10.) Ke határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/109. (VI. 10.)

 

 

Jogszabály:

1369/2021. (VI. 10.) Korm. határozat

a huszonötezer fő feletti települési önkormányzatokat érintő, a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése kapcsán szükséges további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/109. (VI. 10.)

 

 

Jogszabály:

1370/2021. (VI. 10.) Korm. határozat

a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2021/109. (VI. 10.)

Hatályos:

2021. 06. 11.

 

Jogszabály:

1371/2021. (VI. 10.) Korm. határozat

a 2021. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2021/109. (VI. 10.)

 

 

Jogszabály:

1372/2021. (VI. 10.) Korm. határozat

a Nemzeti Hidrogén Stratégia 2030 elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/109. (VI. 10.)

 

 

Jogszabály:

1373/2021. (VI. 10.) Korm. határozat

a Pécsi Mecsek Futball Club új stadionjának előkészítéséről és megvalósításáról

Megjelent:

MK 2021/109. (VI. 10.)

 

 

Jogszabály:

24/2021. (VI. 10.) HM utasítás

a honvédelmi alkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos illetménygazdálkodásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/30. (VI. 10.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

34/2021. (VI. 10.) BVOP utasítás

a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Közbeszerzési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/30. (VI. 10.)

Hatályos:

2021. 06. 11.

 

Jogszabály:

35/2021. (VI. 10.) BVOP utasítás

a Telekom hálózatos, nem nyilvános mobil távközlési szolgáltatás fogvatartottak részére történő működtetésével kapcsolatos feladatokról szóló 35/2020. (VII. 16.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/30. (VI. 10.)

Hatályos:

2021. 06. 25.

 

Jogszabály:

1/2021. (VI. 10.) NEAK utasítás

a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/30. (VI. 10.)

Hatályos:

2021. 06. 11.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/30. (VI. 10.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az ADR 1.5.1 szakasza szerinti M335 számú és az ADN 1.5.1 szakasza szerinti M028 és M029 számú multilaterális megállapodások aláírásáról és hatálybalépésükről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/30. (VI. 10.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/30. (VI. 10.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Demokrata Egységpárt

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/30. (VI. 10.)

 

 

Jogszabály:

Megújuló Magyarországért Alapítvány

2020. évi éves beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/30. (VI. 10.)

 

 

Jogszabály:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal hirdetménye

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/30. (VI. 10.)

 

 

2021. VI. 9.

Jogszabály:

2021. évi LXIX. törvény

egyes adótörvények módosításáról

Megjelent:

MK 2021/106. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 10., 2021. 06. 17., 2021. 07. 01., 2021. 07. 10., 2021. 08. 01., 2021. 10. 01., 2022. 01. 01., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

17/2021. (VI. 9.) MNB rendelet

a "750 éves Győr" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/106. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 10.

 

Jogszabály:

296/2021. (VI. 9.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/106. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

297/2021. (VI. 9.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/106. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

317/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet

a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/107. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 10.

 

Jogszabály:

318/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet

a koronavírus-világjárványt követő, a gazdaság újraindítását elősegítő adózási intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/107. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 10., 2021. 06. 24.

 

Jogszabály:

319/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet

az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/107. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 10., 2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

320/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet

a koronavírus-világjárvány által okozott megbetegedésben elhunytak hozzátartozóival összefüggő egyes adatkezelési rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2021/107. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 10., 2021. 06. 24.

 

Jogszabály:

321/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet külföldön beadott oltással kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2021/107. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 28.

 

Jogszabály:

322/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes építésügyi közigazgatási hatósági döntésekkel összefüggő eltérő szabályok megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/107. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 10., 2021. 06. 24.

 

Jogszabály:

323/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet

az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletekkel összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 559/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/107. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 10.

 

Jogszabály:

324/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet

a Gazdaság Újraindításáért Felelős Operatív Törzs létrehozásáról és feladatairól

Megjelent:

MK 2021/107. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 10.

 

Jogszabály:

325/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet

a Közösségi Élet Újraindításáért Felelős Operatív Törzs létrehozásáról és feladatairól

Megjelent:

MK 2021/107. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 10.

 

Jogszabály:

22/2021. (VI. 9.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Albán Köztársasággal és Marokkói Királysággal összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/107. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 10.

 

Jogszabály:

1365/2021. (VI. 9.) Korm. határozat

a Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége által a XXIII. Szervátültetettek Világjátéka hazai megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/107. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1366/2021. (VI. 9.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/107. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1367/2021. (VI. 9.) Korm. határozat

a Mezőzombor külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/107. (VI. 9.)

 

 

2021. VI. 8.

Jogszabály:

2021. évi LXVI. törvény

a Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek képviseletében eljáró, az Afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodás UNEP által ellátott Titkársága (UNEP/AEWA Titkárság) között az Afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodásban részes felek találkozója 8. ülésének megrendezéséről (2021. október 5-9., Budapest, Magyarország) szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 09. - kivétellel

 

Jogszabály:

2021. évi LXVII. törvény

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között Bukarestben, 2014. július 24-én aláírt, a magyar-román államhatáron átvezető közúti kapcsolatokról szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 09. - kivétellel

 

Jogszabály:

2021. évi LXVIII. törvény

egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 13., 2021. 07. 01., 2021. 07. 09., 2022. 01. 01., 2023. 01. 01., 2023. 07. 01.

 

Jogszabály:

313/2021. (VI. 8.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet falunap megrendezésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 14.

 

Jogszabály:

314/2021. (VI. 8.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet zenés, táncos rendezvények megrendezésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 09.

 

Jogszabály:

315/2021. (VI. 8.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között Bukarestben, 2006. december hó 21. napján aláírt, a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 09. - kivétellel.

 

Jogszabály:

316/2021. (VI. 8.) Korm. rendelet

az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 07. 09.

 

Jogszabály:

15/2021. (VI. 8.) MNB rendelet

az "Önálló ügyészi szervezet" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 09.

 

Jogszabály:

16/2021. (VI. 8.) MNB rendelet

az "Önálló ügyészi szervezet" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 09.

 

Jogszabály:

20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet

a 2021/2022. tanév rendjéről

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

21/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 09., 2022. 02. 22.

 

Jogszabály:

22/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 11.

 

Jogszabály:

21/2021. (VI. 8.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Szlovák Köztársasággal összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 09.

 

Jogszabály:

5/2021. (VI. 8.) PM rendelet

az adózási szempontból nem együttműködő államok listájának közzétételéről szóló 19/2020. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 09.

 

Jogszabály:

295/2021. (VI. 8.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1360/2021. (VI. 8.) Korm. határozat

a Nemzet Sportolóinak javaslata alapján a Nemzet Sportolója cím adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1361/2021. (VI. 8.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történt átcsoportosítás visszarendezéséről

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1362/2021. (VI. 8.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 09.

 

Jogszabály:

1363/2021. (VI. 8.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 09.

 

Jogszabály:

1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat

a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése kapcsán szükséges, fővárossal összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

 

 

2021. VI. 7.

Jogszabály:

308/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet

az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/104. (VI. 7.)

Hatályos:

2021. 06. 15.

 

Jogszabály:

309/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egy részszakma megszerzésére irányuló eltérő szabályokról

Megjelent:

MK 2021/104. (VI. 7.)

Hatályos:

2021. 06. 08., 2021. 06. 22.

 

Jogszabály:

310/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet

az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/104. (VI. 7.)

Hatályos:

2021. 06. 08., 2021. 06. 22.

 

Jogszabály:

311/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet

a komplex felzárkózási képzésekről

Megjelent:

MK 2021/104. (VI. 7.)

Hatályos:

2021. 06. 08., 2021. 07. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodással kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/104. (VI. 7.)

Hatályos:

2021. 06. 22., 2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

24/2021. (VI. 7.) ITM rendelet

a Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/104. (VI. 7.)

Hatályos:

2021. 07. 08.

 

Jogszabály:

1355/2021. (VI. 7.) Korm. határozat

a Zöld-foki Köztársaság részére COVID-19 vakcina adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/104. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1356/2021. (VI. 7.) Korm. határozat

a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 109. ülésszakán való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2021/104. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1357/2021. (VI. 7.) Korm. határozat

a Visegrádi Együttműködés 2021-2022. évi magyar elnökségének lebonyolításáról

Megjelent:

MK 2021/104. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1358/2021. (VI. 7.) Korm. határozat

a komplex felzárkózási képzések szolgáltatási programjának vizsgálatához szükséges feltételek biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/104. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1359/2021. (VI. 7.) Korm. határozat

egyes szennyvíz-elvezetési és -tisztítási agglomerációk fejlesztési igényeinek finanszírozhatóságáról

Megjelent:

MK 2021/104. (VI. 7.)

 

 

2021. VI. 5.

Jogszabály:

307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/103. (VI. 5.)

Hatályos:

2021. 06. 15., 2021. 06. 29.

 

Jogszabály:

20/2021. (VI. 5.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Ciprusi Köztársasággal összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/103. (VI. 5.)

Hatályos:

2021. 06. 06.

 

Jogszabály:

1354/2021. (VI. 5.) Korm. határozat

az állami vezetői mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait megillető kártérítésekről szóló 33/2010. (VI. 11.) OGY határozat végrehajtása érdekében szükséges további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/103. (VI. 5.)

Hatályos:

2021. 06. 06.

 

2021. VI. 4.

Jogszabály:

3/2021. (VI. 4.) ME utasítás

miniszterelnöki biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/29. (VI. 4.)

Hatályos:

2021. 06. 05.

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/29. (VI. 4.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Nemzeti Mozgalom

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/29. (VI. 4.)

 

 

Jogszabály:

Platón Párt

2017-2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/29. (VI. 4.)

 

 

2021. VI. 3.

Jogszabály:

2021. évi LXI. törvény

a szakosított intézmények kiváltságairól és mentességeiről szóló egyezmény és Függelékei egységes szerkezetű kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2021. 06. 04.

 

Jogszabály:

2021. évi LXII. törvény

a szülői felelősséget érintő nemzetközi igazságügyi együttműködésről

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2022. 08. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi LXIII. törvény

a fővárosi és megyei kormányhivatalok elektronikus ügyintézésével, valamint a kormányhivatali adatszolgáltatással összefüggő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2021. 09. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi LXIV. törvény

a szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi LXV. törvény

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2021. 06. 04.

 

Jogszabály:

306/2021. (VI. 3.) Korm. rendelet

az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2021. 06. 04.

 

Jogszabály:

13/2021. (VI. 3.) MNB rendelet

a "XXXII. Nyári Olimpiai és XVI. Nyári Paralimpiai Játékok" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2021. 06. 04.

 

Jogszabály:

14/2021. (VI. 3.) MNB rendelet

a "XXXII. Nyári Olimpiai és XVI. Nyári Paralimpiai Játékok" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2021. 06. 04.

 

Jogszabály:

7/2021. (VI. 3.) NVTNM rendelet

az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2021. 06. 04., 2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

22/2021. (VI. 3.) AM rendelet

az egyes borászati támogatási tárgyú rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2021. 06. 06.

 

Jogszabály:

1348/2021. (VI. 3.) Korm. határozat

a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 felülvizsgálatáról

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

1349/2021. (VI. 3.) Korm. határozat

a 2022. évi Giro dÆItalia kerékpáros körverseny lehetséges budapesti rajtja és első három szakasza magyarországi megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

1350/2021. (VI. 3.) Korm. határozat

a 2022. évi Giro dÆItalia kerékpáros körverseny lehetséges budapesti rajtja és első három szakasza magyarországi megrendezése érdekében szükséges szervező bizottság létrehozásáról

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2021. 06. 04.

 

Jogszabály:

1351/2021. (VI. 3.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat- átcsoportosításról, valamint kormányhatározat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

1352/2021. (VI. 3.) Korm. határozat

a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány részére történő alapítói adomány adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

1353/2021. (VI. 3.) Korm. határozat

a Makovecz Campus Alapítvány létrehozásáról

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

32/2021. (VI. 3.) BVOP utasítás

az Egységes Digitális Rádiórendszer alkalmazásáról szóló 18/2019. (XII. 13.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/28. (VI. 3.)

Hatályos:

2021. 06. 04.

 

Jogszabály:

33/2021. (VI. 3.) BVOP utasítás

a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága eszközeinek és forrásainak leltározásáról és leltárkészítésről szóló 28/2020. (VII. 10.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/28. (VI. 3.)

Hatályos:

2021. 06. 04.

 

Jogszabály:

8/2021. (VI. 3.) GVH utasítás

a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/28. (VI. 3.)

Hatályos:

2021. 06. 05.

 

Jogszabály:

14/2021. (VI. 3.) ORFK utasítás

a lakáscélú munkáltatói kölcsön folyósításának szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/28. (VI. 3.)

Hatályos:

2021. 06. 04.

 

Jogszabály:

40/2021. (VI. 3.) KKM közlemény

az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről és a 2014/335/EU, Euratom határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. december 14-i (EU, Euratom) 2020/2053 tanácsi határozat kihirdetéséről szóló 2021. évi XLV. törvény 2. §-a, 3. §-a, 7. §-a és 1. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/28. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

Miniszterelnök általános helyettesének közleménye

a Pro Cultura Minoritatum Hungariae díj 2021. évi díjazottjairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/28. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/28. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

Barankovics István Alapítvány

2020. évi beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/28. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

2020. évi beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/28. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

Táncsics Mihály Alapítvány

2020. évi beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/28. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

Új Köztársaságért Alapítvány

2020. évi beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/28. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

Haza Pártja

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/28. (VI. 3.)

 

 

2021. VI. 2.

Jogszabály:

304/2021. (VI. 2.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

Hatályos:

2021. 06. 03.

 

Jogszabály:

305/2021. (VI. 2.) Korm. rendelet

a sportakadémiákról szóló 303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

Hatályos:

2021. 06. 03.

 

Jogszabály:

3/2021. (VI. 2.) MK rendelet

a kormányzati informatikai beszerzéssel érintett alkalmazások, informatikai eszközök és szoftverek köréről szóló 2/2019. (VII. 12.) MK rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

Hatályos:

2021. 06. 03.

 

Jogszabály:

19/2021. (VI. 2.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

Hatályos:

2021. 06. 03.

 

Jogszabály:

280/2021. (VI. 2.) KE határozat

a Magyar Honvédség parancsnoka beosztásba történő kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

281/2021. (VI. 2.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

282/2021. (VI. 2.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

283/2021. (VI. 2.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

284/2021. (VI. 2.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

285/2021. (VI. 2.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

286/2021. (VI. 2.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

287/2021. (VI. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

288/2021. (VI. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

289/2021. (VI. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

290/2021. (VI. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

291/2021. (VI. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

292/2021. (VI. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

293/2021. (VI. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

294/2021. (VI. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1343/2021. (VI. 2.) Korm. határozat

az (EU) 2018/844 számú irányelve alapján a 2021-2027 közötti kohéziós célú támogatások kifizetését lehetővé tevő feljogosító feltételek teljesítése céljából szükséges Hosszú Távú Felújítási Stratégia elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1344/2021. (VI. 2.) Korm. határozat

a közbiztonság erősítése érdekében meghatározott egyes feladatok megvalósításához szükséges költségvetési források biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1345/2021. (VI. 2.) Korm. határozat

lélegeztetőgépeknek a NATO járványügyi célalapja számára történő adományozásáról és Moldovába, valamint Tunéziába történő szállításáról

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1346/2021. (VI. 2.) Korm. határozat

a Magyarországi Református Egyház Országos Óvoda Programjának kiegészítő támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1347/2021. (VI. 2.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.1-15-2016-00009 azonosító számú ("Az egri vár és erődrendszer turisztikai célú fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

 

 

2021. VI. 1.

Jogszabály:

299/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet

az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságról

Megjelent:

MK 2021/100. (VI. 1.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

300/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között, a földgáz Magyar Köztársaság területén történő tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos együttműködésről 2008. február 28. napján aláírt Megállapodás megszüntetéséről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/100. (VI. 1.)

Hatályos:

2021. 06. 02. - kivétellel.

 

Jogszabály:

301/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet

az egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásáról

Megjelent:

MK 2021/100. (VI. 1.)

Hatályos:

2021. 07. 01., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

302/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet

az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/100. (VI. 1.)

Hatályos:

2021. 06. 06.

 

Jogszabály:

303/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/100. (VI. 1.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

23/2021. (VI. 1.) ITM rendelet

a 2022. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

Megjelent:

MK 2021/100. (VI. 1.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5010/2021/4. határozata

A közterület-használati jogviszony hatósági jogviszony, azt az önkormányzat nem rendezheti polgári jogi jogviszonyként. A hatósági szerződés közigazgatási szerződés. A hatósági szerződés megkötése nem változtat a felek közötti jogviszony jellegén, azt nem teszi magánjogi jogviszonnyá. A hatósági szerződést az ügyféllel a hatóságnak és nem a tulajdonosnak kell megkötnie. Ezért kizárt, hogy az önkormányzat mint tulajdonos - ebben a minőségében - a hatósági feladat ellátására megbízottat vegyen igénybe.

Megjelent:

MK 2021/100. (VI. 1.)

 

 

Jogszabály:

275/2021. (VI. 1.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2021/100. (VI. 1.)

 

 

Jogszabály:

276/2021. (VI. 1.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2021/100. (VI. 1.)

 

 

Jogszabály:

277/2021. (VI. 1.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/100. (VI. 1.)

 

 

Jogszabály:

278/2021. (VI. 1.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/100. (VI. 1.)

 

 

Jogszabály:

279/2021. (VI. 1.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/100. (VI. 1.)

 

 

Jogszabály:

1336/2021. (VI. 1.) Korm. határozat

COVID-19 vakcina kölcsönös biztosításáról a Szlovén Köztársasággal

Megjelent:

MK 2021/100. (VI. 1.)

 

 

Jogszabály:

1337/2021. (VI. 1.) Korm. határozat

az építésgazdaság hatékonyságjavítását, teljesítménynövelését és az épített környezet fenntartható fejlesztését célzó középtávú stratégiáról és intézkedési tervről

Megjelent:

MK 2021/100. (VI. 1.)

 

 

Jogszabály:

1338/2021. (VI. 1.) Korm. határozat

a nemzetiségi névnek a magánútlevélen történő feltüntetéséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/100. (VI. 1.)

 

 

Jogszabály:

1339/2021. (VI. 1.) Korm. határozat

az új rendszámtáblák bevezetéséhez szükséges egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/100. (VI. 1.)

 

 

Jogszabály:

1340/2021. (VI. 1.) Korm. határozat

a Magyar Államkincstár központi székháza földszinti pénztártermének helyreállításáról

Megjelent:

MK 2021/100. (VI. 1.)

 

 

Jogszabály:

1341/2021. (VI. 1.) Korm. határozat

az IKARUS Atlétikai Centrum területén futófolyosó és edzőcsarnok beruházás előkészítésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/100. (VI. 1.)

 

 

Jogszabály:

1342/2021. (VI. 1.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Békéscsaba komplex energetikai programja megvalósításának támogatásáról szóló 1779/2019. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/100. (VI. 1.)

 

 

Jogszabály:

28/2021. (VI. 1.) ME határozat

főiskolai rektor megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/100. (VI. 1.)

 

 

Jogszabály:

29/2021. (VI. 1.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/100. (VI. 1.)

 

 

2021. V. 31.

Jogszabály:

289/2021. (V. 31.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

290/2021. (V. 31.) Korm. rendelet

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

291/2021. (V. 31.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti, az interregionális együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 01. - kivétellel.

 

Jogszabály:

292/2021. (V. 31.) Korm. rendelet

az ÉMÁSZ Hálózati Korlátolt Felelősségű Társaság 100%-os üzletrészének az MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megvásárlása nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

293/2021. (V. 31.) Korm. rendelet

a Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft. 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaság által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 03.

 

Jogszabály:

294/2021. (V. 31.) Korm. rendelet

a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

295/2021. (V. 31.) Korm. rendelet

a paksi Integrált Központ létrehozását célzó beruházás, valamint a kapcsolódó bontási és kármentesítési munkák előkészítésével és megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 545/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

296/2021. (V. 31.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

297/2021. (V. 31.) Korm. rendelet

a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 05. 31. 23 órától, 2022. 01. 01., 2022. 07. 08.

 

Jogszabály:

298/2021. (V. 31.) Korm. rendelet

az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

Hatályos:

az Európai Bizottságnak az "Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából" című közleményénén alapuló, az állami sport célú támogatások tárgykörében benyújtott magyar bejelentésre vonatkozó jóváhagyó határozata meghozatalának napját követő naptól.

 

Jogszabály:

6/2021. (V. 31.) MvM rendelet

az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

7/2021. (V. 31.) MvM rendelet

a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

8/2021. (V. 31.) MvM rendelet

a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 25/2015. (IV. 30.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

18/2021. (V. 31.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Moldovai Köztársasággal összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

19/2021. (V. 31.) KKM rendelet

az Információs Hivatal alkalmazottainak lakáscélú munkáltatói kölcsönéről szóló 36/2015. (VII. 22.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

273/2021. (V. 31.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

274/2021. (V. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

1317/2021. (V. 31.) Korm. határozat

a nemzeti kulturális műszaki és közlekedési örökség megmentéséről

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

1318/2021. (V. 31.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program keretében a kistelepülési üzletek támogatásának 2021. és 2022. évi végrehajtásához, valamint a Falusi Civil Alap 2021. évi végrehajtásához kapcsolódó lebonyolítói díj biztosítása érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

1319/2021. (V. 31.) Korm. határozat

a Magyar Kultúráért Alapítvány létrehozásáról és a részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

1320/2021. (V. 31.) Korm. határozat

az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggő intézkedésekről szóló 1468/2020. (VIII. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

1321/2021. (V. 31.) Korm. határozat

a Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási Keretrendszerhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

1322/2021. (V. 31.) Korm. határozat

a XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet, valamint a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

1323/2021. (V. 31.) Korm. határozat

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben 2021. évben szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

1324/2021. (V. 31.) Korm. határozat

a Budapesti Gazdasági Egyetem Központi Könyvtár és Hallgatói Központ fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

1325/2021. (V. 31.) Korm. határozat

az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő Kútvölgyi Tömb teljes homlokzati korszerűsítésének megvalósításával kapcsolatos egyes döntések meghozataláról

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

1326/2021. (V. 31.) Korm. határozat

a Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó kórházfejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

1327/2021. (V. 31.) Korm. határozat

a Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft. 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaság által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

1328/2021. (V. 31.) Korm. határozat

a debreceni Német Általános Iskola és Gimnázium épületének felújításáról

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

1329/2021. (V. 31.) Korm. határozat

a geszti Tisza-kastély rekonstrukciójának megvalósulásáról

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

1330/2021. (V. 31.) Korm. határozat

a Málenkij Robot Emlékhely, a Kubinyi Ferenc Múzeum és a Központi Bányászati Múzeum működéséhez szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1925/2020. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

1331/2021. (V. 31.) Korm. határozat

az egyes fővárosi kulturális színterek és ingatlanok magyar állam általi megvásárlásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1149/2020. (IV. 10.) Korm. határozat, valamint a Thália Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátásához szükséges további ingatlanok magyar állam általi megvásárlásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1433/2020. (VII. 23.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

1332/2021. (V. 31.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott EFOP-2.4.1-16-2017-00084 azonosító számú ("Élethelyzetek javítása komplex programmal Kőkúton" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

1333/2021. (V. 31.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.2-17-2017-00096 azonosító számú ("Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése" című) projekt összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

1334/2021. (V. 31.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.3-17-2017-00025 azonosító számú ("Tolna ISZI Csilla von Boeselager Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye korszerűsítése, bővítése" című) projekt összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

1335/2021. (V. 31.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program VP5-8.5.1-17 kódszámú "Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások" című gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

9/2021. (V. 31.) MvM utasítás

az épített környezet értéktárról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

7/2021. (V. 31.) AM utasítás

a XII. Agrárminisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti és központi kezelésű, valamint a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezethez tartozó egyes fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 01., 2021. 06. 08.

 

Jogszabály:

8/2021. (V. 31.) BM utasítás

az európai uniós és nemzetközi forrásból megvalósuló projektek nyomonkövetéséről, valamint a közvetlen irányítású európai uniós programok végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

31/2021. (V. 31.) BVOP utasítás

a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekményt elkövetők visszaesési valószínűségének csökkentésére irányuló feladatok végrehajtásáról szóló 71/2020. (XII. 18.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

7/2021. (V. 31.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal eljárásai során alkalmazandó belső ügyintézési rendről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

7/2021. (V. 31.) LÜ utasítás

az előkészítő eljárással, a nyomozás felügyeletével és irányításával, valamint a befejező intézkedésekkel kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 9/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 08.

 

Jogszabály:

3/2021. (V. 31.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap gazdálkodási szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

Miniszterelnökséget vezető miniszter közleménye

a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram külföldi programszakaszára eső ösztöndíj összegéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

BM közlemény

a Rendészeti Szakvizsga Vizsgabizottsági Névjegyzékéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése

az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Demokratikus Koalíció

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Jobbik Magyarországért Mozgalom

2019. évi módosított pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Jobbik Magyarországért Mozgalom

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Kereszténydemokrata Néppárt

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Le Az Adók 75%-ával Párt

2019. és 2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

LMP - Magyarország Zöld Pártja

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Demokráciáért és Hazáért Párt

2020. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Kétfarkú Kutya Párt

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Környezetvédők Pártja

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Liberális Párt - Liberálisok

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Szocialista Párt

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Szociális Párt

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártja

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Mi Hazánk Mozgalom

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Momentum Mozgalom

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Szolidaritás

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Nyugdíjasok Pártja 50+

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Összefogás a Civilekért Párt

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Párbeszéd Magyarországért Párt

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Új Magyar Front Mozgalom Párt

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Zöldek, a Normális Emberek Pártja

2020. évi pénzügy kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

2021. V. 28.

Jogszabály:

2021. évi LVIII. törvény

a fedezett kötvények szabályozásával összefüggő, valamint egyéb, a pénzügyi közvetítőrendszert érintő jogharmonizációs célú törvénymódosításokról

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 08. 02., 2021. 11. 10., 2022. 01. 01., 2022. 01. 15., 2022. 02. 28., 2022. 04. 11., 2022. 07. 01., 2022. 07. 08., 2022. 08. 12.

 

Jogszabály:

2021. évi LIX. törvény

egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 06. 13., 2021. 06. 28., 2021. 07. 01., 2021. 10. 19., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi LX. törvény

egyes agrártárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 06. 05., 2021. 07. 01., 2021. 08. 01., 2022. 01. 01., 2022. 08. 01., 2023. 01. 01., 2026. 01. 01.

 

Jogszabály:

288/2021. (V. 28.) Korm. rendelet

egyes labdarúgó mérkőzések megrendezésére vonatkozó eltérő szabályokról

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 05. 29., 2021. 06. 12.

 

Jogszabály:

5/2021. (V. 28.) MvM rendelet

az UEFA EURO 2020 labdarúgó Európa-bajnokság hivatalos szurkolói zónájának kijelöléséről

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 05. 29.

 

Jogszabály:

269/2021. (V. 28.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

 

 

Jogszabály:

270/2021. (V. 28.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

 

 

Jogszabály:

271/2021. (V. 28.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

 

 

Jogszabály:

272/2021. (V. 28.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

 

 

Jogszabály:

1315/2021. (V. 28.) Korm. határozat

kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

1316/2021. (V. 28.) Korm. határozat

a felsőoktatási PPP konstrukcióban megvalósult projektek kiváltásához kapcsolódó forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2021/98. számában

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

 

 

2021. V. 27.

Jogszabály:

2021. évi XLIV. törvény

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28., 2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XLV. törvény

az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről és a 2014/335/EU, Euratom határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. december 14-i (EU, Euratom) 2020/2053 tanácsi határozat kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2021. évi XLVI. törvény

a Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2021. évi XLVII. törvény

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Mátészalka - Csenger (H) és Oar (Óvári) - Satu Mare (Szatmárnémeti) (RO) közötti gyorsforgalmi úti kapcsolat létesítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2021. évi XLVIII. törvény

a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítványról

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XLIX. törvény

a közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek átláthatóságáról

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi L. törvény

az egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében szükséges törvénymódosításokról

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 06. 04., 2021. 07. 01., 2021. 09. 11., 2022. 01. 01., 2022. 07. 01., 2023. 01. 01., 2023. 06. 25.

 

Jogszabály:

2021. évi LI. törvény

egyes törvényeknek a kézbesítéssel és az igazságügyi ágazati szabályozással összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28., 2021. 07. 01., 2021. 08. 01., 2022. 01. 01., 2022. 05. 28., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi LII. törvény

egyes köznevelést érintő törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28., 2021. 07. 01., 2021. 09. 01., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi LIII. törvény

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28., 2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi LIV. törvény

az Európai Unió Bírósága C-66/18. számú ügyben hozott ítéletének végrehajtása érdekében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 06. 04.

 

Jogszabály:

2021. évi LV. törvény

egyes törvényeknek a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló irányelvvel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi LVI. törvény

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi LVII. törvény

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és a Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXIV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28., 2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

283/2021. (V. 27.) Korm. rendelet

a gyermeknapi rendezvényekről

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28.

 

Jogszabály:

284/2021. (V. 27.) Korm. rendelet

a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28.

 

Jogszabály:

285/2021. (V. 27.) Korm. rendelet

egyes veszélyhelyzeti kormányrendeleteknek a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításával összefüggő deregulációjáról

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28.

 

Jogszabály:

286/2021. (V. 27.) Korm. rendelet

az egyes közigazgatási hatósági eljárásokkal összefüggő szabályok megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28., 2021. 06. 11.

 

Jogszabály:

287/2021. (V. 27.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból való kilépése miatt szükséges módosításáról

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28.

 

Jogszabály:

13/2021. (V. 27.) BM rendelet

egyes bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 07. 26.

 

Jogszabály:

18/2021. (V. 27.) AB határozat

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 94. § (3) és (4) bekezdéseinek együttes alkalmazásával kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség, valamint az Alaptörvény XVII. cikk (3) és (4) bekezdéséből fakadó alkotmányos követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

19/2021. (V. 27.) AB határozat

a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 590. § (5) bekezdésével kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

20/2021. (V. 27.) AB határozat

Újszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 17/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésének "a II. körzetben: 240,- Ft/m2" szövegrésze megsemmisítéséről és alkalmazási tilalmának elrendeléséről

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

1313/2021. (V. 27.) Korm. határozat

COVID-19 vakcina kölcsönös biztosításáról a Cseh Köztársasággal

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

1314/2021. (V. 27.) Korm. határozat

a Zalaegerszeg külterületén található északi ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztés és közműcsatlakozások megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás központi költségvetésből történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

27/2021. (V. 27.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

 

 

2021. V. 26.

Jogszabály:

21/2021. (V. 26.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/26. (V. 26.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

22/2021. (V. 26.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium felsőszintű vezetői és munkaértekezleteinek rendjéről szóló 21/2019. (III. 20.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/26. (V. 26.)

Hatályos:

2021. 05. 27.

 

Jogszabály:

23/2021. (V. 26.) HM utasítás

a csapathagyománnyal összefüggő egyes feladatokról és a Honvédelmi Minisztérium csapatkarjelzésének rendszeresítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/26. (V. 26.)

Hatályos:

2021. 06. 03.

 

Jogszabály:

Pályázati felhívás

Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság nyilvános pályázati felhívása a Budapest I. kerület, belterület 6452/1. hrsz. alatti Budavári Királyi Palota déli összekötő E és F épületszárnyak között elhelyezkedő épület földszinti területén és a Savoyai teraszon található Hauszmann pavilonban kialakítandó büfé/kávézó üzemeltetésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/26. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

274/2021. (V. 26.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

Hatályos:

2021. 05. 27.

 

Jogszabály:

275/2021. (V. 26.) Korm. rendelet

az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

Hatályos:

2021. 05. 27.

 

Jogszabály:

276/2021. (V. 26.) Korm. rendelet

egyes rendészeti tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

Hatályos:

2021. 06. 03., 2021. 06. 25.

 

Jogszabály:

277/2021. (V. 26.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

Hatályos:

2021. 05. 27., 2022. 01. 01., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

278/2021. (V. 26.) Korm. rendelet

egyes turisztikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

Hatályos:

2021. 06. 10.

 

Jogszabály:

279/2021. (V. 26.) Korm. rendelet

egyes koncessziós tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

Hatályos:

2021. 05. 27.

 

Jogszabály:

280/2021. (V. 26.) Korm. rendelet

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

281/2021. (V. 26.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

Hatályos:

2021. 05. 27.

 

Jogszabály:

282/2021. (V. 26.) Korm. rendelet

az újfehértói sportcentrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 32/2016. (II. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

Hatályos:

2021. 05. 27.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5008/2021/4. határozata

Az Ákr. 44. §-a szerinti hiánypótlásra felhívás kötelezettségétől eltérni - bármilyen irányban - csak törvényben vagy kormányrendeletben lehet. Az önkormányzat képviselő-testülete a településképi rendeletében nem rendelkezhet jogszerűen a hiánypótlási felhívás mellőzéséről hiányos tartalmú bejelentések esetén. A jogszerű hallgatás intézményének rendeltetése nem az Ákr. 44. §-ától való eltérés, hanem az ügyfelet a közigazgatási eljárásban megillető jogok védelme.

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

262/2021. (V. 26.) KE határozat

a Magyar Honvédség parancsnoka beosztásból történő felmentésről

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

263/2021. (V. 26.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

264/2021. (V. 26.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

265/2021. (V. 26.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

266/2021. (V. 26.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

267/2021. (V. 26.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

268/2021. (V. 26.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

1306/2021. (V. 26.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem jogcím 2021. évi előirányzatának megemeléséről

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

1307/2021. (V. 26.) Korm. határozat

a határon átnyúló, valamint a transznacionális együttműködési programok 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó forrásallokációjáról

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

1308/2021. (V. 26.) Korm. határozat

a fogyatékossággal élő személyek számára az önálló és méltóságteljes élet feltételeinek biztosítását célzó egyes intézkedésekről szóló 1695/2020. (X. 27.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

1309/2021. (V. 26.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott, TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00014 azonosító számú, "Bölcsőde kialakítása és konyha felújítása Tokaj Városában" című projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

1310/2021. (V. 26.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

Hatályos:

2021. 05. 27.

 

Jogszabály:

1311/2021. (V. 26.) Korm. határozat

az újfehértói sportcentrum megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

1312/2021. (V. 26.) Korm. határozat

az Európa Tanács kulturális örökséggel kapcsolatos bűncselekményekről szóló, Nikóziában, 2017. május 19-én kelt egyezménye szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

 

 

2021. V. 22.

Jogszabály:

273/2021. (V. 22.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/95. (V. 22.)

Hatályos:

2021. 05. 22. 22 órától.

 

Jogszabály:

17/2021. (V. 22.) KKM rendelet

a védettségi igazolások egyoldalú elismeréséről

Megjelent:

MK 2021/95. (V. 22.)

Hatályos:

2021. 05. 22. 22 órától.

 

Jogszabály:

4/2021. (V. 22.) BM határozat

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet hatálybalépéséről

Megjelent:

MK 2021/95. (V. 22.)

 

 

2021. V. 21.

Jogszabály:

2021. évi XL. törvény

a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

2021. évi XLI. törvény

az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről és az 1889/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2018/1672 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 06. 06.

 

Jogszabály:

2021. évi XLII. törvény

az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 25.

 

Jogszabály:

2021. évi XLIII. törvény

a pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22., 2021. 06. 01., 2021. 09. 01., 2021. 10. 01., 2022. 02. 01., 2022. 07. 01., 2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

az ötmilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történővédőoltás első dózisa beadásának napját követő naptól, 2021. 06. 14.

 

Jogszabály:

265/2021. (V. 21.) Korm. rendelet

a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

266/2021. (V. 21.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a védőoltást igazoló applikáció veszélyhelyzet idején történő használatával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

267/2021. (V. 21.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

268/2021. (V. 21.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

269/2021. (V. 21.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

270/2021. (V. 21.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet

a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22., 2021. 05. 25., a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

Jogszabály:

272/2021. (V. 21.) Korm. rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2012. 05. 23.

 

Jogszabály:

18/2021. (V. 21.) EMMI rendelet

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

1300/2021. (V. 21.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

1301/2021. (V. 21.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott EFOP-4.1.2-17-2017-00088 azonosító számú, "A Napkori Jósika Miklós Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében" című projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

1302/2021. (V. 21.) Korm. határozat

az EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú ("Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

1303/2021. (V. 21.) Korm. határozat

Kulcsmenedzsment és Monitoring rendszer megvalósításáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

1304/2021. (V. 21.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0-15-2015-00007 azonosító számú ("Balaton levezető rendszerének korszerűsítése" című) projekt forrásszerkezetében bekövetkezett változásból adódó támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

1305/2021. (V. 21.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

 

 

2021. V. 20.

Jogszabály:

258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet

a 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

Hatályos:

2021. 05. 21.

 

Jogszabály:

259/2021. (V. 20.) Korm. rendelet

a közbiztonság erősítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

Hatályos:

2021. 05. 21., 2021. 06. 28., 2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

260/2021. (V. 20.) Korm. rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

Hatályos:

2021. 05. 21.

 

Jogszabály:

261/2021. (V. 20.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

Hatályos:

2021. 05. 21.

 

Jogszabály:

262/2021. (V. 20.) Korm. rendelet

a Dél-budai Centrumkórház létesítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

Hatályos:

2021. 05. 21.

 

Jogszabály:

263/2021. (V. 20.) Korm. rendelet

a történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

Hatályos:

2021. 05. 21.

 

Jogszabály:

21/2021. (V. 20.) AM rendelet

egyes agrártárgyú támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

Hatályos:

2021. 05. 21.

 

Jogszabály:

16/2021. (V. 20.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Georgiával és Mongóliával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

Hatályos:

2021. 05. 21.

 

Jogszabály:

1283/2021. (V. 20.) Korm. határozat

a Magyar Honvédség feltölthető beosztásainak számáról

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

Hatályos:

2021. 05. 21.

 

Jogszabály:

1284/2021. (V. 20.) Korm. határozat

az Alaptörvény elfogadásának 10. évfordulója alkalmából megrendezendő ünnepségsorozatról, az ahhoz kapcsolódó jubileumi kiadványokról és az azokhoz szükséges költségvetési források biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

1285/2021. (V. 20.) Korm. határozat

helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

1286/2021. (V. 20.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

1287/2021. (V. 20.) Korm. határozat

a fogyatékos embereket segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatások hosszú távú működtetéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

1288/2021. (V. 20.) Korm. határozat

a Zártkerti Program folytatásáról és az ahhoz szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

1289/2021. (V. 20.) Korm. határozat

egy állami tulajdonban álló épület bontása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

1290/2021. (V. 20.) Korm. határozat

a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar épülete fejlesztésének megvalósításáról

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

1291/2021. (V. 20.) Korm. határozat

a Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete sportszakmai feladatainak támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

1292/2021. (V. 20.) Korm. határozat

a FAB Tetőtér kulturális, szakmai és tanórán kívüli programjai, valamint a Fesztivál Akadémia Budapest kamarazene fesztivál hosszú távú finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

1293/2021. (V. 20.) Korm. határozat

a szabolcs-szatmár-beregi térség fenntartható örökségvédelmi és turisztikai fejlesztéseihez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

1294/2021. (V. 20.) Korm. határozat

Hajdúhadház Város infrastrukturális fejlesztéseinek támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

1295/2021. (V. 20.) Korm. határozat

a KEHOP-4.1.0-15-2016-00060 azonosító számú ("Magyartarka szarvasmarhával történő természetvédelmi célú területkezelés infrastrukturális feltételeinek kialakítása" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

Hatályos:

2021. 05. 21.

 

Jogszabály:

1296/2021. (V. 20.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

1297/2021. (V. 20.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

Hatályos:

2021. 05. 21.

 

Jogszabály:

1298/2021. (V. 20.) Korm. határozat

egyes állami erdészeti társaságok támogatási kérelmének a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívásaira történő benyújtásához való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

1299/2021. (V. 20.) Korm. határozat

a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Katolikus Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium infrastrukturális fejlesztésének előkészítéséről és megvalósításáról

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

26/2021. (V. 20.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége közötti oktatási együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

 

 

2021. V. 19.

Jogszabály:

257/2021. (V. 19.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeletnek az egyszülős családok életkörülményeinek javítása érdekében történő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/92. (V. 19.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

6/2021. Polgári jogegységi határozat

a fogyasztási, lakossági kölcsönszerződés semmisségének egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2021/92. (V. 19.)

 

 

Jogszabály:

2/2021. (V. 19.) OGY politikai nyilatkozat

az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 2021. évi magyar elnökségéről

Megjelent:

MK 2021/92. (V. 19.)

 

 

Jogszabály:

14/2021. (V. 19.) OGY határozat

a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma tagjainak megválasztásáról szóló 38/2019. (XI. 5.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/92. (V. 19.)

Hatályos:

2021. 05. 18.

 

Jogszabály:

256/2021. (V. 19.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2021/92. (V. 19.)

 

 

Jogszabály:

257/2021. (V. 19.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/92. (V. 19.)

 

 

Jogszabály:

258/2021. (V. 19.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/92. (V. 19.)

 

 

Jogszabály:

259/2021. (V. 19.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/92. (V. 19.)

 

 

Jogszabály:

260/2021. (V. 19.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/92. (V. 19.)

 

 

Jogszabály:

261/2021. (V. 19.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/92. (V. 19.)

 

 

Jogszabály:

1281/2021. (V. 19.) Korm. határozat

az egyszülős családok terheinek csökkentésével összefüggő kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/92. (V. 19.)

 

 

Jogszabály:

1282/2021. (V. 19.) Korm. határozat

egészségügyi eszközök Palesztina számára történő biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/92. (V. 19.)

 

 

Jogszabály:

20/2021. (V. 19.) HM utasítás

a honvédelmi szervezetek költségvetési gazdálkodásának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/25. (V. 19.)

Hatályos:

2021. 05. 24.

 

Jogszabály:

6/2021. (V. 19.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (III. 13.) KKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/25. (V. 19.)

Hatályos:

2021. 05. 20.

 

Jogszabály:

5/2021. (V. 19.) PM utasítás

a Pénzügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (I. 31.) PM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/25. (V. 19.)

Hatályos:

2021. 05. 24.

 

Jogszabály:

26/2021. (V. 19.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szakmai oktatás és vizsgáztatás rendszeréről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/25. (V. 19.)

Hatályos:

2021. 05. 20.

 

Jogszabály:

27/2021. (V. 19.) BVOP utasítás

a fogvatartotti munkáltatás foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzésének eljárási rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/25. (V. 19.)

Hatályos:

2021. 05. 20.

 

Jogszabály:

28/2021. (V. 19.) BVOP utasítás

a kamerarendszerek alkalmazásának és a kameraképek megfigyelésének optimalizálásáról, valamint a technikai rendszerkezelő feladatairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/25. (V. 19.)

Hatályos:

2021. 05. 20.

 

Jogszabály:

29/2021. (V. 19.) BVOP utasítás

a telekommunikációs eszköz útján történő elektronikus kapcsolattartás eljárásrendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/25. (V. 19.)

Hatályos:

2021. 05. 27.

 

Jogszabály:

30/2021. (V. 19.) BVOP utasítás

a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, utalványozás és érvényesítés rendjének szabályozásáról szóló 5/2021. (I. 21.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/25. (V. 19.)

Hatályos:

2021. 05. 20.

 

Jogszabály:

1/2021. (V. 19.) MÁK utasítás

a Magyar Államkincstár Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2019. (XI. 14.) MÁK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/25. (V. 19.)

Hatályos:

2021. 05. 20.

 

Jogszabály:

4/2021. (V. 19.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda iratkezelési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/25. (V. 19.)

Hatályos:

2021. 05. 20.

 

Jogszabály:

39/2021. (V. 19.) KKM közlemény

Magyarország Kormánya és a Fülöp-szigeteki Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú technikai együttműködésről szóló keretmegállapodás kihirdetéséről szóló 372/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a, valamint 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/25. (V. 19.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/25. (V. 19.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2021. június 1-je és június 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/25. (V. 19.)

 

 

Jogszabály:

Magyarországi Munkáspárt 2006 - Európai Baloldal

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/25. (V. 19.)

 

 

2021. V. 18.

Jogszabály:

254/2021. (V. 18.) Korm. rendelet

a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. június havi kiegészítő emeléséről

Megjelent:

MK 2021/91. (V. 18.)

Hatályos:

2021. 05. 19., 2021. 05. 23.

 

Jogszabály:

255/2021. (V. 18.) Korm. rendelet

az erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról

Megjelent:

MK 2021/91. (V. 18.)

Hatályos:

2021. 06. 03.

 

Jogszabály:

256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet

a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Megjelent:

MK 2021/91. (V. 18.)

Hatályos:

2021. 05. 21., 2021. 11. 01.

 

Jogszabály:

17/2021. (V. 18.) EMMI rendelet

a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/91. (V. 18.)

Hatályos:

2021. 05. 19.

 

Jogszabály:

244/2021. (V. 18.) KE határozat

katonai bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/91. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

245/2021. (V. 18.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/91. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

246/2021. (V. 18.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/91. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

247/2021. (V. 18.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/91. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

248/2021. (V. 18.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/91. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

249/2021. (V. 18.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/91. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

250/2021. (V. 18.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/91. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

251/2021. (V. 18.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/91. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

252/2021. (V. 18.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/91. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

253/2021. (V. 18.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/91. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

254/2021. (V. 18.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/91. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

255/2021. (V. 18.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/91. (V. 18.)

 

 

2021. V. 17.

Jogszabály:

250/2021. (V. 17.) Korm. rendelet

a 2021. évi ballagási rendezvények megtartásának feltételeiről

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

Hatályos:

2021. 05. 18.

 

Jogszabály:

251/2021. (V. 17.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről, valamint egyes köznevelést érintő eltérő szabályokról szóló 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

Hatályos:

2021. 05. 18.

 

Jogszabály:

252/2021. (V. 17.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

Hatályos:

2021. 05. 18.

 

Jogszabály:

253/2021. (V. 17.) Korm. rendelet

a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

Hatályos:

2021. 05. 25.

 

Jogszabály:

12/2021. (V. 17.) MNB rendelet

az "Európa Tanács magyar elnöksége, 2021" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

Hatályos:

2021. 05. 18.

 

Jogszabály:

20/2021. (V. 17.) AM rendelet

az élelmiszerek és az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak előállításáról és forgalomba hozataláról

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

Hatályos:

2021. 05. 22., 2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

4/2021. PJE határozat

a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések felmondása jogszerűségének megítéléséről

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

5/2021. PJE határozat

a felszámolás kezdő időpontjában az adós ellen folyamatban lévő végrehajtási eljárás megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

216/2021. (V. 17.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

217/2021. (V. 17.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

218/2021. (V. 17.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

219/2021. (V. 17.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

220/2021. (V. 17.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

221/2021. (V. 17.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

222/2021. (V. 17.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

223/2021. (V. 17.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

224/2021. (V. 17.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

225/2021. (V. 17.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

226/2021. (V. 17.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

227/2021. (V. 17.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

228/2021. (V. 17.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

229/2021. (V. 17.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

230/2021. (V. 17.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

231/2021. (V. 17.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

232/2021. (V. 17.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

233/2021. (V. 17.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

234/2021. (V. 17.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

235/2021. (V. 17.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

236/2021. (V. 17.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

237/2021. (V. 17.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

238/2021. (V. 17.) KE határozat

határozott időre szóló rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

239/2021. (V. 17.) KE határozat

határozott időre szóló rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

240/2021. (V. 17.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

241/2021. (V. 17.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

242/2021. (V. 17.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

243/2021. (V. 17.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

1271/2021. (V. 17.) Korm. határozat

a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése kapcsán szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

1272/2021. (V. 17.) Korm. határozat

a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszerének működéséhez és az ezzel kapcsolatos közfeladatok ellátásához biztosított forrás átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

1273/2021. (V. 17.) Korm. határozat

a Stipendium Peregrinum ösztöndíjprogram megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

1274/2021. (V. 17.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a békéscsabai Wenckheim turista- és kerékpárút megvalósítása érdekében szükséges többlettámogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

1275/2021. (V. 17.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében az új, multifunkcionális sportcsarnok tervezése a Békéscsabai Sportcentrumban projekt előkészítése érdekében szükséges többlettámogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

1276/2021. (V. 17.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.2-17-2017-00029 azonosító számú ("Kastélykiváltás Magyarszerdahelyen" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

1277/2021. (V. 17.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.2-17-2017-00012 azonosító számú ("Nyitott Világ Kapujában" című), valamint az EFOP-2.2.2-17-2017-00028 azonosító számú ("Rendház kiváltás Búcsúszentlászlón" című) projekt összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

1278/2021. (V. 17.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.2-16-2016-00073 azonosító számú, Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése című projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

Hatályos:

2021. 05. 18.

 

Jogszabály:

1279/2021. (V. 17.) Korm. határozat

a 2023-ban Budapesten megrendezendő IAAF Atlétikai Világbajnokság megrendezésével kapcsolatos további intézkedésekről szóló 1327/2019. (VI. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

Hatályos:

2021. 05. 18.

 

Jogszabály:

1280/2021. (V. 17.) Korm. határozat

a Magyarország új buszstratégiai koncepciójával és a Zöld Busz Mintaprojekttel kapcsolatos feladatokról szóló 1537/2019. (IX. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

25/2021. (V. 17.) ME határozat

a Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei közötti, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

 

 

2021. V. 14.

Jogszabály:

247/2021. (V. 14.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/89. (V. 14.)

Hatályos:

2021. 05. 21.

 

Jogszabály:

248/2021. (V. 14.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/89. (V. 14.)

Hatályos:

2021. 05. 15.

 

Jogszabály:

249/2021. (V. 14.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/89. (V. 14.)

Hatályos:

2021. 05. 15.

 

Jogszabály:

10/2021. (V. 14.) MNB rendelet

a "XVI. UEFA Labdarúgó-Európa-bajnokság" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/89. (V. 14.)

Hatályos:

2021. 05. 15.

 

Jogszabály:

11/2021. (V. 14.) MNB rendelet

a "XVI. UEFA Labdarúgó-Európa-bajnokság" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/89. (V. 14.)

Hatályos:

2021. 05. 15.

 

Jogszabály:

15/2021. (V. 14.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Cseh Köztársasággal összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/89. (V. 14.)

Hatályos:

2021. 05. 15.

 

Jogszabály:

1268/2021. (V. 14.) Korm. határozat

az előrehozott 2022. évi Felnőtt Judo Világbajnokság, valamint az elhalasztott UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság járművei számára az autóbusz-forgalmi sáv használatáról

Megjelent:

MK 2021/89. (V. 14.)

 

 

Jogszabály:

1269/2021. (V. 14.) Korm. határozat

a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 5. Állami szakképző intézmények szakképzésről szóló törvény szerinti ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozása jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2021/89. (V. 14.)

 

 

Jogszabály:

1270/2021. (V. 14.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2021/89. (V. 14.)

 

 

2021. V. 13.

Jogszabály:

245/2021. (V. 13.) Korm. rendelet

a sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/88. (V. 13.)

Hatályos:

2021. 05. 16.

 

Jogszabály:

246/2021. (V. 13.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/88. (V. 13.)

Hatályos:

2021. 06. 13., 2021. 08. 11., 2022. 05. 28.

 

Jogszabály:

9/2021. (V. 13.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló 45/2019. (XII. 18.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/88. (V. 13.)

Hatályos:

2021. 05. 14.

 

Jogszabály:

22/2021. (V. 13.) ITM rendelet

a közúti környezetkímélő gépkocsikra vonatkozó szabályozással összefüggő egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/88. (V. 13.)

Hatályos:

2021. 08. 11.

 

Jogszabály:

13/2021. (V. 13.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Észak-macedón Köztársasággal összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/88. (V. 13.)

Hatályos:

2021. 05. 14.

 

Jogszabály:

14/2021. (V. 13.) KKM rendelet

a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/88. (V. 13.)

Hatályos:

2021. 05. 14.

 

Jogszabály:

15/2021. (V. 13.) AB határozat

a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3)-(5) bekezdéseire vonatkozó alkotmányos követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/88. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

16/2021. (V. 13.) AB határozat

a Kúria Kf.V.39.162/2020/5. számú és a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság K.27.384/2018/10. számú ítéletei alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2021/88. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

17/2021. (V. 13.) AB határozat

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2020. január 1. napját megelőzően hatályos 45. § (2) bekezdésének módosításával kapcsolatos, mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/88. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

214/2021. (V. 13.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/88. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

215/2021. (V. 13.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/88. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

3/2021. (V. 13.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020. (VI. 11.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/24. (V. 13.)

Hatályos:

2021. 05. 14.

 

Jogszabály:

19/2021. (V. 13.) HM utasítás

a ruházati illetménynorma és a ruházati költségtérítés 2021. évi összegeinek megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/24. (V. 13.)

Hatályos:

2021. 05. 14.

 

Jogszabály:

18/2021. (V. 13.) ITM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/24. (V. 13.)

Hatályos:

2021. 05. 14.

 

Jogszabály:

6/2021. (V. 13.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, teljesítésigazolási, érvényesítési és utalványozási rendjéről szóló utasítás és a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/24. (V. 13.)

Hatályos:

2021. 05. 15.

 

Jogszabály:

6/2021. (V. 13.) OBH utasítás

az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/24. (V. 13.)

Hatályos:

2021. 05. 14.

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/24. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

Alternatíva Párt

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/24. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

Demokraták Magyarországért Új Szövetség Párt (DEMOSZ)

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/24. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

Demokraták Magyarországért Új Szövetség Párt (DEMOSZ)

2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/24. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

Demokraták Magyarországért Új Szövetség Párt (DEMOSZ)

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/24. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

Demokraták Magyarországért Új Szövetség Párt (DEMOSZ)

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/24. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Idealisták Szövetsége

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/24. (V. 13.)

 

 

2021. V. 12.

Jogszabály:

241/2021. (V. 12.) Korm. rendelet

a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/87. (V. 12.)

Hatályos:

2021. 05. 13.

 

Jogszabály:

242/2021. (V. 12.) Korm. rendelet

a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/87. (V. 12.)

Hatályos:

2021. 06. 11.

 

Jogszabály:

243/2021. (V. 12.) Korm. rendelet

az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozathoz kapcsolódó, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint további sajátos szabályok megállapításáról szóló 654/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/87. (V. 12.)

Hatályos:

2021. 05. 13.

 

Jogszabály:

244/2021. (V. 12.) Korm. rendelet

a Népliget jelenleg is sportolásra hasznosított területének, valamint a Ferencvárosi Torna Club létesítményeinek fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról

Megjelent:

MK 2021/87. (V. 12.)

Hatályos:

2021. 05. 13.

 

Jogszabály:

5/2021. (V. 12.) MEKH rendelet

egyes adatszolgáltatással és földgáz díjakkal kapcsolatos rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/87. (V. 12.)

Hatályos:

2021. 05. 15., 2021. 05. 28.

 

Jogszabály:

210/2021. (V. 12.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/87. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

211/2021. (V. 12.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/87. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

212/2021. (V. 12.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/87. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

213/2021. (V. 12.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/87. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

1256/2021. (V. 12.) Korm. határozat

a 2021. évi Gyorsasági Kajak-Kenu Világkupa megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/87. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

1257/2021. (V. 12.) Korm. határozat

a vasúti gördülőállomány-fejlesztés stratégiai céljainak megvalósításához szükséges feladatokról

Megjelent:

MK 2021/87. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

1258/2021. (V. 12.) Korm. határozat

a nyílt meteorológiai adatpolitika bevezetéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/87. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

1259/2021. (V. 12.) Korm. határozat

egyes települési önkormányzatok beruházásainak támogatásához szükséges előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/87. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

1260/2021. (V. 12.) Korm. határozat

egyes állami erdészeti társaságok támogatási kérelmének a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívásaira történő benyújtásához való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/87. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

1261/2021. (V. 12.) Korm. határozat

a Csillebérci Üdülőtelep tulajdonviszonyainak rendezéséhez, a magánutak köztulajdonba vételéhez és a kapcsolódó utak megépítéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/87. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

1262/2021. (V. 12.) Korm. határozat

lélegeztetőgépeknek a NATO járványügyi célalapja számára történő adományozásáról és Ukrajnába történő szállításáról

Megjelent:

MK 2021/87. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

1263/2021. (V. 12.) Korm. határozat

a Kárpát-medencei Falugazdász Program működési bővítéséről

Megjelent:

MK 2021/87. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

1264/2021. (V. 12.) Korm. határozat

a Magyar-Üzbég Startup Programról

Megjelent:

MK 2021/87. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

1265/2021. (V. 12.) Korm. határozat

a Collegium Hungaricum Róma épületegyüttese teljes körű felújítási előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/87. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

1266/2021. (V. 12.) Korm. határozat

a Csaj-tó turisztikai célú keskeny nyomtávú vasút fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2021/87. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

1267/2021. (V. 12.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek képviseletében eljáró, az Afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodás UNEP által ellátott Titkársága (UNEP/AEWA Titkárság) között az Afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodásban részes felek találkozója 8. ülésének megrendezéséről (2021. október 5-9., Budapest, Magyarország) szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/87. (V. 12.)

 

 

2021. V. 11.

Jogszabály:

1253/2021. (V. 11.) Korm. határozat

a horvátországi földrengés során megrongálódott petrinjai I. számú általános iskola és a a inai Szt. Miklós és Vitus templom újjáépítéséhez szükséges forrás Hungary Helps Program keretében történő biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/86. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

1254/2021. (V. 11.) Korm. határozat

COVID-19 vakcina adományozásáról az Észak-macedón Köztársaság részére

Megjelent:

MK 2021/86. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

1255/2021. (V. 11.) Korm. határozat

a Nagykátai Szakorvosi Rendelőintézet felújítására és korszerűsítésére irányuló beruházásról

Megjelent:

MK 2021/86. (V. 11.)

 

 

2021. V. 10.

Jogszabály:

2021. évi XXXIX. törvény

a településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2021/84. (V. 10.)

Hatályos:

2021. 05. 11., 2021. 07. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1252/2021. (V. 10.) Korm. határozat

a kistelepülési településtervek elkészítésének támogatásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/84. (V. 10.)

 

 

Jogszabály:

6/2021. (V. 10.) AM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/23. (V. 10.)

Hatályos:

2021. 05. 11.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/23. (V. 10.)

 

 

Jogszabály:

Szombathely Megyei Jogú Város pályázati felhívás módosítása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/23. (V. 10.)

 

 

Jogszabály:

4/2021. (V. 10.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/85. (V. 10.)

Hatályos:

2021. 05. 11.

 

Jogszabály:

12/2021. (V. 10.) BM rendelet

egyes informatikai tárgyú rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/85. (V. 10.)

Hatályos:

2021. 05. 18.

 

Jogszabály:

12/2021. (V. 10.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Török Köztársasággal összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/85. (V. 10.)

Hatályos:

2021. 05. 11.

 

2021. V. 9.

Jogszabály:

11/2021. (V. 9.) KKM rendelet

a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/83. (V. 9.)

Hatályos:

2021. 05. 10.

 

2021. V. 7.

Jogszabály:

5/2021. (V. 7.) GVH utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/22. (V. 7.)

Hatályos:

2021. 05. 10.

 

Jogszabály:

36/2021. (V. 7.) KKM közlemény

az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezményt módosító 15. Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2015. évi CLVII. törvény 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/22. (V. 7.)

 

 

Jogszabály:

37/2021. (V. 7.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2021. évi VI. törvény 2. §-a, 3. §-a, az 1. és a 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/22. (V. 7.)

 

 

Jogszabály:

38/2021. (V. 7.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a felsőoktatás területén megkötött Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 168/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a, valamint 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/22. (V. 7.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/22. (V. 7.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése

a Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/22. (V. 7.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése

a Mezőgazdasági Ágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/22. (V. 7.)

 

 

Jogszabály:

Közlemény

az országos tisztifőorvos által kiadott, a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatos járványügyi és infekciókontroll szabályokról szóló eljárásrendről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/22. (V. 7.)

 

 

2021. V. 6.

Jogszabály:

2021. évi XXVII. törvény

az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

2021. évi XXVIII. törvény

a Lisszaboni Megállapodás Eredetmegjelölésekről és Földrajzi Jelzésekről Szóló Genfi Szövegének kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

2021. évi XXIX. törvény

a nemzetközi polgári repülésről szóló, Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény 19. Függelékének és annak 1. módosításának egységes szerkezetben történő kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

2021. évi XXX. törvény

a Magyarország Kormánya és Svédország Kormánya között a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás megszűnéséről szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

2021. évi XXXI. törvény

a közbiztonság erősítése érdekében egyes rendészeti igazgatási törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 14., 2021. 06. 28., 2021. 08. 01., 2021. 09. 01., 2022. 01. 01., 2022. 04. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XXXII. törvény

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 07. 01., 2021. 09. 30., 2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XXXIII. törvény

egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 14., 2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XXXIV. törvény

a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XXXV. törvény

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XXXVI. törvény

a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 25.

 

Jogszabály:

2021. évi XXXVII. törvény

a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XXXVIII. törvény

veszélyes pszichotróp anyag kábítószerlistára vétele érdekében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 06. 03.

 

Jogszabály:

231/2021. (V. 6.) Korm. rendelet

az Eredetmegjelölések Oltalmára és Nemzetközi Lajstromozására Vonatkozó Lisszaboni Megállapodáshoz, továbbá a Lisszaboni Megállapodás Eredetmegjelölésekről és Földrajzi Jelzésekről Szóló Genfi Szövegéhez Kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

232/2021. (V. 6.) Korm. rendelet

a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 06. 03.

 

Jogszabály:

5/2021. (V. 6.) CSTNM rendelet

a családokért felelős tárca nélküli miniszter által adományozható elismerésekről

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

11/2021. (V. 6.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V. 5.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

6/2021. (V. 6.) BM utasítás

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásnak rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/21. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

7/2021. (V. 6.) BM utasítás

egyes belügyminiszteri utasítások adatvédelmifeladatkör-változással összefüggő módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/21. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

18/2021. (V. 6.) HM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének feladatairól, az azokkal történő gazdálkodás szabályairól és a költségvetési támogatások biztosításának egyes kérdéseiről szóló 35/2019. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/21. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

1/2021. (V. 6.) BM KÁT utasítás

a Belügyminisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2019. (IX. 12.) BM KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/21. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

24/2021. (V. 6.) BVOP utasítás

a fogvatartottak nyilvántartására és egyes ügyeinek intézésére vonatkozó eljárásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/21. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

25/2021. (V. 6.) BVOP utasítás

a fogvatartottak elterelés szolgáltatásban való részvételéről szóló 7/2020. (III. 25.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/21. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

233/2021. (V. 6.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának negyedik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 10.

 

Jogszabály:

234/2021. (V. 6.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 10.

 

Jogszabály:

235/2021. (V. 6.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen működő Részvénytársaság működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

236/2021. (V. 6.) Korm. rendelet

a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet és a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

237/2021. (V. 6.) Korm. rendelet

a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

238/2021. (V. 6.) Korm. rendelet

a tartós külszolgálathoz kapcsolódó felkészítésről szóló 238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

239/2021. (V. 6.) Korm. rendelet

a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos irányítási jogköréről szóló 102/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

240/2021. (V. 6.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

171/2021. (V. 6.) KE határozat

altábornagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

172/2021. (V. 6.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

173/2021. (V. 6.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

174/2021. (V. 6.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

175/2021. (V. 6.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

176/2021. (V. 6.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

177/2021. (V. 6.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

178/2021. (V. 6.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

179/2021. (V. 6.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

180/2021. (V. 6.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

181/2021. (V. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

182/2021. (V. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

183/2021. (V. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

184/2021. (V. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

185/2021. (V. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

186/2021. (V. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

187/2021. (V. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

188/2021. (V. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

189/2021. (V. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

190/2021. (V. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

191/2021. (V. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

192/2021. (V. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

193/2021. (V. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

194/2021. (V. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

195/2021. (V. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

196/2021. (V. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

197/2021. (V. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

198/2021. (V. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

199/2021. (V. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

200/2021. (V. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

201/2021. (V. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

202/2021. (V. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

203/2021. (V. 6.) KE határozat

a 176/2018. (IV. 27.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

204/2021. (V. 6.) KE határozat

a 178/2018. (IV. 27.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

205/2021. (V. 6.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

206/2021. (V. 6.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

207/2021. (V. 6.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

208/2021. (V. 6.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

209/2021. (V. 6.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

1242/2021. (V. 6.) Korm. határozat

a gazdasági versenyképesség jogi feltételrendszerének erősítését célzó intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 09.

 

Jogszabály:

1243/2021. (V. 6.) Korm. határozat

a 2021. évi fejlesztéspolitikai célokról

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

1244/2021. (V. 6.) Korm. határozat

az önkormányzati tűzoltóságok 2021. évi működési kiadásainak kiegészítéséről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

1245/2021. (V. 6.) Korm. határozat

a Magyarországi Református Egyház fejlesztéseihez szükséges támogatásról

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

1246/2021. (V. 6.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő egyes kérdésekről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

1247/2021. (V. 6.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

1248/2021. (V. 6.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.9-17-2018-00011 azonosító számú ("Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

1249/2021. (V. 6.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.9-17-2018-00005 azonosító számú ("Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

1250/2021. (V. 6.) Korm. határozat

a KEHOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosító számú ("Az MH Ócsai üzemanyagraktár területén feltárt szénhidrogén szennyezettség kármentesítése" című) projekt költségnövekményéről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

1251/2021. (V. 6.) Korm. határozat

a 2020. évi 35. Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró-, Műúszó- és Óriástoronyugró Európa-bajnokság rendezési jogának megszerzése érdekében, valamint a 2020. évi Vízilabda Európa-bajnokság rendezési jogának megszerzése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1320/2016. (VII. 1.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

2021. V. 5.

Jogszabály:

229/2021. (V. 5.) Korm. rendelet

az ingatlanok árverezésére és kiürítésére a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó eltérő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/80. (V. 5.)

Hatályos:

2021. 05. 06., 2021. 05. 20.

 

Jogszabály:

230/2021. (V. 5.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/80. (V. 5.)

Hatályos:

2021. 05. 06.

 

Jogszabály:

19/2021. (V. 5.) AM rendelet

az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról

Megjelent:

MK 2021/80. (V. 5.)

Hatályos:

2021. 05. 06.

 

Jogszabály:

10/2021. (V. 5.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/80. (V. 5.)

Hatályos:

2021. 05. 06.

 

Jogszabály:

1228/2021. (V. 5.) Korm. határozat

lélegeztetőgépeknek a NAtO járványügyi célalapja számára történő adományozásáról és Bosznia-Hercegovinába történő szállításáról

Megjelent:

MK 2021/80. (V. 5.)

 

 

Jogszabály:

1229/2021. (V. 5.) Korm. határozat

lélegeztetőgépeknek a NAtO járványügyi célalapja számára történő adományozásáról és Jordániába történő szállításáról

Megjelent:

MK 2021/80. (V. 5.)

 

 

Jogszabály:

1230/2021. (V. 5.) Korm. határozat

a járvánnyal összefüggő kormányzati kommunikáció érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/80. (V. 5.)

 

 

Jogszabály:

1231/2021. (V. 5.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat- átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2021/80. (V. 5.)

 

 

Jogszabály:

1232/2021. (V. 5.) Korm. határozat

a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/80. (V. 5.)

 

 

Jogszabály:

1233/2021. (V. 5.) Korm. határozat

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló gazdagréti tanuszodához kapcsolódó ingóságok beszerzéséről

Megjelent:

MK 2021/80. (V. 5.)

 

 

Jogszabály:

1234/2021. (V. 5.) Korm. határozat

a szigetszentmiklósi új iskola építéséről

Megjelent:

MK 2021/80. (V. 5.)

 

 

Jogszabály:

1235/2021. (V. 5.) Korm. határozat

a maglódi új iskolaépület építéséről

Megjelent:

MK 2021/80. (V. 5.)

 

 

Jogszabály:

1236/2021. (V. 5.) Korm. határozat

a csornai tanuszoda építéséről

Megjelent:

MK 2021/80. (V. 5.)

 

 

Jogszabály:

1237/2021. (V. 5.) Korm. határozat

a kisbéri tanuszoda építéséről

Megjelent:

MK 2021/80. (V. 5.)

 

 

Jogszabály:

1238/2021. (V. 5.) Korm. határozat

a zirci tanuszoda építéséről

Megjelent:

MK 2021/80. (V. 5.)

 

 

Jogszabály:

1239/2021. (V. 5.) Korm. határozat

a Sárbogárdi Rendőrkapitányság új épületének kivitelezéséről

Megjelent:

MK 2021/80. (V. 5.)

 

 

Jogszabály:

1240/2021. (V. 5.) Korm. határozat

a Szent Rókus Kórház területén levéltár kialakításának megvalósításáról

Megjelent:

MK 2021/80. (V. 5.)

 

 

Jogszabály:

1241/2021. (V. 5.) Korm. határozat

a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház szülészeti épületének rekonstrukciójáról szóló 1026/2020. (II. 12.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/80. (V. 5.)

 

 

2021. V. 4.

Jogszabály:

224/2021. (V. 4.) Korm. rendelet

a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/79. (V. 4.)

Hatályos:

2021. 05. 12.

 

Jogszabály:

225/2021. (V. 4.) Korm. rendelet

az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/79. (V. 4.)

Hatályos:

2021. 05. 05.

 

Jogszabály:

226/2021. (V. 4.) Korm. rendelet

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/79. (V. 4.)

Hatályos:

2021. 05. 05.

 

Jogszabály:

227/2021. (V. 4.) Korm. rendelet

a sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 65/2019. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/79. (V. 4.)

Hatályos:

2021. 05. 05.

 

Jogszabály:

228/2021. (V. 4.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya közötti gazdasági, kereskedelmi, tudományos és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/79. (V. 4.)

Hatályos:

2021. 05. 05.

 

Jogszabály:

1226/2021. (V. 4.) Korm. határozat

a Budapesti Diákváros megvalósításával összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/79. (V. 4.)

 

 

Jogszabály:

1227/2021. (V. 4.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/79. (V. 4.)

 

 

Jogszabály:

24/2021. (V. 4.) ME határozat

egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/79. (V. 4.)

Hatályos:

2021. 05. 05.

 

2021. V. 3.

Jogszabály:

221/2021. (V. 3.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/78. (V. 3.)

Hatályos:

2021. 05. 04.

 

Jogszabály:

222/2021. (V. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások veszélyhelyzeti igénybevételével kapcsolatos egyes szabályokról és a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/78. (V. 3.)

Hatályos:

2021. 05. 13.

 

Jogszabály:

223/2021. (V. 3.) Korm. rendelet

az evezős sportág támogatása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/78. (V. 3.)

Hatályos:

2021. 05. 04.

 

Jogszabály:

16/2021. (V. 3.) EMMI rendelet

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/78. (V. 3.)

Hatályos:

2021. 05. 04.

 

Jogszabály:

1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programokból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/78. (V. 3.)

 

 

Jogszabály:

1225/2021. (V. 3.) Korm. határozat

a Miskolci Egyetem Tudományos Adatelemző Módszertani Központ és Levéltári Nyílt Kutatási Adatforrástár megvalósításáról

Megjelent:

MK 2021/78. (V. 3.)

 

 

2021. V. 1.

Jogszabály:

219/2021. (V. 1.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/77. (V. 1.)

Hatályos:

2021. 05. 02.

 

Jogszabály:

220/2021. (V. 1.) Korm. rendelet

a védettségi igazolással való visszaélés elleni fellépésről

Megjelent:

MK 2021/77. (V. 1.)

Hatályos:

2021. 05. 02., 2021. 05. 16.

 

Jogszabály:

9/2021. (V. 1.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/77. (V. 1.)

Hatályos:

2021. 05. 03.

 

2021. IV. 30.

Jogszabály:

3/2021. (IV. 30.) BM határozat

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet hatálybalépéséről, valamint a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozata kapcsán a sportrendezvényekre vonatkozó egyes szabályokról szóló 202/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet hatálybalépéséről

Megjelent:

MK 2021/74. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

8/2021. (IV. 30.) MvM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

7/2021. (IV. 30.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

8/2021. (IV. 30.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

9/2021. (IV. 30.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos jogok gyakorlásának rendjéről szóló 19/2018. (VIII. 31.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

16/2021. (IV. 30.) HM utasítás

egyes, az egészségügyi katonák és az egészségügyi honvédelmi alkalmazottak jogállására vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 601/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtásával összefüggő kérdésekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

17/2021. (IV. 30.) HM utasítás

az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok elvégzése érdekében munkacsoport létrehozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

6/2021. (IV. 30.) IM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

4/2021. (IV. 30.) KKM utasítás

a Sportdiplomáciai Ösztöndíjprogramról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

5/2021. (IV. 30.) KKM utasítás

a külképviseleteken devizában, illetve valutában beszedett vízumeljárási díjaknak, konzulidíj-bevételeknek, a hazai hatóság eljárásában felmerülő illetékeknek vagy díjaknak, valamint a konzuli cselekményekhez kapcsolódó költségeknek az elszámolásáról szóló 20/2011. (VI. 30.) KüM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

23/2021. (IV. 30.) BVOP utasítás

a fegyverzeti szakanyagokról és a körzeti fegyvermesterek feladatairól szóló 1/2021. (I. 7.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

4/2021. (IV. 30.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal közszolgálati szabályzatának és szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

12/2021. (IV. 30.) ORFK utasítás

az elektronikus Modus Operandi Nyilvántartás működtetésével kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

13/2021. (IV. 30.) ORFK utasítás

az Országos Rendőr-főkapitányság lakásbizottságáról szóló 10/2014. (IV. 14.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

34/2021. (IV. 30.) KKM közlemény

a Nemzetközi Tudományos és Műszaki Tájékoztatási Központ jogállásáról és kiváltságairól szóló, Moszkvában, 1973. június hó 26. napján aláírt Egyezmény felmondásáról szóló 35/2021. (II. 2.) Korm. rendelet 3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

35/2021. (IV. 30.) KKM közlemény

Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a katonai repülés területén folytatott együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2021. évi VII. törvény 2. §-a, 3. §-a, 6. §-a, valamint 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

1/2021. (IV. 21.) KKB határozat

a 2021 tavaszán várható ár- és belvízi helyzetről szóló tájékoztató elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése

a Faipari, Erdészeti és Bútoripari Ágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése

a Víziközmű Ágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei a Föld Napja alkalmából

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Munkáspárt

2020. évi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Nemzeti Párt

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

2021. évi VIII. törvény

a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01., 2021. 08. 01., 2021. 09. 01., 2022. 01. 01., 2022. 01. 22.

 

Jogszabály:

2021. évi IX. törvény

a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi X. törvény

a Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítványról, a Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány és a Budapesti Gazdasági Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01., 2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XI. törvény

a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványról, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány és a Dunaújvárosi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01., 2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XII. törvény

az Eszterházy Károly Egyetem fenntartói jogának az Egri Főegyházmegye részére történő átadásáról és az ehhez kapcsolódó vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01., 2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XIII. törvény

a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványról, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány és a Debreceni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01., 2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XIV. törvény

a Hauszmann Alapítványról és a Hauszmann Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XV. törvény

a Jövő Nemzedék Földje Alapítványról, a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról és az ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XVI. törvény

a Magyar Kultúráért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Kultúráért Alapítvány és a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XVII. törvény

a Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítványról, a Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítvány és a Magyar Táncművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01., 2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XVIII. törvény

a Makovecz Campus Alapítványról, a Makovecz Campus Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról, valamint állami tulajdonban álló ingatlan ingyenesen történő tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XIX. törvény

a MOL - Új Európa Alapítvány létrehozásáról és a részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XX. törvény

a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványról, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány és a Semmelweis Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01., 2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XXI. törvény

a Nyíregyházi Egyetemért Alapítványról, a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány és a Nyíregyházi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01., 2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XXII. törvény

a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványról, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány és az Óbudai Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01., 2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XXIII. törvény

a Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány és a Szegedi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01., 2021. 08. 01., 2021. 12. 20.

 

Jogszabály:

2021. évi XXIV. törvény

a Testnevelési Egyetemért Alapítványról, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány és a Testnevelési Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01., 2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XXV. törvény

a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítványról, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány és a Tokaj-Hegyalja Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01., 2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XXVI. törvény

az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítványról, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01., 2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

214/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó horgászatra vonatkozó speciális szabályokról

Megjelent:

MK 2021/76. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01., 2021. 05. 15.

 

Jogszabály:

215/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet, valamint a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/76. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

216/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a bírósági és ügyészségi szervezeti és jogállási törvények egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 531/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/76. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

217/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet

a doktori értekezés benyújtására előírt határidőnek a veszélyhelyzet idején történő meghosszabbításáról

Megjelent:

MK 2021/76. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01., 2021. 05. 15.

 

Jogszabály:

218/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/76. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

8/2021. (IV. 30.) MNB rendelet

a "Millenniumi Földalatti Vasút" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/76. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 03.

 

Jogszabály:

3/2021. (IV. 30.) IM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendeletnek a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/76. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

8/2021. (IV. 30.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/76. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

1222/2021. (IV. 30.) Korm. határozat

egyes önkormányzati beruházások megvalósításához szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/76. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

1223/2021. (IV. 30.) Korm. határozat

a szolnoki "Véső úti R.A.J.t." című projekt többletforrásának biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/76. (IV. 30.)

 

 

2021. IV. 29.

Jogszabály:

202/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozata kapcsán a sportrendezvényekre vonatkozó egyes szabályokról

Megjelent:

MK 2021/72. (IV. 29.)

Hatályos:

a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő naptól - kivétellel.

 

Jogszabály:

203/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet

a koronavírus ellen védett személyek utazásával kapcsolatos rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2021. 04. 29. 23 órától.

 

Jogszabály:

204/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

205/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet

az egyes kormányrendeleteknek a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer továbbfejlesztésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2021. 05. 14.

 

Jogszabály:

206/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló iskolafejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 3/2018. (II. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2021. 04. 30.

 

Jogszabály:

207/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2021. 04. 30.

 

Jogszabály:

208/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a távvezeték beruházás engedélyezésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2021. 05. 29.

 

Jogszabály:

209/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet

a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

210/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet

az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2021. 04. 30.

 

Jogszabály:

211/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2021. 04. 30.

 

Jogszabály:

212/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2021. 04. 30.

 

Jogszabály:

213/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet

a TrezEx TreasuryExpress C.L. Hungária Pénz- és Értékszállítási, Kezelési és Biztonsági Zrt. részvényei 100%-ának a CRITERION Készpénzlogisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2021. 04. 30.

 

Jogszabály:

15/2021. (IV. 29.) EMMI rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer továbbfejlesztésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2021. 05. 14.

 

Jogszabály:

12/2021. (IV. 29.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet, valamint a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

21/2021. (IV. 29.) ITM rendelet

a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról szóló 6/2008. (VI. 18.) KHEM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2021. 05. 02.

 

Jogszabály:

7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet

védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2021. 04. 29. 23 órától.

 

Jogszabály:

11/2021. (IV. 29.) OGY határozat

a Minority SafePack elnevezésű európai polgári kezdeményezésről

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2021. 04. 30.

 

Jogszabály:

12/2021. (IV. 29.) OGY határozat

a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2021. 04. 30.

 

Jogszabály:

13/2021. (IV. 29.) OGY határozat

Dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

170/2021. (IV. 29.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

1205/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

a távvezeték beruházás engedélyezés hatékonyságának javítása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

1206/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

1208/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

a Magyar Falu Programhoz kapcsolódó települési nemzetiségi intézmények fejlesztése érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

1209/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

a Békéscsaba Megyei Jogú Város, valamint Csorna város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

1210/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

Biatorbágy településen technikum előkészítésének folytatásáról és megvalósításáról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

1211/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

Biatorbágy város közigazgatási területén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

1212/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

a Dél-budai Centrumkórház megközelíthetőségéhez szükséges infrastrukturális fejlesztések előkészítéséről

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

1213/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő vasúti infrastruktúra-fejlesztések 2. ütemének részbeni megvalósításáról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

1214/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium további infrastrukturális fejlesztésének előkészítéséről

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

1215/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a tatabányai egykori bányakórház katolikus gimnáziummá fejlesztése érdekében szükséges forrás-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

1216/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

a Felső-Szabolcsi Kórház fenntartóváltásáról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

1217/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

az ÓAM ÓZDI ACÉLMÜVEK Korlátolt Felelősségű Társaság barnamezős területeinek kiemelt társadalmi igényeken alapuló és munkahelyteremtést támogató beruházás keretében történő hasznosításáról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

1218/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak ellátásához szükséges előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

1219/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

a Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja projekthez kapcsolódó feladatokhoz szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

1220/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

a Budapest Főváros Kormányhivatala Kőrösi Irodaház komplex tetőfelújításáról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

1221/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

Magyarország és az Andorrai Hercegség között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adókijátszás és adóelkerülés megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

 

 

2021. IV. 28.

Jogszabály:

196/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet

a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény egyes szabályainak veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2021. 04. 29., 2021. 05. 13.

 

Jogszabály:

197/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a felsőoktatási intézményben a félév és a tanév időtartamának meghosszabbításáról

Megjelent:

MK 2021/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2021. 04. 29., 2021. 05. 13.

 

Jogszabály:

198/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egy részszakma megszerzésére irányuló eltérő szabályokról

Megjelent:

MK 2021/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2021. 04. 29., 2021. 05. 13.

 

Jogszabály:

199/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2021. 04. 29.

 

Jogszabály:

200/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet

a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2021. 04. 29.

 

Jogszabály:

201/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet

az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2021. 04. 29.

 

Jogszabály:

4/2021. (IV. 28.) MvM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről, valamint védettségének módosításáról

Megjelent:

MK 2021/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2021. 05. 06.

 

Jogszabály:

1204/2021. (IV. 28.) Korm. határozat

egyes rendezvények kiemelt fontosságú rendezvénnyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/71. (IV. 28.)

 

 

Jogszabály:

23/2021. (IV. 28.) ME határozat

az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/71. (IV. 28.)

 

 

2021. IV. 27.

Jogszabály:

2/2021. Polgári jogegységi határozat

a biztosítéki céllal alapított önálló zálogjog esetén a zálogkötelezett jogainak a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 269. § (3) bekezdése alapján történő érvényesítéséről

Megjelent:

MK 2021/70. (IV. 27.)

 

 

Jogszabály:

3/2021. Polgári jogegységi határozat

a végrehajtási lap visszavonása, illetőleg a végrehajtási záradék törlése iránti kérelmet elutasító végzés elleni fellebbezés lehetőségéről

Megjelent:

MK 2021/70. (IV. 27.)

 

 

Jogszabály:

1203/2021. (IV. 27.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a magyar-román államhatáron átvezető közúti kapcsolatokról szóló, 2014. július 24-én, Bukarestben aláírt megállapodás módosításáról szóló, Magyarország Kormánya és Románia Kormánya közötti megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/70. (IV. 27.)

 

 

2021. IV. 26.

Jogszabály:

194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/68. (IV. 26.)

Hatályos:

a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő naptól.

 

Jogszabály:

195/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatási célú ingatlanjainak bővítését és fejlesztését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/69. (IV. 26.)

Hatályos:

2021. 04. 27.

 

Jogszabály:

1197/2021. (IV. 26.) Korm. határozat

járóbeteg-szakellátó intézmény Egészséges Budapest Program keretében történő fejlesztésével kapcsolatos egyes további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/69. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

1198/2021. (IV. 26.) Korm. határozat

a Diósgyőri Városrész Testgyakorló Kör Sportegyesület észak-magyarországi sportfejlesztési programjának folytatásához, valamint az Észak-magyarországi Regionális Utánpótlás Központ működéséhez és sportszakmai fejlődéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/69. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

1199/2021. (IV. 26.) Korm. határozat

a kőbányai fedett mobil velodrom megvalósításához szükséges kiegészítő kormányzati forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/69. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

1200/2021. (IV. 26.) Korm. határozat

a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város és Egervár község közigazgatási területén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról és a terület fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/69. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

1201/2021. (IV. 26.) Korm. határozat

a magyar-román határszakaszon két közúti határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről

Megjelent:

MK 2021/69. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

1202/2021. (IV. 26.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/69. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

22/2021. (IV. 26.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a magyar-román államhatáron átvezető közúti kapcsolatokról szóló, 2014. július 24-én, Bukarestben aláírt megállapodás módosításáról szóló, Magyarország Kormánya és Románia Kormánya közötti megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/69. (IV. 26.)

 

 

2021. IV. 23.

Jogszabály:

191/2021. (IV. 23.) Korm. rendelet

a kijárási tilalom kezdetének este 11 órára történő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/66. (IV. 23.)

Hatályos:

2021. 04. 24.

 

Jogszabály:

2/2021. (IV. 23.) BM határozat

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának második fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 175/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet 1. §-a és 3-5. §-a hatálybalépéséről, valamint az egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 176/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet hatálybalépéséről

Megjelent:

MK 2021/66. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

192/2021. (IV. 23.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/67. (IV. 23.)

Hatályos:

2021. 04. 24.

 

Jogszabály:

193/2021. (IV. 23.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/67. (IV. 23.)

Hatályos:

2021. 04. 24.

 

Jogszabály:

3/2021. (IV. 23.) NMHH rendelet

a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/67. (IV. 23.)

Hatályos:

2021. 04. 28.

 

Jogszabály:

3/2021. (IV. 23.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a nemzeti tervvagyonnal, a kistelepülési üzletek támogatásával, valamint a Nemzeti Hauszmann Programmal kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2021/67. (IV. 23.)

Hatályos:

2021. 04. 24.

 

Jogszabály:

20/2021. (IV. 23.) ITM rendelet

az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/67. (IV. 23.)

Hatályos:

2021. 05. 08.

 

Jogszabály:

14/2021. (IV. 23.) AB határozat

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 78. § (1) bekezdés c) pontjára vonatkozó alkotmányos követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/67. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

1196/2021. (IV. 23.) Korm. határozat

egészségügyi eszközök Libanon számára történő biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/67. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

6/2021. (IV. 23.) EMMI utasítás

az egyes Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alatt álló kulturális intézmények közös közbeszerzéséről szóló 6/2013. (II. 28.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/19. (IV. 23.)

Hatályos:

2021. 04. 24.

 

Jogszabály:

15/2021. (IV. 23.) HM utasítás

a foglalkoztatási jogviszonyon kívüli tevékenységet ellátó személyek díjazásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/19. (IV. 23.)

Hatályos:

2021. 04. 24.

 

Jogszabály:

21/2021. (IV. 23.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet gépjármű-szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/19. (IV. 23.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

22/2021. (IV. 23.) BVOP utasítás

egyes BVOP utasítások a büntetés-végrehajtási szervezet jelentési és adatszolgáltatási rendjével összefüggő módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/19. (IV. 23.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

6/2021. (IV. 23.) LÜ utasítás

az Országos Bírósági Hivatal Ügyfél Irathozzáférési Rendszeréhez történő ügyészségi hozzáférésről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/19. (IV. 23.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

10/2021. (IV. 23.) ORFK utasítás

az Igazságügyi Minisztériumnak a miniszter elhelyezésére szolgáló épülete őrzésvédelmi, beléptetési és parkolási rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/19. (IV. 23.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

11/2021. (IV. 23.) ORFK utasítás

a hozzátartozók közötti erőszak kezelésével összefüggő rendőrségi feladatok végrehajtásáról szóló 2/2018. (I. 25.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/19. (IV. 23.)

Hatályos:

2021. 04. 24.

 

Jogszabály:

32/2021. (IV. 23.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Palesztina között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/19. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

33/2021. (IV. 23.) KKM közlemény

Az Európai Táj Egyezményt módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről és a Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről szóló 2007. évi CXI. törvény módosításáról szóló 2018. évi LIX. törvény 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/19. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/19. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/19. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/19. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőjének közleménye

a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó vallási közösségek részére történő technikai szám kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/19. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye

a 2021. május 1-je és május 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/19. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

Közlemény

a háziorvosi szolgáltatók tömeges oltással kapcsolatosan munkanapokon történő alapellátási tevékenységének megerősítéséről szóló országos tisztifőorvosi határozatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/19. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázati felhívásának módosítása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/19. (IV. 23.)

 

 

2021. IV. 21.

Jogszabály:

185/2021. (IV. 21.) Korm. rendelet

az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

Hatályos:

2021. 04. 22.

 

Jogszabály:

186/2021. (IV. 21.) Korm. rendelet

az egyes, az egészségügyi katonák és az egészségügyi honvédelmi alkalmazottak jogállására vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 601/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet és a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

Hatályos:

2021. 04. 22.

 

Jogszabály:

187/2021. (IV. 21.) Korm. rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél működő egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatottakra vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 644/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

Hatályos:

2021. 04. 22.

 

Jogszabály:

188/2021. (IV. 21.) Korm. rendelet

a magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges tevékenységi körök meghatározásáról szóló 289/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

Hatályos:

2021. 04. 22.

 

Jogszabály:

189/2021. (IV. 21.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében a magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges intézkedések veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

Hatályos:

2021. 04. 22., 2021. 05. 06.

 

Jogszabály:

190/2021. (IV. 21.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

Hatályos:

2021. 04. 22.

 

Jogszabály:

2/2021. (IV. 21.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

Hatályos:

2021. 04. 22.

 

Jogszabály:

159/2021. (IV. 21.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

160/2021. (IV. 21.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

161/2021. (IV. 21.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

162/2021. (IV. 21.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

163/2021. (IV. 21.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

164/2021. (IV. 21.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

165/2021. (IV. 21.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

166/2021. (IV. 21.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

167/2021. (IV. 21.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

168/2021. (IV. 21.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

169/2021. (IV. 21.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

1186/2021. (IV. 21.) Korm. határozat

stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről a Fudan Egyetemmel

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

1187/2021. (IV. 21.) Korm. határozat

a 2021. évi terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges további költségvetési többletforrások biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

1188/2021. (IV. 21.) Korm. határozat

a szociális szakosított ellátáshoz kapcsolódó egyes állami vagyonelemek ingyenes egyházi tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

1189/2021. (IV. 21.) Korm. határozat

az ország működéséhez szükséges stratégiai célú állami és nem állami gazdasági társaságok és szervezetek veszélyhelyzetben történő támogatásáról szóló 1096/2021. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

1190/2021. (IV. 21.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

Hatályos:

2021. 04. 22.

 

Jogszabály:

1191/2021. (IV. 21.) Korm. határozat

a kaposvári ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

1192/2021. (IV. 21.) Korm. határozat

a Kaposvár Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

1193/2021. (IV. 21.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

1194/2021. (IV. 21.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a veszprémi belterületi közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése érdekében szükséges támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

1195/2021. (IV. 21.) Korm. határozat

a Balatonfüred Város Önkormányzata által megvalósítandó Alkony program előkészítésének finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról szóló 1993/2020. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

 

 

2021. IV. 16.

Jogszabály:

179/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a vállalkozások reorganizációjáról

Megjelent:

MK 2021/64. (IV. 16.)

Hatályos:

2021. 04. 17., 2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

180/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/64. (IV. 16.)

Hatályos:

2021. 04. 17., 2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

181/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a felszámolási eljárásban történő vagyonértékesítés eltérő szabályairól

Megjelent:

MK 2021/64. (IV. 16.)

Hatályos:

2021. 04. 17., 2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

182/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/64. (IV. 16.)

Hatályos:

2021. 04. 17.

 

Jogszabály:

183/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet

a családok otthonteremtésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/64. (IV. 16.)

Hatályos:

2021. 04. 21., 2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

184/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/64. (IV. 16.)

Hatályos:

2021. 04. 17.

 

Jogszabály:

6/2021. (IV. 16.) NVTNM rendelet

a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/64. (IV. 16.)

Hatályos:

2021. 04. 17.

 

Jogszabály:

1181/2021. (IV. 16.) Korm. határozat

a Déli Városkapu Fejlesztési Program, a Budapest Diákváros és a Fudan Hungary Egyetem megvalósításával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2021/64. (IV. 16.)

 

 

Jogszabály:

1182/2021. (IV. 16.) Korm. határozat

kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2021/64. (IV. 16.)

Hatályos:

2021. 04. 19.

 

Jogszabály:

1183/2021. (IV. 16.) Korm. határozat

egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2021/64. (IV. 16.)

 

 

Jogszabály:

1184/2021. (IV. 16.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretén belül a Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ honvéd egészségügyi ellátás rendszeréhez történő csatlakozása érdekében szükséges fejlesztés előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/64. (IV. 16.)

 

 

Jogszabály:

1185/2021. (IV. 16.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Nyíregyházi Állatpark fejlesztése projekt Jégkorszak interaktív állatbemutató projekteleme I. ütemének megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/64. (IV. 16.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2021/64. számában

Megjelent:

MK 2021/64. (IV. 16.)

 

 

Jogszabály:

5/2021. (IV. 16.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma nemzetközi és európai uniós ügyeket érintő együttműködési rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/18. (IV. 16.)

Hatályos:

2021. 04. 17.

 

Jogszabály:

1/2021. (IV. 16.) MKI KÁT utasítás

a Miniszterelnöki Kormányiroda Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/18. (IV. 16.)

Hatályos:

2021. 04. 17.

 

Jogszabály:

1/2021. (IV. 16.) MK KÁT utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/18. (IV. 16.)

Hatályos:

2021. 04. 17.

 

Jogszabály:

1/2021. (IV. 16.) ÁSZ utasítás

az Állami Számvevőszék egyedi iratkezelési szabályzatáról szóló 1/2020. (I. 9.) ÁSZ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/18. (IV. 16.)

Hatályos:

2021. 04. 17.

 

Jogszabály:

2/2021. (IV. 16.) ÁSZ utasítás

az Állami Számvevőszék másolatkészítési szabályzatáról szóló 2/2020. (I. 9.) ÁSZ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/18. (IV. 16.)

Hatályos:

2021. 04. 17.

 

Jogszabály:

20/2021. (IV. 16.) BVOP utasítás

a sajátos kezelési igényű fogvatartottak számára kialakított és az egyéb speciális részlegeken elhelyezett elítéltekkel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/18. (IV. 16.)

Hatályos:

2021. 04. 17.

 

Jogszabály:

9/2021. (IV. 16.) ORFK utasítás

egyes ORFK utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/18. (IV. 16.)

Hatályos:

2021. 04. 19.

 

Jogszabály:

31/2021. (IV. 16.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2017. évi IX. törvény 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/18. (IV. 16.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/18. (IV. 16.)

 

 

Jogszabály:

EMMI közlemény

elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/18. (IV. 16.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése

a Bányaipari Ágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/18. (IV. 16.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése

a Könnyűipari Ágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/18. (IV. 16.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése

a Rehabilitációs Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/18. (IV. 16.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése

a Településszolgáltatási Ágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/18. (IV. 16.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat pályázati felhívása

bányászati jog megszerzésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/18. (IV. 16.)

 

 

Jogszabály:

Püspökladány Város Önkormányzatának pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/18. (IV. 16.)

 

 

Jogszabály:

Kerepes Város Önkormányzatának pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/18. (IV. 16.)

 

 

Jogszabály:

Határrendészeti Kirendeltség Lőkösháza hirdetménye

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/18. (IV. 16.)

 

 

2021. IV. 15.

Jogszabály:

175/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának második fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/63. (IV. 15.)

Hatályos:

2021. 04. 16., a hárommillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő naptól.

 

Jogszabály:

176/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet

egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/63. (IV. 15.)

Hatályos:

a hárommillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő naptól - kivétellel.

 

Jogszabály:

177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet

a köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben, valamint a felnőttképzésben a rendes oktatásra történő visszatérésről és az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/63. (IV. 15.)

Hatályos:

2021. 04. 19., 2021. 05. 03.

 

Jogszabály:

178/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet

a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/63. (IV. 15.)

Hatályos:

2021. 04. 25.

 

2021. IV. 14.

Jogszabály:

3/2021. (IV. 14.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/62. (IV. 14.)

Hatályos:

2021. 04. 30., 2021. 10. 01. 6 órától.

 

Jogszabály:

4/2021. (IV. 14.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/62. (IV. 14.)

Hatályos:

2021. 05. 15.

 

Jogszabály:

18/2021. (IV. 14.) AM rendelet

az egyes agrártámogatások támogatási formáját érintő módosításokról

Megjelent:

MK 2021/62. (IV. 14.)

Hatályos:

2021. 04. 15.

 

Jogszabály:

17/2021. (IV. 14.) ITM rendelet

a XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok és a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 10. Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások támogatása alcím fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évi kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

MK 2021/62. (IV. 14.)

Hatályos:

2021. 04. 15.

 

Jogszabály:

18/2021. (IV. 14.) ITM rendelet

a LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap költségvetési fejezetbe sorolt előirányzatok 2021. évi kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

MK 2021/62. (IV. 14.)

Hatályos:

2021. 04. 15.

 

Jogszabály:

19/2021. (IV. 14.) ITM rendelet

az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény egyes energetikai felülvizsgálatot érintő szabályainak végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2021/62. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

12/2021. (IV. 14.) AB határozat

a Kúria Pfv.I.20.963/2016/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról

Megjelent:

MK 2021/62. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

13/2021. (IV. 14.) AB határozat

a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 21. § (4) és (6) bekezdése egyes szövegrészei alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2021/62. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

154/2021. (IV. 14.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/62. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

155/2021. (IV. 14.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/62. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

156/2021. (IV. 14.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/62. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

157/2021. (IV. 14.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/62. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

158/2021. (IV. 14.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/62. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

1175/2021. (IV. 14.) Korm. határozat

az ENSZ Gyermekalapja budapesti Globális Szolgáltató Központjának harmadik ütemű bővítéséről

Megjelent:

MK 2021/62. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

1176/2021. (IV. 14.) Korm. határozat

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program III. ütemének keretében megvalósuló tornaterem- beruházások további előkészítési feladatainak a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/62. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

1177/2021. (IV. 14.) Korm. határozat

az EFOP-3.3.5-19 azonosító jelű, "Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program" című felhívásra benyújtott projektjavaslatok támogatásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/62. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

1178/2021. (IV. 14.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/62. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

1179/2021. (IV. 14.) Korm. határozat

a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatási program bővítéséről és az előirányzat rendelkezésre álló keretösszegének megemeléséről

Megjelent:

MK 2021/62. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

1180/2021. (IV. 14.) Korm. határozat

a Jász-Plasztik Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2021/62. (IV. 14.)

 

 

2021. IV. 9.

Jogszabály:

167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről, valamint egyes köznevelést érintő eltérő szabályokról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 10., 2021. 04. 19., 2021. 04. 24.

 

Jogszabály:

168/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a felsőoktatás területén megkötött Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 10.

 

Jogszabály:

169/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet

a Stratégiai Légiszállítási Képességről szóló többoldalú Egyetértési Megállapodás második módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 10.

 

Jogszabály:

170/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet

a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2021. évi mértékéről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 08.

 

Jogszabály:

171/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet

a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete létrehozásáról szóló 311/2015. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 10.

 

Jogszabály:

172/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet

a barlangok nyilvántartásáról szóló 392/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 05. 10.

 

Jogszabály:

173/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet

egyes sportcélú beruházásokat érintő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 10.

 

Jogszabály:

174/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 10.

 

Jogszabály:

1/2021. (IV. 9.) PTNM rendelet

a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 10.

 

Jogszabály:

16/2021. (IV. 9.) AM rendelet

a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 25.

 

Jogszabály:

17/2021. (IV. 9.) AM rendelet

a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről és hasznosításáról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 05. 10.

 

Jogszabály:

15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet

egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 14., 2021. 05. 10.

 

Jogszabály:

16/2021. (IV. 9.) ITM rendelet

egyes miniszteri rendeletek körforgásos gazdaságra történő átállás érdekében szükséges módosításáról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 24.

 

Jogszabály:

1/2021. Közigazgatási-polgári jogegységi határozat

az elővásárlási jog jogosultja nyilatkozatának megfelelőségéről és a vevő tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéséről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

10/2021. (IV. 9.) OGY határozat

az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában (UNIFIL) történő magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

134/2021. (IV. 9.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

135/2021. (IV. 9.) KE határozat

altábornagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

136/2021. (IV. 9.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

137/2021. (IV. 9.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

138/2021. (IV. 9.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

139/2021. (IV. 9.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

140/2021. (IV. 9.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

141/2021. (IV. 9.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

142/2021. (IV. 9.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

143/2021. (IV. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

144/2021. (IV. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

145/2021. (IV. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

146/2021. (IV. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

147/2021. (IV. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

148/2021. (IV. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

149/2021. (IV. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

150/2021. (IV. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

151/2021. (IV. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

152/2021. (IV. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

153/2021. (IV. 9.) KE határozat

a 150/2018. (IV. 17.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

1167/2021. (IV. 9.) Korm. határozat

a Mádl Ferencre történő emlékezéshez kapcsolódó egyes intézkedésekről és az azokhoz szükséges költségvetési források biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

1168/2021. (IV. 9.) Korm. határozat

a Schams Ferenc Terv megvalósításáról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

1169/2021. (IV. 9.) Korm. határozat

egyes sport tárgyú kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

1170/2021. (IV. 9.) Korm. határozat

a "LIFE-IP North-HU-Trans" integrált projekt megvalósításához szükséges költségvetési feltételek megteremtéséről, valamint a LIFE integrált és hagyományos projektek megvalósításához szükséges költségvetési feltételek megteremtéséről szóló 1072/2017. (II. 10.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

1171/2021. (IV. 9.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a debreceni Csokonai Nemzeti Színház teljes körű felújításához szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

1172/2021. (IV. 9.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.3-17-2017-00016 azonosító számú, "Jövő Idő Putnokon" című projekt összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

1173/2021. (IV. 9.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0-15-2015-00009 azonosító számú, Tiszalöki vízlépcső és hajózsilip rekonstrukciója című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 10.

 

Jogszabály:

1174/2021. (IV. 9.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

21/2021. (IV. 9.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti sport együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

5/2021. (IV. 9.) AM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/17. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 10., 2021. 04. 20.

 

Jogszabály:

4/2021. (IV. 9.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2018. (VI. 12.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/17. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 10.

 

Jogszabály:

5/2021. (IV. 9.) BM utasítás

a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2019. (XII. 13.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/17. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 10.

 

Jogszabály:

4/2021. (IV. 9.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/17. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 10.

 

Jogszabály:

5/2021. (IV. 9.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2019. (VIII. 1.) IM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/17. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 10.

 

Jogszabály:

3/2021. (IV. 9.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal etikai szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/17. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 15.

 

Jogszabály:

5/2021. (IV. 9.) LÜ utasítás

a Személyzeti Jelenléti Nyilvántartási Rendszer használatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/17. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 17.

 

Jogszabály:

7/2021. (IV. 9.) ORFK utasítás

a Rendőrség Lovas Szolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/17. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 10.

 

Jogszabály:

8/2021. (IV. 9.) ORFK utasítás

egyes közlekedési tárgyú ORFK utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/17. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 12.

 

Jogszabály:

29/2021. (IV. 9.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a beruházások védelméről szóló megállapodás megszűnéséről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2021. évi V. törvény 2. §-a, 3. §-a, 6. §-a, az 1. és a 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/17. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

30/2021. (IV. 9.) KKM közlemény

az adóalap-erózió és nyereségátcsoportosítás megelőzése érdekében hozott, adóegyezményekhez kapcsolódó intézkedések végrehajtásáról szóló Multilaterális Egyezmény kihirdetéséről szóló 2021. évi III. törvény 2. §-a, 3. §-a, valamint 1. és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/17. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/17. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Földügyi Központ

alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben