A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1968. évi 9. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Egyesült Arab Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Kairóban 1965. évi június hó 17. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről * 

1. § A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Egyesült Arab Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Kairóban 1965. évi június hó 17. napján aláírt egyezményt e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban említett egyezmény eredeti magyar szövege a következő:

„EGYEZMÉNY
a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Egyesült Arab Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködésről

A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Egyesült Arab Köztársaság Kormánya attól az óhajtól áthatva, hogy országaik együttműködése az egészségügy területén is tovább fejlődjék, elhatározták, hogy egymással egészségügyi együttműködési egyezményt kötnek, e célból a meghatalmazottaikat kinevezték, akik a jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kicserélését követően az alábbiakban állapodtak meg:

I. Cikk

A Szerződő Felek egészségügyi együttműködése a következőképpen valósul meg:

1. Tájékoztatják egymást alapvető egészségügyi jogszabályaikról és szervezési intézkedéseikről.

2. Kicserélik a gyógyító-megelőző ellátás, valamint az új gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök fejlesztése és alkalmazása területén szerzett tapasztalataikat.

3. Kicserélik a közegészségügyre és a fertőző betegségek elleni védekezésre vonatkozó tapasztalataikat.

4. Tájékoztatják egymást az egészségügyi oktatás formáiról és módszereiről és megküldik egymásnak egészségügyi tankönyveiket, tájékoztató anyagaikat és orvosi irodalmi műveiket.

5. Kicserélik a tervezés és az orvosi statisztika módszerei tekintetében szerzett tapasztalataikat.

6. Tájékoztatják egymást az egészségügyi dolgozók képzésének, szakképzésének és továbbképzésének módszereiről.

II. Cikk

Az egyik Szerződő Fél a másik Szerződő Fél kívánságára szakorvosokat küld ki a másik Szerződő Fél országába. A Szerződő Felek lehetőséget nyújtanak egymásnak arra, hogy az egészségügy meghatározott területein módszertani eljárásukat tökéletesítsék.

III. Cikk

Mindkét Szerződő Fél a másik Szerződő Fél kérésére szakértőket és technikusokat küld a gyógyszerészet területén a másik Szerződő Fél országába. A Szerződő Felek segítséget nyújtanak egymásnak a gyógyszerfejlesztés területén gyakorlati módszereik javításához.

A felmerült költségeket külön megállapodások szerint fedezik.

IV. Cikk

A jelen Egyezmény végrehajtásáról a Szerződő Felek egészségügyi minisztériumai gondoskodnak. A minisztériumok évente munkatervet készítenek.

V. Cikk

A jelen Egyezmény végrehajtásánál a következő pénzügyi alapelvek az irányadók:

A tájékoztató és dokumentációs anyagok megküldése a Szerződő Felek által megállapított keretekben költségmentes.

VI. Cikk

A jelen Egyezmény az aláírás napján lép hatályba és öt éven át marad érvényben. Amennyiben az Egyezményt a Szerződő Felek valamelyike a határidő lejárta előtt hat hónappal nem mondja fel, az további öt évig érvényben marad.

A jelen Egyezmény Kairóban, 1965. évi június hó 17. napján magyar és angol nyelven két-két példányban készült; mindkét eredeti példány egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § *  E törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1965. évi június hó 17. napjától alkalmazni kell. Végrehajtásáról az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére