A jogszabály mai napon ( 2020.05.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

13/1991. (XII. 24.) KTM rendelet

az Aggtelek-Rudabánya-Szendrői hegység földtani alapszelvényeinek védetté nyilvánításáról

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-ának (1) bekezdése a) pontjában és 46. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem.

1. § *  Országos jelentőségű védett természeti emlékké nyilvánítom az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén elhelyezkedő, az 1. mellékletben lehatárolt természeti területeket.

2. § A védetté nyilvánítás célja: Magyarország geológiai formációit,valamint egyedülálló földtani jelenségeit reprezentáló etalonfeltárások rendszerének létrehozása, bemutatása, fenntartása és részletes tudományos vizsgálata.

3. § *  Az 1. mellékletben felsorolt természeti emlékek természetvédelmi kezelési tervét a földtani alapszelvények és földtani képződmények védetté nyilvánításáról és természetvédelmi kezelési tervéről szóló 55/2015. (IX. 18.) FM rendelet 3. melléklete tartalmazza.

4. § Ez a rendelet 1991. december 31-én lép hatályba.

Melléklet a 13/1991. (XII. 24.) KTM rendelethez * 

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén elhelyezkedő, földtani alapszelvények és földtani képződmények megóvását szolgáló természeti emlékek területi lehatárolása és elhelyezkedése

A)
Védett természeti terület megnevezése
B)
Földtani alapszelvény esetében annak kódszáma
C)
Település
D)
Területi lehatárolás ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számok / Egységes Országos Vetületi Rendszer (EOV) koordináták alapján
E)
Összkiterjedés (hektár)
1 Bedela-kút feletti földtani képződmény természeti emlék - Szőlősardó 094a hrsz.-ból az
Y767527,X345240;
Y767517,X345167;
Y767603,X345154 EOV koordináták által kijelölt vonaltól K-re eső 0,4124 ha kiterjedésű rész
0,4124
2 Bedela-kúti kőfejtő földtani alapszelvény természeti emlék T-057 Szőlősardó 094a hrsz.-ból az
Y767760,X344883;
Y767747,X344879;
Y767728,X344839;
Y767813,X344873 EOV koordináták által kijelölt vonaltól ÉK-re eső 0,0906 ha kiterjedésű rész,
094b hrsz.-ból az
Y767760,X344883;
Y767800,X344895;
Y767813,X344873 EOV koordináták által kijelölt vonaltól DNy-ra eső 0,1171 ha kiterjedésű rész
0,2077
3 Borda-völgyi 1. földtani alapszelvény természeti emlék Pz-33-4 Szendrőlád 0118 hrsz.-ból az
Y774721,X334215;
Y774745,X334265;
Y774904-334218 EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re eső 1,0577 ha kiterjedésű rész
1,0577
4 Borda-völgyi 2. földtani alapszelvény természeti emlék Pz-33-2 Szendrőlád 0118 hrsz.-ból az
Y774384,X334721;
Y774412,X334700;
Y774393,X334681;
Y774382,X334691;
Y774369,X334698 EOV koordinátákkal lehatárolt
0,0837 ha kiterjedésű rész
0,0837
5 Borda-völgyi 3. földtani alapszelvény természeti emlék Pz-33-3 Szendrőlád 0118 hrsz.-ból az
Y773989,X334816;
Y774040,X334915;
Y774186,X334792 EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re eső 1,7084 ha kiterjedésű rész
1,7084
6 Bódvalenkei műútkanyar alatti földtani alapszelvény természeti emlék T-054 Bódvalenke 66/1 hrsz.-ból az
Y779587,X357315;
Y779596,X357309 EOV koordináták által kijelölt vonaltól K-re eső 0,0276 ha kiterjedésű rész,
68 hrsz.-ból az
Y779596,X357309;
0,1659
Y779612,X357314;
Y779624,X357315;
Y779629,X357309;
Y779628,X357304;
Y779636,X357299;
Y779636,X357295;
Y779605,X357278;
Y779615,X357305 EOV koordinátákkal lehatárolt
0,0621 ha kiterjedésű rész,
70 hrsz.-ból az
Y779636,X357295;
Y779653,X357282 EOV koordináták által kijelölt vonaltól Ny-ra eső 0,0762 ha kiterjedésű rész
7 Edelényi Templom-domb földtani alapszelvény természeti emlék Pz-34 Edelény 1566 0,0907
8 Felső-templom melletti földtani alapszelvény természeti emlék T-052 Perkupa 201 hrsz.-ból az
Y770951,X349164;
Y770945,X349088 EOV koordináták által kijelölt vonaltól Ny-ra eső 0,0761 ha kiterjedésű rész
0,0761
9 Hidvégardói temető melletti földtani képződmény természeti emlék - Hídvégardó 035/6 hrsz.-ból az
Y781927,X358332;
Y781958,X358351;
Y781963,X358331;
Y781950,X358312;
Y781935,X358305 EOV koordinátákkal lehatárolt
0,0922 ha kiterjedésű rész
0,0922
10 Lepinke-kőfejtő földtani alapszelvény természeti emlék T-056 Szőlősardó 094b hrsz.-ból az
Y767402,X345494;
Y767422,X345473;
Y767430,X345455;
Y767437,X345439;
Y767417,X345407;
Y767407,X345420;
Y767400,X345427;
Y767382,X345430 EOV koordinátákkal lehatárolt
0,2484 ha kiterjedésű rész
0,2484
11 Lyuka-völgyi földtani képződmény természeti emlék - Szőlősardó 099/2 hrsz.-ból az
Y766415,X344744;
Y766510,X344715;
Y766460,X344660;
Y766431,X344671 EOV koordináták által kijelölt vonaltól Ny-ra eső 0,4503 ha kiterjedésű rész
0,4503
12 Meszesi Templomdomb földtani alapszelvény természeti emlék Pz-38 Meszes 2 0,2083
13 Rakacai TSz-kőfejtő - Nyugat földtani alapszelvény természeti emlék Pz-35 Rakaca 03 1,7431
14 Rakacai út menti földtani alapszelvények természeti emlék Pz-30-1 és
Pz-30-3
Rakacaszend 052/1a hrsz.-ból az
Y783620,X347363;
Y783579,X347272 EOV koordináták által kijelölt vonaltól K-re eső 1,3065 ha kiterjedésű rész
1,3065
15 Rakacaszend délnyugati útbevágás 1. földtani alapszelvény természeti emlék Pz-37-1 Rakacaszend 02/2a hrsz.-ból az
Y782292,X346755;
Y782374,X346780 EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re eső 0,1272 ha kiterjedésű rész
0,1272
16 Rakacaszend délnyugati útbevágás 2. földtani alapszelvény természeti emlék Pz-37-2 Rakacaszend 02/2b 0,3020
17 Rézing-dűlői földtani alapszelvény természeti emlék M-42 Rudabánya 069 hrsz.-ból az
Y768249,X338446;
Y768315,X338415;
Y768336,X338383 EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re eső 0,2509 ha kiterjedésű rész
0,2509
18 Szendrői palabánya földtani képződmény természeti emlék - Szendrő 0431/2a hrsz.-ból az
Y775511,X340313;
Y775551,X340313;
Y775551,X340253;
Y775525,X340253;
Y775526,X340277 EOV koordinátákkal lehatárolt
0,1788 ha kiterjedésű rész
0,1788
19 Szendrői Várhegy földtani alapszelvény természeti emlék Pz-31 Szendrő 1/2 hrsz.-ból az
Y775022,X341761;
Y775114,X341796;
Y775130,X341732;
Y775123,X341711;
Y775029,X341683;
Y775028,X341699;
Y775027,X341702
EOV koordinátákkal lehatárolt 0,8252 ha kiterjedésű rész
0,8252
20 Szuhogyi Nagy-hegy földtani képződmény természeti emlék - Rudabánya 2306 hrsz.-ból az
Y768222,X338896;
Y768265,X338895;
Y768290,X338873 EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re eső 0,2911 ha kiterjedésű rész
0,2911
21 Tornaszentandrási Templomdomb földtani képződmény természeti emlék - Tornaszentandrás 20/2 0,0856
22 Varbóci út melletti földtani alapszelvény természeti emlék T-053 Perkupa 092/2 hrsz.-ból az
Y770391,X349175;
Y770555,X3491175;
Y770572,X349141 EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re eső 0,7358 ha kiterjedésű rész
0,7358
23 Vermek-dombja földtani alapszelvény természeti emlék Pz-36 Rakacaszend 046/1a hrsz.-ból az
Y782999,X346626;
Y783020,X346670;
Y783050,X346561 EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re eső 0,2790 ha kiterjedésű rész
0,2790
093/1 hrsz.-ból az
Y783930 X347320
Y783927 X347350
Y783977 X347370
Y784012 X347331
Rakaca-nyugat földtani Y784000 X347228
24 *  alapszelvény természeti emlék Pz-30-4 Rakaca EOV koordináták, az 1,0319
Y783963 X347205
Y783930 X347320
EOV koordináták között a földrészlet határa által lehatárolt 1,0319 ha kiterjedésű rész
25 *  Vizsolyi-kőfejtő földtani képződményei természeti emlék - Vizsoly 04/a 0,6228

A mellékletben aláhúzással jelölt ingatlanok az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek.


  Vissza az oldal tetejére