A jogszabály mai napon ( 2020.07.13. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1/1990. (VII. 3.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között az 1990. évi március hó 24. napján jegyzékváltás útján megkötött, a vízumkényszer megszüntetéséről szóló megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között az 1990. évi március hó 24. napján jegyzékváltás útján megkötött, a vízumkényszer megszüntetéséről szóló megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„MEGÁLLAPODÁS
a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya
között a vízumkényszer megszüntetéséről

A Magyar Köztársaság külügyminisztere a Németországi Szövetségi Köztársaság szövetségi külügyminiszterének.

Van szerencsém a mai napon kelt jegyzékének kézhezvételét igazolni, amelyben javaslatot tesz Kormánya nevében a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között vízummegállapodás kötésére. Az Ön jegyzékének közösen megállapított magyar szövege az alábbi:

1. Azok a magyar állampolgárok, akik érvényes útiokmánnyal rendelkeznek és nem szándékoznak a Németországi Szövetségi Köztársaságban három hónapnál hosszabb ideig tartózkodni, vagy ott kereső tevékenységet folytatni, vízum nélkül (tartózkodási engedély vízum formájában) beutazhatnak a Német Szövetségi Köztársaságba és ott tartózkodhatnak.

2. Azok a német állampolgárok, akik érvényes útiokmánnyal rendelkeznek és nem szándékoznak három hónapnál hosszabb ideig a Magyar Köztársaságban tartózkodni, vagy ott kereső tevékenységet folytatni, vízum nélkül utazhatnak be a Magyar Köztársaságba és ott tartózkodhatnak.

3. A Felek a megállapodás hatálybalépése előtt legkésőbb 30 nappal kicserélik az érvényes útiokmányok mintapéldányait.

4. Amennyiben az egyik Fél a megállapodás hatályba lépését követően új útiokmányt vezet be, erről a másik Felet legkésőbb a bevezetést megelőzően 30 nappal diplomáciai úton, a mintapéldány megküldésével jegyzékben tájékoztatja.

5. Ez a megállapodás nem mentesíti a német állampolgárokat és a magyar állampolgárokat az alól a kötelezettség alól, hogy a másik Fél területén történő tartózkodásuk során betartsák az ott hatályban lévő törvényeket és más rendelkezéseket.

6. A Felek illetékes hatóságai fenntartják maguknak azt a jogot, hogy a nemkívánatos személyektől a beutazást megtagadják, vagy a tartózkodást megtiltsák.

7. A Felek mindenkor formaságoktól mentesen saját területükre átveszik azokat az állampolgáraikat, akik érvényes útiokmánnyal rendelkeznek.

8. A Felek ugyancsak átveszik azokat az állampolgáraikat, akik érvényes útiokmányokkal nem rendelkeznek. Szükség esetén számukra az illetékes diplomáciai vagy konzuli képviselet útiokmányt állít ki.

9. Közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okokból a Felek bármelyike a fenti rendelkezések alkalmazását átmenetileg teljesen vagy részlegesen felfüggesztheti. A felfüggesztésről és annak feloldásáról a másik Felet haladéktalanul, diplomáciai úton jegyzékben tájékoztatni kell.

10. Az 1971. szeptember 3-i négyoldalú egyezménynek megfelelően ez a megállapodás a rögzített eljárásokkal megegyezően Berlin (Nyugat)-re kiterjed.

11. Ez a megállapodás 1990. május hó 1. napján lép hatályba.

12. Ez a megállapodás bármikor három hónapos határidő betartásával felmondható. A felmondást a másik Féllel diplomáciai úton jegyzékben kell közölni.

Van szerencsém közölni Önnel, hogy Kormányom az Ön jegyzékében foglalt javaslatokkal egyetért. Az Ön jegyzéke, valamint ez a válaszjegyzék Kormányaink között megállapodást képez.

Engedje meg Miniszter Úr, hogy legkiválóbb nagyrabecsülésemről biztosítsam.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1990. május hó 1. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére