A jogszabály mai napon ( 2024.05.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2/1990. (XI. 21.) KTM rendelet

a Székesfehérvári homokbánya Természetvédelmi Terület létesítéséről és a Hansági Tájvédelmi Körzet bővítéséről, valamint természetvédelmi kezelők kijelöléséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-ának (1) bekezdése a) pontjában, valamint a 46. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel és az érintett megyei tanácsokkal egyetértésben - a következőket rendelem:

1. § (1) Védetté nyilvánítom „Székesfehérvári homokbánya Természetvédelmi Terület” néven a Székesfehérvár 7611, 7614, 7615, 7617/4, 7620/3 ingatlannyilvántartási helyrajzi számú 121 hektár kiterjedésű területet.

(2) A védetté nyilvánítás célja a terület fajgazdag növény- és állatvilágának megőrzése.

(3) *  A védett természeti terület természetvédelmi értékeinek megóvása, őrzése és bemutatása (a továbbiakban: természetvédelmi kezelés) a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság feladata.

2. § * 

3. § Ez a rendelet 1990. december hó 1-jén lép hatályba.

Melléklet a 2/1990. (XI. 21.) KTM rendelethez  * 

A Hansági Tájvédelmi Körzet bővítési területének ingatlannyilvántartási helyrajzi számai * 

Győr-Sopron vármegye

Lébény:

0172/a-f, 0173, 0188/a-b, 0189/a, c-d, 0190, 0191/a-b, 0192, 0193, 0195, 0242, 0243, 0244/1, 0244/2/a-b, 0244/3-5, 0244/6/a-b, 0245/a-b, 0246, 0247/a-d, 0248/a-g, 0249, 0250, 0251, 0252, 0253/a-b, 0254/a-d, 0255/a-b, d, 0256, 0257, 0258/a-f, 0259/a-d, 0260, 0261/a-b, 0262, 0263/a-b, 0484/a-n.