A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

22/1975. (VIII. 1.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Pakisztán Iszlám Köztársaság Kormánya közötti, Iszlamabadban 1974. év november 12. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 1975. év május 31. napján Iszlamabadban megtörtént)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Pakisztán Iszlám Köztársaság Kormánya közötti, Iszlamabadban 1974. év november 12. napján aláírt egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„A Magyar Népköztársaság Kormányának és a Pakisztán Iszlám Köztársaság Kormányának egyezménye a kulturális és tudományos együttműködésről

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Pakisztán Iszlám Köztársaság Kormánya attól az óhajtól vezetve, hogy szélesítsék és elmélyítsék a két ország baráti kapcsolatát, valamint fejlesszék az együttműködést a kultúra, a tudomány, az oktatás és a művészetek terén, a következő Egyezmény megkötését határozták el és ennek érdekében meghatalmazottaikként kinevezték,

a Magyar Népköztársaság Kormánya részéről:

DÓCZÉ KÁLMÁN rendkívüli és meghatalmazott nagykövet urat,

a Pakisztán Iszlám Köztársaság Kormánya részéről:

ABDUL HAFEEZ PIRZADA
művelődésügyi, tudományos-műszaki és tartományi koordinálási miniszter urat,

akik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaikat kicserélték és a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek támogatják a két ország kulturális és tudományos kapcsolatainak fejlődését és kölcsönösen megismerkednek egymás eredményeivel a kultúra, a tudomány, az oktatás és a sport terén. Ezen célból elősegítik a kölcsönös látogatásokat ezeken a területeken.

2. Cikk

A Szerződő Felek elősegítik, hogy tudományos és oktatásügyi intézményeik kiállításokat, dokumentációs és oktatási anyagokat, tankönyveket és tudományos kiadványokat cseréljenek az országaikban érvényben levő rendelkezések figyelembevételével.

3. Cikk

Ösztöndíjak adományozásával a Szerződő Felek kölcsönösen elősegítik, hogy állampolgáraik tanulmányaikat a másik ország felsőoktatási és kutatási intézményeiben folytathassák.

4. Cikk

A Szerződő Felek tanulmányozni fogják az országaikban adományozott diplomák és tudományos fokozatok egyenértékűségének feltételeit és erről külön megállapodást kötnek.

5. Cikk

A Szerződő Felek támogatják hírügynökségeik, rádió és televízió szervezeteik együttműködését és elősegítik az együttműködést a filmgyártás és forgalmazás terén.

6. Cikk

A Két Fél által kinevezett szakértők rendszeresen tanulmányozzák az olyan programok lehetőségeit, amelyek elősegítik a jelen Egyezmény végrehajtását és ennek érdekében kormányaik elé rendszeresen javaslatokat tesznek, amelyek tartalmazzák a programra vonatkozó határidőket és feltételeket.

7. Cikk

Ezt az Egyezményt a Szerződő Felek alkotmányos előírásainak megfelelően jóvá kell hagyni és a jóváhagyásról szóló diplomáciai jegyzékváltás napján lép hatályba és öt évig marad érvényben. Amennyiben az Egyezményt lejárta előtt hat hónapon belül egyik Fél sem mondja fel, annak érvényessége további öt évvel meghosszabbodik.

Ez az Egyezmény két eredeti példányban készült, angol és magyar nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles. Az egyes cikkek eltérő értelmezése esetén az angol szöveg az irányadó.

Készült: Iszlamabad, 1974. november 12.

A Magyar Népköztársaság
Kormánya nevében
A Pakisztán Iszlám Köztársaság
Kormánya nevében”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1975. év május 31. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról - az oktatásért felelős miniszterrel, a kultúráért felelős miniszterrel és a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszterrel egyetértésben - a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére