A jogszabály mai napon ( 2020.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1926. évi XIX. törvény

a polgári eljárásra vonatkozólag az 1905. évi július hó 17-én Hágában kelt és az 1909:XIV. törvénycikkbe iktatott nemzetközi egyezmény 27. Cikkének módosítása céljából az 1924. évi július hó 4-én Hágában kelt Jegyzőkönyv becikkelyezése tárgyában * 

1. § A polgári eljárásra vonatkozólag az 1905. évi július hó 17-én Hágában kelt és az 1909:XIV. törvénycikkbe iktatott nemzetközi egyezmény 27. Cikkének módosítása céljából az 1924. évi július hó 4-én Hágában kelt Jegyzőkönyv az ország törvényei közé iktattatik.

2. § Az 1. §-ban említett Jegyzőkönyv francia *  eredeti szövege és hivatalos magyar fordítása a következő:

Jegyzőkönyv

A polgári eljárásra vonatkozólag az 1905. évi július hó 17-én Hágában kelt nemzetközi egyezményben részes Hatalmak lehetővé óhajtván tenni, hogy ehhez az Egyezményhez a negyedik nemzetközi magánjogi értekezleten képviselve nem volt azok az Államok is csatlakozhassanak, amely Államoknak csatlakozási kívánságát a Szerződő Hatalmak kedvezően fogadták vagy fogják fogadni, megállapodtak, hogy a németalföldi külügyminisztériumban az említett csatlakozási bejelentések elfogadása és megállapítása céljából jegyzőkönyv nyittassék, amely csatlakozások hatálya az említett jegyzőkönyv aláírását követő 60-ik napon fog kezdődni.

A jelen jegyzőkönyv meg fog erősíttetni és a megerősítő okiratok Hágában le fognak tétetni, mihelyt ezt az aláíró Hatalmak közül hat megteheti.

Ez a megállapodás hatályba fog lépni attól az időponttól számított harmincadik napon, amidőn az aláíró Hatalmak megerősítő okirataikat letették.

Aminek hiteléül az e célból kellően meghatalmazott alulírottak aláírták a mai napon kelt jegyzőkönyvet, amelynek egy hiteles másolata az aláíró Hatalmak mindegyikének meg fog küldetni.

3. § A jelen törvény kihirdetésének napján lép életbe, még pedig a 2. §-ban foglalt Jegyzőkönyv életbelépésének napjától kezdődő hatállyal.

4. § A jelen törvény végrehajtásával az igazságügyminiszter bizatik meg, aki a Jegyzőkönyv életbelépésének napját rendelettel fogja közzétenni.


  Vissza az oldal tetejére