A jogszabály mai napon ( 2024.04.20. ) hatályos állapota.

 

Változásmutató

Módosított jogszabályok

2024. IV. 18.

Jogszabály:

10/2023. (VI. 23.) MK utasítás

a Központi Statisztikai Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

5/2024. (IV. 18.) MK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/20. (IV. 18.)

Hatályos:

2024. 04. 26., 2024. 06. 03.

 

Jogszabály:

65/2020. (XII. 12.) BVOP utasítás

16/2018. (VI. 7.) BM rendelet végrehajtásáról

Módosítja:

14/2024. (IV. 18.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/20. (IV. 18.)

Hatályos:

2024. 04. 26.

 

Jogszabály:

32/2023. (V. 12.) BVOP utasítás

az elítéltek étkezésről lemondásáról

Módosítja:

15/2024. (IV. 18.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/20. (IV. 18.)

Hatályos:

2024. 04. 26.

 

2024. IV. 17.

Jogszabály:

2007. évi CXXXVIII. törvény

a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Módosítja:

2024. évi VII. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 06. 30.

 

Jogszabály:

2008. évi XLVII. törvény

a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

Módosítja:

2024. évi VII. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 06. 30.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCV. törvény

az államháztartásról

Módosítja:

2024. évi VII. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 06. 30.

 

Jogszabály:

2013. évi CXXXIX. törvény

a Magyar Nemzeti Bankról

Módosítja:

2024. évi VII. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 06. 30.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXXXV. törvény

az egyes fizetési szolgáltatókról

Módosítja:

2024. évi VII. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 06. 30.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXXXVII. törvény

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Módosítja:

2024. évi VII. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 06. 30.

 

Jogszabály:

2014. évi XVI. törvény

a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

Módosítja:

2024. évi VII. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 06. 30.

 

Jogszabály:

2023. évi XXV. törvény

a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról

Módosítja:

2024. évi VII. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 06. 30.

 

Jogszabály:

2022. évi XLII. törvény

szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről

Módosítja:

2024. évi VIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 18.

 

Jogszabály:

1991. évi XVI. törvény

a koncesszióról

Módosítja:

2024. évi IX. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 25.

 

Jogszabály:

1992. évi XLIV. törvény

a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról

Módosítja:

2024. évi IX. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 25.

 

Jogszabály:

1996. évi XLVIII. törvény

a közraktározásról

Módosítja:

2024. évi IX. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 25.

 

Jogszabály:

1999. évi CXXI. törvény

a gazdasági kamarákról

Módosítja:

2024. évi IX. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 25.

 

Jogszabály:

2004. évi I. törvény

a sportról

Módosítja:

2024. évi IX. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 25.

 

Jogszabály:

2007. évi CVI. törvény

az állami vagyonról

Módosítja:

2024. évi IX. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 25., 2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCVI. törvény

a nemzeti vagyonról

Módosítja:

2024. évi IX. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 25.

 

Jogszabály:

2012. évi CLIX. törvény

a postai szolgáltatásokról

Módosítja:

2024. évi IX. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 25.

 

Jogszabály:

2017. évi LIII. törvény

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

Módosítja:

2024. évi IX. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 25., 2024. 05. 03., 2024. 07. 01., 2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi LX. törvény

a választottbíráskodásról

Módosítja:

2024. évi IX. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 25.

 

Jogszabály:

2021. évi XV. törvény

a Jövő Nemzedék Földje Alapítványról, a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról és az ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról

Módosítja:

2024. évi IX. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 25.

 

Jogszabály:

2021. évi XXXII. törvény

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról

Módosítja:

2024. évi IX. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 25., 2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XLIII. törvény

a pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről

Módosítja:

2024. évi IX. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 25.

 

Jogszabály:

2021. évi CI. törvény

egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról

Módosítja:

2024. évi IX. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 25.

 

Jogszabály:

2021. évi CXXXII. törvény

egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról, valamint az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásával összefüggő törvények módosításáról

Módosítja:

2024. évi IX. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 25., 2024. 05. 01.

 

Jogszabály:

2022. évi XLVII. törvény

a 2025. évi Oszakai Világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres megvalósításához kapcsolódó rendelkezésekről

Módosítja:

2024. évi IX. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 25.

 

Jogszabály:

2023. évi CVIII. törvény

a fenntartható finanszírozás és az egységes vállalati felelősségvállalás ösztönzését szolgáló környezettudatos, társadalmi és szociális szempontokat is figyelembe vevő, vállalati társadalmi felelősségvállalás szabályairól és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

Módosítja:

2024. évi IX. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 25., 2024. 05. 03., 2024. 07. 01., 2026. 01. 01.

 

Jogszabály:

1994. évi XLII. törvény

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról

Módosítja:

2024. évi X. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2025. 01. 17.

 

Jogszabály:

2001. évi XX. törvény

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról

Módosítja:

2024. évi X. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2025. 01. 17.

 

Jogszabály:

2001. évi CXX. törvény

a tőkepiacról

Módosítja:

2024. évi X. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 25., 2024. 10. 09., 2024. 12. 21., 2025. 01. 17.

 

Jogszabály:

2007. évi CXVII. törvény

a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről

Módosítja:

2024. évi X. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2025. 01. 17.

 

Jogszabály:

2007. évi CXXXVIII. törvény

a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Módosítja:

2024. évi X. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 25., 2024. 10. 09., 2025. 01. 17.

 

Jogszabály:

2009. évi LXXXV. törvény

a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról

Módosítja:

2024. évi X. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 25., 2025. 01. 01., 2025. 01. 17.

 

Jogszabály:

2013. évi CXXXIX. törvény

a Magyar Nemzeti Bankról

Módosítja:

2024. évi X. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 12. 21., 2025. 01. 17.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXXXV. törvény

az egyes fizetési szolgáltatókról

Módosítja:

2024. évi X. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2025. 01. 17.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXXXVII. törvény

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Módosítja:

2024. évi X. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 25., 2024. 10. 09., 2025. 01. 17.

 

Jogszabály:

2014. évi XVI. törvény

a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

Módosítja:

2024. évi X. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2025. 01. 17.

 

Jogszabály:

2014. évi XXXVII. törvény

a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről

Módosítja:

2024. évi X. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2025. 01. 17.

 

Jogszabály:

2014. évi LXXXVIII. törvény

a biztosítási tevékenységről

Módosítja:

2024. évi X. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 25., 2024. 10. 09., 2025. 01. 17.

 

Jogszabály:

1995. évi LIII. törvény

a környezet védelmének általános szabályairól

Módosítja:

2024. évi XI. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi CXLI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja:

2024. évi XI. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi XVII. törvény

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

Módosítja:

2024. évi XI. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

2010. évi LXXXVII. törvény

a Nemzeti Földalapról

Módosítja:

2024. évi XI. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 20., 2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CLIV. törvény

a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről

Módosítja:

2024. évi XI. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCIX. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja:

2024. évi XI. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXII. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

Módosítja:

2024. évi XI. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

2018. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja:

2024. évi XI. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

2019. évi CXIII. törvény

az öntözéses gazdálkodásról

Módosítja:

2024. évi XI. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi IX. törvény

a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról

Módosítja:

2024. évi XI. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XII. törvény

az Eszterházy Károly Egyetem fenntartói jogának az Egri Főegyházmegye részére történő átadásáról és az ehhez kapcsolódó vagyonjuttatásról

Módosítja:

2024. évi XI. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

2022. évi LXVI. törvény

az agrártermékek eredetvédelméről

Módosítja:

2024. évi XI. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

2023. évi XXVI. törvény

az igazgatási szünetről

Módosítja:

2024. évi XI. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja:

83/2024. (IV. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 18.

 

Jogszabály:

141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet

a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

84/2024. (IV. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 05. 01.

 

Jogszabály:

176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet

a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól

Módosítja:

84/2024. (IV. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 05. 01.

 

Jogszabály:

4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet

a magyar légtér igénybevételéről

Módosítja:

84/2024. (IV. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 05. 01.

 

Jogszabály:

39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet

a légiközlekedési kötelező felelősségbiztosításról

Módosítja:

84/2024. (IV. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 05. 01.

 

Jogszabály:

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja:

84/2024. (IV. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 05. 01.

 

Jogszabály:

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja:

84/2024. (IV. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 05. 01.

 

Jogszabály:

532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól

Módosítja:

84/2024. (IV. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 05. 01.

 

Jogszabály:

424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet

az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról

Módosítja:

86/2024. (IV. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 18.

 

Jogszabály:

20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet

az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről

Módosítja:

20/2024. (IV. 17.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 20.

 

Jogszabály:

31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet

a Külpiaci Növekedési Támogatási Program szerinti támogatások szabályairól

Módosítja:

8/2024. (IV. 17.) KKM r.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 18.

 

Jogszabály:

1003/2023. (IX. 19.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről

Módosítja:

1001/2024. (IV. 17.) AB Tü. h.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 18.

 

2024. IV. 11.

Jogszabály:

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

81/2024. (IV. 11.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/44. (IV. 11.)

Hatályos:

2024. 04. 27.

 

Jogszabály:

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről

Módosítja:

82/2024. (IV. 11.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/44. (IV. 11.)

Hatályos:

2024. 04. 12.

 

Jogszabály:

10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól

Módosítja:

3/2024. (IV. 11.) MEKH r.

Megjelent:

MK 2024/44. (IV. 11.)

Hatályos:

2024. 04. 14.

 

Jogszabály:

2/2013. (I. 30.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról

Módosítja:

19/2024. (IV. 11.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/44. (IV. 11.)

Hatályos:

2024. 04. 26.

 

Jogszabály:

45/2020. (XII. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmasságvizsgálatáról

Módosítja:

19/2024. (IV. 11.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/44. (IV. 11.)

Hatályos:

2024. 04. 26.

 

Jogszabály:

68/2012. (XII. 14.) BM rendelet

a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról

Módosítja:

19/2024. (IV. 11.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/44. (IV. 11.)

Hatályos:

2024. 04. 26.

 

Jogszabály:

4/2011. (I. 31.) NFM rendelet

a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről

Módosítja:

6/2024. (IV. 11.) EM r.

Megjelent:

MK 2024/44. (IV. 11.)

Hatályos:

2024. 04. 14.

 

Jogszabály:

1615/2022. (XII. 13.) Korm. határozat

az Agrár Széchenyi Kártyával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről

Módosítja:

1099/2024. (IV. 11.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/44. (IV. 11.)

 

Jogszabály:

1384/2023. (VIII. 30.) Korm. határozat

az agrárhitelezés kapcsán szükséges intézkedésekről

Módosítja:

1099/2024. (IV. 11.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/44. (IV. 11.)

 

Jogszabály:

1099/2020. (III. 12.) Korm. határozat

az egyes turisztikai fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről

Módosítja:

1103/2024. (IV. 11.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/44. (IV. 11.)

 

Jogszabály:

4/2022. (VI. 11.) MK utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

4/2024. (IV. 11.) MK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/19. (IV. 11.)

Hatályos:

2024. 04. 12.

 

Jogszabály:

7/2023. (V. 19.) ÉKM utasítás

a Kincstári VIP-kártya kiadásáról és használati rendjéről

Módosítja:

5/2024. (IV. 11.) ÉKM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/19. (IV. 11.)

Hatályos:

2024. 04. 12.

 

Jogszabály:

24/2021. (V. 6.) BVOP utasítás

a fogvatartottak nyilvántartására és egyes ügyeinek intézésére vonatkozó eljárásról

Módosítja:

12/2024. (IV. 11.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/19. (IV. 11.)

Hatályos:

2024. 04. 12.

 

Jogszabály:

23/2023. (III. 29.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet biztonsági célú kockázatelemzési tevékenységének szabályairól

Módosítja:

13/2024. (IV. 11.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/19. (IV. 11.)

Hatályos:

2024. 04. 19.

 

2024. IV. 9.

Jogszabály:

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

4/2024. (IV. 9.) MvM r.

Megjelent:

MK 2024/43. (IV. 9.)

Hatályos:

2024. 04. 10.

 

Jogszabály:

54/2023. (IX. 13.) AM rendelet

a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja:

24/2024. (IV. 9.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/43. (IV. 9.)

Hatályos:

2024. 04. 10.

 

Jogszabály:

30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet

az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékból való igénylésének feltételeiről

Módosítja:

25/2024. (IV. 9.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/43. (IV. 9.)

Hatályos:

2024. 04. 10.

 

Jogszabály:

106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet

a történelmi bázis jogosultságról

Módosítja:

25/2024. (IV. 9.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/43. (IV. 9.)

Hatályos:

2024. 04. 10.

 

Jogszabály:

15/2023. (IV. 19.) AM rendelet

az Agro-ökológiai Programhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja:

25/2024. (IV. 9.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/43. (IV. 9.)

Hatályos:

2024. 04. 10.

 

Jogszabály:

16/2023. (IV. 19.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból finanszírozott fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatás, az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás, valamint a fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja:

25/2024. (IV. 9.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/43. (IV. 9.)

Hatályos:

2024. 04. 10.

 

Jogszabály:

17/2023. (IV. 19.) AM rendelet

a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

Módosítja:

25/2024. (IV. 9.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/43. (IV. 9.)

Hatályos:

2024. 04. 10.

 

Jogszabály:

19/2023. (IV. 19.) AM rendelet

a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról

Módosítja:

25/2024. (IV. 9.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/43. (IV. 9.)

Hatályos:

2024. 04. 10.

 

Jogszabály:

27/2014. (XI. 25.) FM rendelet

a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja:

25/2024. (IV. 9.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/43. (IV. 9.)

Hatályos:

2024. 04. 10.

 

Jogszabály:

68/2020. (XII. 23.) AM rendelet

a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól

Módosítja:

25/2024. (IV. 9.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/43. (IV. 9.)

Hatályos:

2024. 04. 10.

 

Jogszabály:

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja:

13/2024. (IV. 9.) NGM r.

Megjelent:

MK 2024/43. (IV. 9.)

Hatályos:

2024. 04. 10.

 

2024. IV. 8.

Jogszabály:

445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről

Módosítja:

79/2024. (IV. 8.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/42. (IV. 8.)

Hatályos:

2024. 04. 09.

 

Jogszabály:

1/2022. (IV. 29.) OAH rendelet

a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről

Módosítja:

2/2024. (IV. 8.) OAH r.

Megjelent:

MK 2024/42. (IV. 8.)

Hatályos:

2024. 05. 09.

 

Jogszabály:

11/2022. (XII. 29.) OAH rendelet

az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

Módosítja:

3/2024. (IV. 8.) OAH r.

Megjelent:

MK 2024/42. (IV. 8.)

Hatályos:

2024. 05. 09.

 

Jogszabály:

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet

az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről

Módosítja:

14/2024. (IV. 8.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/42. (IV. 8.)

Hatályos:

2024. 04. 16.

 

Jogszabály:

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja:

12/2024. (IV. 8.) NGM r.

Megjelent:

MK 2024/42. (IV. 8.)

Hatályos:

2024. 04. 30.

 

Jogszabály:

1714/2021. (X. 12.) Korm. határozat

az Európai Békekeret Magyarországot érintő feladatainak ellátásáról

Módosítja:

1094/2024. (IV. 8.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/42. (IV. 8.)

 

2024. IV. 4.

Jogszabály:

53/2020. (X. 27.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról

Módosítja:

13/2024. (IV. 4.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/41. (IV. 4.)

Hatályos:

2024. 04. 07.

 

Jogszabály:

152/2023. (XII. 21.) AM rendelet

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról

Módosítja:

13/2024. (IV. 4.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/41. (IV. 4.)

Hatályos:

2024. 04. 07.

 

Jogszabály:

1119/2022. (III. 5.) Korm. határozat

a szomszédos országokban felmerülő humanitárius katasztrófa kezelésének támogatásáról

Módosítja:

1093/2024. (IV. 4.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/41. (IV. 4.)

 

Jogszabály:

4/2022. (X. 25.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

2/2024. (IV. 4.) MNB ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/18. (IV. 4.)

Hatályos:

2024. 04. 05.

 

Jogszabály:

16/2014. (X. 10.) BM utasítás

a Belügyminisztérium központi épületébe történő be- és kilépés, a benntartózkodás, a csomag- és áruszállítás, a küldemények átvételének és a gépjárművek parkolásának rendjéről

Módosítja:

7/2024. (IV. 4.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/18. (IV. 4.)

Hatályos:

2024. 04. 05.

 

Jogszabály:

11/2021. (XII. 16.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium házirendjéről

Módosítja:

2/2024. (IV. 4.) IM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/18. (IV. 4.)

Hatályos:

2024. 04. 05.

 

Jogszabály:

38/2020. (VII. 24.) BVOP utasítás

a bv. szervek biztonságirendszer-leírás tartalmának meghatározásáról

Módosítja:

11/2024. (IV. 4.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/18. (IV. 4.)

Hatályos:

2024. 04. 12.

 

Jogszabály:

16/2020. (V. 29.) BVOP utasítás

a fogvatartotti többletinformáció adatmező vezetéséről

Módosítja:

11/2024. (IV. 4.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/18. (IV. 4.)

Hatályos:

2024. 04. 12.

 

Jogszabály:

72/2020. (XII. 23.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet Biztonsági Szabályzatáról

Módosítja:

11/2024. (IV. 4.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/18. (IV. 4.)

Hatályos:

2024. 04. 12.

 

Jogszabály:

13/2021. (II. 26.) BVOP utasítás

a fogvatartotti kondicionáló termek felszereltségéről, használatáról

Módosítja:

11/2024. (IV. 4.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/18. (IV. 4.)

Hatályos:

2024. 04. 12.

 

Jogszabály:

28/2021. (V. 19.) BVOP utasítás

a kamerarendszerek alkalmazásának és a kameraképek megfigyelésének optimalizálásáról, valamint a technikai rendszerkezelő feladatairól

Módosítja:

11/2024. (IV. 4.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/18. (IV. 4.)

Hatályos:

2024. 04. 12.

 

Jogszabály:

18/2022. (VII. 13.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet ügyeleti tevékenységéről és a jelentések rendjéről, valamint a különleges figyelmet igénylő fogvatartottakkal összefüggő eljárásrendről

Módosítja:

11/2024. (IV. 4.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/18. (IV. 4.)

Hatályos:

2024. 04. 12.

 

Jogszabály:

26/2022. (XII. 21.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet műveleti egységeinek működéséről

Módosítja:

11/2024. (IV. 4.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/18. (IV. 4.)

Hatályos:

2024. 04. 12.

 

Jogszabály:

38/2022. (XII. 30.) BVOP utasítás

a polgári egészségügyi intézményben elhelyezett fogvatartottak őrzésének, ellenőrzésének végrehajtásáról, valamint az illetékesség rendjéről

Módosítja:

11/2024. (IV. 4.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/18. (IV. 4.)

Hatályos:

2024. 04. 12.

 

Jogszabály:

22/2023. (III. 29.) BVOP utasítás

a reintegrációs őrizet és az otthonápolási őrizet végrehajtásával összefüggő egyes szakterületi feladatokról

Módosítja:

11/2024. (IV. 4.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/18. (IV. 4.)

Hatályos:

2024. 04. 12.

 

Jogszabály:

20/2015. (IX. 10.) ORFK utasítás

az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

12/2024. (IV. 4.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/18. (IV. 4.)

Hatályos:

2024. 04. 05.

 

2024. IV. 3.

Jogszabály:

301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

Módosítja:

75/2024. (IV. 3.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/40. (IV. 3.)

Hatályos:

2024. 04. 04.

 

Jogszabály:

672/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományát érintő egyes személyügyi kérdésekről

Módosítja:

75/2024. (IV. 3.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/40. (IV. 3.)

Hatályos:

2024. 04. 04.

 

Jogszabály:

259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet

egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról

Módosítja:

76/2024. (IV. 3.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/40. (IV. 3.)

Hatályos:

2024. 04. 04.

 

Jogszabály:

281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos egyes rendelkezésekről

Módosítja:

76/2024. (IV. 3.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/40. (IV. 3.)

Hatályos:

2024. 04. 04.

 

Jogszabály:

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja:

77/2024. (IV. 3.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/40. (IV. 3.)

Hatályos:

2024. 04. 04.

 

Jogszabály:

320/2022. (VIII. 18.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására vonatkozó különleges szabályokról

Módosítja:

78/2024. (IV. 3.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/40. (IV. 3.)

Hatályos:

2024. 04. 04.

 

Jogszabály:

69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról

Módosítja:

5/2024. (IV. 3.) EM r.

Megjelent:

MK 2024/40. (IV. 3.)

Hatályos:

2024. 04. 04.

 

Jogszabály:

19/2022. (XII. 23.) GFM rendelet

a Beruházásfejlesztési Magántőkealap alapkezelési feladatait kizárólagos joggal ellátó szervezet kijelöléséről

Módosítja:

10/2024. (IV. 3.) NGM r.

Megjelent:

MK 2024/40. (IV. 3.)

Hatályos:

2024. 04. 04.

 

Jogszabály:

1580/2023. (XII. 19.) Korm. határozat

a 2024. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről

Módosítja:

1083/2024. (IV. 3.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/40. (IV. 3.)

Hatályos:

2024. 04. 04.

 

Jogszabály:

1260/2023. (VI. 29.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Program keretében adható támogatások nyújtására vállalható kötelezettségek felső korlátjáról

Módosítja:

1084/2024. (IV. 3.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/40. (IV. 3.)

 

Jogszabály:

1002/2021. (I. 7.) Korm. határozat

a Kossuth Lajos téri Igazságügyi Palota és Agrárminisztérium épület rekonstrukciójával kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja:

1085/2024. (IV. 3.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/40. (IV. 3.)

 

Jogszabály:

1256/2023. (VI. 28.) Korm. határozat

a makói ipari park infrastrukturális fejlesztésének előkészítéséhez és egyes elemek ütemezett megvalósításához szükséges intézkedésekről

Módosítja:

1085/2024. (IV. 3.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/40. (IV. 3.)

 

Jogszabály:

1335/2020. (VI. 22.) Korm. határozat

a Nemzeti Örökség Intézete vagyonkezelésében lévő temetők rekonstrukciójáról

Módosítja:

1087/2024. (IV. 3.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/40. (IV. 3.)

 

Jogszabály:

1518/2023. (XI. 29.) Korm. határozat

egyes ingatlanok és ingatlan tulajdoni hányadok sportcélú ingatlanná, valamint sportingatlanná minősítéséről

Módosítja:

1089/2024. (IV. 3.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/40. (IV. 3.)

 

Jogszabály:

1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat

a Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról

Módosítja:

1090/2024. (IV. 3.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/40. (IV. 3.)

 

Jogszabály:

1043/2022. (II. 4.) Korm. határozat

a Nyíregyházi Ipari Park bővítésének támogatásáról

Módosítja:

1090/2024. (IV. 3.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/40. (IV. 3.)

 

Jogszabály:

1289/2023. (VII. 17.) Korm. határozat

a Nyíregyházi Ipari Park közcélú infrastrukturális fejlesztési feladataihoz szükséges kötelezettségvállalásokról

Módosítja:

1090/2024. (IV. 3.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/40. (IV. 3.)

 

2024. III. 28.

Jogszabály:

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

64/2024. (III. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/38. (III. 28.)

Hatályos:

2024. 03. 31.

 

Jogszabály:

260/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet

a különleges földgázkészlet létrehozásáról

Módosítja:

65/2024. (III. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/38. (III. 28.)

Hatályos:

2024. 04. 01.

 

Jogszabály:

289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról

Módosítja:

65/2024. (III. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/38. (III. 28.)

Hatályos:

2024. 04. 01.

 

Jogszabály:

241/2023. (VI. 20.) Korm. rendelet

a 2021-2027 programozási időszakban megvalósuló határon átnyúló Interreg programok végrehajtásáról

Módosítja:

66/2024. (III. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/38. (III. 28.)

Hatályos:

2024. 04. 05.

 

Jogszabály:

214/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet

a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból az ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulásoknak nyújtott támogatások szabályairól

Módosítja:

68/2024. (III. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/38. (III. 28.)

Hatályos:

2024. 03. 29.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

70/2024. (III. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/38. (III. 28.)

Hatályos:

2024. 03. 29.

 

Jogszabály:

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

71/2024. (III. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/38. (III. 28.)

Hatályos:

2024. 03. 29.

 

Jogszabály:

404/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében fizetendő kiegészítő bányajáradékról

Módosítja:

73/2024. (III. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/38. (III. 28.)

Hatályos:

2024. 03. 29.

 

Jogszabály:

2/2019. (III. 19.) TNM rendelet

a nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

3/2024. (III. 28.) TNM r.

Megjelent:

MK 2024/38. (III. 28.)

Hatályos:

2024. 03. 29.

 

Jogszabály:

26/2021. (VII. 29.) AM rendelet

a szőlő- és bortermelés részletes szabályairól

Módosítja:

12/2024. (III. 28.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/38. (III. 28.)

Hatályos:

2024. 03. 31.

 

Jogszabály:

67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről

Módosítja:

3/2024. (III. 28.) EM r.

Megjelent:

MK 2024/38. (III. 28.)

Hatályos:

2024. 04. 01.

 

Jogszabály:

13/2023. (VI. 30.) EM rendelet

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységre vonatkozó díjképzés átláthatóságának biztosítása érdekében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság által közérdekből közzéteendő adatok köréről és a közzététel módjáról

Módosítja:

4/2024. (III. 28.) EM r.

Megjelent:

MK 2024/38. (III. 28.)

Hatályos:

2024. 04. 05.

 

Jogszabály:

45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet

a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról

Módosítja:

7/2024. (III. 28.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2024/38. (III. 28.)

Hatályos:

2024. 04. 01.

 

Jogszabály:

25/2013. (V. 31.) NFM rendelet

az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról

Módosítja:

8/2024. (III. 28.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2024/38. (III. 28.)

Hatályos:

2024. 04. 01.

 

Jogszabály:

1141/2023. (IV. 17.) Korm. határozat

a veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról szóló 289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet szerinti rezsivédelmi készletezési szolgáltatás ellentételezéséhez szükséges intézkedésekről

Módosítja:

1076/2024. (III. 28.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/38. (III. 28.)

 

Jogszabály:

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1078/2024. (III. 28.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/38. (III. 28.)

Hatályos:

2024. 03. 29.

 

Jogszabály:

1415/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

a Makovecz Imre Bástyája projekt keretében a piliscsabai Iosephinum területén megvalósítandó további beruházásokról

Módosítja:

1079/2024. (III. 28.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/38. (III. 28.)

 

Jogszabály:

87/2023. (X. 4.) ME határozat

az Országos Statisztikai Tanács tagjának megbízatása megszűnésének megállapításáról és új tagjainak megbízásáról

Módosítja:

24/2024. (III. 28.) ME h.

Megjelent:

MK 2024/38. (III. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

6/2023. (XII. 7.) AM utasítás

a KAP Stratégiai Tervből nyújtott mezőgazdasági, erdészeti és agrár-vidékfejlesztési állami támogatás igénybevételére vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

Módosítja:

3/2024. (III. 28.) AM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/17. (III. 28.)

Hatályos:

2024. 03. 29.

 

Jogszabály:

48/2013. (VIII. 23.) HM utasítás

a kiképzési-oktatási és regeneráló központok működési rendjéről, valamint a rekreációra és a regenerálódásra vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja:

9/2024. (III. 28.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/17. (III. 28.)

Hatályos:

2024. 03. 29.

 

Jogszabály:

22/2019. (III. 20.) HM utasítás

a repülőgép-üzemanyagot beszerző, tároló, felhasználó és elszámoló honvédelmi szervezetek jövedéki adóraktári tevékenységével kapcsolatos feladatairól, valamint a hajtóanyagok jövedéki adó elszámolásával összefüggő egyéb feladatokról

Módosítja:

10/2024. (III. 28.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/17. (III. 28.)

Hatályos:

2024. 03. 29.

 

Jogszabály:

11/2022. (IX. 6.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

4/2024. (III. 28.) KKM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/17. (III. 28.)

Hatályos:

2024. 03. 29.

 

Jogszabály:

4/2024. (II. 29.) NGM utasítás

a Nemzetgazdasági Minisztérium épületeibe történő személyi beléptetés, benntartózkodás, csomag-, anyag- és áruszállítás, valamint a parkolás rendjéről

Módosítja:

6/2024. (III. 28.) NGM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/17. (III. 28.)

Hatályos:

2024. 03. 29.

 

2024. III. 25.

Jogszabály:

25/2023. (VI. 26.) AM rendelet

a méhészeti ágazatban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások 2023. évi igénybevételének szabályairól

Módosítja:

10/2024. (III. 25.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/36. (III. 25.)

Hatályos:

2024. 03. 26.

 

Jogszabály:

148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet

az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről

Módosítja:

11/2024. (III. 25.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/36. (III. 25.)

Hatályos:

2024. 03. 26.

 

Jogszabály:

64/2008. (V. 14.) FVM rendelet

a minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról

Módosítja:

11/2024. (III. 25.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/36. (III. 25.)

Hatályos:

2024. 03. 26.

 

Jogszabály:

94/2013. (X. 10.) VM rendelet

a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról

Módosítja:

11/2024. (III. 25.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/36. (III. 25.)

Hatályos:

2024. 03. 26.

 

Jogszabály:

4/2014. (I. 27.) VM rendelet

a méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról

Módosítja:

11/2024. (III. 25.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/36. (III. 25.)

Hatályos:

2024. 03. 26.

 

Jogszabály:

37/2014. (IV. 4.) VM rendelet

a fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról

Módosítja:

11/2024. (III. 25.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/36. (III. 25.)

Hatályos:

2024. 03. 26.

 

Jogszabály:

54/2014. (IV. 29.) VM rendelet

a tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról

Módosítja:

11/2024. (III. 25.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/36. (III. 25.)

Hatályos:

2024. 03. 26.

 

Jogszabály:

26/2014. (XI. 20.) FM rendelet

az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról

Módosítja:

11/2024. (III. 25.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/36. (III. 25.)

Hatályos:

2024. 03. 26.

 

Jogszabály:

53/2015. (IX. 14.) FM rendelet

a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról

Módosítja:

11/2024. (III. 25.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/36. (III. 25.)

Hatályos:

2024. 03. 26.

 

Jogszabály:

74/2016. (XI. 29.) FM rendelet

a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról

Módosítja:

11/2024. (III. 25.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/36. (III. 25.)

Hatályos:

2024. 03. 26.

 

Jogszabály:

39/2018. (XII. 13.) AM rendelet

a sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről

Módosítja:

11/2024. (III. 25.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/36. (III. 25.)

Hatályos:

2024. 03. 26.

 

Jogszabály:

11/2019. (IV. 1.) AM rendelet

a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről

Módosítja:

11/2024. (III. 25.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/36. (III. 25.)

Hatályos:

2024. 03. 26.

 

Jogszabály:

29/2019. (VI. 20.) AM rendelet

a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

Módosítja:

11/2024. (III. 25.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/36. (III. 25.)

Hatályos:

2024. 03. 26.

 

Jogszabály:

39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet

a haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatásról

Módosítja:

11/2024. (III. 25.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/36. (III. 25.)

Hatályos:

2024. 03. 26.

 

Jogszabály:

41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet

a tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról

Módosítja:

11/2024. (III. 25.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/36. (III. 25.)

Hatályos:

2024. 03. 26.

 

Jogszabály:

37/2020. (VII. 10.) AM rendelet

a karácsonyfa-ültetvények után igénybe vehető támogatásról

Módosítja:

11/2024. (III. 25.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/36. (III. 25.)

Hatályos:

2024. 03. 26.

 

Jogszabály:

11/2022. (III. 25.) AM rendelet

a dohányágazat működéséhez és a COVID-19 világjárvány ágazatra gyakorolt gazdasági negatívumainak az ellentételezéséhez nyújtott támogatásról

Módosítja:

11/2024. (III. 25.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/36. (III. 25.)

Hatályos:

2024. 03. 26.

 

2024. III. 21.

Jogszabály:

115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet

a mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről

Módosítja:

61/2024. (III. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/35. (III. 21.)

Hatályos:

2024. 03. 24.

 

Jogszabály:

309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról

Módosítja:

62/2024. (III. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/35. (III. 21.)

Hatályos:

2024. 03. 22.

 

Jogszabály:

716/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

a személyügyi központról és a Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási Keretrendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

62/2024. (III. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/35. (III. 21.)

Hatályos:

2024. 03. 22.

 

Jogszabály:

10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet

a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről

Módosítja:

63/2024. (III. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/35. (III. 21.)

Hatályos:

2024. 03. 22.

 

Jogszabály:

614/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

63/2024. (III. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/35. (III. 21.)

Hatályos:

2024. 03. 22.

 

Jogszabály:

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja:

9/2024. (III. 21.) NGM r.

Megjelent:

MK 2024/35. (III. 21.)

Hatályos:

2024. 04. 01.

 

Jogszabály:

1129/2023. (IV. 5.) Korm. határozat

a Törökországot és Szíriát sújtó földrengésben megsérült egyes épületek felújításának és további humanitárius segítségnyújtás Hungary Helps Program keretében történő támogatásáról

Módosítja:

1063/2024. (III. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/35. (III. 21.)

 

Jogszabály:

1522/2023. (XI. 30.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja:

1067/2024. (III. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/35. (III. 21.)

 

Jogszabály:

1256/2023. (VI. 28.) Korm. határozat

a makói ipari park infrastrukturális fejlesztésének előkészítéséhez és egyes elemek ütemezett megvalósításához szükséges intézkedésekről

Módosítja:

1067/2024. (III. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/35. (III. 21.)

 

Jogszabály:

1410/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

az egyes kiemelt vidéki sportszervezetek 2021-2026. évre vonatkozó sportfejlesztési feladataival összefüggő kormányzati intézkedésekről

Módosítja:

1069/2024. (III. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/35. (III. 21.)

 

Jogszabály:

1505/2022. (X. 20.) Korm. határozat

az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való kormányzati részvétel összehangolásáról és az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottságról

Módosítja:

1072/2024. (III. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/35. (III. 21.)

Hatályos:

2024. 03. 22.

 

Jogszabály:

22/2023. (III. 13.) ME határozat

monitoring bizottságok elnökeinek kinevezéséről és monitoring bizottságok elnökeinek felmentéséről

Módosítja:

20/2024. (III. 21.) ME h.

Megjelent:

MK 2024/35. (III. 21.)

 

Jogszabály:

4/2022. (VI. 11.) MK utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

3/2024. (III. 21.) MK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/16. (III. 21.)

Hatályos:

2024. 03. 22.

 

Jogszabály:

5/2022. (VI. 11.) MK utasítás

a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

3/2024. (III. 21.) MK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/16. (III. 21.)

Hatályos:

2024. 03. 22.

 

Jogszabály:

34/2016. (VII. 15.) HM utasítás

az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról

Módosítja:

7/2024. (III. 21.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/16. (III. 21.)

Hatályos:

2024. 03. 22.

 

Jogszabály:

19/2018. (VI. 27.) HM utasítás

a béketámogató műveletekben részt vevő állomány külszolgálati ellátmánya megállapításának alapjául szolgáló részletes kategóriába sorolásáról

Módosítja:

8/2024. (III. 21.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/16. (III. 21.)

Hatályos:

2024. 03. 22.

 

2024. III. 19.

Jogszabály:

11/2022. (V. 2.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról

Módosítja:

7/2024. (III. 19.) OGY h.

Megjelent:

MK 2024/34. (III. 19.)

Hatályos:

2024. 03. 19.

 

2024. III. 14.

Jogszabály:

8/2020. (III. 25.) BVOP utasítás

a Befogadási és Fogvatartási Bizottság működéséről

Módosítja:

7/2024. (III. 14.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/15. (III. 14.)

Hatályos:

2024. 03. 22.

 

Jogszabály:

12/2020. (IV. 24.) BVOP utasítás

a látogatás végrehajtásának eljárási szabályairól

Módosítja:

7/2024. (III. 14.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/15. (III. 14.)

Hatályos:

2024. 03. 22.

 

Jogszabály:

20/2021. (IV. 16.) BVOP utasítás

a sajátos kezelési igényű fogvatartottak számára kialakított és az egyéb speciális részlegeken elhelyezett elítéltekkel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

Módosítja:

7/2024. (III. 14.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/15. (III. 14.)

Hatályos:

2024. 03. 22.

 

Jogszabály:

29/2021. (V. 19.) BVOP utasítás

a telekommunikációs eszköz útján történő elektronikus kapcsolattartás eljárásrendjéről

Módosítja:

7/2024. (III. 14.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/15. (III. 14.)

Hatályos:

2024. 03. 22.

 

Jogszabály:

18/2021. (III. 31.) BVOP utasítás

a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága belső rendjéről

Módosítja:

8/2024. (III. 14.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/15. (III. 14.)

Hatályos:

2024. 03. 22.

 

Jogszabály:

42/2020. (VII. 31.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervek területére történő be- és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szervek területén tartózkodás részletes szabályairól

Módosítja:

8/2024. (III. 14.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/15. (III. 14.)

Hatályos:

2024. 03. 22.

 

Jogszabály:

30/2023. (IV. 28.) BVOP utasítás

a fogvatartotti letétek kezeléséről és egyes pénzügyi rendelkezések végrehajtásáról

Módosítja:

9/2024. (III. 14.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/15. (III. 14.)

Hatályos:

2024. 03. 22.

 

2024. III. 13.

Jogszabály:

182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja:

57/2024. (III. 13.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/32. (III. 13.)

Hatályos:

2024. 03. 14.

 

Jogszabály:

275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet

az állami vezetői juttatásokról

Módosítja:

57/2024. (III. 13.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/32. (III. 13.)

Hatályos:

2024. 03. 14.

 

Jogszabály:

29/2022. (I. 31.) Korm. rendelet

a központi egészséginformatikai szolgáltatásokról

Módosítja:

59/2024. (III. 13.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/32. (III. 13.)

Hatályos:

2024. 03. 18.

 

Jogszabály:

439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

a filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről

Módosítja:

60/2024. (III. 13.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/32. (III. 13.)

Hatályos:

2024. 03. 14.

 

Jogszabály:

7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet

a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja:

17/2024. (III. 13.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/32. (III. 13.)

Hatályos:

2024. 05. 01.

 

Jogszabály:

1352/2022. (VII. 21.) Korm. határozat

a Kormány ügyrendjéről

Módosítja:

1055/2024. (III. 13.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/32. (III. 13.)

Hatályos:

2024. 03. 14.

 

Jogszabály:

1022/2015. (I. 29.) Korm. határozat

a Határellenőrzési Munkacsoportról

Módosítja:

1056/2024. (III. 13.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/32. (III. 13.)

Hatályos:

2024. 03. 14.

 

Jogszabály:

1200/2023. (V. 17.) Korm. határozat

a Szeged megyei jogú város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Módosítja:

1057/2024. (III. 13.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/32. (III. 13.)

 

2024. III. 12.

Jogszabály:

6/2021. (VIII. 31.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása, a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása, valamint a helyi népszavazások költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

Módosítja:

6/2024. (III. 12.) IM r.

Megjelent:

MK 2024/30. (III. 12.)

Hatályos:

2024. 03. 13.

 

Jogszabály:

1/2023. (IV. 5.) MEKH rendelet

a villamos energia, földgáz és távhő iparágakra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről

Módosítja:

2/2024. (III. 12.) MEKH r.

Megjelent:

MK 2024/31. (III. 12.)

Hatályos:

2024. 03. 14.

 

Jogszabály:

14/2023. (VI. 30.) MK rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál alkalmazandó egészségügyi szakdolgozói pótlékról

Módosítja:

2/2024. (III. 12.) MK r.

Megjelent:

MK 2024/31. (III. 12.)

Hatályos:

2024. 03. 13.

 

Jogszabály:

79/2004. (V. 4.) FVM rendelet

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól

Módosítja:

9/2024. (III. 12.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/31. (III. 12.)

Hatályos:

2024. 03. 13.

 

2024. III. 11.

Jogszabály:

119/2007. (X. 18.) FVM rendelet

a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről

Módosítja:

8/2024. (III. 11.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/29. (III. 11.)

Hatályos:

2024. 03. 19.

 

Jogszabály:

2/2015. (II. 20.) IM rendelet

a helyi népszavazási eljárás során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a használandó nyomtatványokról

Módosítja:

2/2024. (III. 11.) IM r.

Megjelent:

MK 2024/29. (III. 11.)

Hatályos:

2024. 03. 12.

 

Jogszabály:

7/2015. (IV. 10.) IM rendelet

az igazságügyi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Módosítja:

4/2024. (III. 11.) IM r.

Megjelent:

MK 2024/29. (III. 11.)

Hatályos:

2024. 03. 12.

 

Jogszabály:

3/2022. (VI. 9.) ME utasítás

a kiemelt társadalompolitikai ügyekben a miniszterelnök munkájának támogatásáért felelős miniszterelnöki biztos kinevezéséről és feladatairól

Módosítja:

1/2024. (III. 11.) ME ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/14. (III. 11.)

Hatályos:

2024. 03. 12.

 

2024. III. 8.

Jogszabály:

1998. évi XII. törvény

a külföldre utazásról

Módosítja:

2024. évi II. tv.

Megjelent:

MK 2024/28. (III. 8.)

Hatályos:

2024. 03. 09.

 

Jogszabály:

2007. évi CLXXXI. törvény

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról

Módosítja:

2024. évi II. tv.

Megjelent:

MK 2024/28. (III. 8.)

Hatályos:

2024. 03. 09.

 

Jogszabály:

2009. évi CLV. törvény

a minősített adat védelméről

Módosítja:

2024. évi II. tv.

Megjelent:

MK 2024/28. (III. 8.)

Hatályos:

2024. 03. 09.

 

Jogszabály:

2010. évi XLIII. törvény

a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Módosítja:

2024. évi II. tv.

Megjelent:

MK 2024/28. (III. 8.)

Hatályos:

2024. 03. 09.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCV. törvény

az államháztartásról

Módosítja:

2024. évi II. tv.

Megjelent:

MK 2024/28. (III. 8.)

Hatályos:

2024. 03. 09.

 

Jogszabály:

2018. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja:

2024. évi II. tv.

Megjelent:

MK 2024/28. (III. 8.)

Hatályos:

2024. 03. 09.

 

Jogszabály:

2019. évi CXXII. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről

Módosítja:

2024. évi II. tv.

Megjelent:

MK 2024/28. (III. 8.)

Hatályos:

2024. 03. 09.

 

Jogszabály:

6/2018. (XII. 21.) TNM rendelet

a miniszterelnök általános helyettese által adományozható elismerésekről

Módosítja:

2/2024. (III. 8.) TNM r.

Megjelent:

MK 2024/28. (III. 8.)

Hatályos:

2024. 03. 09.

 

Jogszabály:

5/2012. (II. 16.) KIM rendelet

a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja:

2/2024. (III. 8.) MvM r.

Megjelent:

MK 2024/28. (III. 8.)

Hatályos:

2024. 03. 09.

 

2024. III. 7.

Jogszabály:

78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól

Módosítja:

55/2024. (III. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/27. (III. 7.)

Hatályos:

2024. 03. 15., 2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

12/2022. (VI. 28.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

4/2024. (III. 7.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/13. (III. 7.)

Hatályos:

2024. 03. 08.

 

Jogszabály:

21/2023. (VIII. 9.) BM utasítás

a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

5/2024. (III. 7.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/13. (III. 7.)

Hatályos:

2024. 03. 08.

 

Jogszabály:

14/2023. (V. 31.) EM utasítás

az Energiaügyi Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának rendjéről

Módosítja:

2/2024. (III. 7.) EM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/13. (III. 7.)

Hatályos:

2024. 03. 08.

 

Jogszabály:

4/2023. (IV. 6.) ÉKM utasítás

az Építési és Közlekedési Minisztérium Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról

Módosítja:

4/2024. (III. 7.) ÉKM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/13. (III. 7.)

Hatályos:

2024. 03. 08.

 

Jogszabály:

3/2021. (I. 7.) BVOP utasítás

a fogvatartottak szállításának végrehajtásáról

Módosítja:

5/2024. (III. 7.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/13. (III. 7.)

Hatályos:

2024. 03. 08.

 

Jogszabály:

17/2016. (XII. 23.) LÜ utasítás

az ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseiről és juttatásairól

Módosítja:

7/2024. (III. 7.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/13. (III. 7.)

Hatályos:

2024. 03. 15.

 

Jogszabály:

47/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás

a kötelezettségvállalás, a pénzügyi és jogi ellenjegyzés, az utalványozás, az érvényesítés és a teljesítés igazolás rendjének meghatározásáról

Módosítja:

7/2024. (III. 7.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/13. (III. 7.)

Hatályos:

2024. 03. 08.

 

2024. III. 5.

Jogszabály:

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja:

15/2024. (III. 5.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/25. (III. 5.)

Hatályos:

2024. 04. 01.

 

Jogszabály:

6/2023. (V. 3.) EM rendelet

az energiaügyi miniszter által adományozható elismerésekről

Módosítja:

2/2024. (III. 5.) EM r.

Megjelent:

MK 2024/25. (III. 5.)

Hatályos:

2024. 03. 06.

 

Jogszabály:

18/2022. (XI. 9.) MvM rendelet

a Miniszterelnökséget érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Módosítja:

2/2024. (III. 5.) KTM r.

Megjelent:

MK 2024/25. (III. 5.)

Hatályos:

2024. 03. 06.

 

Jogszabály:

15/2015. (III. 11.) MvM rendelet

a Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről

Módosítja:

1/2024. (III. 5.) MvM r.

Megjelent:

MK 2024/25. (III. 5.)

Hatályos:

2024. 03. 06.

 

2024. III. 4.

Jogszabály:

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja:

46/2024. (III. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/24. (III. 4.)

Hatályos:

2024. 03. 05.

 

Jogszabály:

102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet

a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről

Módosítja:

46/2024. (III. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/24. (III. 4.)

Hatályos:

2024. 03. 05.

 

Jogszabály:

41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról

Módosítja:

47/2024. (III. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/24. (III. 4.)

Hatályos:

2024. 03. 06.

 

Jogszabály:

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja:

48/2024. (III. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/24. (III. 4.)

Hatályos:

2024. 03. 07.

 

Jogszabály:

256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet

a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja:

48/2024. (III. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/24. (III. 4.)

Hatályos:

2024. 03. 07.

 

Jogszabály:

373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről

Módosítja:

49/2024. (III. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/24. (III. 4.)

Hatályos:

2024. 03. 05.

 

Jogszabály:

563/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Svájci-Magyar Együttműködsvájciési Program II. időszak végrehajtási rendjéről

Módosítja:

50/2024. (III. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/24. (III. 4.)

Hatályos:

2024. 03. 05.

 

Jogszabály:

590/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja:

51/2024. (III. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/24. (III. 4.)

Hatályos:

2024. 03. 05.

 

Jogszabály:

307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet

a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról

Módosítja:

53/2024. (III. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/24. (III. 4.)

Hatályos:

2024. 03. 15.

 

Jogszabály:

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

Módosítja:

53/2024. (III. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/24. (III. 4.)

Hatályos:

2024. 03. 15.

 

Jogszabály:

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

Módosítja:

53/2024. (III. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/24. (III. 4.)

Hatályos:

2024. 03. 15.

 

Jogszabály:

424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól

Módosítja:

53/2024. (III. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/24. (III. 4.)

Hatályos:

2024. 03. 15., 2024. 12. 01.

 

Jogszabály:

63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet

az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről

Módosítja:

53/2024. (III. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/24. (III. 4.)

Hatályos:

2024. 03. 15.

 

Jogszabály:

1742/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap tekintetében a Kifizető Ügynökséggel kapcsolatos tanúsító szervi feladatok, valamint az illetékes hatósági közreműködés keretében az akkreditációs felügyeleti és monitoring vizsgálatok elvégzéséhez szükséges forrás biztosításáról

Módosítja:

1040/2024. (III. 4.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/24. (III. 4.)

 

Jogszabály:

1730/2020. (X. 30.) Korm. határozat

a lerombolt historikus épületelemek helyreállítási programjának előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja:

1043/2024. (III. 4.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/24. (III. 4.)

 

2024. II. 29.

Jogszabály:

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

35/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet

a Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel rendelkező személyek tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról

Módosítja:

35/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet

a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról

Módosítja:

35/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

Módosítja:

35/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet

a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról

Módosítja:

35/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet

a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

35/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja:

35/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet

a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól

Módosítja:

35/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet

a lakáscélú állami támogatásokról

Módosítja:

35/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet

a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól

Módosítja:

35/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet

az Útravaló Ösztöndíjprogramról

Módosítja:

35/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Módosítja:

35/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

Módosítja:

35/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet

a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

Módosítja:

35/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

35/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet

a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

35/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról

Módosítja:

35/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet

a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról

Módosítja:

35/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

Módosítja:

35/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

Módosítja:

35/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

Módosítja:

35/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

az otthonteremtési kamattámogatásról

Módosítja:

35/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

az oktatási igazolványokról

Módosítja:

35/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről

Módosítja:

35/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről

Módosítja:

35/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet

az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról

Módosítja:

35/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

Módosítja:

35/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól

Módosítja:

35/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról

Módosítja:

35/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

Módosítja:

35/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

Módosítja:

35/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet

a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről

Módosítja:

35/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

a jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól

Módosítja:

35/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

Módosítja:

35/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

100/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet

a nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályairól

Módosítja:

35/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet

a babaváró támogatásról

Módosítja:

35/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet

a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról

Módosítja:

35/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

35/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

189/2020. (V. 7.) Korm. rendelet

az Európai Határregisztrációs Rendszerbe bevitt adatok helyesbítésére, kiegészítésére és törlésére, valamint az érintett jogainak érvényesítésére vonatkozó eljárási szabályokról, továbbá az Európai Határregisztrációs Rendszerhez való bűnüldözési célú hozzáférés eljárási szabályairól

Módosítja:

35/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

A tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. november 30-i (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napjától.

 

Jogszabály:

528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

35/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről

Módosítja:

35/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

444/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet

a rozsdaövezeti akcióterületen létesített lakóingatlanban kialakított lakások vásárlásához kapcsolódó adó-visszatérítési támogatásról

Módosítja:

35/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

19/2022. (I. 24.) Korm. rendelet

az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) alkalmazásához kapcsolódó feladatok részletes szabályairól

Módosítja:

35/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

Az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napjától.

 

Jogszabály:

568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

Módosítja:

35/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

302/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet

a kistelepüléseken nyújtható otthonteremtési támogatásokról

Módosítja:

35/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

518/2023. (XI. 30.) Korm. rendelet

a családok otthonteremtését támogató kedvezményes CSOK Plusz hitelprogramról

Módosítja:

35/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet

az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról

Módosítja:

36/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

88/2022. (III. 7.) Korm. rendelet

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Módosítja:

36/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről

Módosítja:

36/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

3/2023. (I. 12.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes büntetés-végrehajtást érintő rendelkezések eltérő alkalmazásáról

Módosítja:

36/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól

Módosítja:

37/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről

Módosítja:

38/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

38/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

38/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

Módosítja:

40/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

41/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

41/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

az egészségbiztosítási szervekről

Módosítja:

41/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja:

41/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

42/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01., 2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet

az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól

Módosítja:

42/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

588/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet

a központi kórházi integrált gazdálkodási rendszerrel kapcsolatos egyes szabályokról

Módosítja:

42/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről

Módosítja:

43/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja:

43/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről

Módosítja:

44/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 04. 01.

 

Jogszabály:

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

Módosítja:

44/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 04. 01.

 

Jogszabály:

209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet

az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

44/2024. (II. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 04. 01.

 

Jogszabály:

36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet

az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról

Módosítja:

1/2024. (II. 29.) MK r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

16/2018. (VI. 7.) BM rendelet

a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól

Módosítja:

11/2024. (II. 29.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

13/1996. (VI. 28.) BM rendelet

a vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról

Módosítja:

13/2024. (II. 29.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Módosítja:

13/2024. (II. 29.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

18/2002. (XII. 28.) ESzCsM rendelet

a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről

Módosítja:

13/2024. (II. 29.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

30/2011. (IX. 22.) BM rendelet

a rendőrség szolgálati szabályzatáról

Módosítja:

13/2024. (II. 29.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

22/2012. (IV. 13.) BM rendelet

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról

Módosítja:

13/2024. (II. 29.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

39/2019. (XI. 15.) BM rendelet

az idegenrendészeti szerv által fenntartott, a menekültügyi őrizet végrehajtására szolgáló intézményre, a befogadó állomásra és a közösségi szállásra, valamint a rendőrség által fenntartott, az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtására szolgáló őrzött szállásra vonatkozó közegészségügyi követelményekről, a közegészségügyi ellenőrzésekről, valamint az egészségügyi államigazgatási szervvel való együttműködés rendjéről

Módosítja:

13/2024. (II. 29.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

13/2020. (V. 5.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja:

13/2024. (II. 29.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról

Módosítja:

14/2024. (II. 29.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet

az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról

Módosítja:

14/2024. (II. 29.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

27/2021. (VIII. 9.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazandó egészségügyi szakdolgozói pótlékról

Módosítja:

14/2024. (II. 29.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet

a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről

Módosítja:

1/2024. (II. 29.) IM r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

9/2014. (XII. 12.) IM rendelet

a szabadságvesztés és az elzárás kezdő és utolsó napjának megállapításáról

Módosítja:

1/2024. (II. 29.) IM r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

14/2014. (XII. 17.) IM rendelet

a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak fegyelmi felelősségéről

Módosítja:

1/2024. (II. 29.) IM r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

16/2014. (XII. 19.) IM rendelet

a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól

Módosítja:

1/2024. (II. 29.) IM r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

9/2018. (VI. 11.) IM rendelet

a fogva tartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról

Módosítja:

1/2024. (II. 29.) IM r.

Megjelent:

MK 2024/23. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

1/2015. (I. 30.) FM utasítás

a Ramsari Egyezmény Magyar Nemzeti Bizottság feladatairól és működéséről

Módosítja:

2/2024. (II. 29.) AM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/12. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

27/2022. (VII. 13.) HM utasítás

a Magyar Honvédség harcképessége, reagálóképessége, vezetési rendje készenlétbe helyezésével kapcsolatos egyes előkészítő feladatokról

Módosítja:

6/2024. (II. 29.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/12. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

1/2022. (I. 14.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról

Módosítja:

1/2024. (II. 29.) IM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/12. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

11/2022. (IX. 6.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

1/2024. (II. 29.) KKM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/12. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

4/2023. (IX. 22.) ÁSZ utasítás

az Állami Számvevőszék elnöke által adományozható kitüntetésekről

Módosítja:

1/2024. (II. 29.) ÁSZ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/12. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

2/2023. (I. 12.) BVOP utasítás

a tűzvédelem és a műszaki mentés különös szabályairól

Módosítja:

3/2024. (II. 29.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/12. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 08.

 

Jogszabály:

4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás

az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja:

5/2024. (II. 29.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/12. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

3/2012. (I. 6.) LÜ utasítás

az ügyészség közérdekvédelmi feladatairól

Módosítja:

6/2024. (II. 29.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/12. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

34/2019. (IX. 26.) ORFK utasítás

a minősítői jogkör átruházásáról és a minősített adatok kezelésére vonatkozó szabályokról

Módosítja:

6/2024. (II. 29.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/12. (II. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

2024. II. 27.

Jogszabály:

1/2023. (I. 17.) MNB rendelet

a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról

Módosítja:

4/2024. (II. 27.) MNB r.

Megjelent:

MK 2024/22. (II. 27.)

Hatályos:

2024. 02. 28.

 

Jogszabály:

18/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet

a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzatáról

Módosítja:

1/2024. (II. 27.) SZTFH r.

Megjelent:

MK 2024/22. (II. 27.)

Hatályos:

2024. 03. 06.

 

Jogszabály:

26/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet

a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzatáról

Módosítja:

1/2024. (II. 27.) SZTFH r.

Megjelent:

MK 2024/22. (II. 27.)

Hatályos:

2024. 03. 06.

 

Jogszabály:

68/2020. (XII. 23.) AM rendelet

a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól

Módosítja:

7/2024. (II. 27.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/22. (II. 27.)

Hatályos:

2024. 02. 28.

 

2024. II. 26.

Jogszabály:

11/2022. (V. 2.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról

Módosítja:

5/2024. (II. 26.) OGY h.

Megjelent:

MK 2024/21. (II. 26.)

Hatályos:

2024. 02. 26.

 

2024. II. 22.

Jogszabály:

254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról

Módosítja:

27/2024. (II. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/19. (II. 22.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

399/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről

Módosítja:

28/2024. (II. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/19. (II. 22.)

Hatályos:

2024. 02. 23.

 

Jogszabály:

338/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőinek kötelező képzéséről, továbbképzéséről, átképzéséről, valamint a közigazgatási vezetőképzéséről

Módosítja:

29/2024. (II. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/19. (II. 22.)

Hatályos:

2024. 02. 23.

 

Jogszabály:

716/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

a személyügyi központról és a Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási Keretrendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

29/2024. (II. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/19. (II. 22.)

Hatályos:

2024. 02. 23.

 

Jogszabály:

568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

Módosítja:

29/2024. (II. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/19. (II. 22.)

Hatályos:

2024. 02. 23.

 

Jogszabály:

396/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a kormányzati képzési és oktatási beszerzésekről

Módosítja:

29/2024. (II. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/19. (II. 22.)

Hatályos:

2024. 02. 23.

 

Jogszabály:

86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet

az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról

Módosítja:

30/2024. (II. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/19. (II. 22.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről

Módosítja:

30/2024. (II. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/19. (II. 22.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól

Módosítja:

31/2024. (II. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/19. (II. 22.)

Hatályos:

2024. 02. 25.

 

Jogszabály:

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

Módosítja:

31/2024. (II. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/19. (II. 22.)

Hatályos:

2024. 02. 25.

 

Jogszabály:

474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet

az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról

Módosítja:

31/2024. (II. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/19. (II. 22.)

Hatályos:

2024. 02. 25.

 

Jogszabály:

38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet

a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól

Módosítja:

31/2024. (II. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/19. (II. 22.)

Hatályos:

2024. 02. 25.

 

Jogszabály:

191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet

a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól

Módosítja:

31/2024. (II. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/19. (II. 22.)

Hatályos:

2024. 02. 25.

 

Jogszabály:

384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól

Módosítja:

31/2024. (II. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/19. (II. 22.)

Hatályos:

2024. 02. 25.

 

Jogszabály:

302/2020. (VI. 29.) Korm. rendelet

az öntözéses gazdálkodásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

31/2024. (II. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/19. (II. 22.)

Hatályos:

2024. 02. 25.

 

Jogszabály:

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

32/2024. (II. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/19. (II. 22.)

Hatályos:

2024. 02. 23.

 

Jogszabály:

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja:

32/2024. (II. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/19. (II. 22.)

Hatályos:

2024. 02. 23.

 

Jogszabály:

327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról

Módosítja:

32/2024. (II. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/19. (II. 22.)

Hatályos:

2024. 02. 23., 2024. 05. 01.

 

Jogszabály:

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

32/2024. (II. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/19. (II. 22.)

Hatályos:

2024. 02. 23.

 

Jogszabály:

489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról

Módosítja:

32/2024. (II. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/19. (II. 22.)

Hatályos:

2024. 02. 23.

 

Jogszabály:

528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

32/2024. (II. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/19. (II. 22.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet

a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről

Módosítja:

33/2024. (II. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/19. (II. 22.)

Hatályos:

2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet

a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól

Módosítja:

33/2024. (II. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/19. (II. 22.)

Hatályos:

2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

7/2015. (VI. 22.) HM rendelet

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól

Módosítja:

1/2024. (II. 22.) HM r.

Megjelent:

MK 2024/19. (II. 22.)

Hatályos:

2024. 02. 23.

 

Jogszabály:

17/2001. (XI. 15.) KüM rendelet

a konzuli védelem részletes szabályairól

Módosítja:

5/2024. (II. 22.) KKM r.

Megjelent:

MK 2024/19. (II. 22.)

Hatályos:

2024. 02. 23.

 

Jogszabály:

1149/2021. (III. 31.) Korm. határozat

a Beregszász városát ért környezeti károk kezelését célzó magyar hozzájárulásról

Módosítja:

1035/2024. (II. 22.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/19. (II. 22.)

 

Jogszabály:

1128/2012. (IV. 26.) Korm. határozat

az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsáról

Módosítja:

1037/2024. (II. 22.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/19. (II. 22.)

Hatályos:

2024. 02. 23.

 

Jogszabály:

15/2015. (IV. 30.) HM utasítás

az illetményekkel és illetményen kívüli juttatásokkal kapcsolatos egyes eljárási szabályokról

Módosítja:

4/2024. (II. 22.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/11. (II. 22.)

Hatályos:

2024. 02. 23.

 

Jogszabály:

45/2020. (VIII. 14.) HM utasítás

a Honvédelmi Értéktár létrehozásáról

Módosítja:

5/2024. (II. 22.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/11. (II. 22.)

Hatályos:

2024. 02. 23.

 

Jogszabály:

20/2014. (XII. 23.) LÜ utasítás

a büntetés-végrehajtási törvényességi felügyeleti és jogvédelmi ügyészi tevékenységről

Módosítja:

4/2024. (II. 22.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/11. (II. 22.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

2024. II. 19.

Jogszabály:

130/2023. (IV. 18.) Korm. rendelet

az Ukrajnából származó egyes mezőgazdasági termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja:

26/2024. (II. 19.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/18. (II. 19.)

Hatályos:

2024. 02. 20.

 

2024. II. 15.

Jogszabály:

1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet

az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek által telepítendő almérők telepítési pontjainak, valamint az almérők alkalmazásával történő mérés minimális követelményeinek meghatározásáról

Módosítja:

1/2024. (II. 25.) MEKH r.

Megjelent:

MK 2024/17. (II. 15.)

Hatályos:

2024. II. 20.

 

Jogszabály:

17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet

a végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos adatszolgáltatásról

Módosítja:

1/2024. (II. 25.) MEKH r.

Megjelent:

MK 2024/17. (II. 15.)

Hatályos:

2024. II. 20.

 

Jogszabály:

47/2017. (IX. 29.) FM rendelet

a földminősítés részletes szabályairól

Módosítja:

6/2024. (II. 15.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/17. (II. 15.)

Hatályos:

2024. 02. 18.

 

2024. II. 14.

Jogszabály:

320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet

az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról

Módosítja:

24/2024. (II. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/16. (II. 14.)

Hatályos:

2024. 03. 01., 2024. 04. 01.

 

Jogszabály:

115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről

Módosítja:

24/2024. (II. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/16. (II. 14.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

118/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

a rendvédelmi szervek személyi állománya tekintetében a foglalkoztatás-felügyeletet ellátó különös hatáskörű foglalkoztatás-felügyeleti hatóság kijelöléséről és a hatóság eljárására vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja:

24/2024. (II. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/16. (II. 14.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

133/2013. (XII. 29.) VM rendelet

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról

Módosítja:

4/2024. (II. 14.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/16. (II. 14.)

Hatályos:

2024. 02. 15., 2024. 03. 16.

 

Jogszabály:

50/2023. (IX. 5.) AM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek operatív programjainak részletes szabályairól

Módosítja:

5/2024. (II. 14.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/16. (II. 14.)

Hatályos:

2024. 02. 17.

 

Jogszabály:

13/2020. (V. 5.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja:

8/2024. (II. 14.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/16. (II. 14.)

Hatályos:

2024. 02. 15.

 

Jogszabály:

6/2021. (III. 3.) BM rendelet

a központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja:

8/2024. (II. 14.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/16. (II. 14.)

Hatályos:

2024. 02. 15.

 

Jogszabály:

8/2015. (V. 29.) BM utasítás

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja:

2/2024. (II. 14.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/10. (II. 14.)

Hatályos:

2024. 02. 15.

 

Jogszabály:

3/2017. (I. 24.) BM utasítás

a papíralapú küldemények elektronikus irattá történő átalakításáról

Módosítja:

2/2024. (II. 14.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/10. (II. 14.)

Hatályos:

2024. 02. 15.

 

Jogszabály:

2/2020. (I. 24.) HM utasítás

az ügyeletes minisztériumi felsővezetői feladatok ellátásáról és a jelentési kötelezettség körébe tartozó biztonsági kihívást jelentő helyzetek jegyzékéről

Módosítja:

3/2024. (II. 14.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/10. (II. 14.)

Hatályos:

2024. 02. 15.

 

Jogszabály:

3/2020. (II. 27.) PM utasítás

a Pénzügyminisztérium beszerzéseinek szabályozásáról

Módosítja:

3/2024. (II. 14.) PM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/10. (II. 14.)

Hatályos:

2024. 02. 15.

 

Jogszabály:

10/2020. (III. 31.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet Munkavédelmi Szabályzatáról

Módosítja:

2/2024. (II. 14.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/10. (II. 14.)

Hatályos:

2024. 02. 22.

 

Jogszabály:

3/2015. (VI. 25.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

1/2024. (II. 14.) NVI ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/10. (II. 14.)

Hatályos:

2024. 02. 15.

 

2024. II. 12.

Jogszabály:

124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről

Módosítja:

23/2024. (II. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/15. (II. 12.)

Hatályos:

2024. 03. 14.

 

Jogszabály:

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja:

7/2024. (II. 12.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/15. (II. 12.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

11/1997. (V. 28.) NM rendelet

a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről

Módosítja:

7/2024. (II. 12.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/15. (II. 12.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Módosítja:

7/2024. (II. 12.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/15. (II. 12.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet

az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről

Módosítja:

7/2024. (II. 12.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/15. (II. 12.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről

Módosítja:

7/2024. (II. 12.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/15. (II. 12.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet

az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről

Módosítja:

7/2024. (II. 12.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/15. (II. 12.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet

az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek elismeréséről, továbbá az oklevelek külföldi elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok kiadásának egyes eljárási szabályairól

Módosítja:

7/2024. (II. 12.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/15. (II. 12.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól

Módosítja:

7/2024. (II. 12.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/15. (II. 12.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet

az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

Módosítja:

7/2024. (II. 12.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/15. (II. 12.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet

az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről

Módosítja:

7/2024. (II. 12.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/15. (II. 12.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről

Módosítja:

7/2024. (II. 12.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/15. (II. 12.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről

Módosítja:

7/2024. (II. 12.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/15. (II. 12.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

28/2022. (VIII. 25.) BM rendelet

a szakorvosképzés átalakításához kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja:

7/2024. (II. 12.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/15. (II. 12.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

4/2022. (VI. 11.) MK utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

2/2024. (II. 12.) MK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/9. (II. 12.)

Hatályos:

2024. 02. 15.

 

2024. II. 8.

Jogszabály:

75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja:

16/2024. (II. 8.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/14. (II. 8.)

Hatályos:

2024. 02. 09.

 

Jogszabály:

58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet

a Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

17/2024. (II. 8.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/14. (II. 8.)

Hatályos:

2024. 02. 09.

 

Jogszabály:

56/2022. (XII. 22.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének, kizárásának részletes szabályairól

Módosítja:

2/2024. (II. 8.) MNB r.

Megjelent:

MK 2024/14. (II. 8.)

Hatályos:

2024. 02. 09.

 

Jogszabály:

1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1020/2024. (II. 8.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/14. (II. 8.)

Hatályos:

2024. 02. 09.

 

Jogszabály:

12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás

az ügyészség szervezetéről és működéséről

Módosítja:

3/2024. (II. 8.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/8. (II. 8.)

Hatályos:

2024. 02. 15.

 

2024. II. 6.

Jogszabály:

44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról

Módosítja:

6/2024. (II. 6.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/13. (II. 6.)

Hatályos:

2024. 05. 06.

 

Jogszabály:

41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet

a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről

Módosítja:

6/2024. (II. 6.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/13. (II. 6.)

Hatályos:

2024. 05. 06.

 

Jogszabály:

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja:

5/2024. (II. 6.) NGM r.

Megjelent:

MK 2024/13. (II. 6.)

Hatályos:

2024. 02. 07.

 

Jogszabály:

1099/2022. (III. 2.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja:

1014/2024. (II. 6.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/13. (II. 6.)

 

Jogszabály:

1050/2023. (II. 23.) Korm. határozat

címrendi módosításról és kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból történő, fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat módosításáról

Módosítja:

1014/2024. (II. 6.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/13. (II. 6.)

 

Jogszabály:

1100/2023. (III. 22.) Korm. határozat

címrendi módosításról és kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja:

1014/2024. (II. 6.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/13. (II. 6.)

 

Jogszabály:

1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozat

a "Felzárkózó települések" hosszú távú programjának megalapozásáról

Módosítja:

1016/2024. (II. 6.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/13. (II. 6.)

 

Jogszabály:

4/2022. (X. 25.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

1/2024. (II. 6.) MNB ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/7. (II. 6.)

Hatályos:

2024. 02. 07.

 

Jogszabály:

1/2023. (I. 23.) GFM utasítás

a Gazdaságfejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

2/2024. (II. 6.) NGM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/7. (II. 6.)

Hatályos:

2024. 02. 07.

 

Jogszabály:

25/2012. (XI. 16.) LÜ utasítás

az ügyészek továbbképzéséről

Módosítja:

2/2024. (II. 6.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/7. (II. 6.)

Hatályos:

2024. 02. 07.

 

Jogszabály:

54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás

a körözési nyilvántartási rendszerrel és a körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi feladatokról

Módosítja:

3/2024. (II. 6.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/7. (II. 6.)

Hatályos:

2024. 02. 19.

 

Jogszabály:

35/2020. (XII. 23.) ORFK utasítás

a Rendőrség állományának alkalmasságvizsgálatáról

Módosítja:

3/2024. (II. 6.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/7. (II. 6.)

Hatályos:

2024. 02. 19.

 

Jogszabály:

10/2015. (VII. 6.) ORFK utasítás

a hivatásos állomány tagjainak szolgálatteljesítési idejéről és a szolgálati időrendszerekről

Módosítja:

4/2024. (II. 6.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/7. (II. 6.)

Hatályos:

2024. 02. 07.

 

2024. I. 31.

Jogszabály:

526/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Módosítja:

14/2024. (I. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/12. (I. 31.)

Hatályos:

2024. 02. 01.

 

Jogszabály:

260/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet

a különleges földgázkészlet létrehozásáról

Módosítja:

15/2024. (I. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/12. (I. 31.)

Hatályos:

2024. 02. 15.

 

Jogszabály:

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja:

4/2024. (I. 31.) NGM r.

Megjelent:

MK 2024/12. (I. 31.)

Hatályos:

2024. 02. 01.

 

Jogszabály:

1/2021. (X. 1.) SZTFH utasítás

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

1/2024. (I. 31.) SZTFH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/6. (I. 31.)

Hatályos:

2024. 02. 01.

 

2024. I. 30.

Jogszabály:

179/2023. (V. 15.) Korm. rendelet

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

12/2024. (I. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/11. (I. 30.)

Hatályos:

2024. 01. 31., 2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

561/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet

az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

12/2024. (I. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/11. (I. 30.)

Hatályos:

2024. 01. 31.

 

Jogszabály:

2/2019. (III. 19.) TNM rendelet

a nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

1/2024. (I. 30.) TNM r.

Megjelent:

MK 2024/11. (I. 30.)

Hatályos:

2024. 01. 31.

 

Jogszabály:

106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet

a történelmi bázis jogosultságról

Módosítja:

3/2024. (I. 30.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/11. (I. 30.)

Hatályos:

2024. 02. 02.

 

Jogszabály:

13/2023. (IV. 19.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról

Módosítja:

3/2024. (I. 30.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/11. (I. 30.)

Hatályos:

2024. 02. 02.

 

Jogszabály:

16/2023. (IV. 19.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból finanszírozott fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatás, az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás, valamint a fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja:

3/2024. (I. 30.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/11. (I. 30.)

Hatályos:

2024. 02. 02.

 

Jogszabály:

12/2007. (III. 13.) IRM rendelet

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól

Módosítja:

4/2024. (I. 30.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/11. (I. 30.)

Hatályos:

2024. 01. 31.

 

Jogszabály:

62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet

a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről

Módosítja:

5/2024. (I. 30.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/11. (I. 30.)

Hatályos:

2024. 02. 02.

 

2024. I. 29.

Jogszabály:

7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet

a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól

Módosítja:

3/2024. (I. 29.) NMHH r.

Megjelent:

MK 2024/10. (I. 29.)

Hatályos:

2024. 02. 15.

 

2024. I. 25.

Jogszabály:

88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről

Módosítja:

6/2024. (I. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/8. (I. 25.)

Hatályos:

2024. 01. 26.

 

Jogszabály:

197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet

az extraprofit adókról

Módosítja:

7/2024. (I. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/8. (I. 25.)

Hatályos:

2024. 01. 26.

Módosítja:

8/2024. (I. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/8. (I. 25.)

Hatályos:

2024. 01. 26.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

10/2024. (I. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/8. (I. 25.)

Hatályos:

2024. 01. 26.

 

Jogszabály:

134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet

az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról

Módosítja:

11/2024. (I. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/8. (I. 25.)

Hatályos:

2024. 02. 01.

 

Jogszabály:

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól

Módosítja:

11/2024. (I. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/8. (I. 25.)

Hatályos:

2024. 02. 01.

 

Jogszabály:

402/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény szerinti felzárkózó és kedvezményezett települések listájáról, valamint egyes közneveléssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

11/2024. (I. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/8. (I. 25.)

Hatályos:

2024. 02. 01.

 

Jogszabály:

44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet

a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről

Módosítja:

2/2024. (I. 25.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/8. (I. 25.)

Hatályos:

2024. 01. 28.

 

Jogszabály:

1469/2023. (X. 31.) Korm. határozat

Magyarország projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2021. évi CEF2 Alternatív üzemanyagtöltő infrastruktúra fejlesztése ötödik körös pályázati kiírására történő benyújtásáról

Módosítja:

1011/2024. (I. 25.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/8. (I. 25.)

 

2024. I. 23.

Jogszabály:

69/2014. (XII. 18.) BM rendelet

a védelmi ellenőrzést végző személyek képzésének és vizsgáztatásának rendjéről

Módosítja:

2/2024. (I. 23.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/7. (I. 23.)

Hatályos:

2024. 01. 24.

 

2024. I. 18.

Jogszabály:

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

Módosítja:

3/2024. (I. 18.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 01. 19.

 

Jogszabály:

401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

3/2024. (I. 18.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 01. 19.

 

Jogszabály:

662/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet

a tanárbéremeléshez szükséges központi költségvetési támogatás veszélyhelyzeti szabályairól

Módosítja:

4/2024. (I. 18.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 01. 19.

 

Jogszabály:

173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet

a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról

Módosítja:

5/2024. (I. 18.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 02. 17.

 

Jogszabály:

23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet

a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról

Módosítja:

5/2024. (I. 18.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 01. 19.

 

Jogszabály:

13/2015. (III. 31.) BM rendelet

a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

Módosítja:

1/2024. (I. 18.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 02. 18.

 

Jogszabály:

29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet

a hajózási hatósági eljárások díjairól

Módosítja:

2/2024. (I. 18.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 02. 02.

 

Jogszabály:

3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet

a légi közlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól

Módosítja:

3/2024. (I. 18.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 02. 02., 2024. 02. 18.

 

Jogszabály:

41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet

a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról

Módosítja:

4/2024. (I. 18.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 02. 02.

 

Jogszabály:

84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról

Módosítja:

5/2024. (I. 18.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 02. 02.

 

Jogszabály:

5/2010. (XII. 31.) KüM rendelet

a konzuli költségekről

Módosítja:

1/2024. (I. 18.) KKM r.

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 01. 19.

 

Jogszabály:

3/2017. (II. 28.) KKM rendelet

a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól

Módosítja:

2/2024. (I. 18.) KKM r.

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 02. 01.

 

Jogszabály:

7/2017. (VIII. 3.) KKM rendelet

a tartós külszolgálatra kihelyezettek ideiglenes kiküldetésének részletes szabályairól

Módosítja:

3/2024. (I. 18.) KKM r.

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 01. 19.

 

Jogszabály:

12/2022. (X. 10.) KKM rendelet

a kihelyező szervnél működő foglalkozás-egészségügyi szolgálat által végzett, a kihelyezett és a külképviselet által foglalkoztatott házastárs alkalmassági vizsgálatának és a kihelyezett hozzátartozójának alkalmassági vizsgálatának, valamint a felülvizsgálat rendjének részletes szabályairól

Módosítja:

4/2024. (I. 18.) KKM r.

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 01. 19.

 

Jogszabály:

49/2007. (IV. 26.) GKM-EüM-IRM-MeHVM-PM együttes rendelet

a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos hatósági feladatok ellátásához szükséges tárolandó adatok köréről és az adatokhoz való hozzáférés rendjéről

Módosítja:

1/2024. (I. 18.) NGM r.

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 02. 18.

 

Jogszabály:

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja:

2/2024. (I. 18.) NGM r.

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 01. 19.

 

Jogszabály:

1630/2022. (XII. 16.) Korm. határozat

a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozatnak, valamint a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozatnak az egészségügyi ágazatban való végrehajtásáról szóló 1150/2013. (III. 22.) Korm. határozatnak az egészségügyi szolgálati jogviszony tekintetében történő eltérő alkalmazásáról

Módosítja:

1005/2024. (I. 18.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 01. 19.

 

Jogszabály:

1308/2023. (VII. 20.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1007/2024. (I. 18.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 01. 19.

 

Jogszabály:

24/2019. (XII. 13.) BM utasítás

a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

1/2024. (I. 18.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/4. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 01. 19.

 

Jogszabály:

1/2023. (I. 13.) PM utasítás

a Pénzügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

1/2024. (I. 18.) PM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/4. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 01. 23.

 

2024. I. 11.

Jogszabály:

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

Módosítja:

1/2024. (I. 11.) EM r.

Megjelent:

MK 2024/4. (I. 11.)

Hatályos:

2024. 01. 12.

 

Jogszabály:

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatási támogatásról

Módosítja:

1/2024. (I. 11.) EM r.

Megjelent:

MK 2024/4. (I. 11.)

Hatályos:

2024. 01. 12.

 

2024. I. 9.

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

2/2024. (I. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/2. (I. 9.)

Hatályos:

2024. 01. 10.

 

Jogszabály:

607/2021. (XI. 5.) Korm. rendelet

a nemzeti adatvagyon hasznosításával összefüggő egyes részletszabályokról

Módosítja:

2/2024. (I. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/2. (I. 9.)

Hatályos:

2024. 01. 10.

 

Jogszabály:

19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet

az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról

Módosítja:

1/2024. (I. 9.) NMHH r.

Megjelent:

MK 2024/2. (I. 9.)

Hatályos:

2024. 01. 17.

 

2024. I. 4.

Jogszabály:

53/2020. (X. 30.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervek személyi állományának értesítési rendjéről

Módosítja:

1/2024. (I. 4.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/1. (I. 4.)

Hatályos:

2024. 01. 12.

 

Jogszabály:

18/2023. (II. 24.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet járműszabályzatáról

Módosítja:

1/2024. (I. 4.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/1. (I. 4.)

Hatályos:

2024. 01. 12.

 

Jogszabály:

32/2023. (V. 12.) BVOP utasítás

az elítéltek étkezésről lemondásáról

Módosítja:

1/2024. (I. 4.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/1. (I. 4.)

Hatályos:

2024. 01. 12.

 

Jogszabály:

42/2023. (X. 19.) BVOP utasítás

a fogvatartotti kártérítések eljárási szabályairól

Módosítja:

1/2024. (I. 4.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/1. (I. 4.)

Hatályos:

2024. 01. 12.

 

2023. XII. 29.

Jogszabály:

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Módosítja:

102/2023. (XII. 29.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30., 2024. 05. 01.

 

Jogszabály:

31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet

a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól

Módosítja:

103/2023. (XII. 29.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

24/2013. (V. 29.) NFM rendelet

a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról

Módosítja:

31/2023. (XII. 29.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

 

Jogszabály:

17/2015. (IV. 9.) NFM rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal miniszter részére történő víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó adatszolgáltatásának rendjéről

Módosítja:

32/2023. (XII. 29.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

 

Jogszabály:

61/2015. (X. 21.) NFM rendelet

a víziközművek gördülő fejlesztési terve részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről

Módosítja:

33/2023. (XII. 29.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

 

Jogszabály:

8/2014. (II. 18.) NFM rendelet

a bányászati koncessziós pályázati eljárásról

Módosítja:

34/2023. (XII. 29.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

 

Jogszabály:

67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről

Módosítja:

35/2023. (XII. 29.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról

Módosítja:

36/2023. (XII. 29.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

17/2017. (V. 26.) NFM rendelet

a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről

Módosítja:

37/2023. (XII. 29.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet

a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről

Módosítja:

39/2023. (XII. 29.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet

a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről

Módosítja:

40/2023. (XII. 29.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

17/1997. (VI. 25.) KTM-KHVM-HM együttes rendelet

a repülésmeteorológiai szolgáltatás rendjéről szóló szabályzat kiadásáról

Módosítja:

41/2023. (XII. 29.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet

egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről

Módosítja:

42/2023. (XII. 29.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet

a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről

Módosítja:

43/2023. (XII. 29.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet

a kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatával kapcsolatos szabályokról

Módosítja:

44/2023. (XII. 29.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet

az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól

Módosítja:

45/2023. (XII. 29.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet

a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról

Módosítja:

46/2023. (XII. 29.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet

a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról

Módosítja:

47/2023. (XII. 29.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet

a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

Módosítja:

48/2023. (XII. 29.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

6/2011. (I. 14.) VM rendelet

a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról

Módosítja:

49/2023. (XII. 29.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

118/2011. (XII. 15.) VM rendelet

a benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről

Módosítja:

50/2023. (XII. 29.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

26/2014. (III. 25.) VM rendelet

az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról

Módosítja:

51/2023. (XII. 29.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről

Módosítja:

52/2023. (XII. 29.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

24/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

 

Jogszabály:

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

Módosítja:

26/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03., 2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

Módosítja:

27/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

25/2021. (VI. 16.) ITM rendelet

a vizsgálóállomások auditálásáról és akkreditált státuszának elfogadásáról

Módosítja:

28/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

32/2001. (IX. 28.) KöViM rendelet

a légijárművek lajstromozásának szabályairól

Módosítja:

29/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 13.

 

Jogszabály:

26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet

a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről

Módosítja:

30/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 21.

 

Jogszabály:

84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet

a magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról

Módosítja:

31/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

18/1997. (X. 11.) KHVM-KTM együttes rendelet

a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki szabályairól

Módosítja:

32/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

54/1999. (XII. 25.) BM rendelet

a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról

Módosítja:

33/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet

a hajózási képesítésekről

Módosítja:

34/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

21/2002. (XI. 8.) GKM-ESzCsM együttes rendelet

a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről

Módosítja:

35/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

29/2004. (VI. 16.) BM rendelet

a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól

Módosítja:

36/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03., 2024. 01. 14.

 

Jogszabály:

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

Módosítja:

37/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet

a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről

Módosítja:

38/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

15/2010. (III. 5.) KHEM rendelet

a személyszállítási közszolgáltatási menetrendek egységes egyeztetési eljárásáról

Módosítja:

39/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

68/2011. (XI. 30.) NFM rendelet

a léginavigációs és a légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi berendezések engedélyezési eljárásáról és hatósági felügyeletéről

Módosítja:

40/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

48/2012. (VIII. 23.) NFM rendelet

az intelligens közlekedési rendszerek fejlesztésének és üzemeltetésének általános feltételeiről, valamint más közlekedési módokhoz való kapcsolódásáról

Módosítja:

41/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet

a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól

Módosítja:

42/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

58/2015. (IX. 30.) NFM rendelet

a vasúti hálózat-hozzáférési díjrendszer kereteiről, valamint a hálózat-hozzáférési díjak képzésének és alkalmazásának alapvető szabályairól

Módosítja:

43/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet

a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről

Módosítja:

44/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

24/2019. (VIII. 14.) ITM rendelet

a légiközlekedés, a víziközlekedés és a vasúti közlekedés biztonságát, környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről és a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet módosításáról

Módosítja:

45/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet

a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról

Módosítja:

46/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

6/2021. (II. 5.) ITM rendelet

a távoli pilóták képzését és vizsgáztatását végző szervezetek kijelöléséről, a távoli pilóták képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól, valamint a vizsgán való részvétel díjáról

Módosítja:

47/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet

a közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról

Módosítja:

48/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

5/2022. (II. 11.) ITM rendelet

a Nemzeti Repülésbiztonsági Programra és a Repülésbiztonság-irányítási Rendszer működtetésére vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja:

49/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet

a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról

Módosítja:

52/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet

az útügyi igazgatásról

Módosítja:

52/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

22/2023. (XII. 5.) ÉKM rendelet

az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet és a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet módosításáról

Módosítja:

52/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja:

70/2023. (XII. 29.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

Módosítja:

71/2023. (XII. 29.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

9/2018.(XII. 21.) NVTNM rendelet

az M5, az M6, az M8 és az M60 autópálya koncessziós szerződései szerinti állami tulajdonú vagyonelemek felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő személy kijelöléséről

Módosítja:

72/2023. (XII. 29.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja:

73/2023. (XII. 29.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

 

Jogszabály:

11/2023. (VI. 22.) GFM rendelet

az árfigyelő rendszerbe tartozó termékkategóriákról és termékekről

Módosítja:

74/2023. (XII. 29.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 13.

 

Jogszabály:

51/2007. (V. 17.) GKM rendelet

a gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, javításának, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának műszaki-biztonsági követelményeiről

Módosítja:

75/2023. (XII. 29.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 29.

 

Jogszabály:

35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet

egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról

Módosítja:

76/2023. (XII. 29.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 29.

 

Jogszabály:

45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet

a Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

Módosítja:

77/2023. (XII. 29.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 29.

 

Jogszabály:

40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet

az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről

Módosítja:

78/2023. (XII. 29.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 29.

 

Jogszabály:

42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet

a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről

Módosítja:

79/2023. (XII. 29.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 29.

 

Jogszabály:

2/2016. (I. 5.) NGM rendelet

a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről

Módosítja:

80/2023. (XII. 29.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 29.

 

Jogszabály:

7/2013. (II. 26.) NFM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről

Módosítja:

31/2023. (XII. 29.) MK r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

 

Jogszabály:

1/2023. (I. 17.) MK rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok rendvédelmi igazgatási alkalmazottaival szemben lefolytatható fegyelmi eljárásáról

Módosítja:

32/2023. (XII. 29.) MK r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

661/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja:

663/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja:

663/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01., 2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

663/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01., 2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja:

664/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet

a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak meghatározásáról, valamint a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja:

665/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

 

Jogszabály:

203/2020. (V. 14.) Korm. rendelet

a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramról, valamint a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram működéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

666/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

 

Jogszabály:

733/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

az Európai Unió brexit miatti kiigazításokra képzett Brexit Alkalmazkodási Tartalékból a magyar vállalkozások részére nyújtott támogatások igénylésének és a források felhasználásának részletes szabályairól

Módosítja:

667/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

 

Jogszabály:

601/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Közös Agrárpolitika és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások végrehajtásának szervezetéről és intézményeiről

Módosítja:

668/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

669/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

 

Jogszabály:

356/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet

a Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének felújításával-fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja:

670/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

 

Jogszabály:

303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet

a sportakadémiákról

Módosítja:

672/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

 

Jogszabály:

24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet

a nemzeti felsőoktatási kiválóságról

Módosítja:

673/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól

Módosítja:

673/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

433/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs programok és projektek értékelésének részletes szabályairól

Módosítja:

673/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalról, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezelő szervének kijelöléséről

Módosítja:

673/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről

Módosítja:

674/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

674/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

5/2015. (I. 29.) Korm. rendelet

a 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építményekre vonatkozó előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelem tartalmi követelményeinek, az eljárásban közreműködő Bizottság működésének egyes szabályairól

Módosítja:

674/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról

Módosítja:

674/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet

a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól

Módosítja:

674/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet

a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerrel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

674/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet

a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól

Módosítja:

674/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről

Módosítja:

675/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról

Módosítja:

675/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

Módosítja:

675/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről

Módosítja:

675/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről

Módosítja:

675/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja:

675/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet

az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól

Módosítja:

675/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet

a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja:

675/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

Módosítja:

675/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

Módosítja:

675/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól

Módosítja:

675/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja:

675/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről

Módosítja:

675/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja:

675/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

432/2022. (X. 30.) Korm. rendelet

a gördülő fejlesztési rendszerterv jóváhagyásának, felülvizsgálatának, a jóváhagyott terv végrehajtása ellenőrzésének szabályairól

Módosítja:

675/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

269/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási koncesszor kártalanításáról

Módosítja:

675/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

677/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01., 2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

201/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

a távhűtési szolgáltatásról

Módosítja:

678/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

399/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről

Módosítja:

679/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

680/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01., 2024. 01. 14.

 

Jogszabály:

243/2019. (X. 22.) Korm. rendelet

az elektromobilitás szolgáltatás egyes kérdéseiről

Módosítja:

680/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

271/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet

a pénzügyi biztosíték, a céltartalék képzésére kötelezettek köréről, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék formájáról és mértékéről, felhasználásának feltételeiről, elszámolásának és nyilvántartásának szabályairól, valamint a környezetvédelmi biztosítás részletes szabályairól

Módosítja:

681/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet

az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről

Módosítja:

682/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

 

Jogszabály:

268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet

az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól

Módosítja:

683/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet

az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól

Módosítja:

684/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet

a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről

Módosítja:

685/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 06., 2024. 03. 28.

 

Jogszabály:

120/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet

a közúti árutovábbítási szerződésekről

Módosítja:

686/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 28.

 

Jogszabály:

100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról

Módosítja:

687/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet

a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről

Módosítja:

688/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

226/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet

a minősített kölcsönbeadói nyilvántartásba vételről és tevékenységről

Módosítja:

688/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

1584/2020. (IX. 11.) Korm. határozat

a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia új helyszínen történő megvalósításáról, valamint a beruházás előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja:

1617/2023. (XII. 29.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

 

Jogszabály:

1622/2020. (X. 1.) Korm. határozat

a Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanterem építéséről

Módosítja:

1619/2023. (XII. 29.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

 

Jogszabály:

1002/2021. (I. 7.) Korm. határozat

a Kossuth Lajos téri Igazságügyi Palota és Agrárminisztérium épület rekonstrukciójával kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja:

1621/2023. (XII. 29.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

 

2023. XII. 28.

Jogszabály:

13/2022. (XI. 18.) MEKH rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának a 2021. április 1. napjával induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól szóló 12/2020. (XII. 14.) MEKH rendelet módosításáról

Módosítja:

23/2023. (XII. 28.) MEKH r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

8/2023. (XII. 28.) MvM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

13/1992. (VI. 26.) NM rendelet

a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról

Módosítja:

78/2023. (XII. 28.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

23/1997. (III. 19.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről

Módosítja:

79/2023. (XII. 28.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

Módosítja:

80/2023. (XII. 28.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről

Módosítja:

81/2023. (XII. 28.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendelet

a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól

Módosítja:

82/2023. (XII. 28.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

30/2011. (IX. 22.) BM rendelet

a rendőrség szolgálati szabályzatáról

Módosítja:

83/2023. (XII. 28.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet

a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről

Módosítja:

84/2023. (XII. 28.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet

a lakáscélú munkáltatói kölcsönről

Módosítja:

85/2023. (XII. 28.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

23/2013. (VI. 11.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség munkavédelmi feladatai és foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól

Módosítja:

86/2023. (XII. 28.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

26/2013. (VI. 26.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről

Módosítja:

87/2023. (XII. 28.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

63/2013. (XI. 28.) BM rendelet

a körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja:

88/2023. (XII. 28.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

5/2014. (II. 7.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

Módosítja:

89/2023. (XII. 28.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

56/2014. (XII. 5.) BM rendelet

a rendőrségi fogdák rendjéről

Módosítja:

90/2023. (XII. 28.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

25/2015. (VI. 15.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományú tagjainak szolgálatképes állapota megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése céljából elvégezhető vizsgálatok köréről és a vizsgálat végrehajtásának szabályairól

Módosítja:

91/2023. (XII. 28.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

Módosítja:

92/2023. (XII. 28.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

58/2015. (X. 27.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek által üzemben tartott szolgálati járművekre, azok forgalomba helyezésére, időszakos vizsgálatára vonatkozó különös szabályokról

Módosítja:

93/2023. (XII. 28.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

14/2016. (V. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről

Módosítja:

94/2023. (XII. 28.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

4/2019. (III. 11.) BM rendelet

a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyával összefüggő egyes szabályokról

Módosítja:

95/2023. (XII. 28.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

5/2022. (III. 31.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek rendvédelmi tisztjelöltjeiről és a rendvédelmi tisztjelölti szolgálati jogviszonyról

Módosítja:

96/2023. (XII. 28.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

43/2022. (XII. 19.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrségnél foglalkoztatott hivatásos állomány alkalmasságvizsgálatáról, valamint egészségügyi és pszichológiai ellátásáról

Módosítja:

97/2023. (XII. 28.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

47/2022. (XII. 27.) BM rendelet

a szerződéses határvadász jogviszonyával, képzésével és vizsgáztatásának rendjével összefüggő egyes szabályokról

Módosítja:

98/2023. (XII. 28.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

5/2023. (II. 15.) BM rendelet

a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ Bűnügyi Ellátó Igazgatóság és a Tanúvédelmi Szolgálat Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda szervezetébe történő integrációjáról

Módosítja:

99/2023. (XII. 28.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

38/2023. (IX. 14.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendeletnek az online térben elkövetett bűncselekmények felderítésére specializálódott egység felállítása érdekében szükséges módosításáról

Módosítja:

100/2023. (XII. 28.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

56/2023. (XII. 28.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet

a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról

Módosítja:

57/2023. (XII. 28.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet

Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról

Módosítja:

58/2023. (XII. 28.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet

a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről

Módosítja:

59/2023. (XII. 28.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet

a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről

Módosítja:

60/2023. (XII. 28.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet

a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

Módosítja:

61/2023. (XII. 28.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2026. 01. 01.

 

Jogszabály:

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet

a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről

Módosítja:

62/2023. (XII. 28.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet

a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

Módosítja:

63/2023. (XII. 28.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

Módosítja:

64/2023. (XII. 28.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

12/2006. (III. 23.) EüM rendelet

az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről

Módosítja:

65/2023. (XII. 28.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet

a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

Módosítja:

66/2023. (XII. 28.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

4/2018. (II. 28.) NGM rendelet

az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díj megfizetésére vonatkozó szabályokról

Módosítja:

67/2023. (XII. 28.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet

a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről

Módosítja:

68/2023. (XII. 28.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 31., 2024. 04. 01., 2025. 01. 18., 2026. 04. 05., 2026. 04. 06.

 

Jogszabály:

6/2020. (II. 7.) ITM rendelet

a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet és a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet módosításáról

Módosítja:

69/2023. (XII. 28.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2025. 01. 18.

 

Jogszabály:

5/2018. (III. 8.) HM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

Módosítja:

44/2023. (XII. 28.) HM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

45/2023. (XII. 28.) HM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

7/2015. (VI. 22.) HM rendelet

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól

Módosítja:

45/2023. (XII. 28.) HM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

5/2003. (II. 1.) HM rendelet

az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének képzéséről

Módosítja:

46/2023. (XII. 28.) HM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

3/2006. (II. 2.) HM rendelet

az állami repülések céljára kijelölt légterekben végrehajtott repülések szabályairól

Módosítja:

47/2023. (XII. 28.) HM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

18/2009. (XII. 18.) HM rendelet

a honvédségi járművek fenntartásáról

Módosítja:

48/2023. (XII. 28.) HM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet

a közjegyzői díjszabásról

Módosítja:

21/2023. (XII. 28.) IM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről

Módosítja:

639/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

Módosítja:

639/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről

Módosítja:

639/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet

a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja:

640/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egységes működési kézikönyvről

Módosítja:

640/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet

a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról

Módosítja:

640/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja:

640/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet

az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

640/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet

a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja:

640/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről

Módosítja:

640/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

489/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet

a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő szabályairól

Módosítja:

641/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet

a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Módosítja:

642/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

214/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet

a betétbiztosítási alapok és intézményvédelmi alapok, valamint a befektető-védelmi alap éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Módosítja:

642/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

a Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Módosítja:

642/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Módosítja:

642/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Módosítja:

642/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet

a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Módosítja:

642/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet

a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Módosítja:

642/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet

az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Módosítja:

642/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet

a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről

Módosítja:

642/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet

az egyházi jogi személyek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Módosítja:

642/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Módosítja:

642/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet

az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről

Módosítja:

642/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

5/2009. (I. 16.) Korm. rendelet

a kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról

Módosítja:

643/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

440/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet

a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019-2030 végrehajtásával összefüggő feladatok ellátásáért felelős szervezetek kijelöléséről

Módosítja:

643/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról

Módosítja:

644/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 28. 23 órától.

 

Jogszabály:

469/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet

az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja:

644/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 28. 23 órától.

 

Jogszabály:

301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

Módosítja:

644/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 28. 23 órától.

 

Jogszabály:

329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet

a központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről

Módosítja:

644/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 28. 23 órától.

 

Jogszabály:

162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről

Módosítja:

644/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 28. 23 órától.

 

Jogszabály:

330/2022. (IX. 5.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyes szerződéseinek miniszteri jóváhagyásáról

Módosítja:

644/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 28. 23 órától.

 

Jogszabály:

383/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet

az állam közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok bérleti szerződéseinek miniszteri jóváhagyásáról

Módosítja:

644/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 28. 23 órától.

 

Jogszabály:

85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről

Módosítja:

645/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

646/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

647/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

631/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

egyes felnőttképzéssel és szakképzéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

647/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a felsőoktatási felvételi eljárásról

Módosítja:

648/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

302/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet

a kistelepüléseken nyújtható otthonteremtési támogatásokról

Módosítja:

649/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

303/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet

a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja:

649/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

Módosítja:

649/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

Módosítja:

649/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet

a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről

Módosítja:

649/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet

a babaváró támogatásról

Módosítja:

649/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről

Módosítja:

650/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

650/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról

Módosítja:

650/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja:

650/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

651/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet

az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról

Módosítja:

651/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

652/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

Módosítja:

653/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról

Módosítja:

654/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet

a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

655/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 12.

 

Jogszabály:

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

Módosítja:

655/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 12.

 

Jogszabály:

159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet

a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól

Módosítja:

655/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 12.

 

Jogszabály: