A jogszabály mai napon ( 2020.02.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

4/1991. (III. 22.) KTM rendelet

a Magas-bakonyi Tájvédelmi Körzet létesítéséről, helyi jelentőségű védett természeti értékként kezelt terület országos jelentőségűvé nyilvánításáról, valamint a természetvédelmi kezelő kijelöléséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-a (1) bekezdés a) pontjában, a 13. §-a (1) bekezdésében, és a 46. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. § (1) Védetté nyilvánítom „Magas-bakonyi Tájvédelmi Körzet” néven az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, 8753,6 hektár kiterjedésű területet.

(2) Országos jelentőségű védett természeti területté minősítem és a Magas-bakonyi Tájvédelmi Körzet területéhez csatolom a 92.200/42 FM rendelettel védetté nyilvánított és helyi jelentőségű védett természeti értékként kezelt Szentgáli Tisztavíz-forrás Természetvédelmi Területet, valamint a Veszprém megyei Tanács 172/1977. V.B. határozatával védetté nyilvánított Bakonybél Szociális Otthon parkja Természetvédelmi Területét.

(3) A Magas-bakonyi Tájvédelmi Körzet területéből fokozottan védetté nyilvánítom a 2. számú melléklet szerinti ingatlannyilvántartási helyrajzi számú és erdőtervi jelű 478,1 hektár kiterjedésű területet.

2. § (1) A védetté nyilvánítás célja: a földtani- és a kultúrtörténeti értékek, természetes erdő- és növénytársulások, védett növény- és állatfajok, jellegzetes tájképi adottságok, a táj jellegét meghatározó földfelszíni formák, felszíni vizek megóvása és fenntartása.

(2) A Magas-bakonyi Tájvédelmi Körzet természetvédelmi értékeinek megóvása, őrzése, fenntartása, helyreállítása és bemutatása (természetvédelmi kezelés) a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság *  feladata.

3. § Ez a rendelet 1991. március hó 31-én lép hatályba.

1. számú melléklet a 4/1991. (III. 22.) KTM rendelethez

A Magas-bakonyi Tájvédelmi Körzet ingatlannyilvántartási helyrajzi számai

Bakonybél

A község teljes bel- és külterülete.

Bakonyjákó (Iharkút)

0143 hrsz-ból a 40 A-C, 46 A-D, 47 A-F, Ti erdőgazdasági üzemtervi jelű területek, 0144, 0145 hrsz-ból a 46 UV, 47 UV, 48 UV erdőgazdasági üzemtervi jelű területek, 0146-0159

Bakonyszűcs

044 hrsz-ból a 77 H, G, Ti, 78 C, Ti, TN erdőgazdasági üzemtervi jelű területek, 045/2-3, 046/2 hrsz-ból a 77 A-F, Ny, 78 A-F, H, I, M, Ny, BA erdőgazdasági üzemtervi jelű területek, 046/3/A-C, 047, 048/1-2, 049-058, 060-065, 066/1-2, 067-073, 074/1-2, 075-076, 077/1-2, 078-093, 094/1-2, 095, 096/1-2, 097-0128, 0130-0134

Fenyőfő

093 hrsz-ból a 37 A-F, Ti 1, Ti 2, BA, 38 A-F, Ti, BA, 39 A-D, 40 A-B, 41-45, 46 F erdőgazdasági üzemtervi jelű területek, 094, 095/1 hrsz-ból a 46 A-K, Ny, 1-4 UT, 47 A-D, Ny, UT erdőgazdasági üzemtervi jelű területek, 096-097, 098/1-2, 099, 0100/1-3, 0101/1-2, 0103/1, 0102/1-2, 0104/1/A-C, 0104/2-19, 0104/20/A-F, 0105/1-21

Hárskút

0177-0179

Pénzesgyőr

08-010

Szentgál

0428-0430, 0433/2 hrsz-ból 76 A-M, Ti, 79 A-P, Ny, 81 A-H, Ny, Ti erdőgazdasági üzemtervi jelű területek, 0434-0436

Ugod

0146 hrsz-ból a 27 A-D, E, 1 F erdőgazdasági üzemtervi jelű területek, 0151, 0153 hrsz-ból a 27 E, H, I, 28 A, B, C 1-3, D, E 1-2, F, Ti, VF, a 0157 hrsz-ból a 40 A-B, C 1-3, D, E, F, Ny, Ti 1-4, UV, 41 A-L, Ti 1-2, UV erdőgazdasági üzemtervi jelű területek,

0158-0163, 0164/2-5, 0165-0167, 0168/1-3, 5-6, 0169-0179, 0180 hrsz-ból az 51 A, 52 B-D, 53 A, Ti, 54 A-F, Ti, 56 A-C erdőgazdasági üzemtervi jelű területek, 0183-0185, 0190 hrsz-ból az 58 A-B erdőgazdasági üzemtervi jelű területek, 0213-0214, 0215 hrsz-ból a 42 B, Ti 1-2, UV, 44 A-I, Ti 1-2, 45 C erdőgazdasági üzemtervi jelű területek.

2. számú melléklet a 4/1991. (III. 22.) KTM rendelethez

A Magas-bakonyi Tájvédelmi Körzet fokozottan
védett területeinek ingatlannyilvántartási
helyrajzi számai

Községhatár Ingatlannyilvántartási hrsz. Erdőgazdasági üzemtervi jel
Bakonybél 0122 hrsz-ból 20 F, G
(Somogyhegy, 0123 19 A
Szömörkevölgy 0124 21 C-F, TN, Ny
Tisztavízvölgy) 0157 24 E-F, Ti, 25 Ti
0159 26 C, Ti, 27 Ti,
0160-0163 28 B2, G-I, Ti3,
0179 29 Ti
31 Al, Ti
Bakonyjákó 0156 56 Al, Ti2, 58 Ti
(Iharkút, Tisztavízvölgy) 0158 54 Ti, 55 Ti2
Bakonyszűcs 044 77 G, H, Ti, Nyl
(Kopaszhegy, Öreg-Szarvadárok) 046/2 78 G, TN, Ti
051 77 A-F, Ny1
053 78 A-J, M, BA
0126 22 C,
39 A-E, UV
52 A, B, D
Szentgál 0433/2 76 A1, B, D1, E, Ti
(Tisztavízvölgy) 0435 80 A, C1, E
Ugod 41 Ti1, Ti2,
(Vörös János Séd-völgye) 42 Ti1, Ti2,
44 Ti2,
45 Ti
50 C, Ti
51 A, Ti
52 D
53 Ti

  Vissza az oldal tetejére