A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1957. évi 30. törvényerejű rendelet

a Közúti Kereskedelmi Járművek Ideiglenes Behozatalára, a Szállítótartályokra és a Magánhasználatra szolgáló Vízijárművek és Légijárművek Ideiglenes Behozatalára vonatkozó, Genfben 1956. évi május hó 18. napján kelt nemzetközi Vámegyezmények kihirdetéséről * 

(A Magyar Népköztársaság részéről az egyezmények aláírása a ratifikáció fenntartásával 1956. augusztus 31-én megtörtént.)

1. § A Népköztársaság Elnöki Tanácsa

I. * 

II. a Szállítótartályokra (container) és

III. a Magánhasználatra szolgáló Vízijárművek és Légijárművek Ideiglenes Behozatalára vonatkozó, Genfben 1956. évi május hó 18. napján kelt nemzetközi Vámegyezményeket jelen törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § A Népköztársaság Elnöki Tanácsa felhívja a külkereskedelmi minisztert, hogy az egyezmények hivatalos magyar fordítását teljes terjedelemben adja ki és illetékes szervek útján bocsássa az állampolgárok rendelkezésére.

3. § *  A jelen törvényerejű rendelettel kihirdetett nemzetközi egyezmények életbeléptetéséről és végrehajtásáról a külgazdasági ügyekért felelős miniszter a közlekedésért felelős miniszterrel egyetértésben gondoskodik. * 


  Vissza az oldal tetejére