Hatály: közlönyállapot (1990.IV.23.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

7/1990. (IV. 23.) KVM rendelet

egyes természeti területek védetté, valamint helyi jelentőségű természetvédelmi területek országos jelentőségűvé nyilvánításáról, továbbá természetvédelmi területek határának módosításáról

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. tvr. végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. és 13. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. § (1) Védetté nyilvánítom és a Hortobágyi Nemzeti Park területéhez csatolom a balmazújvárosi Nagyszik, Balmazújváros 021, 022/3/a-c, 023, 024, 025, 058, 059/6/a-d, 059/7/a-c ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számok szerinti 213,2 hektár kiterjedésű területet.

(2) A védetté nyilvánítás célja a szikes tavak és a környezetükben kialakult élőhelyek növény- és állatközösségeinek megőrzése.

(3) A természetvédelmi terület kezelési szabályzatát az 1. számú melléklet tartalmazza.

(4) A védett természeti terület természeti értékeinek megóvása, megőrzése, fenntartása, bemutatása és helyreállítása (a továbbiakban: természetvédelmi kezelés) a KVM Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának a feladata.

2. § (1) Védetté nyilvánítom „Ceglédi-rét Természetvédelmi Terület” néven a Cegléd 0151/2/a-b, 0151/4/a, 8194/4/d ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számok szerinti 17,4 hektár kiterjedésű területet.

(2) A védetté nyilvánítás célja a fokozottan védett és veszélyeztetett pókbangó legnagyobb ismert hazai populációja, valamint egyéb ritka, értékes fajok által alkotott növénytársulás termőhelyének megóvása.

(3) A természetvédelmi terület kezelési szabályzatát a 2. számú melléklet tartalmazza.

(4) A védett természeti terület természetvédelmi kezelése a KVM Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságának feladata.

3. § (1) Védetté nyilvánítom „Császártöltési Vörös mocsár (Őrjeg) Természetvédelmi Terület” néven a 3. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számok szerinti 930,2 hektár kiterjedésű területet.

(2) A védetté nyilvánítás célja a Duna-Tisza közi hátság nyugati, sajátos felszínfejlődési viszonyokat tükröző, valamint a hátságperem alatt kialakult nagy kiterjedésű mocsárvidék - mint vizes élőhely - kiemelkedő biológiai és tájképi értékeinek megóvása.

(3) A természetvédelmi terület kezelési szabályzatát a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A védett természeti terület természetvédelmi kezelése a KVM Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságának feladata.

4. § (1) Védetté nyilvánítom „Dámányadacsi-rét Természetvédelmi Terület” néven a Kunadacs határában levő, az 5. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számok szerinti 450,7 hektár kiterjedésű területet.

(2) A védetté nyilvánítás célja a Felső-kiskunsági, a századelőn még nagy kiterjedésű láp- és mocsárvidék maradványainak, fajgazdag növény- és állatvilágának, a rétek tájképi értékeinek megóvása.

(3) A természetvédelmi terület kezelési szabályzatát a 6. számú melléklet tartalmazza.

(4) A védett természeti terület természetvédelmi kezelése a KVM Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságának feladata.

5. § (1) A Kiskőrösi Szücsi-erdő és Tabdi Kőrises égerláp Természetvédelmi Területeket „Kiskőrösi Turjános Természetvédelmi Terület” néven egyesítem.

(2) Védetté nyilvánítom és a Kiskőrösi Turjános Természetvédelmi Területhez csatolom a 7. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi 368,7 hektár kiterjedésű területet.

(3) A védetté nyilvánítás célja a Kiskunság nyugati peremén fekvő, jó vízellátottságú terület mocsarai és lápi növénytársulásainak, fajgazdag állatvilágának, valamint tájképi értékeinek megóvása.

(4) A védett természeti terület természetvédelmi kezelése a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságának a feladata.

6. § (1) Védetté nyilvánítom „Hencidai Csere-erdő Természetvédelmi Terület” néven a Hencida 064/3-4, 064/12/a-m, p-s, 064/13, 065, 066/b-d, 071, 074/1/a-b, 074/2/a-b, 078/1/b-g, 080/b-d, g-k ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számok szerinti, 111 hektár kiterjedésű területet.

(2) A védetté nyilvánítás célja az Alföldön ritka, vagy csak itt előforduló növényfajok (pázsitos nőszirom, réti kardvirág, magyar zergevirág) termőhelyének és növényállományának megóvása.

(3) A védetté nyilvánított területre vonatkozó kezelési szabályzatot a 8. számú melléklet tartalmazza.

(4) A védett természeti terület természetvédelmi kezelése a KVM Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának a feladata.

7. § (1) Védetté nyilvánítom „Tapolcafői-láprétek Természetvédelmi Terület” néven a Tapolcafő 01391/b, m, 01407, 01408/1-2, 01430/3/b, 01431/2 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számok szerinti 12,8 hektár kiterjedésű területet.

(2) A védetté nyilvánítás célja a jelentős növénytani értéket képviselő zergeboglár és más védett növényfajok termőhelyének megóvása.

(3) A természetvédelmi terület kezelési szabályzatát a 9. számú melléklet tartalmazza.

(4) A védett terület természetvédelmi kezelése a KVM Középdunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságának a feladata.

8. § (1) Védetté nyilvánítom „Bakonygyepesi zergebogláros Természetvédelmi Terület” néven az Ajka 0353/1, 0358/a-f, 0359/1/a-c ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számok szerinti 24 hektár kiterjedésű területet.

(2) A védetté nyilvánítás célja a természetvédelmi terület fő növénytani értékeinek, a zergeboglár (trollius europeus) termőhelyének megóvása.

(3) A természetvédelmi terület kezelési szabályzatát a 10. számú melléklet tartalmazza.

(4) A védett természeti terület természetvédelmi kezelése a KVM Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságának a feladata.

9. § (1) Védetté nyilvánítom és a Fenyőfői Ősfenyves Természetvédelmi Területhez csatolom a Fenyőfő 021/10, 043/1, 046/1-2, 047, 048/2, 049/1-2, 050/2, 051/2-3, 051/6-9, 055/4, 087/5-6, 089/3-4, 090/2 és a Pápateszér 0132, 0139 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számok szerinti 210 hektár kiterjedésű területet.

(2) A védetté nyilvánítás célja a Fenyőfő és Pápateszér térségében még fellelhető, sajátos homoki területeken kialakult természetes erdeifenyő társulások, a védett növény- és állatfajok megóvása.

(3) A természetvédelmi terület kezelési szabályzatát a 11. számú melléklet tartalmazza.

(4) A védett természeti terület természetvédelmi kezelése a KVM Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságának a feladata.

10. § (1) Védetté nyilvánítom „Pacsmagi-tavak Természetvédelmi Terület” néven a Regöly és Tamási község határában levő, a 12. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számok szerinti 487,3 hektár kiterjedésű területeket.

(2) A védetté nyilvánítás célja, hogy megőrizze a kivételes értékű vízi, vízparti biotóp állapotát és biztosítsa élővilágának fennmaradását, illetve szaporodását.

(3) A védett természeti terület természetvédelmi kezelése a KVM Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságának a feladata.

(4) A terület kezelési szabályzatát a 13. számú melléklet tartalmazza.

11. § (1) Védetté nyilvánítom „Ásotthalmi Láprét Természetvédelmi Terület” néven az Ásotthalom 0159/9/a-s ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számok szerinti 94,9 hektár kiterjedésű területet.

(2) A védetté nyilvánítás célja a Duna-Tisza közi láprétek egy sajátos és különleges értékes növényvilággal rendelkező foltjának a megóvása.

(3) A természetvédelmi kezelési előírásokat a 14. számú melléklet szerinti kezelési szabályzat tartalmazza.

(4) A védett természeti terület természetvédelmi kezelése a KVM Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságának a feladata.

12. § (1) Védetté nyilvánítom „Hódoséri Ciklámenes Természetvédelmi Terület” néven a Bakonyszentlászló 0229/2, 0231/5 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számok szerinti 24,4 hektár kiterjedésű területet.

(2) A védetté nyilvánítás célja a jelentős növénytani értéket képező erdei ciklámen termőhelyének megóvása.

(3) A védett természeti terület természetvédelmi kezelése a KVM Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságának a feladata, a kezelésre vonatkozó szabályzatot a 15. számú melléklet tartalmazza.

13. § (1) Országos jelentőségű természetvédelmi területté minősítem „Kunadacsi Turjános Természetvédelmi Terület” néven a Bács-Kiskun Megyei Tanács 3/1984. (XII. 12.) tanácsrendeletével védetté nyilvánított, a 16. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számok szerinti 294,3 hektár kiterjedésű területet.

(2) A védetté nyilvánítás célja a Felső-Kiskunság hajdan nagy kiterjedésű láp- és mocsárvilága maradványainak, a rétek fajgazdag növény- és állatvilágának, a táj harmonikus szépségének, a mélyfekvésű réteken szétszórtan előforduló homokbuckák régészeti feltárásainak megőrzése.

(3) A védett természeti terület természetvédelmi kezelése a KVM Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságának a feladata. A védett terület kezelésére vonatkozó szabályok nem változnak.

14. § (1) Országos jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánítom a Bács-Kiskun Megyei Tanács 3/1984. (XII. 12.) tanácsrendeletével Izsáki Bikatorok és az 1/1984. (T. 18.) határozatával Fülöpházi Hosszú-rét néven védetté nyilvánított helyi jelentőségű természetvédelmi területeket és ezeket a Kiskunsági Nemzeti Park területéhez csatolom.

(2) A Kiskunsági Nemzeti Park területéhez csatolom a 11/1976. OtvH határozattal védetté nyilvánított Orgoványi Tájvédelmi Körzet teljes területét.

(3) A Kiskunsági Nemzeti Park határvonalát rendezem és védetté nyilvánítom a 17. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi 2412,4 hektár kiterjedésű területet.

(4) A védett természeti területek természetvédelmi kezelője a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága és a területek kezelésére a Kiskunsági Nemzeti Park területére egyébként érvényes kezelési szabályzat előírásai vonatkoznak.

(5) A Kiskunsági Nemzeti Park területéből a Fülöpszállás 0414/3/a-b, 0415, 0416/1, 0416/2/a, 0417/1/a-b, 0417/2, 0386, valamint a Kunszentmiklós 0158, 0159, 0177/a-c, 0178, 0362 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi összesen 134,5 hektár kiterjedésű védett terület természetvédelmi oltalmát feloldom.

(6) A védelem célja:

- a jól azonosítható határvonalak kijelölése az eddig nehezen követhető határszakaszokon,

- az egységes vízgazdálkodási kezelés feltételeinek megteremtése a vízrajzilag és hidrogeológiai szempontból összefüggő, jelentős természeti értéket képviselő szegélyterületeken, valamint

- az értékes vizes élőhelyek, homoki, szikes-pusztai, mocsári növénytársulatok és az ezekhez kötődő változatos állatvilág, Tiszaalpár községben a hagyományos faluszerkezet, mint tájképi és kultúrtörténeti érték megóvása.

(7) A Kiskunsági Nemzeti Park területe - a határmódosítás, védelem alóli feloldás és bővítés következtében - 5230,9 hektárral módosul. A területeinek elnevezése a következő:

1. Felső-Kiskunsági puszta

2. Felső-Kiskunsági tavak

3. Kolon-tó

4. Fülöpházi buckavidék

5. Orgoványi-rétek

6. Bugac

7. Szikra és az Alpári-rét

15. § (1) Ez a rendelet 1990. május hó 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet 1., 2., 4., 6., 8., 9., 10., 11., 13., 14., 15. melléklete a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Értesítőben kerül közzétételre.

3. számú melléklet a 7/1990. (IV. 23.) KVM rendelethez

A Császártöltési Vörös-mocsár (Őrjeg) Természetvédelmi Terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Császártöltés

222, 223, 224/a-j, 095/2, 096, 097, 098, 099/a-b, 0100, 0101/a-b, 0102, 0103/1/a-c, 0103/2/a-b, 0104, 0105, 0106/a-c, 0107, 0108/1/a-j, 0108/2/a-k, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113/2/a-j, 0119, 0120, 0121, 0129, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140/1, 0141, 0144, 0145, 0146/a-c, 0147/a-b, 0148, 0149/a-c, 0150/4/c, 0151/3

Homokmégy

0744/d, 0746, 0763/2, 0765, 0767/a-g, 0771, 0773/a-f, 0780, 0781/2/a-b, 0786/a-c, 0787, 0794/a-h, 0796, 0797, 0798, 0799/a-f, 0800, 0807, 0836/a-k, 0837/a-k, 0838, 0839, 0840/a-f, 0841, 0842, 0845/4/a-b, 0846/1/a-b, 0846/2, 0846/4, 0846/5/a-p, 0848/1/a-d, 0848/3/a-f, 0848/4-5, 0848/6/a-b, 0849, 0850

5. számú melléklet a 7/1990. (IV. 23.) KVM rendelethez

A Dámányadacsi-rét Természetvédelmi Terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Kunadacs

0144, 0162/1-2, 0163/1-2, 0164/2/a-b, 0164/3/a-b, 0164/4, 0164/5/a-d, 0164/6/a-b, 0164/7/a-v, 0164/8/a-f, 0165/1/a-t, 0165/2/a-b, 0165/3/a-b, 0166, 0170/f, j-p, 0171/2/a-b, 0171/3/a-k, 0171/4/a-b, 0172/a-b, 0173/2/a-b, 0173/3-6, 0173/7/a-b, 0173/8, 0173/9/a-b, 0173/10/a-b, 0173/11/a-b, 0173/12, 0173/13/a-k, 0174, 0175, 0178/1/a-f, p-r, t, 0178/5/a-c, 0180, 0182

7. számú melléklet a 7/1990. (IV. 23.) KVM rendelethez

A Kiskőrösi Turjános Természetvédelmi Terület bővítésének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Kiskőrös

0481, 0482/a-b, 0486/a-b, 0487, 0488, 0493, 0494, 0495/1, 0495/2/a-b, 0496/a-c, 0511/a-b, 0512, 0513, 0517, 0518/a-b, 0519/1/a-c, 0519/2/a-c, 0520/a-c, 0521/1-2, 0521/4-5, 0522, 0523/1, 0523/2/a-g

Tabdi

0236, 0237/1-2, 0237/4, 0237/6-10, 0238, 0239/1-2, 0246, 0248, 0249/2/a-b, 0250, 0251/a-b, 0256, 0259/1, 0259/2/a-b, 0259/3, 0259/4/a-b, 0259/6, 0259/9-10, 0259/12/a-b, 0260/10, 0260/14, 0260/24, 0261, 0262/1, 0262/2/a-b, 0262/5/a-c, 0263, 0264, 0265/2/a-c, 0265/3/a-c, 0265/7/a-c, 0265/8/a-b, 0265/9/a-b, 0265/10-11, 0265/12/a-b, 0265/14/a-b, 0265/17/a-b, 0265/19-20, 0265/22-24, 0266, 0267/1, 0267/3-6, 0267/9-11, 0267/13-15, 0268, 0269/12, 0269/16-17, 0269/24-26, 0269/28, 0269/29/a-b, 0269/30/a-b, 0269/36-37, 0269/42-45, 0269/50, 0269/52-55, 0269/57/a-b, 0269/60, 0269/62/a-c, 0269/63/a-b, 0269/64-65, 0269/67-70, 0270, 0271/1-3, 0272, 0273/1-4, 0273/6-8, 0273/10, 0273/11/a-c, 0273/12/a-b, 0273/13, 0275/2/a-b, 0275/5/a-c, 0275/10/a-c, 0275/11-16, 0275/17/a-b, 0275/18/a-b, 0276, 0277/3, 0277/7, 0277/8/a-b, 0277/9-10, 0278, 0279/3, 0279/5-6

12. számú melléklet a 7/1990. (IV. 23.) KVM rendelethez

A Pacsmagi-tavak Természetvédelmi Terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Tolna megye

Regöly

098/a-d, 099/a-b, 0100, 0101/a-c, 0102/a-b, 0103, 0104/a-f, 0105, 0185/1, 0185/3/a-d, 0185/4, 0186/a-b, 0189/a-d, 0190/a-p, 0191, 0192/a-d, 0193/a-f, 0194, 0195/a-h, 0196, 0197/a-g, 0198/a-d

Tamási

0739, 0740/1-2, 0741, 0742/2-3, 0743, 0744/1-2, 0744/3/a-b, 0745/1-3, 0745/5-6, 0746, 0747/1/a-b, 0747/2/a-d, 0748/1-2, 0749/1-2, 0749/3/a-d, 0750, 0751, 0752, 0770/2-4, 0770/7/a-c, 0770/8, 0770/10, 0770/14-15, 0770/18, 0770/20, 0770/33, 0770/39, 0770/41, 0770/48, 0770/50/a-c, 0770/51-52, 07054/a-b, 0770/58, 0770/59/a-b, 0770/60, 0770/63/a-d, g, j, 0770/64, 0770/67/a-b, 0770/68/a-h, 0770/69-72, 0770/74

16. számú melléklet a 7/1990. (IV. 23.) KVM rendelethez

A Kunadacsi Turjános Természetvédelmi Terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Kunadacs

0207, 0209/1/a-j, 0209/2-3, 0209/4/a-b, 0210, 0211/1/d-p, 0212, 0213/1/a-g, 0213/2/a-b, 0214, 0215/1/a-z, 0215/2-5, 0215/6/a-c, 0215/7, 0219/1/a, d, 0220, 0221/1-2, 0222/1/h-m, 0222/2, 0222/7/a-b, 0223, 0224

17. számú melléklet a 7/1990. (IV. 23.) KVM rendelethez

A Kiskunsági Nemzeti Park területbővítésének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Bács-Kiskun megye

Ágasegyháza

029/1/a-b, 029/62, 036, 037/1/a-c, 037/3/a, c, 037/4, 037/7/a-c, 037/8/a-b, 037/9/b, 037/12/a-b, 037/13/a-c, 037/22/a-b, 037/23/a-b, 037/24/a-b, 037/25/a-b, 037/26/a-b, 037/27/a-b, 037/28/a-c, 037/40/a-b, 037/41/a-b, 037/44/c-d, 037/46/a-c, 037/48-49, 037/55/a-b, 037/60-61, 037/62/a-c, 037/63/a-c, 037/64/a-c, 037/65/a-b, 037/66/a-b, 037/67-68, 037/69/a-h, 037/71/a-b, 037/74/a-c, 037/75/a-d, 037/76/a-h, 037/77/a-c, 037/79/a-h, 037/89/a-f, 037/90/a-b, 037/92, 037/93/b-c, 037/94/b-d, 037/96/a-c, 037/97, 037/98/a-b, 037/99/a-c, 037/100/a-c, 037/101/a-b, 037/102/a-d, 037/104/a-b, 037/108/a-b, 037/109/b, 037/111/a-l, 037/112/a-f, 037/117/a-b, 048/1/b-p, 048/8/a-b, 048/9/a-c, 053, 054/11, 055/14/a-b, 055/31/a-h, 055/32-33, 059/2, 059/6/a-l, 059/7/a-l, 059/12-13, 059/15/a-g, 060/80/a-g

Bócsa

0143, 0144/2/a-c, 0144/5, 0144/7, 0144/8/a-b, 0144/17, 0144/19/a-c, 0144/20, 0144/22, 0144/24, 0144/26, 0144/29-30, 0144/32/a-b, 0144/33-34, 0144/36/a-c, 0144/38-39, 0145/1, 0145/2/a-b, 0145/4, 0146/a, 0147, 0148/2, 0148/4, 0148/6-7, 0148/9, 0149, 0150/1/a-g, 0150/4-7, 0150/9, 0150/11/a-b, 0150/14/a-b, 0150/15/a-b, 0150/16/a-b, 0150/17-20, 0150/21/a-b, 0150/24-25, 0150/28, 0150/31-32, 0150/34-37, 0163, 0164/1-2, 0164/3/a-b, 0165/1/a-c, 0165/2-8, 0165/9/a-d, 0165/10, 0165/11/a-b, 0165/12-13, 0165/14/a-b, 0165/15, 0165/19-21, 0166/7/a-b, 0166/8, 0166/12/a-f, 0166/14/a-k, 0166/16/a-h, 0169/6/a-b, 0169/11/a-b, 0169/15/a-l, 0169/16, 0169/19, 0169/22/a-p, 0171, 0172/10/k, 0178/1-2, 0178/3/a-b, 0178/4/a-b, 0178/5-6, 0178/13, 0178/14/a-b, 0179, 0180/11-12, 0180/14-15, 0180/17, 0180/20, 0180/24, 0180/27/a-c, 0180/28/a-b, 0180/29-30, 0224/4, 0224/6/a-d, 0224/7, 0398/10/k, 0413/a-c, 0415, 0418

Bugac

0332, 0333, 0334/a-g, 0340, 0341/1/a-f, 0341/2, 0341/3/a-b, 0342, 0343/1, 0343/3-5, 0384, 0385/1/a-g, 0387, 0388, 0389/1/a-g, 0389/2-3, 0390, 0391/1/a-l, 0393/3/a-b, 0393/4/a-b, 0394, 0395/1/a-f, 0395/2/a-b, 0396, 0398/9, 0399, 0400/1/a-f, m-p, 0400/5/a-b, 0400/6, 0401/2, 0401/16/a-d, 0556/1/a-b, 0556/3/a-b, 0556/5, 0556/6/a-b, 0563

Csengőd

0225/34, 0231/1/a-b, 0231/2, 0231/3/a-b, 0231/4-5, 0231/7, 0231/8/a, 0231/9-12, 0233/1, 0233/3-5, 0233/6/a-b, 0233/8, 0233/10-11, 0234/2

Fülöpháza

02/29/a-d, 04/4/a-c, 04/5/a-b, 04/7, 04/8/a-c, 04/10/a-b, 04/11/a-b, 04/12/a-b, 04/13-16, 04/20/a-b, 04/23/a-c, 04/24/a-c, 04/26-30, 05/10/a-c, 05/15, 07/2, 09/9/a-c, 09/10, 09/12, 09/13/a-b, 09/14-15, 010/4/a-b, 037/2, 058/52/b-g, j, r, 058/57/a-b, 058/57/h, 058/58

Fülöpszállás

0117/7, 0118/1/a-h, 0118/2-3, 0118/4/a-b, 0118/5, 0119, 0120/1/a-l, 0120/2/a-c, 0120/3/a-b, 0120/4/a-c, 0120/5/a-c, 0428/a-g

Izsák

0442/1/a-k, 0442/2/a-b, 0442/3/a-b, 0442/4/a-b, 0442/5/a-b, 0442/6-7, 0443, 0444/1/a-d, 0444/2/a-b, 0444/3, 0444/10, 0453, 0454/a-c, 0455/1/a-k, 0455/2-4

Kaskantyú

0154/9

Kerekegyháza

078/8/a-b, 0778/10/a-l, 078/12/a-c

Kunszentmiklós

0296, 0299/1/b, 0300/2, 0391

Lakitelek

0216/2, 0271/1

Orgovány

0175/1, 0175/2/a-h, 0176, 0177/4/a-m, 0177/5, 0177/7, 0177/8/a-b, 0177/10-11, 0177/12/a-b, 0178/1-2, 0179/2/a-h, 0179/4/a-b, 0179/5, 0179/6/a-c, 0179/8, 0179/9/a-b, 0179/10, 0179/11/a-b, 0179/12, 0179/13/a-c, 0179/14/a-b, 0179/15, 0180, 0181/1, 0181/5-6, 0181/7/a-c, 0181/8-11, 0181/12/a-b, 0181/13/a-b, 0181/14-15, 0181/16/a-b, 0187/17, 0181/18/a-b, 0181/19, 0181/20/a-b, 0181/21-22, 0181/23/a-b, 0221/8/a-b, 0221/12/g, 0221/16/a-c, g-h, k, p, s, 0222/7/g, j, l-n, 0250/4/b, g, 0251/1/a-b, 0251/2/b, d, f, 0252/1/a-b, 0252/2/a-g, 0257/2, 0257/4/a-h, 0257/5/a-g, 0258/1/a-f, 0258/2/a-d

Szabadszállás

0102, 0103/1/a, 0103/2/a-b, 0463/1/a-p, 0463/2/a-b, 0463/3/a-b, 0463/4/a-b, 0463/5/a-c, 0463/6/a-b, 0464, 0466/1/a-l, 0466/2/a-b, 0466/3/a-b, 0466/4, 0466/5/a-b, 0466/6/a-b, 0466/8/a-b, 0466/9/a-b, 0466/10/a-k, 0467, 0468/1/a-k, 0468/2, 0468/3/a-b, 0468/4/a-b, 0468/5/a-c, 0469/2/a-b, 0469/3/a-b, 0469/4/a-b, 0469/5/a-c, 0469/6, 0470, 0471, 0472

Tiszaalpár

Belterület: 98/3-4, 99/1-2, 100, 101, 102, 103, 104/a-b, 105/a-b, 151, 152, 153, 157, 158, 160/a-b, 161/1-2, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 071/1-3, 172/1-2, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186

Külterület: 03/21

Szolnok megye

Tiszaug

0265, 0267/a-g, 0268/1-3, 0310/a-b, 0311, 0312, 0319


  Vissza az oldal tetejére