A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

29/1986. (IX. 1.) MM rendelet

az egyes sajtótermékek engedélyezéséről és az impresszum feltüntetéséről

A sajtóról szóló 1986. évi II. törvény (a továbbiakban: Tv.) 21. §-a (3) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatala elnökével egyetértésben - a következőket rendelem:

1-9. § * 

II. Impresszum feltüntetése

10. § Rövidített impresszum (sokszorosító neve és címe) alkalmazható a következő sajtótermékeknél:

- reklámfilm, illetve videofelvétel,

- híradófilm,

- meghívó, belépőjegy, ruhatári jegy, étrend,

- hirdetésátragasztó, jegyzettömb,

- szokásos családi jellegű értesítés,

- árucsomagolás célját szolgáló sajtótermék,

- külföldre szánt könyv és propagandanyomtatvány,

- kisméretű naptár,

- sorsjegy, fogadási szelvény,

- képes levelezőlap, órarend, oklevél, előnyomott postai nyomtatvány,

- postai és vasúti hirdetmény, kezelési és ügyviteli nyomtatvány.

11. § Nem kell impresszumot feltüntetni a következő sajtótermékeken:

- hivatalvezető levélpapírja, előnyomott magánlevélpapír és ezek borítéka;

- közlekedési vállalat menetjegye;

- névjegy, névjegy nagyságú családi értesítés;

- illeték- és egyéb értékjegyes bélyeg;

- postai értékes nyomtatvány;

- játékkártya, levonókép.

12. § A 10. és 11. §-ban felsoroltakon kívül az előállítást és a nyilvános közlést engedélyező szerv - kérelemre - egyes sajtótermékeket az impresszum alkalmazása alól mentesíthet, illetve rövidített impresszum alkalmazását engedélyezheti. * 

III. Záró rendelkezések

13. § A Vhr. 1. §-a a) pontjának, valamint e rendelet alkalmazásában egy szerzői ív 40 000 betűhely, verses műnél 500 sor. Ha a mű terjedelme szerzői ívben nem határozható meg, a 16 A/5 alakú nyomtatott oldalt kell egy szerzői ívnek tekinteni.

14. § * 

1-4. számú melléklet a 29/1986. (IX. 1.) MM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére