A jogszabály mai napon ( 2020.05.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1986. évi 7. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság és a Svéd Királyság között Budapesten, az 1983. évi szeptember hó 28. napján aláírt bűnügyi jogsegélyszerződés kihirdetéséről * 

A szerződés megerősítő okiratait Stockholmban, az 1986. évi január hó 30. napján cserélték ki.

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Magyar Népköztársaság és a Svéd Királyság között a Budapesten, az 1983. évi szeptember hó 28. napján aláírt bűnügyi jogsegélyszerződést e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § A szerződés magyar nyelvű szövege a következő:

„Szerződés
a Magyar Népköztársaság és a Svéd Királyság között a büntetőügyekben nyújtandó jogsegélyről
 * 

4. Cikk

3. A kézbesítendő iratot két példányban kell megküldeni és mellékelni kell hozzá fordítást a megkeresett Fél nyelvén. Iratok kézbesítésére azonban sor kerül abban az esetben is, ha nincs mellékelve hozzá fordítás a megkeresett Fél nyelvén, amennyiben az, akinek részére az iratot kézbesíteni kell, azt önként átveszi.

11. Cikk

1. Bizonyítékok beszerzésére, házkutatásra, személymotozásra, lefoglalásra vagy bizonyítékul szolgáló tárgyak megküldésére, valamint jegyzőkönyvek vagy iratok beszerzésére irányuló megkereséseknek a megkereső Fél bíróságától kell származniuk és azokat a megkeresett Fél bíróságának kell címezni, kivéve a 15. Cikkben hivatkozott eseteket. A megkereséseket a megkeresett Fél nyelvén kell elkészíteni, vagy csatolni kell hozzájuk fordítást ezen a nyelven.

(Aláírások)”

3. § (1) E törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba és rendelkezéseit 1986. március 1-jétől kell alkalmazni.

(2) *  E törvényerejű rendelet végrehajtásáról az igazságügyért felelős miniszter az érdekelt miniszterekkel és a legfőbb ügyésszel egyetértésben gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére