A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

43/1978. (IX. 5.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya között Bagdadban, az 1977. évi október hó 3. napján aláírt állat-egészségügyi egyezmény kihirdetéséről

(Az egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás az 1978. évi május hó 30. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya között Bagdadban, az 1977. év október hó 3. napján aláírt állat-egészségügyi egyezményt kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Állat-egészségügyi Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya között

A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya az állatok, takarmányok és állati eredetű termékek kereskedelmi forgalmának megkönnyítése, a fertőző és parazitás, valamint az állatról emberre terjedő más betegségek felszámolása és az állatorvos-tudomány és gyakorlat területén együttműködés létrehozása érdekében elhatározták az Egyezmény megkötését a következők szerint.

1. Cikk

A Szerződő Felek állat-egészségügyi szolgálatai meghatározzák az egyik Fél országából a másikba irányuló állatok, állati eredetű termékek és a takarmányok szállításának feltételeit. Harmadik országból származó szállítmánynak az egyik Szerződő Fél országán keresztül a másik Szerződő Fél országába történő bevitele esetén az importáló Fél belső rendelkezései érvényesek.

2. Cikk

Az 1. Cikkben foglaltak alkalmazása szempontjából:

a) állat elnevezésen értendő:

- háziasított és vadon élő egypatások (ló, szamár, öszvér stb.);

- háziasított és vadon élő hasított körmű állatok (szarvasmarha, bivaly, teve, juh, kecske, szarvas, sertés stb.);

- háziasított és vadon élő rágcsálók (házi, mezei nyúl, patkány, egér, tengerimalac stb.);

- háziasított és vadon élő húsevők, ragadozók;

- szárnyasvadak (fácán, fogoly stb.);

- baromfi (tyúk, pulyka, liba, kacsa, gyöngytyúk stb.);

- méhek;

- halak, halikra, teknősbéka, béka, rák stb.;

b) állati eredetű termék elnevezésen értendő:

- szarvasmarhából, lóból, sertésből, juhból, kecskéből, baromfiból stb. származó húsok és húskészítmények, belsőségek hűtéssel vagy más engedélyezett módon tartósítva;

- szarvasmarha, juh, kecske, sertés, baromfi stb. eredetű húsból, fogyasztásra alkalmas belsőségekből előállított készítmények (konzervek);

- tojás, tojáskészítmények, tej, tejtermék, méz;

- toll, szarv, szőr, csülök, pata, bél, zsír, csont, faggyú, bőr, prém stb.;

- sperma;

c) takarmány elnevezésen értendő:

a jelen Egyezmény szerint növényi és állati eredetű takarmány nyers vagy feldolgozott állapotban (árpa, kukorica, húsliszt, vérliszt, premix stb.).

A jelen Egyezményben fel nem sorolt állatok, állati eredetű termékek és takarmányok esetében a Szerződő Felek országainak rendelkezései érvényesek.

3. Cikk

Az állatok, állati eredetű termékek és takarmányok forgalmáról a jelen Egyezményben rögzített feltételeknek állat-egészségügyi ellenőrzést hatósági állatorvosi szolgálat végzi az erre kijelölt határállomásokon.

4. Cikk

Az állatok, állati eredetű termékek és takarmányok szállítása esetén származási és egészségügyi bizonyítványt kell kiállítani angol és magyar vagy angol és arab nyelven.

A bizonyítványnak tartalmaznia kell az azonosításra, származásra, rendeltetésre és az egészségügyi állapotra vonatkozó adatokat. Ha az importáló ország állat-egészségügyi szolgálata - különleges körülmények folytán - szükségesnek tartja egyéb kiegészítő adat feltüntetését is a bizonyítványon, akkor arról a szállító ország állat-egészségügyi szolgálatát értesíti.

Háziasított egypatás és hasított körmű állatok esetén egyedi bizonyítványt kell kiállítani. Minden más esetben csoportos bizonyítvány állítható ki, ha az állatok vagy a termékek származási és rendeltetési helye azonos, és ugyanazon járművön kerülnek szállításra.

Az állatokat és termékeket úgy kell megjelölni, hogy a megjelölés alapján az azonosítás biztosított legyen.

A bizonyítványt hatósági állatorvos állíthatja ki.

A származási és egészségügyi bizonyítvány a kiállítástól kezdődően 10 napig érvényes. Amennyiben a bizonyítvány érvényessége lejárna, mielőtt a szállítmány a szállító ország határállomására érkezne, a határállomás hatósági állatorvosa kedvező vizsgálat esetén azt meghosszabbíthatja. A vizsgálat eredményét és dátumát a bizonyítványon fel kell tüntetni.

5. Cikk

1. A tenyésztésre importált állatok részére kiállított származási és egészségügyi bizonyítványnak igazolnia kell, hogy az exportáló ország területén nem fordultak elő a következő betegségek:

a) keleti marhavész, szarvasmarhák ragadós tüdőlobja, afrikai lópestis, afrikai sertéspestis, blue tongue, a ragadós száj- és körömfájás vírus egzotikus típusa és takonykór az utolsó 12 hónapban;

b) a hasított körmű állatok vonatkozásában ragadós száj- és körömfájás az utóbbi 6 hónapban a származási hely 30 km-es sugarú körzetében gümőkór, brucellózis, szarvasmarha leukózis, trichomonadózis, vibriózis és paratuberculosis a származási gazdaságban az utóbbi 12 hónapban;

c) tenyészbénaság, fertőző kevésvérűség, járványos agyvelőgyulladás, hurutos lóinfluenza a származási hely 30 km-es sugarú körzetében az utóbbi 12 hónapban;

d) kiskérődzők ragadós tüdőlobja, járványos elapasztás, juhhimlő az exportáló ország területén az utolsó 12 hónapban; a származási gazdaságban az utolsó 12 hónapban a rühösség, Maedi-betegség és fertőző mellékhere-gyulladás;

e) sertéspestis, torzító orrgyulladás és fertőző sertésbénulás a származási hely 30 km-es sugarú körzetében az utolsó 6 hónapban;

f) baromfipestis, Newcastle-betegség és baromfikolera a származási gazdaságban és annak 30 km-es sugarú körzetében az utolsó 3 hónapban;

g) idült mycoplasmosis, Marek-féle betegség, fertőző bronchitis; ornithosis-psittacosis, leucosis, baromfihimlő, baromfitifusz-pullorosis és fertőző gége-légcsőgyulladás a származási gazdaságban az utolsó 12 hónapban;

h) veszettség a származási gazdaságban és annak 20 km-es sugarú körzetében az utolsó 12 hónapban;

i) vadak, értékes prémű állatok, házi, mezei és üregi nyulak esetében a származási területen vagy járásban olyan járványos vagy vírusos betegség az utolsó 12 hónapban, amelyre az érintett állat fogékony;

j) egzotikus állatoknál az utolsó 2 hónapban kötelező az állandó állatorvosi felügyelet alatti karantén vagy állatkerti megfigyelés;

k) méheknél acariasis, nosema-betegség, nyúlós költésrothadás, európai költésrothadás az utolsó 12 hónapban a származási méhészetben és annak 10 km-es sugarú körzetében;

l) mesterséges belső vizekben tenyésztésre szánt halak és halikra esetében, fertőző és parazitás betegség a keltető tavakban vagy a származási vízben az utolsó 12 hónapban.

Az állat-egészségügyi bizonyítványnak igazolnia kell azt is, hogy

A) az állatokat a következő diagnosztikai vizsgálatoknak vetették alá:

1. egypatásoknál 15 nappal a szállítás előtt a malleines szempróba és a szerológiai vizsgálat takonykórra, a Coggins-teszt fertőző kevésvérűségre negatív eredményt adott;

2. tenyészlovakat szerológiailag megvizsgálták tenyészbénaságra 2 alkalommal, háromhetes időközben és az eredmény negatív volt; az utolsó vizsgálatot a szállítást megelőző 21 napon belül elvégezték;

3. tenyészmarhák a szállításuk előtt 30 napon belül az intradermális tuberkulinpróbával negatív eredményt adtak;

4. tenyészmarhák, juhok és kecskék brucellózisra irányuló szerológiai vizsgálatát elvégezték 2 alkalommal, 20 napos időközzel egy állami laboratóriumban; az utolsó vizsgálatot a szállítás előtti 14 napon belül végezték;

5. kis tenyészállatokon (juh, kecske, kos, kecskebak) nem később, mint 15 nappal a szállítás előtt végzett szerológiai vizsgálat fertőző mellékhere-gyulladásra és különböző elvetélésekre negatív eredményt adott;

B) az állatokat vakcinázták:

1. a szarvasmarhákat, a juhokat és a kecskéket ragadós száj- és körömfájás ellen trivalens vakcinával, legalább 15 nappal és nem több, mint 4 hónappal a szállítás előtt:

2. tenyésztésre szánt egypatásokat, szarvasmarhákat, juhokat és kecskéket legalább 15 nappal a szállítás előtt lépfene ellen;

3. kéthónaposnál idősebb sertéseket legalább 20 nappal a szállítás előtt sertéspestis ellen;

4. kutyákat és macskákat veszettség ellen legalább 30 nappal korábban, de 12 hónapnál nem régebben a szállítás előtt.

II. Vágóállatok esetében a származási és egészségügyi bizonyítványnak a következőket kell igazolnia:

a) az ország mentes keleti marhavésztől, szarvasmarhák ragadós tüdőlobjától és a ragadós száj- és körömfájás egzotikus típusaitól az utolsó 12 hónapban;

b) szarvasmarhák esetében, hogy ragadós száj- és körömfájás nem fordult elő a származási gazdaságban és annak 30 km-es sugarú körzetében az utolsó 6 hónapban; a származási gazdaság mentes gümőkórtól és brucellózistól az utolsó 12 hónapban, és az állatokat gümőkórra és brucellózisra a szállítást megelőző 30 napon belül megvizsgálták és a vizsgálati eredmény negatív volt, továbbá az állatokat az I. B. 1. pontban említett feltételeknek megfelelően vakcinázták;

c) juhok esetében, hogy száj- és körömfájás nem fordult elő a származási gazdaságban és annak 30 km-es sugarú körzetében az utolsó 6 hónapban és az állatokat az I. B. 1. pontban említett feltételeknek megfelelően vakcinázták, továbbá az ország mentes a juhok ragadós tüdőlobjától az utolsó 12 hónapban.

6. Cikk

Tenyészbaromfi, naposcsibe és tojás szállítása esetén a Szerződő Felek által a jelen Egyezmény I. számú mellékletében megállapított és jóváhagyott származási és egészségügyi bizonyítványt kell csatolni.

7. Cikk

Halak, embrionált ikrák és más víziállatok esetében a jelen Egyezmény II. számú mellékletében meghatározott származási és egészségügyi bizonyítványt kell szállításkor kiállítani.

8. Cikk

Hús-, húskészítmények és fogyasztásra szánt egyéb állati eredetű termékek szállításakor a jelen Egyezmény III. számú mellékletében foglaltaknak megfelelő származási és egészségügyi bizonyítványt kell kiállítani.

Friss, előhűtött vagy fagyasztott hús szállítása csak a következő módon történhet:

- szarvasmarha: negyedben, darabokban, csonttal vagy kicsontozva;

- borjú: félben, negyedben, darabokban, csonttal vagy kicsontozva;

- sertés: félben, sonka, lapocka, elülső rész vagy más darabok, csonttal vagy kicsontozva;

- ló: negyedben, darabokban, csonttal vagy kicsontozva;

- bárány: egészben, darabokban, csonttal vagy kicsontozva;

- juh: egészben, félben, comb, lapocka vagy más részek, csonttal vagy kicsontozva;

- fej és farok: egészben vagy kicsontozva;

- nyelv, szív, máj, vese, velő, belső elválasztású mirigyek egészben;

- gyomor, előgyomor, belek egészben, tisztítva és fehérítve.

A felsorolt rendelkezések megsértése nélkül a Szerződő Felek központi állat-egészségügyi szolgálatai a jövőben elfogadnak az említettektől eltérő hús- és húskészítmény-féleségeket az új technológiai és kereskedelmi követelmények függvényében.

9. Cikk

A Szerződő Felek állat-egészségügyi szolgálatai évente megküldik egymásnak az állam által exportjoggal felruházott vágóhídjaik és húsfeldolgozó üzemeik jegyzékét.

10. Cikk

A vágóhidak és húsfeldolgozó üzemek a hatósági állatorvosi szolgálat állandó ellenőrzése alatt állnak. Az állatok vágás előtti vizsgálatát, valamint a hús- és húskészítmények vizsgálatát hatósági állatorvos végzi.

11. Cikk

Minden vágóhíd és húsfeldolgozó üzem, amely exportra termel, kizárólag egyetlen azonosítási számot vagy jelet használhat. Az azonosítási számot a húson, a göngyölegen és a kísérő iratokon bélyegzéssel kell feltüntetni.

12. Cikk

Fertőző betegségben szenvedő dolgozók vágóhidakon és húsfeldolgozó üzemekben nem alkalmazhatók. A vágóhidak és húsfeldolgozó üzemek dolgozóinak rendszeres orvosi vizsgálaton kell résztvenniök. A vizsgálatok módját és időpontját a két ország egészségügyi szervei határozzák meg.

13. Cikk

Takarmányozásra vagy ipari feldolgozásra szánt állati és növényi eredetű nyers vagy feldolgozott termék szállításakor a jelen Egyezmény IV. számú mellékletében meghatározott származási és egészségügyi bizonyítványt kell kiállítani.

14. Cikk

Ha az importáló ország állat-egészségügyi szolgálata fertőző betegség tüneteit észleli, jogában áll az ország törvényes előírásai szerint eljárni. Ilyen esetben az ország állat-egészségügyi szolgálata köteles tájékoztatni az exportáló ország állat-egészségügyi szolgálatát a betegségről és a foganatosított rendelkezésekről.

15. Cikk

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy legalább havonként megküldik egymásnak az állat-egészségügyi járványhelyzetről szóló tájékoztató jelentést.

Ha a Szerződő Felek egyikének területén különösen ragályos fertőző betegség jelentkezik, mint például keleti marhavész, a szarvasmarhák ragadós tüdőlobja, a ragadós száj- és körömfájás klasszikus és egzotikus típusa, afrikai lópestis, afrikai sertéspestis, akkor az állat-egészségügyi szolgálat haladéktalanul köteles erről értesíteni a másik Fél állat-egészségügyi szolgálatát. Ragadós száj- és körömfájás esetén táviratilag közölni kell a vírus típusát is. Ezekben az esetekben az importáló országnak jogában áll leállítani vagy csökkenteni az importot, megtiltani mindazon állatok, állati eredetű termékek és takarmányok forgalmát, amelyek a fertőzés terjesztői lehetnek.

Ugyanígy lehet eljárni, amikor harmadik országban fordul elő a jelen cikkben felsorolt betegségek valamelyike és a betegség behurcolásának megelőzése érdekében megfelelő intézkedéseket kell tenni. Az intézkedések ideje mindaddig meghosszabbítható, amíg a betegség terjedésének a veszélye fennáll.

16. Cikk

Az állatok, állati eredetű termékek és takarmányok szállítására szolgáló járművek fertőtlenítését a Szerződő Felek országaiban érvényes rendelkezések szerint kell végrehajtani. A fertőtlenített járművet a fertőtlenítést igazoló címkével kell ellátni.

17. Cikk

A jelen Egyezmény mellékleteiben foglalt előírásokat a Szerződő Felek állat-egészségügyi szervei szükség szerint módosíthatják.

18. Cikk

A jelen Egyezmény alkalmazásával kapcsolatban esetleg felmerülő eltérő értelmezések rendezésére, továbbá bármilyen módosítás tanulmányozására a Szerződő Felek országainak Mezőgazdasági Minisztériumai 3-3 tagból álló Vegyesbizottságot jelölnek ki az állat-egészségügyi szolgálatukból.

A Bizottság évente váltakozva ülésezik és az üléseken annak az ország Bizottságának vezetője elnököl, amelyben az ülést tartják.

A Vegyesbizottság feladata, hogy

- tanulmányozza a jelen Egyezmény alkalmazása során felmerült hiányosságokat,

- a jelen Egyezmény hiányosságainak megszüntetésére, egyes rendelkezések módosítására javaslatot dolgozzon ki az aláíró kormányok részére.

A Bizottság által hozott döntéseket, amennyiben azok a jelen Egyezmény módosítását jelentik, mindkét kormánynak jóvá kell hagynia.

19. Cikk

Felismerve a két ország közötti együttműködés hasznosságát, szükségességét és ennek előnyét, a Szerződő Felek lehetővé teszik az elméleti és gyakorlati ismeretek, szakemberek, tudományos közlemények stb. cseréjét a két ország állat-egészségügyi szolgálatai által meghatározott feltételek szerint.

20. Cikk

A jelen Egyezményt jóvá kell hagyni és az a jóváhagyásról szóló diplomáciai jegyzékváltást követő 30. napon lép hatályba.

A jelen Egyezmény öt évig marad hatályban és mindig további öt évre meghosszabbodik, kivéve, ha azt valamelyik Szerződő Fél a lejáratot hat hónappal megelőzően közölt értesítéssel felmondja.

Készült Bagdadban, az 1977. évi október hó 3. napján, két eredeti példányban angol nyelven.

(Aláírások)

I. számú melléklet

Származási és egészségügyi bizonyítvány baromfira, naposcsibére és keltetőtojásra

Exportáló ország: ......................................................................................................................
Állat-egészségügyi határállomás: ..............................................................................................
I. Azonosítás
Baromfi vagy tojások száma Faj Fajta Neme Életkora
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
II. Származás
A származási gazdaság neve és címe: .......................................................................................
A feladó neve és címe: ..............................................................................................................
A feladás helye és időpontja: ....................................................................................................
III. Rendeltetés
Ország: ......................................................................................................................................
A címzett neve és címe: ............................................................................................................
A szállító eszköz és megjelölése (1): ........................................................................................

(1) Ha a szállítóeszköz gépjármű vagy vagon, a forgalmi rendszámát; repülőgép esetében a járatszámot; hajó esetében a hajó és a hajózási társaság nevét kell megjelölni.

IV. Állat-egészségügyi igazolás baromfira és naposcsibére

Alulírott hatósági állatorvos igazolom, hogy

a) az állatokat berakásuk előtt megvizsgáltam és betegségre utaló tüneteket nem észleltem;

b) a származási gazdaságban és annak 30 km-es átmérőjű körzetében az utolsó 3 hónapban baromfipestis, Newcastle-betegség és baromfikolera nem fordult elő;

c) a származási gazdaságban az utolsó 12 hónapban mycoplasmosis, Marek-féle betegség, fertőző bronchitis, ornithosis-psittacosis, leukosis, pullorosis, baromfihimlő, baromfitífusz és fertőző gége-légcsőgyulladás nem fordult elő;

d) az állatokat ................................................................... betegség ellen vakcinázták;
a vakcina fajtája: ...................................................................................................................
a vakcinázás időpontja: .........................................................................................................
keltetőtojásra:

Alulírott hatósági állatorvos igazolom, hogy

a) a származási gazdaságban és annak 30 km-es átmérőjű körzetében az utolsó 3 hónapban baromfipestis, Newcastle-betegség és baromfikolera nem fordult elő;

b) a származási gazdaságban az utolsó 12 hónapban mycoplasmosis, Marek-féle betegség, fertőző bronchitis, ornithosis-psittacosis, leukosis, baromfihimlő, baromfitífusz, pullorosis és fertőző gége-légcsőgyulladás nem fordult elő;

c) a keltetőtojás mentes minden garminatív úton terjedő betegségtől.

Kelt: ...........................................................................................................................................

P. H.
.....................................
hatósági állatorvos

II. számú melléklet

Származási és egészségügyi bizonyítvány halakra és embrionált ikrákra

Exportáló ország: ......................................................................................................................
Állat-egészségügyi ellenőrző határállomás: ..............................................................................
I. Azonosítás
Az állatok vagy a termékek megnevezése: ................................................................................
Szám vagy mennyiség: .............................................................................................................
A csomagok száma: ..................................................................................................................
II. Származás
A származási gazdaság neve és címe: .......................................................................................
A feladó neve és címe: ..............................................................................................................
A feladás helye és időpontja: ....................................................................................................
III. Rendeltetés
Ország: ......................................................................................................................................
A címzett neve és címe: ............................................................................................................
A szállítóeszköz (1): .................................................................................................................

(1) Ha a szállítóeszköz gépjármű vagy vagon, a forgalmi rendszámát; repülőgép esetében a járatszámot, hajó esetében a hajó és a hajózási társaság nevét kell megjelölni.

IV. Állat-egészségügyi igazolás

Alulírott hatósági állatorvos igazolom, hogy

a) a halak és/vagy embrionált ikrák olyan gazdaságból származnak, ahol fertőző és parazitás betegség az utolsó 12 hónapban nem fordult elő;

b) a berakást megelőző vizsgálat során betegségre utaló tüneteket nem észleltem.

P. H.
.....................................
hatósági állatorvos

III. számú melléklet

Származási és egészségügyi bizonyítvány húsra és húskészítményre

Exportáló ország: ......................................................................................................................
Állat-egészségügyi határállomás: ..............................................................................................
I. Azonosítás
A termék megnevezése: ............................................................................................................
Az állat faja, amelyből származik: ............................................................................................
A csomagolás típusa: ...............................................................................................................
A csomagok száma: ...............................................................................................................
Nettó súly: .................................................................................................................................
II. Származás
A vágóhíd vagy húsfeldolgozó üzem címe: ..............................................................................
A vágóhíd vagy húsfeldolgozó üzem állatorvosi ellenőrző száma vagy jele: ............................
A feladó neve és címe: ..............................................................................................................
A feladás helye és időpontja: ....................................................................................................
III. Rendeltetés
Ország: ......................................................................................................................................
A címzett neve és címe: ............................................................................................................
A szállítóeszköz (1): .................................................................................................................

(1) Ha a szállítóeszköz gépjármű vagy vagon, a forgalmi rendszámát; repülőgép esetében a járatszámot, hajó esetében a hajó és a hajózási társaság nevét kell megjelölni.

IV. Állat-egészségügyi igazolás

Alulírott hatósági állatorvos igazolom, hogy

a) a levágott állatok fertőző betegségektől mentes helyről származnak,

b) a hús, húskészítmény egészséges állatokból származik,

c) a húst, húskészítményt az egyezményben előírt követelményeknek megfelelően megvizsgáltam és fogyasztásra alkalmasnak találtam,

d) a hús, húskészítmény nem tartalmaz adalékanyagot vagy más olyan anyagot, amely veszélyt jelent a fogyasztó számára.

Kelt: ...........................................................................................................................................

P. H.
.....................................
hatósági állatorvos

IV. számú melléklet

Származási és egészségügyi bizonyítvány takarmányozásra vagy ipari feldolgozásra szánt állati eredetű termékekre és takarmányozásra szánt növényi eredetű termékekre

Exportáló ország: .....................................................................................................................
Állat-egészségügyi határállomás: ..............................................................................................
I. Azonosítás
A termék megnevezése: ............................................................................................................
Az állat faja, amelyből a termék származik: .............................................................................
A csomagolás típusa: ................................................................................................................
A termék nettó súlya: ................................................................................................................
II. Származás
A származási hely neve és címe: ...............................................................................................
A feladó neve és címe: ..............................................................................................................
A feladás helye és időpontja: .................................................................................................
III. Rendeltetés
Ország: ......................................................................................................................................
A címzett neve és címe: ...........................................................................................................
A szállító eszköz (1): .................................................................................................................

(1) Ha a szállítóeszköz gépjármű vagy vagon, a forgalmi rendszámát, repülőgép esetében a járatszámot, hajó esetében a hajó és a hajózási társaság nevét kell megjelölni.

IV. Állat-egészségügyi igazolás ipari feldolgozásra szánt állati eredetű termékre

Alulírott hatósági állatorvos igazolom, hogy a termék fertőző betegségektől mentes állatokból és helyről származik.

Kelt: ...........................................................................................................................................

P. H.
.....................................
hatósági állatorvos
Takarmányozásra szánt állati eredetű termékekre

Alulírott hatósági állatorvos igazolom, hogy

a) a termék fertőző betegségektől mentes állatokból és helyről származik,

b) a feldolgozás és feladás helyén, valamint annak 50 km-es sugarú körzetében 6 hónap óta keleti marhavészt, szarvasmarhák ragadós tüdőlobját, száj- és körömfájást, afrikai lópestist, afrikai sertéspestist és lépfenét nem állapítottak meg,

c) a termék szalmonellát vagy egyéb patogén mikroorganizmust nem tartalmaz. (1)

Kelt: ...........................................................................................................................................

P. H.
.....................................
hatósági állatorvos

(1) A bizonyítványhoz állami laboratóriumban végzett vizsgálatot tanúsító igazolást kell csatolni.

Takarmányozásra szánt növényi eredetű termékekre

Alulírott hatósági állatorvos igazolom, hogy a termék származási és feldolgozási helyén, valamint annak 50 km-es sugarú körzetében 6 hónap óta keleti marhavészt, a szarvasmarhák ragadós tüdőlobját, száj- és körömfájást, afrikai lópestist, afrikai sertéspestist és lépfenét nem állapítottak meg.

Kelt: ..........................................................................................................................................

P. H.
.....................................
hatósági állatorvos

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit az 1978. év június hó 29. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére