A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

11800/1947. (X. 15.) Korm. rendelet

a párizsi békeszerződés életbelépéséről

A Magyar Köztársaság Kormánya a Párizsban 1947. évi február hó 10. napján kelt békeszerződés becikkelyezéséről szóló 1947. évi XVIII. törvény 4. és 5. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

1. § (1) A Párizsban 1947. évi február hó 10. napján kelt és az 1947. évi XVIII. törvénycikkel becikkelyezett békeszerződés (magyar békeszerződés) megerősítő okiratainak letételéről Moszkvában 1947. évi szeptember hó 15. napján készült Jegyzőkönyv szerint a Szocialista Szovjet Köztársaságok Szövetsége, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság és az Amerikai Egyesült Államok a békeszerződés megerősítő okiratait letették és ezzel a békeszerződés életbelépésének a szerződés 42. cikkében meghatározott előfeltételei bekövetkeztek. Ennélfogva a Párizsban 1947. évi február hó 10. napján egyrészről Magyarország, másrészről a Szocialista Szovjet Köztársaságok Szövetsége, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság, az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, a Fehérorosz Szocialista Szovjet Köztársaság, Kanada, Csehszlovákia, India, Új-Zéland, az Ukrán Szocialista Szovjet Köztársaság, a Dél-afrikai Unió és a Jugoszláv Szövetséges Népköztársaság között aláírt békeszerződés 1947. évi szeptember hó 15. napján életbe lépett.

(2) A magyar békeszerződésben kitűzött határidők számítása szempontjából az életbelépés napjaként az 1947. évi szeptember hó 15. napját kell érteni.

2. § (1) A Párizsban 1947. évi február hó 10. napján kelt román békeszerződés megerősítő okiratainak letételéről Moszkvában 1947. évi szeptember hó 15. napján készült Jegyzőkönyv szerint az 1. §-ban említett három nagyhatalom egyidejűleg annak a békeszerződésnek a megerősítő okiratait is letette, amely egyrészről a Szocialista Szovjet Köztársaságok Szövetsége, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság, az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, a Fehérorosz Szocialista Szovjet Köztársaság, Kanada, Csehszlovákia, India, Új-Zéland, az Ukrán Szocialista Szovjet Köztársaság és a Dél-afrikai Unió, másrészről Románia között ugyancsak Párizsban ugyanazon a napon kelt.

(2) A magyar és román békeszerződés egyidejű életbelépésével bekövetkeztek a Magyarország és Románia közötti hadiállapot megszűnéséhez a magyar békeszerződés 8. cikkében megkívánt előfeltételek, ennélfogva a hadiállapot Magyarország és Románia között 1947. évi szeptember hó 15. napján megszűnt.

3. § A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba; rendelkezéseit azonban 1947. évi szeptember hó 15. napjától kezdődő hatállyal kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére