A jogszabály mai napon ( 2023.12.06. ) hatályos állapota.

 

Változásmutató

Új jogszabályok

2023. XII. 1.

Jogszabály:

524/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet

a nyugellátások és egyes más ellátások 2024. január havi emeléséről

Megjelent:

MK 2023/172. (XII. 1.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

525/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő további eltérő alkalmazásáról és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 450/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 484/2022. (XI. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/172. (XII. 1.)

Hatályos:

2023. 12. 02.

 

Jogszabály:

526/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/172. (XII. 1.)

Hatályos:

2023. 12. 02.

 

Jogszabály:

527/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet

a HUNGARORING SFP Korlátolt Felelősségű Társaságnak a Hungaroring Versenypálya és az ahhoz kapcsolódó létesítmények Stratégiai Fejlesztési Program keretében történő fejlesztésével összefüggő beruházás lebonyolítói, műszaki ellenőrzési, valamint az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről

Megjelent:

MK 2023/172. (XII. 1.)

Hatályos:

2023. 12. 02.

 

Jogszabály:

528/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet

az Egységes Digitális Kapu rendelet végrehajtásához kapcsolódó egyes jogszabályok módosításáról

Megjelent:

MK 2023/172. (XII. 1.)

Hatályos:

2023. 12. 02., 2023. 12. 12.

 

Jogszabály:

529/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/172. (XII. 1.)

Hatályos:

2023. 12. 09., 2024. 01. 01., 2024. 01. 31.

 

Jogszabály:

530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet

a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság szabályozott és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatainak és tevékenységének az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére történő átadásához kapcsolódóan egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/172. (XII. 1.)

Hatályos:

2023. 12. 02., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

61/2023. (XII. 1.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének, kizárásának részletes szabályairól szóló 56/2022. (XII. 22.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/172. (XII. 1.)

Hatályos:

2023. 12. 02.

 

Jogszabály:

20/2023. (XII. 1.) MEKH rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/172. (XII. 1.)

Hatályos:

2023. 12. 17.

 

Jogszabály:

27/2023. (XII. 1.) MK rendelet

az útdíjszedő által az útdíjszolgáltatóknak, valamint az egyetemes útdíjszolgáltató által a bevallási közreműködők és a viszonteladók részére fizetendő átalány-költségtérítés számításáról és mértékéről szóló 29/2013. (VI. 12.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/172. (XII. 1.)

Hatályos:

2023. 12. 06., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

1524/2023. (XII. 1.) Korm. határozat

az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2022. évig tartó Intézkedési Tervéről szóló 1187/2020. (IV. 28.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2023/172. (XII. 1.)

Hatályos:

2023. 12. 02.

 

Jogszabály:

1525/2023. (XII. 1.) Korm. határozat

a Kecskemét Déli Iparterület bővítésével összefüggő közúti infrastruktúra-fejlesztések előkészítéséhez és megvalósításához szükséges további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2023/172. (XII. 1.)

 

 

Jogszabály:

1526/2023. (XII. 1.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2023/172. (XII. 1.)

 

 

Jogszabály:

1527/2023. (XII. 1.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

Megjelent:

MK 2023/172. (XII. 1.)

Hatályos:

2023. 12. 02.

 

Jogszabály:

1528/2023. (XII. 1.) Korm. határozat

a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2023/172. (XII. 1.)

Hatályos:

2023. 12. 02.

 

Jogszabály:

97/2023. (XII. 1.) ME határozat

országos kórházfőigazgató-helyettesek felmentéséről

Megjelent:

MK 2023/172. (XII. 1.)

 

 

2023. XI. 30.

Jogszabály:

2023. évi LXXXIII. törvény

az egyes adótörvények módosításáról

Megjelent:

MK 2023/171. (XI. 30.)

Hatályos:

2023. 12. 01., 2023. 12. 30., 2024. 01. 01., 2024. 01. 29., 2024. 02. 28., 2024. 07. 01., 2024. 12. 01., 2025. 01. 01., 2027. 01. 01., 2028. 07. 01.

 

Jogszabály:

2023. évi LXXXIV. törvény

a globális minimum-adószintet biztosító kiegészítő adókról és ezzel összefüggésben egyes adótörvények módosításáról

Megjelent:

MK 2023/171. (XI. 30.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

518/2023. (XI. 30.) Korm. rendelet

a családok otthonteremtését támogató kedvezményes CSOK Plusz hitelprogramról

Megjelent:

MK 2023/171. (XI. 30.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

519/2023. (XI. 30.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2023/171. (XI. 30.)

Hatályos:

2023. 11. 30. 23 órától.

 

Jogszabály:

520/2023. (XI. 30.) Korm. rendelet

az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 30/2023. (II. 3.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2023/171. (XI. 30.)

Hatályos:

2023. 11. 30. 23 órától.

 

Jogszabály:

521/2023. (XI. 30.) Korm. rendelet

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvénynek a veszélyhelyzet ideje alatt a személyvédelemmel összefüggő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2023/171. (XI. 30.)

Hatályos:

2023. 12. 01.

 

Jogszabály:

522/2023. (XI. 30.) Korm. rendelet

egyes hitelezési és befektetési tárgyú veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/171. (XI. 30.)

Hatályos:

2023. 12. 01.

 

Jogszabály:

523/2023. (XI. 30.) Korm. rendelet

egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokra vonatkozó szabályoknak a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2023/171. (XI. 30.)

Hatályos:

2023. 12. 01.

 

Jogszabály:

18/2023. (XI. 30.) MEKH rendelet

az önkormányzatok hulladékról szóló törvény szerinti, 2024. évre vonatkozó indokolt költségei mértékének megállapításáról

Megjelent:

MK 2023/171. (XI. 30.)

Hatályos:

2023. 12. 08., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

19/2023. (XI. 30.) MEKH rendelet

a koncesszori alvállalkozók 2024. évre vonatkozó indokolt költségei mértékének megállapításáról

Megjelent:

MK 2023/171. (XI. 30.)

Hatályos:

2023. 12. 08., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

23/2023. (XI. 30.) EM rendelet

a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjak, a díjalkalmazási feltételek, valamint a díjmegfizetés rendjének 2024. évi megállapításáról

Megjelent:

MK 2023/171. (XI. 30.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

17/2023. (XI. 30.) IM rendelet

a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/171. (XI. 30.)

Hatályos:

2023. 12. 01.

 

Jogszabály:

Knk.VII.39.092/2023/4. számú végzés

a Nemzeti Választási Bizottság 68/2023. számú határozatának felülvizsgálatáról

Megjelent:

MK 2023/171. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Knk.I.39.095/2023/6. számú végzés

a Nemzeti Választási Bizottság 74/2023. számú határozatának felülvizsgálatáról

Megjelent:

MK 2023/171. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Knk.II.39.102/2023/2. számú végzés

a Nemzeti Választási Bizottság 40/2023. számú határozatának felülvizsgálatáról

Megjelent:

MK 2023/171. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Knk.II.39.103/2023/2. számú végzés

a Nemzeti Választási Bizottság 41/2023. számú határozatának felülvizsgálatáról

Megjelent:

MK 2023/171. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1521/2023. (XI. 30.) Korm. határozat

a Károli Gáspár Református Egyetem új egyetemi campusának létrehozását szolgáló beruházásnak az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény alkalmazása alóli mentesítéséről

Megjelent:

MK 2023/171. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1522/2023. (XI. 30.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2023/171. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1523/2023. (XI. 30.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv végrehajtása érdekében Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó intézkedési lista jóváhagyásáról szóló 1495/2021. (VII. 23.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2023/171. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

96/2023. (XI. 30.) ME határozat

országos kórház-főigazgató felmentéséről

Megjelent:

MK 2023/171. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

8/2023. (XI. 30.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2022. (X. 25.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/60. (XI. 30.)

Hatályos:

2023. 12. 01.

 

Jogszabály:

5/2023. (XI. 30.) AM utasítás

a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi kijelölés útján történő haszonbérbeadási feladatainak ellátásáról szóló 2/2023. (VIII. 3.) AM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/60. (XI. 30.)

Hatályos:

2023. 12. 01.

 

Jogszabály:

30/2023. (XI. 30.) BM utasítás

a Marathon Terra védelmi igazgatási célú infokommunikációs alkalmazás üzemeltetéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/60. (XI. 30.)

Hatályos:

2023. 12. 01.

 

Jogszabály:

19/2023. (XI. 30.) ÉKM utasítás

az Építési és Közlekedési Minisztérium Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról szóló 4/2023. (IV. 6.) ÉKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/60. (XI. 30.)

Hatályos:

2023. 12. 01.

 

Jogszabály:

50/2023. (XI. 30.) HM utasítás

a honvédelmi ágazat védelmi tervező rendszer működésének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/60. (XI. 30.)

Hatályos:

2023. 12. 01.

 

Jogszabály:

51/2023. (XI. 30.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium fejezet államháztartási belső ellenőrzési rendjének szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/60. (XI. 30.)

Hatályos:

2023. 12. 03.

 

Jogszabály:

52/2023. (XI. 30.) HM utasítás

a honvédelmi minisztériumi objektumok védelmével, működésével és az ezzel összefüggő irányítási tevékenységgel kapcsolatos feladatokról szóló 43/2016. (VIII. 12.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/60. (XI. 30.)

Hatályos:

2023. 12. 01.

 

Jogszabály:

10/2023. (XI. 30.) KIM utasítás

a közérdekű adatok közzétételének rendjéről szóló szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/60. (XI. 30.)

Hatályos:

2023. 12. 01.

 

Jogszabály:

11/2023. (XI. 30.) KIM utasítás

a Kulturális és Innovációs Minisztérium kezelésében lévő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének és a személyes adatok védelmének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/60. (XI. 30.)

Hatályos:

2023. 12. 01.

 

Jogszabály:

12/2023. (XI. 30.) KIM utasítás

miniszteri utasítások hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/60. (XI. 30.)

Hatályos:

2023. 12. 01.

 

Jogszabály:

45/2023. (XI. 30.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezetben szolgálatot teljesítő pszichológusok szervezeti jogállásáról és a fogvatartottakkal végzett tevékenységéről szóló 50/2020. (X. 16.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/60. (XI. 30.)

Hatályos:

2023. 12. 08.

 

Jogszabály:

31/2023. (XI. 30.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Mauritiusi Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/60. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

32/2023. (XI. 30.) KKM közlemény

a légijárművek fedélzetén elkövetett bűncselekményekről és egyéb cselekményekről szóló Egyezményt módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2023. évi LXII. törvény 2. §-a, 3. §-a, 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/60. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

AJB közlemény

igazgatási szünet elrendelésérőlá

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/60. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Állami Számvevőszék közleménye

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/60. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/60. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Művészeti Akadémia Titkársága közleménye

igazgatási szünet elrendeléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/60. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdés hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/60. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány

alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/60. (XI. 30.)

 

 

2023. XI. 29.

Jogszabály:

2023. évi LXXVIII. törvény

az Egyesült Nemzetek kiváltságairól és mentességeiről New Yorkban, 1946. évi február hó 13. napján kelt nemzetközi egyezményben biztosított kiváltságoknak, mentességeknek és könnyítéseknek a World Aquatics Magyarországon működő intézményeire való kiterjesztéséről

Megjelent:

MK 2023/170. (XI. 29.)

Hatályos:

2023. 11. 30.

 

Jogszabály:

2023. évi LXXIX. törvény

Magyarország Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Kormánya között a minősített adatok védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2023/170. (XI. 29.)

Hatályos:

2023. 11. 30. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2023. évi LXXX. törvény

a Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2023/170. (XI. 29.)

Hatályos:

2023. 11. 30. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2023. évi LXXXI. törvény

a felsőoktatást érintő képesítések elismeréséről szóló globális egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2023/170. (XI. 29.)

Hatályos:

2023. 11. 30. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2023. évi LXXXII. törvény

a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2023/170. (XI. 29.)

Hatályos:

2024. 07. 01., 2024. 12. 13.

 

Jogszabály:

29/2023. (XI. 29.) GFM rendelet

a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölésével összefüggésben és egy tulajdonosi joggyakorlói kijelölés hatályon kívül helyezése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/170. (XI. 29.)

Hatályos:

2023. 11. 30.

 

Jogszabály:

30/2023. (XI. 29.) GFM rendelet

a gazdaságfejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről szóló 9/2023. (VI. 5.) GFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/170. (XI. 29.)

Hatályos:

2023. 11. 30.

 

Jogszabály:

31/2023. (XI. 29.) GFM rendelet

az állami tulajdonú légi jármű tulajdonosi joggyakorlójának kijelöléséről szóló 21/2021. (XI. 19.) NVTNM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2023/170. (XI. 29.)

Hatályos:

2023. 11. 30.

 

Jogszabály:

248/2023. (XI. 29.) KE határozat

kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2023/170. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

249/2023. (XI. 29.) KE határozat

bírák felmentéséről

Megjelent:

MK 2023/170. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

250/2023. (XI. 29.) KE határozat

bírák kinevezéséről

Megjelent:

MK 2023/170. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

251/2023. (XI. 29.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2023/170. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

252/2023. (XI. 29.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2023/170. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

253/2023. (XI. 29.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2023/170. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

254/2023. (XI. 29.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2023/170. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

255/2023. (XI. 29.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2023/170. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

256/2023. (XI. 29.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2023/170. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

257/2023. (XI. 29.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2023/170. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1518/2023. (XI. 29.) Korm. határozat

egyes ingatlanok és ingatlan tulajdoni hányadok sportcélú ingatlanná, valamint sportingatlanná minősítéséről

Megjelent:

MK 2023/170. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1519/2023. (XI. 29.) Korm. határozat

a 4614 jelű összekötő út nyomvonalának módosítását érintő beruházás előkészítéséről

Megjelent:

MK 2023/170. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1520/2023. (XI. 29.) Korm. határozat

a Tokaji Borvidék Területfejlesztési Koncepciójáról és Területfejlesztési Programjáról

Megjelent:

MK 2023/170. (XI. 29.)

 

 

2023. XI. 27.

Jogszabály:

2023. évi LXXIII. törvény

a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2023/169. (XI. 27.)

Hatályos:

2023. 12. 05.

 

Jogszabály:

2023. évi LXXIV. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2022. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2023/169. (XI. 27.)

Hatályos:

2023. 12. 05.

 

Jogszabály:

2023. évi LXXV. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2024. évi egységes költségvetéséről

Megjelent:

MK 2023/169. (XI. 27.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2023. évi LXXVI. törvény

a pénzügyi közvetítő rendszert érintő törvények jogharmonizációs és egyéb célú módosításáról

Megjelent:

MK 2023/169. (XI. 27.)

Hatályos:

2023. 11. 30., 2023. 12. 12., 2024. 01. 01., 2024. 07. 01., 2024. 09. 01., 2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

2023. évi LXXVII. törvény

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2023/169. (XI. 27.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

2023. XI. 24.

Jogszabály:

56/2023. (XI. 24.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/168. (XI. 24.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

57/2023. (XI. 24.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank pénz- és hitelpiaci szervezetek feletti felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Megjelent:

MK 2023/168. (XI. 24.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

58/2023. (XI. 24.) MNB rendelet

a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Megjelent:

MK 2023/168. (XI. 24.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

59/2023. (XI. 24.) MNB rendelet

a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 53/2022. (XII. 2.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/168. (XI. 24.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

60/2023. (XI. 24.) MNB rendelet

a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Megjelent:

MK 2023/168. (XI. 24.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

2023. XI. 23.

Jogszabály:

2/2023. (XI. 23.) OAH rendelet

az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 2/2022. (IV. 29.) OAH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/167. (XI. 23.)

Hatályos:

2023. 11. 24.

 

Jogszabály:

63/2023. (XI. 23.) AM rendelet

az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet, a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról szóló 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatások igénybevétele során alkalmazandó feltételekről szóló 14/2023. (IV. 19.) AM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/167. (XI. 23.)

Hatályos:

2023. 11. 24.

 

Jogszabály:

21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet

egyes hajózással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/167. (XI. 23.)

Hatályos:

2023. 11. 28.

 

Jogszabály:

1516/2023. (XI. 23.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek megítélt támogatásának és összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2023/167. (XI. 23.)

 

 

Jogszabály:

1517/2023. (XI. 23.) Korm. határozat

a Nyírmeggyes község külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2023/167. (XI. 23.)

 

 

Jogszabály:

94/2023. (XI. 23.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Kongói Demokratikus Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2023/167. (XI. 23.)

 

 

Jogszabály:

95/2023. (XI. 23.) ME határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a beruházások előmozdításáról és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2023/167. (XI. 23.)

 

 

Jogszabály:

1/2023. (XI. 23.) MEKH utasítás

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal közszolgálati szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/59. (XI. 23.)

Hatályos:

2023. 11. 24.

 

Jogszabály:

20/2023. (XI. 23.) MK utasítás

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 14/2022. (XII. 28.) MK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/59. (XI. 23.)

Hatályos:

2023. 11. 24.

 

Jogszabály:

21/2023. (XI. 23.) MK utasítás

a 2025. évi Oszakai Világkiállításon történő magyar megjelenés előmozdításával kapcsolatos diplomáciai feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/59. (XI. 23.)

Hatályos:

2023. 11. 24.

 

Jogszabály:

28/2023. (XI. 23.) BM utasítás

a belügyi tudományos kutatói és tudományszervezői munkáról szóló 6/2006. (BK 4.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/59. (XI. 23.)

Hatályos:

2023. 11. 24.

 

Jogszabály:

29/2023. (XI. 23.) BM utasítás

a Belügyminisztérium fejezet költségvetési gazdálkodásának rendjéről szóló 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/59. (XI. 23.)

Hatályos:

2023. 11. 24.

 

Jogszabály:

19/2023. (XI. 23.) EM utasítás

az Energiaügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2022. (XII. 30.) EM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/59. (XI. 23.)

Hatályos:

2023. 11. 24.

 

Jogszabály:

46/2023. (XI. 23.) HM utasítás

a reprezentációs tárgyú miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/59. (XI. 23.)

Hatályos:

2023. 11. 24.

 

Jogszabály:

47/2023. (XI. 23.) HM utasítás

az Észak-atlanti Szerződés Szervezete és az Európai Unió stratégiai szintű válságkezelési gyakorlatainak honvédelmi ágazatot érintő feladatai előkészítéséről és végrehajtásáról szóló 53/2015. (X. 15.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/59. (XI. 23.)

Hatályos:

2023. 11. 24.

 

Jogszabály:

48/2023. (XI. 23.) HM utasítás

a béketámogató műveletekben részt vevő állomány külszolgálati ellátmánya megállapításának alapjául szolgáló részletes kategóriába sorolásáról szóló 19/2018. (VI. 27.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/59. (XI. 23.)

Hatályos:

2023. 11. 24.

 

Jogszabály:

49/2023. (XI. 23.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2022. (VII. 29.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/59. (XI. 23.)

Hatályos:

2023. 12. 01.

 

Jogszabály:

13/2023. (XI. 23.) IM utasítás

az igazságügyi miniszter vezetése, irányítása és felügyelete alá tartozó szervek kormányügyeleti rendszerben teljesítendő jelentési kötelezettsége rendjéről, valamint a kormányzati intézkedést igénylő rendkívüli események jegyzékéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/59. (XI. 23.)

Hatályos:

2023. 11. 24.

 

Jogszabály:

16/2023. (XI. 23.) LÜ utasítás

az ügyészségi fogalmazók joggyakorlatáról és szakmai képzéséről szóló 16/2014. (VIII. 29.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/59. (XI. 23.)

Hatályos:

2023. 11. 24.

 

Jogszabály:

11/2023. (XI. 23.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/59. (XI. 23.)

Hatályos:

2023. 11. 24.

 

Jogszabály:

29/2023. (XI. 23.) ORFK utasítás

az üzleti ajándék igényléséről és a pénzügyi elszámolásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/59. (XI. 23.)

Hatályos:

2023. 12. 08.

 

Jogszabály:

29/2023. (XI. 23.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a határokat átlépő bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2023. évi XLII. törvény 2. §-a, 3. §-a, valamint 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/59. (XI. 23.)

 

 

Jogszabály:

30/2023. (XI. 23.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Namíbiai Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/59. (XI. 23.)

 

 

Jogszabály:

GFM közlemény

a bérgarancia támogatás 2024. évi felső határáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/59. (XI. 23.)

 

 

Jogszabály:

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/59. (XI. 23.)

 

 

Jogszabály:

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/59. (XI. 23.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/59. (XI. 23.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság

Szervezeti és Működési Szabályzata

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/59. (XI. 23.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Országos Közjegyzői Kamara közleménye

közjegyzői, közjegyzőhelyettesi és közjegyzőjelölti igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/59. (XI. 23.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Tudományos Akadémia elnökének közleménye

igazgatási szünet elrendeléséről a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságán

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/59. (XI. 23.)

 

 

2023. XI. 22.

Jogszabály:

512/2023. (XI. 22.) Korm. rendelet

a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó, uniós listán szereplő projektek és azok engedélyezési eljárásának megkönnyítéséről és koordinálásáról

Megjelent:

MK 2023/166. (XI. 22.)

Hatályos:

2023. 11. 30.

 

Jogszabály:

513/2023. (XI. 22.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/166. (XI. 22.)

Hatályos:

2023. 11. 25.

 

Jogszabály:

514/2023. (XI. 22.) Korm. rendelet

az elektromobilitás szolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 243/2019. (X. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/166. (XI. 22.)

Hatályos:

2023. 11. 30.

 

Jogszabály:

515/2023. (XI. 22.) Korm. rendelet

az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/166. (XI. 22.)

Hatályos:

2023. 11. 23.

 

Jogszabály:

516/2023. (XI. 22.) Korm. rendelet

a háborús élelmiszerár-infláció csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 162/2023. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/166. (XI. 22.)

Hatályos:

2023. 11. 23.

 

Jogszabály:

517/2023. (XI. 22.) Korm. rendelet

a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/166. (XI. 22.)

Hatályos:

2023. 11. 23.

 

Jogszabály:

62/2023. (XI. 22.) AM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet és a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek operatív programjainak részletes szabályairól szóló 50/2023. (IX. 5.) AM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/166. (XI. 22.)

Hatályos:

2023. 11. 23., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

48/2023. (XI. 22.) BM rendelet

a háziorvosi körzetek ellátásának biztosításával kapcsolatos feladatokról és egészségügyi alapellátások körzetei kialakításának eljárásrendjéről

Megjelent:

MK 2023/166. (XI. 22.)

Hatályos:

2023. 11. 25.

 

Jogszabály:

1507/2023. (XI. 22.) Korm. határozat

az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai adatkormányzásról és az (EU) 2018/1724 rendelet módosításáról szóló (EU) 2022/868 rendeletének alkalmazásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2023/166. (XI. 22.)

 

 

Jogszabály:

1508/2023. (XI. 22.) Korm. határozat

a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadásokkal összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2023/166. (XI. 22.)

 

 

Jogszabály:

1509/2023. (XI. 22.) Korm. határozat

a szomszédos országokban felmerülő humanitárius katasztrófa kezelésének támogatásáról szóló 1119/2022. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2023/166. (XI. 22.)

 

 

Jogszabály:

1510/2023. (XI. 22.) Korm. határozat

a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram egyes partnerségeihez való csatlakozásról és a csatlakozáshoz szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról szóló 1410/2022. (VIII. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2023/166. (XI. 22.)

 

 

Jogszabály:

1511/2023. (XI. 22.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 azonosító számú, "Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése" című projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2023/166. (XI. 22.)

 

 

Jogszabály:

1512/2023. (XI. 22.) Korm. határozat

a GINOP-2.3.1-20-2020-00005 azonosító számú, "Tudományos és Innovációs Park létrehozása a Széchenyi István Egyetemen" című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2023/166. (XI. 22.)

Hatályos:

2023. 11. 23.

 

Jogszabály:

1513/2023. (XI. 22.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat és a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletekről szóló 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2023/166. (XI. 22.)

Hatályos:

2023. 11. 23.

 

Jogszabály:

1514/2023. (XI. 22.) Korm. határozat

a tudományos és technológiai szakdiplomata, valamint a levéltári szakdiplomata álláshelyek meghatározásáról

Megjelent:

MK 2023/166. (XI. 22.)

 

 

Jogszabály:

1515/2023. (XI. 22.) Korm. határozat

a Magyarország és Kanada Ontario tartománya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2023/166. (XI. 22.)

 

 

2023. XI. 21.

Jogszabály:

55/2023. (XI. 21.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Megjelent:

MK 2023/165. (XI. 21.)

Hatályos:

2023. 11. 22.

 

Jogszabály:

17/2023. (XI. 21.) MEKH rendelet

a villamosenergia-tárolók bevételkompenzációjának részletszabályairól

Megjelent:

MK 2023/165. (XI. 21.)

Hatályos:

2023. 12. 06.

 

Jogszabály:

22/2023. (XI. 21.) SZTFH rendelet

egyes bányászati tárgyú rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/165. (XI. 21.)

Hatályos:

2023. 11. 29.

 

Jogszabály:

24/2023. (XI. 21.) OGY határozat

a Magyar Vállalkozók Napjáról

Megjelent:

MK 2023/165. (XI. 21.)

Hatályos:

2023. 11. 22.

 

2023. XI. 20.

Jogszabály:

508/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet

a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

Megjelent:

MK 2023/164. (XI. 20.)

Hatályos:

2023. 12. 01.

 

Jogszabály:

509/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet

a természetes gyógytényezőkről

Megjelent:

MK 2023/164. (XI. 20.)

Hatályos:

2024. 03. 19.

 

Jogszabály:

510/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet

a közhasználatú fürdők létesítéséről és üzemeltetéséről

Megjelent:

MK 2023/164. (XI. 20.)

Hatályos:

2023. 11. 21., 2024. 03. 19.

 

Jogszabály:

511/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/164. (XI. 20.)

Hatályos:

2024. 03. 19.

 

Jogszabály:

52/2023. (XI. 20.) MNB rendelet

a kötelező tartalékráta mértékéről

Megjelent:

MK 2023/164. (XI. 20.)

Hatályos:

2023. 11. 21., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

53/2023. (XI. 20.) MNB rendelet

a kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének módjáról szóló 10/2005. (VI. 11.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/164. (XI. 20.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

54/2023. (XI. 20.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/164. (XI. 20.)

Hatályos:

2023. 11. 21.

 

Jogszabály:

61/2023. (XI. 20.) AM rendelet

az élelmiszer-vállalkozások által működtetendő önellenőrzési rendszerre vonatkozó követelményekről szóló 28/2017. (V. 30.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/164. (XI. 20.)

Hatályos:

2023. 12. 05.

 

2023. XI. 17.

Jogszabály:

2023. évi LXXI. törvény

a Magyarország Kormánya és a Ruandai Köztársaság Kormánya közötti Légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2023/163. (XI. 17.)

Hatályos:

2023. 11. 18. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2023. évi LXXII. törvény

a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló 2022. évi XLII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2023/163. (XI. 17.)

Hatályos:

2023. 11. 18.

 

Jogszabály:

506/2023. (XI. 17.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya közötti filmkoprodukciós megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2023/163. (XI. 17.)

Hatályos:

2023. 11. 18. - kivétellel.

 

Jogszabály:

507/2023. (XI. 17.) Korm. rendelet

az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2023/163. (XI. 17.)

Hatályos:

2023. 11. 18.

 

Jogszabály:

247/2023. (XI. 17.) KE határozat

dandártábornok szolgálati jogviszonyának megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2023/163. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

1505/2023. (XI. 17.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás alcím Célelőirányzatok jogcímcsoport 2023. évi előirányzatának megemeléséről és egyéb intézkedésekről

Megjelent:

MK 2023/163. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

1506/2023. (XI. 17.) Korm. határozat

Hévíz turizmusának fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2023/163. (XI. 17.)

 

 

2023. XI. 16.

Jogszabály:

505/2023. (XI. 16.) Korm. rendelet

a Szeged-Csanádi Egyházmegye beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 90/2018. (IV. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/162. (XI. 16.)

Hatályos:

2023. 11. 16. 23 órától.

 

Jogszabály:

50/2023. (XI. 16.) MNB rendelet

a "Csokonai Vitéz Mihály" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2023/162. (XI. 16.)

Hatályos:

2023. 11. 17.

 

Jogszabály:

51/2023. (XI. 16.) MNB rendelet

a "Csokonai Vitéz Mihály" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2023/162. (XI. 16.)

Hatályos:

2023. 11. 17.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köm.5028/2023/5. határozata

A helyi önkormányzatoknak törvényi kötelezettségük a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása. Ha a helyi önkormányzat a Kúria által megadott határidőn belül nem tesz eleget a jogalkotási kötelezettségének, a Kúria - erre irányuló indítványra - felhatalmazza a törvényességi felügyeleti szerv vezetőjét, hogy az önkormányzati rendeletet a helyi önkormányzat nevében alkossa meg.

Megjelent:

MK 2023/162. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

246/2023. (XI. 16.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2023/162. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

1497/2023. (XI. 16.) Korm. határozat

a Nevelésügyi Kormánybizottságról

Megjelent:

MK 2023/162. (XI. 16.)

Hatályos:

2023. 11. 17.

 

Jogszabály:

1498/2023. (XI. 16.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Kormánybizottságról

Megjelent:

MK 2023/162. (XI. 16.)

Hatályos:

2023. 11. 17.

 

Jogszabály:

1499/2023. (XI. 16.) Korm. határozat

a 2021-2027 programozási időszak kohéziós célú támogatásainak kifizetését lehetővé tevő 4.2 "A nemek közötti egyenlőséget célzó nemzeti stratégiai keret" és a 4.3 "Az oktatási és képzési rendszer minden szintjét felölelő stratégiai szakpolitikai keret" tematikus feljogosító feltételek teljesítését alátámasztó dokumentumokról

Megjelent:

MK 2023/162. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

1500/2023. (XI. 16.) Korm. határozat

az energia-veszélyhelyzettel összefüggő egyes szükségszerű intézkedések megtételéről szóló 1335/2022. (VII. 15.) Korm. határozat és az MVM Mátra Energia Zártkörűen Működő Részvénytársaság lignitalapú termelése fokozásához szükséges intézkedésekről szóló 1452/2022. (IX. 19.) Korm. határozat végrehajtásához kapcsolódó egyes feladatokról

Megjelent:

MK 2023/162. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

1501/2023. (XI. 16.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

Megjelent:

MK 2023/162. (XI. 16.)

Hatályos:

2023. 11. 17.

 

Jogszabály:

1502/2023. (XI. 16.) Korm. határozat

Tokaj és Nyíregyháza turisztikai térség fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2023/162. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

1503/2023. (XI. 16.) Korm. határozat

a Várpalotai Védelmi Ipari Komplexum ingatlanberuházásnak az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény alkalmazása alóli mentesítéséről

Megjelent:

MK 2023/162. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

1504/2023. (XI. 16.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról

Megjelent:

MK 2023/162. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

4/2023. (XI. 16.) AM utasítás

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodásról szóló 2/2022. (III. 30.) AM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/58. (XI. 16.)

Hatályos:

2023. 11. 17.

 

Jogszabály:

45/2023. (XI. 16.) HM utasítás

a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szervezetek egyes statisztikai adatszolgáltatásainak eljárásrendjéről és a komplex eszközbeszerzésekben illetékes szakértői csoport feladatairól szóló 49/2022. (XII. 21.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/58. (XI. 16.)

Hatályos:

2023. 11. 17., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

11/2023. (XI. 16.) PM utasítás

a fejezetet irányító szerv vezetőjének hatáskörébe utalt jogok gyakorlásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/58. (XI. 16.)

Hatályos:

2023. 11. 17.

 

Jogszabály:

44/2023. (XI. 16.) BVOP utasítás

a polgári egészségügyi intézményben elhelyezett fogvatartottak őrzésének, ellenőrzésének végrehajtásáról, valamint az illetékesség rendjéről szóló 38/2022. (XII. 30.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/58. (XI. 16.)

Hatályos:

2023. 11. 24.

 

Jogszabály:

25/2023. (XI. 16.) ORFK utasítás

az ügyeleti rendszerről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/58. (XI. 16.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

26/2023. (XI. 16.) ORFK utasítás

a jelentőszolgálati rendszerről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/58. (XI. 16.)

Hatályos:

2023. 11. 17., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

27/2023. (XI. 16.) ORFK utasítás

a konspirált mobiltelefonokkal és egyéb informatikai eszközökkel történő ellátásról és azok használatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/58. (XI. 16.)

Hatályos:

2023. 12. 01.

 

Jogszabály:

28/2023. (XI. 16.) ORFK utasítás

a belföldi reprezentációról szóló 1/2016. (I. 7.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/58. (XI. 16.)

Hatályos:

2023. 11. 17.

 

Jogszabály:

Országgyűlés Hivatala közleménye

elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/58. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/58. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/58. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

EM közlemény

az Energiaügyi Minisztérium elismerési hírei

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/58. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

KIM határozat

a 2024. évben magyar állami ösztöndíjjal támogatható felsőoktatási képzésekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/58. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

KIM közlemény

a pontszámítás feltételéül meghatározott tantárgyak és érettségi vizsgatárgyak a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során című közlemény módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/58. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság határozata

csatlakozási kérelemről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/58. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

Közbeszerzési Hatóság közleménye

igazgatási szünet elrendeléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/58. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2023. december 1-je és december 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/58. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal hirdetménye

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/58. (XI. 16.)

 

 

2023. XI. 15.

Jogszabály:

503/2023. (XI. 15.) Korm. rendelet

a déli határnál található elhagyatott járművekkel kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2023/161. (XI. 15.)

Hatályos:

2023. 11. 16.

 

Jogszabály:

504/2023. (XI. 15.) Korm. rendelet

az egyes beruházási szabályok veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 541/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/161. (XI. 15.)

Hatályos:

2023. 11. 16.

 

Jogszabály:

60/2023. (XI. 15.) AM rendelet

a kis mennyiségű, helyi és marginális élelmiszer-előállítás és -értékesítés higiéniai feltételeiről

Megjelent:

MK 2023/161. (XI. 15.)

Hatályos:

2023. 11. 23.

 

Jogszabály:

47/2023. (XI. 15.) BM rendelet

a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről szóló 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/161. (XI. 15.)

Hatályos:

2023. 11. 16.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5022/2023/4. határozata

Az Alaptörvény 28. cikke által a jogalkotás - így az önkormányzati rendelet megalkotása - során követelmény, hogy a jogalkotói cél a jogszabályokból mindenki számára érthető és értelmezhető módon kiderüljön. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6.᧠(4) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazás körében a helyi sajátosságok figyelembevétele törvényi kritérium a helyi közösség érdekének az érvényesítését jelenti.

Megjelent:

MK 2023/161. (XI. 15.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köm.5027/2023/6. határozata

A helyi önkormányzatoknak az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás esetén módosítaniuk kell a költségvetésüket. Ha a helyi önkormányzat a Kúria által megadott határidőn belül nem tesz eleget a jogalkotási kötelezettségének, a Kúria - erre irányuló indítványra - felhatalmazza a törvényességi felügyeleti szerv vezetőjét, hogy az önkormányzati rendeletet a helyi önkormányzat nevében alkossa meg.

Megjelent:

MK 2023/161. (XI. 15.)

 

 

Jogszabály:

245/2023. (XI. 15.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rang adományozásáról és külképviselet-vezetői megbízásról

Megjelent:

MK 2023/161. (XI. 15.)

 

 

Jogszabály:

1496/2023. (XI. 15.) Korm. határozat

a makói ipari park infrastrukturális fejlesztésének előkészítéséhez és egyes elemek ütemezett megvalósításához szükséges további kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2023/161. (XI. 15.)

 

 

2023. XI. 13.

Jogszabály:

501/2023. (XI. 13.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/160. (XI. 13.)

Hatályos:

2023. 11. 14.

 

Jogszabály:

502/2023. (XI. 13.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/160. (XI. 13.)

Hatályos:

2023. 11. 14.

 

Jogszabály:

6/2023. (XI. 13.) MvM rendelet

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/160. (XI. 13.)

Hatályos:

2023. 11. 16.

 

Jogszabály:

5/2023. (XI. 13.) TFM rendelet

az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/160. (XI. 13.)

Hatályos:

2023. 11. 14.

 

Jogszabály:

1488/2023. (XI. 13.) Korm. határozat

a magyarországi Holokauszt 80. évfordulójához kapcsolódó programok megvalósításáról

Megjelent:

MK 2023/160. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

1489/2023. (XI. 13.) Korm. határozat

a Művészetek Palotájának működtetéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2023/160. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

1490/2023. (XI. 13.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2023. augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2023/160. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

1491/2023. (XI. 13.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2023. augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2023/160. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

1492/2023. (XI. 13.) Korm. határozat

állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2023/160. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

1493/2023. (XI. 13.) Korm. határozat

az Agrártudományi Kutatóközpont VP1-1.2.1-23 kódszámú, "Bemutató üzemek támogatása" című felhívásban való részvételéhez történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2023/160. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

1494/2023. (XI. 13.) Korm. határozat

a GINOP-2.3.4-15-2020-00009 azonosító számú, "Innovatív járműipari tesztelési és vizsgálati kompetenciák fejlesztése a nyugat-magyarországi régióban a zalaegerszegi Járműipari Tesztpálya infrastruktúrájára támaszkodva" című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2023/160. (XI. 13.)

Hatályos:

2023. 11. 14.

 

Jogszabály:

1495/2023. (XI. 13.) Korm. határozat

Érd megyei jogú városban és Budapest Főváros XXII. kerületében fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2023/160. (XI. 13.)

 

 

2023. XI. 9.

Jogszabály:

498/2023. (XI. 9.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti infrastruktúra-fejlesztési kapcsolatok területén való együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2023/159. (XI. 9.)

Hatályos:

2023. 11. 10. - kivétellel.

 

Jogszabály:

499/2023. (XI. 9.) Korm. rendelet

az egyes fogyasztók által használt gyógyászati segédeszközök villamosenergia-fogyasztásának támogatásáról szóló 295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/159. (XI. 9.)

Hatályos:

2023. 11. 10.

 

Jogszabály:

500/2023. (XI. 9.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2023/159. (XI. 9.)

Hatályos:

2023. 11. 10.

 

Jogszabály:

21/2023. (XI. 9.) SZTFH rendelet

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 12/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet és a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/159. (XI. 9.)

Hatályos:

2023. 11. 12.

 

Jogszabály:

46/2023. (XI. 9.) BM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/159. (XI. 9.)

Hatályos:

2023. 12. 01.

 

Jogszabály:

244/2023. (XI. 9.) KE határozat

altábornagy szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2023/159. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1484/2023. (XI. 9.) Korm. határozat

a 2023. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1583/2022. (XI. 30.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2023/159. (XI. 9.)

Hatályos:

2023. 11. 10.

 

Jogszabály:

1485/2023. (XI. 9.) Korm. határozat

a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és a Kormány által kiadandó közös nyilatkozatról

Megjelent:

MK 2023/159. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1486/2023. (XI. 9.) Korm. határozat

egyes folyamatban lévő egyházi célú fejlesztések megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2023/159. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1487/2023. (XI. 9.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2023/159. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

93/2023. (XI. 9.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2023/159. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

27/2023. (XI. 9.) BM utasítás

a mobil telekommunikációs eszközökkel történő ellátás rendjéről, valamint a szolgáltatások igénybevételének szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/57. (XI. 9.)

Hatályos:

2023. 11. 10.

 

Jogszabály:

18/2023. (XI. 9.) ÉKM utasítás

az Építési és Közlekedési Minisztérium minősített adatok védelméről szóló biztonsági szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/57. (XI. 9.)

Hatályos:

2023. 11. 10.

 

Jogszabály:

2/2023. (XI. 9.) GFM KÁT utasítás

a Gazdaságfejlesztési Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2023. (IV. 28.) GFM KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/57. (XI. 9.)

Hatályos:

2023. 11. 10.

 

Jogszabály:

4/2023. (XI. 9.) KH utasítás

a Közbeszerzési Hatóság Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2020. (IV. 30.) KH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/57. (XI. 9.)

Hatályos:

2023. 11. 10.

 

Jogszabály:

15/2023. (XI. 9.) LÜ utasítás

az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/57. (XI. 9.)

Hatályos:

2023. 11. 15.

 

Jogszabály:

1/2023. (XI. 9.) OAH utasítás

az Országos Atomenergia Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/57. (XI. 9.)

Hatályos:

2023. 11. 15.

 

Jogszabály:

BM közlemény

a kijelölhető pénzügyi gondnokok listájáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/57. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

KIM közlemény

a 2023. III. negyedévben adományozott elismerésekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/57. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség pályázati felhívása

2024. évi Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjra a déli félteke országaiban

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/57. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

AM közlemény

pályázati felhívás javításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/57. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

BM felhívás

a 03. Egészségügy ágazat Országos Szakmai Tanulmányi Versenyeire a 2023/2024. tanévre

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/57. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

GFM közlemény

a 2023-ban Magyarországon munkavállalási engedéllyel foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok legmagasabb számáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/57. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/57. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság közleménye

igazgatási szünetről, ügyintézési határidőről és a küldemények érkeztetéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/57. (XI. 9.)

 

 

2023. XI. 8.

Jogszabály:

15/2023. (XI. 8.) MEKH rendelet

az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó koncessziós társaság, a koncesszori alvállalkozók és az önkormányzatok indokolt költségeinek meghatározására és szabályozására, valamint az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáért szedhető díjakkal kapcsolatos díjjavaslat elkészítésére vonatkozó alapelvekről és keretszabályokról szóló 16/2022. (XII. 21.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/158. (XI. 8.)

Hatályos:

2023. 11. 13.

 

Jogszabály:

16/2023. (XI. 8.) MEKH rendelet

a B3 alkategóriájú hulladéklerakóban és a hulladékégető műben alkalmazható egyes átvételi díjakról szóló 2/2023. (IV. 6.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/158. (XI. 8.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

239/2023. (XI. 8.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri rang adományozásáról

Megjelent:

MK 2023/158. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

240/2023. (XI. 8.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri rang adományozásáról

Megjelent:

MK 2023/158. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

241/2023. (XI. 8.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri rang adományozásáról

Megjelent:

MK 2023/158. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

242/2023. (XI. 8.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2023/158. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

243/2023. (XI. 8.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2023/158. (XI. 8.)

 

 

2023. XI. 7.

Jogszabály:

4/2023. (XI. 7.) TFM rendelet

az állami közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékének vezetésével összefüggő hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Megjelent:

MK 2023/157. (XI. 7.)

Hatályos:

2023. 11. 08.

 

Jogszabály:

Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.003/2023/16. jogegységi hatályú határozata

A Kúria a Jpe.I.60.009/2022/10. számú jogegységi hatályú határozatban előírt kötelező jogértelmezését e helyütt is irányadónak tartja, és azt meg nem ismételve kimondja: a biztosítási szerződés esetén a biztosító szolgáltatási kötelezettség alóli mentesüléshez szükséges szándékosságnak vagy súlyos gondatlanságnak nem a mögöttes - foglalkozási, közlekedési - szabályszegés, hanem a biztosítási esemény, azaz a kár bekövetkezése vonatkozásában kell fennállnia akkor is, ha a szerződő fél, vagy a biztosított kármegelőzési kötelezettségét szegi meg.

Megjelent:

MK 2023/157. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

238/2023. (XI. 7.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésekről

Megjelent:

MK 2023/157. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1483/2023. (XI. 7.) Korm. határozat

Magyarország Klaszterfejlesztési Stratégiájáról (2023-2030), valamint a végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2023/157. (XI. 7.)

 

 

2023. XI. 6.

Jogszabály:

28/2023. (XI. 6.) GFM rendelet

az Air Hungary Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/156. (XI. 6.)

Hatályos:

2023. 11. 07.

 

Jogszabály:

23/2023. (XI. 6.) OGY határozat

a Magyar Honvédség csádi katonai szerepvállalásáról

Megjelent:

MK 2023/156. (XI. 6.)

 

 

2023. XI. 2.

Jogszabály:

488/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet

a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő szabályairól szóló 158/2023. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/155. (XI. 2.)

Hatályos:

2023. 11. 03.

 

Jogszabály:

489/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet

a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő szabályairól

Megjelent:

MK 2023/155. (XI. 2.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

490/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet

egyes használatidíj-fizetéssel és útdíjfizetéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/155. (XI. 2.)

Hatályos:

2023. 11. 05., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

491/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet

a Modern Városok Programot érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról

Megjelent:

MK 2023/155. (XI. 2.)

Hatályos:

2023. 11. 02. 23 órától.

 

Jogszabály:

492/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet

az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/155. (XI. 2.)

Hatályos:

2023. 11. 03.

 

Jogszabály:

493/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet

a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye, Hajdú-Bihar Vármegye, Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye, illetve Zala Vármegye területén 2023. november 3. napja és 2023. november 19. napja között megrendezésre kerülő "Adaptive Hussars 23" gyakorlatra vonatkozó eltérő szabályokról

Megjelent:

MK 2023/155. (XI. 2.)

Hatályos:

2023. 11. 03.

 

Jogszabály:

494/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/155. (XI. 2.)

Hatályos:

2023. 11. 03.

 

Jogszabály:

495/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/155. (XI. 2.)

Hatályos:

2023. 11. 03.

 

Jogszabály:

496/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet

a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/155. (XI. 2.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

497/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet

a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/155. (XI. 2.)

Hatályos:

2023. 11. 05.

 

Jogszabály:

20/2023. (XI. 2.) SZTFH rendelet

az önálló bírósági végrehajtó szakmai beszámolójáról

Megjelent:

MK 2023/155. (XI. 2.)

Hatályos:

2023. 11. 05.

 

Jogszabály:

1473/2023. (XI. 2.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Program 2024. évben induló konstrukcióiról, valamint a Széchenyi Kártya Program felülvizsgálatával összefüggésben az egyes kormányhatározatok módosításáról és deregulációjáról

Megjelent:

MK 2023/155. (XI. 2.)

Hatályos:

2023. 11. 03.

 

Jogszabály:

1474/2023. (XI. 2.) Korm. határozat

a Modern Városok Program végrehajtásának felülvizsgálatáról

Megjelent:

MK 2023/155. (XI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1475/2023. (XI. 2.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1308/2023. (VII. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2023/155. (XI. 2.)

Hatályos:

2023. 11. 03.

 

Jogszabály:

1476/2023. (XI. 2.) Korm. határozat

a GINOP-2.3.1-20-2020-00002 azonosító számú, "Pilot kutatólaboratórium létrehozása a Debreceni Egyetemen" című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2023/155. (XI. 2.)

Hatályos:

2023. 11. 03.

 

Jogszabály:

1477/2023. (XI. 2.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2023/155. (XI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1478/2023. (XI. 2.) Korm. határozat

a 4. számú főút és a 49101. jelű út közötti közúti kapcsolat előkészítése érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2023/155. (XI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1479/2023. (XI. 2.) Korm. határozat

az Esztergom árvízvédelmi fejlesztése I. ütemének megvalósítása érdekében szükséges kivitelezési feladatok forrásbiztosításáról

Megjelent:

MK 2023/155. (XI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1480/2023. (XI. 2.) Korm. határozat

a Sátoraljaújhely város közigazgatási területén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1289/2020. (VI. 4.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2023/155. (XI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1481/2023. (XI. 2.) Korm. határozat

a Sao Pauló-i vízgazdálkodás, szennyvíztisztítás és -elvezetés megoldását célzó projektek megvalósításáról szóló 1641/2019. (XI. 14.) Korm. határozat visszavonásáról

Megjelent:

MK 2023/155. (XI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1482/2023. (XI. 2.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az országonkénti jelentések cseréjéről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2023/155. (XI. 2.)

 

 

2023. X. 31.

Jogszabály:

2023. évi LXVI. törvény

a Magyarország és az Ecuadori Köztársaság között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2023/154. (X. 31.)

Hatályos:

2023. 11. 01., kivétellel.

 

Jogszabály:

2023. évi LXVII. törvény

a Magyarország és a Szerb Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2023/154. (X. 31.)

Hatályos:

2023. 11. 01., kivétellel.

 

Jogszabály:

2023. évi LXVIII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2023/154. (X. 31.)

Hatályos:

2023. 11. 01., kivétellel.

 

Jogszabály:

2023. évi LXIX. törvény

az állami építési beruházások rendjéről

Megjelent:

MK 2023/154. (X. 31.)

Hatályos:

2023. 11. 08.

 

Jogszabály:

2023. évi LXX. törvény

az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2023/154. (X. 31.)

Hatályos:

2023. 11. 01., 2023. 11. 05., 2024. 01. 01., 2024. 02. 01., 2024. 07. 01., 2024. 09. 01., 2024. 10. 01., 2025. 01. 01., (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott naptól,

 

Jogszabály:

478/2023. (X. 31.) Korm. rendelet

az állami közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről

Megjelent:

MK 2023/154. (X. 31.)

Hatályos:

2023. 11. 08.

 

Jogszabály:

479/2023. (X. 31.) Korm. rendelet

az állami közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről

Megjelent:

MK 2023/154. (X. 31.)

Hatályos:

2023. 11. 08.

 

Jogszabály:

480/2023. (X. 31.) Korm. rendelet

a diaszpóra-magyarsággal történő kapcsolattartás támogatásáról

Megjelent:

MK 2023/154. (X. 31.)

Hatályos:

2023. 11. 01.

 

Jogszabály:

481/2023. (X. 31.) Korm. rendelet

a Közös Agrárpolitika pénzügyi alapjaiból és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások pénzügyi, számviteli, lebonyolítási rendjéről

Megjelent:

MK 2023/154. (X. 31.)

Hatályos:

2023. 11. 01.

 

Jogszabály:

482/2023. (X. 31.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/154. (X. 31.)

Hatályos:

2023. 11. 01.

 

Jogszabály:

483/2023. (X. 31.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/154. (X. 31.)

Hatályos:

2023. 11. 01.

 

Jogszabály:

484/2023. (X. 31.) Korm. rendelet

a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól szóló 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/154. (X. 31.)

Hatályos:

2023. 10. 31. 23 órától.

 

Jogszabály:

485/2023. (X. 31.) Korm. rendelet

a víziközmű-szolgáltató társaságok működésének biztosításával kapcsolatban a veszélyhelyzet időszakában alkalmazandó egyes szabályokról

Megjelent:

MK 2023/154. (X. 31.)

Hatályos:

2023. 11. 01.

 

Jogszabály:

486/2023. (X. 31.) Korm. rendelet

a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendeletnek a hangtompítóra vonatkozó szabályozást érintő módosításáról

Megjelent:

MK 2023/154. (X. 31.)

Hatályos:

2023. 11. 01.

 

Jogszabály:

487/2023. (X. 31.) Korm. rendelet

az adatváltozás-kezelési szolgáltatás részletszabályairól szóló 672/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/154. (X. 31.)

Hatályos:

2023. 11. 01.

 

Jogszabály:

235/2023. (X. 31.) KE határozat

állami kitüntetések adományozásáról

Megjelent:

MK 2023/154. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

236/2023. (X. 31.) KE határozat

bírák felmentéséről

Megjelent:

MK 2023/154. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

237/2023. (X. 31.) KE határozat

bíró kinevezéséről

Megjelent:

MK 2023/154. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

1469/2023. (X. 31.) Korm. határozat

Magyarország projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2021. évi CEF2 Alternatív üzemanyagtöltő infrastruktúra fejlesztése ötödik körös pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2023/154. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

1470/2023. (X. 31.) Korm. határozat

a Nemzeti Kerékpáros Stratégia 2030 elfogadásáról

Megjelent:

MK 2023/154. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

1471/2023. (X. 31.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2023/154. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

1472/2023. (X. 31.) Korm. határozat

a kiszombori közúti határátkelőhely M43 autópályába történő bekötésének előkészítése érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2023/154. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

92/2023. (X. 31.) ME határozat

a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatójának kinevezéséről

Megjelent:

MK 2023/154. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

7/2023. (X. 31.) SZTFH utasítás

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2021. (X. 1.) SZTFH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/56. (X. 31.)

Hatályos:

2023. 11. 01.

 

Jogszabály:

26/2023. (X. 31.) BM utasítás

a Belügyminisztérium hivatali szervezetének Esélyegyenlőségi Tervéről szóló 6/2013. (III. 29.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/56. (X. 31.)

Hatályos:

2023. 11. 01.

 

Jogszabály:

18/2023. (X. 31.) EM utasítás

a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget érintő egyes szabályokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/56. (X. 31.)

Hatályos:

2023. 11. 01.

 

Jogszabály:

44/2023. (X. 31.) HM utasítás

a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 6/2022. (II. 17.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/56. (X. 31.)

Hatályos:

2023. 11. 01.

 

Jogszabály:

5/2023. (X. 31.) OKFŐ utasítás

az egészségügyi szolgálati jogviszonyt érintő további jogviszony engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/56. (X. 31.)

Hatályos:

2023. 11. 08.

 

Jogszabály:

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága pályázati felhívása

bányászati jog megszerzésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/56. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

BM felhívás

a Vízügy szakmacsoport szakképesítései szakmai tanulmányi versenyére a 2023/2024-es tanévben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/56. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

PM közlemény

a Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés (OKJ 54 344 01) 2023/2024-es tanévi Országos Szakmai Tanulmányi Versenyének meghirdetéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/56. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

PM közlemény

az 5 0411 09 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakma 2023/2024-es tanévi Országos Szakmai Tanulmányi Versenyének meghirdetéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/56. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

PM közlemény

a Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítés (OKJ 54 344 02) 2023/2024-es tanévi Országos Szakmai Tanulmányi Versenyének meghirdetéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/56. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

PM közlemény

az 5 0411 09 02 Vállalkozási ügyviteli ügyintéző szakma 2023/2024-es tanévi Országos Szakmai Tanulmányi Versenyének meghirdetéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/56. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

GFM határozat

az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés kiterjesztésének visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/56. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

IH közlemény

igazgatási szünet elrendeléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/56. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/56. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

OAH közlemény

Gyimesi Zoltán-díj adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/56. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártjának 2022. évi pénzügyi kimutatása

a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/56. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolványok bevonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/56. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

Heves Vármegyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/56. (X. 31.)

 

 

2023. X. 30.

Jogszabály:

58/2023. (X. 30.) AM rendelet

az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet, a haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet és az Agro-ökológiai Programhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 15/2023. (IV. 19.) AM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/153. (X. 30.)

Hatályos:

2023. 10. 31., 2023. 11. 02.

 

Jogszabály:

59/2023. (X. 30.) AM rendelet

a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/153. (X. 30.)

Hatályos:

2023. 10. 31.

 

Jogszabály:

45/2023. (X. 30.) BM rendelet

az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/153. (X. 30.)

Hatályos:

2023. 11. 01.

 

Jogszabály:

20/2023. (X. 30.) ÉKM rendelet

az építési és közlekedési miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörök meghatározásáról

Megjelent:

MK 2023/153. (X. 30.)

Hatályos:

2023. 11. 07.

 

Jogszabály:

16/2023. (X. 30.) IM rendelet

iparjogvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek jogszabályváltozásokkal összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2023/153. (X. 30.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

1467/2023. (X. 30.) Korm. határozat

a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról szóló 1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozat és a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2022-2023. évekre vonatkozó intézkedési tervéről szóló 1878/2021. (XII. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2023/153. (X. 30.)

Hatályos:

2023. 10. 31.

 

Jogszabály:

1468/2023. (X. 30.) Korm. határozat

egyes vasúti infrastruktúra-fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedések módosításáról

Megjelent:

MK 2023/153. (X. 30.)

 

 

2023. X. 26.

Jogszabály:

473/2023. (X. 26.) Korm. rendelet

az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/152. (X. 26.)

Hatályos:

2023. 10. 27.

 

Jogszabály:

474/2023. (X. 26.) Korm. rendelet

a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/152. (X. 26.)

Hatályos:

2023. 11. 10.

 

Jogszabály:

475/2023. (X. 26.) Korm. rendelet

a nyergesújfalui ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 65/2018. (IV. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/152. (X. 26.)

Hatályos:

2023. 10. 27.

 

Jogszabály:

476/2023. (X. 26.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról, valamint kormányzati igazgatási tárgyú intézkedésről

Megjelent:

MK 2023/152. (X. 26.)

Hatályos:

2023. 10. 27.

 

Jogszabály:

477/2023. (X. 26.) Korm. rendelet

veszélyhelyzettel összefüggő intézkedésről

Megjelent:

MK 2023/152. (X. 26.)

Hatályos:

2023. 10. 27.

 

Jogszabály:

21/2023. (X. 26.) HM rendelet

a családok ügyintézésének egyszerűsítésével összefüggő honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/152. (X. 26.)

Hatályos:

2023. 10. 27.

 

Jogszabály:

1457/2023. (X. 26.) Korm. határozat

az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. törvény végrehajtásához kapcsolódó ingyenes vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2023/152. (X. 26.)

 

 

Jogszabály:

1458/2023. (X. 26.) Korm. határozat

az agrárszakképzési centrumok Vidékfejlesztési Program keretében közzétett VP1-1.2.1-23 kódszámú, Bemutató üzemek támogatása című, valamint a VP3-17.1.1-16 kódszámú, Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás című felhívásban való részvételéhez történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2023/152. (X. 26.)

 

 

Jogszabály:

1459/2023. (X. 26.) Korm. határozat

a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2023/152. (X. 26.)

 

 

Jogszabály:

1460/2023. (X. 26.) Korm. határozat

a HUNOR Hivatásos Katasztrófavédelmi Mentőszervezet működéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2023/152. (X. 26.)

 

 

Jogszabály:

1461/2023. (X. 26.) Korm. határozat

az egri Déli Ipari Park villamosenergia-hálózatfejlesztés előkészítéséhez kapcsolódó intézkedésekről, valamint a szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2023/152. (X. 26.)

 

 

Jogszabály:

1462/2023. (X. 26.) Korm. határozat

a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötőben megvalósuló beruházással összefüggő egyes intézkedésekről szóló 1067/2023. (III. 8.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2023/152. (X. 26.)

 

 

Jogszabály:

1463/2023. (X. 26.) Korm. határozat

Mohács város közigazgatási területén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2023/152. (X. 26.)

 

 

Jogszabály:

1464/2023. (X. 26.) Korm. határozat

a Várpalota város és Csór község külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1568/2022. (XI. 24.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2023/152. (X. 26.)

 

 

Jogszabály:

1465/2023. (X. 26.) Korm. határozat

a Magyarország és a Kolumbiai Köztársaság között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2023/152. (X. 26.)

 

 

Jogszabály:

1466/2023. (X. 26.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2023/152. (X. 26.)

 

 

Jogszabály:

91/2023. (X. 26.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2023/152. (X. 26.)

 

 

Jogszabály:

7/2023. (X. 26.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2022. (VI. 17.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/55. (X. 26.)

Hatályos:

2023. 10. 27.

 

2023. X. 25.

Jogszabály:

470/2023. (X. 25.) Korm. rendelet

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2023/151. (X. 25.)

Hatályos:

2023. 10. 26.

 

Jogszabály:

471/2023. (X. 25.) Korm. rendelet

a köznevelési és szakképző intézményben ideiglenes védelemre jogosult tanulók fejlesztésének, nevelésének-oktatásának megvalósítása érdekében szükséges finanszírozásról szóló 299/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet és az egyes önkormányzati támogatásokkal kapcsolatos államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 478/2022. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/151. (X. 25.)

Hatályos:

2023. 10. 26.

 

Jogszabály:

472/2023. (X. 25.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenysége folytatása érdekében való értékesítés veszélyhelyzeti szabályairól szóló 129/2023. (IV. 17.) Korm. rendelet, valamint a felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenységének folytatására alapított gazdasági társaság szerződései felmondásának és vitatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 436/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/151. (X. 25.)

Hatályos:

2023. 10. 26.

 

Jogszabály:

23/2023. (X. 25.) AB határozat

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 199. §-a szerinti sürgősségi és kötelező pszichiátriai gyógykezelés alaptalan vagy törvénysértő elrendelésével kapcsolatos kár megtérítésével kapcsolatos mulasztás megállapításáról

Megjelent:

MK 2023/151. (X. 25.)

 

 

Jogszabály:

2/2023. (X. 25.) OGY politikai nyilatkozat

a terrorizmus elítéléséről és az áldozatok melletti kiállásról

Megjelent:

MK 2023/151. (X. 25.)

 

 

Jogszabály:

21/2023. (X. 25.) OGY határozat

az egyes új génkezelési technikák útján nyert növényekről és a belőlük származó élelmiszerekről és takarmányokról, valamint az (EU) 2017/625 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról

Megjelent:

MK 2023/151. (X. 25.)

 

 

Jogszabály:

22/2023. (X. 25.) OGY határozat

a Magyar Építészet Napjáról

Megjelent:

MK 2023/151. (X. 25.)

Hatályos:

2023. 10. 26.

 

Jogszabály:

232/2023. (X. 25.) KE határozat

a Demográfiai Kerekasztalról

Megjelent:

MK 2023/151. (X. 25.)

 

 

Jogszabály:

233/2023. (X. 25.) KE határozat

csapatzászló adományozásáról

Megjelent:

MK 2023/151. (X. 25.)

 

 

Jogszabály:

234/2023. (X. 25.) KE határozat

határozott időre szóló dandártábornok rendfokozatba történő kinevezésről

Megjelent:

MK 2023/151. (X. 25.)

 

 

Jogszabály:

1454/2023. (X. 25.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2023/151. (X. 25.)

Hatályos:

2023. 10. 26.

 

Jogszabály:

1455/2023. (X. 25.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2023/151. (X. 25.)

Hatályos:

2023. 10. 26.

 

Jogszabály:

1456/2023. (X. 25.) Korm. határozat

a Debreceni Egyetemen megvalósuló, GINOP-2.3.4-15 azonosító számú, "Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ - kutatási infrastruktúra fejlesztése" című felhívás keretében finanszírozott két projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2023/151. (X. 25.)

Hatályos:

2023. 10. 26.

 

Jogszabály:

90/2023. (X. 25.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2023/151. (X. 25.)

 

 

2023. X. 24.

Jogszabály:

15/2023. (X. 24.) IM rendelet

egyes büntetőjogi tárgyú, valamint az elővezetés és az előállítás végrehajtásával összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/149. (X. 24.)

Hatályos:

2023. 12. 24.

 

Jogszabály:

231/2023. (X. 24.) KE határozat

a Magyar Művészeti Akadémia elnökének tisztségében való megerősítéséről

Megjelent:

MK 2023/149. (X. 24.)

 

 

Jogszabály:

1452/2023. (X. 24.) Korm. határozat

a határon túli célú költségvetési támogatások biztosításáról szóló 1810/2018. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2023/149. (X. 24.)

 

 

Jogszabály:

1453/2023. (X. 24.) Korm. határozat

a TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002 azonosító számú projekt támogatásának és összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2023/149. (X. 24.)

 

 

Jogszabály:

48/2023. (X. 24.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Megjelent:

MK 2023/150. (X. 24.)

Hatályos:

2023. 10. 25.

 

Jogszabály:

49/2023. (X. 24.) MNB rendelet

a kötelező jegybanki tartalék kapcsán alkalmazandó kamatmértékekről

Megjelent:

MK 2023/150. (X. 24.)

Hatályos:

2023. 11. 01.

 

2023. X. 19.

Jogszabály:

2023. évi LXII. törvény

a légijárművek fedélzetén elkövetett bűncselekményekről és egyéb cselekményekről szóló Egyezményt módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2023/148. (X. 19.)

Hatályos:

2023. 10. 20. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2023. évi LXIII. törvény

Magyarország Kormánya és a Maldív Köztársaság Kormánya között a diplomata, hivatalos és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2023/148. (X. 19.)

Hatályos:

2023. 10. 20. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2023. évi LXIV. törvény

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Békéscsaba - Méhkerék - államhatár (Magyarország) és a Salonta (Nagyszalonta) - államhatár (Románia) közötti gyorsforgalmi úti kapcsolat létesítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2023/148. (X. 19.)

Hatályos:

2023. 10. 20. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2023. évi LXV. törvény

a Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2023/148. (X. 19.)

Hatályos:

2023. 10. 20. - kivétellel.

 

Jogszabály:

44/2023. (X. 19.) BM rendelet

a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény hatálybalépésével kapcsolatos egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/148. (X. 19.)

Hatályos:

2023. 10. 22., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

1006/2023. (X. 19.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1004/2020. (IV. 30.) AB Tü. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2023/148. (X. 19.)

Hatályos:

2023. 11. 01.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5019/2023/9. határozat

Ha a Kúria Önkormányzati Tanácsa egy önkormányzati rendelkezés más jogszabályba ütközését megállapította, akkor nem lehetséges azonos jogszabályi környezet esetén az érintett önkormányzat által ugyanazon önkormányzati rendeletben a rendelkezés átfogalmazásával e jogszabálysértő rendelkezés ismételt megalkotása. Ezzel az önkormányzat a jogbiztonságra is különösen veszélyes jogalkotói joggal való visszaélést valósít meg.

Megjelent:

MK 2023/148. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

215/2023. (X. 19.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2023/148. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

216/2023. (X. 19.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2023/148. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

217/2023. (X. 19.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2023/148. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

218/2023. (X. 19.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri rang adományozásáról

Megjelent:

MK 2023/148. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

219/2023. (X. 19.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rang adományozásáról

Megjelent:

MK 2023/148. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

220/2023. (X. 19.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rang adományozásáról

Megjelent:

MK 2023/148. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

221/2023. (X. 19.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2023/148. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

222/2023. (X. 19.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2023/148. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

223/2023. (X. 19.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízásáról

Megjelent:

MK 2023/148. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

224/2023. (X. 19.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízásáról

Megjelent:

MK 2023/148. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

225/2023. (X. 19.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízásáról

Megjelent:

MK 2023/148. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

226/2023. (X. 19.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rang adományozásáról és külképviselet-vezetői megbízásról

Megjelent:

MK 2023/148. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

227/2023. (X. 19.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízásáról

Megjelent:

MK 2023/148. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

228/2023. (X. 19.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2023/148. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

229/2023. (X. 19.) KE határozat

bírák kinevezéséről és bírói kinevezés meghosszabbításáról

Megjelent:

MK 2023/148. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

230/2023. (X. 19.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2023/148. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

19/2023. (X. 19.) MK utasítás

miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/54. (X. 19.)

Hatályos:

2023. 10. 20.

 

Jogszabály:

6/2023. (X. 19.) MvM utasítás

a XI. Miniszterelnökség fejezet 1. Miniszterelnökség igazgatása cím gazdálkodási szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/54. (X. 19.)

Hatályos:

2023. 10. 20.

 

Jogszabály:

14/2023. (X. 19.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium belső ügymenetének széles körű elektronikus intézéséről és ezzel összefüggésben egyes miniszteri utasítások módosításáról szóló 17/2021. (XII. 10.) KKM utasítás és a külképviseletek által üzemeltetett gépjárművek használatáról szóló 1/2023. (I. 20.) KKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/54. (X. 19.)

Hatályos:

2023. 10. 22.

 

Jogszabály:

42/2023. (X. 19.) BVOP utasítás

a fogvatartotti kártérítések eljárási szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/54. (X. 19.)

Hatályos:

2023. 10. 27.

 

Jogszabály:

43/2023. (X. 19.) BVOP utasítás

egyes biztonsági tárgyú BVOP utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/54. (X. 19.)

Hatályos:

2023. 10. 27.

 

Jogszabály:

27/2023. (X. 19.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti sport együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 686/2021. (XII. 7.) Korm. rendelet 2. §-a és 3. §-a, valamint 1. és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/54. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

28/2023. (X. 19.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti ifjúsági együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 731/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. §-a és 3. §-a, valamint 1. és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/54. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

EM közlemény

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/54. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése

a Gépipari Ágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/54. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/54. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/54. (X. 19.)

 

 

2023. X. 16.

Jogszabály:

469/2023. (X. 16.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/147. (X. 16.)

Hatályos:

2023. 10. 31.

 

Jogszabály:

46/2023. (X. 16.) MNB rendelet

a "Deák Ferenc" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2023/147. (X. 16.)

Hatályos:

2023. 10. 17.

 

Jogszabály:

47/2023. (X. 16.) MNB rendelet

a "Deák Ferenc" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2023/147. (X. 16.)

Hatályos:

2023. 10. 17.

 

Jogszabály:

57/2023. (X. 16.) AM rendelet

egyes vadgazdálkodással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/147. (X. 16.)

Hatályos:

2023. 10. 24., 2023. 11. 01., 2023. 11. 16., 2024. 01. 01., 2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

19/2023. (X. 16.) ÉKM rendelet

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/147. (X. 16.)

Hatályos:

2023. 10. 19.

 

Jogszabály:

10/2023. (X. 16.) KIM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

MK 2023/147. (X. 16.)

Hatályos:

2023. 10. 21.

 

Jogszabály:

3/2023. (X. 16.) TFM rendelet

a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/147. (X. 16.)

Hatályos:

2023. 10. 25.

 

Jogszabály:

Kúria Knk.II.39.097/2023/3. végzése

a Nemzeti Választási Bizottság 77/2023. számú határozata bírósági felülvizsgálatáról

Megjelent:

MK 2023/147. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

1445/2023. (X. 16.) Korm. határozat

ingatlan ingyenes tulajdonba adásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2023/147. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

1446/2023. (X. 16.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek megítélt támogatásának és összköltségének növeléséről, valamint a TOP-3.1.1-15-CS2-2019-00001 azonosító számú projekt keretében az ingatlanvásárlás költségtípusra elszámolható 2%-os korláttól való eltérésről

Megjelent:

MK 2023/147. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

1447/2023. (X. 16.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Kormánybizottságról szóló 1102/2023. (III. 29.) Korm. határozat visszavonásáról

Megjelent:

MK 2023/147. (X. 16.)

Hatályos:

2023. 10. 17.

 

Jogszabály:

1448/2023. (X. 16.) Korm. határozat

a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet logisztikai fejlesztéséhez kapcsolódó MACS Ipari Park vasútállomás mellett megvalósuló Konténerterminál üzemeltetéséhez szükséges eszközbeszerzés előkészítéséről és az egy fejlesztéspolitikai szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1023/2023. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2023/147. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

1449/2023. (X. 16.) Korm. határozat

Mórahalom és térsége öntözésfejlesztési projekt befejezésének forrásbiztosításáról

Megjelent:

MK 2023/147. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

1450/2023. (X. 16.) Korm. határozat

a GINOP-2.3.4-15-2020-00006 azonosító számú, "Fenntartható Zöld Kémia és Mobilitás Kompetencia Központ létrehozása a Szegedi Tudományegyetemen" című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2023/147. (X. 16.)

Hatályos:

2023. 10. 17.

 

Jogszabály:

1451/2023. (X. 16.) Korm. határozat

a Szeged megyei jogú város belterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2023/147. (X. 16.)

 

 

2023. X. 13.

Jogszabály:

468/2023. (X. 13.) Korm. rendelet

egyes földügyi szabályokról

Megjelent:

MK 2023/146. (X. 13.)

Hatályos:

2023. 10. 14.

 

Jogszabály:

22/2023. (X. 13.) EM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/146. (X. 13.)

Hatályos:

2023. 10. 14.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.018/2023/4. határozata

Az engedély nélkül kivágott fák pótlási mértéke nem tehető szankciós jellegűvé.

Megjelent:

MK 2023/146. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2023/146. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2023/146. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

212/2023. (X. 13.) KE határozat

dandártábornok rendfokozatba történő kinevezésekről

Megjelent:

MK 2023/146. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

213/2023. (X. 13.) KE határozat

altábornagy és vezérőrnagy rendfokozatba történő előléptetésről, valamint dandártábornok rendfokozatba történő kinevezésekről

Megjelent:

MK 2023/146. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

214/2023. (X. 13.) KE határozat

vezérőrnagy rendfokozatba történő előléptetésről

Megjelent:

MK 2023/146. (X. 13.)

 

 

2023. X. 12.

Jogszabály:

466/2023. (X. 12.) Korm. rendelet

a Nemzetközi Napenergia Szövetség megalakításáról szóló Keretmegállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2023/145. (X. 12.)

Hatályos:

2023. 10. 13., Nemzetközi Napenergia Szövetség megalakításáról szóló Keretmegállapodás XIII. cikk 2. bekezdésében meghatározott naptól

 

Jogszabály:

467/2023. (X. 12.) Korm. rendelet

a szakosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről

Megjelent:

MK 2023/145. (X. 12.)

Hatályos:

2023. 10. 15.

 

Jogszabály:

42/2023. (X. 12.) BM rendelet

a Rendőrségnél rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusairól és fajtáiról szóló 32/2009. (VIII. 19.) IRM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/145. (X. 12.)

Hatályos:

2023. 10. 13.

 

Jogszabály:

43/2023. (X. 12.) BM rendelet

az ellenőrzött anyagokról szóló 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/145. (X. 12.)

Hatályos:

2023. 10. 15.

 

Jogszabály:

210/2023. (X. 12.) KE határozat

állami kitüntetések adományozásáról

Megjelent:

MK 2023/145. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

211/2023. (X. 12.) KE határozat

csapatzászló adományozásáról

Megjelent:

MK 2023/145. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

1442/2023. (X. 12.) Korm. határozat

a 2023 utolsó negyedévében a távhőkassza pozitív egyenlegének megőrzéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2023/145. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

1443/2023. (X. 12.) Korm. határozat

az egyes határon túli támogatási ügyek forrásszükségletének biztosításáról szóló 1802/2016. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2023/145. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

1444/2023. (X. 12.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2023/145. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

89/2023. (X. 12.) ME határozat

az Egyesült Nemzetek Szervezete Meridában, 2003. december 10-én kelt Korrupció elleni Egyezmény Részes Feleinek 10. Ülésén való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2023/145. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

7/2023. (X. 12.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2022. (X. 25.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/53. (X. 12.)

Hatályos:

2023. 10. 13.

 

Jogszabály:

17/2023. (X. 12.) EM utasítás

az Energiaügyi Minisztérium minősített adatok védelmére vonatkozó biztonsági szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/53. (X. 12.)

Hatályos:

2023. 10. 13.

 

Jogszabály:

17/2023. (X. 12.) ÉKM utasítás

az Építési és Közlekedési Minisztérium Gazdálkodási, kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási, érvényesítési és utalványozási szabályzatáról szóló 1/2023. (II. 3.) ÉKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/53. (X. 12.)

Hatályos:

2023. 10. 13.

 

Jogszabály:

12/2023. (X. 12.) GFM utasítás

a Gazdaságfejlesztési Minisztérium reprezentációs és protokollkiadásainak felhasználásáról és a tolmácsolással kapcsolatos feladatok eljárási rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/53. (X. 12.)

Hatályos:

2023. 10. 13.

 

Jogszabály:

1/2023. (X. 12.) EM KÁT utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 13.) ITM KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/53. (X. 12.)

Hatályos:

2023. 10. 13.

 

Jogszabály:

5/2023. (X. 12.) ÁSZ utasítás

a nemzetbiztonsági ellenőrzésről és az ellenőrzés alá eső jogviszonyokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/53. (X. 12.)

Hatályos:

2023. 10. 13.

 

Jogszabály:

41/2023. (X. 12.) BVOP utasítás

a munkába járás és hazautazás költségeinek elszámolásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/53. (X. 12.)

Hatályos:

2023. 10. 13.

 

Jogszabály:

6/2023. (X. 12.) OBH utasítás

a bíró munkájának értékelési rendjéről és a vizsgálat részletes szempontjairól szóló szabályzatról szóló 8/2015. (XII. 12.) OBH utasítás és a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/53. (X. 12.)

Hatályos:

2023. 11. 01.

 

Jogszabály:

24/2023. (X. 12.) ORFK utasítás

a nyilvánosság számára adható tájékoztatás rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/53. (X. 12.)

Hatályos:

2023. 10. 19.

 

Jogszabály:

26/2023. (X. 12.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Hondurasi Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/53. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

Országgyűlés Hivatala közleménye

elismerések adományozásárólá

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/53. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének közleménye

igazgatási szünet elrendeléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/53. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség közleménye

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/53. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

ÉKM közleménye

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/53. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

KIM felhívás

a 2023/2024. tanévben megrendezendő Szakma Kiváló Tanulója Versenyre és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/53. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

KIM felhívás

az Agrárminisztérium hatáskörébe tartozó szakmai tanulmányi versenyekre a 2023/2024. tanévben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/53. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/53. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2023. november 1-je és november 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/53. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

Mohács Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett, helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/53. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

Oroszlány Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett, helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/53. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

Tiszafüred Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett, helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/53. (X. 12.)

 

 

2023. X. 10.

Jogszabály:

5/2023. (X. 10.) MvM utasítása

a környezetvédelmi hatósági szerződés megkötésének feltételeiről és eljárásrendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/52. (X. 10.)

Hatályos:

2023. 10. 11.

 

2023. X. 9.

Jogszabály:

464/2023. (X. 9.) Korm. rendelet

az Ukrajnából származó egyes mezőgazdasági termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 130/2023. (IV. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/144. (X. 9.)

Hatályos:

2023. 10. 10.

 

Jogszabály:

465/2023. (X. 9.) Korm. rendelet

a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény végrehajtásáról szóló 673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/144. (X. 9.)

Hatályos:

2023. 10. 10.

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2023/144. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2023/144. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

1434/2023. (X. 9.) Korm. határozat

egyes köznevelési intézmények ingatlanjainak halaszthatatlan fejlesztési igényéről

Megjelent:

MK 2023/144. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

1435/2023. (X. 9.) Korm. határozat

Magyarország projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2022. évi CEF2 második körös pályázati kiírása keretében támogatott CEF projektek hazai társfinanszírozásának biztosításáról

Megjelent:

MK 2023/144. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

1436/2023. (X. 9.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2023/144. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

1437/2023. (X. 9.) Korm. határozat

a 2023. évi fejlesztéspolitikai pénzügyi célokról szóló 1220/2023. (VI. 8.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2023/144. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

1438/2023. (X. 9.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1300/2021. (V. 21.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2023/144. (X. 9.)

Hatályos:

2023. 10. 10.

 

Jogszabály:

1439/2023. (X. 9.) Korm. határozat

az IKOP-2.1.0-15-2016-00027 azonosító számú, "Bajai Közforgalmú Kikötő fejlesztése" című projekt támogatási összegének növeléséről és átütemezéséről, 2023. december 31. után felmerülő költségek fedezetének biztosításáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2023/144. (X. 9.)

Hatályos:

2023. 10. 10.

 

Jogszabály:

1440/2023. (X. 9.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1652/2021. (IX. 21.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2023/144. (X. 9.)

Hatályos:

2023. 10. 10.

 

Jogszabály:

1441/2023. (X. 9.) Korm. határozat

a Nagytálya község közigazgatási területén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2023/144. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

88/2023. (X. 9.) ME határozat

a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatójának felmentéséről

Megjelent:

MK 2023/144. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2023/144. számában

Megjelent:

MK 2023/144. (X. 9.)

 

 

2023. X. 6.

Jogszabály:

463/2023. (X. 6.) Korm. rendelet

a nyugellátások és egyes más ellátások 2023. november havi kiegészítő emeléséről

Megjelent:

MK 2023/143. (X. 6.)

Hatályos:

2023. 11. 01.

 

Jogszabály:

Kúria Knk.II.39.096/2023/3. végzése

a Nemzeti Választási Bizottság 76/2023. számú határozata bírósági felülvizsgálatáról

Megjelent:

MK 2023/143. (X. 6.)

 

 

Jogszabály:

1433/2023. (X. 6.) Korm. határozat

az Európai Unió Tanácsa 2024. második félévi magyar elnökségével összefüggő események kiemelt fontosságú rendezvénnyé nyilvánításáról és egyéb szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2023/143. (X. 6.)

 

 

2023. X. 5.

Jogszabály:

453/2023. (X. 5.) Korm. rendelet

a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/142. (X. 5.)

Hatályos:

2023. 10. 06.

 

Jogszabály:

454/2023. (X. 5.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/142. (X. 5.)

Hatályos:

2023. 10. 06.

 

Jogszabály:

455/2023. (X. 5.) Korm. rendelet

az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán fenntartók által fenntartott köznevelési és szakképző intézményben foglalkoztatott, a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatokat ellátó pedagógusok bérfejlesztéséhez nyújtott 2023. évi kiegészítő költségvetési támogatásáról szóló 70/2023. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/142. (X. 5.)

Hatályos:

2023. 10. 06.

 

Jogszabály:

456/2023. (X. 5.) Korm. rendelet

a kutatási és fejlesztési megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről

Megjelent:

MK 2023/142. (X. 5.)

Hatályos:

2023. 10. 15.

 

Jogszabály:

457/2023. (X. 5.) Korm. rendelet

a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/142. (X. 5.)

Hatályos:

2023. 10. 06.

 

Jogszabály:

458/2023. (X. 5.) Korm. rendelet

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/142. (X. 5.)

Hatályos:

2023. 10. 06.

 

Jogszabály:

459/2023. (X. 5.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazott eltérő rendelkezéseiről

Megjelent:

MK 2023/142. (X. 5.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

460/2023. (X. 5.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/142. (X. 5.)

Hatályos:

2023. 10. 06.

 

Jogszabály:

461/2023. (X. 5.) Korm. rendelet

a háztartási méretű kiserőművek közcélú hálózatba történő betáplálásának lehetősége ideiglenes felfüggesztésének megszüntetéséről és a veszélyhelyzet idején a háztartási méretű kiserőművek közcélú hálózatba történő feltáplálásának kérdéseiről szóló 413/2022. (X. 26.) Korm. rendelet végrehajtásának szabályairól szóló 112/2023. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/142. (X. 5.)

Hatályos:

2023. 10. 13.

 

Jogszabály:

462/2023. (X. 5.) Korm. rendelet

Magyarország munkaerőpiacának és lakosságának védelmét szolgáló veszélyhelyzeti intézkedésekről

Megjelent:

MK 2023/142. (X. 5.)

Hatályos:

2023. 11. 01.

 

Jogszabály:

18/2023. (X. 5.) ÉKM rendelet

a minimális építőipari rezsióradíj 2023. évi mértékéről

Megjelent:

MK 2023/142. (X. 5.)

Hatályos:

2023. 10. 10.

 

Jogszabály:

1424/2023. (X. 5.) Korm. határozat

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezet előirányzatával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2023/142. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

1425/2023. (X. 5.) Korm. határozat

a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központnak a VP1-1.2.1-23 kódszámú, "Bemutató üzemek támogatása" című felhívásban való részvételéhez történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2023/142. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

1426/2023. (X. 5.) Korm. határozat

a települési önkormányzatok által fenntartott óvodákban foglalkoztatottak részére kifizetendő esélyteremtési illetményrészhez kapcsolódó támogatásról

Megjelent:

MK 2023/142. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

1427/2023. (X. 5.) Korm. határozat

egyes határon túli egyházi beruházásokhoz szükséges támogatásokról szóló 1598/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2023/142. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

1428/2023. (X. 5.) Korm. határozat

a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

Megjelent:

MK 2023/142. (X. 5.)

Hatályos:

2023. 10. 06.

 

Jogszabály:

1429/2023. (X. 5.) Korm. határozat

a KEHOP-2.2.2. azonosító jelű felhívás keretében új projekt nevesítéséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2023/142. (X. 5.)

Hatályos:

2023. 10. 06.

 

Jogszabály:

1430/2023. (X. 5.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.3. azonosító jelű felhívás keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2023/142. (X. 5.)

Hatályos:

2023. 10. 06.

 

Jogszabály:

1431/2023. (X. 5.) Korm. határozat

a Napenergia Plusz Programról

Megjelent:

MK 2023/142. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

1432/2023. (X. 5.) Korm. határozat

az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet alapján a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménnyel érintett szerződések módosításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2023/142. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

3/2023. (X. 5.) AM utasítás

az agrárminiszter vezetése, irányítása alá tartozó szervek kormányügyeleti rendszerben teljesítendő jelentési kötelezettsége rendjéről, valamint a kormányzati intézkedést igénylő rendkívüli események jegyzékéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/51. (X. 5.)

Hatályos:

2023. 10. 06.

 

Jogszabály:

16/2023. (X. 5.) EM utasítás

az Energiaügyi Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának rendjéről szóló 14/2023. (V. 31.) EM utasítás módosításáról és egyes miniszteri utasítások hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/51. (X. 5.)

Hatályos:

2023. 10. 06.

 

Jogszabály:

3/2023. (X. 5.) AJB utasítás

a fogyatékosságügyi független mechanizmus feladatainak ellátását segítő Fogyatékosságügyi Tanácsadó Testület létrehozásáról és ügyrendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/51. (X. 5.)

Hatályos:

2023. 10. 06.

 

Jogszabály:

14/2023. (X. 5.) LÜ utasítás

a nyilvánosság számára adható tájékoztatás rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/51. (X. 5.)

Hatályos:

2023. 10. 13.

 

Jogszabály:

4/2023. (X. 5.) OKFŐ utasítás

az állami fenntartású egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy illetményén felüli díjairól és vezetői juttatásairól szóló 3/2023. (VII. 14.) OKFŐ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/51. (X. 5.)

Hatályos:

2023. 11. 01.

 

Jogszabály:

23/2023. (X. 5.) ORFK utasítás

a Rendőrség őrzött szállásainak szolgálati szabályzatáról és a menekültügyi őrzött befogadó központokban végrehajtandó rendőrségi feladatokról szóló 21/2014. (VII. 4.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/51. (X. 5.)

Hatályos:

2023. 10. 13.

 

Jogszabály:

Országgyűlés elnökének pályázati felhívása

az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára főigazgatója álláshely betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/51. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/51. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

SZTNH közlemény

a Magyar Formatervezési Díj és Design Management Díj kiállításon bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/51. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése

az Információtechnológiai, Kommunikációs Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/51. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése

a Vasútszállítási Alágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/51. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/51. (X. 5.)

 

 

2023. X. 4.

Jogszabály:

450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet

a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2023/141. (X. 4.)

Hatályos:

2023. 11. 01., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

451/2023. (X. 4.) Korm. rendelet

egyes juttatások adózásának veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól

Megjelent:

MK 2023/141. (X. 4.)

Hatályos:

2023. 11. 16.

 

Jogszabály:

452/2023. (X. 4.) Korm. rendelet

a jelentős térítésmentes kibocsátásiegység-kiosztásban részesülő létesítmény üzemeltetőjét érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 320/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/141. (X. 4.)

Hatályos:

2023. 10. 07.

 

Jogszabály:

21/2023. (X. 4.) EM rendelet

a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjak, a díjalkalmazási feltételek, valamint a díjmegfizetés rendjének megállapításáról szóló 8/2023. (VI. 2.) EM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/141. (X. 4.)

Hatályos:

2023. 10. 05.

 

Jogszabály:

22/2023. (X. 4.) AB határozat

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 276. § (8) bekezdés "- tanácskozási joggal -" szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2023/141. (X. 4.)

 

 

Jogszabály:

1423/2023. (X. 4.) Korm. határozat

az Integritás Hatóság 2022. évre vonatkozó éves elemző integritásjelentésében megfogalmazott megállapításokkal kapcsolatos kormányzati álláspontról

Megjelent:

MK 2023/141. (X. 4.)

 

 

Jogszabály:

86/2023. (X. 4.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2023/141. (X. 4.)

 

 

Jogszabály:

87/2023. (X. 4.) ME határozat

az Országos Statisztikai Tanács tagjának megbízatása megszűnésének megállapításáról és új tagjainak megbízásáról

Megjelent:

MK 2023/141. (X. 4.)

 

 

2023. X. 3.

Jogszabály:

446/2023. (X. 3.) Korm. rendelet

veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2023/140. (X. 3.)

Hatályos:

2023. 10. 04.

 

Jogszabály:

447/2023. (X. 3.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/140. (X. 3.)

Hatályos:

2023. 10. 04.

 

Jogszabály:

448/2023. (X. 3.) Korm. rendelet

a pilótanélküli légijármű-védelem veszélyhelyzeti intézkedéseiről

Megjelent:

MK 2023/140. (X. 3.)

Hatályos:

2023. 10. 04.

 

Jogszabály:

449/2023. (X. 3.) Korm. rendelet

az ingatlanalapok befektetési jegyeinek visszaváltásáról

Megjelent:

MK 2023/140. (X. 3.)

Hatályos:

2023. 10. 06.

 

Jogszabály:

44/2023. (X. 3.) MNB rendelet

az "Erdélyi kopó" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2023/140. (X. 3.)

Hatályos:

2023. 10. 04.

 

Jogszabály:

45/2023. (X. 3.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének, kizárásának részletes szabályairól szóló 56/2022. (XII. 22.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/140. (X. 3.)

Hatályos:

2023. 10. 04.

 

Jogszabály:

1/2023. (X. 3.) OAH rendelet

az Országos Atomenergia Hivatal elnöke által alapított és adományozható Gyimesi Zoltán-díjról

Megjelent:

MK 2023/140. (X. 3.)

Hatályos:

2023. 10. 04.

 

Jogszabály:

14/2023. (X. 3.) IM rendelet

az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról szóló 10/2006. (III. 7.) IM rendelet, valamint a bírósági végrehajtói és a bírósági végrehajtási ügyintézői szakvizsgáról szóló 13/2021. (XI. 16.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/140. (X. 3.)

Hatályos:

2023. 11. 03.

 

Jogszabály:

209/2023. (X. 3.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2023/140. (X. 3.)

 

 

2023. IX. 29.

Jogszabály:

19/2023. (IX. 29.) SZTFH rendelet

az önálló bírósági végrehajtók és az önálló bírósági végrehajtó- helyettesek kötelező szakmai továbbképzéséről

Megjelent:

MK 2023/139. (IX. 29.)

Hatályos:

2023. 10. 01.

 

Jogszabály:

19/2023. (IX. 29.) EM rendelet

gázárszabályozással összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/139. (IX. 29.)

Hatályos:

2023. 10. 01.

 

Jogszabály:

20/2023. (IX. 29.) EM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/139. (IX. 29.)

Hatályos:

2023. 10. 01.

 

Jogszabály:

27/2023. (IX. 29.) GFM rendelet

a Kormányzati Szoftverlicenc-gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/139. (IX. 29.)

Hatályos:

2023. 09. 30.

 

Jogszabály:

1421/2023. (IX. 29.) Korm. határozat

a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2023/139. (IX. 29.)

Hatályos:

2023. 09. 30.

 

Jogszabály:

1422/2023. (IX. 29.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2023. júliusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2023/139. (IX. 29.)

 

 

2023. IX. 28.

Jogszabály:

1418/2023. (IX. 28.) Korm. határozat

a környezetvédelmi hatósági szerződésről szóló 432/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet végrehajtásával összefüggő kormányzati feladatokról

Megjelent:

MK 2023/137. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

443/2023. (IX. 28.) Korm. rendelet

a nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról szóló 234/2019. (X. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/138. (IX. 28.)

Hatályos:

2023. 09. 29.

 

Jogszabály:

444/2023. (IX. 28.) Korm. rendelet

a rozsdaövezeti akcióterületek kijelöléséről és egyes akcióterületeken megvalósuló beruházásokra irányadó sajátos követelményekről szóló 619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/138. (IX. 28.)

Hatályos:

2023. 09. 29.

 

Jogszabály:

445/2023. (IX. 28.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet, valamint az állami fenntartású egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól és ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/138. (IX. 28.)

Hatályos:

2023. 09. 29.

 

Jogszabály:

43/2023. (IX. 28.) MNB rendelet

a "Pákozdi Katonai Emlékpark" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2023/138. (IX. 28.)

Hatályos:

2023. 09. 29.

 

Jogszabály:

25/2023. (IX. 28.) GFM rendelet

az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/138. (IX. 28.)

Hatályos:

2023. 09. 29.

 

Jogszabály:

26/2023. (IX. 28.) GFM rendelet

az egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú sporteszközök biztonságosságáról szóló 24/2020. (VII. 3.) ITM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/138. (IX. 28.)

Hatályos:

2023. 10. 29.

 

Jogszabály:

208/2023. (IX. 28.) KE határozat

államtitkár és közigazgatási államtitkár kinevezéséről, valamint közigazgatási államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2023/138. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1419/2023. (IX. 28.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2023/138. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1420/2023. (IX. 28.) Korm. határozat

a Göd város közigazgatási területén kijelölt ipari-innovációs fejlesztési terület fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1523/2021. (VII. 30.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2023/138. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

82/2023. (IX. 28.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Izrael Állam Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2023/138. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

83/2023. (IX. 28.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2023/138. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

84/2023. (IX. 28.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2023/138. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

85/2023. (IX. 28.) ME határozat

főiskolai rektor megbízásáról

Megjelent:

MK 2023/138. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

6/2023. (IX. 28.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2022. (X. 25.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/50. (IX. 28.)

Hatályos:

2023. 09. 29.

 

Jogszabály:

6/2023. (IX. 28.) SZTFH utasítás

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közszolgálati szabályzatáról szóló 1/2022. (I. 31.) SZTFH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/50. (IX. 28.)

Hatályos:

2023. 10. 01.

 

Jogszabály:

10/2023. (IX. 28.) PM utasítás

a Pénzügyminisztérium kormányügyeleti rendszerben teljesítendő jelentési rendjéről, valamint a kormányzati intézkedést igénylő rendkívüli események jegyzékéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/50. (IX. 28.)

Hatályos:

2023. 09. 29.

 

Jogszabály:

11/2023. (IX. 28.) GVH utasítás

egyes utasításoknak a jogszabályok módosulásával és a szervezeti változásokkal összefüggő módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/50. (IX. 28.)

Hatályos:

2023. 10. 01.

 

Jogszabály:

EM közlemény

Energiaügyi Minisztérium elismerési hírei

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/50. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

Közbeszerzési Hatóság pályázati felhívása

a Közbeszerzési Kiválósági Díj - 2023 elnyerésére felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók számára

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/50. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

Közbeszerzési Hatóság pályázati felhívása

Közbeszerzési Kiválósági Díj - 2023 elnyerésére felsőoktatási intézmények hallgatói számára

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/50. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/50. (IX. 28.)

 

 

2023. IX. 27.

Jogszabály:

2023. évi LXI. törvény

egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2023/136. (IX. 27.)

Hatályos:

2023. 09. 28., 2023. 11. 01., 2024. 02. 01., 2024. 03. 25., 2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

441/2023. (IX. 27.) Korm. rendelet

a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2023/136. (IX. 27.)

Hatályos:

2023. 09. 30.

 

Jogszabály:

442/2023. (IX. 27.) Korm. rendelet

az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/136. (IX. 27.)

Hatályos:

2023. 09. 28.

 

Jogszabály:

42/2023. (IX. 27.) MNB rendelet

a hitelintézetek jelzálogalapú eszközei és forrásai közötti lejárati összhang szabályozásáról szóló 22/2022. (VI. 11.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/136. (IX. 27.)

Hatályos:

2023. 09. 28.

 

Jogszabály:

56/2023. (IX. 27.) AM rendelet

a Közös Agrárpolitika pénzügyi alapjaiból nyújtott támogatásokat szabályozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/136. (IX. 27.)

Hatályos:

2023. 09. 28.

 

Jogszabály:

41/2023. (IX. 27.) BM rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az emelt biztonságú pszichiátriai ellátással összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2023/136. (IX. 27.)

Hatályos:

2023. 09. 28.

 

Jogszabály:

24/2023. (IX. 27.) GFM rendelet

a csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre, az olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a gáztárolókra vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és a műszaki- biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról szóló 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet módosításáról szóló 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/136. (IX. 27.)

Hatályos:

2023. 10. 28.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5017/2023/7. határozata

A lakás és üdülő önálló rendeltetési egysége után az OTÉK szabályozásával összhangban kötelezően legfeljebb egy személygépkocsi elhelyezését írhatja elő a helyi építési szabályzat. Az ezzel ellentétes önkormányzati rendelet jogszabályellenes.

Megjelent:

MK 2023/136. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

207/2023. (IX. 27.) KE határozat

bírák kinevezéséről

Megjelent:

MK 2023/136. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

1416/2023. (IX. 27.) Korm. határozat

a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) budapesti Globális Szolgáltató Központjának második ütemű bővítéséről

Megjelent:

MK 2023/136. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

1417/2023. (IX. 27.) Korm. határozat

a magyar-török közös kulturális évad 2024. évi megrendezésének előkészítéséért és lebonyolításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2023/136. (IX. 27.)

Hatályos:

2023. 09. 28.

 

Jogszabály:

5/2023. (IX. 27.) SZTFH utasítás

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2021. (X. 1.) SZTFH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/49. (IX. 27.)

Hatályos:

2023. 10. 01.

 

Jogszabály:

9/2023. (IX. 27.) KIM utasítás

miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/49. (IX. 27.)

Hatályos:

2023. 09. 28.

 

2023. IX. 26.

Jogszabály:

41/2023. (IX. 26.) MNB rendelet

a kötelező jegybanki tartalék kapcsán alkalmazandó kamatmértékekről szóló 38/2023. (IX. 12.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/135. (IX. 26.)

Hatályos:

2023. 09. 27.

 

Jogszabály:

20/2023. (IX. 26.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2023/135. (IX. 26.)

Hatályos:

2023. 09. 26.

 

2023. IX. 25.

Jogszabály:

440/2023. (IX. 25.) Korm. rendelet

gazdasági tárgyú veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/134. (IX. 25.)

Hatályos:

2023. 09. 26.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5014/2023/5. határozata

Törvénysértő az önkormányzati rendelet, ha annak ellenére állapít meg fizetési kötelezettséget, hogy arra törvényi felhatalmazással rendelkezne.

Megjelent:

MK 2023/134. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5013/2023/6. határozata

A költségelvű lakbér alsó és felső határának önkormányzati rendeletben való megállapítása nem felel meg a Lakástörvény 34. §-a szerinti lakbérmérték meghatározásnak, nem jelent kiszámítható szabályozást a lakbérfizetési kötelezettség mértékét illetően az érintett bérlői kör számára.

Megjelent:

MK 2023/134. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

1414/2023. (IX. 25.) Korm. határozat

a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás Ferencváros-Soroksár szakaszának megvalósításához szorosan kapcsolódó, a megrendelő MÁV Zrt. feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2023/134. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

1415/2023. (IX. 25.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00111 azonosító számú, ""A mi kis falunk fejlődéséért" Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)" című projekt összköltségének további növeléséről

Megjelent:

MK 2023/134. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

1/2023. (IX. 25.) MK határozat

az egyes kormányrendeleteknek a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft. IdomSoft Zrt.-be történő beolvadásával összefüggő módosításáról szóló 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet és a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott központosított infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló 41/2019. (XI. 19.) BM rendelet módosításáról szóló 25/2023. (IX. 12.) MK rendelet egyes rendelkezései hatálybalépése napjának megállapításáról

Megjelent:

MK 2023/134. (IX. 25.)

 

 

2023. IX. 22.

Jogszabály:

18/2023. (IX. 22.) MK utasítás

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok munkavállalóinak lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti díj hozzájárulás szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/48. (IX. 22.)

Hatályos:

2023. 10. 07.

 

Jogszabály:

25/2023. (IX. 22.) BM utasítás

az Oktatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/48. (IX. 22.)

Hatályos:

2023. 09. 23.

 

Jogszabály:

16/2023. (IX. 22.) ÉKM utasítás

a debreceni gazdaságfejlesztési beruházások koordinációjával foglalkozó munkacsoport felállításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/48. (IX. 22.)

Hatályos:

2023. 09. 23.

 

Jogszabály:

13/2023. (IX. 22.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium kezelésében lévő Stipendium Hungaricum, Stipendium Hungaricum Sport és Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramok támogatáskezelési rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/48. (IX. 22.)

Hatályos:

2023. 09. 23.

 

Jogszabály:

1/2023. (IX. 22.) EUM KÁT utasítás

az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/48. (IX. 22.)

Hatályos:

2023. 09. 23.

 

Jogszabály:

4/2023. (IX. 22.) ÁSZ utasítás

az Állami Számvevőszék elnöke által adományozható kitüntetésekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/48. (IX. 22.)

Hatályos:

2023. 09. 23.

 

Jogszabály:

40/2023. (IX. 22.) BVOP utasítás

egyes BVOP utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/48. (IX. 22.)

Hatályos:

2023. 09. 30.

 

Jogszabály:

13/2023. (IX. 22.) LÜ utasítás

egyes legfőbb ügyészi utasításoknak az ügyészségi nyomozás átszervezésével kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/48. (IX. 22.)

Hatályos:

2023. 11. 01.

 

Jogszabály:

2/2023. (IX. 22.) SZTNH utasítás

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ISO integrált minőség- és információbiztonság-irányítási rendszerének szabályait tartalmazó Kézikönyv és Alkalmazhatósági Nyilatkozat kötelező alkalmazásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/48. (IX. 22.)

Hatályos:

2023. 09. 23.

 

Jogszabály:

25/2023. (IX. 22.) KKM közlemény

a Magyarország és a Brazil Szövetségi Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről szóló 2019. évi XLVI. törvény 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/48. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség közleménye

a miniszterelnök által adományozott Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díj 2023. évi díjazottjai

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/48. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

MNB közlemény

a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/48. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/48. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/48. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/48. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

Gyula Város Önkormányzata pályázati felhívása

Gyula városban menetrend szerinti, helyi személyszállítási szolgáltatás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/48. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

Újszász Városi Önkormányzat pályázati felhívása

Újszász város közigazgatási területén a menetrend szerinti, helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződéssel történő ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/48. (IX. 22.)

 

 

2023. IX. 21.

Jogszabály:

431/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet

a Cotonouban, 2000. június 23-án, egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt Partnerségi Megállapodás, annak módosítása, valamint az ehhez kapcsolódó Belső Megállapodások kihirdetéséről szóló 204/2007. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

Hatályos:

2023. 09. 22.

 

Jogszabály:

432/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi hatósági szerződésről

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

Hatályos:

2023. 09. 22.

 

Jogszabály:

433/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet

a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet, valamint a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

Hatályos:

2023. 09. 22., 2023. 10. 22.

 

Jogszabály:

434/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

Hatályos:

2023. 09. 22.

 

Jogszabály:

435/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet

a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet, továbbá a gazdálkodó szervezeteknél képződő, a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó, elkülönítetten gyűjtött hulladék képződésének megelőzésével, valamint e hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól szóló 272/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

Hatályos:

2023. 09. 22.

 

Jogszabály:

436/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenységének folytatására alapított gazdasági társaság szerződései felmondásának és vitatásának veszélyhelyzeti szabályairól

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

Hatályos:

2023. 09. 22.

 

Jogszabály:

437/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárás során a telekalakítás veszélyhelyzeti szabályairól

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

Hatályos:

2023. 09. 22.

 

Jogszabály:

438/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenysége továbbfolytatása, a függő követelések, a beszámítás veszélyhelyzeti szabályairól, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 265/2023. (VI. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

Hatályos:

2023. 09. 22.

 

Jogszabály:

439/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

Hatályos:

2023. 09. 22.

 

Jogszabály:

26/2023. (IX. 21.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 17/2022. (XII. 1.) MK rendeletnek a 2023. évi felhasználási szabályok megállapításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

Hatályos:

2023. 09. 22.

 

Jogszabály:

40/2023. (IX. 21.) BM rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet, valamint az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

Hatályos:

2023. 09. 22.

 

Jogszabály:

17/2023. (IX. 21.) EM rendelet

a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

Hatályos:

2023. 09. 22.

 

Jogszabály:

18/2023. (IX. 21.) EM rendelet

a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

Hatályos:

2023. 09. 22.

 

Jogszabály:

17/2023. (IX. 21.) ÉKM rendelet

a veszélyes áruk szállításáról szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

Hatályos:

2023. 09. 22.

 

Jogszabály:

13/2023. (IX. 21.) IM rendelet

a közjegyzői tevékenységet érintő igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

Hatályos:

2023. 09. 22., 2023. 10. 01., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

5/2023. (IX. 21.) KKM rendelet

a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén a biztonsági, informatikai és dokumentumbiztonsági feladatok ellátásának egyes kérdéseiről szóló 44/2021. (XII. 20.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

Hatályos:

2023. 09. 22., 2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

195/2023. (IX. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízásáról

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

196/2023. (IX. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rang adományozásáról és külképviselet-vezetői megbízásról

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

197/2023. (IX. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízásáról

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

198/2023. (IX. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízásáról

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

199/2023. (IX. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízásáról

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

200/2023. (IX. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízásáról

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

201/2023. (IX. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rang adományozásáról és külképviselet-vezetői megbízásról

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

202/2023. (IX. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

203/2023. (IX. 21.) KE határozat

alkotmánybírói tisztség betöltése alatt szünetelő bírói szolgálati viszony felmentéssel történő megszűnéséről

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

204/2023. (IX. 21.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

205/2023. (IX. 21.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

206/2023. (IX. 21.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1402/2023. (IX. 21.) Korm. határozat

egészségügyieszköz-adomány Ukrajna részére történő biztosításáról

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1403/2023. (IX. 21.) Korm. határozat

a Határigazgatási és Vízumpolitikai Eszköz Program Plusz módosításáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1404/2023. (IX. 21.) Korm. határozat

a Nemzeti Egészséginformatikai Stratégiáról szóló 1455/2021. (VII. 13.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1405/2023. (IX. 21.) Korm. határozat

a Külpiaci Növekedési Támogatási Program létrehozásáról szóló 1485/2021. (VII. 16.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1406/2023. (IX. 21.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2023. júniusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1407/2023. (IX. 21.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2023. júniusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1408/2023. (IX. 21.) Korm. határozat

egyes önkormányzatokat érintő kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1409/2023. (IX. 21.) Korm. határozat

az európai segélyhívószámra épülő új Egységes Segélyhívó Rendszer - ESR112 Hívásfogadó Rendszer megújításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1410/2023. (IX. 21.) Korm. határozat

a Szeged-Rendező-Röszke-országhatár vasútvonal rekonstrukció részbeni előteljesítésének megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1411/2023. (IX. 21.) Korm. határozat

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak a VP1-1.2.1-23 kódszámú, "Bemutató üzemek támogatása" című felhívásban való részvételéhez történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1412/2023. (IX. 21.) Korm. határozat

a Szeged megyei jogú város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1200/2023. (V. 17.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1413/2023. (IX. 21.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről, valamint a TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00006 és a TOP_PLUSZ-1.1.1-21-NG1-2022-00002 azonosító számú projekt keretében az ingatlanvásárlás költségtípusra elszámolható 2%-os korláttól való eltérésről

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

81/2023. (IX. 21.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

 

 

2023. IX. 19.

Jogszabály:

1003/2023. (IX. 19.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről

Megjelent:

MK 2023/132. (IX. 19.)

Hatályos:

2023. 09. 19.

 

Jogszabály:

1004/2023. (IX. 19.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság háromtagú állandó tanácsának összetételéről és a tanácsvezető személyéről

Megjelent:

MK 2023/132. (IX. 19.)

Hatályos:

2023. 09. 19.

 

Jogszabály:

1005/2023. (IX. 19.) AB Tü. határozat

az egyesbírók személyéről

Megjelent:

MK 2023/132. (IX. 19.)

Hatályos:

2023. 09. 19.

 

Jogszabály:

1400/2023. (IX. 19.) Korm. határozat

Magyarország projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2023. évi CEF2 Katonai mobilitás harmadik pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2023/132. (IX. 19.)

 

 

Jogszabály:

1401/2023. (IX. 19.) Korm. határozat

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni Államok Szervezetének tagjai közötti partnerségi megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2023/132. (IX. 19.)

 

 

2023. IX. 15.

Jogszabály:

430/2023. (IX. 15.) Korm. rendelet

az Ukrajnából származó egyes mezőgazdasági termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 130/2023. (IV. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/131. (IX. 15.)

Hatályos:

2023. 09. 15. 23 órától, 2023. 09. 16.

 

Jogszabály:

55/2023. (IX. 15.) AM rendelet

a borászati termékek 2023. évi krízislepárlási támogatásáról

Megjelent:

MK 2023/131. (IX. 15.)

Hatályos:

2023. 09. 16.

 

2023. IX. 14.

Jogszabály:

428/2023. (IX. 14.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/130. (IX. 14.)

Hatályos:

2023. 09. 15.

 

Jogszabály:

429/2023. (IX. 14.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/130. (IX. 14.)

Hatályos:

2023. 09. 15.

 

Jogszabály:

40/2023. (IX. 14.) MNB rendelet

A "Lovarda" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2023/130. (IX. 14.)

Hatályos:

2023. 09. 15.

 

Jogszabály:

4/2023. (IX. 14.) NMHH rendelet

a felügyeleti díjról szóló 7/2016. (X. 14.) NMHH rendelet, valamint a Hírközlés Hálózati Nyilvántartásról szóló 21/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/130. (IX. 14.)

Hatályos:

2023. 09. 17., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

38/2023. (IX. 14.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendeletnek az online térben elkövetett bűncselekmények felderítésére specializálódott egység felállítása érdekében szükséges módosításáról

Megjelent:

MK 2023/130. (IX. 14.)

Hatályos:

2023. 09. 15., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

39/2023. (IX. 14.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V. 5.) BM rendelet és a központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 6/2021. (III. 3.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/130. (IX. 14.)

Hatályos:

2023. 09. 15.

 

Jogszabály:

16/2023. (IX. 14.) EM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/130. (IX. 14.)

Hatályos:

2023. 09. 14. 23 órától.

 

Jogszabály:

1/2023. (IX. 14.) EUM rendelet

az európai uniós ügyekért felelős miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörök meghatározásáról

Megjelent:

MK 2023/130. (IX. 14.)

Hatályos:

2023. 09. 15.

 

Jogszabály:

1391/2023. (IX. 14.) Korm. határozat

a központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2023/130. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

1392/2023. (IX. 14.) Korm. határozat

a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 31. Köznevelési feladatok támogatása alcím, 2. Hit- és erkölcstanoktatás, hittanoktatás és tankönyvtámogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2023/130. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

1393/2023. (IX. 14.) Korm. határozat

a Hungary Helps Program keretében az Etióp Ortodox Tewahido Egyház, az Etióp Katolikus Egyház és a Jézus Helye Etióp Evangéliumi Egyház projektjeinek támogatásáról szóló 1381/2019. (VI. 26.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2023/130. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

1394/2023. (IX. 14.) Korm. határozat

a Szent Jánosról elnevezett Jeruzsálemi Ispotályos Lovagrend Magyar Tagozata rendi központjának megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2023/130. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

1395/2023. (IX. 14.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosító számú, "Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése" című kiemelt projekt többletforrásairól

Megjelent:

MK 2023/130. (IX. 14.)

Hatályos:

2023. 09. 15.

 

Jogszabály:

1396/2023. (IX. 14.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.2-16-2023-00168 azonosító számú, "A Soproni Egyetem épületgépészeti rendszereinek biomassza hőtermelés alapú ellátásának kiépítése" című projekt költségnövekmény igényének támogatásáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2023/130. (IX. 14.)

Hatályos:

2023. 09. 15.

 

Jogszabály:

1397/2023. (IX. 14.) Korm. határozat

a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2023/130. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

1398/2023. (IX. 14.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.3-15-2016-00001 azonosító számú, "Élményteli gyógyhely: Bükfürdő" című projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2023/130. (IX. 14.)

Hatályos:

2023. 09. 15.

 

Jogszabály:

1399/2023. (IX. 14.) Korm. határozat

a Budapest XXIII. kerület és a Gyál város közigazgatási területén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2023/130. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

78/2023. (IX. 14.) ME határozat

a Magyar-Iraki Vegyes Bizottság a Gazdasági, Kereskedelmi, Tudományos és Műszaki Együttműködésért magyar társelnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2023/130. (IX. 14.)

Hatályos:

2023. 09. 15.

 

Jogszabály:

79/2023. (IX. 14.) ME határozat

főispánok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2023/130. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

80/2023. (IX. 14.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2023/130. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

5/2023. (IX. 14.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2022. (X. 25.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/47. (IX. 14.)

Hatályos:

2023. 09. 15.

 

Jogszabály:

16/2023. (IX. 14.) MK utasítás

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő államtitkár által irányított önálló szervezeti egységek, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok kiértesítésének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/47. (IX. 14.)

Hatályos:

2023. 09. 22.

 

Jogszabály:

17/2023. (IX. 14.) MK utasítás

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő államtitkár által irányított önálló szervezeti egységek és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok készenlétbe helyezésének, valamint a védelmi és biztonsági kötelezettségek teljesítésére való felkészülés rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/47. (IX. 14.)

Hatályos:

2023. 09. 22.

 

Jogszabály:

24/2023. (IX. 14.) BM utasítás

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/47. (IX. 14.)

Hatályos:

2023. 09. 15.

 

Jogszabály:

15/2023. (IX. 14.) ÉKM utasítás

az Építési és Közlekedési Minisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/47. (IX. 14.)

Hatályos:

2023. 09. 15.

 

Jogszabály:

42/2023. (IX. 14.) HM utasítás

a Magyar-Szlovén Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozata tagjainak kijelöléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/47. (IX. 14.)

Hatályos:

2023. 09. 15.

 

Jogszabály:

43/2023. (IX. 14.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium fejezet Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszeréről szóló 27/2020. (V. 15.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/47. (IX. 14.)

Hatályos:

2023. 09. 15.

 

Jogszabály:

12/2023. (IX. 14.) IM utasítás

a Magyar Közlöny felelős szerkesztőjének kijelöléséről szóló 5/2020. (VII. 2.) IM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/47. (IX. 14.)

Hatályos:

2023. 10. 01.

 

Jogszabály:

2/2023. (IX. 14.) AJB utasítás

az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2023. (VI. 16.) AJB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/47. (IX. 14.)

Hatályos:

2023. 09. 15.

 

Jogszabály:

24/2023. (IX. 14.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/47. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

Sándor-palota közleménye

a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/47. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

EM közlemény

elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/47. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

IM közlemény

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/47. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2023. október 1-je és október 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/47. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/47. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/47. (IX. 14.)

 

 

2023. IX. 13.

Jogszabály:

426/2023. (IX. 13.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 526/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/129. (IX. 13.)

Hatályos:

2023. 09. 14.

 

Jogszabály:

427/2023. (IX. 13.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/129. (IX. 13.)

Hatályos:

2023. 09. 13. 23 órától.

 

Jogszabály:

13/2023. (IX. 13.) MEKH rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/129. (IX. 13.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

14/2023. (IX. 13.) MEKH rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának a 2021. április 1. napjával induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól szóló 12/2020. (XII. 14.) MEKH rendelet módosításáról szóló 13/2022. (XI. 18.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/129. (IX. 13.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

53/2023. (IX. 13.) AM rendelet

az Ukrajnából származó kukorica megnövekedett behozatala miatt a mezőgazdasági termelőket érintő gazdasági veszteség kompenzációjáról

Megjelent:

MK 2023/129. (IX. 13.)

Hatályos:

2023. 09. 16.

 

Jogszabály:

54/2023. (IX. 13.) AM rendelet

a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások felhasználásának rendjéről

Megjelent:

MK 2023/129. (IX. 13.)

Hatályos:

2023. 09. 18.

 

Jogszabály:

7/2023. (IX. 13.) PM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál rendszeresített pénzügyőri munkakörökről, a képesítési előírásokról, valamint a munkaköri pótlékról szóló 21/2020. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/129. (IX. 13.)

Hatályos:

2023. 09. 14.

 

Jogszabály:

194/2023. (IX. 13.) KE határozat

állami kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2023/129. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

1390/2023. (IX. 13.) Korm. határozat

a nemzeti joghatóságon kívül eső területek tengeri biológiai sokféleségének megőrzéséről és fenntartható hasznosításáról szóló, az ENSZ Tengerjogi Egyezménye keretében létrejövő Megállapodás szövegének végleges megállapításáról

Megjelent:

MK 2023/129. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

76/2023. (IX. 13.) ME határozat

a Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2023/129. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

77/2023. (IX. 13.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a magyar-román államhatáron átvezető, árvízvédelmi töltéseken kiépítendő, kerékpáros infrastruktúra kapcsolatokról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2023/129. (IX. 13.)

 

 

2023. IX. 12.

Jogszabály:

38/2023. (IX. 12.) MNB rendelet

a kötelező jegybanki tartalék kapcsán alkalmazandó kamatmértékekről

Megjelent:

MK 2023/128. (IX. 12.)

Hatályos:

2023. 09. 13., 2023. 10. 01.

 

Jogszabály:

39/2023. (IX. 12.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról szóló 27/2013. (XII. 10.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/128. (IX. 12.)

Hatályos:

2023. 09. 13.

 

Jogszabály:

25/2023. (IX. 12.) MK rendelet

a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott központosított infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló 41/2019. (XI. 19.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/128. (IX. 12.)

Hatályos:

2023. 09. 13., a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságnak az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaságba történő beolvadásának a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 57.᧠(4) bekezdése szerinti bejegyzését követő naptól.

 

Jogszabály:

52/2023. (IX. 12.) AM rendelet

a 2022. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatások összegeinek megállapításáról szóló 33/2022. (X. 14.) AM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/128. (IX. 12.)

Hatályos:

2023. 09. 13.

 

Jogszabály:

37/2023. (IX. 12.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2024. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról

Megjelent:

MK 2023/128. (IX. 12.)

Hatályos:

2023. 09. 13., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

20/2023. (IX. 12.) HM rendelet

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/128. (IX. 12.)

Hatályos:

2023. 09. 13.

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2023/128. (IX. 12.)

 

 

Jogszabály:

1/2023. (IX. 12.) EM határozat

egyes hulladékgazdálkodási tárgyú jogszabályi rendelkezések hatálybalépése napjának megállapításáról

Megjelent:

MK 2023/128. (IX. 12.)

 

 

2023. IX. 7.

Jogszabály:

190/2023. (IX. 7.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2023/127. (IX. 7.)

 

 

Jogszabály:

191/2023. (IX. 7.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2023/127. (IX. 7.)

 

 

Jogszabály:

192/2023. (IX. 7.) KE határozat

bírák felmentéséről

Megjelent:

MK 2023/127. (IX. 7.)

 

 

Jogszabály:

193/2023. (IX. 7.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2023/127. (IX. 7.)

 

 

2023. IX. 6.

Jogszabály:

51/2023. (IX. 6.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról szóló 53/2020. (X. 27.) AM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/126. (IX. 6.)

Hatályos:

2023. 09. 09.

 

Jogszabály:

18/2023. (IX. 6.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/126. (IX. 6.)

Hatályos:

2023. 09. 07.

 

Jogszabály:

19/2023. (IX. 6.) HM rendelet

a honvédelmi érdekhez kapcsolódó tevékenységet folytató gazdasági társaságok meghatározásáról szóló 6/2020. (IV. 16.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/126. (IX. 6.)

Hatályos:

2023. 09. 07.

 

Jogszabály:

188/2023. (IX. 6.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésekről

Megjelent:

MK 2023/126. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

189/2023. (IX. 6.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2023/126. (IX. 6.)

 

 

2023. IX. 5.

Jogszabály:

422/2023. (IX. 5.) Korm. rendelet

egyes fejlesztésekről szóló kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2023/125. (IX. 5.)

Hatályos:

2023. 09. 06.

 

Jogszabály:

423/2023. (IX. 5.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/125. (IX. 5.)

Hatályos:

2023. 09. 06.

 

Jogszabály:

424/2023. (IX. 5.) Korm. rendelet

a földek vonatkozásában gyakorolható elővásárlási jognak a veszélyhelyzet ideje alatti különös szabályairól

Megjelent:

MK 2023/125. (IX. 5.)

Hatályos:

2023. 09. 06.

 

Jogszabály:

425/2023. (IX. 5.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/125. (IX. 5.)

Hatályos:

2023. 09. 06.

 

Jogszabály:

50/2023. (IX. 5.) AM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek operatív programjainak részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2023/125. (IX. 5.)

Hatályos:

2023. 09. 13.

 

Jogszabály:

36/2023. (IX. 5.) BM rendelet

a családok ügyintézésének egyszerűsítésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2023/125. (IX. 5.)

Hatályos:

2023. 09. 06.

 

Jogszabály:

17/2023. (IX. 5.) HM rendelet

a lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetéséről szóló 10/2014. (VII. 25.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/125. (IX. 5.)

Hatályos:

2023. 10. 01.

 

Jogszabály:

6/2023. (IX. 5.) PM rendelet

a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/125. (IX. 5.)

Hatályos:

2023. 09. 08., 2023. 10. 01.

 

Jogszabály:

177/2023. (IX. 5.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2023/125. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

178/2023. (IX. 5.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2023/125. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

179/2023. (IX. 5.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2023/125. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

180/2023. (IX. 5.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2023/125. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

181/2023. (IX. 5.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2023/125. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

182/2023. (IX. 5.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rang adományozásáról

Megjelent:

MK 2023/125. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

183/2023. (IX. 5.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rang adományozásáról

Megjelent:

MK 2023/125. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

184/2023. (IX. 5.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rang adományozásáról

Megjelent:

MK 2023/125. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

185/2023. (IX. 5.) KE határozat

csapatzászló adományozásáról

Megjelent:

MK 2023/125. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

186/2023. (IX. 5.) KE határozat

bírák kinevezéséről

Megjelent:

MK 2023/125. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

187/2023. (IX. 5.) KE határozat

rektori megbízás megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2023/125. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

1389/2023. (IX. 5.) Korm. határozat

egyes budapesti és vidéki közösségi fejlesztésekről szóló Korm. határozatok módosításáról és visszavonásáról

Megjelent:

MK 2023/125. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

39/2023. (IX. 5.) HM utasítás

a Honvédelmi Idősügyi Munkacsoportról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/46. (IX. 5.)

Hatályos:

2023. 09. 13.

 

Jogszabály:

40/2023. (IX. 5.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő területeket érintő védelmi ipari beruházásokkal kapcsolatos tesztlőterek létesítési koncepciójának kidolgozására és megvalósítására kijelölt munkacsoport megalakításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/46. (IX. 5.)

Hatályos:

2023. 09. 06.

 

Jogszabály:

41/2023. (IX. 5.) HM utasítás

a Szent Korona és a hozzá tartozó egyes jelvények őrzésével, védelmével összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló 47/2022. (XII. 21.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/46. (IX. 5.)

Hatályos:

2023. 09. 06.

 

Jogszabály:

8/2023. (IX. 5.) KIM utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/46. (IX. 5.)

Hatályos:

2023. 09. 06., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

9/2023. (IX. 5.) PM utasítás

a Pénzügyminisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról szóló 1/2022. (I. 27.) PM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/46. (IX. 5.)

Hatályos:

2023. 09. 06.

 

Jogszabály:

39/2023. (IX. 5.) BVOP utasítás

a telekommunikációs eszköz útján történő elektronikus kapcsolattartás eljárásrendjéről szóló 29/2021. (V. 19.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/46. (IX. 5.)

Hatályos:

2023. 09. 13.

 

Jogszabály:

22/2023. (IX. 5.) ORFK utasítás

a rendőrségi fogdák, az őrzött szállások és a határrendészeti kirendeltségek előállító helyiségeinek AIDS ellen védő egységfelszereléssel történő ellátásáról szóló 18/2010. (OT 9.) ORFK utasítás módosításáról, valamint a Rendőrségen az egészségügyi könyv megszerzésének és a minimumvizsga-kötelezettség teljesítésének egységes eljárási rendjéről szóló 42/2007. (OT 29.) ORFK utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/46. (IX. 5.)

Hatályos:

2023. 10. 01.

 

Jogszabály:

22/2023. (IX. 5.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Saint Lucia Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/46. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

23/2023. (IX. 5.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a San Marino Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2022. évi LIII. törvény 2. §-a, 3. §-a, valamint 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/46. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség pályázati felhívása

a 2024. évi Magyar Közigazgatási Ösztöndíjra

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/46. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

MVM közlemény

a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj havi összegéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/46. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

Budapest Főváros Kormányhivatala hirdetménye

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/46. (IX. 5.)

 

 

2023. VIII. 31.

Jogszabály:

415/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelet

beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/124. (VIII. 31.)

Hatályos:

2023. 09. 03.

 

Jogszabály:

416/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelet

egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/124. (VIII. 31.)

Hatályos:

2023. 09. 03.

 

Jogszabály:

417/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a szakdiplomata-álláshely létesítésére, valamint a szakdiplomata felkészítésére és szakmai irányítására vonatkozó részletes szabályokról szóló 239/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/124. (VIII. 31.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

418/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/124. (VIII. 31.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

419/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/124. (VIII. 31.)

Hatályos:

2023. 09. 01., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

420/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint az egyes kormányrendeleteknek a hatósági eljárások korszerűsítését célzó módosításáról szóló 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/124. (VIII. 31.)

Hatályos:

2023. 09. 01., 2023. 10. 31.

 

Jogszabály:

421/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/124. (VIII. 31.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

24/2023. (VIII. 31.) MK rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állománya esetében a technikai ellenőrzés szabályairól

Megjelent:

MK 2023/124. (VIII. 31.)

Hatályos:

2023. 09. 15.

 

Jogszabály:

35/2023. (VIII. 31.) BM rendelet

a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/124. (VIII. 31.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

8/2023. (VIII. 31.) KIM rendelet

a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítéséért fizetendő díjakról

Megjelent:

MK 2023/124. (VIII. 31.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

9/2023. (VIII. 31.) KIM rendelet

a Magyar Formatervezési Díjról szóló 17/2005. (III. 26.) GKM rendelet, valamint a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/124. (VIII. 31.)

Hatályos:

2023. 09. 01., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

1385/2023. (VIII. 31.) Korm. határozat

az elektromobilitás elterjedésének ösztönzéséről

Megjelent:

MK 2023/124. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1386/2023. (VIII. 31.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá címrendi kiegészítésről és módosításról

Megjelent:

MK 2023/124. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1387/2023. (VIII. 31.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program módosításáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2023/124. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1388/2023. (VIII. 31.) Korm. határozat

a GSM-R távközlési rendszer kiépítése - 2. ütem című projekt érdekében szükséges forrásbiztosításról és egyéb kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2023/124. (VIII. 31.)

Hatályos:

2023. 09. 01., 2023. 09. 10.

 

Jogszabály:

23/2023. (VIII. 31.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2022. (VI. 28.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/45. (VIII. 31.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

38/2023. (VIII. 31.) BVOP utasítás

a panaszok, a közérdekű bejelentések, valamint a visszaélések bejelentése intézésének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/45. (VIII. 31.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

10/2023. (VIII. 31.) GVH utasítás

az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/45. (VIII. 31.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

12/2023. (VIII. 31.) LÜ utasítás

a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 6/2008. (ÜK. 4.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/45. (VIII. 31.)

Hatályos:

2023. 09. 08.

 

Jogszabály:

21/2023. (VIII. 31.) ORFK utasítás

a vér- és vizeletminták rendőrségi ügyeleteken történő tárolásának, nyilvántartásának és továbbításának rendjére kiadott 10/2008. (OT. 7.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/45. (VIII. 31.)

Hatályos:

2023. 09. 08.

 

Jogszabály:

21/2023. (VIII. 31.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Seychelle Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/45. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/45. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/45. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása

Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban menetrend szerinti, helyi személyszállítási szolgáltatás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/45. (VIII. 31.)

 

 

2023. VIII. 30.

Jogszabály:

401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

402/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény szerinti felzárkózó és kedvezményezett települések listájáról, valamint egyes közneveléssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 09. 01., 2024. 02. 01.

 

Jogszabály:

403/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet

egyes közneveléssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

404/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a Honvédelem tantárgy bevezetésével kapcsolatos, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvénytől eltérő veszélyhelyzeti rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 08. 31.

 

Jogszabály:

405/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a honvédelem tantárgy bevezetésével kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 08. 31.

 

Jogszabály:

406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet

egyes családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

407/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 08. 31.

 

Jogszabály:

408/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésekkel összefüggő kártalanításról

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 09. 04.

 

Jogszabály:

409/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a közlekedési tárgyú törvények módosításával összefüggő közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 09. 07.

 

Jogszabály:

410/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a közlekedési hatósági jogalkalmazással, valamint a közlekedési vizsgáztatással összefüggő egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

411/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet

közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 09. 01., 2023. 11. 01.

 

Jogszabály:

412/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet

egyes köznevelési és más állami épületek alternatív fűtési módokra való áttérésével kapcsolatos egyes beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházások kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról, továbbá az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 08. 31.

 

Jogszabály:

413/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 08. 31.

 

Jogszabály:

414/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 11. 28.

 

Jogszabály:

22/2023. (VIII. 30.) MK rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok által üzemben tartott szolgálati járművekre, azok forgalomba helyezésére, valamint időszakos vizsgálatára vonatkozó különös szabályokról

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 09. 07.

 

Jogszabály:

23/2023. (VIII. 30.) MK rendelet

a lakossági ügyfelek megtakarítására vonatkozó pénzügyi edukációs figyelemfelhívásról szóló 209/2023. (V. 31.) Korm. rendelet végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 08. 31.

 

Jogszabály:

5/2023. (VIII. 30.) MvM rendelet

a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

16/2023. (VIII. 30.) ÉKM rendelet

a családok ügyintézésének egyszerűsítésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 08. 31., 2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

21/2023. (VIII. 30.) GFM rendelet

a villamosmű, termelői, magán- és közvetlen vezeték műszaki biztonsági követelményeiről, valamint a feszültség alatti munkavégzés szabályairól

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 11. 28.

 

Jogszabály:

22/2023. (VIII. 30.) GFM rendelet

az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 09. 30.

 

Jogszabály:

23/2023. (VIII. 30.) GFM rendelet

a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 08. 31.

 

Jogszabály:

16/2023. (VIII. 30.) HM rendelet

honvédelmi miniszteri rendeleteknek a Magyar Honvédség feltöltöttsége növelését szolgáló intézkedésekkel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 08. 31.

 

Jogszabály:

5/2023. (VIII. 30.) PM rendelet

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 08. 31.

 

Jogszabály:

175/2023. (VIII. 30.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

176/2023. (VIII. 30.) KE határozat

bíró felmentéséről

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1379/2023. (VIII. 30.) Korm. határozat

a Magyar Telekom Nyrt. és a Kormány által kiadandó, "Magyarország Digitális Átalakításáért" elnevezésű közös nyilatkozatról

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1380/2023. (VIII. 30.) Korm. határozat

a 2023. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1583/2022. (XI. 30.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 08. 31.

 

Jogszabály:

1381/2023. (VIII. 30.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú, "Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése" című kiemelt projekt összköltségének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 08. 31.

 

Jogszabály:

1382/2023. (VIII. 30.) Korm. határozat

az IKOP-2.1.0-15-2017-00036 azonosító számú, "Püspökladány-Debrecen vasútvonal korszerűsítése, Debrecen állomás részleges átépítése és Szajol-Debrecen vasútvonalon ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése" című nagyprojekt költségeinek átütemezéséről, a 2023. december 31. után felmerülő költségek fedezetének biztosításáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 08. 31.

 

Jogszabály:

1383/2023. (VIII. 30.) Korm. határozat

a Közép-európai Felsőoktatási Csereprogram (CEEPUS IV.) multilaterális oktatási megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1384/2023. (VIII. 30.) Korm. határozat

az agrárhitelezés kapcsán szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

72/2023. (VIII. 30.) ME határozat

a Magyar-Argentin Gazdasági Vegyes Bizottság magyar társelnökének felmentéséről és kinevezéséről

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 08. 31.

 

Jogszabály:

73/2023. (VIII. 30.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

74/2023. (VIII. 30.) ME határozat

főiskolai rektor megbízásáról

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

75/2023. (VIII. 30.) ME határozat

főiskolai tanárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

 

 

2023. VIII. 29.

Jogszabály:

37/2023. (VIII. 29.) MNB rendelet

a kötelező jegybanki tartalék után fizetendő kamat mértékéről szóló 11/2023. (III. 31.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/122. (VIII. 29.)

Hatályos:

2023. 08. 30.

 

Jogszabály:

71/2023. (VIII. 29.) ME határozat

főispán megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2023/122. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

74/2023. (VIII. 29.) NVB határozat

a gazdasági kamarai közfeladatok ellátásához kötelező kamarai hozzájárulásra irányuló kezdeményezés hitelesítéséről

Megjelent:

MK 2023/122. (VIII. 29.)

 

 

2023. VIII. 24.

Jogszabály:

394/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/121. (VIII. 24.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

395/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/121. (VIII. 24.)

Hatályos:

2023. 11. 01.

 

Jogszabály:

396/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a kormányzati képzési és oktatási beszerzésekről

Megjelent:

MK 2023/121. (VIII. 24.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

397/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/121. (VIII. 24.)

Hatályos:

2023. 08. 25.

 

Jogszabály:

398/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet

gazdaságfejlesztési célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/121. (VIII. 24.)

Hatályos:

2023. 08. 25.

 

Jogszabály:

399/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről

Megjelent:

MK 2023/121. (VIII. 24.)

Hatályos:

2023. 08. 29., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

400/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2023/121. (VIII. 24.)

Hatályos:

2023. 08. 25.

 

Jogszabály:

20/2023. (VIII. 24.) MK rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos szolgálati jogviszonyban álló tagjai és rendvédelmi igazgatási alkalmazottai illetményének és egyéb juttatásainak, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos szolgálati jogviszonyban álló tagjai ruházati ellátmányának megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól

Megjelent:

MK 2023/121. (VIII. 24.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

21/2023. (VIII. 24.) MK rendelet

a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter által adományozható elismerésekről szóló 2/2023. (II. 3.) MK rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/121. (VIII. 24.)

Hatályos:

2023. 08. 25.

 

Jogszabály:

49/2023. (VIII. 24.) AM rendelet

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról szóló 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/121. (VIII. 24.)

Hatályos:

2023. 08. 27.

 

Jogszabály:

32/2023. (VIII. 24.) BM rendelet

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/121. (VIII. 24.)

Hatályos:

2023. 10. 01.

 

Jogszabály:

33/2023. (VIII. 24.) BM rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek innovatív diagnosztikai és terápiás eljárások finanszírozásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2023/121. (VIII. 24.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

34/2023. (VIII. 24.) BM rendelet

egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/121. (VIII. 24.)

Hatályos:

2023. 11. 01.

 

Jogszabály:

14/2023. (VIII. 24.) ÉKM rendelet

az építési és közlekedési miniszter által adományozható elismerésekről

Megjelent:

MK 2023/121. (VIII. 24.)

Hatályos:

2023. 08. 25.

 

Jogszabály:

15/2023. (VIII. 24.) ÉKM rendelet

a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2023/121. (VIII. 24.)

Hatályos:

2023. 08. 29.

 

Jogszabály:

19/2023. (VIII. 24.) GFM rendelet

az Általános Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/121. (VIII. 24.)

Hatályos:

2023. 08. 25.

 

Jogszabály:

20/2023. (VIII. 24.) GFM rendelet

a Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlói kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/121. (VIII. 24.)

Hatályos:

2023. 08. 25.

 

Jogszabály:

7/2023. (VIII. 24.) KIM rendelet

a 2023/2024. tanév szakképzésben alkalmazandó rendjéről

Megjelent:

MK 2023/121. (VIII. 24.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

174/2023. (VIII. 24.) KE határozat

a bírósági ülnökök soron kívüli választása időpontjának kitűzéséről

Megjelent:

MK 2023/121. (VIII. 24.)

 

 

Jogszabály:

1376/2023. (VIII. 24.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2023/121. (VIII. 24.)

 

 

Jogszabály:

1377/2023. (VIII. 24.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Magyarország Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2023/121. (VIII. 24.)

 

 

Jogszabály:

1378/2023. (VIII. 24.) Korm. határozat

a fővárosi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő megvalósításával kapcsolatos további feladatokról

Megjelent:

MK 2023/121. (VIII. 24.)

 

 

Jogszabály:

15/2023. (VIII. 24.) MK utasítás

a belügyminiszter irányítása alatt álló polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományának továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 35/2017. (XII. 20.) BM utasítás, valamint a belügyminiszter irányítása alatt álló polgári nemzetbiztonsági szolgálatok rendvédelmi igazgatási alkalmazottai továbbképzési kötelezettségének részletes szabályairól szóló 23/2020. (X. 29.) BM utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/44. (VIII. 24.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

22/2023. (VIII. 24.) BM utasítás

a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek készenlétbe helyezésének, különleges jogrendi feladatokra való felkészülésének és ellenőrzésének rendjéről szóló 3/2016. (II. 25.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/44. (VIII. 24.)

Hatályos:

2023. 08. 25.

 

Jogszabály:

3/2023. (VIII. 24.) EUM utasítás

az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának Gazdálkodási Keretszabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/44. (VIII. 24.)

Hatályos:

2023. 08. 25.

 

Jogszabály:

4/2023. (VIII. 24.) EUM utasítás

az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának Közbeszerzési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/44. (VIII. 24.)

Hatályos:

2023. 08. 25.

 

Jogszabály:

14/2023. (VIII. 24.) ÉKM utasítás

az építésfelügyeleti hatóság 2023. évi ellenőrzési tervének módosításáról és ellenőrzési tevékenységének végzéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/44. (VIII. 24.)

Hatályos:

2023. 08. 29.

 

Jogszabály:

11/2023. (VIII. 24.) GFM utasítás

a Gazdaságfejlesztési Minisztérium biztonsági ügyeleti szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/44. (VIII. 24.)

Hatályos:

2023. 08. 25.

 

Jogszabály:

12/2023. (VIII. 24.) KKM utasítás

miniszteri biztosi kinevezés visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/44. (VIII. 24.)

Hatályos:

2023. 08. 25.

 

Jogszabály:

3/2023. (VIII. 24.) KH utasítás

a Közbeszerzési Hatóság Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2020. (IV. 30.) KH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/44. (VIII. 24.)

Hatályos:

2023. 08. 25.

 

2023. VIII. 22.

Jogszabály:

30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet

a 2023/2024. tanév rendjéről

Megjelent:

MK 2023/120. (VIII. 22.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

31/2023. (VIII. 22.) BM rendelet

az ellenőrzött anyagokról szóló 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/120. (VIII. 22.)

Hatályos:

2023. 08. 25.

 

Jogszabály:

164/2023. (VIII. 22.) KE határozat

Magyar Szent István Rend kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2023/120. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

165/2023. (VIII. 22.) KE határozat

állami kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2023/120. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

166/2023. (VIII. 22.) KE határozat

állami kitüntetések adományozásáról

Megjelent:

MK 2023/120. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

167/2023. (VIII. 22.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri rang adományozásáról

Megjelent:

MK 2023/120. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

168/2023. (VIII. 22.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2023/120. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

169/2023. (VIII. 22.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízásáról

Megjelent:

MK 2023/120. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

170/2023. (VIII. 22.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2023/120. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

171/2023. (VIII. 22.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízásáról

Megjelent:

MK 2023/120. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

172/2023. (VIII. 22.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2023/120. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

173/2023. (VIII. 22.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2023/120. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1375/2023. (VIII. 22.) Korm. határozat

a Népművészet Mestere díj 2023. évi adományozásáról

Megjelent:

MK 2023/120. (VIII. 22.)

 

 

2023. VIII. 21.

Jogszabály:

34/2023. (VIII. 21.) MNB rendelet

az "I. András király" arany emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2023/119. (VIII. 21.)

Hatályos:

2023. 08. 21. 12 órától.

 

Jogszabály:

35/2023. (VIII. 21.) MNB rendelet

az "I. András király" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2023/119. (VIII. 21.)

Hatályos:

2023. 08. 21. 12 órától.

 

Jogszabály:

36/2023. (VIII. 21.) MNB rendelet

az "I. András király" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2023/119. (VIII. 21.)

Hatályos:

2023. 08. 21. 12 órától.

 

2023. VIII. 18.

Jogszabály:

12/2023. (VIII. 18.) MEKH rendelet

egyes energiahatékonysági tárgyú MEKH rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/118. (VIII. 18.)

Hatályos:

2023. 08. 23.

 

Jogszabály:

46/2023. (VIII. 18.) AM rendelet

az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2023. évi finanszírozásának szabályairól

Megjelent:

MK 2023/118. (VIII. 18.)

Hatályos:

2023. 08. 21.

 

Jogszabály:

47/2023. (VIII. 18.) AM rendelet

az Európai Unió területén történő borpromóció támogatásáról szóló 2/2020. (II. 28.) AM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/118. (VIII. 18.)

Hatályos:

2023. 08. 21.

 

Jogszabály:

48/2023. (VIII. 18.) AM rendelet

a harmadik országokban történő borpromóció támogatásáról szóló 3/2020. (II. 28.) AM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/118. (VIII. 18.)

Hatályos:

2023. 08. 21.

 

Jogszabály:

17/2023. (VIII. 18.) GFM rendelet

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról

Megjelent:

MK 2023/118. (VIII. 18.)

Hatályos:

2023. 08. 19.

 

Jogszabály:

18/2023. (VIII. 18.) GFM rendelet

a FEAK Független Energetikai Adatközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/118. (VIII. 18.)

Hatályos:

2023. 08. 19.

 

Jogszabály:

157/2023. (VIII. 18.) KE határozat

a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa tagjai megbízatása megszűnésének megállapításáról és ismételt kinevezéséről

Megjelent:

MK 2023/118. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

158/2023. (VIII. 18.) KE határozat

dandártábornok rendfokozatba történő kinevezésekről

Megjelent:

MK 2023/118. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

159/2023. (VIII. 18.) KE határozat

vezérőrnagy rendfokozatba történő előléptetésről és dandártábornok rendfokozatba történő kinevezésről

Megjelent:

MK 2023/118. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

160/2023. (VIII. 18.) KE határozat

vezérezredes rendfokozatba történő előléptetésről

Megjelent:

MK 2023/118. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

161/2023. (VIII. 18.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2023/118. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

162/2023. (VIII. 18.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2023/118. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

163/2023. (VIII. 18.) KE határozat

bíró felmentéséről

Megjelent:

MK 2023/118. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

70/2023. (VIII. 18.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2023/118. (VIII. 18.)

 

 

2023. VIII. 17.

Jogszabály:

11/2023. (VIII. 17.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/43. (VIII. 17.)

Hatályos:

2023. 08. 18.

 

Jogszabály:

7/2023. (VIII. 17.) KIM utasítás

a Kulturális és Innovációs Minisztérium irányítása alatt álló egyes kulturális intézmények közös közbeszerzéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/43. (VIII. 17.)

Hatályos:

2023. 08. 18.

 

Jogszabály:

1/2023. (VIII. 17.) KIM KÁT utasítás

a Kulturális és Innovációs Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/43. (VIII. 17.)

Hatályos:

2023. 08. 18.

 

Jogszabály:

1/2023. (VIII. 17.) OIF utasítás

az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2019. (X. 17.) OIF utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/43. (VIII. 17.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

2023. VIII. 14.

Jogszabály:

382/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet idején történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2023/117. (VIII. 14.)

Hatályos:

2023. 08. 15.

 

Jogszabály:

383/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet

az állam közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok bérleti szerződéseinek miniszteri jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2023/117. (VIII. 14.)

Hatályos:

2023. 08. 15.

 

Jogszabály:

384/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet

a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által fenntartott köznevelési és szakképző intézményeket érintő 2023. évi további egyszeri kiegészítő költségvetési támogatásról

Megjelent:

MK 2023/117. (VIII. 14.)

Hatályos:

2023. 08. 15.

 

Jogszabály:

385/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet

a hatékonyabb jogérvényesítéssel összefüggő intézkedésekkel kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/117. (VIII. 14.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

386/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet

vagyongazdálkodással összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/117. (VIII. 14.)

Hatályos:

2023. 08. 22.

 

Jogszabály:

387/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet

a tokaji TV-torony és libegő fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2023/117. (VIII. 14.)

Hatályos:

2023. 08. 15.

 

Jogszabály:

388/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet

a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságról szóló 258/2010. (XI. 12.) Korm. rendelet és a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/117. (VIII. 14.)

Hatályos:

2023. 08. 17.

 

Jogszabály:

389/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/117. (VIII. 14.)

Hatályos:

2023. 08. 17.

 

Jogszabály:

390/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/117. (VIII. 14.)

Hatályos:

2023. 08. 15.

 

Jogszabály:

391/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/117. (VIII. 14.)

Hatályos:

2023. 08. 15., 2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

392/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet

a szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/117. (VIII. 14.)

Hatályos:

2023. 08. 15., 2023. 08. 19.

 

Jogszabály:

393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet

közlekedési közigazgatási bírságokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/117. (VIII. 14.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

29/2023. (VIII. 14.) BM rendelet

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/117. (VIII. 14.)

Hatályos:

2023. 08. 22.

 

Jogszabály:

13/2023. (VIII. 14.) ÉKM rendelet

az útdíjfizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítése során alkalmazandó formanyomtatványról

Megjelent:

MK 2023/117. (VIII. 14.)

Hatályos:

2023. 08. 19.

 

Jogszabály:

1373/2023. (VIII. 14.) Korm. határozat

az egészségügyben dolgozók 2023. évi béremelése érdekében szükséges pénzügyi forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2023/117. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1374/2023. (VIII. 14.) Korm. határozat

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságot érintő részleges jogutódlás többletfeladatai fedezetének, valamint egyes minisztériumi elhelyezést érintő ingatlanüzemeltetési feladatok fedezetének biztosításáról

Megjelent:

MK 2023/117. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

69/2023. (VIII. 14.) ME határozat

a Vasúti Igazgatási Szerv vezetője megbízatásának megszűnéséről

Megjelent:

MK 2023/117. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

15/2023. (VIII. 14.) EM utasítás

az Energiaügyi Minisztérium Ügyfélszolgálati Információs Iroda működésének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/42. (VIII. 14.)

Hatályos:

2023. 08. 15.

 

Jogszabály:

20/2023. (VIII. 14.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló, 2014. március 28-án kelt megállapodás módosításáról szóló 2. számú jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 311/2023. (VII. 14.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a, 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/42. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2023. szeptember 1-je és szeptember 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/42. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/42. (VIII. 14.)

 

 

2023. VIII. 10.

Jogszabály:

375/2023. (VIII. 10.) Korm. rendelet

az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságon regionális igazgatóság létrehozásáról

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

376/2023. (VIII. 10.) Korm. rendelet

a "BOGNÁR-VIN" Borászati és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" és a MIRACLE NEXT Korlátolt Felelősségű Társaság "csődeljárás alatt" egységesített eljárásrend szerinti megszüntetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

377/2023. (VIII. 10.) Korm. rendelet

a halottvizsgálattal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

378/2023. (VIII. 10.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

379/2023. (VIII. 10.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

380/2023. (VIII. 10.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

381/2023. (VIII. 10.) Korm. rendelet

a honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó előírások veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

28/2023. (VIII. 10.) BM rendelet

a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ feladat- és hatásköreivel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

156/2023. (VIII. 10.) KE határozat

határozott időre szóló dandártábornok rendfokozatba történő kinevezésről

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1372/2023. (VIII. 10.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv végrehajtása érdekében Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó intézkedési lista jóváhagyásáról szóló 1495/2021. (VII. 23.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

 

 

2023. VIII. 9.

Jogszabály:

14/2023. (VIII. 9.) MK utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2022. (VI. 11.) MK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/41. (VIII. 9.)

Hatályos:

2023. 08. 10.

 

Jogszabály:

21/2023. (VIII. 9.) BM utasítás

a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/41. (VIII. 9.)

Hatályos:

2023. 08. 10.

 

Jogszabály:

2/2023. (VIII. 9.) EUM utasítás

az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/41. (VIII. 9.)

Hatályos:

2023. 08. 10.

 

Jogszabály:

13/2023. (VIII. 9.) ÉKM utasítás

az Építési és Közlekedési Minisztérium épületeibe történő beléptetés rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/41. (VIII. 9.)

Hatályos:

2023. 08. 17.

 

Jogszabály:

38/2023. (VIII. 9.) HM utasítás

a NATO szabványosítási egyezmények nemzeti elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/41. (VIII. 9.)

Hatályos:

2023. 08. 10.

 

Jogszabály:

10/2023. (VIII. 9.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/41. (VIII. 9.)

Hatályos:

2023. 08. 10.

 

Jogszabály:

2/2023. (VIII. 9.) KKM KÁT utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2020. (I. 31.) KKM KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/41. (VIII. 9.)

Hatályos:

2023. 08. 10.

 

Jogszabály:

2/2023. (VIII. 9.) EUTAF utasítás

az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/41. (VIII. 9.)

Hatályos:

2023. 08. 10.

 

Jogszabály:

11/2023. (VIII. 9.) LÜ utasítás

az Eurojusttal és az Európai Igazságügyi Hálózattal kapcsolatos ügyészi tevékenységről szóló 2/2020. (I. 31.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/41. (VIII. 9.)

Hatályos:

2023. 08. 10.

 

Jogszabály:

20/2023. (VIII. 9.) ORFK utasítás

az építési és közlekedési miniszter elhelyezését biztosító épület őrzésvédelmi, beléptetési és parkolási rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/41. (VIII. 9.)

Hatályos:

2023. 08. 17.

 

Jogszabály:

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/41. (VIII. 9.)

 

 

Jogszabály:

GFM közlemény

kollektív szerződés hatályát kiterjesztő gazdaságfejlesztési miniszteri határozat, valamint a kiterjesztett hatályú kollektív szerződés és annak mellékletei

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/41. (VIII. 9.)

 

 

Jogszabály:

Ózd Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/41. (VIII. 9.)

 

 

2023. VIII. 8.

Jogszabály:

45/2023. (VIII. 8.) AM rendelet

a fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról szóló 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/115. (VIII. 8.)

Hatályos:

2023. 08. 16.

 

Jogszabály:

153/2023. (VIII. 8.) KE határozat

államtitkár és közigazgatási államtitkárok kinevezéséről, valamint közigazgatási államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2023/115. (VIII. 8.)

 

 

Jogszabály:

154/2023. (VIII. 8.) KE határozat

bírák felmentéséről

Megjelent:

MK 2023/115. (VIII. 8.)

 

 

Jogszabály:

155/2023. (VIII. 8.) KE határozat

bírák kinevezéséről

Megjelent:

MK 2023/115. (VIII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1371/2023. (VIII. 8.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.9-17-2020-00041 azonosító számú, "Turisztikai attrakció létrehozása Gyulán" című projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2023/115. (VIII. 8.)

 

 

Jogszabály:

67/2023. (VIII. 8.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2023/115. (VIII. 8.)

 

 

Jogszabály:

68/2023. (VIII. 8.) ME határozat

helyettes államtitkárok felmentéséről

Megjelent:

MK 2023/115. (VIII. 8.)

 

 

2023. VIII. 7.

Jogszabály:

368/2023. (VIII. 7.) Korm. rendelet

az Európai Védelmi Alap végrehajtásához kapcsolódó nemzeti feladat ellátásáról

Megjelent:

MK 2023/114. (VIII. 7.)

Hatályos:

2023. 08. 08.

 

Jogszabály:

369/2023. (VIII. 7.) Korm. rendelet

a FEAK Független Energetikai Adatközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott közfeladatokról

Megjelent:

MK 2023/114. (VIII. 7.)

Hatályos:

2023. 08. 08.

 

Jogszabály:

370/2023. (VIII. 7.) Korm. rendelet

az önkormányzati tulajdonú víziközmű-szolgáltató társaságok további működésének biztosításával kapcsolatban a veszélyhelyzet időszakában alkalmazandó egyes szabályokról

Megjelent:

MK 2023/114. (VIII. 7.)

Hatályos:

2023. 08. 08.

 

Jogszabály:

371/2023. (VIII. 7.) Korm. rendelet

a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/114. (VIII. 7.)

Hatályos:

2023. 08. 08.

 

Jogszabály:

372/2023. (VIII. 7.) Korm. rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletnek az orosz-ukrán háború elől Magyarországra menekülő személyek tájékoztatását támogató portálra vonatkozó módosításáról

Megjelent:

MK 2023/114. (VIII. 7.)

Hatályos:

2023. 08. 08.

 

Jogszabály:

373/2023. (VIII. 7.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/114. (VIII. 7.)

Hatályos:

2023. 08. 08.

 

Jogszabály:

374/2023. (VIII. 7.) Korm. rendelet

az Országos Beruházás Monitoring Rendszer eljárásrendjéről és működtetéséről szóló 575/2021. (X. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/114. (VIII. 7.)

Hatályos:

2023. 08. 08.

 

Jogszabály:

19/2023. (VIII. 7.) MK rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményeibe való belépés rendjéről

Megjelent:

MK 2023/114. (VIII. 7.)

Hatályos:

2023. 08. 15.

 

Jogszabály:

4/2023. (VIII. 7.) MvM rendelet

az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 23/2017. (VIII. 7.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/114. (VIII. 7.)

Hatályos:

2023. 08. 08.

 

Jogszabály:

19/2023. (VIII. 7.) AB határozat

az Országgyűlés 2023. július 4-i ülésnapján elfogadott, az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény 4. § (3) bekezdése, 16. § (1) bekezdésének "vagy a 4. § (3) bekezdése szerinti miniszteri rendelet" szövegrésze, valamint az 59. § (2) bekezdés a) pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról

Megjelent:

MK 2023/114. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

20/2023. (VIII. 7.) AB határozat

a Kúria Knk.II.39.057/2023/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2023/114. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

21/2023. (VIII. 7.) AB határozat

a Kúria Knk.II.39.058/2023/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2023/114. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1365/2023. (VIII. 7.) Korm. határozat

az ENSZ Közgyűlés 78. ülésszakán való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2023/114. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1366/2023. (VIII. 7.) Korm. határozat

fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat módosításáról

Megjelent:

MK 2023/114. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1367/2023. (VIII. 7.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú, "Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése" című kiemelt projekt összköltségének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2023/114. (VIII. 7.)

Hatályos:

2023. 08. 08.

 

Jogszabály:

1368/2023. (VIII. 7.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretében kiegészítő forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2023/114. (VIII. 7.)

Hatályos:

2023. 08. 08.

 

Jogszabály:

1369/2023. (VIII. 7.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1300/2021. (V. 21.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2023/114. (VIII. 7.)

Hatályos:

2023. 08. 08.

 

Jogszabály:

1370/2023. (VIII. 7.) Korm. határozat

a tokaji TV-torony és libegő fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2023/114. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

66/2023. (VIII. 7.) ME határozat

a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet létrehozásáról szóló Megállapodás Közgyűlésén való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2023/114. (VIII. 7.)

 

 

2023. VIII. 3.

Jogszabály:

363/2023. (VIII. 3.) Korm. rendelet

a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet létrehozásáról szóló, 2001. április 3-i Megállapodás székhelyváltozást érintő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2023/113. (VIII. 3.)

Hatályos:

2023. 08. 04. - kivétellel.

 

Jogszabály:

364/2023. (VIII. 3.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/113. (VIII. 3.)

Hatályos:

2023. 08. 04.

 

Jogszabály:

365/2023. (VIII. 3.) Korm. rendelet

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/113. (VIII. 3.)

Hatályos:

2023. 08. 04.

 

Jogszabály: