A jogszabály mai napon ( 2020.03.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

12/1962. (X. 31.) IM rendelet

a külföldi választottbírósági határozatok elismerése és végrehajtása tárgyában New-Yorkban 1958. június 10-én kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1962. évi 25. törvényerejű rendelet végrehajtásáról

Az 1962. évi 25. törvényerejű rendelet 3. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - a külkereskedelmi miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. § A külföldi választottbírósági határozatok elismerése és végrehajtása tárgyában New-Yorkban 1958. június 10-én kelt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) alapján kell végrehajtani azt a választottbírósági határozatot, amelyet

a) nem a Magyar Köztársaság területén hoztak,

b) a Magyar Köztársaság területén hoztak ugyan, a választottbíróság székhelye azonban külföldön van, és a választottbíróság tagjainak többsége, illetve az egyedül eljáró választottbíró nem magyar állampolgár.

2. § * 

3. § Az Egyezmény hatálya alá tartozó választottbírósági határozat végrehajtására a bírósági végrehajtásról szóló 1955. évi 21. tvr. *  (Vht.) 209-211. §-ai, valamint az Egyezményben foglalt részletes rendelkezések irányadók.

4. § Az Egyezmény IV. Cikkében említett hiteles okirat

a) az állandó választottbíróság által a saját határozatáról kiállított hiteles kiadmány,

b) az eseti választottbíróság határozatának a közjegyző által hitelesített példánya,

c) a választottbírósági szerződés közjegyző által hitelesített példánya.

5-6. § * 

7. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1962. június 3. napjától kezdődően kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére