A jogszabály mai napon ( 2022.01.17. ) hatályos állapota.

 

Változásmutató

Módosított jogszabályok

2022. I. 14.

Jogszabály:

409/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a COVID-19 betegséggel összefüggő járványügyi megfigyelés esetén alkalmazandó egyes szabályokról

Módosítja:

7/2022. (I. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/5. (I. 14.)

Hatályos:

2022. 01. 15.

 

Jogszabály:

489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról

Módosítja:

11/2022. (I. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/5. (I. 14.)

Hatályos:

2022. 01. 17.

 

Jogszabály:

11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

12/2022. (I. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/5. (I. 14.)

Hatályos:

2022. 01. 15.

 

Jogszabály:

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

12/2022. (I. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/5. (I. 14.)

Hatályos:

2022. 01. 15.

 

Jogszabály:

6/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

a bírósági végrehajtás szervezetéről

Módosítja:

1/2022. (I. 14.) SZTFH r.

Megjelent:

MK 2022/5. (I. 14.)

Hatályos:

2022. 01. 15.

 

Jogszabály:

50/1996. (XII. 27.) NM rendelet

a népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról

Módosítja:

2/2022. (I. 14.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2022/5. (I. 14.)

Hatályos:

2022. 01. 31.

 

Jogszabály:

23/2002. (V. 9.) EüM rendelet

az emberen végzett orvostudományi kutatásokról

Módosítja:

2/2022. (I. 14.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2022/5. (I. 14.)

Hatályos:

2022. 01. 31.

 

Jogszabály:

30/2005. (VIII. 2.) EüM rendelet

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek címkéjéről és betegtájékoztatójáról

Módosítja:

2/2022. (I. 14.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2022/5. (I. 14.)

Hatályos:

2022. 01. 31.

 

Jogszabály:

35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet

az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról

Módosítja:

2/2022. (I. 14.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2022/5. (I. 14.)

Hatályos:

2022. 01. 31.

 

Jogszabály:

44/2005. (X. 19.) EüM rendelet

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeiről

Módosítja:

2/2022. (I. 14.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2022/5. (I. 14.)

Hatályos:

2022. 01. 31.

 

Jogszabály:

52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról

Módosítja:

2/2022. (I. 14.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2022/5. (I. 14.)

Hatályos:

2022. 01. 31.

 

Jogszabály:

41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet

a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről

Módosítja:

2/2022. (I. 14.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2022/5. (I. 14.)

Hatályos:

2022. 01. 31.

 

Jogszabály:

57/2009. (XII. 30.) EüM rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekkel kapcsolatos egyes engedélyezési eljárások során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj kezeléséről és nyilvántartásáról

Módosítja:

2/2022. (I. 14.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2022/5. (I. 14.)

Hatályos:

2022. 01. 31.

 

Jogszabály:

28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet

az Egészségügyi Tudományos Tanácsról

Módosítja:

2/2022. (I. 14.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2022/5. (I. 14.)

Hatályos:

2022. 01. 31.

 

Jogszabály:

17/2018. (VII. 4.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú rendeletek módosításáról

Módosítja:

2/2022. (I. 14.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2022/5. (I. 14.)

Hatályos:

2022. 01. 31.

 

Jogszabály:

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja:

3/2022. (I. 14.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2022/5. (I. 14.)

Hatályos:

2022. 02. 01.

 

Jogszabály:

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

Módosítja:

3/2022. (I. 14.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2022/5. (I. 14.)

Hatályos:

2022. 02. 01.

 

Jogszabály:

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Módosítja:

3/2022. (I. 14.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2022/5. (I. 14.)

Hatályos:

2022. 02. 01.

 

Jogszabály:

2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet

az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről

Módosítja:

3/2022. (I. 14.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2022/5. (I. 14.)

Hatályos:

2022. 02. 01.

 

Jogszabály:

9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról

Módosítja:

3/2022. (I. 14.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2022/5. (I. 14.)

Hatályos:

2022. 01. 15., 2022. 02. 01.

 

Jogszabály:

10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól

Módosítja:

3/2022. (I. 14.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2022/5. (I. 14.)

Hatályos:

2022. 02. 01.

 

Jogszabály:

10/2018. (III. 7.) EMMI rendelet

a PET-eljárással végzett ellátások központi várólistájának működési rendjéről

Módosítja:

3/2022. (I. 14.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2022/5. (I. 14.)

Hatályos:

2022. 02. 01.

 

Jogszabály:

55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról

Módosítja:

4/2022. (I. 14.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2022/5. (I. 14.)

Hatályos:

2022. 01. 17.

 

Jogszabály:

35/2019. (IV. 30.) HM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének feladatairól, az azokkal történő gazdálkodás szabályairól és a költségvetési támogatások biztosításának egyes kérdéseiről

Módosítja:

1/2022. (I. 14.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/1. (I. 14.)

Hatályos:

2022. 01. 15.

 

Jogszabály:

2/2020. (IV. 30.) KH utasítás

a Közbeszerzési Hatóság Közszolgálati Szabályzatáról

Módosítja:

1/2022. (I. 14.) KH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/1. (I. 14.)

Hatályos:

2022. 01. 15.

 

Jogszabály:

9/2014. (IV. 14.) ORFK utasítás

az Igazságügyi Palotába történő belépés és az onnan való kilépés rendjéről

Módosítja:

1/2022. (I. 14.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/1. (I. 14.)

Hatályos:

2022. 01. 17.

 

2022. I. 12.

Jogszabály:

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja:

1/2022. (I. 12.) NVTNM r.

Megjelent:

MK 2022/4. (I. 12.)

Hatályos:

2022. 01. 13.

 

Jogszabály:

16/2010. (XII. 28.) NGM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál alkalmazásra kerülő kényszerítő eszközök rendszeresítésére vonatkozó eljárási szabályokról és a rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusairól és fajtáiról

Módosítja:

1/2022. (I. 12.) PM r.

Megjelent:

MK 2022/4. (I. 12.)

Hatályos:

2022. 01. 15.

 

Jogszabály:

46/2013. (X. 31.) NGM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagyonkezelése és bérlőkijelölése alatt álló lakások, valamint személygépkocsi-tárolók bérbeadásáról

Módosítja:

1/2022. (I. 12.) PM r.

Megjelent:

MK 2022/4. (I. 12.)

Hatályos:

2022. 01. 15.

 

Jogszabály:

1/2021. (I. 5.) PM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri státuszú foglalkoztatottainak Öltözködési Szabályzatáról és a szolgálati igazolványokról, valamint a szolgálati jelvény rendszeresítéséről

Módosítja:

1/2022. (I. 12.) PM r.

Megjelent:

MK 2022/4. (I. 12.)

Hatályos:

2022. 01. 15.

 

2022. I. 7.

Jogszabály:

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Módosítja:

2/2022. (I. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/2. (I. 7.)

Hatályos:

2022. 01. 08.

 

Jogszabály:

423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a felsőoktatási felvételi eljárásról

Módosítja:

2/2022. (I. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/2. (I. 7.)

Hatályos:

2022. 01. 08.

 

Jogszabály:

419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Módosítja:

2/2022. (I. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/2. (I. 7.)

Hatályos:

2022. 01. 08.

 

Jogszabály:

2/2019. (III. 19.) TNM rendelet

a nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

1/2022. (I. 7.) TNM r.

Megjelent:

MK 2022/2. (I. 7.)

Hatályos:

2022. 01. 08.

 

Jogszabály:

1/2022. (I. 3.) MK rendelet

a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásával összefüggő hitelezői tájékoztatásról

Módosítja:

2/2022. (I. 7.) MK r.

Megjelent:

MK 2022/2. (I. 7.)

Hatályos:

2022. 01. 08.

 

Jogszabály:

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

1/2022. (I. 7.) MvM r.

Megjelent:

MK 2022/2. (I. 7.)

Hatályos:

2022. 01. 08.

 

Jogszabály:

5/2018. (III. 8.) HM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

Módosítja:

1/2022. (I. 7.) HM r.

Megjelent:

MK 2022/2. (I. 7.)

Hatályos:

2022. 01. 08.

 

Jogszabály:

33/2003. (V. 20.) GKM rendelet

a gazdasági és közlekedési ágazat katasztrófavédelmi feladatairól

Módosítja:

2/2022. (I. 7.) ITM r.

Megjelent:

MK 2022/2. (I. 7.)

Hatályos:

2022. 01. 08.

 

Jogszabály:

59/2005. (VII. 18.) GKM rendelet

a gazdasági és közlekedési főügyeleti rendszer létrehozásáról, működéséről, valamint egyes bejelentési kötelezettségekről

Módosítja:

2/2022. (I. 7.) ITM r.

Megjelent:

MK 2022/2. (I. 7.)

Hatályos:

2022. 01. 08.

 

Jogszabály:

33/2021. (VII. 26.) ITM rendelet

az innovációért és technológiáért felelős miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörök, álláshelyek meghatározásáról

Módosítja:

2/2022. (I. 7.) ITM r.

Megjelent:

MK 2022/2. (I. 7.)

Hatályos:

2022. 01. 08.

 

Jogszabály:

1990/2021. (XII. 28.) Korm. határozat

a Magyarország projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2021. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Módosítja:

1002/2022. (I. 7.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/2. (I. 7.)

 

2022. I. 3.

Jogszabály:

271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról

Módosítja:

1/2022. (I. 3.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/1. (I. 3.)

Hatályos:

2022. 01. 04.

 

2021. XII. 30.

Jogszabály:

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

832/2021. (XII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/246. (XII. 30.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról

Módosítja:

832/2021. (XII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/246. (XII. 30.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja:

832/2021. (XII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/246. (XII. 30.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet

a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról

Módosítja:

832/2021. (XII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/246. (XII. 30.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

371/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet

a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért létrehozásáról

Módosítja:

832/2021. (XII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/246. (XII. 30.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja:

832/2021. (XII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/246. (XII. 30.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet

a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról

Módosítja:

832/2021. (XII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/246. (XII. 30.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet

a Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről

Módosítja:

832/2021. (XII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/246. (XII. 30.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet

a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja:

832/2021. (XII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/246. (XII. 30.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről

Módosítja:

832/2021. (XII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/246. (XII. 30.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja:

30/2021. (XII. 30.) NVTNM r.

Megjelent:

MK 2021/246. (XII. 30.)

Hatályos:

2021. 12. 30. 17 órától.

 

Jogszabály:

1/2021. (IV. 9.) PTNM rendelet

a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

2/2021. (XII. 30.) PTNM r.

Megjelent:

MK 2021/246. (XII. 30.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet

a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról

Módosítja:

20/2021. (XII. 30.) IM r.

Megjelent:

MK 2021/246. (XII. 30.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

Módosítja:

66/2021. (XII. 30.) ITM r.

Megjelent:

MK 2021/246. (XII. 30.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatási támogatásról

Módosítja:

66/2021. (XII. 30.) ITM r.

Megjelent:

MK 2021/246. (XII. 30.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről

Módosítja:

66/2021. (XII. 30.) ITM r.

Megjelent:

MK 2021/246. (XII. 30.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1/2012. (I. 20.) NFM rendelet

a megújuló forrásokból előállított energia részarányának kiszámítási módszertanáról

Módosítja:

67/2021. (XII. 30.) ITM r.

Megjelent:

MK 2021/246. (XII. 30.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

17/2017. (V. 26.) NFM rendelet

a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről

Módosítja:

67/2021. (XII. 30.) ITM r.

Megjelent:

MK 2021/246. (XII. 30.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

13/2016. (V. 24.) NFM rendelet

a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról

Módosítja:

69/2021. (XII. 30.) ITM r.

Megjelent:

MK 2021/246. (XII. 30.)

Hatályos:

2021. 12. 31.

 

Jogszabály:

14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

70/2021. (XII. 30.) ITM r.

Megjelent:

MK 2021/246. (XII. 30.)

Hatályos:

2021. 12. 31., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet

a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről

Módosítja:

71/2021. (XII. 30.) ITM r.

Megjelent:

MK 2021/246. (XII. 30.)

Hatályos:

2021. 12. 31.

 

Jogszabály:

14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet

a bányászati hulladékok kezeléséről

Módosítja:

71/2021. (XII. 30.) ITM r.

Megjelent:

MK 2021/246. (XII. 30.)

Hatályos:

2021. 12. 31.

 

Jogszabály:

10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet

a bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról

Módosítja:

71/2021. (XII. 30.) ITM r.

Megjelent:

MK 2021/246. (XII. 30.)

Hatályos:

2021. 12. 31.

 

Jogszabály:

12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet

a hites bányamérőről

Módosítja:

71/2021. (XII. 30.) ITM r.

Megjelent:

MK 2021/246. (XII. 30.)

Hatályos:

2021. 12. 31.

 

Jogszabály:

13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet

az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról

Módosítja:

71/2021. (XII. 30.) ITM r.

Megjelent:

MK 2021/246. (XII. 30.)

Hatályos:

2021. 12. 31.

 

Jogszabály:

40/2010. (V. 12.) KHEM rendelet

a földtani szakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól

Módosítja:

71/2021. (XII. 30.) ITM r.

Megjelent:

MK 2021/246. (XII. 30.)

Hatályos:

2021. 12. 31.

 

Jogszabály:

9/2013. (III. 22.) NFM rendelet

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról

Módosítja:

71/2021. (XII. 30.) ITM r.

Megjelent:

MK 2021/246. (XII. 30.)

Hatályos:

2021. 12. 31.

 

Jogszabály:

16/2013. (IV. 19.) NFM rendelet

a bányaüzem felelős műszaki vezetőjének kijelöléséről

Módosítja:

71/2021. (XII. 30.) ITM r.

Megjelent:

MK 2021/246. (XII. 30.)

Hatályos:

2021. 12. 31.

 

Jogszabály:

8/2014. (II. 18.) NFM rendelet

a bányászati koncessziós pályázati eljárásról

Módosítja:

71/2021. (XII. 30.) ITM r.

Megjelent:

MK 2021/246. (XII. 30.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet

a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól

Módosítja:

71/2021. (XII. 30.) ITM r.

Megjelent:

MK 2021/246. (XII. 30.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

20/2018. (IX. 27.) ITM rendelet

a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyós propán-butángáz tartályok biztonsági követelményeiről és a Cseppfolyós Propán-butángáz Tartályok Biztonsági Szabályzatáról

Módosítja:

71/2021. (XII. 30.) ITM r.

Megjelent:

MK 2021/246. (XII. 30.)

Hatályos:

2021. 12. 31.

 

Jogszabály:

21/2018. (IX. 27.) ITM rendelet

a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzatáról

Módosítja:

71/2021. (XII. 30.) ITM r.

Megjelent:

MK 2021/246. (XII. 30.)

Hatályos:

2021. 12. 31.

 

Jogszabály:

54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet

a közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról

Módosítja:

71/2021. (XII. 30.) ITM r.

Megjelent:

MK 2021/246. (XII. 30.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

9/2018. (X. 19.) PM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

22/2021. (XII. 30.) PM r.

Megjelent:

MK 2021/246. (XII. 30.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

25/2020. (XII. 30.) PM utasítás

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

13/2021. (XII. 30.) PM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/66. (XII. 30.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

2021. XII. 29.

Jogszabály:

87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

830/2021. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

Hatályos:

2021. 12. 30.

 

Jogszabály:

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja:

830/2021. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

Hatályos:

2021. 12. 30.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

831/2021. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

Hatályos:

2021. 12. 31.

 

Jogszabály:

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja:

27/2021. (XII. 29.) NVTNM r.

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

Hatályos:

2021. 12. 30.

 

Jogszabály:

9/2018.(XII. 21.) NVTNM rendelet

az M5, az M6, az M8 és az M60 autópálya koncessziós szerződései szerinti állami tulajdonú vagyonelemek felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő személy kijelöléséről

Módosítja:

28/2021. (XII. 29.) NVTNM r.

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

Hatályos:

2021. 12. 30.

 

Jogszabály:

79/2004. (V. 4.) FVM rendelet

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól

Módosítja:

50/2021. (XII. 29.) AM r.

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 03. 01.

 

Jogszabály:

148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet

az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről

Módosítja:

50/2021. (XII. 29.) AM r.

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet

az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról

Módosítja:

50/2021. (XII. 29.) AM r.

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

39/2011. (V. 18.) VM rendelet

az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról

Módosítja:

50/2021. (XII. 29.) AM r.

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

94/2013. (X. 10.) VM rendelet

a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról

Módosítja:

50/2021. (XII. 29.) AM r.

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

4/2014. (I. 27.) VM rendelet

a méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról

Módosítja:

50/2021. (XII. 29.) AM r.

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

54/2014. (IV. 29.) VM rendelet

a tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról

Módosítja:

50/2021. (XII. 29.) AM r.

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

7/2015. (III. 11.) FM rendelet

a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről

Módosítja:

50/2021. (XII. 29.) AM r.

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet

az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

Módosítja:

50/2021. (XII. 29.) AM r.

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet

az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

Módosítja:

50/2021. (XII. 29.) AM r.

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet

az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

Módosítja:

50/2021. (XII. 29.) AM r.

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

38/2016. (VI. 6.) FM rendelet

az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről

Módosítja:

50/2021. (XII. 29.) AM r.

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

74/2016. (XI. 29.) FM rendelet

a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról

Módosítja:

50/2021. (XII. 29.) AM r.

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

39/2018. (XII. 13.) AM rendelet

a sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről

Módosítja:

50/2021. (XII. 29.) AM r.

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

11/2019. (IV. 1.) AM rendelet

a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről

Módosítja:

50/2021. (XII. 29.) AM r.

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

29/2019. (VI. 20.) AM rendelet

a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

Módosítja:

50/2021. (XII. 29.) AM r.

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet

a haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatásról

Módosítja:

50/2021. (XII. 29.) AM r.

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

42/2019. (IX. 20.) AM rendelet

a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó kamattámogatásról

Módosítja:

50/2021. (XII. 29.) AM r.

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

37/2020. (VII. 10.) AM rendelet

a karácsonyfa-ültetvények után igénybe vehető támogatásról

Módosítja:

50/2021. (XII. 29.) AM r.

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról

Módosítja:

51/2021. (XII. 29.) AM r.

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja:

62/2021. (XII. 29.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

Módosítja:

62/2021. (XII. 29.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja:

62/2021. (XII. 29.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról

Módosítja:

62/2021. (XII. 29.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet

az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről

Módosítja:

62/2021. (XII. 29.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet

a javítóintézetek rendtartásáról

Módosítja:

62/2021. (XII. 29.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet

a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről

Módosítja:

64/2021. (XII. 29.) ITM r.

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

Hatályos:

2021. 12. 30.

 

Jogszabály:

12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet

a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről

Módosítja:

64/2021. (XII. 29.) ITM r.

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1652/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

2010/2021. (XII. 29.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

Hatályos:

2021. 12. 30.

 

Jogszabály:

1658/2021. (IX. 24.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében megvalósuló Előzetes Integrált Területi Programok jóváhagyásáról

Módosítja:

2011/2021. (XII. 29.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

Hatályos:

2021. 12. 30.

 

Jogszabály:

1/2021. (X. 1.) SZTFH utasítás

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

2/2021. (XII. 29.) SZTFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/65. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

3/2020. (I. 31.) MK utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

6/2021. (XII. 29.) MK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/65. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

9/2019. (VIII. 1.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

13/2021. (XII. 29.) IM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/65. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

4/2019. (II. 28.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

29/2021. (XII. 29.) ITM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/65. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

35/2020. (VII. 16.) BVOP utasítás

a Telekom hálózatos, nem nyilvános mobil távközlési szolgáltatás fogvatartottak részére történő működtetésével kapcsolatos feladatokról

Módosítja:

44/2021. (XII. 29.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/65. (XII. 29.)

Hatályos:

2021. 12. 30.

 

2021. XII. 28.

Jogszabály:

230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről

Módosítja:

800/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

800/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 29., 2022. 01. 01., 2022. 02. 15.

 

Jogszabály:

380/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a szakképzéssel összefüggő módosításáról

Módosítja:

800/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 29., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól

Módosítja:

801/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 29., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

801/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 29., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

az államháztartás számviteléről

Módosítja:

801/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet

a Magyar Államkincstárról

Módosítja:

801/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

246/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet

a Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló 2018. évi LVII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

802/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 05.

 

Jogszabály:

484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a Kiberbiztonsági Fórum és a kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, feladat- és hatáskörükről

Módosítja:

805/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

807/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

az egészségbiztosítási szervekről

Módosítja:

807/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

808/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 31.

 

Jogszabály:

655/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja:

808/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 31.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

809/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 29.

Módosítja:

810/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 30.

Módosítja:

811/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 29.

 

Jogszabály:

294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet

a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről

Módosítja:

811/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 29.

 

Jogszabály:

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

812/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 29.

 

Jogszabály:

8/2019. (XII. 30.) MK rendelet

a mozgóképszakmai hatóság által vezetett nyilvántartások részletes szabályairól és az igazolások kiadásának rendjéről

Módosítja:

10/2021. (XII. 28.) MK r.

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 29.

 

Jogszabály:

39/2011. (V. 18.) VM rendelet

az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról

Módosítja:

49/2021. (XII. 28.) AM r.

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 31.

 

Jogszabály:

94/2013. (X. 10.) VM rendelet

a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról

Módosítja:

49/2021. (XII. 28.) AM r.

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 31.

 

Jogszabály:

47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet

az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

Módosítja:

49/2021. (XII. 28.) AM r.

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 31.

 

Jogszabály:

77/2015. (XII. 1.) FM rendelet

a kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja:

49/2021. (XII. 28.) AM r.

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 31.

 

Jogszabály:

39/2018. (XII. 13.) AM rendelet

a sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről

Módosítja:

49/2021. (XII. 28.) AM r.

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 31.

 

Jogszabály:

20/2020. (VI. 19.) AM rendelet

a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről

Módosítja:

49/2021. (XII. 28.) AM r.

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 31.

 

Jogszabály:

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja:

59/2021. (XII. 28.) eMMI r.

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 02. 01.

 

Jogszabály:

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Módosítja:

59/2021. (XII. 28.) eMMI r.

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 31.

 

Jogszabály:

2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet

az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről

Módosítja:

59/2021. (XII. 28.) eMMI r.

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 31.

 

Jogszabály:

10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól

Módosítja:

59/2021. (XII. 28.) eMMI r.

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 02. 01.

 

Jogszabály:

1093/2019. (III. 8.) Korm. határozat

az országos Tudományos és Innovációs, Technológiai, illetve Ipari Park hálózat kiépítésének koncepciójáról

Módosítja:

1993/2021. (XII. 28.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

 

Jogszabály:

1523/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

Göd város közigazgatási területén kijelölt ipari-innovációs fejlesztési terület fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja:

1997/2021. (XII. 28.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

 

Jogszabály:

647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésére tekintettel egyes törvények eltérő alkalmazásáról

Módosítja:

813/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

Módosítja:

815/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 29.

 

Jogszabály:

664/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati elismerésével kapcsolatos egyes intézkedésekről

Módosítja:

819/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja:

820/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

820/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet

az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

823/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 29.

 

Jogszabály:

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

824/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

824/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

201/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

a távhűtési szolgáltatásról

Módosítja:

824/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

578/2020. (XII. 14.) Korm. rendelet

az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer működéséről

Módosítja:

824/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

Módosítja:

825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

a felszín alatti vizek védelméről

Módosítja:

825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

Módosítja:

825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

Módosítja:

825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről

Módosítja:

825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet

a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól

Módosítja:

825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet

az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról

Módosítja:

825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet

a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól

Módosítja:

825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet

a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól

Módosítja:

825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról

Módosítja:

825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

Módosítja:

825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet

a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja:

825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet

a szén-dioxid geológiai tárolásáról

Módosítja:

825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

Módosítja:

825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

az államháztartás számviteléről

Módosítja:

825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet

a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól

Módosítja:

825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet

a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról

Módosítja:

825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja:

825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról

Módosítja:

825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja:

825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról

Módosítja:

825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

366/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

a vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

Módosítja:

825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

654/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet

az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint további sajátos szabályok megállapításáról

Módosítja:

825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja:

825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja:

825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

327/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet

a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásáról és átfejtéséről, valamint hatósági felügyeletéről

Módosítja:

825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről

Módosítja:

825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Módosítja:

825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

405/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény eltérő alkalmazásáról

Módosítja:

826/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 29.

 

Jogszabály:

254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról

Módosítja:

827/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

Módosítja:

827/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

220/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti közös tulajdonosi joggyakorlás alatt álló ingatlanokról

Módosítja:

827/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

827/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól

Módosítja:

827/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

az egészségbiztosítási szervekről

Módosítja:

827/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

a filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről

Módosítja:

827/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

469/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet

az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja:

827/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet

a központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről

Módosítja:

827/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről

Módosítja:

827/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja:

828/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 02. 01.

 

Jogszabály:

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

Módosítja:

829/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 29.

 

Jogszabály:

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja:

829/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 29.

 

Jogszabály:

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

829/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 29.

 

Jogszabály:

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Módosítja:

60/2021. (XII. 28.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 31.

 

Jogszabály:

5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet

a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról

Módosítja:

61/2021. (XII. 28.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

19/2020. (XII. 30.) PM rendelet

az adózási szempontból nem együttműködő államok listájának közzétételéről

Módosítja:

18/2021. (XII. 28.) PM r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 31.

 

Jogszabály:

9/2018. (X. 19.) PM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

19/2021. (XII. 28.) PM r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 29.

 

Jogszabály:

22/2019. (XII. 23.) PM rendelet

a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről

Módosítja:

20/2021. (XII. 28.) PM r.

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 29.

 

2021. XII. 27.

Jogszabály:

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

Módosítja:

785/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet

a lakáscélú állami támogatásokról

Módosítja:

786/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

Módosítja:

786/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

Módosítja:

786/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet

a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről

Módosítja:

786/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet

a babaváró támogatásról

Módosítja:

786/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet

a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról

Módosítja:

786/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

787/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról

Módosítja:

787/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról

Módosítja:

787/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2022. 03. 01., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

309/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból és a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből nyert villamos energia származásának igazolásáról

Módosítja:

787/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2022. 01. 12.

 

Jogszabály:

365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

Módosítja:

787/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról

Módosítja:

787/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2022. 03. 01., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

787/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet

a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről

Módosítja:

787/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

401/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelet

energetikai tárgyú egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

787/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről

Módosítja:

788/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 11.

 

Jogszabály:

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet

a lakáscélú állami támogatásokról

Módosítja:

788/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 11.

 

Jogszabály:

245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól

Módosítja:

788/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 11.

 

Jogszabály:

134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet

a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról

Módosítja:

788/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 11.

 

Jogszabály:

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

az építőipari kivitelezési tevékenységről

Módosítja:

788/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 11.

 

Jogszabály:

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

Módosítja:

788/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 11.

 

Jogszabály:

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

az otthonteremtési kamattámogatásról

Módosítja:

788/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 11.

 

Jogszabály:

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

Módosítja:

788/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 11.

 

Jogszabály:

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

Módosítja:

788/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 06. 01.

 

Jogszabály:

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

Módosítja:

788/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 11.

 

Jogszabály:

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

Módosítja:

788/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 11.

 

Jogszabály:

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

Módosítja:

788/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 11.

 

Jogszabály:

181/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet

a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja:

788/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 11.

 

Jogszabály:

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja:

788/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 11.

 

Jogszabály:

141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet

a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

789/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet

a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról

Módosítja:

789/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet

a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól

Módosítja:

789/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet

a magyar légtér igénybevételéről

Módosítja:

789/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet

a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról

Módosítja:

789/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

Módosítja:

789/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2022. 01. 27.

 

Jogszabály:

203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről

Módosítja:

789/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet

a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról

Módosítja:

789/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet

a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről

Módosítja:

789/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról

Módosítja:

789/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

Módosítja:

789/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2022. 01. 25., 2022. 02. 01., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet

a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól

Módosítja:

789/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja:

789/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól

Módosítja:

789/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

431/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet

a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszerekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárások lefolytatásának részletes szabályairól és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

789/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról

Módosítja:

789/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2022. 06. 01.

 

Jogszabály:

511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról

Módosítja:

789/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja:

789/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól

Módosítja:

789/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról

Módosítja:

789/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2022. 06. 01.

 

Jogszabály:

43/2019. (III. 12.) Korm. rendelet

az autóbuszos közúti személyszállítási tevékenységre, a közlekedésszervező tevékenységére vonatkozó piacfelügyeleti eljárásra és a piacfelügyeleti díj megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról, továbbá a piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó szabályokról

Módosítja:

789/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

247/2019. (X. 24.) Korm. rendelet

a hajózási vizsgaközpont kijelöléséről

Módosítja:

789/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

412/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a vasúti járművek forgalomba hozatala, üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos és rendkívüli vizsgálatáról, hatósági járműnyilvántartásáról

Módosítja:

789/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

559/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet

az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletekkel összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról

Módosítja:

789/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet

a biztonsági okmányok védelmének rendjéről

Módosítja:

790/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet

a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről

Módosítja:

790/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről

Módosítja:

790/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

az oktatási igazolványokról

Módosítja:

790/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

790/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Módosítja:

790/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről

Módosítja:

790/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja:

790/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

Módosítja:

791/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 02. 21.

 

Jogszabály:

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról

Módosítja:

791/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2021. 12. 28., 2022. 02. 21., 2022. 05. 21.

 

Jogszabály:

354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet

a belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről

Módosítja:

791/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 02. 02.

 

Jogszabály:

149/2013. (V. 16.) Korm. rendelet

a Budapest Belváros-Lipótváros építési beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, "A belvárosi Olimpia Park és a környező utcák teljes körű felújításának kivitelezése" tárgyú beruházásnak a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az építésügyi és az építésfelügyeleti bírságokkal összefüggő módosításáról

Módosítja:

792/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2021. 12. 28.

 

Jogszabály:

141/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet

a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

792/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2021. 12. 28.

 

Jogszabály:

210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

a Budavári Palota területén, valamint a De la Motte-palotát érintően a Nemzeti Hauszmann-terv keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

792/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2021. 12. 28.

 

Jogszabály:

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

792/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2021. 12. 28.

 

Jogszabály:

335/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

a világörökségi területté jelölés hazai eljárásrendjéről, a világörökségi kezelési tervek tartalmi követelményeiről és elkészítésük rendjéről, a gondnokságokról, valamint a világörökségi területen az államot megillető elővásárlási jogról

Módosítja:

793/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2021. 12. 28., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet

a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól

Módosítja:

794/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 26.

 

Jogszabály:

141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja:

795/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2021. 12. 28.

 

Jogszabály:

413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről

Módosítja:

796/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2021. 12. 30.

 

Jogszabály:

419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Módosítja:

797/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2021. 12. 30., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

197/2018. (X. 24.) Korm. rendelet

a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságról

Módosítja:

798/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2021. 12. 28.

 

Jogszabály:

481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja:

798/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2021. 12. 28.

 

Jogszabály:

13/2020. (V. 5.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja:

52/2021. (XII. 27.) BM r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

6/2021. (III. 3.) BM rendelet

a központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja:

52/2021. (XII. 27.) BM r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet

az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről

Módosítja:

57/2021. (XII. 27.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2021. 12. 28.

 

Jogszabály:

16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól

Módosítja:

57/2021. (XII. 27.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2021. 12. 28.

 

Jogszabály:

22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről

Módosítja:

57/2021. (XII. 27.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2021. 12. 28.

 

Jogszabály:

23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről

Módosítja:

57/2021. (XII. 27.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2021. 12. 28.

 

Jogszabály:

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja:

58/2021. (XII. 27.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról

Módosítja:

58/2021. (XII. 27.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

10/2015. (V. 29.) IM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

19/2021. (XII. 27.) IM r.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1467/2020. (VIII. 3.) Korm. határozat

a Széchenyi Turisztikai Kártya Programról

Módosítja:

1979/2021. (XII. 27.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2021. 12. 28.

 

Jogszabály:

1368/2021. (VI. 10.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a Széchenyi Kártya Újraindítási Program bevezetéséről

Módosítja:

1979/2021. (XII. 27.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2021. 12. 28., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1483/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

a Széchenyi Mikrohitel Konstrukcióról

Módosítja:

1979/2021. (XII. 27.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat

az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a "Tisztítsuk meg az Országot!" projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről

Módosítja:

1986/2021. (XII. 27.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

 

Jogszabály:

8/2015. (V. 29.) BM utasítás

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja:

25/2021. (XII. 27.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/64. (XII. 27.)

Hatályos:

2021. 12. 28., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

6/2021. (IV. 30.) IM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről

Módosítja:

12/2021. (XII. 27.) IM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/64. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

2021. XII. 24.

Jogszabály:

402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről

Módosítja:

783/2021. (XII. 24.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/241. (XII. 24.)

Hatályos:

2021. 12. 25.

 

Jogszabály:

76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól

Módosítja:

784/2021. (XII. 24.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/241. (XII. 24.)

Hatályos:

2021. 12. 25.

 

Jogszabály:

1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1978/2021. (XII. 24.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/241. (XII. 24.)

 

2021. XII. 23.

Jogszabály:

274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával kapcsolatos egyes szabályokról

Módosítja:

761/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről

Módosítja:

762/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

240/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet

a természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi Szolgálat és a családi vagyonfelügyelő részletes feladatairól

Módosítja:

763/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 12. 28., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet

a Szerzői Jogi Szakértő Testület szervezetéről és működéséről

Módosítja:

764/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet

a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól

Módosítja:

764/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 12. 24., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet

az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetéséről

Módosítja:

764/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet

a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről

Módosítja:

764/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet

az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről

Módosítja:

764/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 12. 24.

 

Jogszabály:

138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet

az árva mű felhasználásának részletes szabályairól

Módosítja:

764/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet

a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról

Módosítja:

764/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 12. 24.

 

Jogszabály:

418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes szabályairól

Módosítja:

764/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

420/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

a bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások engedélyezése iránti eljárás, valamint a pénzbeli támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes szabályairól

Módosítja:

764/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 12. 24.

 

Jogszabály:

421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

a jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól

Módosítja:

764/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 12. 24., 2022. 01. 01., 2022. 08. 01.

 

Jogszabály:

474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet

az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról

Módosítja:

765/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Kormányzati Adatközpont működéséről

Módosítja:

765/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

227/1997. (XII. 10.) Korm. rendelet

az atomkárfelelősségre vonatkozó biztosítási vagy más pénzügyi fedezet jellegéről, feltételeiről és összegéről

Módosítja:

767/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet

az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról

Módosítja:

767/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2022. 01. 08.

 

Jogszabály:

213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet

a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról

Módosítja:

767/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

a lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről

Módosítja:

767/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

Módosítja:

768/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 12. 24., 2022. 01. 07.

 

Jogszabály:

68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja:

768/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 12. 24.

 

Jogszabály:

69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól

Módosítja:

768/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 12. 24.

 

Jogszabály:

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

Módosítja:

769/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet

a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól

Módosítja:

769/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet

a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről

Módosítja:

769/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet

a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról

Módosítja:

769/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Kormányzati Adatközpont működéséről

Módosítja:

770/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet

a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről

Módosítja:

771/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 12. 24.

 

Jogszabály:

250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról

Módosítja:

771/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 12. 24.

 

Jogszabály:

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről

Módosítja:

772/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

773/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 12. 24.

 

Jogszabály:

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

Módosítja:

775/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet

a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

776/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

Módosítja:

776/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

13/2015. (III. 11.) MvM rendelet

a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól

Módosítja:

776/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet

a rozsdaövezeti akcióterületek kijelöléséről és egyes akcióterületeken megvalósuló beruházásokra irányadó sajátos követelményekről

Módosítja:

777/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 12. 24.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

777/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 12. 24.

 

Jogszabály:

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

779/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 12. 24.

 

Jogszabály:

204/2007. (VIII. 2.) Korm. rendelet

a Cotonouban, 2000. június 23-án, egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt Partnerségi Megállapodás, annak módosítása, valamint az ehhez kapcsolódó Belső Megállapodások kihirdetéséről

Módosítja:

780/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 12. 24.

 

Jogszabály:

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja:

25/2021. (XII. 23.) NVTNM r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

6/2021. (III. 3.) BM rendelet

a központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja:

51/2021. (XII. 23.) BM r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 12. 24.

 

Jogszabály:

55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról

Módosítja:

56/2021. (XII. 23.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 12. 26.

 

Jogszabály:

5/1991. (IV. 4.) IM rendelet

a jogi szakvizsgáról

Módosítja:

18/2021. (XII. 23.) IM r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

15/1991. (XI. 26.) IM rendelet

a közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről

Módosítja:

18/2021. (XII. 23.) IM r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1/2002. (I. 17.) IM rendelet

a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről

Módosítja:

18/2021. (XII. 23.) IM r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

27/2003. (VII. 2.) IM rendelet

a bíróságon kezelt letétekről

Módosítja:

18/2021. (XII. 23.) IM r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

11/2004. (III. 30.) IM rendelet

a jogi segítő díjazásáról

Módosítja:

18/2021. (XII. 23.) IM r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

21/2006. (V. 18.) IM rendelet

a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

Módosítja:

18/2021. (XII. 23.) IM r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 02. 01.

 

Jogszabály:

18/2007. (III. 19.) IRM rendelet

az európai közösségi jogászok szakmai megnevezéseiről

Módosítja:

18/2021. (XII. 23.) IM r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet

a pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, valamint kárpótlási hatóságként kijelölt szervnél működő pártfogó felügyelők, kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők ügyviteli vizsgájáról

Módosítja:

18/2021. (XII. 23.) IM r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

26/2010. (XII. 28.) KIM rendelet

az önkéntes műnyilvántartás részletes szabályairól

Módosítja:

18/2021. (XII. 23.) IM r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

13/2016. (VI. 29.) IM rendelet

az igazságügyi szakértők statisztikai adatszolgáltatásáról, a kamarai költségátalány bevallásának és megfizetésének szabályairól, valamint az igazságügyi szakértő által vezetett adattovábbítási nyilvántartásról

Módosítja:

18/2021. (XII. 23.) IM r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

17/2017. (XII. 15.) IM rendelet

a bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásának részletes szabályairól

Módosítja:

18/2021. (XII. 23.) IM r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

28/2017. (XII. 27.) IM rendelet

a jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások iránti kérelem tartalmára és a támogatások igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja:

18/2021. (XII. 23.) IM r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2022. 08. 01.

 

Jogszabály:

29/2017. (XII. 27.) IM rendelet

az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti kérelem tartalmára és kitöltésére, valamint a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról

Módosítja:

18/2021. (XII. 23.) IM r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

30/2017. (XII. 27.) IM rendelet

a polgári és közigazgatási bírósági eljárás során meg nem fizetett illeték és állam által előlegezett költség megfizetéséről

Módosítja:

18/2021. (XII. 23.) IM r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

32/2017. (XII. 27.) IM rendelet

a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról

Módosítja:

18/2021. (XII. 23.) IM r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

22/2020. (XII. 30.) PM rendelet

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

16/2021. (XII. 23.) PM r.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 12. 24.

 

Jogszabály:

1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozat

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

Módosítja:

1963/2021. (XII. 23.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

 

Jogszabály:

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1971/2021. (XII. 23.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 12. 24.

Módosítja:

1972/2021. (XII. 23.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 12. 24.

Módosítja:

1973/2021. (XII. 23.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 12. 24.

Módosítja:

1974/2021. (XII. 23.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 12. 24.

Módosítja:

1976/2021. (XII. 23.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 12. 24.

 

Jogszabály:

26/2017. (VII. 13.) KKM utasítás

a külképviseleteken lévő mobil telekommunikációs eszközök használatának rendjéről

Módosítja:

21/2021. (XII. 23.) KKM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/63. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1/2020. (I. 31.) PM utasítás

a Pénzügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

11/2021. (XII. 23.) PM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/63. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

2021. XII. 22.

Jogszabály:

1995. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja:

2021. évi CL. tv.

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 12. 25.

 

Jogszabály:

1996. évi LV. törvény

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

Módosítja:

2021. évi CL. tv.

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2022. 01. 15., 2022. 01. 22.

 

Jogszabály:

1997. évi XLVI. törvény

az Országos Magyar Vadászkamaráról

Módosítja:

2021. évi CL. tv.

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2022. 03. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi CXLI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja:

2021. évi CL. tv.

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2009. évi XXXVII. törvény

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

Módosítja:

2021. évi CL. tv.

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 12. 25.

 

Jogszabály:

2010. évi LXXXVII. törvény

a Nemzeti Földalapról

Módosítja:

2021. évi CL. tv.

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi CXXVI. törvény

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról

Módosítja:

2021. évi CL. tv.

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CII. törvény

a halgazdálkodásról és a hal védelméről

Módosítja:

2021. évi CL. tv.

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CXXII. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

Módosítja:

2021. évi CL. tv.

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 12. 25., 2022. 01. 01., 2022. 07. 01., 2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXII. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

Módosítja:

2021. évi CL. tv.

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi LXVIII. törvény

a jövedéki adóról

Módosítja:

2021. évi CL. tv.

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2018. évi LII. törvény

a szociális hozzájárulási adóról

Módosítja:

2021. évi CL. tv.

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 12. 25.

 

Jogszabály:

2019. évi CXIII. törvény

az öntözéses gazdálkodásról

Módosítja:

2021. évi CL. tv.

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi XL. törvény

a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról

Módosítja:

2021. évi CL. tv.

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 12. 25.

 

Jogszabály:

2020. évi LXXI. törvény

a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről

Módosítja:

2021. évi CL. tv.

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CXXIII. törvény

a családi gazdaságokról

Módosítja:

2021. évi CL. tv.

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2008. évi XLVI. törvény

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

Módosítja:

2021. évi CLI. tv.

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 02. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi XLV. törvény

a kiskereskedelmi adóról

Módosítja:

2021. évi CLI. tv.

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 02. 01.

 

Jogszabály:

2/2018. (XII. 28.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

9/2021. (XII. 22.) MK r.

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 12. 23.

 

Jogszabály:

25/2007. (V. 31.) IRM rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

46/2021. (XII. 22.) BM r.

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

30/2011. (IX. 22.) BM rendelet

a rendőrség szolgálati szabályzatáról

Módosítja:

46/2021. (XII. 22.) BM r.

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 12. 23., 2021. 12. 30., (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott nap, ugyane meghatározott napot követő 180. nap.

 

Jogszabály:

78/2012. (XII. 28.) BM rendelet

az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról

Módosítja:

46/2021. (XII. 22.) BM r.

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

7/2013. (II. 26.) NFM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről

Módosítja:

46/2021. (XII. 22.) BM r.

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 12. 23.

 

Jogszabály:

31/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről

Módosítja:

46/2021. (XII. 22.) BM r.

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

33/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól

Módosítja:

46/2021. (XII. 22.) BM r.

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet

a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről

Módosítja:

47/2021. (XII. 22.) BM r.

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet

a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól

Módosítja:

47/2021. (XII. 22.) BM r.

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 01. 22.

 

Jogszabály:

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

48/2021. (XII. 22.) BM r.

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 12. 30.

 

Jogszabály:

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról

Módosítja:

49/2021. (XII. 22.) BM r.

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 01. 22.

 

Jogszabály:

30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet

a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól

Módosítja:

50/2021. (XII. 22.) BM r.

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet

a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről

Módosítja:

50/2021. (XII. 22.) BM r.

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja:

55/2021. (XII. 22.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról

Módosítja:

55/2021. (XII. 22.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

31/2010. (V. 13.) EüM rendelet

a finanszírozási eljárásrendekről

Módosítja:

55/2021. (XII. 22.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet

a magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról

Módosítja:

60/2021. (XII. 22.) ITM r.

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

25/2013. (V. 31.) NFM rendelet

az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról

Módosítja:

61/2021. (XII. 22.) ITM r.

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet

a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról

Módosítja:

62/2021. (XII. 22.) ITM r.

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet

a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról

Módosítja:

45/2021. (XII. 22.) KKM r.

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 12. 23.

 

Jogszabály:

31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet

a Külpiaci Növekedési Támogatási Program szerinti támogatások szabályairól

Módosítja:

47/2021. (XII. 22.) KKM r.

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 12. 23.

 

Jogszabály:

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

755/2021. (XII. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/238. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 12. 23.

 

Jogszabály:

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja:

757/2021. (XII. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/238. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról

Módosítja:

757/2021. (XII. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/238. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

757/2021. (XII. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/238. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékeléséről, valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról

Módosítja:

757/2021. (XII. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/238. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja:

757/2021. (XII. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/238. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja:

758/2021. (XII. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/238. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 12. 23.

 

Jogszabály:

664/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati elismerésével kapcsolatos egyes intézkedésekről

Módosítja:

759/2021. (XII. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/238. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 12. 23.

 

Jogszabály:

1067/2017. (II. 9.) Korm. határozat

az Arany János-emlékév programjainak megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Módosítja:

1953/2021. (XII. 22.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/238. (XII. 22.)

 

Jogszabály:

1791/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a 2017-2020. évekre vonatkozó újpesti sportlétesítmény-fejlesztési program megvalósításához szükséges intézkedésekről

Módosítja:

1953/2021. (XII. 22.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/238. (XII. 22.)

 

Jogszabály:

2139/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

a nagykereki Bocskai Várkastély és környezete további hasznosítását megalapozó rekonstrukció támogatásáról

Módosítja:

1953/2021. (XII. 22.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/238. (XII. 22.)

 

Jogszabály:

1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat

a Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról

Módosítja:

1953/2021. (XII. 22.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/238. (XII. 22.)

 

Jogszabály:

1138/2020. (IV. 8.) Korm. határozat

a történelmi egyházak bázisán létrejövő egészségügyi szakképzés szakmai és infrastrukturális alapjainak megteremtését célzó beruházás előkészítési feladatainak megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Módosítja:

1953/2021. (XII. 22.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/238. (XII. 22.)

 

Jogszabály:

1328/2020. (VI. 19.) Korm. határozat

a 2020-2022 közötti időszakra szóló középtávú Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia, valamint az ahhoz kapcsolódó intézkedési terv elfogadásáról

Módosítja:

1953/2021. (XII. 22.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/238. (XII. 22.)

 

Jogszabály:

1021/2021. (II. 2.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról

Módosítja:

1953/2021. (XII. 22.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/238. (XII. 22.)

 

Jogszabály:

1023/2021. (II. 2.) Korm. határozat

a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a pilóta nélküli légijárművek használatát támogató honlap és mobilalkalmazás fejlesztéséhez nyújtott támogatásról

Módosítja:

1953/2021. (XII. 22.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/238. (XII. 22.)

 

Jogszabály:

1219/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

a Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja projekthez kapcsolódó feladatokhoz szükséges forrás biztosításáról

Módosítja:

1953/2021. (XII. 22.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/238. (XII. 22.)

 

Jogszabály:

1265/2021. (V. 12.) Korm. határozat

a Collegium Hungaricum Róma épületegyüttese teljes körű felújítási előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Módosítja:

1953/2021. (XII. 22.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/238. (XII. 22.)

 

Jogszabály:

1377/2021. (VI. 11.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról

Módosítja:

1953/2021. (XII. 22.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/238. (XII. 22.)

 

Jogszabály:

1439/2021. (VII. 6.) Korm. határozat

a fővárosi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő megvalósításával kapcsolatos 2021. évi feladatokról

Módosítja:

1953/2021. (XII. 22.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/238. (XII. 22.)

 

Jogszabály:

1440/2021. (VII. 6.) Korm. határozat

a gazdaság újraindítása érdekében szükséges egyes építési beruházások támogatásáról

Módosítja:

1953/2021. (XII. 22.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/238. (XII. 22.)

 

Jogszabály:

1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról

Módosítja:

1953/2021. (XII. 22.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/238. (XII. 22.)

 

Jogszabály:

1913/2021. (XII. 15.) Korm. határozat

az 5000 fő feletti lakosságszámú egyes településeket érintő, azonnali, oktatási célú beruházásokhoz szükséges források biztosításáról

Módosítja:

1953/2021. (XII. 22.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/238. (XII. 22.)

 

Jogszabály:

1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat módosításáról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről

Módosítja:

1953/2021. (XII. 22.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/238. (XII. 22.)

 

Jogszabály:

14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

20/2021. (XII. 22.) MvM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/62. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 12. 23.

 

Jogszabály:

25/2020. (XII. 31.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeti kezelésű előirányzatainak gazdálkodási, kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatáról

Módosítja:

20/2021. (XII. 22.) EMMI ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/62. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 12. 23.

 

Jogszabály:

16/2019. (III. 5.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

64/2021. (XII. 22.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/62. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 12. 23.

 

Jogszabály:

2/2021. (III. 19.) KKM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről

Módosítja:

18/2021. (XII. 22.) KKM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/62. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 12. 23.

Módosítja:

20/2021. (XII. 22.) KKM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/62. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 12. 23., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

24/2021. (V. 6.) BVOP utasítás

a fogvatartottak nyilvántartására és egyes ügyeinek intézésére vonatkozó eljárásról

Módosítja:

43/2021. (XII. 22.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/62. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 12. 23.

 

Jogszabály:

2/2020. (VII. 14.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatáról

Módosítja:

15/2021. (XII. 22.) GVH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/62. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

48/2018. (XII. 19.) ORFK utasítás

a békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagellátás biztosításáról és a tartalékkészletek meghatározásáról

Módosítja:

29/2021. (XII. 22.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/62. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 12. 23.

 

Jogszabály:

16/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás

a bérleti díj, albérleti díj és operatív lízingdíj hozzájárulás, valamint a lakhatási támogatás folyósításának szabályairól

Módosítja:

30/2021. (XII. 22.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/62. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

40/2017. (XII. 29.) ORFK utasítás

az Iratkezelési Szabályzatról

Módosítja:

31/2021. (XII. 22.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/62. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

2021. XII. 21.

Jogszabály:

599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről

Módosítja:

734/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/234. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22.

 

Jogszabály:

1999. évi CXVII. törvény

az Észak-atlanti Szerződés tagállamai közötti, fegyveres erőik jogállásáról szóló Megállapodáshoz történő csatlakozásról, a Megállapodás kihirdetéséről, valamint a Megállapodáshoz kapcsolódó egyes jogszabályok módosításáról

Módosítja:

2021. évi CXL. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 07. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi CCV. törvény

a honvédek jogállásáról

Módosítja:

2021. évi CXL. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 07. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi XCVII. törvény

a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról

Módosítja:

2021. évi CXL. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 07. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XCIII. törvény

a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról

Módosítja:

2021. évi CXL. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 07. 01.

 

Jogszabály:

1991. évi XI. törvény

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről

Módosítja:

2021. évi CXLI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1993. évi XCIII. törvény

a munkavédelemről

Módosítja:

2021. évi CXLI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi CXVI. törvény

az atomenergiáról

Módosítja:

2021. évi CXLI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi CLIX. törvény

a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról

Módosítja:

2021. évi CXLI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2009. évi CLV. törvény

a minősített adat védelméről

Módosítja:

2021. évi CXLI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXIII. törvény

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

Módosítja:

2021. évi CXLI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCI. törvény

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

Módosítja:

2021. évi CXLI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCIX. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja:

2021. évi CXLI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi CCV. törvény

a honvédek jogállásáról

Módosítja:

2021. évi CXLI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2022. 08. 20.

 

Jogszabály:

2013. évi XCVII. törvény

a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról

Módosítja:

2021. évi CXLI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi XLII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja:

2021. évi CXLI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2022. 08. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi XXX. törvény

a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről

Módosítja:

2021. évi CXLI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2018. évi CXIV. törvény

a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról

Módosítja:

2021. évi CXLI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1994. évi XXXIV. törvény

a Rendőrségről

Módosítja:

2021. évi CXLII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi CXXV. törvény

a nemzetbiztonsági szolgálatokról

Módosítja:

2021. évi CXLII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi CLIX. törvény

a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról

Módosítja:

2021. évi CXLII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 29.

 

Jogszabály:

2001. évi CVIII. törvény

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

Módosítja:

2021. évi CXLII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 06. 07.

 

Jogszabály:

2007. évi I. törvény

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról

Módosítja:

2021. évi CXLII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi II. törvény

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

Módosítja:

2021. évi CXLII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 29., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi LXXX. törvény

a menedékjogról

Módosítja:

2021. évi CXLII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

2009. évi XLVII. törvény

a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

Módosítja:

2021. évi CXLII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

2010. évi CLXXXV. törvény

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Módosítja:

2021. évi CXLII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 07. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXIV. törvény

a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról

Módosítja:

2021. évi CXLII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 07. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi CLXXXI. törvény

a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról

Módosítja:

2021. évi CXLII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi CXLI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja:

2021. évi CXLIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

2008. évi XLVI. törvény

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

Módosítja:

2021. évi CXLIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CXXII. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

Módosítja:

2021. évi CXLIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi LXXI. törvény

a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről

Módosítja:

2021. évi CXLIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi XLVI. törvény

a földmérési és térképészeti tevékenységről

Módosítja:

2021. évi CXLIV. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2010. évi LXXXVII. törvény

a Nemzeti Földalapról

Módosítja:

2021. évi CXLV. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CXXII. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

Módosítja:

2021. évi CXLV. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1988. évi I. törvény

a közúti közlekedésről

Módosítja:

2021. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

1991. évi XLI. törvény

a közjegyzőkről

Módosítja:

2021. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

1991. évi XLIX. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Módosítja:

2021. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

1993. évi XLVIII. törvény

a bányászatról

Módosítja:

2021. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

1994. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról

Módosítja:

2021. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi LIII. törvény

a környezet védelmének általános szabályairól

Módosítja:

2021. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi LVII. törvény

a vízgazdálkodásról

Módosítja:

2021. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi LXVI. törvény

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Módosítja:

2021. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi XXI. törvény

a területfejlesztésről és a területrendezésről

Módosítja:

2021. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22.

 

Jogszabály:

1996. évi LIII. törvény

a természet védelméről

Módosítja:

2021. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi CXVI. törvény

az atomenergiáról

Módosítja:

2021. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi XXXI. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja:

2021. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

Módosítja:

2021. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22., 2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi CXL. törvény

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

Módosítja:

2021. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi CXLI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja:

2021. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2001. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség védelméről

Módosítja:

2021. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22., 2022. 01. 01., 2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

2003. évi C. törvény

az elektronikus hírközlésről

Módosítja:

2021. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

2003. évi CXXXIII. törvény

a társasházakról

Módosítja:

2021. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

2005. évi XVIII. törvény

a távhőszolgáltatásról

Módosítja:

2021. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

2005. évi CLXXXIII. törvény

a vasúti közlekedésről

Módosítja:

2021. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

2006. évi V. törvény

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Módosítja:

2021. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi LXXXVI. törvény

a villamos energiáról

Módosítja:

2021. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi CVI. törvény

az állami vagyonról

Módosítja:

2021. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi CXXIII. törvény

a kisajátításról

Módosítja:

2021. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi CXXIX. törvény

a termőföld védelméről

Módosítja:

2021. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22., 2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

2008. évi XL. törvény

a földgázellátásról

Módosítja:

2021. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

2008. évi XLV. törvény

az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról

Módosítja:

2021. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

2009. évi XXXVII. törvény

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

Módosítja:

2021. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

2010. évi XXXVIII. törvény

a hagyatéki eljárásról

Módosítja:

2021. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi LXXVII. törvény

a világörökségről

Módosítja:

2021. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXXXI. törvény

a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

Módosítja:

2021. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CCIX. törvény

a víziközmű-szolgáltatásról

Módosítja:

2021. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi XLVI. törvény

a földmérési és térképészeti tevékenységről

Módosítja:

2021. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi XCV. törvény

a kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről

Módosítja:

2021. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22.

 

Jogszabály:

2012. évi CLXXXV. törvény

a hulladékról

Módosítja:

2021. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi V. törvény

a Polgári Törvénykönyvről

Módosítja:

2021. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CLXXVII. törvény

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

Módosítja:

2021. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

2014. évi VII. törvény

a termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról

Módosítja:

2021. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CV. törvény

a természetes személyek adósságrendezéséről

Módosítja:

2021. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi LXXIV. törvény

a településkép védelméről

Módosítja:

2021. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22.

 

Jogszabály:

2016. évi CXXX. törvény

a polgári perrendtartásról

Módosítja:

2021. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CL. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról

Módosítja:

2021. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi LX. törvény

a választottbíráskodásról

Módosítja:

2021. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi LXXVIII. törvény

az ügyvédi tevékenységről

Módosítja:

2021. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 04. 01., 2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CL. törvény

az adózás rendjéről

Módosítja:

2021. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

2018. évi CXXXIX. törvény

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről

Módosítja:

2021. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22., 2022. 03. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi LXXI. törvény

a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről

Módosítja:

2021. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CLXIII. törvény

a szőlészetről és borászatról

Módosítja:

2021. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22.

 

Jogszabály:

2021. évi C. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja:

2021. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

1990. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja:

2021. évi CXLVII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22.

 

Jogszabály:

1991. évi IV. törvény

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Módosítja:

2021. évi CXLVII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1992. évi XXXIII. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról

Módosítja:

2021. évi CXLVII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22.

 

Jogszabály:

2001. évi C. törvény

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről

Módosítja:

2021. évi CXLVII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22.

 

Jogszabály:

2011. évi CXC. törvény

a nemzeti köznevelésről

Módosítja:

2021. évi CXLVII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCVI. törvény

a nemzeti vagyonról

Módosítja:

2021. évi CXLVII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja:

2021. évi CXLVII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi LXXVII. törvény

a felnőttképzésről

Módosítja:

2021. évi CXLVII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2022. 01. 06., 2022. 09. 01.

 

Jogszabály:

2014. évi LXXVI. törvény

a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

Módosítja:

2021. évi CXLVII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22.

 

Jogszabály:

2016. évi CXXX. törvény

a polgári perrendtartásról

Módosítja:

2021. évi CXLVII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2018. évi LXXXIX. törvény

az oktatási nyilvántartásról

Módosítja:

2021. évi CXLVII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2019. évi LXXX. törvény

a szakképzésről

Módosítja:

2021. évi CXLVII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22., 2022. 01. 01., 2022. 02. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi XXXVII. törvény

a Soproni Egyetemért Alapítványról, a Soproni Egyetemért Alapítvány és a Soproni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja:

2021. évi CXLVII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22.

 

Jogszabály:

2020. évi XXXVIII. törvény

a Széchenyi István Egyetemért Alapítványról, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja:

2021. évi CXLVII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22.

 

Jogszabály:

2020. évi XXXIX. törvény

az Universitas Miskolcinensis Alapítványról, az Universitas Miskolcinensis Alapítvány és a Miskolci Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja:

2021. évi CXLVII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22.

 

Jogszabály:

2020. évi CXXXV. törvény

a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről

Módosítja:

2021. évi CXLVII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CXLII. törvény

a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról

Módosítja:

2021. évi CXLVII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22.

 

Jogszabály:

2020. évi CLVIII. törvény

a Pannon Egyetemért Alapítványról, a Pannon Egyetemért Alapítvány és a Pannon Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja:

2021. évi CXLVII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22.

 

Jogszabály:

2021. évi IX. törvény

a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról

Módosítja:

2021. évi CXLVII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22.

 

Jogszabály:

2021. évi XI. törvény

a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványról, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány és a Dunaújvárosi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja:

2021. évi CXLVII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22.

 

Jogszabály:

2021. évi XIII. törvény

a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványról, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány és a Debreceni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja:

2021. évi CXLVII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22.

 

Jogszabály:

2021. évi XXII. törvény

a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványról, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány és az Óbudai Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja:

2021. évi CXLVII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XXIII. törvény

a Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány és a Szegedi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja:

2021. évi CXLVII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22., 2021. 12. 28.

 

Jogszabály:

2021. évi XXV. törvény

a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítványról, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány és a Tokaj-Hegyalja Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja:

2021. évi CXLVII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22.

 

Jogszabály:

2021. évi XXXIII. törvény

egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról

Módosítja:

2021. évi CXLVII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22.

 

Jogszabály:

1993. évi LXXVIII. törvény

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Módosítja:

2021. évi CXLVIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22.

 

Jogszabály:

1996. évi XX. törvény

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

Módosítja:

2021. évi CXLVIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi XLVII. törvény

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

Módosítja:

2021. évi CXLVIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi CLIV. törvény

az egészségügyről

Módosítja:

2021. évi CXLVIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22.

 

Jogszabály:

2001. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség védelméről

Módosítja:

2021. évi CXLVIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2008. évi XCIX. törvény

az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól

Módosítja:

2021. évi CXLVIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22.

 

Jogszabály:

2011. évi CIX. törvény

a Magyar Művészeti Akadémiáról

Módosítja:

2021. évi CXLVIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2022. 11. 05.

 

Jogszabály:

2011. évi CXXXII. törvény

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról

Módosítja:

2021. évi CXLVIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXXXIX. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól

Módosítja:

2021. évi CXLVIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja:

2021. évi CXLVIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi CXXVII. törvény

a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről

Módosítja:

2021. évi CXLVIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi XLII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja:

2021. évi CXLVIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2018. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja:

2021. évi CXLVIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22.

 

Jogszabály:

2019. évi CXXII. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről

Módosítja:

2021. évi CXLVIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22.

 

Jogszabály:

2020. évi CXLVIII. törvény

a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Módosítja:

2021. évi CXLVIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 11. 05.

 

Jogszabály:

2021. évi IX. törvény

a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról

Módosítja:

2021. évi CXLVIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22.

 

Jogszabály:

2021. évi XVI. törvény

a Magyar Kultúráért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Kultúráért Alapítvány és a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja:

2021. évi CXLVIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22.

 

Jogszabály:

2021. évi LX. törvény

egyes agrártárgyú törvények módosításáról

Módosítja:

2021. évi CXLVIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi CI. törvény

egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról

Módosítja:

2021. évi CXLVIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22., 2021. 12. 23.

 

Jogszabály:

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja:

735/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22.

 

Jogszabály:

384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól

Módosítja:

735/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22.

 

Jogszabály:

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja:

735/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22.

 

Jogszabály:

262/2021. (V. 20.) Korm. rendelet

a Dél-budai Centrumkórház létesítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról

Módosítja:

735/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22.

 

Jogszabály:

6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet

a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól

Módosítja:

736/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

Módosítja:

737/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet

a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről

Módosítja:

737/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

738/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

50/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból származó támogatásokról, valamint a támogatások igénylésével és felhasználásával kapcsolatos szabályokról

Módosítja:

739/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet

a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról

Módosítja:

740/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1502/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat

az országos múzeumok, valamint egyes nemzeti emlékhelyek és műemlékek látogatásáról

Módosítja:

1936/2021. (XII. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22.

 

Jogszabály:

709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet

egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

Módosítja:

742/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22.

 

Jogszabály:

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

Módosítja:

744/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

Módosítja:

744/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

Módosítja:

744/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről

Módosítja:

744/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet

a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

745/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet

a biztonsági okmányok védelmének rendjéről

Módosítja:

745/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

745/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet

az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről

Módosítja:

745/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2022. 02. 01., 2022. 06. 01.

 

Jogszabály:

184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

745/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet

az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

Módosítja:

745/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

745/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a felsőoktatási felvételi eljárásról

Módosítja:

746/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet

a nemzeti felsőoktatási kiválóságról

Módosítja:

746/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22.

 

Jogszabály:

87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

746/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22.

 

Jogszabály:

344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalról, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezelő szervének kijelöléséről

Módosítja:

746/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22.

 

Jogszabály:

417/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

746/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 09. 01.

 

Jogszabály:

362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet

a 2021. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról, valamint az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja:

747/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

Hatályos:

a 67/2021. (II. 19.) Korm. rendelet hatályvesztését követő nap.

 

Jogszabály:

662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásaival összefüggő módosításáról

Módosítja:

747/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

548/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli intézkedésekről

Módosítja:

748/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

Módosítja:

749/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22.

 

Jogszabály:

294/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet

a nemzetközi sportszövetség alapításához szükséges miniszteri támogató nyilatkozat kiadására irányuló eljárás részletes szabályairól

Módosítja:

750/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

752/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22.

 

Jogszabály:

40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről

Módosítja:

48/2021. (XII. 21.) AM r.

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

26/2021. (VII. 29.) AM rendelet

a szőlő- és bortermelés részletes szabályairól

Módosítja:

48/2021. (XII. 21.) AM r.

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 24.

 

Jogszabály:

7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet

a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja:

54/2021. (XII. 21.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22.

 

Jogszabály:

28/2019. (XII. 20.) IM rendelet

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete külképviseleti besorolásáról, valamint a tartós külszolgálatot teljesítők deviza-alapilletménye, költségtérítése és az állandó képviseleti devizapótlék kiszámításának részletes szabályairól

Módosítja:

17/2021. (XII. 21.) IM r.

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1668/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

a térségi közúti beruházásokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról

Módosítja:

1939/2021. (XII. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

 

Jogszabály:

1744/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a közúti felújításokra vonatkozó kiemelt társadalmi igények megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

Módosítja:

1939/2021. (XII. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

 

Jogszabály:

1582/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

az Esztergom, 1111. jelű összekötő út 35+032 - 35+394 km szelvények közötti szakaszának kiemelt társadalmi igényként jelentkező átépítéséhez szükséges intézkedésekről

Módosítja:

1939/2021. (XII. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

 

Jogszabály:

1711/2021. (X. 8.) Korm. határozat

a 37. számú Felsőzsolca-Sátoraljaújhely másodrendű főút - 3838. Bodrogkeresztúr-Tokaj összekötő út csatlakozásánál körforgalmú csomópont építése és a 3621. jelű Tokaj-Taktaharkány összekötő út felújítása érdekében szükséges intézkedésekről

Módosítja:

1939/2021. (XII. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

 

Jogszabály:

1110/2021. (III. 10.) Korm. határozat

a 2022. évi magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges többletforrás biztosításáról, valamint a kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1939/2021. (XII. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

 

Jogszabály:

1582/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

az Esztergom, 1111. jelű összekötő út 35+032 - 35+394 km szelvények közötti szakaszának kiemelt társadalmi igényként jelentkező átépítéséhez szükséges intézkedésekről

Módosítja:

1940/2021. (XII. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

 

Jogszabály:

1711/2021. (X. 8.) Korm. határozat

a 37. számú Felsőzsolca-Sátoraljaújhely másodrendű főút - 3838. Bodrogkeresztúr-Tokaj összekötő út csatlakozásánál körforgalmú csomópont építése és a 3621. jelű Tokaj-Taktaharkány összekötő út felújítása érdekében szükséges intézkedésekről

Módosítja:

1940/2021. (XII. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

 

Jogszabály:

1820/2021. (XI. 25.) Korm. határozat

a komplex közútfelújítási és -fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

Módosítja:

1940/2021. (XII. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

 

Jogszabály:

1652/2020. (X. 9.) Korm. határozat

a budapesti agglomeráció közlekedési módváltását elősegítő elővárosi vasútállomások és megállóhelyek elérhetőségének, valamint személygépjármű-parkoló és kerékpártároló létesítményeinek fejlesztéséről

Módosítja:

1941/2021. (XII. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

 

Jogszabály:

1694/2020. (X. 27.) Korm. határozat

a V4+ Professzori Hálózat létrehozásáról és a hozzá kapcsolódó V4+ Junior Program támogatásáról, valamint az ezekkel összefüggő intézkedésekről

Módosítja:

1942/2021. (XII. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

 

Jogszabály:

1006/2021. (I. 20.) Korm. határozat

a közép-európai összehasonlító jogi tudományos együttműködés erősítését szolgáló professzori hálózat és junior képzési program működéséhez szükséges irodai elhelyezés és munkakörnyezet üzemeltetési és infrastrukturális feltételeinek biztosításával összefüggő intézkedésekről

Módosítja:

1942/2021. (XII. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

 

Jogszabály:

1150/2020. (IV. 10.) Korm. határozat

egyes önkormányzati fenntartású színházak közös működtetéséről

Módosítja:

1945/2021. (XII. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

 

Jogszabály:

1578/2019. (X. 15.) Korm. határozat

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló Biatorbágyi Általános Iskola beruházáshoz szükséges forrás biztosításáról

Módosítja:

1946/2021. (XII. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

 

Jogszabály:

1573/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark további fejlesztéséhez és bővítéséhez szükséges forrás biztosításáról

Módosítja:

1947/2021. (XII. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

 

2021. XII. 20.

Jogszabály:

467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Kormányzati Adatközpont működéséről

Módosítja:

716/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

71/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet

a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról

Módosítja:

716/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

717/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2021. 12. 23., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet

a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

717/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

717/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2021. 12. 23.

 

Jogszabály:

346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet

a kormányzati célú hálózatokról

Módosítja:

717/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2021. 12. 23.

 

Jogszabály:

309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról

Módosítja:

717/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2021. 12. 23.

 

Jogszabály:

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

Módosítja:

717/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2021. 12. 23., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

Módosítja:

717/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2021. 12. 23., 2022. 01. 01., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet

a nemzeti felsőoktatási kiválóságról

Módosítja:

717/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2021. 12. 23.

 

Jogszabály:

414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól

Módosítja:

717/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2021. 12. 23., 2022. 01. 01., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet

az önkormányzati ASP rendszerről

Módosítja:

717/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2021. 12. 23.

 

Jogszabály:

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

Módosítja:

717/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2021. 12. 23., 2022. 01. 01., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatok biztonságát szolgáló Kormányzati Adattrezorról

Módosítja:

717/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2021. 12. 23.

 

Jogszabály:

467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Kormányzati Adatközpont működéséről

Módosítja:

717/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2021. 12. 23.

 

Jogszabály:

314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

717/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2021. 12. 23.

 

Jogszabály:

303/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja:

717/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

az egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében szükséges kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

717/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2021. 12. 23., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

510/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet

a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről

Módosítja:

717/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

214/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet

a betétbiztosítási alapok és intézményvédelmi alapok, valamint a befektető-védelmi alap éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Módosítja:

719/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2021. 12. 21.

 

Jogszabály:

93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet

a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről

Módosítja:

719/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2021. 12. 21., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

327/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes pénz- és tőkepiaci szolgáltatásokat is végző egyéb vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Módosítja:

719/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2021. 12. 21.

 

Jogszabály:

479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Módosítja:

719/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2021. 12. 21., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet

az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről

Módosítja:

719/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet

a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról

Módosítja:

720/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről

Módosítja:

721/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2021. 12. 21., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet

a sportfegyelmi felelősségről

Módosítja:

722/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2021. 12. 23.

 

Jogszabály:

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

Módosítja:

723/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2021. 12. 23.

 

Jogszabály:

474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet

az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról

Módosítja:

723/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2021. 12. 23.

 

Jogszabály:

23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet

a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról

Módosítja:

723/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2021. 12. 23.

 

Jogszabály:

235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól

Módosítja:

724/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2022. 01. 31.

 

Jogszabály:

66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról

Módosítja:

724/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2022. 01. 31.

 

Jogszabály:

450/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatalának és gyártásának engedélyezéséről

Módosítja:

724/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2022. 01. 31.

 

Jogszabály:

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja:

724/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2022. 01. 31.

 

Jogszabály:

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja:

724/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2022. 01. 31.

 

Jogszabály:

51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet

az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről

Módosítja:

725/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2021. 12. 21.

 

Jogszabály:

323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet

egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

727/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2021. 12. 21.

 

Jogszabály:

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

728/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2021. 12. 21.

 

Jogszabály:

537/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet

a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény I. és II. melléklete módosításának kihirdetéséről

Módosítja:

730/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

31/2011. (X. 24.) KIM rendelet

a területi számjelrendszerről

Módosítja:

14/2021. (XII. 20.) MvM r.

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2021. 12. 23.

 

Jogszabály:

16/2011. (V. 10.) KIM rendelet

az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról

Módosítja:

15/2021. (XII. 20.) MvM r.

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2021. 12. 21.

 

Jogszabály:

1002/2021. (I. 7.) Korm. határozat

a Kossuth Lajos téri Igazságügyi Palota és Agrárminisztérium épület rekonstrukciójával kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja:

1927/2021. (XII. 20.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

 

Jogszabály:

1954/2020. (XII. 21.) Korm. határozat

a Budapest XVI. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola bővítéséről és felújításáról

Módosítja:

1928/2021. (XII. 20.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

 

Jogszabály:

1753/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a tatabányai Szent Borbála Kórház komplex fejlesztését célzó beruházás megvalósítása érdekében a 2020. évi forrás átcsoportosításáról, valamint a szükséges többlettámogatás biztosításáról

Módosítja:

1929/2021. (XII. 20.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

 

Jogszabály:

1774/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

a Márton Áron Szakkollégium felújításáról és a kollégiumi infrastruktúra javításáról

Módosítja:

1930/2021. (XII. 20.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

 

Jogszabály:

1171/2020. (IV. 21.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósításra kerülő hitelkonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja:

1931/2021. (XII. 20.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

 

Jogszabály:

1873/2020. (XII. 2.) Korm. határozat

a DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaságban történő állami tulajdonszerzésről

Módosítja:

1932/2021. (XII. 20.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

 

Jogszabály:

1016/2021. (I. 28.) Korm. határozat

a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum egyes intézményeinek 21. századi elvárásoknak megfelelő fejlesztését célzó beruházás előkészítéséhez szükséges intézkedésekről

Módosítja:

1933/2021. (XII. 20.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

 

Jogszabály:

1689/2020. (X. 23.) Korm. határozat

a magyar-ukrán határmenti egyes vízügyi fejlesztések támogatásáról

Módosítja:

1934/2021. (XII. 20.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

 

2021. XII. 17.

Jogszabály:

1993. évi XCIII. törvény

a munkavédelemről

Módosítja:

2021. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2021/231. (XII. 17.)

Hatályos:

a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének napja.

 

Jogszabály:

1994. évi XLII. törvény

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról

Módosítja:

2021. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2021/231. (XII. 17.)

Hatályos:

a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének napja.

 

Jogszabály:

1995. évi XXXIII. törvény

a találmányok szabadalmi oltalmáról

Módosítja:

2021. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2021/231. (XII. 17.)

Hatályos:

a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének napja.

 

Jogszabály:

1995. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja:

2021. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2021/231. (XII. 17.)

Hatályos:

a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének napja.

 

Jogszabály:

1996. évi LVII. törvény

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Módosítja:

2021. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2021/231. (XII. 17.)

Hatályos:

a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének napja.

 

Jogszabály:

1997. évi CLIV. törvény

az egészségügyről

Módosítja:

2021. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2021/231. (XII. 17.)

Hatályos:

2022. 01. 01., a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének napja.

 

Jogszabály:

2007. évi CXXVII. törvény

az általános forgalmi adóról

Módosítja:

2021. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2021/231. (XII. 17.)

Hatályos:

a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének napja.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCI. törvény

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

Módosítja:

2021. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2021/231. (XII. 17.)

Hatályos:

a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének napja.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCV. törvény

az államháztartásról

Módosítja:

2021. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2021/231. (XII. 17.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi I. törvény

a munka törvénykönyvéről

Módosítja:

2021. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2021/231. (XII. 17.)

Hatályos:

a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének napja.

 

Jogszabály:

2012. évi XXXVIII. törvény

a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról

Módosítja:

2021. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2021/231. (XII. 17.)

Hatályos:

a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének napja.

 

Jogszabály:

2012. évi CLXXXV. törvény

a hulladékról

Módosítja:

2021. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2021/231. (XII. 17.)

Hatályos:

a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének napja.

 

Jogszabály:

2017. évi CL. törvény

az adózás rendjéről

Módosítja:

2021. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2021/231. (XII. 17.)

Hatályos:

2022. 01. 01., a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének napja.

 

Jogszabály:

2018. évi XLI. törvény

az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról

Módosítja:

2021. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2021/231. (XII. 17.)

Hatályos:

2022. 07. 01., a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének napja.

 

Jogszabály:

2020. évi LVIII. törvény

a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről

Módosítja:

2021. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2021/231. (XII. 17.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2022. 03. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi I. törvény

a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről

Módosítja:

2021. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2021/231. (XII. 17.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XCIX. törvény

a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról

Módosítja:

2021. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2021/231. (XII. 17.)

Hatályos:

2022. 01. 01., a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének napja.

 

Jogszabály:

1990. évi C. törvény

a helyi adókról

Módosítja:

2021. évi CXXXI. tv.

Megjelent:

MK 2021/231. (XII. 17.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja:

2021. évi CXXXI. tv.

Megjelent:

MK 2021/231. (XII. 17.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2005. évi CXX. törvény

az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról

Módosítja:

2021. évi CXXXI. tv.

Megjelent:

MK 2021/231. (XII. 17.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2005. évi CLXXIV. törvény

a fiatalok életkezdési támogatásáról

Módosítja:

2021. évi CXXXI. tv.

Megjelent:

MK 2021/231. (XII. 17.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi CXLVII. törvény

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Módosítja:

2021. évi CXXXI. tv.

Megjelent:

MK 2021/231. (XII. 17.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2018. évi LII. törvény

a szociális hozzájárulási adóról

Módosítja:

2021. évi CXXXI. tv.

Megjelent:

MK 2021/231. (XII. 17.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2019. évi LXXX. törvény

a szakképzésről

Módosítja:

2021. évi CXXXI. tv.

Megjelent:

MK 2021/231. (XII. 17.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi LXIX. törvény

egyes adótörvények módosításáról

Módosítja:

2021. évi CXXXI. tv.

Megjelent:

MK 2021/231. (XII. 17.)

Hatályos:

2021. 12. 18., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi LXXXIII. törvény

egyes törvényeknek a szakképzéssel és a felnőttképzéssel összefüggő módosításáról

Módosítja:

2021. évi CXXXI. tv.

Megjelent:

MK 2021/231. (XII. 17.)

Hatályos:

2021. 12. 18., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1994. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról

Módosítja:

2021. évi CXXXII. tv.

Megjelent:

MK 2021/231. (XII. 17.)

Hatályos:

2021. 12. 25.

 

Jogszabály:

1996. évi LXXXV. törvény

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról

Módosítja:

2021. évi CXXXII. tv.

Megjelent:

MK 2021/231. (XII. 17.)

Hatályos:

2021. 12. 25.

 

Jogszabály:

2005. évi XVIII. törvény

a távhőszolgáltatásról

Módosítja:

2021. évi CXXXII. tv.

Megjelent:

MK 2021/231. (XII. 17.)

Hatályos:

2021. 12. 25.

 

Jogszabály:

2010. évi LXXXVII. törvény

a Nemzeti Földalapról

Módosítja:

2021. évi CXXXII. tv.

Megjelent:

MK 2021/231. (XII. 17.)

Hatályos:

2021. 12. 25.

 

Jogszabály:

2011. évi CCIX. törvény

a víziközmű-szolgáltatásról

Módosítja:

2021. évi CXXXII. tv.

Megjelent:

MK 2021/231. (XII. 17.)

Hatályos:

2021. 12. 25.

 

Jogszabály:

2021. évi LXXXVI. törvény

egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról

Módosítja:

2021. évi CXXXII. tv.

Megjelent:

MK 2021/231. (XII. 17.)

Hatályos:

2021. 12. 25., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja:

2021. évi CXXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/231. (XII. 17.)

Hatályos:

2021. 12. 25.

 

Jogszabály:

2001. évi XX. törvény

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról

Módosítja:

2021. évi CXXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/231. (XII. 17.)

Hatályos:

2021. 12. 25.

 

Jogszabály:

2004. évi I. törvény

a sportról

Módosítja:

2021. évi CXXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/231. (XII. 17.)

Hatályos:

2021. 12. 25., 2022. 01. 01., 2022. 01. 17., Budapest XIV. kerület belterület 29834/15 helyrajzi számú ingatlant érintő vagyonrendezési eljárást lezáró szerződés hatálybalépésének napja.

 

Jogszabály:

2007. évi CVI. törvény

az állami vagyonról

Módosítja:

2021. évi CXXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/231. (XII. 17.)

Hatályos:

2021. 12. 25., 2022. 01. 01., 2022. 01. 02.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCVI. törvény

a nemzeti vagyonról

Módosítja:

2021. évi CXXXIII. tv.

Megjelent:

MK 20